subota, 1. listopada 2022.

RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE

Da li je plan smislio lažljivac ili je izvršavan nalog šefova bande sa višeg nivoa, ostaje na Tužilaštvu BIH da ustanovi, kao i to na koji su način stradali navedeni svjedoci iz suda, tužilaštva i policije a podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Evo ih sada 4-oro, koji su ostali i bez glave i to samo od pripadnika visokih državnih pozicija a drugih građana je mnogo više...

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljem prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi krivična prijava pod naslovom :

RAZOTKRIVANJE LAŽLJIVOG INSPEKTORA I `GEBELS` GRUPE

UVODNE NAPOMENE : Pripadnici mafijaškog kartela su objavili na internet blogu "Borislav Radovanović" detalje i objašnjenje o ubistvu jedne osobe i istakli da je u pitanju svjedok, odnosno informator policije. Podaci o tim dojavama policiji su kako pišu, potom proslijeđene kriminalnim grupama preko nečasnih policajaca. Da bi spriječili dalje svjedočenje o sopstvenim kriminalnim radnjama, neki od članova lokalnih kriminalnih klanova su odlučili - ili su "posavjetovani" da ubiju informatora te tako izbjegnu krivičnu odgovornost za prethodno izvršene krađe, dilovanje narkotika i slično. Kako će prikriti ubistvo i izbjeći kaznu za to mnogo teže krivično djelo - na blogu se ne objašnjava. Sa druge strane, autor bloga i njegovi saučesnici su u više navrata, tokom dužeg vremenskog perioda i pred više različitih osoba, plasirali smišljenu laž prema kojoj i ja navodno `cinkarim` policiji - dostavljam podatke o nekim licima. Analogno prvom primjeru, potpuno je jasno da su imali namjeru, pripremiti teren za moje ubistvo, kako sami pišu na blogu "potpuno svjesni da me na taj način životno ugrožavaju" a što se pokušavalo više puta i u nastavku će biti opisani događaji od 2017-te do danas uz dokumente koji ovo dokazuju. Pri tome mislim samo na pripremu likvidacije, plasiranjem lažnih informacija a neke od konkretnih pokušaja ubistva sam opisivao u prethodnim prijavama kao i to da je u međuvremenu stradalo više svjedoka upoznatih sa nekim ili svim kriminalnim aktivnostima, koje su u pozadini. Na kraju uvoda ističem i to da je ovaj segment oko kriminalnih radnji i krivičnih djela, namjenjen Tužilaštvu BIH ali da ću prijavu objaviti i javnosti tako da će biti i djelova teksta sa akcentom na laži i podmukle pokušaje prevare, kako bih upozorio sve građane na opasnosti kojima i neko od njih može biti izložen te smrtno stradati ukoliko ne bude dovoljno oprezan.
Napominjem da je tek tokom 2022-e godine, javnosti postao dostupan dio materijala, dostavljen od strane Europola a kojim se dokazuje činjenica da je unutar takozvanog MUP RS-e, formirana zločinačka teroristička organizacija, koja se bavi transportom i prodajom narkotika te pripremama i izvršenjima likvidacija, kao i drugim oblicima kriminala. Ova krivična prijava je usmjerena na aktivnosti kriminalaca iz policije, koji vrše propagandne i špijunske aktivnosti sa ciljem zastrašivanja, ucjenjivanja te u ekstremnim slučajevima organizovanjem ubistava građana koji otkrivaju ili bi mogli razotkriti njihove zločine. Podsjećam da je više svjedoka u međuvremenu stradalo a onda se pojavilo pismo "stotina časnih i ugroženih policajaca" te podrška inspektor - blogera, Radovanović Borislava, koji hvali i opravdava brutalna prebijanja te najavljuje udar na pravosuđe od strane policije koja bi se "samoorganizovala" o čemu sam pisao u prethodnim prijavama kao što je "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje