srijeda, 30. kolovoza 2017.

ZAHTJEV SUDU PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM

Nemam namjeru da se sa bilo kim pogađam oko svojih prava i podsjećam da su sva krivična djela svih sudija kao što je sačinjavanje falsifikata rješenja suda, (Đurić Dragoljub) i uklanjanje tog dokaza krivičnog djela iz sudskog spisa, (Vakičić Željka) izvršena sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu. Očekujem od predsjednika suda da će sud poštovati ustav i zakone i da će prekinuti sa izvršavanjem naloga pripadnika mafije i sa udarom na građane i njihova prava za šta su javno data uputstva od strane vođe mafije Dodik Milorada, (CRNA KNJIGA, sa imenima "NEPODOBNIH" protiv kojih će citiram "STRANAČKI ORGANI I LJUDI U INSTITUCIJAMA VLASTI, VODITI BORBU PROTIV TIH IMENA").

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017. Akt OCSP u Bijeljini SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.
Po osnovu prava garantovanog članom 23 Ustava RS: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." te članovima 10, 16 i 48 a vezano za član 9 ZOP-a, stavovi "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, članom 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom." i članom 48 ZOS-a, stav "(3) Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom." podnosim:

ZAHTJEV SUDU PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM

U skladu sa navedenim pravima i odredbama ustava i zakona zahtijevam ODMAH:

1) Kopiju kompakt diska sa video snimcima dostavljenog uz akt SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a koji se nalazi u sudskom spisu 80 1 Pr 082502 17 Pr.


Pismeno sam se 4 puta obraćao sudu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr te između ostalog zahtijevao prije oko 50 dana da se naredi sudskoj policiji da preda snimke video nadzora te da mi se kopija uruči bar 7-8 dana prije pretresa, kako bih prema odredbi člana 9 imao odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane. Adekvatna odbrana bi uključivala detaljne preglede svih snimaka, upoređivanje sa zapisnikom sudske policije, uočavanje eventualnih falsifikata snimka, (isjecanje ili montiranje djelova), te priprema pitanja svjedocima o tom snimku i zabilješci koju su sačinili.
Na pretresu 20.04.2017. pošto je ignorisan moj pismeni zahtjev, ponovo sam usmeno ponovio zahtjev i istakao da se snimci moraju uručiti stranama u postupku najmanje 7 dana pred nastavak pretresa, kako ne bi došli u situaciju da se ponovo odgađa, da svjedoci uzalud dolaze ali kako se ispostavilo, snimci su zatraženi 21.04. dostavljeni već dopisom SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a narednih 20 dana nema nikakve reakcije sudije i snimci mi se ne dostavljaju čime je izvršen direktan udar na moja prava, onemogućava mi se adekvatna priprema odbrane i otimaju prava garantovana ustavom RS, član 23.
Na pretres 18.05.2017. ponovo su bez potrebe pozivani svjedoci iako mi nije omogućeno da izvršim uvid u video snimke i adekvatno pripremim odbranu te sam podneo pismeni zahtjev za izuzeće sudije jer između ostalog potpuno ignoriše moje pismene i usmene zahtjeve za uručivanjem snimaka video nadzora iz predmeta u kome su isti dokaz u postupku a ja sam stranka, (okrivljen). Dakle na moje jasne i precizne pismene zahtjeve sudija Sekulić Cvijeta nije uopšte iznela nikakav stav niti donijele bilo kakvu odluku a kamoli rješenje čime me diskriminiše i ponižava.
Bila je spremna neka "KINO PREDSTAVA IZNENAĐENJA" gdje sam imao pred sobom ogroman prozor koji bi me zaslepljivao, monitor laptopa predviđenog za reprodukciju bi bio oko 2 metra lijevo pod uglom oko 45 stepeni te imajući u vidu da su snimci video nadzora relativno lošeg kvaliteta uz vjerovatno lošu sliku monitora gledanu još pod uglom i za "pripremu" pitanja bih imao pravo na samo to jedno pregledanje, očito je da se radi o brutalnom udaru na moja prava.
Nemam namjeru da se sa bilo kim pogađam oko svojih prava i podsjećam da su sva krivična djela svih sudija kao što je sačinjavanje falsifikata rješenja suda, (Đurić Dragoljub) i uklanjanje tog dokaza krivičnog djela iz sudskog spisa, (Vakičić Željka) izvršena sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu.
Zahvaljujući isključivo gospodinu sudiji Savić Jovanu i njegovim donesenim rješenjima i naredbama, sa Osnovnog suda u Bijeljini je skinuta odgovornost za kršenje prava i prenesena na OJT Bijeljina, Okružni sud, MUP i Sudsku policiju ali neodgovornošću sudije Sekulić Cvijete, ponovo je udareno na moja prava i saučestvuje se u prikrivanjima zločina.
Očekujem od predsjednika suda da će sud poštovati ustav i zakone i da će prekinuti sa izvršavanjem naloga pripadnika mafije i sa udarom na građane i njihova prava za šta su javno data uputstva od strane vođe mafije Dodik Milorada, (CRNA KNJIGA, sa imenima "NEPODOBNIH" protiv kojih će citiram "STRANAČKI ORGANI I LJUDI U INSTITUCIJAMA VLASTI, VODITI BORBU PROTIV TIH IMENA").
Ta naredba i borba za mene nije ništa novo jer svi takozvani državni organi sa izuzetkom ponekog časnog profesionalca vode borbu da otmu prava i fizički unište moju porodicu. Osim što je ubila osmnogodišnju djevojčicu, RS mi je usmrtila i oca te sakrila kompletnu medicinsku dokumentaciju a "istraga" o tome se vodi 4 i po godine.
KAKVE JE SVE RAZBOJNIČKE METODE I POKUŠAJE LIKVIDACIJA KORISTILA PROTIV MENE NEĆU SE NI TRUDITI DA POMINJEM...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 27. kolovoza 2017.

SPECIJALNA BANDA ZA SPECIJALNE NAMJENE POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE

Danas je na sceni neviđena i bezočna pljačka u kojoj najgori ološ, pošto je razgrabio bogatstvo bivše zemlje, pošto su uništili privredu i fabrike, sada otimaju i imovinu građana, progone ih, terorišu, ubijaju, likvidiraju i uz pomoć tužilaštava, sudova i policije pokušavaju prikriti te zločine.
PROBUDI SE NARODE.
USTANIMO I RECIMO DOSTA.
Vrijeme je da se suprostavimo i srušimo ovu tajkunsko mafijašku bandu sa vlasti i omogućimo i sebi i svojoj djeci život dostojan čovjeka.

