subota, 30. ožujka 2019.

PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE ILI JAVNOG TUŽIOCA

APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE ILI JAVNOG TUŽIOCA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Jovane Tomaš, Luke Borovčanina, Rajka Čalovića i drugih
Na osnovu KZRS, član "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca":
(1) Sudija ili javni tužilac koji u vršenju svoje službene dužnosti u namjeri da pribavi sebi ili drugom korist ili da drugom nanese štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Istom kaznom kazniće se i sudija Ustavnog suda Republike Srpske koji u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske izvrši djelo iz stava 1. ovog člana. (3) Ako je djelom iz st. 1. ili 2. ovog člana pribavljena korist ili nanesena šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...
APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

13.07.2017. objavljen je u službenom glasniku, "Krivični zakonik Republike Srpske" a koji je prema propisima stupio na snagu 8 dana kasnije odnosno 21.07.2017. te ću u ovoj prijavi, opisivati samo događaje nakon tog datuma a sve krivične radnje iz prethodnog perioda ostavljam tužilaštvo da istraži i ocijeni prema kom zakonu će postupati.
Takođe sugerišem da se o ovom zločinačkom poduhvatu obavijesti Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine s obzirom da se radi o kriminalnoj grupi, okružnih tužilaca i sudija, koja je djelovala izvan svoje nadležnosti.
29.11.2017. tačno na moj rođendan a što sigurno nije slučajno, okružni javni tužilac iz Istočnog Sarajeva, Jovana Tomaš, je podigla i potpisala "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." protiv mene za "povredu ugleda suda".
U samoj optužnici ona navodi i dakle priznaje da je radnja za koju me tereti izvršena na području Bijeljine što je izvan njene nadležnosti a na drugoj strani kao opravdanje za svoje postupanje navodi dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. izbjegavajući da upiše broj te odluke.
Ja sam još nekoliko mjeseci ranije, čim sam saznao da postoji predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom, odmah poslao pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." u kome, kako se vidi tražim da mi se dostavi kopija odluke na osnovu koji tvrde da imaju nadležnost a što ni tada, niti ikada do sada u narednih 20 mjeseci nije učinjeno, očito svjesno kako se ne bi razotkrio njihov podmukli plan.
07.12.2017. predsjednik suda lično, obrađuje tu optužnicu, kako neki častan sudija ne bi pokvario ono što su zamislili te je potvrđuje, (vidljivo po pečatu na optužnici) uprkos navedenih i brojnih drugih nedostataka a podsjećam da se prema zakonu taj sud morao oglasiti mjesno nenadležnim i optužnicu vratiti ili eventualno dostaviti osnovnom sudu u Bijeljini.
Sudija Borovčanin Luka je odmah uz optužnicu dostavio i poziv za izjašnjenje, što je protivzakonito jer je potrebno prvo da se ostavi mogućnost podnošenja predhodnih prigovora te sam u tim prigovorima istakao brojne nepravilnosti, potencirajući nenadležnost i tužilaštva i suda.
Međutim sudija Borovčanin, se ne osvrće na upozorenja ni na zakon, nego odbacuje moje prethodne prigovore, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) a što je najvažnije na drugoj strani tog dokumenta on navodi broj predmeta "T12 0 KTA 0000398 15" od Republičkog tužilaštva prema kome su navodno ostvarili nadležnosti.
Čim sam saznao taj podatak odmah sam pismeno zahtjevao od Republičkog tužilaštva da mi dostavi kopiju tog dokumenta što je i učinjeno a iz dokumenata koje prilažem, ("IT - 7-18 od 04.04.2018." i najvažnijeg dokaza "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.") se vidi da Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, nikada nije dodijeljena prijava protiv mene za "povredu ugleda suda" niti bilo koja druga, nego je naprotiv, njima u rad dodijeljena moja krivična prijava, protiv više lica, pripadnika kriminalne grupe.
I onda su dakle ta lica odlučila da zloupotrijebe navedenu odluku Republičkog tužilaštva i predmet koji su trebali proslijediti u Istočno Sarajevo je zadržan u Bijeljini a pripadnici mafije u Istočnom Sarajevu su formirali nelegalni predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" falsifikujući nadležnost, pomenutim dopisom republičkog tužilaštva.
Cilj kriminalne grupe nije ni bio da vode neki postupak, jer kako se vidi nemaju nadležnost, nego je plan bio da me pokušaju na prevaru ubijediti da dođem "samovoljno" na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije kojima smetam duže vrijeme objavljivanjem tekstova na internetu.
Iako nisam dobio nikakav poziv za pristup sudu 30.01.2018. što su očigledno zaboravili da pošalju, sudija Borovčanin Luka odmah izdaje naredbu za moje dovođenje kako bi me sudska policija pod komandom njegovog rođaka danka borovčanina, dovela odnosno odvela iz kuće, još u noćnim satima u tajnosti a onda bi me lako njihovi saučesnici na Sokocu likvidirali po izlasku iz sudnice.
S obzirom da mi ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu htjeli da dostave dokumente o svojoj nadležnosti tretirao sam ih kao nelegalne organe a pošto ni sudska policija koju su poslali nije imala uz sebe dokumente o nadležnosti, odbio sam da pođem sa njima te su me na kraju preseli na ulici 12.03.2018. poslije mog razgovora u centru javne bezbjednosti Bijeljina sa jednim od načelnika, što je očito pripremljene plan, koji sam ja mnogo ranije i predvidio.
Vezano za taj dan, prilažem dokument - dokaz "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji je sudija Borovčanin Luka bezočno i kriminalno lažirao a sada ističem samo činjenicu da uopšte nije bio prisutan tužilac Nuić Stanko.
Sudija Borovčanin dakle, gnusno laže da je Nuić bio prisutan te još tvrdi kako je nešto i izjavio a da je to laž vidi se na dnu dokumenta, gdje ne samo da nema potpisa tog tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
PODSJEĆAM DA JE SAMO 6 DANA KASNIJE U BANJALUCI OTET PA POTOM UBIJEN, DAVID DRAČIČEVIĆ.
Očito su žureći da sprovedu kriminalni plan, zaboravili na tu sitnicu a kako izgleda dokument, kada je prisutan okružni tužilac i kada se potpiše, vidi se na prilogu "Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.". Navedeno je ime i potpisao se OJT, gospodin Mugdim Pašić.
O ovom razbojništvu sam obavjestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje vodi disciplinski postupak protiv više lica a što je podsjećam, različito od krivičnog postupka za šta Ured disciplinskog tužioca nije nadležan ali bilo bi korisno da o ovoj prijavi obavijestite i Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Tokom 2018. sam više puta, pismeno tražio od suda u Sokocu i naročito Okružnog tužilaštvo u Istočnom Sarajevu da mi dostave kopiju dokumenta na kome tvrde da su zasnovali nadležnost te im je nalog da to učine uputilo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.".
Sudija Branka Malović poslije toga se pismeno izjašnjava da ona, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) odnosno sud uopšte ne posjeduje taj dokument a uprkos tome, uporno se traži i izdaju naredbe za moje dovođenje.
Sa druge strane, glavni okružni tužilac Rajko Čalović, koji je jedan od glavnih kriminalaca u ovom podmuklom planu, lažno tvrdi, kako je sada samo sud nadležan za dostavu informacija, (OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.) iako je njegovo tužilaštvo javni organ i podliježe zakonu o slobodi pristupa informacijama a pogotovo sam ja kao optuženi stekao pravo da izvršim uvid u sve dokumente, spise i predmete, koji mi mogu ići u korist a što on bezočno i kriminalno sprečava.
Naravno, jasno je i zbog čega, jer sada su svjesni da sam razotkrio njihov plan i imam dokaze da nemaju nadležnost ali se pokušavaju praviti naivni i kada budu dotjerani, metaforički do zida, izjaviće sigurno da su sve uradili greškom što naravno nije istina jer sam ih više od 10 puta upozoravao da nisu nadležni i tražio kopiju dokaza o navodnoj nadležnosti.
Kakva je to razbojnička i teroristička akcija vidi se i iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." u kojoj stoji da patrola sudske policije nije imala uz sebe naredbu za dovođenje a na šta su obavezni zakonom.
Naprotiv, pokušali su me na prevaru ubijediti da krenem sa njima, tvrdnjom da me želi dovesti samo u osnovni sud u Bijeljini a osim toga zbog tegoba sa ambrozijom i teškog disanja više od 10 puta sam tražio hitnu pomoć, što je kriminalna grupa odbila da mi pruži te me je transportovala za Sokolac, prilikom čega sam povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
I na kraju po izlasku iz suda u Sokocu, sudska policija me u tako teškom stanju, ostavila na ulici što sam i predviđao pa me je na putu do autobuske stanice, (Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.) presrela nepoznata muška osoba, predstavivši se kao inspektor i ispitujući, ko sam, odakle sam, zbog čega sam tu, šta mi je u kesi itd.
Od plana za moje ubistvo se očito odustalo, jer nisu uspjeli da me odvedu u tajnosti i u tišini, pošto sam na licu mjesta pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, da intervenišu i sačine zabilješku o tom događaju a potom sam obavijestio i nekoliko poznanika.
Zaključno sa danom pisanja ove krivične prijave a to je 24. decembar 2018. nisam dobio nikakav dokument od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu o njihovoj nadležnosti ali već duže vrijeme nisam primijetio nikakve aktivnosti na tom planu kakve su činili u prethodnom periodu. To bi moglo značiti da su prekinuli nezakonite radnje ali i da je tako to ih ne amnestira od odgovornosti i za sve svoje razbojničke aktivnosti moraju dati objašnjenje...
DOKAZI : Predmeti T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, kao i :

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 28. ožujka 2019.