citiram stavove dotičnog. "Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima. U nastavku ću prezentovati i priložiti dokumente nastale u poslednjih nekoliko dana te neke starije ali do sada neobjavljene a u kojima je glavni akter pomenuti Radovanović - u daljem tekstu "lažljivac" a da svjesno laže - izneću i priložiti dokaze. Svojim smišljenim lažima i intrigama on i saučesnici iz "gebels grupe" prikupljaju podatke i pripremaju teren za likvidacije nepodobnih. Prvi prilog na koji ću ukazati je tekst "Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije" koji je objavljen 16.05.2021. nakon što je g. Stupar brutalno likvidiran 11.03.2021. a načelnik Bašić je još uvjek živ ali se prema danas dostupnim informacijama već pripremalo i njegovo ubistvo. Zanimljivo je da je autor teksta - lažljivac Radovanović, montirao sliku na kojoj se u lijevom dijelu nalazi već ubijeni Mihajlo Stupar a u desnom djelu je upravo načelnik Radenko Bašić, koji će biti ubijen 12 mjeseci kasnije. Da li je u pitanju najava ili ne, procjenite sami ali među bitnijim djelovima koje sam podvukao ili uokvirio na strani 2, 12/13-ti red, piše citiram "vjerujte da Mihajlo Stupar neće, biti posljednja žrtva započetih obračuna". Počev od 4-og reda iste strane napisano je "Zloupotrebljavani su Stuparovi svjedočki iskazi i informacije kakve je dostavljao na onaj najgori mogući način - prodajom istih zainteresovanim kriminalnim strukturama. Za novac su pripadnici policije prodavali službene akte i tajne podatke, potpuno svjesni da čovjeka na taj način životno ugrožavaju. Stupar je životom platio povjerenje iskazano službenim licima!" Ovo je upravo opis metoda zločinaca iz policije koji sam i ja koristio u svojim prijavama i drugim tekstovima, kao recimo u krivičnoj prijavi "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime" uz koju sam priložio "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" i citirao dio : "Ovdje je konkretno, angažovani doušnik, iznio javno više laži od kojih ističem njegovu izjavu da sam ja navodno podnio prijave policiji, protiv više lica, (njega i njegovih prijatelja) što znači da svi oni koji su uhapšeni proteklih godina i koji su u opasnosti da budu hapšeni, odnosno osuđeni, sada imaju nacrtanu metu i mnogi od njih su spremni da ispale rafal u mene kako bi to izbjegli." Vidljivo je da je u pitanju potpuno isti metod kao kod ubijenog Stupara, koji je možda zaista bio informator policije ali s obzirom da je ovo izneseno o meni laž, kao što laže i Radovanović, sasvim je moguće i da je g. Stupar bio lažno predstavljan kao svjedok saradnik. Kako piše sam lažljivac Radovanović - on je pokušavao Stupara zavrbovati, citiram : "Davnih godina više puta sam Stupara "radio" oko razbojništava, po predmetima koje je odrobijao, i nije mi uspjelo pridobiti ga za saradnju iako sam kao inspektor bio vrlo uspješan na tom planu." Ovde dakle lažljivac Radovanović, tvrdi da je bio uspješan, odnosno imao je mnogo doušnika ali ako on nije uspio slomiti, uplašiti i ucjeniti Stupara, teško su to mogli neki drugi kriminalci iz policije i baš suprotno g. Stupar je mogao kao i ja upozoravati sve druge osobe, kakvi su zlikovci inspektori kriminalističke policije i savjetovati ih kako da se od njih zaštite što se logično njima nije dopadalo te su imali motiv da pripreme klopku i organizuju likvidaciju, puštajući svojim ortacima informaciju da je g. Stupar doušnik. Koja god da je opcija od 2 moguće, likvidacija je nesporno omogućena tako što su zločinci iz policije ubjedili saradnike sa ulice da postoji svjedok koji je opasan