petak, 30. travnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE

Podsjetiću da je poslije smjene Čolović Rajka, pohapšena jedna grupa plaćenih ubica nakon pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a koju grupu je bar deceniju i po štitio Čolović. Svi navedeni i njihovi saučesnici kad saznaju a možda su već saznali da je za slijed događaja od 27.09.2018. odgovoran Borovčanin Danko, zbog toga što je poslao službenike bez naredbe imaće mnogo veće motive da ubuduće napadaju Borovčanina i svete se njemu a ne meni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE

Svjedoci - sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić i Dejan Minić; sudija Malović Branka, okružni tužilac Jovana Tomaš, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, sudija Aleksandar Despenić, ministar Anton Kasipović.
OBRAZLOŽENJE

Prema organizacionoj strukturi sudske policije i rukovodnoj strukturi što se vidi u prilogu "Sudska policija RS - struktura" koji dostavljam, vidljivo je da je direktor sudske policije, gospodin Željko Dragojević te je on prvo prijavljeni u ovoj krivičnoj prijavi a saučesnici su pripadnici komande u Bijeljini i druga lica koje će razotkriti tužilaštvo.
Ukoliko gospodin Dragojević nije član ovog mafijaškog klana, nego je obmanjivan od drugih, moći će to dokazati na taj način što će na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, poslati tražene odgovore, odnosno materijal a ukoliko to ne učini, očekujem od Tužilaštva BIH da protiv njega i saučesnika otvori predmet i ustanovi njihovu odgovornost za teška krivična djela.
Komanda sudske policije je više puta upozoravana o krivičnim djelima i opasnosti po moj život a prethodnik godina i o teškim krivičnim djelima, koje sudska policija čini, prikrivajući ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, što se može vidjeti, odnosno navedeno je u posljednjoj krivičnoj prijavi za šta je dokaz prilog "Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl" i prethodna obavijest odnosno pitanje "Zašto sudska policija štiti zločince - mejl".
Ovim se pokazuje i dokazuje da komanda sudske policije, svjesno i za umišljajem nastavlja činiti krivična djela i štititi druge počinioce teških krivičnih dijela.
Da je sudska policija na čelu za komandom, činila krivična djela i pokušala ih prikriti dokaz su "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" sudova u Bijeljini koja prilažem a dio toga se može vidjeti na 4. strani prvostepenog rješenja, koje je potvrdio drugostepeni sud.
Nasuprot tome, nekih 10 mjeseci ranije, direktor sudske policije, (Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019.) lažno saopštava da je sudska policija postupala u skladu sa zakonom, štiteći time pripadnike mafijaškog klana, koji su pokušali da me ubiju i pri tome izvršili više teških krivičnih djela.
Direktor sudske policije mi pri tome ne dostavlja ni jedan dokument, pa čak ne piše ni jednu jedinu rečenicu na koji način je ustanovio navodnu "zakonitost".
Da su tvrdnje o takozvanoj "zakonitosti rada sudske policije" neobičnije laži, dokaz je pomenuto rešenje sudova u Bijeljini a koliko su teška krivična djela o kojima sam sudskoj policiji poslao pritužbu, vidljivo je samo iz naslova koji glasi "Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva".
Ispod naslova su odmah navedene 4 ključne stavke i to : "neukazivanje hitne pomoći poslije više mojih zahtijeva, ostavljanje na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći, izlaganje opasnosti zdravlja i života smišlenim bahatim i nehumanim postupkom, te ostavljanje mene kao mete grupi koja je angažovana za likvidaciju.
I sve ovo direktor sudske policije proglašava kao zakonito ??? A sve navedeno je potvrđeno u dokaznom postupku pred sudom 10 mjeseci kasnije.
Skrećem pažnju Tužilaštvu i podsjećam komandu sudske policije da su u sudskim postupcima pred sudom u Bijeljini, imali priliku dostaviti dokaze, traženo je to pismeno do njih, o pravnom osnovu za svoj razbojnički napad na mene i oni kao sudska policija i MUP Republike Srpske i Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Sud u Sokocu, što niko od njih nije učinio jer su smišljeno, kriminalno, montirali, odnosno lažirali nadležnost a za šta sam ja u tom postupku dostavio dokaze.
Kontinuitet saučestvovanja u teškim krivičnim djelima i zaštita počinilaca od strane direktora sudske policije, vidljiv je u odgovoru na moj zahtjev "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018." gdje se iznosi laž da samo sud može odobriti uvid u krivični spis i kopiranje dokumentacije, (tekst koji je sačinio Borovčanin Danko a potpisao Dragojević Željko) čime se prikriva dokument "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." iz koga se vidi kriminalno djelovanje sudske policije.
To je vidljivo iz sadržaja mog "Zahtjev za informacije 114" koji prilažem u kome tražim kopije zabilješki sudske policije a koje uopšte nisu dio krivičnog spisa, pa čak i da jesu, nastale su u sudskoj policiji te su bili dužni da mi ih uruče, posebno imajući u vidu da u krivičnom postupku imam pravo za odbranu koristiti sve dokumente koji mi idu u prilog, što moraju poštovati svi organi.
Osim zahtjeva za kopiju službene zabilješke, postavio sam desetak pitanja koji se konkretno tiču razbojničkog i gestapovskog metoda rada sudske policije, koje direktor policije nije objasnio i što je još važnije, uopšte nije demantovao sve ono što sam naveo.
Dokument "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju sam tražio, dobio sam tek u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" više od godinu dana kasnije a iz njenog sadržaja se vidi, zbog čega je komanda nastojala da je prikrije.
Naime, prije svega vidljivo je iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." sačinjene istog dana od strane MUP-a, a taj dio sam uokvirio pravouganikom, da sam tražio uručenje naredbe a da službenici sudske policije to nisu učinili jer je nisu ni imali uz sebe.
Ta činjenica se naprotiv uopšte ne pominje u zabilješci "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.", koju je sačinio Borovčanin Danko pa natjerao službenike da je potpišu i na taj način moguće, obmanuo direktora policije, kako je njegov rad bio "zakonit".
Ukoliko je direktor zaista bio obmanut ovim lažima u zabilješci, koju je sačinio Borovčanin, sada ima priliku da se distancira od njega i ovih laži, falsifikata i kriminala, koji ću dio pomenuti u nastavku.
Iz dokaza "Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr" o toku dokaznog postupka, vidljivo je da sam pred sudom izneo svoj opis događaja te da je taj opis u potpunosti dokazan i potvrđen a razotkrivene laži i falsifikati sudske policije.
Skrećem prvo pažnju da policajac Lazić Milan na moje pitanje o prenosu nadležnosti, sada u postupku kaže da se "ne sjeća" što očito pokazuje da je instruisan prikriti tu laž i odgovornost komande sudske policije a takođe je izjavio i da se "ne sjeća" da sam zatražio uručenje sudske narodbe, što je naprotiv kasnije potvrdio drugi svjedok Jelačić i pripadnici MUP-a.
Zajedničko za sve službenike sudske policije je to da se pred sudom "brane" riječima kako "ne znaju odredbe zakona" i prije svega ne znaju onu jednu jedinu, koja se odnosi direktno na njih u "naredbi za dovođenje".
Podsjećam da sam tražio svjedočenje i načelnika Borovčanin Danka te bismo vidjeli da li bi se i on "branio" na isti način, odnosno proizilazi da kompletna komanda nema pojma o zakonu, nego se prema svom poslu ophodi kao prema stvarima na buvljoj pijaci.
Potom svjedok Jelačić Srebrenko, izjavljuje da su "radili po aktima i naredbama suda" što piše i u službenoj zabilješci, međutim iz dokaznog postupka je vidljivo da uopšte nisu imali uz sebe nikakvu naredbu.
Svjedok Jelačić, pominje pred sudom u dokaznom postupku, moja upozorenja za pokušaje i planiranje ubistva, pogrešno tvrdeći da sam lično njih optužio za to ali se na moje konkretno pitanje ispravio jer nisam govorio da će to oni lično izvršiti, nego da će me ostaviti a ubistvo treba da izvrše kriminalni klanovi na Sokocu.
Svjedok Jelačić to u svom svjedočenju i potvrđuje da sam tamo ostavljen kako sam i upozoravao, citiram.
"Ne nisam shvatio da je tako mislio okrivljeni, nego je uopšteno mislio a da će ga neko drugi po ostavljanju likvidirati".
Ovdje skrećem pažnju i Tužilaštvu i direktoru sudske policije da ja nisam nikakav vidovnjak, koji je na taj način znao da ću zaista i biti ostavljen, nego jednostavno odlično poznajem zakone, imao sam dokaze da OJTIS i Sud u Sokocu, (tačnije Čolović Rajko i Borovčanin Luka) nisu dobili nadležnost, nego su je lažirali, obmanuvši čak i tužiteljicu Tomaš Jovanu te sudiju Malović Branku i kada se na sve to dodaju brojni pokušaji odvlačenja na udaljenu lokaciju prethodnih mjeseci, preko više doušnika i provokatora, bilo mi je jasno da je jedini cilj mog transporta na Sokolac nastavak pokušaja likvidacije jer se ovi predmeti uopšte ne mogu voditi, odnosno postupak bi morao biti prekinut iste sekunde, kada bi tužilac pokazao dokument kojim navodno dobivaju nadležnost.
