petak, 30. travnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE

Podsjetiću da je poslije smjene Čolović Rajka, pohapšena jedna grupa plaćenih ubica nakon pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a koju grupu je bar deceniju i po štitio Čolović. Svi navedeni i njihovi saučesnici kad saznaju a možda su već saznali da je za slijed događaja od 27.09.2018. odgovoran Borovčanin Danko, zbog toga što je poslao službenike bez naredbe imaće mnogo veće motive da ubuduće napadaju Borovčanina i svete se njemu a ne meni...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" i više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DIREKTORA SUDSKE POLICIJE

Svjedoci - sudski policajci : Lazić Milan, Jelačić Srebrenko, Radić Dragan, Petričević Dragiša; pripadnici MUP-a, Srećko Panić i Dejan Minić; sudija Malović Branka, okružni tužilac Jovana Tomaš, administracije Vrhovnog suda RS i Republičkog tužilaštva, sudija Aleksandar Despenić, ministar Anton Kasipović.
OBRAZLOŽENJE

Prema organizacionoj strukturi sudske policije i rukovodnoj strukturi što se vidi u prilogu "Sudska policija RS - struktura" koji dostavljam, vidljivo je da je direktor sudske policije, gospodin Željko Dragojević te je on prvo prijavljeni u ovoj krivičnoj prijavi a saučesnici su pripadnici komande u Bijeljini i druga lica koje će razotkriti tužilaštvo.
Ukoliko gospodin Dragojević nije član ovog mafijaškog klana, nego je obmanjivan od drugih, moći će to dokazati na taj način što će na moj mejl "Zdenkobajo@gmail.com" i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, poslati tražene odgovore, odnosno materijal a ukoliko to ne učini, očekujem od Tužilaštva BIH da protiv njega i saučesnika otvori predmet i ustanovi njihovu odgovornost za teška krivična djela.
Komanda sudske policije je više puta upozoravana o krivičnim djelima i opasnosti po moj život a prethodnik godina i o teškim krivičnim djelima, koje sudska policija čini, prikrivajući ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, što se može vidjeti, odnosno navedeno je u posljednjoj krivičnoj prijavi za šta je dokaz prilog "Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl" i prethodna obavijest odnosno pitanje "Zašto sudska policija štiti zločince - mejl".
Ovim se pokazuje i dokazuje da komanda sudske policije, svjesno i za umišljajem nastavlja činiti krivična djela i štititi druge počinioce teških krivičnih dijela.
Da je sudska policija na čelu za komandom, činila krivična djela i pokušala ih prikriti dokaz su "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" sudova u Bijeljini koja prilažem a dio toga se može vidjeti na 4. strani prvostepenog rješenja, koje je potvrdio drugostepeni sud.
Nasuprot tome, nekih 10 mjeseci ranije, direktor sudske policije, (Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019.) lažno saopštava da je sudska policija postupala u skladu sa zakonom, štiteći time pripadnike mafijaškog klana, koji su pokušali da me ubiju i pri tome izvršili više teških krivičnih djela.
Direktor sudske policije mi pri tome ne dostavlja ni jedan dokument, pa čak ne piše ni jednu jedinu rečenicu na koji način je ustanovio navodnu "zakonitost".
Da su tvrdnje o takozvanoj "zakonitosti rada sudske policije" neobičnije laži, dokaz je pomenuto rešenje sudova u Bijeljini a koliko su teška krivična djela o kojima sam sudskoj policiji poslao pritužbu, vidljivo je samo iz naslova koji glasi "Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva".
Ispod naslova su odmah navedene 4 ključne stavke i to : "neukazivanje hitne pomoći poslije više mojih zahtijeva, ostavljanje na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći, izlaganje opasnosti zdravlja i života smišlenim bahatim i nehumanim postupkom, te ostavljanje mene kao mete grupi koja je angažovana za likvidaciju.
I sve ovo direktor sudske policije proglašava kao zakonito ??? A sve navedeno je potvrđeno u dokaznom postupku pred sudom 10 mjeseci kasnije.