po njih i da ga je neophodno likvidirati. Iz ovog teksta ću citirati još samo dio u kome se navodi : "...doći ćemo do momenta kada će desetak prijedorskih inspektora objašnjavati po čijim naređenjima su me godinama nezakonito prisluškivali i pratili, svakodnevno o tome pisali izvještaje i slali ih u Banjaluku." Ovu tvrdnju povezujem sa laži napisanoj u prilogu "Komentari na članak", citiram : "Zdeno Bajo je kao sitni policijski doušnik elektronske pristupnice članstva Trećeg bloka dostavio Banjalučkim inspektorima." Lažljivi inspektor Radovanović u svojoj "ekspertizi" opravdava i objašnjava ubistvo g. Stupara pričom da je u pitanju svjedok informator policije te da je neki nečasni pojedinac tu informaciju otkrio prijavljenima koji su ga ubili, pa "imamo" i žrtvu i ubice i motiv, čime je slučaj "riješen" sve sa ciljem da nekome ne bi palo na pamet da je likvidaciju osmislila upravo policija, montirajući i lažirajući podatke te manipulišući sa uličnim ortacima. Da je to osim primjera koji sam već naveo činio u lažljivi inspektor, pojasniću i dokazati u nastavku no prethodno je potrebno objasniti tvrdnju da neko iz Prijedora navodno šalje podatke inspektorima u Banjaluku ali i da ja koji stanujem u Bijeljini, isto tako navodno šaljem neke informacije istim inspektorima u Banjaluku a ne u Bijeljinu. Inspektori kriminalci iz Prijedora ili iz Bijeljine, čije sam zločine razotkrio, znaju da sam opasan isključivo za njih a ne za njihove saradnike sa ulice koje štite ali da bi ih izmanipulisali i uvjerili da me ubiju, plasiraju im laž da podatke šaljem u Banjaluku, gdje postoji vjerovatno i neki pošteni policajac koji može pokrenuti istražne radnje, preko SIPA, Tužilaštva BIH ili RJTRS od čega ih prijatelji iz PU Bijeljina ne mogu zaštititi te se onda kao jedino rješenje nameće likvidacija "doušnika" prije nego "u Banjaluku pošalje najvažnije i po njih najopasnije dokaze". Prilog "Komentari na članak" je nastao tako što sam kopirao prepisku čitalaca ispod teksta sa bloga "Borislav Radovanovic". Naime, pomenuti je tražio da odobrim njegov članak u grupama gdje sam administrator, (čega isti nije svjestan) a u pitanju je tekst u kome u naslovu tvrdi da "Dodik pobjeđuje Jelenu Trivić sa preko 100000 glasova razlike". Nakon što sam napisao komentar, uhapšen je inspektor iz Prijedora te je lažljivac napisao tekst i na tu temu pa ponovo zatražio od mene da mu odobrim objavu. Naravno da ga nikada za prethodnih 5 godina nisam izbacio iz grupa jer sam htio da imam uvid u sve što radi. Kompletnu našu prepisku sa članka i nekoliko uglavnom uvredljivih komentara njegovih saradnika iz `gebels grupe` ću citirati u cjelosti a sada navodim svoj prvi komentar uz napomenu da ni njega niti bilo šta u drugim prepiskama nisam napisao tek tako iz dokonosti nego sa namjerom da izazovem reakcije drugih te pribavim potrebne dokaze : "Ti, Dodik i jos mnogi ćete uskoro da završite na robiji pa bi bilo korisno da pripremis odbranu za sebe umjesto sto si opravdavao krivicna djela drugih, pocev od prijetnji clanovima VSTV pa nadalje..." Lažljivac i ekipa su se baš spremili da kao čopor krenu na mene sa uvredama i lažima kad ih je zaledila vjest o hapšenju te su ostali bez teksta a prije daljeg obrazlaganja, citiram kompletan sadržaj prepiske sa pomenutog priloga uz ispravke pravopisnih grešaka :
