četvrtak, 24. kolovoza 2017.

NOVI DOKAZI U PREDMETU T17 0 KT 0004186 13

S obzirom da sam sudiju Marković više puta pismeno i usmeno upozoravao da se ne radi o odšteti za ubistvo nego za uklanjanje sa mjesta zločina, privatnog vlasništva, materijalnog dokaza koji je uništen, onda tu ne može biti nikakva nenamjerna greška nego smišljeni kriminal sa ciljem da se pomogne tada moćnom vlasniku Bobar grupe da prikrije krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila u toku.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA


Na osnovu člana "Obustava istrage", stav (3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.

NOVI DOKAZI U PREDMETU T17 0 KT 0004186 13

Veza : Obavjest po prijavi od 06.11.2013.

OBRAZLOŽENJE
U pomenutoj obavjesti navodi se kao razlog za nesprovođenje istrage protiv osobe Jelene Marković to "DA SAM JA KAO PODNOSILAC PRIJAVE IZJAVIO ŽALBU NA ODLUKU SUDIJE MARKOVIĆ, TE DA PO TOJ ŽALBI TREBA DA ODLUČUJE VIŠI SUD TE DA KOD TAKVOG STANJA STVARI TUŽILAŠTVO NE MOŽE CJENITI ZAKONITOST POSTUPKA VEĆ TO MOŽE SAMO NADLEŽNI SUD U ZAKONOM PROPISANOM POSTUPKU..."
To naravno nije tačno ali odluka je takva kakva je i prema tom stanju i dostavljam RJEŠENJE, višeg, nadležnog suda, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2) upravo u istom predmetu za koji sam prijavio sudiju Marković Jelenu.
Radi se o mom zahtjevu za PONAVLJANJE POSTUPKA, izneo sam argumente, (dokaze o krivotvorenju spisa i moje tužbe) i na osnovu njih tražio ponavljanje a pomenuo sam i kriminalne radnje sudije Marković, koje su bile tema krivične prijave.
Sud je doneo odluku da ti argumenti ne mogu biti osnov za ponavljenje jer sam ih iznosio i u reviziji ali ono što je bitno za krivičnu prijavu je stav VIŠEG SUDA na pri kraju druge strane koji zbog važnosti kompletan citiram:
"TAČNI SU NAVODI TUŽITELJA DA SU SE SUDOVI NEPOTREBNO BAVILI NJEGOVIM PRAVOM NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA JER ON TO U OVOM POSTUPKU NIJE NI TRAŽIO. MEĐUTIM TO NIJE UTICALO NA ODLUKU O NJEGOVOM ZAHTJEVU."
Dakle moj zahtjev za ponavljanje nije prihvaćen jer sam argumente o kriminalnim radnjama sudije Marković iznosio i ranije ali se sada prvi put NEDVOSMISLENO PRIZNAJE DA SE SUD ODNOSNO PRIJAVLJENA MARKOVIĆ JELENA NEPOTREBNO BAVILA TEMOM KOJA NEMA VEZE SA TUŽBOM.
S obzirom da sam sudiju Marković više puta pismeno i usmeno upozoravao da se ne radi o odšteti za ubistvo nego za uklanjanje sa mjesta zločina, privatnog vlasništva, materijalnog dokaza koji je uništen, onda tu ne može biti nikakva nenamjerna greška nego smišljeni kriminal sa ciljem da se pomogne tada moćnom vlasniku Bobar grupe da prikrije krijumčarenje i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila u toku.

U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. sudski se konstatuje da je predmet za koji je trebala utvrđivati činjenice Marković Jelana, oštećen na način kako sam i opisivao. Kako to izgleda u stvarnosti može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".
I na kraju u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." OJT Bijeljina pismeno priznaje da o tim oštećenjima "NEMA SAZNANJA" što znači da ni sudija Marković nije ništa o tome mogla da sazna iz spisa koji je tražila u dogovoru sa tuženim i u koji je kao "vršila uvid".
Dakle jasno je da je sudija Marković smišljeno vršila radnje na moju štetu a u korist druge stranke što su elementi krivičnog djela za koje sam je prijavio a viši sud se izjasnio da je to bilo NEPOTREBNO.
U parničnom postupku sud naravno nije nadležan da izriče krivične kazne i to je moguće tek u krivičnom postupku poslije podizanja optužnice od strane tužilaštva. A za to sam vam dostavio NEOBORIVE DOKAZE...


PRILOZI


Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902