Skrećem pažnju Tužilaštvu i podsjećam komandu sudske policije da su u sudskim postupcima pred sudom u Bijeljini, imali priliku dostaviti dokaze, traženo je to pismeno do njih, o pravnom osnovu za svoj razbojnički napad na mene i oni kao sudska policija i MUP Republike Srpske i Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Sud u Sokocu, što niko od njih nije učinio jer su smišljeno, kriminalno, montirali, odnosno lažirali nadležnost a za šta sam ja u tom postupku dostavio dokaze.
Kontinuitet saučestvovanja u teškim krivičnim djelima i zaštita počinilaca od strane direktora sudske policije, vidljiv je u odgovoru na moj zahtjev "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018." gdje se iznosi laž da samo sud može odobriti uvid u krivični spis i kopiranje dokumentacije, (tekst koji je sačinio Borovčanin Danko a potpisao Dragojević Željko) čime se prikriva dokument "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." iz koga se vidi kriminalno djelovanje sudske policije.
To je vidljivo iz sadržaja mog "Zahtjev za informacije 114" koji prilažem u kome tražim kopije zabilješki sudske policije a koje uopšte nisu dio krivičnog spisa, pa čak i da jesu, nastale su u sudskoj policiji te su bili dužni da mi ih uruče, posebno imajući u vidu da u krivičnom postupku imam pravo za odbranu koristiti sve dokumente koji mi idu u prilog, što moraju poštovati svi organi.
Osim zahtjeva za kopiju službene zabilješke, postavio sam desetak pitanja koji se konkretno tiču razbojničkog i gestapovskog metoda rada sudske policije, koje direktor policije nije objasnio i što je još važnije, uopšte nije demantovao sve ono što sam naveo.
Dokument "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju sam tražio, dobio sam tek u sudskom postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" više od godinu dana kasnije a iz njenog sadržaja se vidi, zbog čega je komanda nastojala da je prikrije.
Naime, prije svega vidljivo je iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." sačinjene istog dana od strane MUP-a, a taj dio sam uokvirio pravouganikom, da sam tražio uručenje naredbe a da službenici sudske policije to nisu učinili jer je nisu ni imali uz sebe.
Ta činjenica se naprotiv uopšte ne pominje u zabilješci "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.", koju je sačinio Borovčanin Danko pa natjerao službenike da je potpišu i na taj način moguće, obmanuo direktora policije, kako je njegov rad bio "zakonit".
Ukoliko je direktor zaista bio obmanut ovim lažima u zabilješci, koju je sačinio Borovčanin, sada ima priliku da se distancira od njega i ovih laži, falsifikata i kriminala, koji ću dio pomenuti u nastavku.
Iz dokaza "Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr" o toku dokaznog postupka, vidljivo je da sam pred sudom izneo svoj opis događaja te da je taj opis u potpunosti dokazan i potvrđen a razotkrivene laži i falsifikati sudske policije.
Skrećem prvo pažnju da policajac Lazić Milan na moje pitanje o prenosu nadležnosti, sada u postupku kaže da se "ne sjeća" što očito pokazuje da je instruisan prikriti tu laž i odgovornost komande sudske policije a takođe je izjavio i da se "ne sjeća" da sam zatražio uručenje sudske narodbe, što je naprotiv kasnije potvrdio drugi svjedok Jelačić i pripadnici MUP-a.
Zajedničko za sve službenike sudske policije je to da se pred sudom "brane" riječima kako "ne znaju odredbe zakona" i prije svega ne znaju onu jednu jedinu, koja se odnosi direktno na njih u "naredbi za dovođenje".
Podsjećam da sam tražio svjedočenje i načelnika Borovčanin Danka te bismo vidjeli da li bi se i on "branio" na isti način, odnosno proizilazi da kompletna komanda nema pojma o zakonu, nego se prema svom poslu ophodi kao prema stvarima na buvljoj pijaci.