Zdenko Bajo 14.09.2022. 14:16 Ti, Dodik i jos mnogi ćete uskoro da završite na robiji pa bi bilo korisno da pripremiš odbranu za sebe umjesto što si opravdavao krivična djela drugih, počev od prijetnji članovima VSTV pa nadalje... Borislav Radovanovic 04.09.2022. 22:45 RE: Zdeno Bajo Pazi, ti kao policijski doušnik možeš se nadati mojoj "robiji", no i ti i policijski štakori za koje radiš možete mi popušiti. Kao onomad kad si elektronsku bazu članstva Trećeg bloka dostavio policiji, kad sam te razotkrio i javno maršnuo. Razlika među nama je ta što sam ja bio policijski inspektor (za organizovani kriminal) a ti si bio sitni doušnik, pa je samo po sebi glupavo da ti mantraš o robijama. Šta ti znaš o krivičnim postupcima i pravnoj struci? Jeftini doušnici odrade šta im se kaže, prenesu šta su doznali ili kao ti dostave spisak članstva antirežimskog pokreta, no preko toga niti šta znaju, niti se pitaju. Ponajmanje politički doušnici kao ti, čiju ulogu sam razvalio jednostavnom objavom i dokazima kakvo si smeće. Još me napadaju da sam izdao opoziciju, pri čemu i takve poput tebe (policijske doušnike) podvode pod opoziciju. Pa ko onda da takvu "opoziciju" shvati ozbiljno?! Borislav Radovanovic 05.09.2022. 07:19 Zdeno Bajo je kao sitni policijski doušnik, elektronske pristupnice članstva "Trećeg bloka" dostavio Banjalučkim inspektorima. Kada sam to doznao, obavijestio sam ljude i naprosto smo razvalili tu priču ali smo ostali u kontaktu i od prvog dana masovno ušli u Pravdu za Davida. Pokušao je Zdeno Bajo i tu se uvući ali smo znali kakvo smeće je u pitanju i brzo je izolovan. Imao bih još mnogo toga navesti, no jedna policijska drukara to ne zavređuje Zdenko Bajo 05.09.2022. 19:04 Baš bih volio da objaviš dokaze o tome da sam ja doušnik i kojim sam to inspektorima nosio podatke. Istina je da sam ja tebe razotkrio kao 'trojanskog konja' i obavjestio neke osobe. Žao mi je samo što nisu svi znali za to pa bi i danas bili živi - počev od Kneževića do Bašića... Anonimno 04.09.2022. 14:04 Efendija, znači ipak je istina oni ti ko psetu siću bacaju da izmišljaš ! Anonimno Zdenko legendo, ne znam ko si, iz tvojih usta u Božije uši. Da li stvarno vjeruješ u ovo što si napisao? Anonimno 04. 09. 2022. 15:37 Ajde klošaru, prenosiš tekstove Vaskovića i kačis svuda sliku direktora policije Kostreševića da je neki kriminalac... Jado jadni Anonimno 15. 09. 2022. 05:06 E sad si ovim Zdenku obrnuo igricu, Boro bravo !!! Sad mu još ime napiši i neka ti liže muda iza duda ili možda dupe iza šupe Borislav Radovanovic 05. 09. 2022. 07:21 Pa sam je napisao ime i prezime - Zdenko Bajo a lako ga je naći na internet pretraživačima Anonimno 15. 09. 2022. 09:20 A usranog prezimena brate Boro. Zamisli da te neko celi zivot zove BAJOOO Zdenko Bajo 05. 09. 2022. 19:07 A na ove 'hrabre' anonimuse ne treba obraćati pažnju. Tigar se ne osvrće na pisku pacova... Anonimno 06. 09. 2022. 09:31 Jes jes moj BAJOOO ti bi prvi trebao biti anoniman kad imaš takvo ime a posebno prezime nesrećo ljudska Anonimno 06. 09. 2022. 17:37 Bajo, naduvaj se kite... Ti si samo jedan klošar i potrčko, nebitan lik... Aj prenosi Vaskovića i njegove bajke
Vidljivo je da osim mene i autora bloga svi ostali kriju imena i potpisuju se sa "Anonimno" a osim 2 su svi ostali uvredljivi na šta sam navikao od strane članova kartela tokom godina, kao što je recimo jedan nedavni pokušaj pod nazivom "Ronhilovi botovi" a koji neću uopšte da komentarišem kao ni vrijeđanja `gebels grupe`. Osnovni cilj je da Tužilaštvu BIH, predočim dokaz da inspektor Radovanović Borislav, smišljano laže sa ciljem da me predstavi kao kako kaže "drukaru", "sitnog doušnika", "smeće" kakvog je neophodno likvidirati. Nije ni riječi napisao o temi koju sam pomenuo - "prijetnje članovima VSTV-a" koje je krivično djelo on opravdavao i negirao. Detalje o tome