DOPUNA NA ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

Sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

DOPUNA NA ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI PO 80 1 PR 082502 17 PR

Podsjećam da sam u podnesenom zahtjevu, među više argumenata istakao da su svjedoci na sudu i prije toga u zabilješci lažno svjedočili, odnosno lažno predstavili događaj u opisu. Sasvim dovoljan, objektivan i nepristrasan dokaz je već priloženi video snimak nadzornih kamera u zgradi, koji se razlikuje od opisa i svjedočenja a sada dostavljam i dokaze da je u sudskom postupku, (Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.) utvrđeno da načelnik sudske policije Borovčanin Danko, lažira zabilješke i naređuje podređenima da ih potpišu a onda i da lažno svjedoče pred sudom.
Svi dokumenti koje sada prilažem su nastali poslije podnošenja zahtjeva u ovom predmetu i nemaju direktne veze sa njim ali s obzirom da je glavni inicijator za pokretanje svih postupka, načelnik sudske policije Danko Borovčanin, koji LAŽE i neređuje i drugima da lažno svjedoče, time je i svjedočenje u ovom predmetu nepouzdano odnosno svjedoci su lažno predstavili događaje po naredbi načelnika sudske policije.

Prije svega ukazujem na dvije zabilješke sudske policije, (Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018. i Zabilješka SP od 15.05.2018.) iz kojih se vidi da Danko Borovčanin lažira činjenični opis onako kako on misli da će to meni nanijeti najveću štetu a to se može ustanoviti čitanjem uvodnih dijelova opisa događaja iz kojih se vidi da je svaka riječ pa čak i zarezi potpuno identični.
Koliko Danko Borovčanin gnusno laže može se vidjeti iz priloga "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji pokazuje stvarno stanje a snimak na disku koji dokazuje istinitost tog transkripta je sastavni dio sudskog predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr, Prekršajnog suda u Bijeljini i kako se vidi iz Rješenja koje je sud donio, taj snimak je preslušan u toku dokaznog postupka a istinitost je potvrdila prethodno i svjedok Mirjana Mitrović.
Napominjem da je ona bila primorana sa još dvojicom kolega potpisati 15.05.2018. zabilješku sa potpuno drugačijim opisom koju je lažirao načelnik Borovčanin Danko.
Danko Borovčanin je onda, pošto je već lažirao zabilješke odnosno "dokaze", sačinjavao lično i "zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" što se vidi u prilogu "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." a za šta on nema ovlaštenja, te je potom uticao na pripadnike MUP-a da pokrenu postupak, koristeći dokaze koje je lažirao i svjedoke kojima je naredio da lažno svjedoče.
Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin.
Na kraju napominjem da je uzrok ovih događaja plan kriminalne grupe da me na prevaru odvuče na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje su egzekucije plaćenih ubica redovna pojava i da me tamo likvidiraju. U svrhu toga je protiv mene montirana nelegalna optužnica za "povredu ugleda suda" pred NENADLEŽNIM tužilaštvom i sudom a pripadnici mafije su kao izgovor za to pokušali iskoristiti odluku "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.".
Kakav je gnusni kriminal u pitanju vidi se iz sadržaja jer se njima u rad ne dodjeljuje nikakva prijava protiv mene nego naprotiv MOJA PRIJAVA PROTIV KRIMINALNE GRUPE, među čijim pripadnicima je i načelnik sudske policije...

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Zabilješka SP od 15.05.2018.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 26. ožujka 2019.

PRITUŽBA ZBOG BRUTALNOG GAŽENJA PRAVA IZ ZAKONA I USTAVA


GDJE JE KRAJ BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVU KOJE VSTV, DOPUŠTA SUDIJAMA I JAVNIM TUŽIOCIMA, POD IZGOVOROM O SLOBODNOM I NEZAVISNOM DJELOVANJU. HOĆETE LI DOZVOLITI DA SUDIJA NAREDI MUČENJE I UBIJANJE STRANKE TOKOM ROČIŠTA ILI ISPITIVANJA I DA OSTANE NEKAŽNJEN JER JE "NEZAVISAN U SVOM RADU I NE MOŽE BITI KRIVIČNO GONJEN ZA ODLUKE KOJE DONOSI I MIŠLJENJA KOJA DAJE U OKVIRU SLUŽBENIH DUŽNOSTI"???

VSITV-U BIH - UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG BRUTALNOG GAŽENJA PRAVA IZ ZAKONA I USTAVA

Prema dokazima koje sam dostavio u predmet 80 0 P 077873 16 i koje prilažem sada, OJT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o oštećenju materijalnog dokaza skinutog sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, (prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017."). To oštećenje je konstatovano u sudskom dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" a kako to izgleda vizuelno, može se vidjeti u prilogu "Dokazni predmeti".
Da ne postoji nikakvo pravosnažno niti bilo kakvo drugo rješenje o zabrani pristupa, vidljivo je iz priloga "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." te "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
TRENUTNO STANJE JE TAKVO DA TUŽILAŠTVO "NIŠTA NE ZNA" O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA. TO SU VIDJELI I ZNAJU NAČELNIK SUDSKE POLICIJE BOROVČANIN DANKO I SUDIJA MARKOVIĆ JELENA. NAČELNIK PRIMJENOM FAŠISTIČKIH METODA SPREČAVA PRISTUP TUŽILAŠTVU I UKAZIVANJE NA KRIVIČNA DJELA A SUDIJA MARKOVIĆ PODRŽAVA TE MAFIJAŠKE RADNJE I PRIKRIVANJE ZLOČINA.

OBRAZLOŽENJE
Već sam vas ranije obavještavao o kriminalnom radu sudije Marković Jelene i ovo novo bezakonje nije nikakvo iznenađenje. U prilogu je "Presuda 80 0 P 077873 16" iz koje se može vidjeti da osoba Marković Jelena, nema nikakve veze sa zakonom, nego radi isključivo za interese mafije a od više primjera izdvojiću i obrazložiti samo jedan, dok sve ostalo možete uočiti čitanjem presude.
Ovdje se dakle tvrdi da građanin, (u ovom konkretnom slučaju, ja) nisam aktivno legitimisan, odnosno nemam pravo da podnesem krivičnu prijavu, niti vršim bilo kakve radnje vezano za neko krivično djelo ako nisam u rodu sa oštećenim - ubijenim ili direktno oštećen, nekim krivičnim djelom.
Konkretno, sudija Marković tvrdi da ja nemam pravo podnositi krivične prijave ili dostavljati dokaze, (vezano za slučaj pogibije Ivone Bajo i uklanjanje materijalnog dokaza sa lica mjesta, kako bi se ubistvo prikrilo) nego to može učiniti samo njena majka. Citiram "objašnjenje" osobe Marković sa treće strane presude 80 0 P 077873 16 P od 14.11.2018. koje je u prilogu uokvireno pravougaonikom:
"U vezi sa prvim navedenim tužbenim zahtjevom odlučno je da tužilac nije aktivno legitimisan za podnošenje tužbe sa navedenim prvim tužbenim zahtjevom za utvrdenje diskriminacije i otklanjanje diskriminacije. Ovo s toga, što tužilac nije zakonski nasljednik poginule mldb. Bajo Ivone, pa s toga on nije ovlašten da pregleda tužilačke spise u vezi sa smrću Bajo Ivone i da tužilaštvu nudi provodenje nekih novih dokaza ili da vrši neke druge radnje, radi otvaranja ponovne istrage već je za to ovlaštena jedino majka mldb. Bajo Ivone, kao oštećeno lice."
U pitanju je grubo, zločinačko negiranje prava garantovanog zakonom o krivičnom postupku, prema kome građanin ima pravo prijaviti krivično djelo a sa druge strane čak je krivično odgovoran ukoliko ne prijavi krivično djelo o kome ima saznanja, citiram relevantne članove iz ZKP-u i KZ-a:
"Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana - (1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela. (2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo. Podnošenje prijave - (1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno." KZ: "Neprijavljivanje krivicnog djela ili ucinioca", "Pomoc uciniocu poslije izvršenog krivicnog djela" a Marković Jelena je bila obavezna postupiti i prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZKP-u te je višestruko krivično odgovorna zbog prikrivanja dokaza i počinilaca ubistva maloljetnog lica.
Time se krši i više prava garantovanih ustavom, počev od prava na nediskriminaciju, pa do prava na sudsku zaštitu. Sudija Marković Jelena je izvela ovu manipulaciju, miješajući to pravo o prijavljivanju krivičnog djela iz ZKP-u, sa pravom na obeštećenje koje prema zakonu o parničnom postupku imaju najbliži srodnici.
Ali s obzirom da je već ranije i od Okružnog suda u Bijeljini pismeno upozorena da se bavi temom koja nema veze sa tužbenim zahtjevom, odnosno pitanjem materijalne štete za ubistvo osmogodišnje djevojčice, (Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl) sudija Marković je ovaj put svoj podmukli plan, pokušala plasirati na drugi način, tvrdnjom kako ja nemam pravo podnositi krivičnu prijavu niti predlagati bilo kakve istražne radnje, nego to može činiti samo majka djevojčice, što je neviđena besmislica i blamaža ne samo sudije, nego ovakav izneseni stav predstavlja sramotu za kompletno pravosuđe.
Pravo i stvarno stanje je naravno da svaki građanin ima pravo prijaviti krivične radnje o kojima ima saznanja a pogotovo ako posjeduje dokaze.
Mogao bi teoretski postojati samo osnov za neomogućavanje pristupa spisima, prikupljenih tokom istrage ali s obzirom da posjedujem "Punomoć", koju sam priložio i kao dokaz u ovom predmetu, jasno je da ni taj argument sudije Marković nema veze ni sa pravom ni sa logikom.
Zaista je nevjerovatno kakav kriminal čini i propagira osoba Marković Jelena, koja je očigledno do grla umiješana u ubistvo Ivone Bajo, prikrivanje tog zločina i finansijske malverzacije preko Bobar grupe.
Ako bi se dozvolilo da ove besmislice sudije Marković postanu pravosnažne i ostanu standard, onda će uskoro svima biti zabranjeno da prijavljuju bilo kakvo krivično djelo, osim ako nisu direktno lično oštećeni tim krivičnim djelom.
Zamislite tako situaciju da se na ulici izvrši otmica djeteta te očevidac koji je prisustvovao i snimio događaj, dođe u policiju da to prijavi a onda ga službenik upita: "Kako je ime vašeg djeteta ?".
Svjedok mu naravno odgovara: "Ne znam kako je ime, nije to moje dijete, samo sam bio u prolazu".
I onda naravno, profesionalni službenik mu saopštava, pozivajući se na presudu zasnovanu na mišljenju sudije Marković, kako on nije aktivno legitimisan da podnosi krivičnu prijavu, niti vrši bilo kakve radnje vezano za taj slučaj, nego to mogu učiniti samo roditelji otetog djeteta i time se sva aktivnost završava.