Potom svjedok Jelačić Srebrenko, izjavljuje da su "radili po aktima i naredbama suda" što piše i u službenoj zabilješci, međutim iz dokaznog postupka je vidljivo da uopšte nisu imali uz sebe nikakvu naredbu.
Svjedok Jelačić, pominje pred sudom u dokaznom postupku, moja upozorenja za pokušaje i planiranje ubistva, pogrešno tvrdeći da sam lično njih optužio za to ali se na moje konkretno pitanje ispravio jer nisam govorio da će to oni lično izvršiti, nego da će me ostaviti a ubistvo treba da izvrše kriminalni klanovi na Sokocu.
Svjedok Jelačić to u svom svjedočenju i potvrđuje da sam tamo ostavljen kako sam i upozoravao, citiram.
"Ne nisam shvatio da je tako mislio okrivljeni, nego je uopšteno mislio a da će ga neko drugi po ostavljanju likvidirati".
Ovdje skrećem pažnju i Tužilaštvu i direktoru sudske policije da ja nisam nikakav vidovnjak, koji je na taj način znao da ću zaista i biti ostavljen, nego jednostavno odlično poznajem zakone, imao sam dokaze da OJTIS i Sud u Sokocu, (tačnije Čolović Rajko i Borovčanin Luka) nisu dobili nadležnost, nego su je lažirali, obmanuvši čak i tužiteljicu Tomaš Jovanu te sudiju Malović Branku i kada se na sve to dodaju brojni pokušaji odvlačenja na udaljenu lokaciju prethodnih mjeseci, preko više doušnika i provokatora, bilo mi je jasno da je jedini cilj mog transporta na Sokolac nastavak pokušaja likvidacije jer se ovi predmeti uopšte ne mogu voditi, odnosno postupak bi morao biti prekinut iste sekunde, kada bi tužilac pokazao dokument kojim navodno dobivaju nadležnost.
Uporno prikrivanje tog dokumenta od strane kriminalca Rajka Čolovića je dodatni dokaz da je smišljeno lažirao nadležnost i učestvovao u organizaciji pokušaja likvidacije a poslije mojih pritužbi je smijenjen sa pozicije glavnog okružnog tužioca, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) a takođe sudija zbog posrednog saučestvovanja u pripremi likvidacije, prikrivanje ubistva Ivone Bajo te napade na moja prava, kažnjava se od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) disciplinskom mjerom "javnom opomenom" o čemu sam pismeno obaviješten navedenim dopisima. UDT, naravno nema ovlaštenja da izriče zatvorske kazne za kriminal koji sam opisao a sudska policija prikrivanjem dokumenata i imena nalogodavaca, pomaže istima u krivičnim postupcima koje sam paralelno pokrenuo podnesenim prijavama.
Svjedok Jelačić Srebrenko, potvrđuje da sam se ja ponašao u skladu sa zakonom, krenuo prema vozilu mirno i zatražio naredbu a onda kaže da naredbu nisu ni imali kod sebe.
Taj izuzetno bitan i čak rekao bih najvažniji dio je smišljeno izostavljen u dokazu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018" kako bih se ja predstavio kao ludak koji viče bezrazložno a sudska policija navodno kao "profesionalan organ" no u nastavku slijedi možda još važniji dio, gdje svjedok Jelačić kaže na 9. strani da tog dana nisu postupali po ovoj naredbi, odnosno naredbi koja je priložena od strane MUP-a i sudske policije u taj predmet.
Poznavajući dobro metode sudske policije i brojne falsifikate, kako u ovom postupku tako i ranije a podsjećam da je komanda sudske policije još 2010-te načinila falsifikat sudskog rješenja "80 1 Pr 000670 10 Pr" da bi mi nanijela štetu a po mojoj prijavi za taj falsifikat je u stvari Republičko tužilaštvo i dodijelilo predmet Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, može se zaključiti da je komanda sudske policije i u ovom slučaju sačinila neki falsifikat navodne naredbe koji je pokazivan službenicima sudske policije a možda čak i falsifikat "odluke Vrhovnog suda RS" jer se drugačije ne može objasniti da se jedan svjedok "ne sjeća" navodne "odluke" Vrhovnog suda, koju je pominjao a drugi tvrdi da uopšte nisu postupali po naredbi koja je sudu predočena.
