nedjelja, 30. listopada 2016.

SIPI O KRIMINALU U OT BIJELJINA

Krijumčarena roba je stigla iz Federacije BIH, odnosno "Asa Auta", prevoznikom "Haak trans" što znači da su u kriminal umješani vlasnici, najbogatiji bošnjak i srbin tada, Nijaz Hastor i Gavrilo Bobar te je kompletna mafijaška mreža instalirana u državnim organima angažovana da se prikrije ovaj zločin i zaštite milijarde koje su opljačkane ranijim kriminalnim djelima režima i njegovih tajkuna.

DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITI

NA RUKE DIREKTORU

SIPI O KRIMINALU U OT BIJELJINA

Opšte poznate razmjere kriminala u BIH, milijarde opljačkanih evra ne bi bile moguće bez sprege političara, tajkuna, policajaca, sudija sa organizovanim kriminalom a sada ću posebno potencirati ulogu tužilaštava u prikrivanjima svih krivičnih djela u koje su umješani ljudi mafijaškog režima. Poslednji slučaj vezan za osobu Salihović Goran, greškom postavljenom na mjesto glavnog tužioca BIH to najbolje ilustruje no u sjenci toga je ostao slučaj tužioca O.Č. kome se na teret stavlja "neviđeni kriminal" da je odneo mobitel iz predmeta svojoj kući i koristio ga...
Sa druge strane okružni tužilac Stjepanović Danica iz OT Bijeljina je uklonila sa mjesta zločina u sadejstvu sa saučesnicima materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo kako bi sve pradstavila kao nesretan slučaj i prikrila krijumčarenje narkotika u Bobar grupu te naravno omogućila nesmetan nastavak pljačke preko Bobar banke.
Prilog "Dokazni predmeti" pokazuje da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je zamrljan uljem, koje se pokušalo ukloniti hemijskim sredstvom pa se tako skinula originalna žuta boja. Kaiš je presječen istovremeno kada je djevojčica probodena kroz grudni koš te su ga kriminalci sakrili pošto su napravili plan da za pogibiju djeteta okrive žicu sa bicikla a kamion koji je dovezao robu sakriju, kao i činjenicu da je bio tehnički neispravan sa rezervoarom utegnutim španerom i trakama.

Da se ne radi o fotomontaži ili nekom nevažnom predmetu dokaz je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome su konstatovana ta oštećenja i ovjerena pečatom Osnovnog suda u Bijeljini.
Iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" vidi se da su vozači dovezli u AD Univerzal iz Bobar grupe 4 pakera "ROBE" dok je direktor sa magacionerom zatekao i raspakovao samo PAKET. Tri paketa NEČEGA pod nadzorom portira su nestala preko noći a ista osoba Sofrenić Blagiša je prvi uklonio materijalni dokaz ubistva, pomenuti ruksak sa ubijenog djeteta a dalje su ga preuzeli i prikrili u kakvom je stanju inspektor Marković Dragoslav i okružni tužilac Stjepanović Danica.

Krijumčarena roba je stigla iz Federacije BIH, odnosno "Asa Auta", prevoznikom "Haak trans" što znači da su u kriminal umješani vlasnici, najbogatiji bošnjak i srbin tada, Nijaz Hastor i Gavrilo Bobar te je kompletna mafijaška mreža instalirana u državnim organima angažovana da se prikrije ovaj zločin i zaštite milijarde koje su opljačkane ranijim kriminalnim djelima režima i njegovih tajkuna.
Fotografije dječjeg ruksaka i razgovor sa vještakom trasologom dr. Miroslavom Busarčevićem, majka ubijene djevojčice Ivone, Budimka Bollin Bajo i ja predali smo tadašnjem načelniku kriminalističke policije u CJB Bijeljina Aleksandru Teodoroviću 05.08.2010. zatraživši da pokrene istražne radnje protiv Stjepanović i Markovića što je i obećao da će učiniti. Potom smo isti materijal pokušali dostaviti 10.08.2010. glavnom okružnom tužiocu Kovačević Novaku ali nam je od sudske policije ispričana laž da OT Bijeljina nije nadležna za taj predmet pa smo i uhapšeni prilikom pokušaja da dostavimo dokaze.
12.08.2010. načelnik Teodorović je pronađen mrtav u automobilu a zvanično je saopšteno kako je doživio srčani udar te je sahranjen hitno bez autopsije koja bi to potvrdila. Vjerujem da se radi u ubistvu trovanjem tim prije što sam početkom 2011-te dobio odluku Specijalnog tužilaštva "Naredba KTA-ST-122-10" gdje se navodi da sam ja podneo prijavu što nije tačno. Po popisu dokumenata shvatio sam da je u pitanju materijal predat načelniku policije te je isti vjerovatno dostavljen u Specijalno tužilaštvo a gospodin je to platio životom.

Iz sadržaja se vidi da se istraga neće sprovesti jer nisu dostavljeni dokazi da je torba, (ruksak) oštećen na način kako sam opisao kao ni to da postoje unutrašnje povrede koje je Stjepanović prikrila od vještaka.
Disk sa snimcima koji sam predao načelniku je očito sakriven te sam dokaze poslao u pritužbi 24.02.2011. koji su prema podacima koje sam kasnije dobio primljeni 25.02.201. u petak. Poslije neradnog vikenda već u ponedjeljak 28.02.2011. mafijaški bos, tiranin i diktator Dodik Milorad javno preko medija prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva te se pritužba odbacuje odlukom kolegija a predmet proslijeđuje u OT Bijeljina kriminalcima koji su i prikrili ubistvo.
Istovremeno drugi kriminalac Kovačević Novak je izdao usmenu fašističku nerebu sudskoj policiji da "NIKO OD SRODNIKA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NE MOŽE PRISTUPITI U OT BIJELJINA PO BILO KOM OSNOVU" što dokazujem prilogom "Zapisnik 19.08.2011." Iz djelova izjava policajaca sa vidi da je na snazi fašistička diskriminacija prema grupi ljudi po krvnom srodstvu sa Ivonom Bajo, bez sudske rasprave, bez postupka, bez pismenog rješenja i bez prava na žalbu čime je prekršeno pravo garantovano članom 16 Ustava RS. Danas je sasvim jasno da je motiv za prikrivanje ubistva i ovu fašističku diskriminaciju bio to da se prikrije kriminal i pljačka preko Bobar grupe koja je bila godinama ranije u toku sve do smrti, (ubistva ili lažiranja smrti) Gavrila Bobara 30.09.2014. poslije čega je razotkriven dio kriminala.
Pošto vođa mafija Dodik Milorad ima svoje ljude kriminalce u policiji, tužilaštvima i sudovima u RS a sprečava, osporava i sabotira pokušaje SIPA i Tužilaštva BIH da vodi istrage o opljačkanim milijardama u koje je umješan, ovu prijavu i dokaze dostavljam organima BIH a s obzirom da je krijumčarenje vršeno iz teritorije jednog u drugi entitet. Poslednji štampani dokaz koji prilažem "Falsifikati" sadrži fotografije mjesta zločina, žice na korpi okrivljene za sve smrtonosne povrede nanesene Ivoni Bajo, koje se vide na ostalom fotografijame tog dokumenta.