SPECIJALNA BANDA ZA SPECIJALNE NAMJENE POLITIČKO TAJKUNSKE MAFIJE

Čuli ste sigurno za policiju, čuli ste za tužilaštva, čuli ste za sudove a jeste li se zapitali čemu oni služe i kakva im je uloga.
Uvijek je bilo lopova i razbojnika ali nekada, da bi oteli imovinu od drugih, morali su biti jači, morali su lično, svojom snagom i oružjem, zaplašiti ljude i opljačkati od njih ono što su htjeli.
Ali hrabrost ne ide uz pljačku, to je jasno a često ni snaga ne ide uz razbojništvo pa su najčešće najgori ološ, šljam, bagra i bitange, bili ti koji su htjeli otimati od drugih ali kako nisu imali ni snage ni hrabrosti, da to lično urade onda su smislili plan da iskoriste druge ljude kao svoje sluge u tu svrhu.
Tako su nastale države i državni organi a tužilaštva i sudovi su suštinski pravni nasljednici srednjovjekovne inkvizicije i nemaju nikakve veze sa zakonom zemlje nego rade isključivo u interesu mafije kojoj i sami pripadaju.
Danas je na sceni neviđena i bezočna pljačka u kojoj najgori ološ, pošto je razgrabio bogatstvo bivše zemlje, pošto su uništili privredu i fabrike, sada otimaju i imovinu građana, progone ih, terorišu, ubijaju, likvidiraju i uz pomoć tužilaštava, sudova i policije pokušavaju prikriti te zločine.
Najjednostavnije rečeno, policija je servis mafije, zadužen da čuva mir i red političko tajkunske bande, koja pljačka narod i da sprečava bilo kakav glas iz naroda, bilo kakvo protivljenje i otpor svojim gospodarima od kojih dobija mrvice za svoje služenje.
Ali i to je bilo malo jer većina ljudi u policiju je stupila s najboljim namjerama i želi časno da obavlja taj posao pa i nisu baš oduševljeni da svjesno krše zakone i terorišu nedužne ljude.
Upravo zato su formirane specijalne jedinice policije odnosno specijalna banda.
Ono što ih razlikuje od običnih policajaca nije samo oprema nego i maske kojim skrivaju lice.
Uloga tih maski - fantomki nije samo u tome da sakrije njihov identitet, kako ih građani ne bi prepoznali i upirali prstom kao na najgori ološ nego ima psihološko dejstvo da ljudi koji su u specijalnoj policiji kada dobiju naredbu da izvrši neki očigledan nezakonit čin koji je u suprotnosti sa Ustavom i zakonima a isključivo je u interesima mafije, da se lakše sakriju iza ubjeđenja kako samo vrše svoj posao, kako izvršavaju naredbe a na kraju krajeva niko neće ni znati da su oni učestvovali u zločinu, da učestvuju u teroru nad narodom koji ih plaća, da ubijaju ljude umjesto da ih štite.
Posljednji primjer kada je fašistička razbojnička banda koja vlada zemljom poslala specijalnu policiju na goloruke žene sa ciljem da ih skloni i omoguće tajkunskoj bandi da uništi prirodu i profitiraju nad zajedničkom imovinom je samo kap u moru koju je tokom godina vršila politička mafija.
Sve je privatizovano, nema više društvenih i radničkih firmi, sve su preuzeli tajkuni pa tako i tužilaštva i sudove i policiju, donose odluke suprotno ustavu, otimaju ljudima imovinu, otimaju im novac, otimaju im živote i budućnost.
Od prirodne ljepote koja pripada narodu hoće da naprave mini elektrane u korist isključivo par tajkuna, članova vladajuće fašističke lopovske bande i zbog toga su postali specijalce da napadaju narod da ih protjeruju, ubijaju. Ovo je slučaj kada je upotrebljena federalna specijalna policija, odnosno specijalna banda Federacije a isto tako je i sa specijalnom bandom Republike Srpske.
Jeste li čuli da su pripadnici specijalne policije vatrenim oružjem napali transportno vozilo banke i opljačkali preko pola miliona maraka.
Ili je samo tako predstavljeno ili su poslati da fingiraju pljačku a novac su naravno davno ranije pokrali pripadnici tajkunske lopovske bande koja vlada zemljom isto ko što su to radili preko Bobar banke banke Srpske i na druge načine.
Iako je praktično od prvog dana bilo jasno da su pljačku izveli specijalci to se prikrivalo sve dok nisu došli nalazi DNK iz Interpola, vjerovatno preko Njemačke iz koje potiče vozilo, Audi, korišten za pljačku.
Dakle, tek pošto je otkriveno da postoje 3 traga DNK, pripadnika specijalne policije i kada je postojala opasnost da budu uhapšeni od strane pripadnika SIPA i propjevaju, po čijim su naredbama radili, onda je kao proradila pravna država i državna policija je pohapsila pripadnike sopstvene bande, kako bi fingirala neko suđenje i prikrila svoju ulogu u pljački.
Neko možda i može da posumnja u umiješanost političko tajkunske mafije u ovaj događaj ali postoje i drugi primjeri.
Tipičan primjer gusarstva i neviđenog razbojništva specijalne policije odnosno specijalne bande je slučaj, kada su za potrebe mafijaških bosova iz Grand trejda i njegovog kuma Dodik Milorada, poslati pripadnici, oko 100 ljudi specijalne policije da napadnu jednu porodicu u njihovom dvorištu na njihovoj zemlji, otmu dio zemljišta i izgrade objekata grand trejda koji je postao simbol otimačine, pljački i razbojništva političko tajkunske mafije, simbol iživljavanja i terora nad narodom.
Ista je stvar potpuno i u Federaciji BIH i u Republici Srpskoj jer nije specijalna policija formirana da bi nas zaštitila od kriminalnih grupa, nije specijalna policija formirana da bi štitila narod od bilo kakvih terorističkih prijetnji.
To je specijalna banda, čiji je zadatak isključivo da radi u interesu političko tajkunske mafije da teroriše narod i štiti ih od opravdanog gnijeva građana.
Glavni zadatak specijalne bande je da služi svojim zločinačkim gospodarima i omogući im i dalji ostanak i opstanak na vlasti i slobodi kako bi na miru mogli nastaviti sa pljačkom države i naroda.
PROBUDI SE NARODE.
USTANIMO I RECIMO DOSTA.
Vrijeme je da se suprostavimo i srušimo ovu tajkunsko mafijašku bandu sa vlasti i omogućimo i sebi i svojoj djeci život dostojan čovjeka.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina

četvrtak, 24. kolovoza 2017.

NOVI DOKAZI U PREDMETU T17 0 KT 0004186 13

S obzirom da sam sudiju Marković više puta pismeno i usmeno upozoravao da se ne radi o odšteti za ubistvo nego za uklanjanje sa mjesta zločina, privatnog vlasništva, materijalnog dokaza koji je uništen, onda tu ne može biti nikakva nenamjerna greška nego smišljeni kriminal sa ciljem da se pomogne tada moćnom vlasniku Bobar grupe da prikrije krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila u toku.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


Na osnovu člana "Obustava istrage", stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.

NOVI DOKAZI U PREDMETU T17 0 KT 0004186 13

Veza : Obavjest po prijavi od 06.11.2013.

OBRAZLOŽENJE
U pomenutoj obavjesti navodi se kao razlog za nesprovođenje istrage protiv osobe Jelene Marković to "DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
To naravno nije tačno ali odluka je takva kakva je i prema tom stanju i dostavljam RJEŠENJE, višeg, nadležnog suda, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) upravo u istom predmetu za koji sam prijavio sudiju Marković Jelenu.
Radi se o mom zahtjevu za PONAVLJANJE POSTUPKA, izneo sam argumente, (dokaze o krivotvorenju spisa i moje tužbe) i na osnovu njih tražio ponavljanje a pomenuo sam i kriminalne radnje sudije Marković, koje su bile tema krivične prijave.
Sud je doneo odluku da ti argumenti ne mogu biti osnov za ponavljenje jer sam ih iznosio i u reviziji ali ono što je bitno za krivičnu prijavu je stav VIŠEG SUDA na pri kraju druge strane koji zbog važnosti kompletan citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Dakle moj zahtjev za ponavljanje nije prihvaćen jer sam argumente o kriminalnim radnjama sudije Marković iznosio i ranije ali se sada prvi put NEDVOSMISLENO PRIZNAJE DA SE SUD ODNOSNO PRIJAVLJENA MARKOVIĆ JELENA NEPOTREBNO BAVILA TEMOM KOJA NEMA VEZE SA TUŽBOM.
S obzirom da sam sudiju Marković više puta pismeno i usmeno upozoravao da se ne radi o odšteti za ubistvo nego za uklanjanje sa mjesta zločina, privatnog vlasništva, materijalnog dokaza koji je uništen, onda tu ne može biti nikakva nenamjerna greška nego smišljeni kriminal sa ciljem da se pomogne tada moćnom vlasniku Bobar grupe da prikrije krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila u toku.