Uporno prikrivanje tog dokumenta od strane kriminalca Rajka Čolovića je dodatni dokaz da je smišljeno lažirao nadležnost i učestvovao u organizaciji pokušaja likvidacije a poslije mojih pritužbi je smijenjen sa pozicije glavnog okružnog tužioca, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) a takođe sudija zbog posrednog saučestvovanja u pripremi likvidacije, prikrivanje ubistva Ivone Bajo te napade na moja prava, kažnjava se od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) disciplinskom mjerom "javnom opomenom" o čemu sam pismeno obaviješten navedenim dopisima. UDT, naravno nema ovlaštenja da izriče zatvorske kazne za kriminal koji sam opisao a sudska policija prikrivanjem dokumenata i imena nalogodavaca, pomaže istima u krivičnim postupcima koje sam paralelno pokrenuo podnesenim prijavama.
Svjedok Jelačić Srebrenko, potvrđuje da sam se ja ponašao u skladu sa zakonom, krenuo prema vozilu mirno i zatražio naredbu a onda kaže da naredbu nisu ni imali kod sebe.
Taj izuzetno bitan i čak rekao bih najvažniji dio je smišljeno izostavljen u dokazu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018" kako bih se ja predstavio kao ludak koji viče bezrazložno a sudska policija navodno kao "profesionalan organ" no u nastavku slijedi možda još važniji dio, gdje svjedok Jelačić kaže na 9. strani da tog dana nisu postupali po ovoj naredbi, odnosno naredbi koja je priložena od strane MUP-a i sudske policije u taj predmet.
Poznavajući dobro metode sudske policije i brojne falsifikate, kako u ovom postupku tako i ranije a podsjećam da je komanda sudske policije još 2010-te načinila falsifikat sudskog rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" da bi mi nanijela štetu a po mojoj prijavi za taj falsifikat je u stvari Republičko tužilaštvo i dodijelilo predmet Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, može se zaključiti da je komanda sudske policije i u ovom slučaju sačinila neki falsifikat navodne naredbe koji je pokazivan službenicima sudske policije a možda čak i falsifikat "odluke Vrhovnog suda RS" jer se drugačije ne može objasniti da se jedan svjedok "ne sjeća" navodne "odluke" Vrhovnog suda, koju je pominjao a drugi tvrdi da uopšte nisu postupali po naredbi koja je sudu predočena.
Na dnu strane 9, svjedok Jelačić potvrđuje da ne zna sadržaj konkretnog člana ZKP-u "Naredba za dovođenje" te da sam im ja objašnjavao, kako je to zakonom propisano da mi trebaju uručiti naredbu.
Dakle ova moja upozorenja, kakvo je zaista pravilno postupanje da bi bilo u skladu sa zakonom, uopšte nisu navedena u sačinjenoj službenoj zabilješci, nego su opisana kao vika nekog ludaka a sa namjerom da mi se nanese šteta i da budem odvučen na udaljenu lokaciju te ubijen i da o svemu tome ne ostane nikakav trag.
Svjedok Jelačić na 10. strani, ponovo navodi da sam ih upozoravao o životnoj ugroženosti, što uopšte nije navedeno u službenoj zabilješci, nego je lažno napisano, kako je navodno "sve proteklo u redu".
Na strani 11, na moje konkretno pitanje da li sam, osim što sam pozvao policiju i tražio se poštuje zakon, te da se sačini zabilješka, da li se može sjetiti još nečega, vezano za navodno narušavanje javnog reda i mira, svjedok odgovara citiram.
"Ne, nisam čuo da je vikao i galamio, niti je ikoga fizički ugrožavao."
I ponovo jedna važna rečenica na sredini strane 11, iz koje se vidi da je sudska policija veoma dobro znala za teško zdravstveno stanje i gušenje a da je svjedok pred sudom instruisan da svjedoči tako, kako bi skinuo odgovornost sa komande sudske policije ali onaj ko ga je instruirao, napravio je grešku, koju ću pojasniti no prije svega citiram kompletnu rečenicu svjedoka.
"Nisam čuo a tokom preuzimanja od policijskih službenika okrivljenog, on im je to saopstio da se žali na zdravlje da ima gušenje i alergiju na polen."
Prije svega moje pitanje nije uopšte bilo, šta se dešavalo u policijskoj stanici, nego sam pitao da li je točno da sam tražio hitnu pomoć od sudske policije i da se to prenese komandi no pokušavajući sve svaliti na MUP, pripadnik sudske policije po naredbi kaže da sam to njima saopstio, međutim greška je napravljena i samim tim što je čuo a posebno riječima da je to bilo tokom preuzimanja, što nedvosmisleno znači da su to čuli i bili prisutni svi i da sam medicinsku hitnu pomoć tražio od svih. Prava istna je da sam taj zahtjev ponovio ukupno 20 -30 puta a komande sudske policije i MUP-a su se dogovorile da ne zovu medicinsku ekipu koja bi procjenila da li bi transport u takvom stanju bio opasan po zdravlje nego da falsifukuju dokumentaciju, navedu - SLAŽU da sam odbio poziv advokatu, članovima porodice i da sam se "odbio izjasniti" vezano za medicinsku pomoć i osoblje, te me hitno prebace na dohvat ruku plaćenim ubicama, koji su čekali na Sokocu te su sve dokumente, koje su mi morali tada uručiti, naknadno popunjavali.
Prava istina je dakle da sam zahtjev za hitnu pomoć uputio oko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II i bar desetak puta pripadnicima sudske policije u vozilu i ovdje opet podsjećam da je pripadnik MUP-a, prilikom preuzimanja saopštio da će me sudska policija odvesti u hitnu pomoć a radi se o službeniku Srećku Paniću, koji će uvjeren sam sjetiti se tog detalja, imajući u vidu da je komanda sudske policije za ove inkvizitorske metode, pokušala skinuti sa sebe odgovornost i prebaciti sve na njega.
Neposredno ispod toga sam izveo dokaz o "Potvrdi za preuzimanje lica" na šta svjedok odgovara da je oba imena potpisao on, odnosno i svoje i kolege, što neću dodatno komentarisati, jer je potpuno jasno na koji način sudska policija obavlja službene radnje, smišljeno falsifikujući ne samo činjenične opise, nego i potpise a sve sa ciljem da što brže i hitnije, budem transportovan na lokaciju, gdje sa nestrpljenjem čeka ekipa plaćenih ubica.
Borovčanin Danko je dakle sačinio lažni opis u zabilješci i netjerao službenike da potpišu te laži, ne samo da bi se prikazao "profesionalnim" unutar sudske policije nego i da bi se "oprao" pred saučesnicima. Čolović Rajko je po nečijem nagovoru falsifikovao nadležnost i otvorio predmet kojim se 2 godine uz "posebne istražne radnje" pokušavala likvidacija a onda je nagovoren i da aktivira optužnicu, kako bi me obmanuli i dovukli na nišan ubicama.
Zbog "brljotine" Borovčanin Danka, koji je poslao službenike bez naredbe, Čolović bi bio opravdano kivan na njega te je Borovčanin tu svoju grešku prikrio a ništa manji bjes nije ni kod ekipe koja me trebala napasti, pošto su ostali bez obećanog navca ili nisu uspjeli "zaraditi" da dokazi protiv njih za druga krivična djela budu "zagubljeni" te bi obavljenim "poslom" ostali na slobodi. Podsjetiću da je poslije smjene Čolović Rajka, pohapšena jedna grupa plaćenih ubica nakon pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a koju grupu je bar deceniju i po štitio Čolović. Svi navedeni i njihovi saučesnici kad saznaju a možda su već saznali da je za slijed događaja od 27.09.2018. odgovoran Borovčanin Danko, zbog toga što je poslao službenike bez naredbe imaće mnogo veće motive da ubuduće napadaju Borovčanina i svete se njemu a ne meni.
Zanimljivo je da je jedan od korištenih prvokatora koji me pozivao da se sastanemo u periodu priprema likvidacije A.D. iz Vlasenice, blizak prijatelj M.D. a obojica su bili članovi minornog kriminalnog klana.
M.D. je sudski policajac koji možda i zna članove iz zakona ali "ne zna" da se ne smije igrati pištoljem posebno ako je sposoban "slučajno" pogoditi svjedoka pred sudom u glavu, prvim ispaljenim metkom. A.D. je obilježen crvenim krugom na prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." Ne znam šta su Čolović i saučesnici imali od dokaza protiv ovog veselog društva na slici i njihovih ortaka ali bi se dalo zaključiti da kad već nisu uspjeli odraditi "poslić" na meni da je M.D. možda bio prisiljen to učiniti na drugi način. Uglavnom, poslata je "lijepa" poruka od sudske policije svim svjedocima šta im se može "slučajno" desiti ako odluče svjedočiti u predmetima gdje ne bi smjeli.
Ovaj zahtjev i krivična prijava će biti poslati 12.03.2021. godine, prije početka radnog vremena i očekujem od direktora sudske policije da mi na navedeni lični mejl "Zdenkobajo@gmail.com" pošalji odgovor u roku od 2 dana, ne računajući neradne dane, dakle najkasnije do kraja radnog dana, 15.03.2021.
Zakonski rok za odgovore je inače petnest dana no imajući u vidu da mi je život konstantno u opasnosti i da je komanda sudske policije, godinama ranije aktivno vršila napade na moja prava i život, tražim od direktora sudske policije da ispravi prethodne greške i ovaj zahtjev obradi hitno, kako bi se i on lično i kompletna sudska policija distancirali od kriminalaca u sopstvenim redovima.
Sve dok ne dobijem konkretne odgovore i imena lica koja su naređivala napade na moja prava, zdravlje i život, tretiraću kompletnu sudsku policiju kao bandu drumskih razbojnika i svakog službenika kao potencijalnog ubicu, koji napada na moj život.