Time se dokazuje istinitost tvrdnji iznesenih u prilogu "Naredba KTA-ST-122-10" što su i novi dokazi u tom predmetu i razlozi da se istraga ponovo pokrene u skladu sa stavom 3 člana "Obistava istrage" ZKP-u. Ovo je samo malo dio dokaza koje imam te neke od njih šaljem na priloženom disku. Iz sadržaja diska izdvajam zbog važnosti razgovor sa trasologom "Istina o ubistvu" te html fajl "KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO" gdje je opisano krijumčarenje i kompletan folder "Zlocin sa potpisom rezima" sa istoimenim html fajlom koji opisuje prikrivanje materijalnih dokaza ubistva, ruksaka i unutrašnjih povreda za šta je direktno odgovorna Stjepanović Danica.
KOMPLETAN TEKST OVE PRIJAVE BIĆE OBJAVLJEN NA INTERNETU ODMAH PO SLANJU POŠTOM S OBZIROM DA FAŠISTIČKI MAFIJAŠKI REŽIMI SNSD, SDS I HDZ BANDE ŠTITE SVOJE MAFIJAČKE BOSOVE NIJAZA HASTORA, KAO ŠTO SU ŠTITILI VLASNIKA BOBAR GRUPE, TE NARAVNO DODIKA, IZETBEGOVIĆA, ČOVIĆA... OSTALE NIŽE ŠEFOVE BANDI RS I FEDERACIJE BIH...

PRILOZI

Dokazni predmeti
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjave aktera sverca i ubistva
Naredba KTA-ST-122-10

Zapisnik 19.08.2011.
Falsifikati
Disk sa dokazima


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 25. listopada 2016.

UTVRĐENJE FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE

RS godinama praktikuje fašizam kao svoju ideologiju uz lopovlik i kriminal a to je potvrdila u predmetu 80 0 P 043325 P2, u kome je fašističke metode "BANDE PLAĆENIH UBICA" iz OT Bijeljina okarakterisala kao "razumno i objektivno" postupanje. Tako da je ovo utvrđenje samo formalnost u zemlji gdje ulice i škole nose nazive "heroja" iz handžar i ustaških formacija i naravno u Bijeljini u kojoj trg nosi ime "đenerala draže mihajlovića"...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM

TUŽBA ZA UTVRĐENJE FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE

Naziv "UTVRĐENJE FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE" je samo formalan jer tužena RS godinama praktikuje fašizam kao svoju ideologiju uz lopovlik i kriminal a to je potvrdila u predmetu 80 0 P 043325 P2, u kome je fašističke metode "BANDE PLAĆENIH UBICA" iz OT Bijeljina okarakterisala kao "razumno i objektivno" postupanje. Tako da je ovo utvrđenje samo formalnost u zemlji gdje ulice i škole nose nazive "heroja" iz handžar i ustaških formacija i naravno u Bijeljini u kojoj trg nosi ime "đenerala draže mihajlovića"...
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Stvarna nadležnost osnovnih sudova (član 30) ZOSRS
2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi (a) u svim građanskim sporovima
Osnov za mjesnu nadležnost suda, b) Izberiva mjesna nadležnost
Nadležnost u sporovima za naknadu štete (Član 32)
(1) Za suđenje u sporovima o vanugovornoj odgovornosti za štetu, osim suda opšte mjesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području štetna radnja počinjena ili sud na čijem je području štetna posljedica nastupila.

2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Predlažem da Sud ukoliko se ispune uslovi iz člana 182. Zakona o parničnom postupku, donese presudu zbog propuštanja a u suprotnom da izvrši uvid u materijalne dokaze, u svojstvu parničnih stranaka sasluša predložene svjedoke, po potrebi izvede i druge dokaze i sasluša druge svjedoke, a da potom donese sljedeću:
PRESUDU
(I) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da je tužena, Republika Srpska, primjenom usmenih diskriminatorskih i fašističkih naredbi koje je tužena Republika Srpska izdala preko Okružnog tužilaštva u Bijeljini, te svakodnevno primjenjivala a koje glase:
1) "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI IVONE BAJO, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
2) "O DOLASCIMA, ZAHTJEVIMA I RAZLOZIMA DOLAZAKA LICA ZDENKA BAJE NIKADA VIŠE NE OBAVJEŠTAVATI OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U BIJELJINI JER IH NJEGOVI DOLASCI I DOKAZI IZVRŠENJA KRIVIČNIH DJELA UZNEMIRAVAJU..."
povrijedila prava tužioca Zdenka Baje na jednako postupanje, i nezakonito oduzela:
1) Dana 09.06.2016. pravo na podnošenje žalbe na odluke o navedenim naredbama, garantovano članom 16 Ustava RS!
2) Dana 09.06.2016. pravo garantovano članom 23 Ustava RS, na pristup dokumentaciji koju su o njemu prikupljali organi tužene, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti"!
3) Dana 09.06.2016. pravo na pristup dokumentaciji, garantovano članom 23 Ustava RS o otvaranju i pregledu računara "COMPAQ" serijskog broja 814DYSZ02R0, koji je tužena oduzela po naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp i držala 9 mjeseci u svom posjedu, lažno prijavivši tužitelja za "ugrožavanje sigurnosti" !
4) Dana 09.06.2016. pravo na slobodan pristup informacijama, garantovano u članu 4 i 13 ZOSPI !
5) Dana 09.06.2016. pravo na ravnopravnost, jednakost pred zakonom i uživanje pravne zaštite, garantovano članom 4 Ustava RS!
6) Dana 09.06.2016. pravo da ne bude izložen ponižavajućem postupanju, garantovano članom 14 Ustava RS!
7) Dana 09.06.2016. pravo da se Ustavom garantovana prava ne mogu oduzeti niti ograničiti, garantovano članom 48 Ustava RS!
8) Dana 09.06.2016. pravo na nediskriminaciju garantovano članom 2, stav 4 Ustava BIH!
9) Dana 09.06.2016. pravo na nepodvrgavanje mucenju, nehumanom ili ponizavajucem postupku ili kazni, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
10) Dana 09.06.2016. pravo na na slobodu i sigurnost licnosti, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
11) Dana 09.06.2016. pravo na privatni i obiteljski zivot, dom i postu, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
12) Dana 09.06.2016. pravo na imovinu, garantovano članom 2, stav 3 Ustava BIH!
(II) Tuzena RS se obavezuje da prekine sa radnjama kojima se diskriminišu tužitelj Zdenko Bajo i drugi članovi porodice Bajo, te da pri narednim kontaktima sa pripadnicima porodice, službenici tužene poštuju isključivo važeće zakone i osiguraju prava garantovana Ustavom i zakonima!
(III) Tuzena RS se obavezuje da otkloni negativne posledice diskriminacije.
(IV) Tuzena RS se obavezuje da, u roku od 15 dana, o svom trošku objavi presudu o utvrđenoj diskriminaciji u medijima i to 3 najtiražnija dnevna časopisa u BIH po jednom u 3 različita dana, te na javnom tv servisu 3 puta u tri različita dana, te na regionalnoj BN televiziji 7 puta u 7 uzastopnih dana i to u večernjim vijestima ili alternativno pola sata prije ili poslije! O terminima svih objavljivanja obavezuje se da obavijesti unaprijed Sud i Zdenka Baju radi kontrole, a sve u svrhu edukacije građana i odvraćanja bahatih državnih službenika od dalje diskriminacije prema građanima!

3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Dana 15.04.2015. preuzeo sam u Osnovnom sudu u Bijeljini predmete koji su pripadali Ivoni Bajo a poslije njenog ubistva su izuzeti i smješteni u sudski depo. U prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" konstatovano je da je "dječji ruksak" oštećen tako da mu je dvostruko presječen kaiš i veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan nekim hemijskim sredstvom.
Predmet je sa ubijene djevojčice skinuo portir Bobar grupe a potom su ga saučesnici iz MUP-a i OT Bijeljina izuzeli iz istražnih radnji da bi prikrili ubistvo, krijumčarenje i pljačku stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Već 17.04.2015. nakon svega 2 dana pismeno sam zatražio objašnjenje, "Zahtijev zbog ostecenja predmeta" s obzirom da predmet sam po sebi ukazuje na više krivičnih dijela a prema ZOKP-u predstavlja i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, citiram dio: "Dakle od gore navedenog organa zahtijevam da mi pismeno odgovori ko je odgovoran za oštećenje dječjeg ruksaka koje je konstatovano dana 15.04.2015. prilikom preuzimanja izuzetih predmeta ili da me pismeno izvjesti da nema saznanja o tome."
Uz podnesak sam predao i nekoliko fotografija predmeta na kome se jasno vide oštećenja "Dokazni predmeti". Tužena RS je dakle 5 i po godina držala u svom posjedu predmet koji dokazuje ubistvo jednog djeteta i prikrivala oštećenja a potom nastavlja sa kriminalom i fašističkom diskriminacijom zabrane pristupa svim srodnicima djeteta koje je ubila prilikom šverca u partnersku Bobar grupu.
S obzirom da mi je pristup u OT Bijeljina onemogućen godinama isključivo zbog toga što sam razotkrio ovaj zločin pripadnika OT Bijeljina, predao sam 14.05.2015. u prizemlju zgrade "Zahtijev za obnovu istrage" a "Prijavu za više krivicnih djela protiv vise lica" u CJB Bijeljina, sve vezano za materijalni dokaz koji je bio sakriven godinama. Kako je tužena RS nastavila sa prikrivanjem ubistva, podneo sam u svojstvu ponomoćnika gđe Bollin, nove zahtjeve u skladu sa ZOSPI-a u OT Bijeljina 20.10.2015. i CJB Bijeljina 10.11.2015. na šta konačno poslije 6 godina prikrivanja stiže priznanje da organi tužene RS, "ne znaju ništa o uzrocima oštećenja" te prebacuju odgovornost jedni na druge, (Odgovori OT i CJB Bijeljina od 26.10.2015. i 18.11.2015.)
Istovremeno sam pokretao i druge radnje za zaštitu mojih pravnih interesa te sam podneo zahtjeve u oktobru 2015-te, vezano za odnošenje računara po lažnoj prijavi tužene RS protiv mene sa 10 tačaka na šta je uslijedio "Odgovor OT Bijeljina IT-49/15" 08.12.2015. na svega nekoliko redova ali što je posebno bitno u njemu se priznaju istražne radnje "stručnih lica". Podatke o pregledu računara, tužena je bila obavezna predati mi još po pravu iz ZOKP-u, a potom po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, (80 0 P 043325 P2, koju predlažem kao dokaz) po garantovanom pravu iz člana 23 Ustava RS, što je tužena ponovo izbjegla, falsifikujući činjenice i dokaze, te je sada taj spor pred sudom u Strazburu, koji ću obavjestiti i o radnjama po ovoj tužbi.
DAKLE UMJESTO DA MI PREDA PODATKE O PRIVATNOJ IMOVINI GARANTOVANO USTAVOM, VEZANO ZA ODUZETI RAČUNAR I IZUZETI RUKSAK, TUŽENA RS JE IZDALA NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA TE SPREČAVA ISTRAŽNE RADNJE O KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PRIKRIVA.
Na taj način je izvršila novu diskriminaciju neuručivanjem pismene odluke o sankciji i neomogućavanjem prava na žalbu garantovano članom 16 Ustava RS.
Odmah po prijemu odgovora organa tužene koji NEMAJU POJMA, kako je materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice, ko ga je oštetio i tretirao hemijskim sredstvom, podnosim "Prijavu protiv Bobar grupe" (u prizemlju zgrade) a tužena RS, mjesecima ne reaguje i ne obavještava me o bilo kakvim radnjama pismeno, dok mi je pristup naravno godinama zabranjen.
Dana 31.12.2015. predao sam pismeni podnesak "Novi dokaz za KTA-596-09" u kome sam skrenuo pažnju da materijalni dokaz o čijem oštećenju tužena RS "NEMA POJMA" obavezuje na reakciju prema članu ZKP-u, "Obustava istrage" stav 3. Ali s obzirom da je OT Bijeljina pretvorena u privatni servis mafije koji nema nikakve veze sa zakonima, nastavlja se sa prikrivanjima zločina, diskriminacijom i bezobrazlukom kriminalaca koji su formalno zaposleni u redovima tužene a u stvari su pripadnici mafije, predajem novi podnesak "Zahtjev i upozorenje" te "Zahtjev uredu glavnog tužioca".
Ja naravno nisam ni očekivao da će kriminalci koji godinama saučestvuju u pljačkama milijardi maraka i prikrivanja svih krivičnih dijela tajkunsko političke mafije, pokrenuti bilo kakav postupak ali je to samo jedan od frontova moje borbe sa državnom mafijom, te sam tekstove o tome objavio i na internetu kako bi građanima bilo jasno ko je odgovoran za višegodišnje pljačke, kriminal i bezakonje.
Na sve ovo reakcija kriminalaca iz OT Bijeljina odnosno zločinačke organizacije RS, bila je usmena naredba da ih se više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i MATERIJALNIM DOKAZIMA, krivičnih djela koje donosim jer ih to UZNEMIRAVA.
Potpuno je jasno da su kriminalci iz OT Bijeljina još tokom navodne istrage u predmetu KTA-596/09, sakrili "dječji ruksak", prikrili sve unutrašnje povrede Ivone Bajo od vještaka, trasologa, kvar na kamionu i krijumčarenje, da se ne bi uznemiravali ni oni a posebno njihovi mafijaški bosovi, od kojih je jedan u međuvremenu zvanično preminuo a drugi je zvanično u sudskom postupku, sopstvenim dokazima, objelodanio građanima da ima psihički poremećaj.
DA LI SU OSOBE KOJE SAM PISMENO OBAVJEŠTAVAO O DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA PSIHIČKI POEREMEĆENE ILI SU KRIMINALCI NAJGORE VRSTE, BIĆE USTANOVLJENO U KRIVIČNOM POSTUPKU a tome može pomoći i svjedočenje osoba koje predlažem da se saslušaju u dokaznom postupku i to : Kovačević Novak, Stjepanović Danica, Debeljević Milorad, Gruhonjić Muhamed, Borovčanin Danko, Mićić Zoran, Jelačić Srebrenko, svi zaposleni u OT Bijeljina i sudskoj policiji na adresi Vuka Karadžića 3.
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
0 KM - TUŽBA ZA UTVRĐENJE
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Pravni osnov je u Zakonu o zabrani diskriminacije, ZOO i odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava!
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te za tuženu). Adresa zastupnika tužene je kako sam ustanovio na zvaničnom sajtu Pravobranilaštva RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka, a postoji i ured u Bijeljini na istoj adresi kao i Sud, Vuka Karadžića 3, 76300 Bijeljina, dok je moja adresa navedane na početku i kraju tužbe...
Sugerišem tuženoj da prihvati odgovornost i ponudi dogovor unutar postavljenih zahtjeva bez rasprave, inače ću materijal dostaviti u Strazbur uz dodatak za novčanu odštetu, gdje sam već poslao dokumentaciju o razbojništvu koje je tužena RS izvršila 05.09.2012. te potom pred sudovima, lažirajući i falsifikujući, ne samo činjenice, i dokaze nego i datume...!