sam objasnio u jednoj od prethodnih krivičnih prijava a tekst u kome se to vidi sam dostavio te prilažem i sada pod alternativnim nazivom "`False flag` operacija" u namjeri da sakrijem identitete saradnika kriminalaca iz policije jer ne znam ko je od njih radio vjerujući da čini ispravnu stvar, ko je ucjenjen ili zastrašan a ko je običan kriminalac. Način na koji lažljivac 12.08.2017. opravdava prijetnje ubistvom - vješanjem, najbolje pokazuje "sposobnosti" i "pravna znanja" kojima se hvali. Ovde je malo čudno i pitanje je kako je moguće da pomenuti lažljivac hvali Dodika, Kostreševića i MUP a mene pljuje jer sam navodno istoj toj "hrabroj" i "profesionalnoj" policiji dostavljao podatke. Takođe je šizofreno i to da istu tu policiju koju hvali u zadnjim tekstovima opisuje u komentaru kao "policijske štakore" no to je njegov problem i posljedica uloge lažnog disidenta u kojoj se nalazi. No da ne gubim vrijeme na poremećaje i šizofreniju, koncentrisaću se na iznesenu laž da sam ja navodno dostavljao policiji u Banjaluci "elektronske pristupnice članstva Trećeg bloka" no ovde je "genijalni" inspektor zaboravio da objasni kako je on to i od koga saznao da sam je nešto dostavio u Banjaluku. Ili je on njihov saradnik pa ga zato informišu te u tom slučaju bismo bili ortaci ili je u pitanju gnusna laž sa ciljem da mi se kao "cinkarošu" nacrta meta na čelo a što ja naravno znam koje od ovoga je istina. Vidljivo je iz njegovog komentara da me je svuda opisivao kao doušnika, očito sa ciljem da me spriječi u razotkrivanju njegovih manipulacija kao i da onemogući moj doprinos u otkrivanju ubica i nalogodavaca. Temu oko pristupnica je prvi put pomenuo ali u bitno drugačijem kontekstu u prilogu "Poruke lažnog disidenta" sa početkom 28.11.2017. nastavljeno 29 i 30-og te okončano 01.12.2017. prijetnjama "pravnim" i "kriminalističkim" znanjima te tužbama a punomoć koja mu je zatražena da bi zastupao 4 osobe, niti je dostavio tada niti ikada kasnije ali je bukvalno istovremeno 29.11.2017. protiv mene podignuta nelegalna optužnica pred nenadležnim OJTIS sa ciljem ne da se vodi nezakoniti postupak nego da budem ubijen na udaljenoj lokaciji kao laka meta saučesnicima policijskog narko kartela u Istočnom Sarajevu. Pošto pokušaji ubistva nisu uspjeli, razotkrio sam taj kriminal pred VSTV-em a sa druge strane teroristička organizacija MUPRS, (baš ona kojoj kao dostavljam podatke) prikriva zločince u svojim redovima koji su učestvovali u planiranju i pripremi pokušaja likvidacije. Istovremeno su pod zemljom završili izuzetno važni svjedoci - Dragan Ninković, (okružni tužilac iz OJTIS), Borovčanin Luka, (sudija iz Sokoca), Radenko Bašić, (načelnik iz Prijedora) te Debeljević Milorad, (zamjenik glavnog tužioca iz OJT Bijeljina). Svi upoznati sa nekim ili svim detaljima kriminala od ubistva djevojčice Ivone Bajo, preko brojnih drugih krivičnih djela do više pokušaja mog ubistva a najmanje 3 od navedenih su stradali nasilnom smrću uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja u pitanju ubistva. Lažljivi inspektor vrlo dobro zna da je osmogodišnja Ivona Bajo, smrtno stradala prilikom šverca narkotika koje je vršila policija ali tu "sitnicu" ne pominje nego piše izmišljotine o navodnim mojim `cinkarenjima` policiji. Da je istina sasvim drugačija i da je lažljivac bio bjesan jer sam u svari ja njega razotkrio te je zato bio prisiljen da se povuče skupa sa saradnicima, vidljivo je iz priloga "Razotkrivanje lažljivca i prevaranta" u kome je moja prepiska, upravo sa osobom čije je prijetnje vješanjem opravdavao pomenuti lažljivac.
Uz napomenu da ovo nije jedina osoba ni jedini dokaz vezan za ovu temu, ističem da se vidi već u uvodu datum 23.07.2017. što je znatno prije nastanka priloga "Poruke lažnog disidenta" ali i prije članka u kome se opravdavaju prijetnje vješanjem, citiram šta sam napisao : "Moguće je čak i to da je među nama špijun režima" na šta mi se odgovara riječima "Ma bojim se Borislava..." Iako nisam napisao ime - sagovornik zna na koga mislim jer sam o tome ranije govorio u audio razgovorima preko skajpa. Nadalje plasiram smišljeno tekst u kome pišem da sam svestan da sve što sazna od mene može prenijeti nekom drugom a s obzirom da sam odavno primjetio "posebne istražne radnje" i pokušaje da se navedem na to da lično izgovorim ili napišem sličnu prijetnju za šta je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Pominjem špijuna za šta bi Borislav trebao znati, podsjećam da i dalje radi u policiji, da je režimski službenik te jasno postavljam pitanje da li je njegov "sukob" sa komandom stvaran ili je lažan kako bi se ubacio među pokrete naroda. Pominjem i falsifikat koji je objavio na svom blogu te predviđam da želi nešto da mi napakuje. Potom se vidi da 28.11.2017. u 14:01 pitam da li Boro uopšte ima neku člansku kartu, nakon što je, (prilog "Poruke lažnog disidenta") zatražio u 10:18 tog jutra, brisanje sebe i još 4 osobe iz evidencije članova. Na kraju priloga "Razotkrivanje lažljivca i prevaranta" se vidi zahtjev za skajp razgovor koji je trajao oko pola sata a zanimljivo je da se to desilo bukvalno isti dan kada je napisana nezakonita optužnica. Sačinjena je tokom 29.11.2017. a onda sat iza ponoći se pokušava doći do nekog materijala - prijetnje ili bar da me nekako obilježe kao saučesnika u iznesenim prijetnjama i optuže za nešto konkretno. Ja naravno tada nisam znao za nelegalnu optužnicu jer je potvrđena nekoliko dana kasnije i dostavljena mi 11.12.2017. no bilo mi je jasno koja je svrha tog i brojnih drugih razgovora sa više osoba u sitne sate s obzirom kakve su teme pominjane i koje su mi se riječi pokušavale "ubaciti u usta". Nije onda ni čudo zašto su zločinci iz policije toliko bjesni da su me napali i prijetili ubistvom čak i u sopstvenoj zgradi a na svaki argument uzvraćaju lažima i to sve glupljim tako da se dodatno uvaljuju u blato. Dakle pomenuti zahtjev lažljivca za brisanje iz članstva je došao nekoliko mjeseci nakon što sam lažljivca razotkrio i upozorio kako ovu osobu tako i neke druge da je u pitanju špijun, da paralelno sa tim više osoba pokušava da me nakon kontakta odvede na udaljenu lokaciju što nisam dopustio, osnovano sumnjajući da je to uvlačenje u klopku i pokušaj ubistva. Savjetovao sam svima da budu oprezni ako im se desi nešto slično te da upozore i druge, uključujući i Čedomira Kneževića o kome će biti pomena u nastavku. Pisao sam i to da Boro pokušava zbuniti ljude na brzinu "kao onda sa bombom" što je isti opisao u priloženom tekstu "Pogrešno tempirana bomba" od 28.09.2017. To je datum kada sam odavno okarakterisao inspektora kao špijuna i odjednom se prilikom jedne od aktivnosti, pojavljuje dojava o bombi u Banjalučkom sudu. To je grad u kome sam bio 1996-e a potom do te 2017-e više nikad. I sad kao baš tamo nosim neke materijale u policiju a Radovanović koji je tamo stalno "ne nosi". Bomba