PRILOZI

Sudska policija RS - struktura, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl, Zašto sudska policija štiti zločince - mejl, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019., Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva, Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zahtjev za informacije 114, Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

nedjelja, 25. travnja 2021.

INFORMACIJE O SMIŠLJENOM POKUŠAJU UBISTVA

Razotkrivanje imena lica koja su umješana u ove razbojničke i gestapovske postupke su bitna i zbog daljih krivičnih postupaka, kako bi se onemogućili svi odgovorni bilo iz sudske policije, MUP-a, tužilaštva ili suda da učestvuju u istražnim radnjama za krivična djela u kojima su oni izdavali naloge a sada se kriju...

INFORMACIJE O SMIŠLJENOM POKUŠAJU UBISTVA

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

Veza "Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018.

U skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama, Ustava RS i prava iz ZKP-u, postavljam slijedeća pitanja na koja očekujem konkretne odgovore te.
ZAHTJEVAM
Da mi, odmah ako imate saznanja ili nakon prikupljanja informacija od aktera, dostavite na lični mejl `Zdenkobajo@gmail.com` odgovore na pitanja :
1. Ko je sudskom policajcu Lazić Milanu saopštio LAŽ da je Osnovni sud u Bijeljini zatražio svoje izuzeće, vezano za predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" te da je navodno Vrhovni sud Republike Srpske nadležnost dodijelio Osnovnom sudu u Sokocu.
2. Da li su sudski policajci Petričević Dragiša, Jelačić Srebrenko i Radić Dragan, obavijestili komandu Okružnog centra sudske policije u Bijeljini da tražim hitnu medicinsku pomoć, zbog ozbiljnog gušenja izazvanog polenom ambrozije a pogoršanog nakon razbojničkog napada službenika s leđa na mene.
3. Ko je konkretno iz komande sudske policije Okružnog centra u Bijeljini, obaviješten o mom zahtjevu za hitnu medicinsku pomoć i da li je sam odlučio da mi to onemogući ili po nalogu neke druge osobe izvan sudske policije i konkretno ko je ta osoba.
4. S obzirom da je sudski policajac Jelačić Srebrenko, posvjedočio pred sudom u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" da je čuo kako tražim hitnu pomoć zbog gušenja, zbog čega to nije navedeno ni o dokumentu "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018." niti u službenoj zabilješci "1774/18 od 27.09.2018." nego je lažno napisano da je sve proteklo bez problema.
5. Sudski policajci Lazić Milan i Jelačić Srebrenko su pred sudom posvjedočili da su me presreli bez naredbe za dovođenje ali to nije navedeno u službenoj zabilješci "1774/18 od 27.09.2018.". Da li su to učinili svojevoljno ili po nalogu komande, odnosno jesu li sami sastavljali zabilješku ili su natjerani da potpišu ono što je sačinio načelnik, odnosno osoba iz komande.

Nadam se da Predsjednik vrhovnog suda ima mehanizme da se sudski policajci Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Petričević Dragiša i Radić Dragan ispitaju a da o tome nemaju saznanja osobe iz komande u Bijeljini a koje bi mogle uticati na njihove iskaze ili im čak ugroziti i život. Razotkrivanje imena lica koja su umješana u ove razbojničke i gestapovske postupke su bitna i zbog daljih krivičnih postupaka, kako bi se onemogućili svi odgovorni bilo iz sudske policije, MUP-a, tužilaštva ili suda da učestvuju u istražnim radnjama za krivična djela u kojima su oni izdavali naloge a sada se kriju.

U Bijeljini
08.03.2021. godine

Podnosilac zahtjeva : Bajo Zdenko
Adresa : Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

Drugi podaci za kontakt : Zdenkobajo@gmail.com
Potpis : Zdenko Bajo

utorak, 20. travnja 2021.

ZAHTJEV DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr i Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr.

DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Ustava RS i ZKP-u :

ZAHTJEV DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Kopija će biti informativno proslijeđena Vrhovnom sudu RS. Od Predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske kao organa koji upravlja i odgovora za zakonito postupanje sudske policije ne traži se nikakav odgovor niti reakcija na ovaj konkretni dopis, nego samo očekujem da će pratiti radnje direktora policije i u skladu sa njima te dokazima koje dostavljam sada, odnosno koji su dostavljani ranije, preduzeti potrebne radnje da bi odgovorni za teška krivična djela bili hitno uklonjeni sa službenih pozicija i da bi odgovarali pred zakonom za svoje zločine.
Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ovaj zahtjev za pristup informacijama se šalje direktoru sudske policije i istovremeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao krivična prijava zbog kontinuiteta napada na moja prava i život od strane komande sudske policije, zbog dokaznog materijala koji sam razotkrio o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu i prikrivanja ovih teških krivičnih dijela. I dalje veliki broj pripadnika mafijaškog klana, konstantno pokušava da me ubije a komanda sudske policije im cijelo vrijeme pomaže i štiti, prikrivajući dokumentaraciju i njihova imena te me stalno izlažu životnoj opasnosti a sa druge strane otežavaju poziciju u sudskim postupcima.
Stoga u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, pravima iz Ustava i Zakona o krivičnom postupku od komande sudske policije tražim odgovore na sledeća pitanja te :

ZAHTJEVAM

- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda".
- Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu.
- Da li su službenici sudske policije, kada su me zajedničkom akcijom sa pripadnicima kriminalističke policije i asistencijom doušnika, preseli 27.09.2018. saopštili komandi da sam ih upozoravao, kako krše zakon jer mi ne uručuju nikakvu naredbu, lažu da trebamo do suda u Bijeljini i da su predmeti nelegalni, montirani sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen tamo kao laka meta timu plaćenih ubica.
- Da li su vam službenicima sudske policije saopštili da su me skupa sa pripadnicima MUP-a, napali kukavički s leđa i kada sam dobrovoljno ponudio da mi stave lisice, prilikom ulaska u zgradu divljački su mi gurali glavu prema zemlji, što je izazvalo dodatne i izuzetno teške tegobe i gušenje a koje tegobe inače imam zbog polena ambrozije - ili zbog zaprašivanja iz aviona i drugim oblicima trovanja, što se lažno predstavljalo kao alergija na ambroziju a danas kao "korona".
- Da li vam pripadnici sudske policije saopštili da sam preko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II, tražio hitnu medicinsku pomoć te su me isti predali sudskoj policiji, saopštivši da će me SP odvesti u hitnu pomoć na osnovu dogovora koji su postigli a to sam naveo u krivičnoj prijavi protiv pripadnika MUP-a od 24.05.2019. godine.
- Da li su vam službenici sudske policije saopštili da sam nakon izlaska iz Policijske stanice Bijeljina II, više puta od njih zahtijevao da me odvezu u hitnu pomoć, jer imam teških problema sa disanjem i gušim se.
- Službenici su se zaustavili pred zgradom sudova u Bijeljini te otišli u komandu a kada su se vratili na moj ponovni zahtjev su rekli da samo moraju izvršavati dobijenu naredbu i transportovati me na Sokolac te postavljam pitanje da li je nalog da mi se ne ukaže hitna pomoć doneo neko iz komande sudske policije ili osoba izvan sudske policije i konkretno ime te osobe.
- Zbog čega su me službenici sudske policije izbacili na ulicu u Sokocu, iako sam ih upozoravao da je upravo to plan da budem tamo ostavljen kao laka meta, umjesto ako već sud i tužilaštvo nisu odredili pritvor da me vrate natrag u Bijeljinu gdje svejedno idu.

Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije.
Alternativno, direktor sudske policije umjesto odgovora na ova pitanja, koja komandu sudske policije direktno dovoze u vezu sa teškim krivičnim djelima, može na moj mejl poslati kopije slijedećih dokumenata te :

ZAHTJEVAM

1. Prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za Vrhovni sud, kojim se traži izuzeće tog suda u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" i prenos nadležnosti na neki drugi sud.
2. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se predmet protiv mene za "povredu ugleda suda", dodijeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu.
3. Odluka Republičkog tužilaštva RS, kojom se predmet protiv mene, konkretno za "povredu ugleda suda" dostavlja na postupanje Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ili čak bilo kakva druga odluka RTRS o dodjeli predmeta i prenosu nadležnosti na OJTIS u kojoj je navedeno da sam ja prijavljen za bilo koje krivično djelo.

Sudska policija Republike Srpske je u direktnoj vezi sa Vrhovnim sudom RS, odnosno lično Predsjednik vrhovnog suda, upravlja radom sudske policije te će vam biti lako doći do navedenog dokumenta ako postoji. Takođe postoji Okružni centar sudske policije u Bijeljini, koji će na isti način lako moći da dođe do prijedloga Osnovnog suda za prenos nadležnosti a o čemu su službenici sudske policije pričali da je podnesen prijedlog i izvršen prenos nadležnosti. Sve ove teme bile su predmet dokaznog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, gdje sam dokazao krivična djela, gnusne laži i falsifikate pripadnika sudske policije a po nalozima komande sudske policije.

PRILOZI

Sudska policija RS - struktura, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl, Zašto sudska policija štiti zločince - mejl, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019., Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva, Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zahtjev za informacije 114, Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

četvrtak, 15. travnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ, ČOLOVIĆA I OSTALIH

Dok je Bobar grupa bila izuzetno moćna i u javnosti prikazivana kao najuspješnija kompanija u entitetu, otkrio sam podatke o kriminalu i dio toga, preko prijatelja poslao u inostranstvo sa uputom da se dostavi Interpolu. Nakon toga je prvo došlo do razotkrivanja transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke a onda i do potpunog kraha Bobar grupe. Važan podatak je i to da je Bobar banka imala rok do kraja septembra 2014. nadoknaditi milionske gubitke a da je istog dana, kako je javnosti saopšteno `umro` vlasnik Bobar grupe. Potpuno je jasno da nema nikakvih šansi da osoba, koja treba nadoknaditi astronomske gubitke, umre prirodnom smrću baš 30. septembra 2014. i da se tu radi ili o ubistvu ili o lažiranju smrti...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ, ČOLOVIĆA I OSTALIH

ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

U ovoj krivičnoj prijavi navedena su imena dvije osobe, sudije Marković Jelene, kojoj je od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izrečena javna opomena, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) nakon što je utvrđena odgovornost za počinjeni disciplinski prekršaj te bivšeg glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu Rajka Čolovića, protiv koga sam slao više pritužbi zbog lažiranja nadležnosti te je isti smijenjen, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) no skrećem pažnju da osim njih postoje još više drugih lica saučesnika u krivičnim djelima koja ću ukratko opisati u prijavi s obzirom da se bukvalno sve vidi iz priloženih dokumenata.
Pripadnici mafijaškog klana su 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja nelegalne robe sa područja Sarajeva u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te je kamion koji je dovezao tu robu, pobjegao prije dolaska istražitelja.
Osim što su omogućili tom kamionu bjegstvo, pripadnici kriminalističke policije su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak čiji je kaiš dvostruko presječen predmetom koji je ubio djevojčicu te ostatak kaiša oprali jakim hemijskim sredstvom, kojim su uklonjeni tragovi masti i ulja sa kamiona.
Taj dokaz je onda sakriven od tužilaštva, vještaka, porodice, javnosti i uklonjen iz svih istražnih radnji, kako bi pripadnici klana ovo ubistvo predstavili kao "pad sa bicikla" i "samopovređivanje" za šta ću i priložiti dokaze.
Iako na prvi pogled između osoba Marković i Čolovića nije vidljiva povezanost ona itekako postoji, kao i saučesništvo u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice i astronomskoj pljački stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Naime, još dok je Bobar grupa bila izuzetno moćna i u javnosti prikazivana kao najuspješnija kompanija u entitetu, otkrio sam podatke o kriminalu i dio toga, preko prijatelja poslao u inostranstvo sa uputom da se dostavi Interpolu.
Nakon toga je prvo došlo do razotkrivanja transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke a onda i do potpunog kraha Bobar grupe. Danas je opšte poznato, kako je godinama preko Bobar banke pljačkan novac u čemu su saučestvovali brojni visoko rangirani pojedinci, uključujući sudije i okružne tužioce te bi i taj segment bilo korisno provjeriti ko je sve dobijao novac preko Bobar banke a prethodno preko Hypo banke.
Važan podatak je i to da je Bobar banka imala rok do kraja septembra 2014. nadoknaditi milionske gubitke a da je istog dana, kako je javnosti saopšteno `umro` vlasnik Bobar grupe.
Potpuno je jasno da nema nikakvih šansi da osoba, koja treba nadoknaditi astronomske gubitke, umre prirodnom smrću baš 30. septembra 2014. i da se tu radi ili o ubistvu ili o lažiranju smrti.
No sa druge strane, otkrio sam da su sa ubijene djevojčice, materijalni dokaz ubistva uklonuli portir iz Bobar grupe te je u sadejstvu sa inpektorom Marković Dragoslavom taj dokaz uklonjen i opran hemijskim sredstvom te sakriven.
Ne znam da li postoji rodbinska veza između inspektora Markovića i sudije Marković Jelene, što bi takođe trebalo provjeriti a u narednom periodu zbog ovog kriminala, koji sam razotkrio i izazvao rušenje Bobar grupe, više puta je pokušavano moje ubistvo u čemu su učestvovali, osim sudije Marković, Rajka Čolovića, inspektora Marković Dragoslava i načelnik sudske policije Borovčanin Danko te predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka a oni su nesporno u rodbinskim vezama.
Osim njih, koje sam naveo poimenično u pripremi i pokušajima mog ubistva učestvovao je veliki broj informatora, doušnika, provokatora i grupa plaćenih ubica, čije su aktivnosti zasnovane na "posebnim istražnim radnjama" omogućenim predmetom T17 0 KT 0006630 15 za koji je nadležnost lažirao Rajko Čolović.
Pošto sam bio spriječen preko policije ili tužilaštva dokazivati i ukazivati na prikrivanje materjalnog dokaza ubistva, bio sam prisiljen pokušati to učiniti tokom parničnog postupka te sam tužio AD Univerzal iz Bobar grupe za nanošenje štete zbog prikrivanja tog dokaza a sudija Marković, koja je vodila postupak, bila je dužna postupiti po obavezi iz zakona, sačuvati taj dokaz i prijaviti krivično djelo.
Umjesto toga, pokazala je neviđenu i neobjašnjivu mržnju prema meni, ne dozvoljavajući mi čak ni da sjedim za stolom, ponašajući se osiono i bahato no to je sporedno a glavna njena odgovornost je upravo u prikrivanju tog dokaza i brutalnom, takoreći falsifikovanju tužbenog zahtjeva, odnosno izlaženja iz tužbenog zahtjeva.
Zbog toga sam napisao krivičnu prijavu protiv sudije Marković Jelene a ona je očito odlukom gospodina Mahmuta Švrake, glavnog republičkog tužioca, koji u to vrijeme izjavljuje da "nema političke volje za procesuiranje krupnijih riba" dolazi u ruke Rajka Čolovića, koji uopšte nije želio provoditi istražne radnje, (Odluka po T 17 0 KT 0004186 13) nego tvrdi da je postupak u toku i o tome će mišljenje navodno izreći drugostepeni sud.
Na tu obavijest sam uložio pritužbu, (Pritužba na T 17 0 KT 0004186 13) u kojoj sam istakao i počinjeni kriminal sudije Marković kao i Rajka Čolovića, što neću ovdje detaljno opisivati s obzirom da prilažem kompletnu pritužbu na dvije strane.
4 godine kasnije, Rajko Čolović donosi drugu odluku, (Obavjest po T 17 0 KTP 0004186 13 od 05.07.2017.) nakon što sam dostavio nove dokaze te ovog puta iznosi sasvim drugu besmislicu, tvrdeći da je ta "krivična stvar završena" nesprovođenjem istrage a koju u stvari nije ni vodio. Ta odluka je dakle donesena nakon mog dopisa "Novi dokazi u predmetu T17 0 KT 0004186 13" koji prilažem kao i priloge uz taj dopis i to : "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" od Okružnog suda u Bijeljini u kome sud potvrđuje moje ranije iznesene tvrdnje da su tačni moji navodi kako su se sudovi nepotrebno bavili mojim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica a što ja uopšte nisam ni tražio.
To je navedeno u dnu odluke suda na drugoj strani a bilo je jedan od argumenata moje krivične prijave koju je Čolović ignorisao i pružio zaštitu Jeleni Marković i ubicama Ivone Bajo.
Drugi važan dokument dostavljen uz nove dokaze je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." načinjen od strane Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuje stanje materijalnog dokaza ubistva, odnosno da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, dio nedostaje a veći dio ostatka kaiša je zamrljan uljem ili mašću.
Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u vrhu dvije fotografije načinjene od strane kriminalističke policije na kojima se takođe vidi dvostruko presječen kaiš a ispod toga su fotografije koje sam načinio nakon preuzimanja, gdje se osim navedenog vidi i nešto što sam tek tada ustanovio a to je da je predmet koji je presjekao kaiš i ubio djevojčicu pokidao i vođicu rajsferšlusa na ruksaku.
I posljednji dokument koji sam poslao gospodinu Čoloviću kao novi dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini iz koga se vidi da to tužilaštvo nema saznanja o tim oštećenjima jer nisu evidentirana u zahtevu policije a nekoliko godina ranije je sudija Marković potpuno lažno tvrdila kako je o tome vođena istraga.
I umjesto da učine sve kako bi se ovaj materijalni dokaz ubistva nevine djevojčice, upotrijebio za krivični postupak, pripadnici mafijaškog klana čine sve da me ubiju i spriječe moje dalje aktivnosti u tom pravcu, zbog čega je Čolović lažirao nadležnost svog tužilaštva i otvorio nelegalan predmet "T17 0 KT 0006630 15" protiv mene 2015. godine, što se razotkrilo nastankom dokumenta "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.".
Rajko Čolović je i tada izveo novu manipulaciju, obmanuvši tužiteljicu Jovanu Tomaš, koja je imenovana tek marta 2017. dok je u prethodnom periodu taj predmet vodio lično Čolović ili neki drugi nepoznat tužilac, (moguće i nedavno ubijeni g. Ninković Dragan).
Zato skrećem pažnju da je 30. juna 2020. ubijen pripadnik tog tužilaštva, gospodin Dragan Ninković a policija je taj zločin odmah predstavila u javnosti kao "samoubistvo" bez ikakvih provedenih istražnih radnji a sve to se desilo nakon nekoliko dana od mog dopisa tužilaštvu u kome sam u nekoliko tačaka između ostalog tražio ime tužioca koji je vodio predmet od 2015.
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017. uslijedio je nakon višemjesečnih pokušaja provokatora da me odvuku na udaljenu lokaciju i ubiju a ovdje prilažem audio zapis "Agent.mp3" načinjen dvije sedmice prije poziva u to tužilaštvo.
S obzirom dakle da planovi za moje izolovanje u okolini Bijeljine i likvidacija nisu uspjeli, odlučeno je da me na prevaru namame na udaljenu teritoriju, gdje bi timovi ubica imali lak posao, kada bi im bilo javljeno da izlazim iz Tužilaštva.