Ovakva opcija u zakonu o krivičnom postupku bi bila raj za kriminalce a to je očito ono što osoba Marković Jelena želi, kako bi prikrila sve zločine u koje je i lično umiješana.
GDJE JE KRAJ BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVU KOJE VSTV, DOPUŠTA SUDIJAMA I JAVNIM TUŽIOCIMA, POD IZGOVOROM O SLOBODNOM I NEZAVISNOM DJELOVANJU. HOĆETE LI DOZVOLITI DA SUDIJA NAREDI MUČENJE I UBIJANJE STRANKE TOKOM ROČIŠTA ILI ISPITIVANJA I DA OSTANE NEKAŽNJEN JER JE "NEZAVISAN U SVOM RADU I NE MOŽE BITI KRIVIČNO GONJEN ZA ODLUKE KOJE DONOSI I MIŠLJENJA KOJA DAJE U OKVIRU SLUŽBENIH DUŽNOSTI"???

PRILOZI

Presuda 80 0 P 077873 16
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti

Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl
Punomoć


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 24. ožujka 2019.

SIMBIOZA TAKOZVANE DRŽAVE I STVARNE MAFIJE

RS i BIH su nastale pod uticajem stranih okupatorskih sila koje su postavili svoje sluge, agente CIA, na vlast od čega se posebno ističu državni udari kada su uz podršku tenkova Nato pakta, njihovi poslušnici, dodik, lukač i drugi kriminalci, zauzimali tadašnje institucije, policiju, svrgli legalno izabranog predsjednika te krenuli u opštu pljačku, države, građana i budžeta, napravivši od RS privatnu pljačkaško fašističku bandu, koja pokazuje svoje zločinačko lice sve više i više a za šta je najnoviji i očiti prikaz, teror privatne policijske hunte nad narodom u Banjaluci. Svi državni organi su samo servisi - za dodikovu političko tajkunsku mafiju, čiji je zadatak da budu čuvari straže dok oni kradu sve što stignu ne oklijevajući da ubiju svakog ko ih u tome ometa...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI, UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA I OSNOVNOM SUDU U SOKOCU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

0

ZDENKO BAJO


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Napomena : Ovaj dokument se dostavlja svim navedenim organima ali se prilozi ne predlažu kao dokaz u tužbi za utvrđenje diskriminacije, nego samo u montiranom krivičnom predmetu protiv mene...
PORUČUJEM SVIM UČESNICIMA U POSTUPKU DA JE OVAJ NEZAKONITI RAZBOJNIČKI NAPAD IMAO ZA CILJ MOJU LIKVIDACIJU I SVAKOGA KO U BUDUĆNOSTI NAPADNE NA BILO KOJE MOJE PRAVO ILI IZVRŠI KRIVIČNO DJELO - RADNJU, KOJOM POMAŽE PRIPADNICIMA MAFIJE, TRETIRAĆU KAO SAUČESNIKA NE SAMO U TOME NEGO I SVIM DRUGIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJI SU PRETHODILI, POČEV OD UBISTVA IVONE BAJO.
Na osnovu člana "Nužna odbrana" iz KZRS, stav "(2) Nužna je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstojeći protivpravni napad" te prava garantovanim Ustavom RS, i zakonima, ukazujem na činjenicu da je odavno u toku protivpravni napad na mene od strane MAFIJAŠKOG KLANA a u čemu im podršku pružaju SVE takozvane institucije, te ističem i dostavljam javni tekst:

SIMBIOZA TAKOZVANE DRŽAVE I STVARNE MAFIJE

"“SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate. Ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama a planeri i kreatori lažirane nadležnosti i montirane optužnice protiv mene su samo prividno državni službenici a u stvarnosti su pripadnici razbojničke terorističke mafijaške mreže odgovorne za pljačke milijardi maraka svake godine i prikrivanje desetina ubistava koje su izvršili...
RS i BIH su nastale pod uticajem stranih okupatorskih sila koje su postavili svoje sluge, agente CIA, na vlast od čega se posebno ističu državni udari kada su uz podršku tenkova Nato pakta, njihovi poslušnici, dodik, lukač i drugi kriminalci, zauzimali tadašnje institucije, policiju, svrgli legalno izabranog predsjednika te krenuli u opštu pljačku, države, građana i budžeta, napravivši od RS privatnu pljačkaško fašističku bandu, koja pokazuje svoje zločinačko lice sve više i više a za šta je najnoviji i očiti prikaz, teror privatne policijske hunte nad narodom u Banjaluci. Svi državni organi su samo servisi - za dodikovu političko tajkunsku mafiju, čiji je zadatak da budu čuvari straže dok oni kradu sve što stignu ne oklijevajući da ubiju svakog ko ih u tome ometa.
U NAVEDENOM CITATU, DODIK MILORAD NASTUPA KAO ŠEF BANDE, NE POMINJUĆI ZAKON NI INTERESE RS NI PRAVO, NEGO INTERESE SVOJE MAFIJAŠKE MREŽE, NJIHOVE, (STRANAČKE) ORGANE I NJIHOVE LJUDE U INSTITUCIJAMA. OVO JE JAVNO IZDATA NAREDBA ZA EGZEKUCIJE, KONKRETNO ZA MOJU LIKVIDACIJU A ŠTO SU POKUŠALI IZVRŠITI NJEGOVI LJUDI MONTIRANJEM NELEGALIH PREDMETA PRED NENADLEŽNIM INSTITUCIJAMA.
S obzirom da RS, nije sankcionisala ni eliminisala ovog pred sudom dokazano, psihički poremećenog mafijaškog bosa, sve radnje RS tretiram kao napad terorističke fašističke zločinačke organizacije za šta imam obilje dokaza a sada prilažem samo dva koja dokazuju da su sudska policija i tužilaštvo najobičnije privatne bande, naravno i mup koji je otvoreno počeo da ubija, uvodi policijski sat i zabrane kretanja ljudima na javnom prostoru bez ikakve pismene naredbe.
Prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" sam kopirao 15.01.2019. iz predmeta 80 0 P 097102 18 a koji je dostavljen iz OJTIS kao dokument na kome su zasnovali nadležnost. O gestapovsko mafijaškoj prirodi tužilaštva neću dalje trošiti vrijeme jer je iz sadržaja tog dokaza sve jasno a detalje o njihovim zločinima ću izneti u nastavcima postupaka. Skrećem pažnju sudu u Sokocu da ove priloge predlažem kao dokaze te pošto je sad jasno da je optužnica nezakonita, tražim da se predmet vrati tužilaštvu OJTIS, odnosno OJT Bijeljina i neka hitno predaju optužnicu sudu u Bijeljini jer će u aprilu 2019-te doći do apsolutnog zastarjevanja te ću se odazvati odmah na poziv nadležnog suda, bez obzira što ne priznajem ni RS, ni BIH niti ijedan njihov organ.
Drugi prilog je "Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019." u kome se iznose stavovi kriminalca Borovčanin Danka ali pošto iza njih stoji komanda u Banjaluci time je odgovornost na kompletnoj sudskoj policiji koju tretitam kao lažljivu fašističku bandu. Naime dostavio sam pismeno materijal "Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu" sa prilozima iz sudskih postupaka u Bijeljini 80 0 Pr 097548 18 Pr i 80 0 Pr 092195 17 Pr u kojima sam dokazao da je Borovčanin pripremio lažirane zabilješke i naredio službenicima da lažu pred sudom, sve uz transkript i snimak događaja koji je preslušan u dokaznom postupku.
Kompletnu krivicu i odgovornost sam kako se može vidjeti pripisao Borovčaninu uz nekoliko primjera sudskih policajaca koji su nečasno lagali izvršavajući njegove fašističke naredbe. Umjesto da to prihvate i očuvaju profesionalnost institucije, komanda sudske policije žrtvuje kompletan organ radi zaštite zločinca borovčanina te LAŽE, citiram da su "postupali u skladu sa zakonom prilikom realizacije naredbi suda u Sokocu".
Ovde kriminalci iz sudske policije dodatno se izruguju i tretiraju građane kao budale jer u mom dopisu nema ni pomena o predmetu suda u Sokocu nego isključivo o lažiranju dokumentacije i lažnim svjedočenjima pred prekršajnim sudom u Bijeljini. Čak se pominje predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr o događaju od 15.12.2016. što je godinu dana prije podizanja optužnice i bilo kakvih radnji suda u Sokocu.
KONKRETNO, SUDSKA POLICIJA ZA SVOJE RAZBOJNIŠTVO, LAŽI I FALSIFIKATE ZA MONTIRANE PREKRŠAJNE POSTUPKE TVRDI DA SU PO ZAKONU I NAREDBAMA SUDA U SOKOCU. JA ZNAM DA SUD U SOKOCU NIJE DAO NAREDBU SLUŽBENICIMA DA LAŽU, NITI DA POKREĆU PREKRŠAJNE POSTUPKE ZA KOJE ĆE PRETHODNO SAČINITI LAŽIRANE ZABILJEŠKE. ZA TO NE POSTOJI NIKAKAV PISMENI DOKAZ NITI BILO KAKVO UPUTSTVO O TOME NITI U JEDNOJ OD NAREDBI.
Tekst "Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu" objavljen je na više web adresa a jedna od njih je "https://pravda-istina.org/lazi-sudske-policije-razotkrivene-na-sudskom-pretresu" sa umetnutih nekoliko dokaznih dokumenata uključujući i snimak događaja, spojen sa javnom naredbom mafijaškog fašističkog bosa za borbu odnosno likvidacije. U sudskom postupku "80 0 P 056780 14 P" dokazao sam desetine smišljenih laži sudske policije, mupa i tužilaštva pa je sudu u Bijeljini dobro poznato o kakvim se zlikovcima radi te isključivo zbog informisanja suda u Sokocu dostavljam i priloge iz 2010-te "Zabilješka 1419-10" u kojoj borovčanin naređuje službenicima da LAŽU, kako OJT Bijeljina nije nadležna za predmet ubistva Ivone Bajo. Nekoliko godina kasnije upravo u predmetu 80 0 P 056780 14 P, pojavila se "Zabiljeska 06.08.2010." potpisana 4 dana prije dokumenta sudske policije. Sačinila ju je kriminalac Danica Stjepanović i umjesto da nam to bude uručeno 10.08.2010. sudsko policijsko, tužilačka banda nalaže hapšenje majke ubijene djevojčice i mene te nas drže 5 sati u privatnom zatvoru kriminalca borovčanina - bez ikakve potvrde o lišenju slobode.
POSLJEDICA SVEGA JE OSLOBAĐAJUĆE RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA I OBUSTAVA POSTUPKA 80 1 PR 000670 10 PR A ŠTO SU KRIMINALCI, BOROVČANIN, KOVAČEVIĆ, STJEPANOVIĆ I OSTALI FALSIFIKOVALI O ČEMU SAM 2014-TE SAČINIO KRIVIČNU PRIJAVU, KOJU JE PREMA ODLUCI RJTRS OD 01.06.2015. TREBALO DA OBRAĐUJE OJTIS. UMJESTO TOGA PRIPADNICI BANDE SU ZAMJENILI PREDMETE I POKUŠALI NA PREVARU MONTIRATI OPTUŽNICU ZA SASVIM DRUGO KRIVIČNO DJELO PROTIV MENE KAO POMOĆNO SREDSTVO ZA ANGAŽOVANJE PLAĆENIH UBICA I INFORMATORA IZ NARKO MAFIJE A SVE ZA PRIPREME USLOVA ZA MOJU LIKVIDACIJU.
To je dakle banda koja je pokušala podmetnuti lažiranu nadležnost i zloupotrijebiti sud u Sokocu za svoje kriminalne planove i prikrivanje svojih mafijaških poslova...

PRILOZI

RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019.
Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu
Zabilješka 1419-10
Zabiljeska 06.08.2010.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 22. ožujka 2019.

APELACIJA NA T14 0 KTP 0023973 18

Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA T14 0 KTP 0023973 18

Kako se vidi iz "Obavjesti po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018." uopšte nisam dobio samu "Naredbu" nego običnu obavijest bez ikakvog obrazloženja, ne samo koji su razlozi za to, nego ni koje je krivično djelo, odnosno koja krivična prijava u pitanju. Naime samo 3 dana ranije, odnosno 16.10.2018. pred kraj radnog vremena, poslije 14 sati, predao sam dvije krivične prijave u pisarnici, što znači da nijedna od njih nije mogla uopšte biti obrađivana pa ni pročitana prije narednog jutra odnosno 17.10.2018.
Pošto je obavijest o odluci za sprovođenje istrage sačinjena već 19.10.2018. proizilazi da tužilac nije mogao, (nije htio) izvršiti bukvalno ni jednu radnju u ta dva dana jer za bilo kakvu provjeru, naredbu ili prikupljanje informacija, ne može poštanska pošiljka stići ni do policijske stanice u Bijeljini a kamoli do suda u Sokocu koji je jedna od lokacija pomenutih u krivičnoj prijavi.
Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da mi se nanese šteta.
Ukratko a detalji su navedeni u priloženoj prijavi, radilo se o presretanju na ulici od strane sudske policije koja je pokušala na prevaru da me ugura u vozilo iako uz sebe nisu imali primjerak naredbe kako su pokušali da mi slažu.
Pošto sam tražio da mi se naredba uruči tek tada su priznali da nemaju uz sebe naredbu te sam odbio da pođem s njima i pozvao pripadnike policije da intervenišu.
I onda jer sudska policija nije imala naredbu uz sebe, krenuo sam na drugu stranu te napadnut s leđa od pripadnika sudske policije i potom uhapšen a kada sam tražio hitnu pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije to su odbili da učine, iako sam ponavljao desetak puta da mi je hitna pomoć potrebna.
Umjesto toga sam sa lisicama na rukama i najlonskom kesom uguran u vozilo i transportovan na Sokolac te sam tokom puta povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
To sam prijavio i sudiji Branki Malović na Sokocu i pitao hoću li od nje dobiti hitnu pomoć, što se nije desilo ali za nehumano i nesavjesno djelovanje optužujem isključivo Danka Borovčanina, načelnika sudske policije, koji je podređenima naredio da me uprkos tome što sam u teškom zdravstvenom stanju, transportuju na Sokolac a onda im je naredio i da me ostave na ulici da se sam snalazim iako sam imao velike zdravstvene tegobe prilikom disanja.
Dokaz za to je priložena "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a pri odlasku na autobusku stanicu, presretnut sam od strane nepoznate osobe što sam i očekivao jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili što se vidi iz odluke republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju također prilažem.
Naime pripadnici mafijaškog klana Borovčanin, (Danko i Luka) te tužilačkog, (Novak Kovačević i Rajko Čalović) su smislili plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva prema kojoj se moja krivična prijava daje u rad tužilaštvu Istočnom Sarajevu te da lažiraju nadležnost i podignu optužnicu protiv mene za sasvim drugo fiktivno krivično djelo, dok je predmet koji su trebali da obrađuju zadržan u tužilaštvu u Bijeljini i nelegalno je na njemu radila okružni javni tužilac Mira Medić, T14 0 KTA 0012900 14 2).
Sa druge strane, optužnicu protiv mene, iako je znala da nema nadležnost, podigla je okružni javni tužilac Jovana Tomaš i sve do današnjeg dana iako sam više puta pismeno zahtjevao i čak su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da mi uruče tu odluku, oni to ne čine jer su svjesni kriminala koji su izvršili.
Cilj svega i nije bio da se vodi postupak, jer bi morao biti obustavljen istog trenutka kada bi mi u sudnici bila uručena ta odluka nego su pokušali na prevaru da me navuku, prvo da dobrovoljno dođem na tu teritoriju a onda uz zloupotrebu sudske policije da me dovedu i ostave kao metu lokalnim kriminalcima, koji su nedavno ubili čak i dvojicu saobraćajnih policajaca prilikom pokušaja krađe automobila.
I na kraju, dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo, (navedeno u prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.) na drugoj strani) a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...
OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BIH OVU APELACIJU UVAŽI I KRIVIČNU PRIJAVU VRATI NA PONOVNO POSTUPANJE...

PRILOZI

Krivična prijava od 16.10.2018. sa 6 priloga
Obavjest po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018.
Pritužba na T14 0 KTA 0023973 18
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Kolegij OJT Bijeljina po T14 0 KTP 0023973 18 od 06.11.2018.

Obavjest OT Bijeljina od 12.10.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 20. ožujka 2019.

PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin...

PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Borovčanin Danka, Maje Livopoljac, Maksimović Gorana i Nešković Milana.
Na osnovu KZRS, član "Davanje lažnog iskaza":
(1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. (3) Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog člana nastupile posebno teške posljedice za okrivljenog, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (5) Ako učinilac dobrovoljno opozove svoj lažni iskaz prije nego što se donese konačna odluka, kazniće se novčanom kaznom, a može se i osloboditi od kazne.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...

Napomena : Dokazi o izvršenom krivičnom djelu i pripremu za druga krivična djela a posebno "davanje lažnog iskaza" su utvrđeni u sudskom postupku u Bijeljini, (Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.).
U ovoj krivičnoj prijavi je dokazni materijal o više krivičnih dijela protiv više lica ali ističem prije svega kao najodgovornijeg i organizatora kriminalnih radnji, načelnika sudske policije Borovčanin Danka koji je sačinjavao zabilješke sa lažnim činjeničnim opisom, (Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018. i Zabilješka SP od 15.05.2018.) a onda instruisao pripadnike sudske policije kojima komanduje da lažno svjedoče pred sudom.
Informativno prilažem i materijal koji je uzrokovao ove događaje i krivična djela a to je "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." tužilaštva u Istočnom Sarajevu i dopis Republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.".
Iz njih se vidi da je nenadležno tužilaštvo, montiralo optužnicu protiv mene, izgovarajući se na dopis republičkog tužilaštva a u tom dopisu nema ni pomena o nekoj krivičnoj prijavi i predmetu protiv mene nego se naprotiv moja krivična prijava protiv više lica daje njima u rad a jedno od tih lica, (koje sam prijavio) je i Borovčanin Danko.
Cilj te lažirane optužnice je bio da se odvučem na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me likvidirali pripadnici narko i auto mafije a za to su odgovorni pripadnici tužilaštva, suda te ponovo Borovčanin Danko o čemu Ured disciplinskog tužioca pri VSTV-u već vodi postupak, tako da te radnje odvajam od nastavka događaja i drugih krivičnih djela.
Prije svega ukazujem na dvije zabilješke sudske policije iz kojih se vidi da Danko Borovčanin lažira činjenični opis onako kako on misli da će to meni nanijeti najveću štetu a to se može ustanoviti čitanjem uvodnih dijelova opisa događaja iz kojih se vidi da je svaka riječ pa čak i zarezi potpuno identični.
Koliko Danko Borovčanin gnusno laže može se vidjeti priloga "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji pokazuje stvarno stanje a snimak na disku koji dokazuje istinitost tog transkripta je sastavni dio sudskog predmeta 80 0 Pr 097548 18 Pr, Prekršajnog suda u Bijeljini i kako se vidi iz Rješenja koje je sud donio, taj snimak je preslušan u toku dokaznog postupka a istinitost je potvrdila prethodno i svjedok Mirjana Mitrović. Napominjem da je ona bila primorana sa još dvojicom kolega potpisati 15.05.2018. zabilješku sa potpuno drugačijim opisom koju je lažirao načelnik Borovčanin Danko.
Dakle, Borovčanin Danko je najobičniji kriminalac, pripadnik mafije koji koristeći svoj položaj načelnika sudske policije i veze koje ima sa sudijama, okružim tužiocima i pripadnicima MUP-a, priprema dokumentaciju, odnosno lažira zabilješke a onda tjera sudske policajce da lažno svjedoče pred sudom i time ne samo da nanose štetu građanima nego se prikrivaju i brojni zločini mafijaške mreže čije on pripadnik.
Danko Borovčanin je onda, pošto je već lažirao zabilješke odnosno "dokaze", sačinjavao lično i "zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka" što se vidi u prilozima "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.", "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018." i "Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018." a za šta on nema ovlaštenja, te je potom uticao na pripadnike MUP-a da pokrenu postupak, koristeći dokaze koje je lažirao i svjedoke kojima je naredio da lažno svjedoče.
U nastavku ću opisati kako je Maja Livopoljac, inače pripadnik sudske policije lagala pred sudom pošto je predhodno instruisana šta treba da slaže.
I tako pošto plan mafijaške mreže da me na prevaru odvuče na udaljenu lokaciju i tamo likvidira nije uspio, kriminalac Borovčanin Danko je pripremio lažiranu dokumentaciju ali pošto sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući daleko od javne površine onda se tražilo od Maje Livopoljac da laže, kako je ulica od prozora udaljena svega 4 m a kompletna priprema montiranog postupka sa pripremljenim svjedocima za laganje nije mogla proći bez saučesništva Nešković Milana.
Ta njena izjava je u predmetu Prekršajnog suda "80 0 Pr 092159 17 Pr" data na unaprijed pripremljeno pitanje predstavnika policije a "Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018." i "Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018. " koje prilažem se zasnivaju upravo na toj laži od 4 m, jer gospodin "građanin" Nešković Milan u svojoj žalbi takođe lažno navodi da je udaljenost do ulice samo 4 m.
Iako sam dao priliku takozvanoj svjedokinji Maji Livopoljac da se koriguje, tvrdeći da je samo do kapije, udaljenost minimum 10-15 metara, ona je to kategorički odbila i ponovila da nema više od 4 m.
Ali da je to gnusna laž, dokazao sam i u sudskom postupku 06.12.2018. a sada prilažem i ovdje, fotografije načinjene na licu mjesta "Majke Jevrosime 20" te "Satelitski snimak" i "Katastar - fotogrametrijski snimak" iz kojih se vidi da je samo do kapije udaljenost 16 m, a iza toga je livada i privatni pristupni put do ulice koja je udaljena daljih 35 do 40 m, što znači da je prava udaljenost mjesta događaja odnosno prozora do ulice oko 50 metara.
Iako sam u tom postupku "80 0 Pr 097548 18 Pr", dokazao da su to laži te je jasno da uopšte nisam bio u dvorištu nego u kući, gospodin Nešković Milan i u drugoj žalbi po tom predmetu, lažno tvrdi da se radi samo 4-5 metara te nastavlja sa lažima da se događaj odvijao u dvorištu iako je sud utvrdio a i u samim zabilješkama piše da sam cijelo vrijeme bio u svojoj kući.
I na kraju opisaću za mene najozbiljniju laž, odnosno svjedočenje Gorana Maksimovića u predmetu 80 0 Pr 092195 17 Pr, koji je u svojoj izjavi a i na moja jasna pitanja, negirao prisustvo bilo kog drugog lica a koje nije ni navedeno u zabilješci od 13.02.2018.
Ali odmah potom sudski policajac Đukić Bogdan, časno i istinito svjedoči i već na pitanje predstavnika MUP-a on pominje prisustvo još jedne osobe, odnosno Mitra Petrovića koji je sišao sa sprata i sa kojim su pripadnici sudske policije i razgovarali.
Razlog zbog čega prisustvo osobe sa sprata nije navedeno u zabilješci i zbog čega ga negira Maksimović Goran je to što su oni poslati noću, sat vremena prije izlaska sunca da me tajno odvedu bez ičijeg znanja i pripreme uslove za likvidaciju a o čemu nisu svi ni bili upoznati, odnosno Đukić Bogdan o tome ništa nije znao kao ni Mirjana Mitrović koja je bila prisutna ali je izostavljena iz te zabilješke.
No prilikom svjedočenja 06.12.2018. na moje pitanje je odgovorila da je i ranije dolazila a što se ne vidi iz tih zabilješki iz prethodnog perioda. Čak i ako zanemarimo moje tvrdnje da je sve izvršeno sa namjerom mafijaške mreže da me ubije na način kako je likvidiran David Dragićević, ostaje činjenica da sudski policajci pod naredbom i prijetnjama lažno svjedoče pred sudom a to kao posljedicu ima novčano kažnjavanje građana. Ne treba zanemariti ni činjenicu da bi me sud oglasio krivim da se nisam pojavio iako kako se ispostavilo nema prekršaja. S druge strane svaki izlazak na ulicu predstavlja opasnost po život za mene jer Borovčanin i ostali članovi bande su cijelu godinu pokušavali da me uhvate i odvedu kao metu za likvidaciju.
Mnogo važnije za mafijašku mrežu je i pokušaj zastrašivanja i terora nad svima koji pokušavaju dostaviti dokaze o kriminalu a konkretno sve je posljedica ubistva i napora da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčaranja narkotika iz Sarajeva preko Istočnog Sarajeva u Bobar grupu u Bijeljini a Danko Borovčanin je jedan od pripadnika kriminalne mreže koji na sve načine pokušava prikriti taj zločin.
DOKAZI : Predmeti 80 0 Pr 092195 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr, kao i :

PRILOZI

Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pr od 06.12.2018.
Zabilješka SP 318-18- od 13.02.2018.
Zabilješka SP od 15.05.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18 od 13.02.2018.

Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-177-18-D od 06.03.2018.
Zahtjev borovčanina za PPP SU-SP-3-396-18 od 15.05.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 092195 17 Pr od 29.11.2018.
Žalba policije po 80 0 Pr 097548 18 Pr od 11.12.2018.
Majke Jevrosime 20
Satelitski snimak
Katastar - fotogrametrijski snimak

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

ZA ČIJE INTERESE DRŽAVNI SLUŽBENICI LAŽNO SVJEDOČE

Ovo nije prvi put da kriminalac Borovčanin Danko, smišljenim lažima montira postupke protiv mene, pošto je u prethodnim godinama inicirao više prekršajnih postupaka, koristeći se lažima u zabilješkama i instruisanjam podređenih da lažno svjedoče na sudu ali ovoga puta njegove laži su potpuno razbijene preslušavanjem tonskog zapisa koji se drastično razlikuje od laži koje je pisao borovčanin a autentičnost je potvrdila i svjedok, koja je prethodno bila prisiljena potpisati zabilješku koju je sačinio njen formalni načelnik a suštinski pripadnik mafije...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

TUŽILAČKA MAFIJA

ZDENKO BAJO

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

ZA ČIJE INTERESE DRŽAVNI SLUŽBENICI LAŽNO SVJEDOČE

U prilogu vam informativno dostavljam materijal iz koga se vidi da sam u sudskim postupcima pred sudom u Bijeljini, dokazao smišljene laži i organizovani kriminal sudske policije, odnosno prije svega danka borovčanina, vezano za predmet 89 0 K 058509 17 KPS, vašeg suda i naredbu koja je izdata sudskoj policiji, iako ni osnovni sud u Sokocu a prije svega Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nisu nadležni za područje Bijeljine i nikada nijednim dokumentom nisu ostvarili tu nadležnost.
Svi događaji vezano za ovu temu su posljedica podmuklog plana mafijaške mreže i to prije svega borovčanin danka a sve je izvedeno sa ciljem da se nezakonito pratim i pokušam odvesti na udaljenu lokaciju, gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko mafijaškog klana.
Ovo nije prvi put da kriminalac Borovčanin Danko, smišljenim lažima montira postupke protiv mene, pošto je u prethodnim godinama inicirao više prekršajnih postupaka, koristeći se lažima u zabilješkama i instruisanjam podređenih da lažno svjedoče na sudu ali ovoga puta njegove laži su potpuno razbijene preslušavanjem tonskog zapisa koji se drastično razlikuje od laži koje je pisao borovčanin a autentičnost je potvrdila i svjedok, koja je prethodno bila prisiljena potpisati zabilješku koju je sačinio njen formalni načelnik a suštinski pripadnik mafije.
I u dijelu, vezano za krivične postupke, ovo nije prvi put da taj kriminalac djeluje na najpodmukliji način jer je on jedan od glavnih inicijatora za lažnu prijavu protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" iako sam samo napisao da će odgovorni za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo, završiti u zatvoru.
Što se tiče ovog predmeta, više je nego jasno da u ovom zločinačkom planu saučestvuju i Novak Kovačević, Rajko Čalović te Luka Borovčanin i da su o svemu upoznate i OJT Jovana Tomaš, te sudija, Branka Malović koje vjerovatno nisu direktno umiješane ali vrlo dobro znaju da su njihovi postupci nezakoniti.
S OBZIROM DA NI OD SUDA A POSEBNO OD OJTIS, NISAM DOBIO NIKAKAV DOKUMENT O NJIHOVOJ NAVODNOJ NADLEŽNOSTI IAKO JE PROŠLO GODINU DANA OD MONTIRANOG POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15, GODINU I PO OD POZIVA U OJTIS TE SKORO 3 I PO GODINE OD NEZAKONITOG FORMIRANJA PREDMETA I POKRETANJA NELEGALNIH "POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI" SVE AKTERE U OVOM TERORISTIČKOM NAPADU NA MENE, TRETIRAM KAO SAUČESNIKE U PLANIRANOM POKUŠAJU UBISTVA...

PRILOG

Laži sudske policije razotkrivene na sudskom pretresu

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

subota, 16. ožujka 2019.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 077873 16 P

Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 077873 16 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Sudija Marković je smišljeno kriminalno vršila sve radnje u postupku te je i u presudi obrazlagala teme koje nemaju veze sa tužbenim zahtjevom. PRAVO DA DOBIJEM PISMENA RJEŠENJA KOJIM MI SE ZABRANJUJE PRISTUP U OJT BIJELJINA A ŠTO MI JE SAOPŠTENO OD STRANE SUDSKE POLICIJE I PRAVO ŽALBE NA ISTO, GARANTOVANO ČLANOM 16 USTAVA RS, NIJE NI JEDNOM RIJEČJU POMENUTO. Naravno jer sudija Marković nema nikakvih dodirnih tačaka sa RS i njenim zakonima nego postupa po javnom nalogu, citiram:
"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate a ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama...
Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem, pokazuje da sudija Marković Jelena, smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, saučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu, niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno pokazujući da je zanima samo prikrivanje tog zločina. Drugi prilog i dokaz je "Punomoć" Budimke Bollin Bajo kojim me je ovlastila da zastupam njene pravne interese pred svim organima i ističem da sam oba ova dokaza predao u sastavu dokaznog materijala ove tužbe.
Uprkos tome sudija Marković neosnovano i lažno tvrdi da nemam prava preduzimati nikakve radnje vezano za pogibiju ili ubistvo Ivone Bajo. To uopšte nije bila tema tužbenog zahtjeva, niti sam pominjao da sam diskriminisan zbog sprečavanja uvida u spis o ubistvu Ivone Bajo, nego u spise pokrenute po prijavi protiv mene ali pošto je sudija Marković umjesto moje tužbe forsirala ono što sama želi, dostavljam i ovaj dokaz, iz koga se vidi da imam pravni osnov i za razgledanje tog spisa.
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. OVO POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE, donesen 23. jula 2009. na dan ubistva Ivone Bajo:
Član 15. (Teret dokazivanja): "(1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. (2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka. (3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani". Član 24. (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom): "(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon".

Nije uopšte potrebno da komentarišem postupanje sudije Marković Jelene, kada se izvrši uvid u rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, kojim se konstatuje da se pomenuta sudija nije bavila temom tužbe nego pitanjem ubistva odnosno prikrivanja ubistva Ivone Bajo iako ja uopšte nisam tražio nikakvu odštetu po tom osnovu.
Ali očito je za sudiju Marković Jelenu, prioritet i glavni cilj da prikriva ubistva osmogodišnje djevojčice i onih koji su učestvovali u sakrivanju dokaza o tome te ni ovaj put uopšte nije pomenula ništa što je zaista tema tužbe nego se praktično isključivo bazirala o pogibiji Ivone Bajo, pišući ne samo smišljeno netačne tvrdnje nego i potpuno apsurdne tvrdnje.
Iako je ovdje dakle osnovna tema tužbe to što su mi saopštene neke navodne naredbe ili rješenja o zabrani pristupa koja se odnose direktno na mene a nije uručen pismeni primjerak, iz čega su proizašle neke pravne posljedice, ovdje sudija Marković Jelena to smišljeno preformulira na drugu temu kao da je osnova tužbe bio to što ja želim uvid u spis o ubistvu Ivone Bajo i pokretanje nekih krivičnih postupaka za šta navodno nisam nadležan.
S druge strane, pošto su se i sudovi u Bijeljini i OT Bijeljina pismeno izjasnili da nisu donjeli nikakvo rješenje o zabrani pristupa za mene i porodicu Bajo, proizilazi da sudija Marković ne zastupa RS, nego danka borovčanina koji je nezakonito primjenjivao godinama taj fašistički tretman.
Prije svega ističem da, što se tiče uvida u spise, postoji mnogo predmeta pokrenutih po mojim krivičnim prijavama i kao stranka u postupku imam pravo na to a posebno što postoje predmeti koji su pokrenuti po prijavama protiv mene i u njima još više je potrebno da kao optuženi ili osumnjičeni izvršim uvid a što sudija Marković smišljeno prećutkuje.
Što se tiče spisa o ubistvu Ivone Bajo, ističem i prilažem dokaz da posjedujem punomoć od majke ubijene djevojčice da je zastupam i branim njene pravne interese pred svim organima u Republici Srpskoj.
Ali za podnošenje krivične prijave o bilo čemu protiv bilo koga nijednom građaninu ove zemlje nije potrebna punomoć i svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu - svaki osim mene, kako izgleda po tumačenju Marković Jelene.
Sudija Marković Jelena, naravno uopšte nije imala namjeru raditi po zakonu i dozvoliti izvođenje dokaza nego joj je isključivi cilj bio da zaštiti kriminal izvršen u Bobar grupi.
Zbog toga je brutalno kršila sve zakonske odredbe, nije poštovala pravilo o obrtanju tereta dokazivanja, prema kome je tužena strana bila obavezna da dokazuje nediskriminaciju i da pred sudom iznosi argumente a ne da to čini sudija Marković u svojoj presudi.
Sudija Marković Jelena je odbacila sve moje predložene dokaze što je neviđeni apsurd ali nije obrazložila zbog čega, nego sada u presudi izmišlja razloge koji naravno nemaju nikakve veze sa činjeničnim stanjem.
I izgovor kako ovaj sud nije nadležan da naredi tuženoj Republici Srpskoj da mi preda materijal koji je prikupljala o meni poslije istražnih radnji a koje je svojim lažima pokrenula protiv mene je neviđeno besmislen i samo pokazuje kakva je uloga i želja sudije Marković a to je isključivo prikrivanje neviđenog kriminala i pljačke milijardi maraka koja se čini svake godine... TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Dodik najavio crnu knjigu
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Punomoć

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 14. ožujka 2019.

TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA


Trajan Janković ne zaslužuje da na njega uopšte gubim vrijeme ali ovde je u pozadini mnogo opasnija i organizovanije banda koja ima svoje ljude u svim kako ono reče mile ronhil - "institucijama" i oni prema odredbama CRNE KNJIGE, moraju da se bore protiv nas da bi sačuvali ono što su opljačkali i sopstvenu slobodu. ZMIJE OTROVNICE SU DOTJERANE DO ZIDA A VATRA JE OPASNO BLIZU I BLJUJU OTROV NA SVE ŠTO VIDE...

TRAJANSKI KONJ OD 300 EVRA

Prema starogrčkoj mitologiji poslije 10 godina bezuspješnog opsjedanja Troje, Grci su se povukli a pred gradom ostavili drvenog konja u kome su bili skriveni vojnici. Trojanci su prihvatili konja kao znak mira i kada su Grci izašli iz konja, otvorili su kapije grada da bi ostatak vojske ušao i grad je nemilosrdno opljačkan, svi muškarci su pobijeni a žene i djeca odvedeni u ropstvo.
Poput mitološkog, savremeni trojanski konji su računarski programi koji deluju kao koristan softver, a zapravo ugrožavaju vašu sigurnost i izazivaju puno štete.
U ISTOM STILU, PARADRŽAVNE SLUŽBE MAFIJAŠKIH REŽIMA VRBUJU I UBACUJU SVOJE LJUDE, SLUGE U SVE POKRETE, UDRUŽENJA ILI IH KAO INFORMATORE I PROVOKATORE ŠALJU POJEDNICIMA KOJI SU OPASNOST ZA NJIHOVE ZLOČINAČKE POSLOVE.
Gomila takvih je angažovana i poslata da me špijuniraju, pokušaju navesti na neki kriminal ili odvesti u klopku na nišan plaćenim ubicama i nisam javno opisivao nikog od takvih ali evo ovaj koji se igrom slučaja zove Trajan je sam tražio da razotkrijem dio njegovih laži i prevara riječima :
ZDENKO BAJO, IMAŠ LI ŠTA SAD REĆI ?
Neću ja ništa govoriti nego ću pokazati dio pisanog materijala, fotografije, mišljenja drugih a i sam Trajan će otkriti kako je vrbovan da radi ne za policiju nego za bandu koja je formirana u tužilaštvima, policiji itd, sve do predsjednika, samozvanog glavnog baje.
Video prilog je montiran od više segmenata uz pojašnjenja a unutar članka će biti prezentovani svi dokumenti i fotografije.
Prvi dio monologa je iz video snimka od 24.02.2018. a neobično je da govori o događajima iz juna i jula 2018-te. Zbog čega je "Laki" malo nervozan, zašto priča ovakve laži i zbog čega me uopšte pominje, pojasniću u nastavku videa uz dokaze...
DA LI JE TRAJAN KADA JE GOVORIO O JAKIM LJUDIMA KOJI GA ŠTITE, MISLIO NA LIKOVE IZ POLICIJE, SUDA I TUŽILAŠTVA KOJE ĆEMO VIDJETI U NASTAVKU ???
Trajan Janković je prisvojio 300 evra koje je na pravaru dobio, slagavši da će dovesti autobus sa 50 ljudi na zakazani skup u Banjaluku 07.07.2018. o čemu naravno ne želi ni riječ da kaže, nego priča laži da bi se oprao i zbog evra koje je ukrao a i zbog navlačenja drugih u klopku.
NA SLICI SE VIDI DA JE NA NJEGOVO IME 03.07.2018. POSLATO 300 EVRA IZ ITALIJE...
Što se tiče gnusne laži o 25000 maraka dovoljno je reći da odštetu prema zakonu mogu dobiti samo najbliži srodnici, odnosno, roditelji, djeca, braća i sestre nastradale osobe pa neka se doušnik konsultuje sa svojim advokatom da li je tako ili ne. Sa druge strane tužio sam neke osobe taktički, pa neke kriminalce i mafijaški režim po više osnova za sume, od 10 do dva miliona maraka i navodio uvjek da odustajem od kompletnog iznosa ako priznaju za čije su interese prikrivali ubistvo djeteta.
EVO PRIMJERA IZ KOGA SE VIDI DA ME UOPŠTE NE ZANIMA NOVAC NEGO HOĆU DA DOKAŽEM KRIMINAL ZLOČINACA IZ TUŽILAŠTVA I POLICIJE A TRAJAN JANKOVIĆ JE ODMAH ZGRABIO I UKRAO 300 EVRA KOJI SU POSLATI NARODU ZA TROŠKOVE PUTA DO BANJALUKE...
Krivičnih prijava sam napisao, vjerovatno više nego svi drugi stanovnici ovog grada zajedno ali ne protiv Trajanovih poznanika koje ne znam uopšte i ne bježe oni zbog mene. Ako i bježe onda su pobjegli jer je propjevao neko ko je s njima pio kafe a sad u dogovoru sa svojim prijateljima iz mafijaškog MUP-a, pokušava da skine sumnju sa sebe. Trajan je sam opisao kako su ga vrbovali kad su mu prilikom "ispitivanja" našli "travu".
KAKO SE VIDI IZ NEKOLIKO PRIMJERA JA PRIJAVLJUJEM INSPEKTORE POLICIJE, OKRUŽNE TUŽIOCE, SUDIJE I KAKO SE VIDI KOMANDIRA POLICIJSKE STRANICE, DAKLE SVE PRIJATELJE I SARADNIKE TRAJANA JANKOVIĆA, PRED KOJIMA ON PJEVA BOLJE NEGO ZA SVOJE MUZIČKE SPOTOVE.
Ali da se vratimo parama koje je Trajan ukrao i da vidimo dokaze, kako su to drugi opisivali a ne ja. NA SLIKAMA JE MALI DIO PREPISKE DESETINA LJUDI KOJI ZNAJU ZA TRAJANOVU KRAĐU A KAKO SE VIDI U BANJALUKU NIJE OTIŠAO ZBOG SVOG DOBROG SRCA NEGO SE UPLAŠIO ZA SVOJE PRSTIĆE KOJIMA JE ZGRABIO EVRIĆE...
Ali nije to što je ukrao 300 evra najveće zlo jer Trajan je od početka ubačen kao "trojanski konj" sa zadatkom da sabotira odlazak u Banjaluku i prikuplja informacije za policiju čiji su pripadnici uglavnom umješani u kriminalne poslove. Sa druge strane ljudi iz Tuzle koji su učestvovali na grupnom čatu gdje su se opisivali detalji Trajanovo krađe su složno nastavili dalje i neko od njih mi je poslao sliku.
OVO NIJE AUTOBUS IZ BIJELJINE, ČIJI JE ODLAZAK SABOTIRAO TRAJAN JANKOVIĆ NEGO GRUPA GRAĐANA IZ TUZLE KOJI SU SLOŽNO NASTAVILI DALJE GNUŠAJUĆI SE DA NEKO MOŽE DA PRED STOTINAMA LJUDI PADNE TAKO NISKO DA UZME 300 EVRA...
Desetak dana prije najavljenog skupa, Trajan me je kontaktirsao preko telefona svoje djevojke i tražio da se sastanemo u Om kafeu. Na sastanak je prvo došla ona i rekla da Trajan razgovara sa prijateljem iz policije koji mu pomaže oko pripreme skupa podrške a u stvarnosti je primao instrukcije šta da radi.
PREKO FEJSBUKOVOG SERVISA PREUZEO SAM SVE RAZGOVORE I PRONAŠAO DA JE 25.06.2018. TRAJAN ZAKAZAO SASTANAK KOJI SU PRATILI NJEGOVI INSTRUKTORI IZ POLICIJE I DIREKTNO A VJEROVATNO SU GA I OZVUČILI DA SNIMAJU RAZGOVOR...
Po Trajanovom dolasku, nekoliko minuta kasnije ulazi i pripadnik MUP-a u civilu te pošto sam imao u vidu mogućnost da je Trajan špijun, rekao sam im da je ušao agent i pratio njihove reakcije. Pretpostavio sam da se Trajan sastao upravo sa njim i vjerovatno je tako i bilo. Ali nisam u javnosti potencirao taj događaj jer toga sam doživio na desetine puta i sve do 10.02.2019. to nije bilo bitno ni Trajanu ni njegovim saučesnicima iz policijskih parastruktura a onda se desilo nešto što je napravilo haos među njima.
Na jednom portalu sam objavio članak "LAŽNE PATRIOTE I PRAVI DEZERTERI" a tekst se može pročitati na linku :