je naravno bila laž a kome je to odgovaralo neka svako sam procjeni. Uglavnom u ovom članku je inspektor detaljno opisao i koja su udruženja bila prisutna, naveo imena članova sve sa fotografijama te podvukao da "Pošto slične aktivnosti dogovaramo preko društvenih mreža i JAVNO policija uvijek blagovremano zna sve šta činimo." S obzirom da sam ja glup, kako to kaže ovdašnji "Šerlok Holms", citiram : "...a ti si bio sitni doušnik, pa je samo po sebi glupavo da ti mantraš o robijama. Šta ti znaš o krivičnim postupcima i pravnoj struci? Jeftini doušnici odrade šta im se kaže, prenesu šta su doznali ili kao to dostave spisak članstva antirežimskog pokreta, no preko toga niti šta znaju, niti se pitaju." Očito je "genijalni" detektiv zaboravio šta je sve lagao ali i šta je radio. Ostavljao je u sopstvenim tekstovima na "IZVOL`TE" policiji ali i internet javnosti sve detalje o aktivnostima, imenima, slikama pripadnika udruženja građana i pokreta a onda bjesan što sam razotkrio njegove prevare, odlučio da me predstavi javno svojim saradnicima, policiji i kriminalcima na ulici kao "opasnog svjedoka" po njih i njihove poslove te me je zato neophodno ućutkati za sva vremena. A onda, nakon što pokušaji likvidacije u okolini Bjeljine nisu uspjeli i ubice se nakon sati i sati čekanja vraćali ljuti i neobavljena posla, neko je došao na "genijalnu ideju" da se dovučem na nišan ubicama tako što će se formirati nezakoniti predmeti protiv mene za "povredu ugleda suda" pa zatvoriti nakon "smrti" optuženog. Da li je taj plan smislio lažljivac ili je izvršavan nalog šefova bande sa višeg nivoa, ostaje na Tužilaštvu BIH da ustanovi, kao i to na koji su način stradali navedeni svjedoci iz suda, tužilaštva i policije a podsjećam da je prije 5 godina inspektor Radovanović pisao : "Pa šta ako je prijećeno vješanjem - da li je nekome pofalila dlaka sa glave". Evo ih sada 4-oro, koji su ostali i bez glave i to samo od pripadnika visokih državnih pozicija a drugih građana je mnogo više. Jedna od takvih sumnjivih smrti je opisana u prilogu `Čedomir Knežević žrtva „zločina protiv čovječnosti“` napisanom svega desetak dana nakon članka o bombi. A jedan od njegovih "prijatelja" i "savjetnika" je bio igrom slučaja, upravo Borislav Radovanović i kako sam napisao - žao mi je što nisam mogao baš sve da obavjestim, počev od Kneževića do Bašića na šta naravno nije bilo komentara. Možda nešto smisli pa upiše narednih dana no meni i ne treba odgovarati, nego neka se pripremi za pitanja tužilaštva i razmišlja da li će šefovi sa vrha kartela uopšte dozvoliti njegovo privođenje ili će poslati nekog "potrčka" sa svilenim gajtanom. Zato za kraj da citiram inspektorovog prijatelja - ministra, koji je prije par mjeseci rekao da je kriminalcima u policiji bolje da se sami prijave. A rješenje je i pobjeći što dalje, dok se još može - ako već nije prekasno...

PRILOZI

Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama, Ubijeni Mihajlo Stupar bio je svjedok protiv narko mafije, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime, Komentari na članak, Ronhilovi botovi, Poruke lažnog disidenta, Razotkrivanje lažljivca i prevaranta, Pogrešno tempirana bomba, Čedomir Knežević žrtva „zločina protiv čovječnosti“

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902