Međutim, pošto sam dobro poznavao zakone, nisam otišao po tom pozivu nego sam pismenim zahtjevom, zatražio kopiju rješenja o dodjeli nadležnosti i upozorio da se postupak mora voditi pred mjesno nadležnim sudom u Bijeljini za šta nikada nisam dobio kopiju iz tog tužilaštva, nego su nastavljeni pokušaji likvidacije.
Nakon toga 29.11.2017. tačno na moj rođendan, podiže se "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." protiv mene za "povredu ugleda suda" a kao izgovor za nadležnost se navodi "Dopis republičkog tužilaštva od 1. juna 2015. godine".
No da se tim dopisom ne dodjeljuje predmet protiv mene za povredu ugleda suda nego naprotiv, moja krivična prijava protiv više lica vidljivo je iz sadržaja te odluke "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koju sam dobio direktno od Republičkog tužilaštva naredne 2018. godine.
Iz svega navedenog je vidljivo da Rajko Čolović, neće da radi svoj posao ni kada za to ima sve potrebne pravne preduslove i dokaze a da je sa druge strane, protiv mene pokrenuo predmet, posebne istražne radnje i montirao optužnicu, iako za to nema nadležnost a sve sa namjerom da budem ubijen te predmet zatvoren zbog "zadesne smrti" osumnjičenog.
U svemu tome je saučestvovao i predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, (rođak kriminalca Danka Borovčanina, koga sam i prijavio za falsifikovanje sudske presude a koji predmet je dodjeljen u OJTIS, pomenutom odlukom Republičkog tužilaštva) te je lično potvrdio ovu besmislenu optužnicu a onda u "Zapisniku o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS" načinio obilje falsifikata od čega ističem lažiranje prisutnosti tužioca Stanka Nuića, koji uopšte nije bio prisutan, niti se njegovo ime spominjalo od strane gospodina Luke Borovčanina ali na kraju se lažno tvrdi da se gospodinu Nuiću vraćaju dokazi no vidljivo je, ne samo da ne postoji njegov potpis, nego ni njegovo ime nije odštampano na dnu zapisnika.
Samo način na koji je Luka Borovčanin falsifikovao činjenično stanje i lažirao prisustvo jedne osobe - okružnog javnog tužioca Stanka Nuića, pokazuje da se ismijava sudu i da je pretvorio sud u privatni servis mafije. To područje je "logično" centar kriminala u zemlji jer je dodirna zona između najbogatijeg kantona u Federaciji BIH i RS, oblast u koju bježe kriminalni klanovi sa opljačkanim plijenom ili sa tovarima narkotika, bježe u zaštitu saučesnika poput Čolovića, Borovčanina i policijskih komandira, pošto su prethodno likvidirali one pripadnike MUP-a, koji nisu htjeli podržavati njihove kriminalne rednje.
Sud u Sokocu naravno, prema zakonu o sudovima i zakonu o krivičnom postupku, nije bio nadležan da postupa po takvom predmetu za šta je potvrda i dopis "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da uopšte ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam stranka u postupku te shodno tome nije moglo ni doći do neke odluke o prenosu nadležnosti.
Dodatni dokaz o lažiranju nadležnosti je i dopis sudije Branke Malović "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da ne samo da ne postoji odluka Vrhovnog suda RS o dodjeli nadležnosti, nego u spisu nema ni navodne odluke Republičkog tužilaštva – na osnovu koje je Čolović lažirao nadležnost.
Ovo izjašnjenje sudije Malović je uslijedilo nakon pokušaja mog ubistva 27. septembra 2018. što sam uspio da preživim te o svemu obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, ponovo zatraživši odluke o prenosu nadležnosti koje naravno nisu dostavljene. Imajući u vidu svjedočenje sudije Nine Ratkušić o prijetnjama koje je dobijala od predsjednika suda D.B. koje su se odnosile čak i na prijetnje djeci, osnovano ukazujem da su životi sudije Malović Branke, tužiteljice Jovane Tomaš ali i drugih svjedoka ovih zločinačkih radnji u opasnosti i da je pod hitno neophodno ukloniti pripadnika mafijaškog klana Borovčanin Luku iz svih pravosudnih organa te pokrenuti istražne radnje protiv njega i saučesnika.
U službenoj zabilješci MUP-a "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koja sadrži mnogo lažnih podataka, ipak je navedena činjenica da pripadnici sudske policije nisu uz sebe imali naredbu, nego su me na prevaru pokušali ugurati u vozilo, lažući da trebamo samo do suda u Bijeljini.
Sa druge strane naprotiv u prilogu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je lažirao i sačinio kriminalac Borovčanin Danko te naložio 4-ici službenika da potpišu njegove laži, ta ključna činjenica da nisu imali naredbu se izostavlja i navodi da su "postupali po toj naredbi" a na kraju da su me kako kažu "pustili na slobodu" a u stvari u teškom zdravstvenom stanju, izbacili na ulice Sokoca, kao laku metu ekipi plaćenih ubica, koji su čekali u kafeu "Iceberg" između suda i autobuske stanice.
Pripremljenu klopku sam izbjegao, pošto sam predvidio ovaj razvoj događaja i ostavljanje na ulici te sam sačekao više od sat i po, prije nego što sam krenuo prema autobuskoj stanici, tako da se ekipa ubica razišla.
Ostavili su samo jednog da sjedi u kafeu i nadzire te mi je isti prišao, odnosno presreo me ali se u takvom omjeru snaga nije usudio da me napadne.
Dobar dio razbojništva, kriminala i falsifikata, sačinjenih od strane pripadnika kriminalnog klana sam razotkrio u sudskom postupku pred sudom u Bijeljini u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji bi trebalo kompletan preuzeti za potrebe istražnih radnji. I sud je svojim "Rješenje-em po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019." konstatovao kršenje zakona od strane pripadnika sudske policije i MUP-a, dok ja sa svoje strane nisam ni na koji način prekršio zakon.
Za svo ovo vrijeme, dok su trajali planovi i pokušaji ubistva, pred sudom u Bijeljini su vođena 3 postupka, gdje je postupajuća bila sudija Jelena Marković i u svakom od njih sam zahtevao omogućavanje prava garantovanih Ustavom, prije svega iz člana 23, da mi se sudskom naredbom uruči materijal koji su državni organi prikupljali o meni, posebno ističući da mi je život direktno ugrožen, da se pokušava moje ubistvo ali i da je nadležnost organa u Istočnom Sarajevu lažirana, te da bi sud, odnosno sudija Marković, poštujući prava garantovana Ustavom, morala obezbjediti materijal, koji bi pokazao lažiranje i zaustaviti pokušaje likvidacije što je ista uporno odbijala sa učestvujući u planiranjima i pokušajima ubistva.
Iz obilja dokumenata na tu temu prilažem nekoliko i to : "Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Prijedlog za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja po 80 0 Mal 080317 16 Mal" i "Zahtjev za izuzeće sudije u predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal".
Sudija Marković, inače uvijek bahata i osiona prema meni, kada sam istakao da sam odvučen na Sokolac u sud koji nije nadležan, veoma blago mi se obratila, zatraživši da joj opišem taj događaj, što bi inače bilo veoma čudno sa njene strane, no uvjeren sam da je ta radoznalost zbog toga, što joj nije bilo jasno kako sam uspio preživjeti.
I za kraj ove krivične prijave, prilažem još nekoliko dokumenata o ulazi Rajka Čolovića. Na prilogu "Potpisi i pečati", kada se analiziraju ti potpisi, mora se zaključiti da je vrlo vjerovatno, Čolović osim nadležnosti, lažirao i potpis okružnog tužioca Jovane Tomaš na samoj optužnici.
Za potrebe pomenutog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini sam po sugestiji postupajućeg sudije Lazarević Siniše, zatražio od Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, (Zahtjev i obavještenje za OJTIS) informacije i dokumente, koji ponovo nisu dostavljeni no to me nije spriječilo da dokažem teške kriminalne radnje više državnih službenika a u stvari pripadnika mafijaškog klana.
Identične zahtjeve sam uputio i Sudu u Sokocu, MUP-u, te sudskoj policiji a informativno dostavljeno i Vrhovnom sudu RS, (Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.) gdje sam zatražio pravni osnov djelovanja svih tih organa dana 27. septembra 2018. na šta niko od njih nije dostavio niti jedan dokument što najbolje pokazuje o kakvom se smišljenom razbojničkom napadu radilo.
I posljednji dokaz, koji dodatno ukazuje da je osoba Jelena Marković smišljeno saučestvovala u planiranju mog ubistva su njeni "Dopisi o ročištima" kojima "obavještava" da su dve rasprave zakazane za 9. april 2018. odgođene zbog navodne "greške" kada postupajuća sudija, odnosno Jelena Marković ne radi.
Smatram da je ta navodna - dvostruka greška, tehnički nemoguća a konkretno u ovom slučaju 09.04.2018. sam već trebao biti ubijen prema planu mafijaškog klana s obzirom da sam nekoliko dana ranije trebalo da se pojavim u Sokocu, gdje je planirana likvidacija ali to se nije desilo, jer nisam otišao...

