subota, 16. ožujka 2019.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 077873 16 P

Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 077873 16 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Sudija Marković je smišljeno kriminalno vršila sve radnje u postupku te je i u presudi obrazlagala teme koje nemaju veze sa tužbenim zahtjevom. PRAVO DA DOBIJEM PISMENA RJEŠENJA KOJIM MI SE ZABRANJUJE PRISTUP U OJT BIJELJINA A ŠTO MI JE SAOPŠTENO OD STRANE SUDSKE POLICIJE I PRAVO ŽALBE NA ISTO, GARANTOVANO ČLANOM 16 USTAVA RS, NIJE NI JEDNOM RIJEČJU POMENUTO. Naravno jer sudija Marković nema nikakvih dodirnih tačaka sa RS i njenim zakonima nego postupa po javnom nalogu, citiram:
"“SNSD će u narednim mjesecima uspustaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: “To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Izjava u Banjoj Luci 30. oktobra 2016. čime se objašnjavaju ne samo događaji iz ovog postupka nego i prethodnih godina jer ovo je samo javno pozivanje na okup mafijaške zločinačke organizacije, odbrana opljačkanog i obračun sa svima koji razotkrivaju njihov kriminal, pljačke, likvidacije, laži, falsifikate a ova crna knjiga i borba protiv časnih ljudi koji su smetnja mafiji se vodi godinama...
Sudija Marković je odbijanjem da naredi organima tužene dostavu materijala koji je prikupljan o meni, grubo napala na pravo garantovano članom 23 iz Ustava RS, te omogućila da se nastavi teroristički napad na mene, montiranjem nelegalne optužnice u OJTIS, za šta to tužilaštvo nikada nije dobilo nadležnost a dovodeći moje zdravlje i život u opasnost, uprkos mojim brojnim upozorenjima, sudija Marković je postala saučesnik u planiranju i pokušajima mog ubistva.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem, pokazuje da sudija Marković Jelena, smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, saučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu, niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno pokazujući da je zanima samo prikrivanje tog zločina. Drugi prilog i dokaz je "Punomoć" Budimke Bollin Bajo kojim me je ovlastila da zastupam njene pravne interese pred svim organima i ističem da sam oba ova dokaza predao u sastavu dokaznog materijala ove tužbe.
Uprkos tome sudija Marković neosnovano i lažno tvrdi da nemam prava preduzimati nikakve radnje vezano za pogibiju ili ubistvo Ivone Bajo. To uopšte nije bila tema tužbenog zahtjeva, niti sam pominjao da sam diskriminisan zbog sprečavanja uvida u spis o ubistvu Ivone Bajo, nego u spise pokrenute po prijavi protiv mene ali pošto je sudija Marković umjesto moje tužbe forsirala ono što sama želi, dostavljam i ovaj dokaz, iz koga se vidi da imam pravni osnov i za razgledanje tog spisa.
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. OVO POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE, donesen 23. jula 2009. na dan ubistva Ivone Bajo:
Član 15. (Teret dokazivanja): "(1) U slučajevima kada lice ili grupa lica navode činjenice u postupku iz člana 12. ovog zakona, potkrepljujući navode o tome da je zabrana diskriminacije prekršena, navodni prekršilac dužan je da dokaže da nije prekršio princip jednakog postupanja ili zabrane diskriminacije u predmetu rasprave. (2) U slučajevima u kojima lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije, kao dokazno sredstvo za ostvarenje prava iz stava (1) ovog člana mogu se koristiti i statistički podaci ili baze podataka. (3) U slučajevima kada lice smatra da je snosilo posljedice diskriminacije zbog propuštanja razumnog prilagođavanja, teret dokazivanja leži na protivnoj strani". Član 24. (Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom): "(1) U slučaju neusaglašenosti drugih zakona s ovim zakonom u postupcima po ovom zakonu, primjenjivaće se ovaj zakon".

Nije uopšte potrebno da komentarišem postupanje sudije Marković Jelene, kada se izvrši uvid u rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, kojim se konstatuje da se pomenuta sudija nije bavila temom tužbe nego pitanjem ubistva odnosno prikrivanja ubistva Ivone Bajo iako ja uopšte nisam tražio nikakvu odštetu po tom osnovu.
Ali očito je za sudiju Marković Jelenu, prioritet i glavni cilj da prikriva ubistva osmogodišnje djevojčice i onih koji su učestvovali u sakrivanju dokaza o tome te ni ovaj put uopšte nije pomenula ništa što je zaista tema tužbe nego se praktično isključivo bazirala o pogibiji Ivone Bajo, pišući ne samo smišljeno netačne tvrdnje nego i potpuno apsurdne tvrdnje.
Iako je ovdje dakle osnovna tema tužbe to što su mi saopštene neke navodne naredbe ili rješenja o zabrani pristupa koja se odnose direktno na mene a nije uručen pismeni primjerak, iz čega su proizašle neke pravne posljedice, ovdje sudija Marković Jelena to smišljeno preformulira na drugu temu kao da je osnova tužbe bio to što ja želim uvid u spis o ubistvu Ivone Bajo i pokretanje nekih krivičnih postupaka za šta navodno nisam nadležan.
S druge strane, pošto su se i sudovi u Bijeljini i OT Bijeljina pismeno izjasnili da nisu donjeli nikakvo rješenje o zabrani pristupa za mene i porodicu Bajo, proizilazi da sudija Marković ne zastupa RS, nego danka borovčanina koji je nezakonito primjenjivao godinama taj fašistički tretman.
Prije svega ističem da, što se tiče uvida u spise, postoji mnogo predmeta pokrenutih po mojim krivičnim prijavama i kao stranka u postupku imam pravo na to a posebno što postoje predmeti koji su pokrenuti po prijavama protiv mene i u njima još više je potrebno da kao optuženi ili osumnjičeni izvršim uvid a što sudija Marković smišljeno prećutkuje.
Što se tiče spisa o ubistvu Ivone Bajo, ističem i prilažem dokaz da posjedujem punomoć od majke ubijene djevojčice da je zastupam i branim njene pravne interese pred svim organima u Republici Srpskoj.
Ali za podnošenje krivične prijave o bilo čemu protiv bilo koga nijednom građaninu ove zemlje nije potrebna punomoć i svaki građanin ima pravo da podnese krivičnu prijavu - svaki osim mene, kako izgleda po tumačenju Marković Jelene.
Sudija Marković Jelena, naravno uopšte nije imala namjeru raditi po zakonu i dozvoliti izvođenje dokaza nego joj je isključivi cilj bio da zaštiti kriminal izvršen u Bobar grupi.
Zbog toga je brutalno kršila sve zakonske odredbe, nije poštovala pravilo o obrtanju tereta dokazivanja, prema kome je tužena strana bila obavezna da dokazuje nediskriminaciju i da pred sudom iznosi argumente a ne da to čini sudija Marković u svojoj presudi.
Sudija Marković Jelena je odbacila sve moje predložene dokaze što je neviđeni apsurd ali nije obrazložila zbog čega, nego sada u presudi izmišlja razloge koji naravno nemaju nikakve veze sa činjeničnim stanjem.
I izgovor kako ovaj sud nije nadležan da naredi tuženoj Republici Srpskoj da mi preda materijal koji je prikupljala o meni poslije istražnih radnji a koje je svojim lažima pokrenula protiv mene je neviđeno besmislen i samo pokazuje kakva je uloga i želja sudije Marković a to je isključivo prikrivanje neviđenog kriminala i pljačke milijardi maraka koja se čini svake godine... TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Dodik najavio crnu knjigu
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Punomoć

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902