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtijev zbog ostecenja predmeta
Dokazni predmeti
Prijava za više krivicnih djela protiv vise lica
Zahtijev za obnovu istrage
Zahtjev za informacije 20.10.2015.
Zahtjev za informacije 10.11.2015.

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Zahtjev 18.10.2015.
Odgovor OT Bijeljina IT-49/15 08.12.2015.
Prijava protiv Bobar grupe 27.11.2015.
Novi dokaz za KTA-596-09 31.12.2015.
Zahtjev i upozorenje
Zahtjev uredu glavnog tužioca

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 20. listopada 2016.

PRIGOVOR NA T20 0 KT 0011955 16 OD 13.06.2016


Možda tužitelji, Tužilaštva BIH misle da je MUP RS, naoružan crvenim ružama i karanfilima, te da to nije "PRIJETNJA UPOTREBE FIZIČKE SILE" ili je ispravno shvaćeno da MUP RS, neće iskazivati nikakvu odlučnost ako SIPA, hapsi nezaštićeni, siromašni narod ali će biti i te kako odlučni ako se neka akcija pokrene protiv Dodika i njegove bande tajkuna i političara.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

PRIGOVOR NA T20 0 KT 0011955 16 od 13.06.2016.

U obrazloženju odluke se navodi, citiram:
"u konkretnom slučaju nije upotrebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu kazneno - pravnog poimanje prijetnje"
kraj navoda...
A sada ponavljam "izraze dobrodošlice" koje je Dodik Milorad javno poslao organima BIH:
"Stvar nije jednostavna; ne želimo sukob, ali želimo da zaštitimo svoja prava. Važno je ostati u poziciji da se ne mijenja Dejtonski sporazum, jer u jednom vremenu koje će doći biće važno šta piše u Ustavu, a ne šta je neko nametnuo", istakao je Dodik. Potpuno nepotrebno, izvan dosadašnje prakse, SIPA je odlučila da uradi to što je uradila u neizvjesnim okolnostima, što je moglo da izazove i oružani sukob! Vjerujem da niko neće isprobavati našu odlučnost, upozorio je Dodik..."A sve u vezi sa tačkama 4 i 5 odluke Vlade RS koja glasi, citiram:
"4. IMAJUĆI U VIDU OVAKVO NEPRIMJERENO I PROVOKATIVNO POSTUPANJE, VLADA I SVE INSTITUCIJE RS, PREKIDAJU SVAKU SARADNJU SA SUDOM BIH, TUŽILAŠTVOM BIH I SIPOM.
5. VLADA RS NAREĐUJE MUP-U RS DA SPRIJEČI SVAKI ULAZAK I PRETRES PROSTORIJA REPUBLIČKIH I LOKALNIH INSTITUCIJA RS..."

Dakle imate jasnu naredbu o sprečavanju pristupa institucijama BIH izdatoj MUP-u, u kontekstu mogućnosti oružanog sukoba i upozorenja da se "NE ISPROBAVA NJIHOVA ODLUČNOST".
Možda tužitelji, Tužilaštva BIH misle da je MUP RS, naoružan crvenim ružama i karanfilima, te da to nije "PRIJETNJA UPOTREBE FIZIČKE SILE" ili je ispravno shvaćeno da MUP RS, neće iskazivati nikakvu odlučnost ako SIPA, hapsi nezaštićeni, siromašni narod ali će biti i te kako odlučni ako se neka akcija pokrene protiv Dodika i njegove bande tajkuna i političara.
Osim toga Dodik Milorad je javno pred kamerama o čemu postoje video zapisi kao dokaz zaprijetio da se neće poštovati pravosnažne odluke sudova u BIH, riječima:
"KOGA VIDIM NA BN TELEVIZIJI, NEĆE BITI ISPLAĆEN - PA NEK SE ŽALI KOME HOĆE"
Za časnog i profesionalnog državnog službenika, više nego dovoljno...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

subota, 15. listopada 2016.

ŽALBA NA RJEŠENJE O DOPUNI PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

U prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" tužena RS, poslije 5 godina FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE, kaže da nema pojma o tome kako je oštećen materijalni dokaz koji je ubijena djevojčica imala na sebi. To nedvosmisleno znači da je tužena zločinačka banda i sakrila taj dokaz, te godinama otimala garantovana prava sa ciljem da bi prikrila svoje mnogobrojne pljačke, ubistva i nebrojena razbojništva koja čini a svi oni koji su učestvovali u tome su kriminalci najgore vrste...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 056780 14 P
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Vrijednost spora:
1000000 (jedan milion) KM

U obrazloženju "rješenja" navodi se citiram "PRIJEDLOG ZA DOPUNSKU PRESUDU MOŽE SE IZNIJETI SAMO AKO JE SUD PROPUSTIO DA ODLUČI O DIJELU ZAHTJEVA ILI O SVIM DRUGIM ZAHTJEVIMA O KOJIMA SE MORA ODLUČITI PRESUDOM, ŠTO U OVOM SLUČAJU NIJE RIJEČ"...
Ovo naravno nije istina jer u tačci tužbenog zahtjeva, koju sam kompletnu citirao u podnesenom prijedlogu, navedeno je više prava koja se krše godinama i to kršenje je osnov kako za nematerijalnu štetu tako i za naredbu o zabrani radnji kojima se krše ta prava.
Tužbeni zahtjev za utvrđenje sa ovime nema nikakve veze jer je nebitno da li će tužena "utvrđivati imam li prava koja su garantovana ustavom i zakonima nego je sud bio OBAVEZAN da utvrdi jesu li neka ili sva od tih prava bila oduzimana, onako kako sam ja DOKAZAO ili nisu s obzirom da je tužena "izvela dokaze" da mi je omogućila ostvarenje tih prava ili NIJE IZVODILA DOKAZE, te da li je sud o tome izvodio dokaze ili NIJE IZVODIO...

ŽALBA NA RJEŠENJE PO PRIJEDLOGU ZA DOPUNU PRESUDE 80 0 P 056780 14 P

U ovoj parnici ukazao sam na opšte poznatu činjenicu da je tužena Republika Srpska pokrala milijarde maraka i to kako se zna samo preko 3 banke koje kontroliše, čak 2 milijarde maraka.
Potom sam direktno vezano za ovu parnicu izveo veliki broj dokaza iz kojih se vidi konstantni kriminal, laži, prikrivanja krivičnih djela, falsifikovanje, i diskriminacija koju čini tužena Republika Srpska, prema meni otimajući mnogobrojna prava a od koji sam neka naveo u tužbenom zahtjevu.
I da upotrijebim opis koji je tužena iznijela u jednom od priklopljenih predmeta 80 0 P 034147, nisu to kriminalci iz IRB-a, Bobar banke, Balkan investment banke, Agencije za bankarstvo, kao ni inspektori, okružni tužioci i sudije, činili lično i za svoje potrebe, nego su sva krivična djela činili u ime tužene RS.
Tako i sva donesena rješenja pa i ovo u kojima se krše moja prava ne treba gledati kao djelo bilo kog pojedinca, nego kao djelo organizovanog kriminala Republike Srpske koju sam kao i Bosnu i Hercegovinu u tužbi pred sudom u Strazburu okarakterisao kao fašističku lopovsku bandu i sva naredna razbojništva te bande će biti dostavljena u Strazbur i objavljena na internetu sa imenima članova bande koja su izvršila konkretno krivično djelo.
U prijedlogu za dopunu presude u pitanju su dva pravna problema i to prvo, moj zahtjev da se naredi tuženoj da prekine sa radnjama koje povređuju prava ličnosti i drugo direktno su navedena u tužbenom zahtjevu neka prava koja se krše godinama, konstantno i sistematski.
Od 25 tačaka koje sam naveo u prijedlogu a o kojima se sud uopšte nije izjašnjavao ovde ću potencirati samo 3 i to prvo, pravo na pristup informacijama, vezano za privatno vlasništvo "dječji ruksak" koji je tužena RS u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe uklonila sa ubijene osmogodišnje djevojčice kako bi prikrila svoje zločinačke radnje.

O tome sam izveo više dokaza a sada prilažem "Zahtjevi za OT i CJB" prema ZOSPI-a iz 2011-te a bilo je mnogo podnesenih od februara 2010-te do kraja 2015-te, kada tužena RS, konačno odgovara poslije više od 5 godina koliko je potrebno da zastari krivično djelo "oštećenje tuđe stvari".
U prilogu "Odgovori OT i CJB Bijeljina" tužena RS, poslije 5 godina FAŠISTIČKE DISKRIMINACIJE, kaže da nema pojma o tome kako je oštećen materijalni dokaz koji je ubijena djevojčica imala na sebi. To nedvosmisleno znači da je tužena zločinačka banda i sakrila taj dokaz, te godinama otimala garantovana prava sa ciljem da bi prikrila svoje mnogobrojne pljačke, ubistva i nebrojena razbojništva koja čini a svi oni koji su učestvovali u tome su kriminalci najgore vrste.
Osokoljeni podrškom koju im je tužena RS dala preko svojih zločinačkih takozvanih sudova, banda plaćenih ubica iz OT Bijeljina je početkom juna 2016-te izdala usmenu naredbu da ih sudska policija više uopšte ne obavještava o tome da donosim materijalni dokaz ubistva jer to te BITANGE uznemirava... o čemu imam audio zapise kao dokaz ali ih neću sada prilagati njihovim saučesnicima iz sudske zločinačke mafije.
Potom, moje pravo garantovano Ustavom član 23, da dobijem podatke koje je tužena prikupljala o meni i to, svu dokumentaciju sačinjenu otvaranjem i pregledom računara, odnosno njegovim vještačenjem, što je tužena bila obavezna da mi preda još u krivičnom postupku a potom po mojim zahtjevima a što nikada nije uradila, te kompletnu dokumentaciju o nadzoru koji je vršila nada mnom, danima, čak držeći stražu u 3 smjene a onda cijelo vrijeme do okončanja istrage a vjerovatno i danas nadzirući komunikacije, (tačke 6 i 7 u prijedlogu).
Novi primjer ne samo kriminala nego bahatog diskriminatorskog i fašističkog postupanja je usmena naredba prema kojoj je svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, koju je tužena RS, ubila prilikom krijumčarenja, zabranjen pristup u Okružno tužilaštvo u Bijeljini, bez uručivanja bilo kakvog rješenja bez, bilo kakvog postupka i bez prava na žalbu, čime je brutalno prekršeno pravo garantovano u članu 16. Ustava Republike Srpske, (tačka 4 prijedloga za dopunu presude).
Kršenje tih prava sam jasno potencirao u tužbenom zahtjevu a tužena se u presudi ni jednom riječju nije izjasnila o tome - da li mi je ikada uručeno bilo šta od navedenog a tužena nije o tome ni predlagala ni izvodila nikakve dokaze.
Nadalje, što se tiče tužbenog zahtjeva za utvrđenje on za ovaj prijedlog uopšte nije bitan ali naravno da je lažna formulacija tužene, kako ja nemam pravni interes za to.
Ja naravno imam pravni interes, da se utvrdi koja su moja prava i da ostvarim ta prava ali sa druge strane interes tužene je da oduzima prava i nastavi za pljačkom.
Čak je nebitno, da li je taj zahtjev uopšte bio i podnesen, jer prava su garantovana zakonom i ja to nisam tražio zbog sebe, nego da tužena shvati da ta prava postoje i da ih ne smije oduzimati, te s obzirom da se neka prava krše godinama što sam dokazao a ni tužena ni sud nisu demantovali, onda je sud obavezan da naredi tuženoj da prekine sa radnjama kojima se povređuje pravo ličnosti.
Sud to naravno ne želi da uradi jer saučestvuje u oduzimanju prava i saučestvuje u pljački nad građanima, saučestvuje u diskriminaciji, saučestvuje u fašističkim metodama Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
Ja naravno imam pravni interes da ostvarim prava garantovana Ustavom, tim prije što bi materijal o otvaranju računara i materijal koji je tužena prikupljala o meni, bili novi dokazi u postupcima u kojima ja nesporno imam pravni interes a ima i tužena interese da svoje zločine i krivična djela prikrije.
Ovdje se radi o mojim pravima i materijalu vezanom isključivo za mene a ne o nekom drugom, kao što je na primjer prilog o stambenom kreditu koji prilažem.

Ime osobe koja je podigla kredit za ovaj predmet uopšte nije bitno a do njega sam došao na taj način što sam kao orijentir uzeo dan ubistva Ivone Bajo i taj kredit je bio najbliži, tako što je zahtjev podnesen 9 dana prije ubistva a odobren 9 dana poslije sahrane Ivone Bajo.
Ja dakle ne tražim podatke o detaljima ovog kredita, da li je osoba izmanipulisana, da li je ucijenjena, da li joj je obećano radno mjesto, da li su je prevarili time što su je ubijedili da marke konvertuje u franke, pa je poslije toga postala rob banke, osoba u dužničkom ropstvu, koja je podložna ucjenama i manipulacijama, spremna da izvrši bilo kakvo krivično djelo, da bi zadržala posao i otplatila kredit.
Da li je novac uopšte podignut ili je kredit bio fiktivan, kao što su mnogi primjeri u mafijaškoj Bobar banci, jer poznata je činjenica da je prije mafijaških poslova između tužene Republike Srpske i Bobar banke sve svoje financijske mahinacije vlade Republike Srpske radila sa Hypo bankom.
Kada je razotkrivena afera sa Hypo bandom u Austriji i Evporskom parlamentu, onda je mafijaška vlada Republike Srpske, bila prisiljena da pronađe novog partnera i svoje mahinacije preusmeri na Bobar bandu.
Ja dakle ne tražim podatke o osobi koja je zatražila ovaj kredit i naravno da ih ne bih ni dobio, što ne znači da ih nemam no to ovde nije bitno ali možda će ovaj materijal zainteresovati sipu pa će oni da istražuju ima li ovdje nekih malverzacija od onih koje sam naveo, ima li osoba motive da čini krivična djela kako bi otplatila dugove iz prošlosti te isključivo iz tog razloga prilažem i "Rješenje 80 0 P 056780 14 P od 06.06.2016." na kome se vidi ime osobe koja ga je potpisala kao što se vidi ime osobe u prilogu "Stambeni kredit".

Predlažem da drugostepeni sud poništi doneseno rješenje i naloži prvostepenom sudu da se izjasni o svim povredama prava koje su bile predmet tužbenog zahtjeva, iznese stav da li je bilo povreda tih prava ili nije te ako smatra da su moja prava ispoštovana neka iznese argumentaciju, kada i kojim dokazom je to utvrđeno, konkretno postavljam kao primjer samo jednan i to - kada je tužena Republika Srpska predala materijal o pregledu i otvaranju računara te materijal o nadzoru koji je vršila nada mnom, mojom porodicom i prijateljima...

PRILOZI

Zahtjevi za OT i CJB
Odgovori OT i CJB Bijeljina
Rješenje 80 0 P 056780 14 P od 06.06.2016.
Stambeni kredit


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 10. listopada 2016.

PRITUŽBA ZBOG KRIMINALNOG POSTUPANJA

Samo preko 3 banke u Republici Srpskoj pokradeno je oko 2 milijarde maraka od čega milijarda i po u nadležnosti OT Bijeljina a osim toga i mnoge druge zločine i krivična djela kao što je ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje obavljeno toga dana u zločinačku organizaciju Bobar grupu, umjesto da istražuju i razotkrivaju, prikrivaju i saučestvuju u kriminalu okružni tužioci i komanda sudske policije u Bijeljini.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZBOG KRIMINALNOG POSTUPANJA

Pripadnika OT Bijeljina, Danice Stjepanović i Kovačević Novaka, (mart - jun 2016-te)
OBRAZLOŽENJE
U prilogu ove pritužbe je zahtjev predat okružnom tužilaštvu u Bijeljini i svim drugim organima na adresi Vuka Karadžića broj 3 odnosno osnovnog i okružnom sudu te sudskoj policiji.
Iz njega se vidi da sam postavio pitanje o oštećenju materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.

S obzirom da su se svi državni organi izjasnili da ne znaju kako je došlo do oštećenja predmeta iz toga slijede dvije opcije ili je neko odgovoran za uklanjanje, sprečavanje dokazivanja, nesavjestan rad u službi, zloupotrebu službenog položaja i druga krivična djela sve do saučesnistva u prikrivanje ubistva i samom ubistvu ili je to novi dokaz prema zakonu o krivičnom postupku, član obustava istrage, stav 3 prema kome tužilac treba da ponovo pokrene istragu ako se pojave novi dokazi i činjenice koje ukazuju da izvršeno krivično djelo.
Pošto sam jasno i precizno pismeno obrazložio o čemu se radi poslije toga sam više puta naredna dva mjeseca dolazio pokušavajući da dobijem odgovore ali je prvo okružni tužilac Danica Stjepanović a potom i svi iz ureda glavnog tužioca odbijali da me prime i daju bilo kakvo objašnjenje iako sam sudskoj policiji rekao i pokazao predmet izvršenja krivičnog djela sa namjerom da ga dostavim tužilaštvu.
Takvo bahato i kriminalno ponašanje pripadnika tužilaštva kulminiralo je time što mi je od stane sudske policije saopšteno da su dobili usmenu naredbu da ih nikada više ne obaveštavaju o mojim dolascima i da mi nikada neće primiti.
DAKLE, TEORETSKI AKO BIH POKUŠAO DOSTAVITI PODATKE O TERORISTIČKOM NAPADU NA OT BIJELJINA U TOME BIH BIO SPRIJEČEN...
Komanda sudske policije je odbila da mi preda pismeno rješenje ili službenu zabilješku o tome a takođe i načelnik i zamjenik su preko sudske policije saopštili da ne želi da me prime odnosno da neće da me prime te je tako prema njihovim planovima sve trebalo da ostane tajna i ja ne bih imao nikakav dokaz šta se dešava.
Ali znajući kakva je kriminala banda u pitanju snimao sam sve razgovore u zadnjih nekoliko mjeseci te vam u prilogu šaljem neke snimke iz koji se vidi prvo da je tužilaštvo izdalo naredbu sudskoj policiji da ih više nikada ne obavještavaju o mojim dolascima i da me neće primiti a iz drugog da isto tako i komanda sudske policije neće da me primi iako u skladu sa Ustavom i zakonom tražim svoja prava i donosim dokaze teških krivičnih djela.
Samo preko 3 banke u Republici Srpskoj pokradeno je oko 2 milijarde maraka od čega milijarda i po u nadležnosti OT Bijeljina a osim toga i mnoge druge zločine i krivična djela kao što je ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje obavljeno toga dana u zločinačku organizaciju Bobar grupu, umjesto da istražuju i razotkrivaju, prikrivaju i saučestvuju u kriminalu okružni tužioci i komanda sudske policije u Bijeljini.
U prilogu je i "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" načinjen u Osnovnom sudu u Bijeljini. Pod stavkom 4 je dječji ruksak i na zapisniku je konstatovano da je isti oštećen na takav način da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je zamrljan hemijskim sredstvom.

Radi se o predmetu koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. a potom je izuzet, (sakriven) iz svih istražnih radnji.
Isti predmet je bio tema krivične prijave po kojoj je specijalno tužilaštvo vodilo istragu protiv okružnog tužioca Stjepanović Danice, (KTA-ST-122-10) i donijelo odluku o nesprovođenju sa obrazloženjem da nisu dostavljeni dokazi da je taj predmet oštećenen na način kako je opisano, te stoga sada uz sudski zapisnik dostavljam i nekoliko fotografija istog, (Dokazni predmeti) gdje se vidi da je čak i vođica rajsferšlusa polomljena jakom silom.

Kako je takođe tema tog predmeta i prikrivanje unutrašnjih povreda kod Ivone Bajo, dostavljam fotografije tih povreda, (Falsifikati) tako da njima dokazujem da su navodi istaknuti svojevremeno bili istiniti, te su osnov za ponovno otvaranje tog predmeta.
Prije nekoliko mjeseci sam pismeno obavijestio Okružno tužilaštvo u Bijeljini o postojanju ovog predmeta koji ukazuje na više krivičnih dijela počev od "oštećenja tuđe stvari" "nesavjestan rad u službi" "zloupotreba službenog položaja" te nadalje "sprečavanje dokazivanja" prikrivanje ubistva i na kraju samo "ubistvo" djevojčice Ivone Bajo a s obzirom da su to novi dokazi koji obavezuju tužilaštvo prema članu "obustava istrage" stav 3, na novo pokretanje istrage.
Potom sam duže od dva mjeseca, više puta bezuspješno dolazio u zgradu gdje me sudska policija obavještava da niko iz Tužilaštva neće da me primi i pogleda novi dokaz krivičnog djela, te su me na kraju obavijestili, da su dobili usmenu naredbu, da ih više uopšte ne obaveštavaju o mojim dolascima, jer ih to "uznemirava" a podsjećam da od ranije postoji takođe usmena, fašistička naredba, kojom se zabranjuje pristup u tužilaštvo svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Očigledno je da je svojevremeno, okružni tužilac Stjepanović, smišljeno prikrila ovaj dokaz i unutrašnje povrede kako bi ubistvo djeteta proglasila za nesrećan slučaj s obzirom da je istovremeno prilikom ubistva u Bobar grupu, vršeno krijumčarenje narkotika a danas je poznato da je opljačkano više stotina miliona maraka, samo preko Bobar banke a zajedno sa druge dvije banke ukupno 2 milijarde maraka.
Osim već navedenih priloga dostavljam i više drugih dokumenata koji dokazuju da sam godinama pismeno obavještavao Okružno tužilaštvo o postojanju ovog predmeta kada sam imao samo njegove fotografije, (Zahtjev tužiocu 30.04.2010.) što znači da je godinama vršena smišljena diskrminacija cijele jedne porodice, samo zato da bi grupa kriminalaca izbjegla krivičnu odgovornost.
S obzirom da su sada u pitanju i novi dokazi za slučaj predmeta koji je svojevremeno obrađivao gospodin Mahmud Švraka očekujem da se pokrene ponovo istraga i u tom predmetu.
Na kraju prilažem i disk na kome su tonski zapisi razgovora sa sudskim policajcima u kojima isti kažu da su dobili usmenu naredbu prema kojoj pripadnici tužilaštva ne samo da ne žele iznjeti svoj stav o dokaznom predmetu nego traže da ih se o tome uopšte ne obavještava. To je reakcija na moj pismeni dopis "Zahtjev uredu glavnog tužioca od 17.03.2016. a kakvih je bilo još bez ikakve reakcije što je nedvosmislen dokaz da je ubistvo osmogodišnje djevojčice 23.07.2009. namjerno prikriveno zbog zaštite astronomske pljačke koja je bila u toku, preko Bobar grupe...

PRILOZI

Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjev tužiocu 30.04.2010.
Zahtjev uredu glavnog tužioca
Disk


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 5. listopada 2016.

ZAHTJEV ZA URUČENJE DOKUMENTACIJE

Republika Srpska je najobičnija lopovska fašistička banda, koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika mafijaške osovine Hastor - Bobar, odnosno mafijaškog bosa Dodik Milorada sa strane RS a ko je od strane mafijaške Federacije BIH, da li Čović, Izetbegović, Lagumdžija za ovaj dokument nije bitno. Naravno banda je mnogo veća jer osim krijumčarenja narkotika, pranja novca i drugih finansijskih malverzacija opljačkane su milijarde evra a samo preko 3 banke pod kontrolom lopovske vlade RS, oko 2 milijarde KM od čega 10 miliona namjenjenog funkcionisanju Osnovnih sudova. Najveći dio transakcija mafijaške mreže izvršen je preko IP adrese VSITV-a iz Osnovnog suda u RS, što sve skupa znači da su članovi bande osim pomenutog bosa i članovi vlade, sudije, okružni tužioci, komanda sudske policije, inspektori MUP-a... kad stignu između dilovanja narkotika, likvidacija nepodobnih i pljački transportnih vozila po autoputu...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
ZAHTJEV SP PO ISTEKU ROKA

ZAHTJEV ZA URUČENJE DOKUMENTACIJE

U prilogu su zahtjevi predati drugim zločinačkim organizacijama, koje osim sudske policije rade u interesu mafije i smišljeno lažu, falsifikuju, krše zakonske odredbe i uskraćuju prava garantovana zakonom i ustavom.
15 dana po predaji ovih zahtjeva sve traženo je postalo moje vlasništvo a bilo je i ranije jer se prava garantovana ustavom u skladu sa članom 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti.
Od sudske policije posebno zahtijevam uručenje pismenih naredbi koje su mi usmeno saopštene:
A) ZDENKU BAJI, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA

B) O DOLASCIMA, DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA KOJE DONOSI I ZAHTJEVIMA LICA ZDENKA BAJE NE OBAVJEŠTAVATI KOVAČEVIĆ NOVAKA, STJEPANOVIĆ DANICU, GRUHONJIĆ MUHAMEDA I DEBELJEVIĆ MILORADA
Takođe zahtjevam pismeni odgovor i objašnjenje:

1) PO ČIJOJ NAREDBI, (IME I PREZIME) JE SUDSKA POLICIJA ODUZELA MOJE PRIVATNO VLASNIŠTVO "LAPTOP" DANA 09.07.2014. GDJE JE TAČNO ODUZET LAPTOP TE GDJE, (U KOJOJ PROSTORIJI) JE VRAĆEN I PO ČIJEM NALOGU ???

Republika Srpska je najobičnija lopovska fašistička banda, koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo prilikom krijumčarenja narkotika mafijaške osovine Hastor - Bobar, odnosno mafijaškog bosa Dodik Milorada sa strane RS a ko je od strane mafijaške Federacije BIH, da li Čović, Izetbegović, Lagumdžija za ovaj dokument nije bitno.
Naravno banda je mnogo veća jer osim krijumčarenja narkotika, pranja novca i drugih finansijskih malverzacija opljačkane su milijarde evra a samo preko 3 banke pod kontrolom lopovske vlade RS, oko 2 milijarde KM od čega 10 miliona namjenjenog funkcionisanju Osnovnih sudova. Najveći dio transakcija mafijaške mreže izvršen je preko IP adrese VSITV-a iz Osnovnog suda u RS, što sve skupa znači da su članovi bande osim pomenutog bosa i članovi vlade, sudije, okružni tužioci, komanda sudske policije, inspektori MUP-a... kad stignu između dilovanja narkotika, likvidacija nepodobnih i pljački transportnih vozila po autoputu.
Ukoliko ZLOČINAČKA FAŠISTIČA ORGANIZACIJA RS, pokuša da mi uskrati bilo šta od onoga što sam tražio u najskorijem periodu imaće u skladu sa pravima i članovima iz ustava i zakona koje sam naveo u zahtjevima predatim 15.07.2016. prezentaciju uživo, dokaza kriminala direktno u zgradi i ispred zgrada "Gestapoa" sve sa imenima članova bande...
Svakog okružnog tužioca, sudiju, inspektora, sudskog policajca... itd, tretiram kao člana bande, slugu mafije i nikada ni pod kojim uslovima neću priznavati njihova rješenja, naredbe niti izvršavati bilo kakve usmene naredbe koje su u suprotnosti sa mojim pravima i pravnim interesima. Svako ko mi se nađe na putu u tome direktno je odgovoran i krivično i parnično u skladu sa odredbom člana 48 ustava RS a komanda sudske policije je odgovorna da o tome obavjesti sve pripadnike sudske policije.

PRILOZI

ZAHTJEV OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
ZAHTJEV OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
ZAHTJEV CJB-U BIJELJINA
ZAHTJEV OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902