PRILOZI

UDT 18065-18 od 30.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; Odluka po T 17 0 KT 0004186 13; Pritužba na T 17 0 KT 0004186 13; Obavjest po T 17 0 KTP 0004186 13 od 05.07.2017.; Novi dokazi u predmetu T17 0 KT 0004186 13; Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Snimci dječjeg ruksaka; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15; Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.; Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Prijedlog za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja po 80 0 Mal 080317 16 Mal; Zahtjev za izuzeće sudije u predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal; Potpisi i pečati; Zahtjev i obavještenje za OJTIS; Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Dopisi o ročištima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 10. travnja 2021.

ORGANIZOVANE PREVARE I ŠIRENJE PANDEMIJE

Komunikaciona kompanija `TELRAD NET` je tokom cijele 2020-te godine za vrijeme vanrednog stanja i mjera zbog "pandemije", zbog svojih ciljeva vršila zamjene modema korisnicima, po kućama, stanovima, poslovnim prostorijama, prethodno ometajući im kvalitet signala. Toliko im je bitno postaviti novi modem sa tehničkim osobinama koji nije imao dotadašnji da su čak potpuno isključivali internet vezu uz laži da stari modemi više ne mogu uopšte raditi i sve dok to ih nisam razotkrio. Da li su smišljeno širili "virus" ili je pandemija lažirana a tegobe i zdravstvene probleme izazivaju upravo elektromagnetna zračenja nove tehnologije, procjenite zasad sami dok Tužilaštvo BIH ima obavezu raditi po krivičnoj prijavi koju sam podneo uz dokaze...

ORGANIZOVANE PREVARE I ŠIRENJE PANDEMIJE

KOMPANIJI `TELRAD NET`

TELRAD NET
Nušićeva bb
Hase 1
76300, Bijeljina
Bosna i Hercegovina
info@telrad.net

PODSJEĆANJE

Podsjećam vas da ste mi 08.02.2021. oko podne, sasvim neosnovano i nezakonito prekinuli internet vezu.
Podsjećam vas da sam sačekao više od 24 sata, kako bi bio siguran da to nije slučajan kvar te da sam vam to prijavio telefonom 09.02.2021. u 14:48.
Podsjećam vas da mi je tada saopšteno da uzrok isključenja nije neplaćeni račun, pošto je i bio plaćen, nego je kao razlog to što je kod mene neki stari modem pa su kolege isključuje vezu.
Podsjećam vas da je istog dana, poslije vašeg telefonskog poziva u 17:24 i najave dolaska, vaš monter došao i postavio drugi modem, koji takođe nije radio, dok nije upućena SMS poruka kolegama da puste signal, odnosno priključe kabl.
Podsjećam vas da nisam htio potpisati dokumentaciju, jer nisam ni tražio nikakvu zamjenu, niti sam prethodno obaviješten, zbog čega se mijenja modem, kakve su mu karakteristike itd.
Podsjećam vas da sam tada izjavio, kako sam uvjeren da bi i stari modem takođe sada radio ako bi se priključio, što je vaš radnik smišljeno i lažno pokušao negirati.
Podsjećam vas da je sve to što se desilo smijenjeno.
O pardon, izvinjavam se - ne podsjećam vas jer za ovo niste znali.
Obavještavam vas, dakle mala ispravka, umjesto "podsjećam vas" - obavještavam vas da je sve ovo snimljeno a kao dokaz vam šaljem najbitnije dijelove događaja u audio formatu.
Podsjećam vas da sam saopstio vašem radniku da ću podnijeti krivičnu prijavu, zbog pokušaja prevare i nezakonitog djelovanja za vrijeme trajanja pandemije.
Podsjećam vas da ste oko pola sata kasnije, priključili internet vezu te je nekim "čudom" proradio i onaj modem za koji ste saopštili da više ne može raditi a to priključenje je očito posljedica moje izjave o krivičnoj prijavi.
Podsjećam vas da je internet veza, odnosno modem potom radio sasvim normalno u naredna 3 dana.
Podsjećam vas da ste 13. februara 2021. oko podne, izvršili novu sabotažu i višestruko smanjili internet protok.
Obavještavam vas da sam o brzini protoka, problemima oko otvaranja stranica na internetu, nemogućnosti bilo kakvog rada u nekim trenucima i svemu ranije navedenom, sačinio dokumentaciju, uključujući fotografije i video snimke.
Podsjećam vas da ste dostavili račun, ponovo bez ikakvog obaveštenja o potrebi i razlozima zamjene modema uz njega.
Podsjećam vas da sam izmirio sve dospjele obaveze prema vama 25. februara 2021. godine a vi i dalje bezrazložno kršite ugovor i namjerno sabotirate klijenta.
Podsjećam da sam za više od 10 godina od sklapanja ugovora, redovno plaćao račune i to uvjek u većem iznosu, što se može vidjeti u prilozima. U manjem broju slučajeva kada se radilo o manjim iznosima, nisam zbog toga išao u banku, nego plaćao naredni mjesec, po običaju više od iznosa na računu, 30, 50 ili 70 maraka.
Očekujem da odmah a najkasnije u roku od 24 sata, osigurate normalan protok, kakav je bio prije prve sabotaže 08.02.2021. godine.
Očekujem da mi otpišete kompletan račun za mjesec februar, pošto ste mi smišljeno kriminalno nanijeli štetu, oduzimajući dragocjeno vrijeme i o tome me pismeno obavijestite, jer bilo kakav račun za mjesec februar u kome ne da nije bilo ugovorom propisane usluge, nego mi je nanesena šteta, neću platiti a u slučaju vaše eventualne tužbe, sve navedeno, ovaj dokument i dokazi koje imam će biti korišteni pred sudom.
Ukoliko niste u mogućnosti ili ne želite da osigurate kvalitetnu uslugu prema ugovoru, možete uz prethodnu najavu telefonom, poslati vašeg radnika da se uvjeri u loš kvalitet usluge, te da odnese vaš modem, čime bi sporazumno prekinuli saradnju.
Upozoravam vas da ne pokušavate sa prizemnim trikovima ponovo, na način da prije dolaska vašeg radnika, uključite normalan protok kako biste "zatekli normalno stanje" jer imam video snimke, koje ću prethodno pokazati vašim radniku a na kojima se vidi užasan kvalitetu usluge.
Obavještavam vas da je konačnom i obavezujućom odlukom od 10. novembra 2020. u moju korist, okončan sudski postupak kojim su kriminalci iz MUP-a, pokušali da me spriječe u pisanju na internetu o aferama u koje su umiješani oni i režimski tajkuni. Detalji o tome su objavljeni u više navrata a prvi put, 15.11.2020. na web adresi "http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2020/11/15/4241992" pod nazivom "REŽIM POKUŠAVA SPRIJEČITI TEKSTOVE I MIŠLJENJA O ZLOČINIMA KOJE PRIKRIVA"
Obavještavam vas da sam odlukom "UDT DI 009312 19 od 27.01.2020." Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, obaviješten da je poslije mojih dopisa i dokaza, smijenjen sa funkcije jedan od glavnih okružih tužilaca. Skenirana obavjest je na linku "https://i.ibb.co/hLsqc6t/UDT-DI-009312-19-od-27-01-2020.png".
Obavještavam vas da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće, donijelo odluku "UDT 18065-18 od 30.12.2020." kojim me obavještava da je nakon mojih dopisa i dostavljenih dokaza, jednom sudiji izrečena kaznena mjera, javna opomena.
Obavještavam vas da sve prethodno navedeno, nije za sada imalo teške posljedice protiv aktera iz prethodno navedenih postupaka, (vode se krivični postupci po mojim prijavama za šta su prethodne odluke dobar pokazatelj u kom pravcu će ići ti postupak) ali da za one koji se smišljeno bave prevarama i kriminalnim postupcima i u vrijeme pandemije nekontrolisano i masovno šire zarazu, zakonom su predviđene ozbiljne zatvorske kazne.
Prijatan dan i uspješno poslovanje želim....