U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. sudski se konstatuje da je predmet za koji je trebala utvrđivati činjenice Marković Jelana, oštećen na način kako sam i opisivao. Kako to izgleda u stvarnosti može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
I na kraju u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." OJT Bijeljina pismeno priznaje da o tim oštećenjima "NEMA SAZNANJA" što znači da ni sudija Marković nije ništa o tome mogla da sazna iz spisa koji je tražila u dogovoru sa tuženim i u koji je kao "vršila uvid".
Dakle jasno je da je sudija Marković smišljeno vršila radnje na moju štetu a u korist druge stranke što su elementi krivičnog djela za koje sam je prijavio a viši sud se izjasnio da je to bilo NEPOTREBNO.
U parničnom postupku sud naravno nije nadležan da izriče krivične kazne i to je moguće tek u krivičnom postupku poslije podizanja optužnice od strane tužilaštva. A za to sam vam dostavio NEOBORIVE DOKAZE...


PRILOZI


Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR

Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije.
..

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Na osnovu ZOP-a članovi 113 - 119 a konkretno 114, stav "Sudija koji učestvuje u prekršajnom postupku izuzeće se ako : 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost." podnosim :

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 1 PR 082502 17 PR


OBRAZLOŽENJE
Veza : Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, (svi moji dopisi sudu i predati dokazi), dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017. Akt OCSP u Bijeljini SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.
U članu 9 ZOP-a je jedan od stavova "Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 3) mu se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na ćutanje, 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Članom "Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza" stavovi : "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza. (6) Ako sud odobri zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se nalog uručio, sud može odgoditi pretres i odrediti rok za pribavljanje dokaza" propisani su procedura i prava stranaka u postupku.
Ja sam se pismeno 3 puta obraćao sudu te između ostalog zahtijevao prije oko 50 dana da se naredi sudskoj policiji da preda snimke video nadzore te da mi se kopija uruči bar 7-8 dana ranije kako bih prema odredbi člana 9 imao odgovarajuće vrijeme za pripremu odbrane. Adekvatna odbrana bi uključivala detaljne preglede svih snimaka, upoređivanje sa zapisnikom sudske policije, uočavanje eventualnih falsifikata snimka, (isjecanje ili montiranje djelova), te priprema pitanja svjedocima o tom snimku i zabilješci koju su sačinili.

Na pretresu 20.04.2017. pošto je ignorisan moj pismeni zahtjev, ponovo sam usmeno ponovio zahtjev i istakao da se snimci moraju uručiti stranama u postupku najmanje 7 dana pred nastavak pretresa, kako ne bi došli u situaciju da se ponovo odgađa, da svjedoci uzalud dolaze ali kako se ispostavilo, snimci su zatraženi 21.04. dostavljeni već dopisom SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017. a narednih 20 dana nema nikakve reakcije sudije i snimci mi se ne dostavljaju čime je izvršen direktan udar na moja prava, onemogućava mi se adekvatna priprema odbrane i otimaju prava garantovana ustavom RS, član 23. Osim ovih snimaka zahtijevao sam da se naredi organima RS da mi predaju materijal sačinjen danonoćnim nadzorom te pregledom odnesenog računara, što je takođe pravo iz člana 23.
Ja sam recimo podneo zahtjev povodom istražnih radnji OT Bijeljina vezano za smrt načelnika kriminalističke policije, (priloženo u spis) kome sam 5 dana ranije predao dokaze o mafijaškim radnjama Stjepanović, Kovačevića i ostatka bande, na koji mi nikada nije odgovoreno ali nisam sada zahtijevao da se podaci o tome dostave, nego isključivo O MENI, vezano za pravo iz člana 23. I ovde sud nema šta da odlučuje i procjenjuje - dužnost je sudije da štiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezuje član 6 ZOS-a.
Ignorišući moje zahtjeve i prava sudija Sekulić Cvijeta se svrstala na jednu stranu, stranu koja me je lažno prijavila, sakupljala podatke o meni, dužna je da mi ih preda a to neće da uradi da bi mi nanijela štetu a sebi pokušala osugurati prednost. Osim kršenja tog prava sudija saučestvuje i u napadu na moj život.
U prilogu "Replika na kriminal u vlasti" vidljivo je da postoje psihopate iz paradržavnih struktura koje me prate, koje znaju podatke izvan onoga što sam ja objavljivao na internetu, koji mi prijete a očito je da isti prate i sudiju kojoj je time takođe ugrožena sigurnost. Šta može uraditi neki od naoružanih psihopata koji imaju podatke o mom kretanju ako se slučajno hodajući gradom zadesim pored automobila u kome je sudija koju psihopate "štite". Da se dokaže ispali mi metak u leđa... možda pogodi i svima u zgradi donese olakšanje a možda i promaši pa im donese probleme, možda pogodi i mene i sudiju, možda samo sudiju.
BAŠ JE BRIGA SUDIJE SEKULIĆ ŠTO SE KRŠI PRAVO IZ USTAVA I ŠTO KO ZNA KOJE MAFIJAŠKE SKUPINE IMAJU PODATKE O MENI, ŠTO IMAJU PODATKE O MOM PROGRAMSKOM KODU ŠTO MAFIJA IMA VIDEO SNIMKE I SPREMA NOVE LAŽI A JA NEMAM NIŠTA OD TOGA...
Nisu ovo jedini razlozi za izuzeće a ima ih toliko da ih neću sve ni navesti. Kompletan zapisnik od 20.04.2017. je neregularan. Ima i izmišljenih djelova koji se nisu desili a više je toga što nije zabeleženo. Samo ću istaći da ne postoji nikakav razlog niti obrazloženje zbog čega se pretres odlaže ???
Ne postoji u zapisniku a izostavljeno je smišljeno jer sam ja to tražio jer se radi o greškama sudije. Prvi i glavni razloz su upravo pomenuti snimci a drugi je nepažnja osobe Sekulić Cvijete koja je potpisala poziv i stavila pečat suda na kome sam okrivljen za član 27 ZOJRIM-u. Iako sam pismeno ukazao na više članova koji se dovedeni u pitanje među kojima i relevantni član 167 "Pozivanje okrivljenog", (stav 3) sugerisao da se ne pozivaju svjedoci, jer za to neće biti potrebe, sudija opet nije učinila ništa i tek na pretresu kada sam usmeno saopštio da nisam okrivljen po članu 24 nego 27, bila je prisiljena da odgodi postupak a posljedica je da su 4 osobe uzalud dolazile...
S druge strane iako su dakle sva 4 predložena svjedoka PS Bijeljina, pozvana od strane osobe Sekulić Cvijete, nije se pojavio nijedan od svjedoka koje sam ja predložio što nedvosmisleno znači da se jednoj strani daje prednost i ispunjava sve što zažele iako imaju neograničen pristup dokumentaciji a meni se to uskraćuje i otimaju prava i od strane sudije.
Niti na jedan moj drugi prijedlog niti zahtjev nije bilo reakcije ni pismene ni usmene o čemu neću trošiti vrijeme na dalja opisivanja. Dovoljno je pogledati moje podneske i njihov sadržaj. Niti jedan sudija ne može biti objektivan u postupku gdje sam sa jedne strane ja a sa druge strane je mafijaška fašistička organizacija RS, koja plaće svoje sudije i zauzvrat traži prikrivanje mafijaških poslova u kojima učestvuje.
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA - DOKAZ FALSIFIKAT RJEŠENJA 80 1 Pr 000670 10, RAZLIČIT OD ORIGINALA U SPISIMA SUDA I MUPA
PREKRŠAJNI SUD U BJELJINI JE FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA - DOKAZ SPIS 80 1 Pr 004323 11 Pr
Ne očekujem da bilo koji sudija postupa po zakonu, mada se nadam da ima i takvih ali neka se bar pripremi dovoljno dobro da odglumi nepristrasnost.

Sudija Sekulić Cvijeta me je očigledno potcijenila i sada ima dvije mogućnosti ili da nastavi sa kršenjem zakona koje ću ja evidentirati i objaviti ili da nadalje postupa po zakonu, nepristrasno te očekuje osvetu mafije koju je javno uputio šef bande Dodik Milorad, vezano za CRNU KNJIGU i "njihove ljude" u institucijama, koji će sprovesti gestapovske metode mafijaškog bosa. Svježi su primjeri sudija A-N.M. koja je suspendovana i optužena od strane tužilačke mafije iz Bijeljine, pravobranioca RS, D.N. koja je javno objavila da joj je prijećeno i ubrzo završila pod zemljom. Poslije likvidacija eksplozivom i automatima, mafija je prešla na sigurnije metode... druge metode kako je javno na ročištu zaprijetio kriminalac Gruhonjić Muhaned, sudiji LJ. M. o čemu sam pismeno obavjestio sud i NIKO ME NIKADA NIJE DEMANTOVAO.
Suštinski, meni je svejedno da li će ostati ista sudija ili će se predmet dodijeliti drugom. Kako god da bude pokazaću i dokazaću da je i sud i tužilaštvo i RS u cjelini FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA.
Na svakom narednom pretresu u drugim predmetima ako ih bude ako sudijska mafija nastavi da me napada i krši zakone i garantovana prava, pojavljivaće se samo nova imena novih kriminalaca i to će trajati sve dok ne srušim dodikav mafijaški režim ili dok sudije ne prestanu da izvršavaju naloge mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 18. kolovoza 2017.

PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 077873 16 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom". Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2 KOJE CITIRAM
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio dokaznog materijala. Ovaj materijal sam tražio pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti".
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. Na disku se osim kompletne dokumentacije za ovu tužbu nalazi i veliki broj dokaza o krivičnim djelima te što je posebno bitno, instalacijski paketi, oko 130 programa koje sam kreirao a programski kod za njih je bio na oduzetom računaru. Kako je tužena navela vršen je pregled i otvaranje od strane stručnih lica a osnovna radnja pri tome je bekapovanje, (kopiranje hard diska). Pošto mi je računar vraćen bez kontrole ispravnosti koju sam zahtijevao, bez podataka na hard disku, to je jedini način da povratim programski kod kreiran godinama, da mi tužena preda kopiju koju je sačinila. Naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano Ustavom...

PRILOZI

Zahtjev organima tužene 15.07.2016.
Replika na kriminal u vlasti
Disk sa dokazima


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 15. kolovoza 2017.

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 077873 16 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

S obzirom da imam ovog mjeseca pozive za 2 predmeta, (80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal) iz kojih se ne može a posebno ne iz odgovora tužene RS ni naslutiti o kakvoj se tužbi i temama radi, morao sam izvršiti uvid kako bih ustanovio sadržaj tih predmeta.
Prilikom uvida utvrdio sam i da je postupajuća sudija podnijela prijedlog za svoje izuzeće što je odbijeno od strane predsjednika suda. Ne ulazeći u razloge niti sudije niti predsjednika suda ja taj postupak doživljavam kao moralni čin... kao stav da se ne želi postupati po nalozima mafijaškog režima i javnim porukama o formiranju CRNE KNJIGE, te uputama da se preko institucija, SNSD obračuna sa onima koji su im nanijeli štetu odnosno koji ih ometaju u nastojanjima da pokradu i ono malo što je preostalo od državnih resursa.
Stoga pismeno a to ću učiniti i usmeno odajem priznanje za ovaj čin sudije.
S obzirom da izuzeće nije prihvaćeno a slažem se da je osnovano, predaću na pripremnom ročištu sopstveni zahtjev za isključenje sa obrazloženjem i prilozima a podvlačim da će biti kako druge tako i dokumentacije nastale poslije prethodne odluke predsjednika suda. Ovu obavjest predajem kako bi sudija imala predstavu o narednim događajima u skladu sa članom 360, stavovi 1 i 2. Prema tim odredbama smatram da je sudija bila u obavezi osim predsjedniku suda svoje mišljenje dostaviti i strankama no onog trenutka kada predam svoj zahtjev postaje relevantna odredba "Do donošenja rješenja o zahtjevu za isključenje, sudija će da preduzima samo one radnje za koje postoji opasnost za odgađanje.”...
Takođe ću predložiti da iz svih radnji bude izuzet g. Radujko Milan, s obzirom da ću ga predložiti kao svjedoka zbog učestvovanja u uklanjanju falsifikata rješenja ovog suda iz spisa i odbijanja da otkrije od kog organa ili osobe je Pravobranilaštvo RS, dobilo navedeni falsifikat. Ta kriminalna radnja je samo dio od mnogobrojnih zločinačkih aktivnosti usmjerenih prema mojoj porodici, (sestričinu i oca mi je ubila RS, moguće i majku a mene pokušavala) koje traju u kontinuitetu od 2009-te godine.
Da li će biti prihvaćen moj prijedlog za izuzeće ili ne, lično mi je svejedno ali ću insistirati da g. Radujko svjedoči a osim toga ističem da takozvani odgovor koji je isti potpisao nije u skladu sa odredbama iz ZPP-u, (član 71, stav (2) Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice), odnosno tvrdnja da je tužba "NEOSNOVANA" nije potkrepljena nijednom činjenicom niti nekim dokazom, da mi je recimo tužena RS uručila dokumentaciju koju je prikupljala o meni pošto je napravila plan da me lažno prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" nekolicine pripadnika mafije i drugih građana koji niti su se nekome žalili niti su konsultovani a ni ovlastili bilo koga da u njihovo ime preduzimaju bilo kakve radnje i podnose lažne prijave.
STOGA TRAŽIM DA SE TUŽENOJ NALOŽI DA DOPUNI ODGOVOR, IZNESE ČINJENICE I DOKAZE A POSEBNO IMAJUĆI U VIDU DA JE NA NJOJ TERET DOKAZIVANJA I DA NIJE UOPŠTE PRIHVATLJIVO NITI NA ZAKONU ZASNOVANO DA SE UOPŠTE NE POJAVI JER BI PREMA ZOZD-E I ČLANU 126 ZOP-U SUD BIO OBAVEZAN DA PRIHVATI TUŽBENI ZAHTJEV SVE IMAJUĆI U VIDU DA SADA NIJE MOJA OBAVEZA DA DOKAZUJEM DISKRIMINACIJU NEGO JE OBAVEZA TUŽENE DA DOKAŽE DA DISKRIMINACIJE NIJE BILO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
zdenkobajo@gmail.com
065831902

subota, 12. kolovoza 2017.

PRIJEDLOG SUDU ZA PRIMJENU ČLANOVA 360 ZPP-U I 115 ZOP-A

Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

PRIJEDLOG SUDU ZA PRIMJENU ČLANOVA 360 ZPP-U I 115 ZOP-A

Veza : Predmeti 80 1 Pr 082502 17 Pr (Sekulić Cvijeta), 80 0 P 077873 16 P i 80 0 Mal 080317 16 Mal (Marković Jelena), te moji zahtjevi po ZOSPI-a od 14.02.2017. 08.08.2013. Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017., Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128) i Snimci dječjeg ruksaka.
Ukoliko navedene sudije ne postupe prema obavezi iz zakona ja ću na narednim ročištima u zapisnik i navesti i obrazložiti razloge za to kako ove tako i neke druge na koje sada neću da trošim vrijeme...
OBRAZLOŽENJE:
ZPP-, član 360. "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357. stav 1. t. 1. do 6. ovog zakona ili čim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isključenje, sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu i da o razlozima za isključenje odmah obavijesti stranke i predsjednika suda, koji će da odluči o isključenju." a vezano za relevantni stav člana 357 "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”"
ZOP-a, član 115. "Sudija koji učestvuje u prekršajanom postupku, čim sazna da postoji neki od razloga za izuzeće iz člana 114. stav 1. t. 1) do 5) ovog zakona, dužan je da prekine svaki rad u tom predmetu i da o tome obavijesti predsjednika suda, koji će odrediti drugog sudiju." a vezano za relevantni stav člana 114, "ako 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost."

Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017. predat je prije skoro 3 mjeseca a rok za odgovor je 15 dana. Radi se o pravima garantovanim ustavom za čije kršenje, bezakonje i kriminal koji su proizašli je odgovorna direktno osoba Marković Jelena koja je zastupala i štitila interese mafije, Bobar grupe odnosno zločinačke organizacije koja je ubila Ivonu Bajo prilikom šverca a istovremeno pljačkala građane i državu preko 3 banke pod kontrolom vlade RS u iznosu oko 2 milijarde maraka.
Ovaj zahtjev je posljedica priznanja drugog kriminalca Danice Stjepanović, (prilog Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju predmeta - materijalnog dokaza ubistva.
Ta oštećenja su nastala prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i detaljno su opisana u prilogu "Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)" dok je fotografije istog moguće vidjeti u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su snimci policije neposredno poslije ubistva što dokazuje i da su takvi prošli kroz ruke policije i tužilaštva i da su smišljeno prikriveni kako bi se zataškao zločin i astronomska pljačka koja je bila u toku. Osoba Marković Jelena je saučesnik u tom prikrivanju i tretiram je kao kriminalca u rangu onih koji su izvršili ubistvo kao da je svojim rukama zabola metal u grudi djevojčice. Protiv iste ću podnijeti krivičnu prijavu što nisam htio učiniti prije zakazanih ročišta dok joj ne dam priliku da sama zatraži svoje izuzeće.
Da se ne radi samo o argumentima iz ove godine kada se ispostavilo da je preuzela oba spisa u kojima sam stranka dokaz su dva zahtjeva od 08.08.2013. po istoj temi ali ni na njih nikada nije odgovoreno. Razlika je u tome što tada nije bilo zvaničnog stava OT Bijeljina da "NEMA POJMA" o meterijalnom dokazu ubistva.
Taj dokaz je bio tema tužbe 80 0 P 039221 12 P, protiv AD Univerzal koju pominjem u zahtjevima i njegove fotografije priložene kao dokaz. Osoba Marković kao saradnik Bobar grupe je falsifikovala tužbeni zahtjev i bavila se temom ubistva ili ne djevojčice umjesto uklanjanjem ruksaka sa lica mjesta. Obavezu da prijavi krivično djelo na osnovu dokaza koje sam priložio nije poštovala. U tom i drugom predmetu gdje je postupala 80 0 P 039976 12 P, protiv Borovčanina i Kovačevića zbog povrede prava garantovanih ustavom za šta su prema članu 48 Ustava RS lično odgovorni, pomenuta je prenebregla taj član i primjenila odredbe nižeg ZOO-a ali je najbitnije da u predmetu gdje je u pitanju FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, osoba Marković Jelena, kao sudija primjenjuje takođe istu diskriminaciju i umjesti stola predviđenog za stranke koji su koristili nesmetano zastupnici zločinačke Bobar grupe, meni zabrani da ga koristim i dodjeli mi kao prosjaku klupu bez mogućnosti da ispred sebe odložim dokumentaciju. Preostalo je jedino da sjednem na pod i sortiram materijal.
Namjera je bila naravno da me diskriminiše, ponizi i onemogući da čitam jer nije mogla ni zamisliti da mi nisu potrebni nikakvi podsjetnici ni nečije zabilješke, da sve podatke imam u svojoj glavi za razliku od nje koja postupa po instrukcijama mafije. Zbog kriminala, diskriminacije i razbojništva koje je demonstrirala osoba Marković Jelena podneo sam tužbe protiv RS i predložio da ista svjedoči, tako da teoretski kada sa vlasti srušim tiranina, diktatora i vođu mafije Dodik Milorada, to može i da se ostvari a sve u svemu navedena ličnost bez karaktera, časti, profesionalizma i pravnog znanja sasvim sigurno neće biti nepristrasna i dužnost joj je da imajući u vidu sve navedeno zatraži svoje izuzeće.
UKOLIKO SE TO NE DESI SVAKOJ DISKRIMINACIJI ĆU SE SUPROTSTAVITI I NIKADA NI POD KOJIM USLOVIMA NEĆU SJESTI NA KLUPU NITI PRISTATI NA BILO KOJI DRUGI OBLIK DISKRIMINACIJE I FAŠIZMA A ZA SVAKI EVENTUALNI INCIDENT ODGOVORNOST ĆE BITI NA SUDU.
Za razliku od bahate i uobražene Marković koja je već izvršila obilje krivičnih djela, primjenjivala diskriminaciju i pokazala opšte neznanje, (držeći recimo priloženi disk u ruci pitala me je "KAKVA JE OVO PLOČA"), sudija Sekulić je pristojna i ljubazna osoba kao i većina sudija ali nije dovoljno samo to nego je potrebna i hrabrost da se u okolnostima kada šef mafijaške bande Dodik Milorad prijeti crnom knjigom, (pravobranilac završava pod zemljom poslije sukoba sa mafijom a sudije se suspenduju ako ne izvršavaju naloge mafije ITD), primjeni zakon i postupa nepristrasno, dakle:
Ročište od 20.04.2017. je odgođeno bez ikakvog razloga i obrazloženja, niti na jedan od mojih prijedloga i zahtijeva u 3 predata podnaska prije ročišta nije bilo nikakve reakcije a zapisnik ne odgovara ni približno onome što se dešavalo. 4 svjedoka su bez potrebe dolazila iako sam pismeno upozorio sudiju da ih ne poziva i pozvao se na relevantne članove iz zakona.
Prvo, što se tiče odlaganja kažem da je bez razloga i obrazloženja jer se iz zapisnika ne može zaključiti zbog čega je donesena takva odluka. Naime u rješenju nema obrazloženja a do odgađanja je došlo na moj zahtjev i to prvenstveno da bi strankama bio dostavljem video snimak nadzornih kamera koji je sudska policija "velikodušno" ponudila u zabilješci koja je priložena kao dokaz optužbe. To je naravno još jedna katastrofalna greška kriminalca Borovčanina, koji ni po koju cijenu ne smije objelodaniti svoje fašističk metode te očekujem da će vjerovatno slagati kako je snimak nestao ili slično. Stoga sam pismeno zatražio isti od komande u Banjaluci. Sudija Sekulić je 20 dana ranije zaprimila moj podnesak u kome tražim da se snimak dostavi bar 8 dana prije ročišta, na šta nije reagovala. Potom sam usmeno zahtijevao isto na ročištu i to istakao kao ključni argument za odlaganje a onda pri kraju sudija kaže da neka od stranaka treba predložiti da se taj dokaz dostavi.
KOLIKO PUTA JA TREBA NEŠTO DA NAPIŠEM ILI KAŽEM DA BI TO RS SHVATILA ???
Drugi manje bitan razlog je taj što sam u pozivu obavješten da se teretim za prekršaje iz članova 7 i 27, a na ročištu mi je saopšteno da su u pitanju članovi 7 i 24. Ja sam naravno bio spreman za bilo kakvu optužbu ali potenciram da je u pitanju greška sudije jer može svako da otipka pogrešan broj ali mora sudija da prati i pregleda tekst prije potpisa i pečata pa i ako to previdi obaveza je da osim broja u pozivu postoji i naziv prekršaja, na šta sam ukazao navođenjem relevantnog člana 158 "Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka", (stav Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: 7) zakon, odnosno propis kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti).
U samom dopisu naravno nisam namjerno naveo ovaj stav ali sam to usmeno istakao na ročištu, što takođe nije ušlo u zapisnik. Ni moji argumenti na primjedbe optužbe po pitanju sudije da su i zbog čega relevantni svi dokazi koje sam predložio nisu zavedeni ali je doslovno unesena prethodna, (već pripremljena i dogovorena teza policije). Dakle ni tvrdnja u zapisniku kako shvatam šta mi se stavlja na teret nije tačna jer sam izjavio da je u pozivu drugi član što se vidi u daljem tekstu zapisnika, Ne postoji ni oštećeni koji se pominje u zapisniku a pitanje o nadležnosti ne samo da mi nije postavljeno nego sam istakao da ne priznajem legitimitet ni suda ni RS, ni BIH i u tu svrhu priložio nekoliko dokaza od kojih sada potenciram, samo nasilno svrgavanje tada regularno izabranog predsjednika RS i dovođenje na vlast kriminalca i saradnika okupatora Dodik Milorada, te CRNU KNJIGU, koju je najavio za sve koji su SNSD-u, (a ne Republici Srpskoj) nanijeli štetu, te da će taj posao obaviti njihovi ljudi unutar institucija.
Misli se na osobe kao što su Stjepanović, Kovačević, Gruhonjić, Debeljević, Marković, Đurić, Đonlić, Vakičić, Borovčanin, Destanović... naveo sam samo one koji su izvršili više krivičnih djela za koje imam neoborive dokaze.
Sudija Sekulić je za sada pokazala samo pristrasnost i načinila nekoliko grešaka sopstvenom nepažnjom što svakom može da se desi. Ja sam recimo umjesto zahtjeva Okružnom sudu, priložio ponovo već dostavljeni identični zahtjev MUP-u, istovjetan tekstom ali ne sa pečatom suda nego MUP-a. No ta greška nije bitna jer sam mnoge važnije dokaze izostavio a dovoljan mi je samo onaj predat u OT Bijeljina. Sada sudija ima dvije opcije i to da na osnovu iznesenih argumenata prihvati i prizna greške i pristrasnost te zatraži svoje izuzeće ili da ostane u postupku suočena sa prijetnjama mafije CRNOM KNJIGOM, uz svježi primjer suspendovane sudije Nađ-Mađarac iz Bijeljine, nešto starijim primjerom predsjednice istog suda koja je poslije brutalne reakcije vođe mafije Dodik Milorada i prijetnji ukidanjem suda u Bijeljini završila takođe pod zemljom.
Gavrilo Bobar je imao rok za dokapitalizaciju banke do kraja septembra a "preminuo" je upravo poslednjeg dana tog roka. Načelnik kriminalističke policije Teodorović je "preminuo" 5 dana pošto sam mu dostavio dokaze o kriminalu Stjepanović Danice među kojima i one za koje sada tvrdi da nema pojma. Pokojni načelnik je prije smrti proslijedio dokaze Specijalnom tužilaštvu a tada postupajući Mahmut Švraka je prekinuo istragu sa obrazloženjem da "NISU PRILOŽENI DOKAZI DA JE PREDMET OŠTEĆEN NA NAČIN KAKO SAM OPISAO" odnosno onako kako je to 4 godine kasnije konstatovano u zapisniku suda.
GOSPODIN MAHMUT ŠVRAKA JE POTOM NAGRAĐEN MJESTOM GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA I SA TE POZICIJE PRED KAMERAMA REKAO DA "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA, NEMA POLITIČKE VOLJE".
To nedvosmisleno znači da političari odnosno Dodik i njegova banda odlučuju kakve će biti odluke tužilaca i sudija. Usmeno sam istakao i to takođe nije ušlo u zapisnik da nevezano kakva će odluka biti u ovom prekršajnom postupku, sudija i predstavnik policije su dužni postupiti prema ZOKP o obavezi prijavljivanja krivičnog djela i proslijediti dokaze o teškom kriminalu koje sam predao na postupanje nadležnima u Tužilaštvu BIH i SIPI.
Sudija Sekulić do sada nije načinila ozbiljnije povrede i nije zaslužila da bude kažnjena tako što će štititi i prikrivati kriminal ranije navedenoh pripadnika mafije od kojih potenciram Đurić Dragoljuba, kriminalca koji je svjesno sačinio falsifikat rješenja iz sopstvenog predmeta, različit od originala sa ciljem da meni nanese štetu, pomogne kriminalcima iz OT Bijeljina i doprinese prikrivanju zločina što sam dokazao podneskom sudu i sada o tome priložio dokaze. Stoga i njega smatram članom mafije koja je ubila djevojčicu isto kao da je to uradio svojim rukama.
S obzirom na sve okolnosti i da FAŠISTIČKI RAZBOJNIČKI NAPAD, na moju porodicu i mene traje i dalje, ja RS i sve njene organe tretiram kao zločinačke organizacije i sasvim mi je svejedno koji će sudija postupati, odnosno svakog sudiju tretiram kao kriminalca sve dok ne pokaže da to nije kao što je to u prethodnih 7 godina više puta pokazao gospodin sudija Savić Jovan. Svako neka sam izabere hoće li postupati prema zakonu i pokazati da zaslužuje poštovanje ili će se priključiti kriminalcima koje sam naveo. Izvinjavam se onima koje sam izostavio...

DODATAK - ZAHTJEVI SUDU PO 80 1 Pr 082502 17 Pr KOJI SU POTPUNO IGNORISANI

1) Dostavu uz poziv, kompletnog dokaznog materijala koji će koristiti druga strana u postupku.
2) Audio snimanje kompletnog postupka te ako ne postoji potrebna oprema, odlaganje istog sve dok mafijaška Vlada RS ne obezbjedi uslove za to jer je pokrala novac za funkcionisanje osnovnih sudova.
3) U svrhu ekonomičnosti postupka da se prvo utvrde eventualne povrede Ustava, garantovanih prava i kontinuitet napada na mene od kojih sam se branio tog dana, jer ukoliko je to tačno onda nema potrebe izvoditi dokaze o "prekršaju" što će ako se desi, trajati satima a vjerovatno i danima.
4) Da se obezbjedi sudnica dovoljno velika da može primiti do 10 građana, novinara i pripadnika nevladinih organizacija.

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
- Predmete 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, koji su u posjedu suda.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, PS Bijeljina da na pretres donese svoj primjerak spisa 80 1 Pr 000670 10.
- Da sud izda nalog MUP-u RS, OJT Bijeljina, Osnovnom sudu i Okružnom sudu u Bijeljini da dostave dokaze da su mi uručili materijal, dokumentaciju, rješenja i privatnu imovinu traženu zahtjevima od 15.07.2016. koji sam primjerak već dostavio ovom sudu ili da se očituju da to nisu učinili, čime su napali na mene i garantovana prava.
2) OD SUDA ZAHTIJEVAM DA U SLUČAJU DA SE UPRKOS FAŠISTIČKOM RAZBOJNIČKOM KRŠENJU USTAVA I PRAVA, POKRENE DOKAZNI POSTUPAK U VREMENSKIM TERMINIMA KOJE SUD ODREDI POZOVU SLIJEDEĆI SVJEDOCI :
- Borovčanin Danko i Mićić Zoran, zaposleni u Sudskoj Policiji RS.
- Kovačević Novak, Prodanović Danka i Stjepanović Danica zaposleni u OJT Bijeljina.
- Aid Hanušić, Dijana Savić Božić i Dragoljub Đurić, zaposleni u Osnovnom sudu u Bijeljini.
- Milomir Čodo, Đonlić Mensur zaposleni u Okružnom sudu u Bijeljini.
- Žarko Ćosić, Darko Kovrlija, Srđan Gajić, Marinko Trakilović, Ilić Zoran i Torbica Milo, zaposleni u CJB Bijeljina.
3) OD SUDA TRAŽIM DA UPUTI NE NAREDBU NEGO POZIV GOSPODINU SUDIJI SAVIĆ JOVANU DA ISKLJUČIVO UKOLIKO TO ŽELI SVJEDOČI U OVOM POSTUPKU, S OBZIROM DA JE VEĆ DAO OGROMAN DOPRINOS U RAZOTKRIVANJU PRIPADNIKA MAFIJE UNUTAR ORGANA RS.
Svjedoke čije prisustvo mogu obezbjediti, pozvaću lično a takođe i dokumentaciju koju posjedujem a namjeravam je koristiti donijeću i predati sudu na pretresu. Svi svjedoci treba da svjedoče o postupanju državnih organa, o poštovanju ili nepoštovanju prava garantovanih ustavom o tretmanu koji se primjenjuje prema porodici Bajo o postupanju u slučaju kada građanin pristupa u zgradu sa dokazima krivičnih djela kod sebe o događaju od 15.12.2016. o odgovornosti za činjenicu da OJT Bijeljina "nema saznanja" o dokazu krivičnog djela ITD o falsifikatima zvanične sudske dokumentacije - sve razloge ne mogu izneti ovde kako bih spriječio pojedine svjedoke da pripreme lažne izjave a dokazi da je takvih bilo ranije dostaviću naravno na pretresu.

PRILOZI

Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.
Zahtjev sudiji Marković od 14.02.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 9. kolovoza 2017.

ZAHTJEV SUDU ZA IZVINJENJE

Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe."

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 0 P 043325 13 P2, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. te falsifikat rješenja i kompletan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe." u svojstvu punomoćnika g-đe Budimke Bollin Bajo, podnosim:

ZAHTJEV ZA PISMENO IZVINJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI

1) Zbog nezakonitog lišenja slobode, bez ikakve pismene potvrde o tome, dana 10.08.2010. u prostorijama Prekršajnog suda u Bijeljini uz znanje sudije Đurić Dragoljuba i načelnika sudske policije Borovčanin Danka.
2) Zbog onemogućavanja da pozovem telefonom tadašnjeg advokata g. Tomića a što sam zahtijevala od Prekršajnog suda u Bijeljini putem sudske policije.
3) Zbog sačinjavanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na koje je udaren pečat pravosnažnosti, različitog od originala u spisu koje se prema pravosnažnoj odluci Okružnog suda u Bijeljini preinačava i postupak obustavlja.
4) Zbog puštanja u pravni promet falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je korišteno sa ciljem da se prikrije postojanje materijalnog dokaza ubistva odnosno oštećenja opisana u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", kao i da se tim falsifikatom opravdaju fašističke metode zabrane pristupa, majci Ivone Bajo, ujaku i drugim srodnicima.
5) Zbog uklanjanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, iz spisa 80 0 P 043325 13 P2 čime se pružila pomoć kreatorima falsifikata i saučesnicima u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva cijelih 7 godina od januara 2010-te do dana 16.01.2017. kada se pismeno priznaje da OJT Bijeljina o oštećenjima "NEMA SAZNANJA" dokumentom "Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp".
OBRAZLOŽENJE
Još 20.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, fotografisan je sporni predmet "dječji ruksak" pod brojem 4 u spisu 80 0 K 065467 koji bi s obzirom da nije vještačen bio novi dokaz u predmetu OJT Bijeljina KTA-596/09 i on suštinski dokazuje ubistvo osmogodišnje djevojčice odnosno OJT Bijeljina je obavezna da utvrdi kako je došlo do opisanih oštećenja i da li je to načinjeno istim predmetom za koji se "pretpostavilo" da je usmrtilo djevojčicu ili je za oboje uzrok nešto drugo.
Osim prikrivanja ubistva, prikrivan je i šverc narkotika u Bobar grupu, kao naravno i pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS što je danas opšte poznata činjenica.
Ukoliko Osnovni sud u Bijeljini smatra da nije na njemu odgovornost za štetu nanesenu Budimki Bollin Bajo i fašistički teror od preko 7 godine koji i dalje traje, po nekom od osnova iz navedenih 5 tačaka, očekujem da se ogradi pismeno od počinilaca pojedinaca i navede imena istih...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

PO OVOM ZAHTJEVU NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA ŠTO ZNAČI DA JE OSNOVNI SUD U BIJELJINI STAO IZA FAŠISTIČKIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠILI PRIPADNICI MAFIJE TE SE TAKO SAM DEKLARISAO KAO FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KONSTANTNO SAUČESTVUJE U PLJAČCI I TERORU NAD NARODOM...

nedjelja, 6. kolovoza 2017.

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
80 0 P 077873 16 P
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost (izuzeće), kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost.”
OBRAZLOŽENJE
U parnici gdje je stranka Republika Srpska, nijedan sudija ne može biti objektivan i nepristrasan ali da bi se bar stvorio privid toga, potrebno je bar da se radi o osobi koja nije postupala nikada ranije u predmetima vezanim za mene što znači da nije lično doprinjela ni smišljeno niti nehotice niti na bilo koji drugi način, povredama mojih prava i diskriminaciji kojoj sam izložen. Dakle ovim zahtjevom tražim isključivo izuzeće osobe Jelene Marković, sugerišem da se predmet dodijeli osobi koja nije ranije postupala ni u jednom postupku u kome sam stranka a ne tražim ni izuzeće svih sudija niti Osnovnog suda u Bijeljini jer ni RS, (i kompletna BIH), ni njeni organi uključujući sudove nemaju nikave veze sa zakonom i isključivo su u službi mafije koja je već opljačkala desetine milijardi maraka. Časni pojedinci, profesionalci ne mjenjaju opšti karakter i ulogu Tužilaštava, Vlade RS, Sudske vlasti, Parlamenta, Predsjednika RS, MUP-a, kao servisa mafije za šta ću u ovom predmetu dostaviti dio dokaza. Sve priloge iz ovog zahtjeva predlažem istovremeno i kao dokaze u samom predmetu.
Prvi prilog je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." vezan za 2 predmeta, moje privatno vlasništvo. Jedan od njih tužena RS i dalje drži u svom posjedu a drugi je oštećen prilikom ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, uklonjen sa smrtno ranjene djevojčice sa ciljem da se prikrije šverc i astronomska pljačka unutar Bobar grupe. Sada 7 godina poslije zločina OJT Bijeljina odnosno tužena RS, kaže da "nema saznanja" o kako kaže "NAVODNIM" oštećenjima.
Da su oštećenja stvarna dokaz je uz tužbu priloženi "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" te njegove fotografije "Dokazni predmeti". Uz ovaj zahtjev prilažem proširenu verziju "Snimci dječjeg ruksaka" koja u vrhu sadrži dva snimka MUP-a, načinjena odmah poslije ubistva a prije odlaganja u depo. I sada navodno nijedan službenik RS za 7 i po godina nije primjetio ove dokaze ubistva...
Osoba Stjepanović Danica, koja je potpisnik izjašnjenja, naravno bezočno laže jer je smišljeno prikrila ubistvo da bi prikrila astronomsku pljačku. Posjedujem više desetina dokaza da je tužena a prije svega OJT Bijeljina i konkretno Stjepanović Danica obavještavana pismeno o materijalnom dokazu ubistva a uz zahtjev prilažem "Zahtjev tuziocu" predat još 30.04.2010. u kome se pominje sporni dokaz ubistva. Još stariji dokaz su "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." i umjesto da se tada odgovori kako "NEMAJU SAZNANJA" a ne poslije 7 godina, pristupa se drugim metodama, koje sam tada predvidio i napisao da će se koristiti "SMICALICE" da bi pripadnici mafije u redovima RS glumili da nemaju pojma o dokazu ubistva. I na kraju ovog djela prilažem "Obavjest tuziocima" Poslatu prve polovine marta 2010-te na mejl OJT Bijeljina i poštom svim okružnim tužiocima ponaosob. I eto prve "smicalice" jer niko "nije primjetio" dokaz prikrivanja ubistva, nego su pripadnici mafije "primjetili" samo "ozbiljne prijetnje" te me lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti.
Ono što povezuje dosad navedeno i osobu Marković Jelenu je predmet 80 0 P 039221 12 P, u kome je postupala a priložio sam između ostalih dokaz "Torba" na kome je jasno prikazan pomenuti materijalni dokaz ubistva a bio je tačka 3 tužbenog zahtjeva sa istaknutim osnovom, citiram "zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede ugleda i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima...". Tema druge dvije tačke su bili različiti, (lažni) prikazi događaja meni i policiji, te pomaganje u bjegstvu kamionu koji je dovezao krijumčarenu robu.
I umjesto da utvrđuje osnovanost tih argumenata, osoba Marković Jelena je preformulisala - falsifikovala tužbeni zahtjev kao da sam tražio naknadu za ubistvo djevojčice. Nikakav zaključak, utvrđeno činjenično stanje, nijedna riječ o predmetu koji je i dokaz zločina i privatno vlasništvo. Iako sam opisao da je u pozadini bilo krijumčarenje, citiram iz tužbe "Smišljene radnje osoblja "Univerzala" prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!" a ZKP-u, obavezuje svako službeno lice da prijavi krivično djelo, ovde postupajuća sudije to nije učinila, nego je pristrasno pružila pomoć moćnom, bogatom i uticajnom vlasniku Bobar grupe i pripadnicima mafije koji su ubili djevojčici, krijumčarili narkotike, pljačkali milijarde preko banaka pod kontrolom ovde tužene RS.
Tako su u presudi predmeta 80 0 P 039221 12 P. navedene dvije ozbiljne laži, da sam tražio odštetu zbog ubistva te da je tužilaštvo utvrdilo kako je "ŽICA PROBILA KRVNI SUD". Odgovore o tome sam zatražio 14.02.2017. od osobe koja je to napisala, ovde postupajuće, (prilog "Zahtjev sudiji Marković"). U 4 tačke zatražio sam kopije dokumenata na osnovu kojih su napisane tvrdnje kao i objašnjenja o oštećenjima ruksaka, (torbe) NA ŠTA NIJE BILO ODGOVORA.
U vrijeme kada je vođena parnica vlasnik Bobar grupe je bio po mnogima najbogatiji srbin Gavrilo Bobar a vlasnik Asa auta i Haak transa odakle je stigla i dovezena švercovana pošiljka narkotika je najbogatiji bošnjak Nijaz Hastor. Dovoljno da se kompletna SNSD i SDA, (kao i HDZ mafija) uključe i svim sredstvima brane pokradene milijarde. U mom prisustvu pred više svjedoka, kriminalac Gruhonjić je prijetio sudiji Mićić Ljubiši, tražeći da odbaci moju tužbu za lažnu prijavu, da više neće dolaziti nego će koristiti druge metode. Kakve su to metode vidljivo je i danas iz svježih primjera Pravobranioca RS, Novaković koja je poslije objelodanjivanja prijetnji i pritisaka, završila pod zemljom. Prije toga i predsjednica Okružnog privrednog suda u Bijeljini a sada je suspendovana sudija koja je takođe po njenom priznanju i zabilješkama trpjela pritiske u postupcima vezanim za pljačku milijarde maraka preko AD Birač.
Ovde ukazujem predsjedniku suda da više nisu u pitanju samo argumenti koje navodim nego osobi Marković Jeleni prijeti i opasnost po život od strane mafije koja se sprema da opljačka još nekoliko stotina miliona maraka preko firme "Alumina" ukoliko bi postupala suprotno od instrukcija koje je javno izneo vođa mafije Dodik Milorad, kriminalac koji je na vlast postavljen nasilnim svrgavanjem legalno izabranog predsjednika upravo sa ciljem da uništi Republiku Srpsku i opljačka je za interese okupacionih tajkunsko mafijaških sila.
Nadalje osoba Marković je i u toj i u drugoj parnici, nevezano za pristrasnost prema Kovačević Novaku i Borovčanin Danku i pogrešnu primjenu zakona u predmetu 80 0 P 039976 12 P, gdje je osnov bila fašistička diskriminacija prema meni i sama demonstrirala diskriminaciju dodjeljujući mi klupu bez stola i mogućnosti da odložim dokumente dok je recimo zastupnički tim AD Univerzal na svakom ročištu koristio postojeći sto. Zbog te diskriminacije i po drugim osnovama podneo sam tužbe sa prijedlogom i namjerom da kao svjedok bude pozvana i osoba Marković Jelena, što se u budućnosti može i desiti u nekom postupku.
NEMA NIKAKVIH ŠANSI DA U TAKVIM OKOLNOSTIMA OSOBA MOŽE BITI NEPRISTRASNA ŠTO SE MOŽE ZAKLJUČITI I IZ NJENE ARGUMENTACIJE ZA IZUZEĆE ZA ŠTA PISMENO ODAJEM PRIZNANJE I TRETIRAM TO KAO MORALNI ČIN.
Ako neki okružni tužilac ili sudija 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-te nije znao kakav se kriminal vrši u Bobar grupi, sada je to opšte poznato svima i nijedan častan profesionalac ne želi izvršavati naloge mafijaških bosova te štititi milijarde koje su opljačkali a sa druge strane ako to ne učine dovode u opasnost ili svoj život ili će ih u najboljem slučaju kriminalci iz OJT Bijeljina optužiti za neko krivično djelo kao što su mene, kao što su mnoge druge i na kraju poslednji pokazni primjer je suspenzija sudije A N-M iz Bijeljine.
Zahtjev od 14.02.2017. nije moja reakcija na, (sumnjivo) dvostruko dodjeljivanje predmeta osobi Marković, nego reakcija na Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. koje sam tada upravo bio primio od sudije Savić Jovana a da sam mnogo ranije ukazivao na "greške" i tražio istu dokumentaciju dokaz su prilozi Zahtjev za informacije A od 08.08.2013. i Zahtjev za informacije B od 08.08.2013. Predati su prije skoro 4 godine a odgovora nema i to je samo dio argumentacije da osoba Marković ne može biti nepristrasna.
Najjednostavnije rečeno, priznanjem odnosno "Izjašnjenjem po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" Stjepanović Danica otkriva i koji je razlog bio za 7-godišnju fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Cilj je bio da do nje odnosno do nadležnog tužilaštva, "NIKADA NE DOĐE" informacija o materijalnom, dokazu ubistva koji bi lančanom reakcijom ugrozio poslove mafije teške milijarde evra. Odgovornost za to je i na osobi Marković Jeleni jer je ignorisala, prikrila ili kako god ko hoće da tumači materijalne dokaze koji su teretili vlasnika Bobar grupe za krijumčarenje i prikrivanje ubistva umjesto da postupi po članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela". Nije naravno ona jedina jer sam taj dokaz prilagao ili je opisivan u svim postupcima uključujući i onaj koji je vodio sadašnji predsjednik suda.
Svi su vidjeli taj predmet i okružni tužioci i sudije i inspektori i sudska policija a sada kao "NEMAJU SAZNANJA".
Osim izuzeća sudije iako to nije izrčito definisano zakonom predlažem da se izuzme iz tima tužene RS, osoba Radujko Milan jer ga namjeravam predložiti kao svjedoka na okolnosti uklanjanja falsifikata sudskog rješenja i prikrivanja osoba koje su to rješenje sačinile koristile kao argument za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU koja je tema ove tužbe.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev tuziocu 30.04.2010.
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Obavjest tuziocima
Torba
Zahtjev sudiji Marković
Zahtjev za informacije A od 08.08.2013.
Zahtjev za informacije B od 08.08.2013.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 3. kolovoza 2017.

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska

Veza: Dopis od 30.03.2017.

Već sam navikao da se uvjek u svakom trenutku u svakom dokumentu pozivam na pozitivne zakonske propise, odnosno relevantne članove iz zakona ili čak Ustava a da državni organi to ignorišu i postupaju suprotno zakonskim odredbama.
Dakle u svom prethodnom obraćanju sam jasno istakao da je uz tužbu podnesen prijedlog za oslobađanje od takse i DA NA TUŽBU NIKAD NIJE NAPLAĆENA TAKSA, NITI JE TO TRAŽENO OD MENE a naveo sam relevantni član koji ponavljam:
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
Sud nije naveo da je prema stavu 2 istog člana "UTVRDIO" da sam u mogućnosti platiti taksu, niti da je postupio prema odredbi člana 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
I na kraju po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države.
No uprkos svemu sada dostavljam dokumente koje sam pronašao u arhivi iz vremenskog perioda neposredno po podnošenju OVE TUŽBE, što je JEDINI RELEVANTAN FAKTOR, i uz to originalni "IZVJEŠTAJ KORISNIKU" o jedinom mjesečnom prihodu koji imam a to je iznos od 34,10 KM, trenutno dok je u vrijeme podnošenja tužbe bio 30 KM...

PRILOZI

Uprava prihoda
Uvjerenje biroa
ZK ulozak
Izvještaj korisniku

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

NEPOSREDNO POTOM, DONESENO JE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD TAKSE, ZATO... BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER NISTE NI SVJESNI KOLIKO PUTA PLATITE NEŠTO ŠTO NISTE TREBALI...