https://ekskluziva.pravda-istina.org/lazne-patriote-i-pravi-dezerteri

Tema serije članaka je kriminal i zločini pojedinih pripadnika vojske i policije za vrijeme rata i kasnije.
POŠTO SAM DOBIO TEKST I FOTOGRAFIJE, PRIMJETIO SAM NEŠTO VEOMA ZANIMLJIVO...
NA SLICI IZ RATA SU BILI LJUDI IZ SAMOG VRHA KOMANDNOG LANCA...
JEDAN OD UNIFORMISANIH LIKOVA NA SLICI JE BIO UPRAVO ONAJ AGENT KOJI JE NADZIRAO KAKO TRAJAN IZVRŠAVA ZADATKE...
Posalo sam link "ispovjesti" o događajima u policiji kada je Trajan vrbovan za poslove doušnika i špijuna.
DA LI SU KRIMINALCI IZ POLICIJE ZAISTE PODMETNULI TRAJANU "TRAVU" ILI JE BILA NJEGOVA I NIJE TAKO BITNO JER SU PRAVI ZLOČINCI ONI KOJI KAO RADE U POLICIJI ALI U STVARNOSTI DILUJU A NE GRAĐANI KOJI ISPUŠE NEKU DA BI BAR NA KRATKO POBJEGLI OD STVARNOSTI.
Narednih dana sam upozorio više osoba na opasnosti koje mogu da prouzrokuju ovakve grupe gdje su u simbiozi paradržavne agenture i grupe vrbovanih ili ucjenjenih građana.
OVIME JE DEFINITIVNO JASNO DA POSTOJI KONTINUITET PARAPOLICIJSKIH AKTIVNOSTI AGENTA, KOJI JE NONŠALANTNO ŠETAO U CIVILU PORED NAS KADA JE TRAJAN ZAKAZAO SASTANAK U UNAPRIJED ODREĐENOM PROSTORU...
I da zaključimo ko su osobe na slici :
MILUTIN ERAKOVIĆ, GORAN SARIĆ I LJUBIŠA BOROVČANIN.
DIO OPTUŽNICE PROTIV GORANA SARIĆA ZA DOGAĐAJE U KOJIMA JE KAKO SE VIDI UČESTVOVAO I LJUBIŠA BOROVČANIN
LJUBIŠA BOROVČANIN JE U HAGU OSUĐEN NA 17 GODINA ZATVORA A PO POVRATKU JE SA DODIK MILORADOM U PREDIZBORNOJ KAMPANJI U BIJELJINI 28.08.2018.
Paradržavne mafijaške strukture, koje vuku korijene iz rata su 23.07.2019. ubile osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu. Ljubiša Borovčanin sa tim nema veze jer je bio u Hagu ali zato je Borovčanin Danko odavno razotkriven kao zločinac koji sa saučesnicima prikriva to ubistvo i pljačke milijardi evra.
O razbojništvu Borovčanin Danka koji je od sudske policije napravio privatnu lažljivu bandu pisao sam opširno u brojnim tekstovima a sada ističem samo jedan dokument.
OSIM ŠTO SPREČAVA DA SE RAZOTKRIJE UBISTVO DJEVOJČICE, BOROVČANIN ME OPISUJE KAO "NENORMALNOG" I TRAŽI DA SE "POBUDI" KRIVIČNO DJELO DA BI ME MOGLI USMJERITI PREMA TREĆEM BOROVČANINU I PRIPREMA USLOVE ZA "ZADESNU" SMRT...
Pripadnici mafijaškog klana koji je mnogi brojniji su smislili da me optuže za "povredu ugleda suda" i sude mi na Sokocu gdje je predsjednik suda pazite sad, BOROVČANIN LUKA. Iako taj sud i tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nisu nadležni za područje Bijeljine, pošto preko Trajana i ranijih saradnika nisu uspjeli da me navuku u zamku i ubiju, oni onda lažiraju i falsifikuju nadležnost sa ciljem da "dobrovoljno" dođem na nišan njihovim plaćenim ubicama. I o tome sam opširno pisao a ovde se može vidjeti još jedan u nizu falsifikata:
BOROVČANIN LUKA LAŽNO TVRDI DA JE TUŽILAC BIO PRISUTAN I NEŠTO IZJAVIO A KAKO SE VIDI NE SAMO DA NEMA NJEGOVOG POTPISA NEGO JE ZABORAVIO I DA ŠTAMPANO UNESE NJEGOVO IME...
DATUM NA ZAPISNIKU JE 12.03.2018. A SAMO 6 DANA KASNIJE JE OTET, MUČEN I UBIJEN DAVID DRAGIČEVIĆ, KOJI SIGURNO NIJE ZNAO SA KAKVOM MONSTRUOZNOM BANDOM IMA POSLA...
I na kraju da vidimo šta o svemu kažu oni koji su uhapšeni u Banjaluci iako je kako kaže Trajan on trebao biti uhapšen. Malo je čudno da je to bio plan i da je on došao tamo a nije policija bila sposobna da ga uhapsi. ILI SU MOŽDA NEKOM DRUGOM SPREMALI ZAMKU ???
Dakle, momak koji je uhapšen objavljuje da je maltretiran 24 sata i nagovaran da nešto kaže, (slaže) da nekoga optuži, prvo on u izjavi a onda policija. Nije isključeno da je tada spreman i neki mnogo opasniji scenario da su uspjeli namamiti onoga koga su htjeli.
OVDE JE OČIGLEDNO DA JE POLICIJA PLANIRALA NEKOGA LAŽNO OPTUŽITI ZASTRAŠIVANJEM UHAPŠENOG A DA LI JE PLAN BIO DA SE TO NAPAKUJE MENI ILI TRAJANU, NEKA SVAKO SAMOSTALNO PROCJENI...
IAKO JE PREMA NAPISANOJ IZJAVI DJELOVAO VEOMA LJUT, IZGLEDA DA SE UBRZO SMIRIO I ODLUČIO PREPUSTITI SVE ADVOKATIMA...
Lijepo je kad neko ima snage oprostiti i samo reći drugome da prestane.
ALI TRAJAN NIJE PRESTAO. ČIM SU MU IZDALI NALOG OPET JE POČEO SA SVOJIM LAŽIMA I TO SAMO ŠUPLJA PRIČA BEZ IJEDNOG DOKUMENTA KOJIM BI DOKAZAO BUDALAŠTINE KOJE IZGOVARA...
Za kraj je ostalo mišljenje djevojke koja je takođe bila uhapšena i kako izgleda i na nju je vršen pritisak da okrivi prijatelja ali to nije uradila.
VJEROVATNO JE OVA PREPISKA SA MNOM, DJEVOJKE KOJA JE UHAPŠENA, SAMA PO SEBI BILA DOVOLJNA DA SVI SHVATE KAKVA JE TRAJANOVA ULOGA I KO JE OVDE ŠPIJUN, CINKAROŠ I LAŽLJIVAC...
Trajan Janković ne zaslužuje da na njega uopšte gubim vrijeme ali ovde je u pozadini mnogo opasnija i organizovanije banda koja ima svoje ljude u svim kako ono reče mile ronhil - "institucijama" i oni prema odredbama CRNE KNJIGE, moraju da se bore protiv nas da bi sačuvali ono što su opljačkali i sopstvenu slobodu.
ZMIJE OTROVNICE SU DOTJERANE DO ZIDA A VATRA JE OPASNO BLIZU I BLJUJU OTROV NA SVE ŠTO VIDE...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902