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

ponedjeljak, 5. travnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZIRAAT BANK

22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom. Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Napomena : Prijava će biti poslata i na zvanični mejl "Ziraat Bank" kao upozorenje te očekujem da odmah obustave dosadašnje aktivnosti i da mi o tome pošalju obavjest, kao u Tužilaštvu BIH, što ću provjeriti. Ukoliko se to ne desi sugerisao bih Tužilaštvu da dalje odbijanje poštovanja odluke Ustavnog suda, tretira kao otežavajuće okolnosti a u suprotnom ako se prekine sa maltretiranjem građana i prije svega službenika banke, tužilac može prema sopstvenoj procjeni, donijeti odluku o nesprovođenju istrage u kom slučaju ne bih podnosio pritužbu.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZIRAAT BANK

Nikole Tesle 8, 76300 Bijeljina / Zmaja od Bosne 47c, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, informacije@ziraatbank.ba.
Zbog krivičnih djela : "Neizvršenje sudske odluke : (1) Službeno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosnažnoj sudskoj odluci, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice ili odgovorno lice, koje odbije da izvrši odluku Ustavnog suda, koju je dužno da izvrši. (3) Ako su usljed djela iz prethodnih stavova nastale teže povrede prava drugoga ili značajna materijalna šteta, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina." i više drugih krivičnih djela povezanih sa kršenjem garantovanih ljudskih prava i pravom na nediskriminaciju.

OBRAZLOŽENJE

22.12.2020. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, donio je obimno obrazloženu odluku po AP-3683/20, čija je suština da naredbe koje su donosili i ovlaštenja, koja su nezakonito sebi prisvajali takozvani križni štabovi, nisu u skladu sa Ustavom i zakonima, odnosno konkretno, naredbe o nošenju maski na licu i ograničavanjima kretanjima, predstavljaju kršenja ljudskih prava te da se stanje na terenu hitno usaglasi sa ovom odlukom.
Takođe je u više sudskih postupaka došlo do oslobađanja građanja od krivnje za navodne prekršaje zbog nenošenja maski.
S tim u vezi podsjećam da sam još 21.05.2020. poslao Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, krivičnu prijavu vezano za ova kršenja ljudskih prava, (Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl) i teroristički napad na građane od strane eksponenata internacionalne mafije, koja ovaj napad sinhronizovano sprovodi na teritoriji praktično kompletne planete.
Ova odluka Ustavnog suda samo potvrđuje osnovanost moje krivične prijave, posebno imajući u vidu da je mafijaški režim u Republici Srpskoj, neposredno pred uvođenje vanrednog stanja, ubio glavnog zdravstveno sanitarnog inspektora Desimira Miljića, objesivši ga pored rijeke a onda to isto jutro proglasio za samoubistvo bez ikakvih provedene istrage, čime je omogućeno da mjestu ubijenog u kriznom štabu i komandu zauzme Dodik Milorad, kad stigne u pauzama trgovanja ukradenim umjetninama, unošenjima imena u "crnu knjigu" i drugim razbojničkim aktivnostima.
Nije ovo prvi put da zločinci iz takozvanog MUP-a, čije su ruke krvave do ramena, prisvajaju sebi prava i ovlaštenja, koja im ne pripadaju a za šta je primjer zločinačka pres konferencija, nakon ubistva Davida Dragičevića na kojoj su iznesene gnusne laži i kriminalizacija žrtve ubistva.
Mjesec dana nakon pomenute odluke Ustavnog suda, poslao sam dopis, (Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije - mejl) na mejlove više značajnih institucija sa upozorenjem da su svi organi, obavezni poštovati i primijeniti tu odluku, te smjesta ukinuti naredbe o obaveznom nošenju maski, koje su sada je potpuno jasno neustavne i predstavljaju napad na ljudska prava.
Jasno je i to da oni koji su donijeli ovakve nezakonite odluke, rade za interese mafije sa osnovnim ciljem da zarade u ovoj situaciji i ostvare profit, nelegalno na prodaji respiratora, takozvanih pokretnih bolnica, lijekova, vakcina pa i na prodaji maski, kako građanima, tako i državnim službama, pljačkajući budžete koji se pune porezima svih građana.
25.02.2021. oko 15 sati. što je preko dva mjeseca od odluke Ustavnog suda, ušao sam u Ziraat bank, poslovnicu u Bijeljini, da platim račun od mobilnog operatera Telrad Net, kad me je na ulazu presrela uniformisana osoba sa zahtjevom da stavim masku.
Na to sam mirno saopštio da je Ustavni sud donio pomenutu odluku, upitao ga da li mu je to poznato i iz sveske koju sam nosio, izvadio odštampanu kopiju sa sajta Ustavnog suda, gdje je opisana ta odluka.
Uniformisani lik nije odgovorio na pitanje, ni da li mu je poznata ta odluka, ni da li je to kršenje ljudskih prava, nego je saopštio svoj lični stav, da je citiram : "napolju dozvoljeno ići bez maske a unutra se maske moraju staviti".
Na to sam ga upitao, da li on uopšte zna šta je Ustavni sud i da se njihove odluke moraju sprovoditi od strane svih na teritoriji zemlje a isti je na to ostao bez teksta i umjesto da bilo šta kaže, uzeo je plastičnu bočicu sa nekom tečnošću i poprskao me po lijevoj ruci.
U desnoj je bila sveska sa računom, koji sam namjeravao platiti, što je vjerovatno razlog, zašto je prskao samo lijevu ruku.
Preciziram da ova krivična prijava, nije protiv te osobe, koja se prvo odbila predstaviti, pa onda saopštila da joj je ime Miljan, nego protiv uprave banke ali i protiv osoba u institucijama Republike Srpske, koji su doneli ove neustavne i nezakonite naredbe, pa ih održavaju i odbijaju javno povući uprkos tome, što je od pomenute odluke Ustavnog suda, prošlo preko dva mjeseca i sasvim svjesni da svaki građanin, ima puno pravo suprostaviti se bilo kakvim pokušajima, prisilnog nametanja takozvanih propisa, koji su već proglašeni neustavnim.
Nejasno je i u kom svojstvu je uniformisana osoba na ulaznim vratima banke, odnosno da li je u pitanju obezbeđenje same banke ili pripadnik sasvim druge - zaštitarske firme, koju je banka angažovala nekim ugovorom.
Kako god, veliko je pitanje da li su pripadnici takvih obezbjeđenja, sposobni čak i da zaštite banku od eventualnih pljačkaša, posebno ako je sasvim normalno da ulaze maskirani ali je potpuno jasno da nemaju nikakvo stručno znanje, niti su kompetentni za medicinske analize i intervencije na građanima u smislu navlačenja maski ili prskanja po tijelu.
Kao dokaz da se sve ovo desilo i da sam zaista bio u toj banci, prilažem "Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021." gdje se vidi datum a osim pomenutog radnika obezbeđenja, unutar banke bile su još dvije ženske osobe za šalterima, koje su čule naš razgovor.
Naknadno sam ustanovio da je pomenuta banka sa sjedištem u Turskoj no kako god, ne radi se o ambasadi niti konzulatu, gdje bi eventualno važili zakoni Turske, nego o pravnom licu, poslovnoj firmi, odnosno banci - javnom mjestu, gdje moraju važiti zakoni i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

PRILOZI

Javna krivična prijava za terorizam i više drugih krivičnih djela protiv organizirane grupe - mejl
Kršenje ljudskih prava organizovanim lažiranjem pandemije - mejl
Račun i nalog za uplatu od 25.02.2021.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902