Na dnu strane 9, svjedok Jelačić potvrđuje da ne zna sadržaj konkretnog člana ZKP-u "Naredba za dovođenje" te da sam im ja objašnjavao, kako je to zakonom propisano da mi trebaju uručiti naredbu.
Dakle ova moja upozorenja, kakvo je zaista pravilno postupanje da bi bilo u skladu sa zakonom, uopšte nisu navedena u sačinjenoj službenoj zabilješci, nego su opisana kao vika nekog ludaka a sa namjerom da mi se nanese šteta i da budem odvučen na udaljenu lokaciju te ubijen i da o svemu tome ne ostane nikakav trag.
Svjedok Jelačić na 10. strani, ponovo navodi da sam ih upozoravao o životnoj ugroženosti, što uopšte nije navedeno u službenoj zabilješci, nego je lažno napisano, kako je navodno "sve proteklo u redu".
Na strani 11, na moje konkretno pitanje da li sam, osim što sam pozvao policiju i tražio se poštuje zakon, te da se sačini zabilješka, da li se može sjetiti još nečega, vezano za navodno narušavanje javnog reda i mira, svjedok odgovara citiram.
"Ne, nisam čuo da je vikao i galamio, niti je ikoga fizički ugrožavao."
I ponovo jedna važna rečenica na sredini strane 11, iz koje se vidi da je sudska policija veoma dobro znala za teško zdravstveno stanje i gušenje a da je svjedok pred sudom instruisan da svjedoči tako, kako bi skinuo odgovornost sa komande sudske policije ali onaj ko ga je instruirao, napravio je grešku, koju ću pojasniti no prije svega citiram kompletnu rečenicu svjedoka.
"Nisam čuo a tokom preuzimanja od policijskih službenika okrivljenog, on im je to saopstio da se žali na zdravlje da ima gušenje i alergiju na polen."
Prije svega moje pitanje nije uopšte bilo, šta se dešavalo u policijskoj stanici, nego sam pitao da li je točno da sam tražio hitnu pomoć od sudske policije i da se to prenese komandi no pokušavajući sve svaliti na MUP, pripadnik sudske policije po naredbi kaže da sam to njima saopstio, međutim greška je napravljena i samim tim što je čuo a posebno riječima da je to bilo tokom preuzimanja, što nedvosmisleno znači da su to čuli i bili prisutni svi i da sam medicinsku hitnu pomoć tražio od svih. Prava istna je da sam taj zahtjev ponovio ukupno 20 -30 puta a komande sudske policije i MUP-a su se dogovorile da ne zovu medicinsku ekipu koja bi procjenila da li bi transport u takvom stanju bio opasan po zdravlje nego da falsifukuju dokumentaciju, navedu - SLAŽU da sam odbio poziv advokatu, članovima porodice i da sam se "odbio izjasniti" vezano za medicinsku pomoć i osoblje, te me hitno prebace na dohvat ruku plaćenim ubicama, koji su čekali na Sokocu te su sve dokumente, koje su mi morali tada uručiti, naknadno popunjavali.
Prava istina je dakle da sam zahtjev za hitnu pomoć uputio oko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II i bar desetak puta pripadnicima sudske policije u vozilu i ovdje opet podsjećam da je pripadnik MUP-a, prilikom preuzimanja saopštio da će me sudska policija odvesti u hitnu pomoć a radi se o službeniku Srećku Paniću, koji će uvjeren sam sjetiti se tog detalja, imajući u vidu da je komanda sudske policije za ove inkvizitorske metode, pokušala skinuti sa sebe odgovornost i prebaciti sve na njega.
Neposredno ispod toga sam izveo dokaz o "Potvrdi za preuzimanje lica" na šta svjedok odgovara da je oba imena potpisao on, odnosno i svoje i kolege, što neću dodatno komentarisati, jer je potpuno jasno na koji način sudska policija obavlja službene radnje, smišljeno falsifikujući ne samo činjenične opise, nego i potpise a sve sa ciljem da što brže i hitnije, budem transportovan na lokaciju, gdje sa nestrpljenjem čeka ekipa plaćenih ubica.
Borovčanin Danko je dakle sačinio lažni opis u zabilješci i netjerao službenike da potpišu te laži, ne samo da bi se prikazao "profesionalnim" unutar sudske policije nego i da bi se "oprao" pred saučesnicima. Čolović Rajko je po nečijem nagovoru falsifikovao nadležnost i otvorio predmet kojim se 2 godine uz "posebne istražne radnje" pokušavala likvidacija a onda je nagovoren i da aktivira optužnicu, kako bi me obmanuli i dovukli na nišan ubicama.
Zbog "brljotine" Borovčanin Danka, koji je poslao službenike bez naredbe, Čolović bi bio opravdano kivan na njega te je Borovčanin tu svoju grešku prikrio a ništa manji bjes nije ni kod ekipe koja me trebala napasti, pošto su ostali bez obećanog navca ili nisu uspjeli "zaraditi" da dokazi protiv njih za druga krivična djela budu "zagubljeni" te bi obavljenim "poslom" ostali na slobodi. Podsjetiću da je poslije smjene Čolović Rajka, pohapšena jedna grupa plaćenih ubica nakon pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima a koju grupu je bar deceniju i po štitio Čolović. Svi navedeni i njihovi saučesnici kad saznaju a možda su već saznali da je za slijed događaja od 27.09.2018. odgovoran Borovčanin Danko, zbog toga što je poslao službenike bez naredbe imaće mnogo veće motive da ubuduće napadaju Borovčanina i svete se njemu a ne meni.
Zanimljivo je da je jedan od korištenih prvokatora koji me pozivao da se sastanemo u periodu priprema likvidacije A.D. iz Vlasenice, blizak prijatelj M.D. a obojica su bili članovi minornog kriminalnog klana.
M.D. je sudski policajac koji možda i zna članove iz zakona ali "ne zna" da se ne smije igrati pištoljem posebno ako je sposoban "slučajno" pogoditi svjedoka pred sudom u glavu, prvim ispaljenim metkom. A.D. je obilježen crvenim krugom na prilogu "Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019." Ne znam šta su Čolović i saučesnici imali od dokaza protiv ovog veselog društva na slici i njihovih ortaka ali bi se dalo zaključiti da kad već nisu uspjeli odraditi "poslić" na meni da je M.D. možda bio prisiljen to učiniti na drugi način. Uglavnom, poslata je "lijepa" poruka od sudske policije svim svjedocima šta im se može "slučajno" desiti ako odluče svjedočiti u predmetima gdje ne bi smjeli.
Ovaj zahtjev i krivična prijava će biti poslati 12.03.2021. godine, prije početka radnog vremena i očekujem od direktora sudske policije da mi na navedeni lični mejl "Zdenkobajo@gmail.com" pošalji odgovor u roku od 2 dana, ne računajući neradne dane, dakle najkasnije do kraja radnog dana, 15.03.2021.
Zakonski rok za odgovore je inače petnest dana no imajući u vidu da mi je život konstantno u opasnosti i da je komanda sudske policije, godinama ranije aktivno vršila napade na moja prava i život, tražim od direktora sudske policije da ispravi prethodne greške i ovaj zahtjev obradi hitno, kako bi se i on lično i kompletna sudska policija distancirali od kriminalaca u sopstvenim redovima.
Sve dok ne dobijem konkretne odgovore i imena lica koja su naređivala napade na moja prava, zdravlje i život, tretiraću kompletnu sudsku policiju kao bandu drumskih razbojnika i svakog službenika kao potencijalnog ubicu, koji napada na moj život.

PRILOZI

Sudska policija RS - struktura, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl, Zašto sudska policija štiti zločince - mejl, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019., Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva, Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zahtjev za informacije 114, Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU