subota, 30. prosinca 2017.

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE MREŽE

Na priloženom dokumentu i pratećim disku nalaze se dokazi da službenici države odnosno suda smišljeno lažu pred sudom, falsifikuju činjenice i tako saučestvuju u tiraniji, pljački nad narodom te prikrivanju najtežih zločina. Neću se čak truditi da iznosim imena onih koji su instruisali svjedoke da lažu jer suštinski to je kriminal suda. Osnovni sud u Bijeljini je nelegalna organizacija čiji su postupci i rješenja ništavni a jednog dana će pojedinci odgovarati za sve zločine a dotada javno obavještavam javnost da sud tretiram saučesnikom u pljački nad narodom, odnosno pljačkašem, saučesnikom u ubistvima odnosno ubicom, saučesnikom u prikrivanju svih zločina, Osnovni sud u Bijeljini je klasična teroristička organizacija u rangu al Kaide i Boko Harama...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

RAZOTKRIVANJE MAFIJAŠKE MREŽE

Ovaj dopis se sada dostavlja samo formalno za neka buduća vremena kada bude funkcionisala pravna država a sud postupao u skladu sa Ustavom i zakonima.
Suštinski ovdje je najvažniji prilog "Službenici suda i sudske policije lažu pred sudom" koji sam objavio na Internetu i prezentovao građanima još prije dva mjeseca a ukazivati sudijama na kriminal i očekivati da će prekinuti s njim je iluzorno i to neću više ni pokušavati.
Dakle na priloženom dokumentu i pratećim disku nalaze se dokazi da službenici države odnosno suda smišljeno lažu pred sudom, falsifikuju činjenice i tako saučestvuju u tiraniji, pljački nad narodom te prikrivanju najtežih zločina. Neću se čak truditi da iznosim imena onih koji su instruisali svjedoke da lažu jer suštinski to je kriminal suda.
Osnovni sud u Bijeljini je nelegalna organizacija čiji su postupci i rješenja ništavni a jednog dana će pojedinci odgovarati za sve zločine a dotada javno obavještavam javnost da sud tretiram saučesnikom u pljački nad narodom, odnosno pljačkašem, saučesnikom u ubistvima odnosno ubicom, saučesnikom u prikrivanju svih zločina, Osnovni sud u Bijeljini je klasična teroristička organizacija u rangu al Kaide i Boko Harama.
Posljednji kriminal za koji sam saznao, samo naoko može djelovati minoran ali pokazuje da je sud zasnovan na organizovanom kriminalu.
Sve je vezano za falsifikat koji je nastao tako što je osnovni sud omogućio trećim licima uvid u spis a potom su isti napravili kopiju i na rješenje udarali nelegalan pečat pravosnažnosti odnosno falsifikovali rješenje.
Iako sam još od prije 4 godine, više puta sudu ukazivao na taj kriminal, umjesto da se preduzmu prema zakonu predviđene radnje, da se krivci kazne, sud je uradio sve, da se kriminalci zaštite i njihova imena sakriju.
28.12.2016. sam predao dopis sudu "Dokaz da sud smišljeno falsifikuje presude" gdje sam dokazao da se radi o smišljenom kriminalu a u 22.05.2017. zatražio pismeno izvinjenje Osnovnog suda, na šta opet nije bilo nikakvog odgovora.
No važnije od svega je da sam podnio i krivičnu prijavu, protiv saučesnika u tom kriminalu te u skladu sa Ustavom i zakonima zatražio od suda i postupajućeg sudije odgovor "Zahtjev sudu 22.02.2017." ko je, kada i zašto imao uvid u spis i kopirao rješenje, na šta nisam dobio nikakav odgovor.
Umjesto toga odgovorni u sudu, odnosno sud, znajući da je izvršeno krivično djelo, znajući da je podnesena krivična prijava i da je u toku istražni postupak pokreće proceduru da se predmet uništi.
Kako sam pismeno obaviješten "T12 1 KTK 0000296 17" od tužilaštva u Banjaluci to je urađeno 08.05.2017. što je cijela 3 mjeseca poslije podnošenja mog zahtjeva a što opet dokazuje da se radi o smišljenom kriminalu.
Ali krivci nisu uništili dokaz o falsifikatu jer taj dokaz imam u svom posjedu i na više lokacija sam ga dostavio. Ovdje se pokušalo uništavanje tragova i dokaza o tome koja su lica konkretno izvršila kopiranje i načinila falsifikat što se samo djelomično uspjelo jer postoje svjedoci koji znaju o kome se radi a i ja imam neke pismene dokaze koje do sada nisam htio da koristim, puštajući pripadnike mafijaške mreže da se razotkrivaju u što većem broju. A o tome će javnost uskoro biti obavještena...

PRILOZI

Službenici suda i sudske policije lažu pred sudom
Zahtjev sudu 22.02.2017.
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 27. prosinca 2017.

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000296 17

Donošenjem rješenja Okružnog suda prema kome se rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr preinačava i postupak obustavlja, ovjeravanje tog preinačenog rješenja je ovjeravanje neistinite sadržine, što je jedna od radnji iz krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave". A da li je ta radnja bila greška ili smišljeni zločinački plan, pokazaću i dokazaću u nastavku teksta...

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJALUKA

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000296 17

Veza : Naredba po navedenom predmetu RJT od 25.09.2017.
Predlažem da se ovaj predmet uz nove dokaze koje dostavljam dodijeli u rad drugom republičkom javnom tužiocu te da se nastavi istraga ili alternativno otvori novi predmet PROTIV NN LICA, s obzirom da dokaz krivičnog djela postoji...
Odluka o nesprovođenju istrage je tipičan primjer površnog i neprofesionalnog rada.
Naime čak i ako bi se prihvatilo da protiv prijavljenih nema dokaza o počinjenom krivičnom djelu, ostaje činjenica da postoji dokaz, odnosno predmet izvršenja krivičnog djela a to je falsifikovno rješenje koje sam priložio ako je u suprotnosti sa odlukom odnosno rješenjem drugostepenog suda.
U takvim okolnostima Tužilaštvo je obavezno da pokrene istragu protiv NN lica, jer postoji osoba koja je taj falsifikat načinila, pa makar smatrali da sam ja lično to uradio, dužni ste da utvrditi činjenice i saslušati svjedoke i to:
Zdenka Baju, (podnosioca, prijave), Latinović Mileta, (osobu koja se potpisala na falsifikatu), Radujko Milana, (osoba koja je priložila falsifikat u predmet 80 0 P 043325 12 P, Vakičić Željku, (sudiju koja je bila u dodiru sa falsifikatom u tom i predmetu 80 0 P 057426 14 P), Dragoljuba Đurića, (sudija po čijem rješenju je sačinjen falsifikat), Dijana Božić i Alija Zvizdić, (sekretar i tadašnji predsjednik suda, koji su sačinili dokaz 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.).
Ovde su potpuno zanemareni predmet 80 0 P 043325 12 P i dokument 080-0-Su-15-000 027(13) u kojima se falsifikat pojavio, odnosno u kome je detaljno opisano unošenje i uklanjanje falsifikata iz tog predmeta.
Lažno je predstavljano da sam ja napisao, citiram "da mi nije poznato je li se radilo o grešci ili o smišljenom zločinačkom planu". Takođe je lažno naveden opis "da dokazi za to ne postoje ni u arhivama osnovnog niti okružnog suda ni u policiji. Naime ja sam napisao da falsifikat ne postoji u spisima, da je tamo stanje regularno i da je upravo to dokaz da se radi O SMIŠLJENOM KRIMINALU A NE O GREŠCI. Prilažem originalni tekst krivične prijave na kome je uokviren dio:
"Dakle, donošenjem rješenja Okružnog suda prema kome se rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pr preinačava i postupak obustavlja, ovjeravanje tog preinačenog rješenja je ovjeravanje neistinite sadržine, što je jedna od radnji iz krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave". A da li je ta radnja bila greška ili smišljeni zločinački plan, pokazaću i dokazaću u nastavku teksta." a na kraju analize iznosim zaključak, takođe uokvoreno:
"FALSIFIKAT JE SAČINJEN ISKLJUČIVO PO NARUDŽBI I ZA POTREBE TREĆIH LICA A TRAGOVI I DOKAZI O TOME NISU POSTOJALI U ARHIVAMA OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI NITI CJB BIJELJINA JER BI SE POJAVILI U NAREDNIM PREKRŠAJNIM PREDMETIMA"
Upravo je ta činjenica dokaz da se radi o falsifikatu jer da je takav dokument u spisu onda i ne bi bio falsifikat a nije u pitanju ni greška NEGO SU OSOBE KOJE SU MI NAMJERAVALE NAŠKODITI I ONEMOGUĆITI DA RAZOTKRIJEM UBISTVO, KRIJUMČARENJE I PLJAČKU STOTINA MILIONA MARAKA PREKO BOBAR GRUPE, KOPIRALI REGULARNO RJEŠENJE PREDMETA 80 1 Pr 000670 10 Pr I NA TU KOPIJU UDARILI PEČAT PRAVOSNAŽNOSTI, TE TAJ FALSIFIKAT DJELILI OKOLO DA KAKO TAKO OPRAVDAJU FAŠISTIČKU ZABRANU PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO...
Nadalje predmeti koje je tužilaštvo zatražilo od suda nemaju nikakve veze sa izvršenim krivičnim djelom jer sam u prijavi naglasio da je dokumentacija u tim predmetima regularna a da je falsifikat načinjen, neovisno o tim predmetima tako što je načinjena kopija prvostepenog rješenja i na nju udaren pečat pravosnažnosti koji je okolo dijeljen.
Jedina radnja koja koja je izvršena je pokušaj da se dođe do tih predmeta a prijavljeni Kovačević je imao sadržaj prijave u rukama o tome obavijestio sudiju Đurić Dragoljuba koji je šef Prekršajnog odjela osnovnog suda u Bijeljini te su oni smislili plan kako da sabotiraju istragu na način da predmete unište, no to nije moglo uništiti i dokaz krivičnog djela odnosno falsifikat koji sam priložio.
Prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017. pokazuje da sam pokušao dobiti podatke od sudije i umjesto da odgovori pokreću se aktivnosti da se predmeti koje sam pomenuo u tom zahtjevi i u krivičnoj prijavi UNIŠTE. U priloženom dokumentu "PRS JP 18-17 od 07.04.2017." g Radujko Milan pismeno priznaje da je falsifikat za koji sam postavio pitanje pribavio od "Tuženih" a kako je tužena RS onda je očito u pitanju neki državni službenik, kao recimo načelnik sudske policije od koga potiče više drugih priloga.
Drugi prilog PRS "PRS JP 18-17 od 07.04.2017." pokazuje da g. Radujko uporno neće da odgovori od koga je dobio falsifikat, nego glumi naivnost pišući kako mu nije jasno zašto tražim ime osobe od koje je pribavljen, jar zaboga na njemu piše od kog je organa potekao.
DA, PIŠE NAZIV ORGANA ALI TO NE ZNAČI DA JE SUD NAČINIO FALSIFIKAT, što se nedavno desilo u slučaju dokumenta SIPA, o navodnom prisluškivanju pripadnika VSTV-a i Tužilaštva BIH. Tada je falsifikovan dokument SIPE i za krivično djelo uhapšem i pritvoren Josip Šimić a da li je on sačinio falsifikat ili osobe koje su mu dale dokument tek treba da se utvrdi.
Osim toga postoji i spis iz parničnog predmeta koji sam naveo a u kome se upravo taj falsifikat i pojavio tako što ga je podmetnuo Radojko Milan iz pravobranilaštva a kada sam na to ukazao sudija Vakičić i pomenuti Radujko su ga uklonili što je jasno i precizno konstatovano priloženim dokazom dokumentom suda u čijem stvaranju su učestvovali sekretar i tadašnji predsjednik gospodin Alija Zvizdić a o tim dokumentima u odluci, odnosno istrazi nije izvršena nijedna radnja.
Osim tih već priloženih dokaza koji uopšte nisu uzimani u obzir prilažem sada i Presudu iz drugog predmeta "80 0 P 057426 14 P" gdje ponovo sudija Vakičić postupa i konstatuje postojanje falsifikata, citiram sa osme pretposlednje strane:
"Što se tiče dijela tužbenog zahtjeva koji se odnosi da tužitelj traži naknadu nemaetrijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti jer je kako navodi tužena RS kreirala i pustila u promet dokument - presudu Prekršajnog suda 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. godine, sa lažno ovjerenim sadržajem, odnosno lažnim pečatom pravosnažnosti, tužitelj nije po mišljenju ovog suda takođe dokazao da je pretrpio štetu zbog navedene okolnosti. Sud je uvidom u navedeno Rješenje prekršajnog suda br. 80 1 Pr 000670 10 Pr od 12.08.2010. godine utvrdio da se na njemu nalazi zaista pečat pravosnažnosti sa danom 22.12.20l0.godine, te da navedeno rješenje nikada nije ni postalo pravosnažno jer je Odlukom Okružnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pžp po žalbi tužitelja Zdenka Baje na navedeno prvostepeno rješenje postupak obustavljen. Međutim, kao što je već navedeno tužitelj nije dokazao u čemu se ogleda šteta koju je pretrpio, te nije predložio dokaz na okolnosti stepena, intenziteta i trajanja pretrpljenih duševnih bolova. Takođe tužilac svo vrijeme koristi riječi: lažno ovjeren sadržaj, lažan pečat pravosnažnosti, pri tom ne dokazujući šta je pri tome mislio, jer iz naprijed navedenog proizilazi da tužilac misli da je u pitanju, namjera tužene, isključujući bilo kakvu moguću pogrešku u postupanju. Iz naprijed navedenih rauloga sud smatra da je tužbeni zahtjev u dijelu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete po svim pobrojanim tačkama u cjelosti neosnovan, a sve shodno čl 126 ZPP-a."
Ovde je nesporno sudski utvrđeno u postupku da je konstatovan primjerak falsifikata, rješenja na koje je udaren pečat pravosnažnosti iako nikada nije postalo pravosnažno. Dio u kome sudija Vakičić, koja je taj falsifikat sa Radujko Milanom uklonila iz drugog predmeta, smatra da nemam pravo na nadoknadu štete s obzirom da nisam poludio niti dokazivao psihičke portemećaje kako je to recimo pred sudom konstatovano u slučaju Dodik Milorada u više predmeta je nebitan za dokazivanje krivičnog djela.
Ja naime i nisam tvrdio da sam poludio nego da su povrijeđena moja prava sa namjerom da se konstatuje postojanje falsifikata i isti povuče iz pravnog prometa.
Za ovaj krivični predmet i za ovo tužilaštvo sada je jedina bitna činjenica da postoji dokaz krivičnog djela i više dokumenata koji to potvrđuju a sada potenciram upravo prilog "Presuda 80 0 P 057426 14 P" u kome je SUD, utvrdio činjenično stanje spisa 80 1 Pr 000670 10 Pr i 80 1 Pr 000670 10 Pžp te to što su isti u međuvremenu uništeni od strane krivaca nema značaja da se uz sve druge dokaze i izjave svjedoka nastavi istraga, utvrde svi odgovorni i njihovi motivi te podigne optužnica...
Dakle ovdje je ključna osoba koja mora da se sasluša gospodin Radujko Milan jer on zna od koga je dobio falsifikat, potvrđuje pismeno da ga je dobio i navodi da se vidi koji je organ sačinio rješenje što uopšte nije bio pitan jer falsifikat može svako da sačini pa mogao sam i ja ali naravno nisam...

PRILOZI

Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
PRS JP 18-17 od 07.04.2017.
PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
Presuda 80 0 P 057426 14 P

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 24. prosinca 2017.

PRIGOVOR PO PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS OD 07.12.2017.

Obavještavam Osnovni sud u Sokocu da neću doći po vašem pozivu ni 26.12.2017. niti bilo kada a ako budete insistirali na kršenju zakona i mojih prava, moraćete izdati naredbu sudskoj policiji za moje privođenje. Odluka o odbijanju mojih prigovora koja je vjerovatno već pripremljena neće moći ni da mi se dostavi do 26.12.2017. a prema rokovima teoretski mogu da je predam prigovor u pošti tek tog datuma, što poziv za isti dan dodatno obesmišljava, na stranu što je nezakonit. Svoja prava i besmislenost ove optužnice te kriminal i zločine tužilaštva i njihovoh saučesnika ću dobrovoljno dokazivati i odazvati se pozivima isključivo pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom u Bijeljini, koji je na manje od kilometrra udaljen od mene, tu su svi potrebni spisi, svi svjedoci i potrebno je samo da doputuje predstavnik tužilaštva ako već u OJT Bijeljina ne postoji niko ko smije da mi se suprotstavi pred sudom...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


PRIGOVOR PO PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS OD 07.12.2017.

Na osnovu ZKP-u, član "Razlozi za prigovor i odluka o prigovoru" : "(1) Prethodnim prigovorima se: a) osporava nadležnost, b) ističu okolnosti iz člana 232. stav 1. tačka g) ovog zakona, v) ukazuje na formalne nedostatke u optužnici, g) osporava zakonitost dokaza, d) zahtijeva spajanje ili razdvajanje postupka i đ) osporava odluka o odbijanju zahtjeva za postavljanje branioca na osnovu člana 54. stav 1. ovog zakona.
(2) Ukoliko sudija za prethodno saslušanje usvoji prigovor iz stava 1. tačka g) ovog člana odlučiće da se takav dokaz izdvoji iz spisa i vrati tužiocu. (3) O prethodnim prigovorima odlučuje sudija za prethodno saslušanje u roku od osam dana koji ne može učestvovati u suđenju. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovorima žalba nije dopuštena.

A) Član "Odlučivanje o optužnici" stav 5 propisuje "Sudija za prethodno saslušanje dostaviće optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odgađanja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 časa nakon potvrđivanja optužnice. Sudija za prethodno saslušanje obavijestiće optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora, da će ročište o izjašnjenju o krivici biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno po isteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu.
OSNOVNI SUD U SOKOCU ODMAH JE UZ OPTUŽNICU UPUTIO I POZIV ZA ROČIŠTE ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA ZAKONSKIM PROPISOM ČIME SU PREKRŠENA MOJA PRAVA. BILO JE POTREBNO PRVO DOSTAVITI SAMO OPTUŽNICU, OSTAVITI 15 DANA ROKA ZA PRIGOVORE, DONIJETI ODLUKU O IZNESENIM PRIGOVORIMA I TEK ONDA ZAKAZATI ROČIŠTE O IZJAŠNJENJU. OČITO JE DA MOJI STAVOVI KAKVI GOD DA SU NE ZANIMAJU SUD NEGO ISKLJUČIVO ŽELJE TUŽILAŠTVA MA KOLIKO BILE NEZAKONITE I KRIMINALNE...
B) Prema odredbama ZKP-u član "Odlučivanje o optužnici" sud je bio obavezan "ispitati da li je sud nadležan" što nije učinjeno i time je povrijeđeno moje pravo na pravično suđenje. Sve to s obzirom da je članom "Forum delicti commissi" stav "(1) Mjesno nadležan je sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano." i opisu u "Optužnici" citiram opis tužilaštva "Dana 20.04.2015. na području opštine Bijeljina" jasno da je nadležan Osnovni sud u Bijeljini, dakle.
OSNOVNI SUD U SOKOCU NIJE NADLEŽAN DA POSTUPA PO OVOJ OPTUŽNICI, TE TRAŽIM DA SE OPTUŽNICA ODBIJE ILI UPITI NADLEŽNOM OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI.
C) Ukazujem da je prema odredbi člana 232, stavovi "a) djelo koje je učinio osumnjičeni nije krivično djelo, b) postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, osim u slučaju iz člana 206. ovog zakona, v) nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo" jasno da nema krivičnog djela. Prema opisu iz optužnice, kao element navodnog krivičnog djela stoji, citiram tužioca "izložio poruzi sud" dok je opis te tvrdnje i navodno dokazivanje opisano tekstom "u predmetnom podnesku u više navrata vrijeđao sud". Naprotiv, ovakva optužnica i podmetanje termina "uvrede" kao da je u pitanju izraz iz krivičnog zakona "poruga" je izlaganje suda poruzi od strane tužilaštva, kao i radnje koje su činile pojedine sudije u svojim rješenjima i presudama.
ČLANOM 370 KZRS, JASNO JE PROPISANO DA JE KRIVIČNO DJELO IZVRŠENO AKO JE U PITANJU "PORUGA" A NE "UVREDE" KAKO JE TO U TAKOZVANOJ OPTUŽNICI PRIZNALO I SAMO TUŽILAŠTVO.
Lične impresije tužioca i mržnja koju RS i Tužilašvo godinama pokazuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca sa ortačkom Bobar grupom sa kojom je opljačkala stotine miliona maraka su potpuno nebitni za dokazni postupak a tužilaštvo nije ponudilo nikakav nalaz i mišljanje vještaka kojim bi se bilo koji izraz koje je samo tužilaštvo opisalo kao uvreda, mogao bar djelimično smatrati porugom...

D) Tužilaštvo u "optužnici" navodi, citiram dio "posebno sudiju Osnovnog sudu u Bijeljini, koja je donijela spornu prvostepenu presudu Vlakčić Željku"... Odgovorno tvrdim da osoba "Vlakčić Željka" ne postoji ni u mojim žalbama niti sam je nekada pominjao niti je takva osoba postupala u bilo kom predmetu vezanom za mene. I za ovo se može reći da je izlaganja suda poruzi od strane tužilaštva unošenjem nepostojećih osoba u "optužnicu".
SUD JE PREMA ODREDBAMA ZKP-U " IZ ČLANA "ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI" BIO OBAVEZAN DA USTANOVI DA LI JE OPTUŽNICA PROPISNO SASTAVLJENA ŠTO UKLJUČUJE I TO DA LI IMENA KOJA SE POMINJU U OPTUŽICI POSTOJE I U DOKAZNOM MATERIJALU TE DA ODBACI OPTUŽNICU ILI JE VRATI, JER JA ĆU SVAKAKO TRAŽITI DA SE OSOBA IMENA VLAKČIĆ ŽELJKA POZOVE KAO SVJEDOK JER JE TUŽILAŠTVO NAVELO TO IME...
E) Kao navodne dokaze odnosno materijal koji potkrepljuje navode iz optužnice, tužilaštvo predlaže i "Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015." te "Dopis RTRS od 01.06.2015. Prema svom sadržaju to nisu nikakvi dokazi krivičnog djela i tražim da se izbace iz dokaznog materijala. Pismeno sam ih upozorio da nisu nadležni i da neću doći po njihovom pozivu a uprkos tome smišljeno se predaje optužnica nenadležnom sudu i to na Sokocu, kada ni u avgustu nije moguće iz Bijeljine stići do 10 časova a kamoli 26. decembra kada će vjerovatno putevi biti zameteni snijegom. Ovo je očiti primjer iživljavanja i zlopotrebe položaja od strane tužilaštva koje je namjeravalo ponižavati i maltretirati ravnopravnu stranu u postupku, višesatnim putovanjem zbog dvije riječi koje bi se izgovorile a sve očito sa ciljem da tužilac na kraju radne godine predstavi da je kao nešto radio. Osim toga Tužilaštvo RS, može interno donositi odluke o nadležnosti pojedinih tužilaštava ali ne i o nadležnostima Osnovnih sudova.
OJT ISTOČNO SARAJEVO JE MORALO OSPORITI SVOJU NADLEŽNOST A AKO VEĆ ŽELE RAD NA OVOM PREDMETU MORALI SU OPTUŽNICU PREDATI MJESNO NADLEŽNOM OSNOVNOM SUDU JER ZKP-U JASNO PROPISUJE DA JE NADLEŽAN SUD NA ČIJEM SE PODRUČJU DESILO ILI POKUŠANO PRETPOSTAVLJENO KRIVIČNO DJELO A NE NA PODRUČJU TUŽILAŠTVA KOJE PODIŽE OPTUŽNICU. SUD JE OVO BEZAKONJE BIO DUŽAN SPRIJEČITI I OGLASITI SE NENADLEŽNIM...


Na kraju obavještavam Osnovni sud u Sokocu da neću doći po vašem pozivu ni 26.12.2017. niti bilo kada a ako budete insistirali na kršenju zakona i mojih prava, moraćete izdati naredbu sudskoj policiji za moje privođenje. Odluka o odbijanju mojih prigovora koja je vjerovatno već pripremljena neće moći ni da mi se dostavi do 26.12.2017. a prema rokovima teoretski mogu da je predam prigovor u pošti tek tog datuma, što poziv za isti dan dodatno obesmišljava, na stranu što je nezakonit. Svoja prava i besmislenost ove optužnice te kriminal i zločine tužilaštva i njihovoh saučesnika ću dobrovoljno dokazivati i odazvati se pozivima isključivo pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom u Bijeljini, koji je na manje od kilometrra udaljen od mene, tu su svi potrebni spisi, svi svjedoci i potrebno je samo da doputuje predstavnik tužilaštva ako već u OJT Bijeljina ne postoji niko ko smije da mi se suprotstavi pred sudom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 21. prosinca 2017.

ZLOČINAC PRED SUDOM

Ovaj tekst je napisan namjenski povodom takozvane “optužnice” zločinačke terorističke organizacije tužilaštva protiv mene za “povredu ugleda suda” a kojim pokazujem šta je to poruga i ismijavanje u odnosu na uvredu. Ustavom garantovano pravo građana je da slobodno iznose svoje mišljenje o radu državnih organa i da za to ne smiju biti kažnjavani osim ako se ne radi o krivičnom djelu. Član 370 KZRS propisuje da je element krivičnog djela “izlaganje suda poruzi” a tužilaštvo gestapovskim metodama napada građane i garantovana prava i u krivični zakon pokušava ubaciti sasvim drugi izraz “uvrede” i tako izvršiti nalog svog mafijaškog bosa dodik milorada koji je javno zaprijetio da “sudovi treba mnogima da zapuše usta” i objelodanio “crnu knjigu” gdje su imena protivnika SNSD-a protiv kojih njegovi ljudi treba da vode borbu… SVE SA CILJEM DA PRIKRIJU UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO I SAČUVAJU MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKALI NARODU…

ZLOČINAC PRED SUDOM

Svjedoci smo nevjerovatnog primjera, neviđene hrabrosti i upornosti kakvo nije zabilježeno u cjelokupnoj ljudskoj pisanoj istoriji.
Iako su u javnosti davane izjave, da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje, odnosno da se tužilaštvo ne usuđuje sukobiti sa uticajnim kriminalcima i zločincima evo predmeta u kome je najopasniji zlikovac izveden pred sud.
Kriminalac Zdenko Bajo koji je punih 7 godina bio strah i trepet tužilaštvima i izmicao njihovim mnogobrojnim istragama najzad je i zvanično optužen za svoja mnogobrojna zlodjela.
Plod je to truda zalaganja i odricanja hrabrog tužilaštva čiji su pripadnici žrtvovali svoje vrijeme i trud kako bi postigli željeni rezultat.
Nije tužilaštvo dozvolilo da ih bilo šta omete na tom putu, ni stotine miliona maraka opljačkanih preko Bobar banke nisu odvratili njihovoj pažnju.
Iako je javnost bombardovana o milijardama pokradenim preko bankarskog sektora pod kontrolom Vlade Republike Srpske, Tužilaštvo nije dozvolilo ni da ih to omete i nisu podlegli pritiscima niti su došli u iskušenje da se bave takvim nebitnim stvarima.
Ni krediti koje je retroaktivno dizao njihov veliki vođa, odnosno predsjednik RS, nisu odvratili pažnju tužilaštva pa da ne govorimo o namještenim tenderima, milijardama od poreza koji se pljačkaju svake godine, ne.... Tužilaštvo nije dozvolilo da išta od toga odvuče njihovu pažnju za zacrtanog cilja.
Fiktivni krediti preko banaka, koje su zaposleni morali podizati da bi ostali na poslu a u stvari su novac uzimali njihovi šefovi, krijumčarenja narkotika, privredni kriminal, utaje poreza i mnogobrojna neriješena ubistva takođe nisu mogla omesti tužilaštvo u njihovom herojskom podvigu.
Ni prava garantovana Ustavom, ni krivični zakon nisu prepreka za hrabre i odlučne pripadnike tužilaštva.
Ostala je još samo sitnica da se uvjeri sud i javnost kako pravo garantovano članom 32 ne postoji i naravno da član 370 krivičnog zakona sadrži riječ uvreda ili uvrede... ali šta je to za tužilaštvo ?
Uopšte ne sumnjamo u njihovu odlučnost i uspjeh.
Bravo i puna podrška.
ČESTITAMO...
Dodatak 1 : član 370 KZRS "Povreda ugleda suda" - Ko u postupku pred sudom izloži poruzi sud ili ko isto djelo izvrši pismenim podneskom sudu, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci.
Dodatak 2 : član 32 Ustava RS: Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo....
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

APELACIJA NA RJEŠENJE T13 0 KTN 0014576 16 OD 14.09.2017.

Opšte je poznato da je Republika Srpska opljačkala svoj narod samo preko banaka pod kontrolom vlade za najmanje 2 milijarde maraka a stvarna vrijednost pokradenih sredstava i novca je višestruko veća. U jednoj takvoj mafijaškoj strukturi uloga Tužilaštva nije da razotkriva taj kriminal i prateće aktivnosti nego da bude servis mafije što se pokazalo i u ovom slučaju...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE T13 0 KTN 0014576 16 OD 14.09.2017.

OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE PO PREGLEDU I ANALIZI USVOJI APELACIJU I NALOŽI TUŽILAŠTVU DA VRATI LIČNE STVARI KRUNOSLAVA BAJE PORODICI I NALOŽI PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE SA DRUGIM TUŽIOCEM, KOJI ĆE UTVRDITI SVE BITNE ČINJENICE KOJE SU OSTALE SAKRIVENE A NA KOJE JE UKAZIVANO NE SAMO U PRITUŽBI NEGO VIŠE PUTA U PISMENIM PRIJAVAMA...
Opšte je poznato da je Republika Srpska opljačkala svoj narod samo preko banaka pod kontrolom vlade za najmanje 2 milijarde maraka a stvarna vrijednost pokradenih sredstava i novca je višestruko veća.
U jednoj takvoj mafijaškoj strukturi uloga Tužilaštva nije da razotkriva taj kriminal i prateće aktivnosti nego da bude servis mafije što se pokazalo i u ovom slučaju.
Dovoljno je samo iz odluke tužilaštva odnosno rješenja pročitati opis radnji koje sam naveo u pritužbi koje je bilo potrebno izvršiti a nisu izvršene i na njih ni ovo rješenje nije dalo odgovor, citiram pasus uokviren pravougaonikom :
"Protiv ove naredbe podnosilac prijave Zdenko Bajo je podnio pritužbu u kojoj je analizirao nalaz i mišljenje vještaka koji je izvršio obdukciju tijela Krunoslava Baje. U pritužbi je takođe dostavio zahtjev za pristup informacijama koje se odnosne na lične stvari Krunoslava Baje odnosno gdje se isti nalaze, te kojim je o lijekovima tretiran Krunoslav Bajo, neposredno prije smrti, kao i da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent".
Na dnu te iste prvi strane rješenja se navodi kako sam ja analizirao samo obdukciju ali ne i nalaz i mišljenje gdje se tvrdi kako je smrt uzrokovana karcinomom i metastazama.
Istina je međutim potpuno drugačija. Tužilaštvo je to koje se uhvatilo samo za nalaz i mišljenje, gdje se konstatuje postojanje karcinoma a o činjenici da je prilikom obdukcije pronađeno nesvarene hrane u ždrijelu i dušniku koja je ugušila pacijenta nema nikakve analize niti se tužilaštvo time bavilo a posebno ne, kako je i zašto nestala istorija bolesti te kakvim je lijekovima tretiran pacijent prije smrti odnosno prije iznenadno pogoršanog stanja.
Umjesto da objasni pitanja koja sam postavio i odgovori na njih ili objasni zašto te činjenice nisu utvrđene, tužilaštvo svojim rješenjem meni prebacuje da nisam analizirao dio koji je tužilaštvo potenciralo. A suštinski, Tužilaštvo nije uradilo ništa jer je 4 godine držalo predmet u ladici a onda bez utvrđivanja ijedne činjenice na koju sam ukazao u prijavama, zatvara taj predmet, ne otkrvši čak ni gdje je nestala i ko je sakrio istoriju bolesti a kamoli ko je naredio da se pacijent u teškom stanju transportuje u bolnicu niže kvalitete udaljenu stotinama kilometara a tokom kog puta je povraćao i gušio se.
Tužilaštvo ovdje dakle pominje moj zahtjev za informacije, kojim sam postavio neka ključna pitanja ali se ne vidi, te ja to ističem, da na taj zahtjev nikada nije odgovoreno, te osim toga što je sakrivena istorija bolesti nije analizirano kakav je uticaj lijekova bio na pacijenta.
Ostaje činjenica da su i novac Krunoslava Baje i lične stvari nestale a tužilaštvo ne želi porodici da odgovori na pitanja o tome i bukvalno prisvaja i otima imovinu, privatno vlasništvo porodice, kako novac, kako stvari tako i medicinsku dokumentaciju, koja u stvari i krije odgovore o uzrocima smrti.
U pitanju je bezočni bezobrazluk i kriminal kada se pacijent sa medicinski konstatovanim teškim stanjem, umjesto da mu se pruži najbolja medicinska pomoć u bolnici Kliničkog centra Banjaluka, transportuje satima do druge bolnice, gdje se muči, trucka, povraća i guši u mukama. Sve to tužilaštvo nije ni pomenulo a kamoli analiziralo.
Ako se dozvoli ovako bahato i razbojničko ponašanje, kako tužilaštva tako i pojedinih odgovornih u kliničkim centrima, uskoro ćemo imati situaciju da pacijenti povređeni u nesrećama sa pokidanim arterijama i venama, budu transportovani satima do nekih drugih bolnica ili izbačeni napolje na klupu da čekaju a onda se samo konstatuje da je uzrok smrti povreda ruke, krvarenje, presječena vena i slične stvari a potpuno se zanemaruje da je pacijentu uskraćena odnosno oteta adekvatna medicinska pomoć u ustanovi gdje se već nalazio.
Kako je uopšte moguće da obducent donese bilo kakvo mišljenje a posebno kvalitetno mišljenje o smrti pacijenta a da nema istoriju bolesti, nema medicinsku dokumentaciju pacijenta pored sebe ? Tako bi se poslije povrede nekog lica, navelo da je uzrok smrti, krvarenje a to što su medicinski radnici ispijali kafe pored unesrećenog i igrali igrice na inrernetu, dok čovjek krvari ili su ga naprosto izbacili napolje, obducent bi prešutio a tužilaštvo naravno ne zanimaju takve "sitnice" koje kvare njihov nerad i sadejstvo sa farmacijskim lobijima koji testiraju neispitane lijekove na pacijentima i o tome onda sakrivaju dokumentaciju ako pacijenti podlegnu...

PRILOZI

Otpust iz bolnice
Prijave za nesavjesno lijecenje
Dokazi za nesavjesno liječenje u predmetu T13-KTN 00 14576 12
Naredba o obustavi istrage T13 0 KT 0014576 12
Pritužba na naredbu o obustavi istrage T13 0 KT 0014576 12
Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12
Rješenje T13 0 KTN 0014576 16 od 14.09.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 15. prosinca 2017.

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA O RAZBOJNIŠTVU SUDSKE POLICIJE

Ističem da je za organizovani kriminal, diskriminaciju i fašističke metode koje sudska policija u Bijeljini primjenjuje prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odgovoran Borovčanin Danko a sada i Vrhovni sud RS jer sam vas o tome obavještavao uz dokaze a sudska policija i dalje nastavlja sa bezakonjem, lažima, falsifikatima poput bande drumskih razbojnika.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA O RAZBOJNIŠTVU SUDSKE POLICIJE

Na osnovu "Zakon o sudskoj policiji RS" članova:
ORGANIZACIJA SUDSKE POLICIJE I SREDSTVA ZA RAD Član 5., stav (1) Predsjednik Vrhovnog suda upravlja Sudskom policijom i odgovora za zakonito upravljanje.
1. Posebne dužnosti službenika Sudske policije Član 30, stavovi:
(1) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodi se javnim interesom u skladu sa važećim zakonskim propisima. (2) Službenik Sudske policije je nepristrasan i mora izbjegavati aktivnosti ili ponašanja koja su nespojiva sa dužnostima propisanim ovim zakonom. (5) Službenik Sudske policije u toku i van službe dužan je djelovati na način koji odgovara interesu i ugledu Sudske policije.
Teže povrede radnih dužnosti iz člana 62, stavovi :
r) onemogućavanje građana ili pravnih lica u ostvarivanju svojih prava na podnošenju zahtjeva, žalbi, prigovora, predstavki ili drugih zakonom predviđenih prava, ili propuštanje da se na takve prava odgovori u zakonski predviđenom roku, c) zloupotreba službenog položaja u vezi sa nadležnostima i ovlaštenjima, dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija.

OBRAZLOŽENJE

Ističem da je za organizovani kriminal, diskriminaciju i fašističke metode koje sudska policija u Bijeljini primjenjuje prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odgovoran Borovčanin Danko a sada i Vrhovni sud RS jer sam vas o tome obavještavao uz dokaze a sudska policija i dalje nastavlja sa bezakonjem, lažima, falsifikatima poput bande drumskih razbojnika.
U prilogu na disku su video zapisi načinjeni kamerana video nadzora u zgradi suda u Bijeljini a na njima se vidi kako pokazujem svima materijalni dokaz ubistva, (tražim da postupe prema zakonu i obavjeste nadležne što se ne čuje jer nema tona), što sudska policija odbija pošto imaju naredbu Borovčanina da o mojim dolascima nikoga ne obavještavaju, ni o dokazima krivičnih djela nego da me izbace napolje. Na disku je audio zapis Borovčanin.mp3 iz koga se može čuti njegovo priznanje o tome.

Napomena: Dio dokaza se dostavlja u štampanom obliku i na disku a video i audio snimci, te neki skenirani dokumenti su samo na priloženom disku. Borovčanin je inače podmetnuo snimke dalje kamere umjesto one najbliže što se može vidjeti po gledanju snimaka. Cilj je bio da se oteža pregled situacije i prikrije bezobrazluk sudske policije, konkretno bacanje dokumenta na pod, što se ipak djelimično vidi i na ovim snimcima...
Prvi dokaz koji prilažem, pokazuje posljedice krivičnih dijela Danka Borovčanin a to je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog okružnog tužioca iz OJT Bijeljina u kome kaže da nema nikakvih saznanja o materijalnom dokazu više krivičnih dijela i njegovim oštećenjima od kojih je najteže ubistvo.
Dječiji ruksak koji se pominje u izjašnjenju uklonjen je 23. jula 2009. sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo da bi se njeno ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, zbog toga što je trebalo prikriti dolazak i bjekstvo kamiona koji je dovezao nelegalan tovar u Bobar grupu.
Danas je poznato da se osim tim švercom, Bobar grupa bavila i mnogo većim finansijskim kriminalom odnosno da je preko Bobar banke opljačkano više stotina miliona maraka pa su time i jasniji motivi Borovčanin Danka da prikrije materijalne dokaze koje sam želio da dostavim.
Borovčanin Danko je, iako nije postojalo ni jedno sudsko pravosnažno rješenje, naredio pripadnicima sudske policije da onemoguće pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a dokaz iz koga se to vidi je priloženi "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" jer svjedok opisuje usmenu naredbu koju je dobio od Borovčanina a ne postoji pismeni primjerak. Čak i da je postojao, takav tretman bi bio nezakonit te bi ga Borovčanin morao odbiti da primjenjuje a podsjećam da sam ga pismeno upozoravao na to.
Više puta sam dakle, usmeno i pismeno upozoravao Borovčanin Danka da su takva naredba i tretman nezakoniti, neustavni i čak fašistički, te zahtijevao da mi se uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa zakonom i članom 16 Ustava Republike Srpske, što je isti odbijao a ovdje prilažem samo jedan od tih dokumenata "Zahtjev SP 26.08.2016.".
Umjesto da postupi prema zakonu i uruči mi pismena rješenja, Danko Borovčanin je pokušao da me predstavi kao psihopatu i ludaka te inicira pokretanje, kako kaže "da se pobudi" neko, valjda bilo kakvo krivično djelo protiv mene, lažno tvrdeći kako nema nikakvih razloga za moje dolaske, namjerno prešućujući da sam donosio i njemu lično pokazao materijalni dokaz ubistva, uklonjen sa mjesta zločina, dječji ruksak koji, odnosno čije fotografije "Snimci dječjeg ruksaka" prilažem.
Da je svjestan kriminala koji čini, vidi se jer u svom obraćanju tužilaštvu, "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." traži da se istovremeno zatraže i mjere zabrane od suda, koje kako kaže, on i sudska policija nemaju procesna ovlašćenja da donesu, a podsjećam da ih je uprkos tome Borovčanin sprovodio godinama.
Na priloženom disku su video snimci sigurnosnih kamera načinjeni u zgradi sudova u Bijeljini 15.12.2016. na kojima se vidi, konkretno na snimku dva, da svim prisutnima prije svega sudskim policajcima pokazujem materijalni dokaz ubistva i zahtijevam da se o tome obavijesti tužilaštvo.
Pošto je prema sopstvenom priznanju Borovčanin naredio sudskoj policiji da uopšte ne obaveštavaju nikoga o mojim dolascima, nisu to ni uradili a onda su se sačinili "Službenu zabilješku 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj su prešutjeli postojanje materijalnog dokaza i dokumentacije o krivičnim djelima koje sam donio, te me optužili za remećenje javnog reda i mira.
Iz zabilješke je vidljivo da pripadnici sudske policije Lazić Milan i Sekulić Dušan, uopšte ne pominju taj materijalni dokaz ali je svjedok Sekulić Dušan na zapisniku u osnovnom sudu u Bijeljini potvrdio da je vidio torbu, (kompletan skeniran na disku "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017").
Suštinski, Borovčanin Danko je zloupotrijebio svoj položaj i naredio svim pripadnicima sudske policije da ni u kom slučaju ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako dokazi o teškim krivičnim djelima ne bi bili dostavljeni tužilaštvu.
Krug dokaza se zatvara dokumentom koji sam i pomenuo na početku, "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca, koji pismeno izjavljuje da nema saznanja o postojanju materijalnog dokaza teških krivičnih djela.
POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, JER OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zahtjev SP 26.08.2016.
Snimci dječjeg ruksaka
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Odštampani kadrovi sa obrazloženjem
DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 12. prosinca 2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST HANUŠIĆ AIDA

Dana 15.07.2016. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev za informacije 15.07.2016." u kome sam se pozvao na prava garantovana ustavom te potenciram tačke 4 i 5 gdje se radi o privatnom vlasništvu, predmetima "dječji ruksak" i mrežasta metalna korpa". NA TAJ ZAHTJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO A HANUŠIĆ AID KAO PREDSJEDNIK SUDA DIREKTNO JE ODGOVORAN ZA TO.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST HANUŠIĆ AIDA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
Dana 15.07.2016. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev za informacije 15.07.2016." u kome sam se pozvao na prava garantovana ustavom te potenciram tačke 4 i 5 gdje se radi o privatnom vlasništvu, predmetima "dječji ruksak" i mrežasta metalna korpa".

NA TAJ ZAHTJEV NIKADA NIJE ODGOVORENO A HANUŠIĆ AID KAO PREDSJEDNIK SUDA DIREKTNO JE ODGOVORAN ZA TO.
Iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" se vidi da je konstatovano oštećenje privatnog vlasništva prilikom preuzimanja iz suda. Dječji ruksak je dana 23.07.2009. skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, kako se vidi dvostruko je presječen kaiš, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao narkotike u Bobar grupu i pobjegao prije dolaska policije. Predmet "metalna korpa" uopšte nije vraćen što znači da je sud neosnovano zadržeo privatno vlasništvo bez objašnjenja.
Kako izgleda taj predmet može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka".

U gornjem djelu su slike policije načinjene prije smještaja u depo a u donjem fotografije koje sam načinio po preuzimanju. Nekoliko mjeseci kasnije sam razgovarao sa predsjednikom i sekretarom tražeći da odgovore i napišu da Osnovni sud u Bijeljini nije odgovoran za oštećenje jer je predmet primio u takvom stanju ili samo da nije odgovoran što je g. predsjednik Hanušić Aid odbio pošto bi to kompromitovalo okružnog tužioca Stjepanović Danicu, koja je predmet i oštećenje prikrila da bi ubistvo predstavila kao nesrećan slučaj.
Cilj je naravno bio i da se sakrije krijumčarenje i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke koja je bila u toku. S obzirom na okolnosti obratio sam se drugim zahtjevom, prilog "Zahtjev sudiji Saviću, 28.12.2016." po čemu je g. Savić, sudija postupio veoma profesionalno uprkos ozbiljnom kriminalu na koji sam ukazivao. Poslao mi je u dva navrata više dokumenata od čega sada prilažem najvažniji a to je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno tvrdi da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima predmeta i krivicu za to prebacuje na policiju i sud.

STJEPANOVIĆ JE NARAVNO ZNALA ZA TAJ PREDMET I SMIŠLJENO GA UKLONILA ZBOG PRIKRIVANJA UBISTVA I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA A SADA JE G. HANUŠIĆ POSTUPIO NE SAMO NEPROFESIONALNO NEGO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU ZLOČINA I PLJAČKE PREKO BOBAR GRUPE.
Podaci koje imam o ovome su daleko obimniji no sada se koncentrišem samo na pristrasnost i diskriminaciju, koju je pokazao g. Hanušić Aid, prikrivanjem informacija o privatnom vlasništvu moje porodice i zastupanjem interesa Stjepanović Danice i drugih pripadnika mafije koji su umješani u kriminal...

PRILOZI


Zahtjev za informacije 15.07.2016.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev sudiji Saviću28.12.2016.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 9. prosinca 2017.

MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI O PRAVOSUDNOJ MAFIJI

Napominjem da je u radu kantonalnog tužilaštva Sarajevo slučaj krijumčarenja robe iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica "T09 0 KTA 0034144 13" a dokaz ubistva sa lica mjesta su uklonili u sadejstvu, portir Bobar grupe i istražni organi Republike Srpske te su i aktivnosti koje ću opisati izvršene sa ciljem prikrivanja tog ubistva, krijumčarenja i pljačke stotina miliona maraka preko Bobar grupe.

ODGOVOR MINISTARSTVA NA DOSTAVLJENI DOKAZNI MATERIJAL:

MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI O PRAVOSUDNOJ MAFIJI

NA RUKE MINISTRU

SPROVOĐENJE U PRAKSI "CRNE KNJIGE" - UPUTSTVA I NALOGA DODIK MILORADA O OBRAČUNU I BORBI PROTIV LJUDI KOJI SU SNSD-U, NANIJELI ŠTETU. EVO MALOG DIJELA RAZBOJNIŠTVA "NJIHOVIH LJUDI" OD OBILJA ZA KOJE IMAM DOKAZE...
Prije svega napominjem da je u radu kantonalnog tužilaštva Sarajevo slučaj krijumčarenja robe iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku prilikom koga je ubijena osmogodišnja djevojčica "T09 0 KTA 0034144 13" a dokaz ubistva sa lica mjesta su uklonili u sadejstvu, portir Bobar grupe i istražni organi Republike Srpske te su i aktivnosti koje ću opisati izvršene sa ciljem prikrivanja tog ubistva, krijumčarenja i pljačke stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
STOGA JE DOSTAVLJANJE OVOG MATERIJALA NA POSTUPANJE ORGANIMA U RS BESMISLENO I JEDINO JE MOGUĆE DA TO UČINE ORGANI BIH U SADEJSTVU SA KT SARAJEVE VEZANO ZA NAVEDENI PREDMET...
Kako bi spriječili pripadnike porodice ubijene djevojčice da dostave dokaze, odnosno ukažu na njih, pripadnici mafije unutar organa Republike srpske su im zabranili pristup tužilaštvu i istovremeno ih opisivali kao ludake pa čak falsifikovali rješenje osnovnog suda u Bijeljini tako što su ga kopirali i udarali lažen pečat pravosnažnosti iako je rješenjem drugostepenog suda ta odluka preinačena a postupak obustavljen.
U nastavku prilažem fotografije materijalnog dokaza ubistva "Snimci dječjeg ruksaka" i pismeno "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca koja sada poslije 8 godina glumi da o tom predmetu nema pojma. Da je u pitanju stvarni dokaz a ne "NAVODNI" vidi se iz sudskog dokumenta "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
To je dakle veza falsifikovanog rješenja sa prikrivanjem ubistva, krijumčarenjem i pljačke preko Bobar grupe a u nastavku ću iznjeti dokaze o tome kako je pokušano da se unište tragovi, ko je je i kada pristupao spisu te načinio falsifikat.
Napomena : Ne radi se o predmetu u kome je konkretno postupao određeni sudija nego o više radnji sa više lica koji su svjesno učestvovali u prikrivanju dokaza i počinilaca krivičnog djela te umjesto da poštuju zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela, isti su prvo pokušali da zataškaju kriminal a onda da unište tragove i dokaze o osobama koje su izvršili krivična djela iako sam ih o tome pismeno obavjestio...
U kriminalne radnje su umješana slijedaća lica:
Hanušić Aid - predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini, Đurić Dragoljub, Sekulić Cvijeta, i Vakičić Željka - svi sudije Osnovnog suda u Bijeljini.
Prvi prilog na koji ukazujem je "Naredba T12 1 KTK 0000296 17 od 25.09.2017. gdje na drugoj strani stoji da je tužilaštvo pokušalo pribaviti spise od Osnovnog suda u Bijeljini ali nije uspjelo jer je predmet uništen 08.05.2017.
Na prvi pogled nema odgovornosti osoba koje sam naveo ali kada se analiziraju naredni dokazi vidjeće se da su svi vršili nezakonite i kriminalne radnje sa ciljem da prikriju počinioca krivičnog djela odnosno da unište tragove ko je i kada pristupao predmetu i sačinjavao kopije rješenja pa isto falsifikovao.
Ističem da se ne radi samo o banalnim prekršajima nego o organizovanom udruženom zločinačkom poduhvatu grupe lica. Kriminal koji ih povezuje je falsifikat koji se pojavio u decembru 2013. u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, sudije Vakičić Željke. S obzirom da je sada 2017. godina sve radnje i svi postupci su unutar posljednjih 5 godina.
Dakle krajem 2013. je Pravobranilaštvo RS u spis sudije Vakičić, dostavilo falsifikovani dokument na koji sam odmah pismeno ukazao ali umjesto da postupi po zakonu, sudija Vakičić je prizemnim manevrom pokušala prikriti taj falsifikat tako što je se privatnom prepiskom sa pravobranilaštvom dogovorila da kompletan materijal vrati nazad.
Opis tih radnji je precizno konstatovan u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." a takođe prilažem i primjerak falsifikovanog "Rjesenja 80 1 Pr 000670 10 Pr" na kome je lažni pečat pravosnažnosti te "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" iz koga se vidi da je postupak OBUSTAVLJEN a prethodno rješenje PREINAČENO...
Više puta sam pokušao ustanoviti od koga je pravobranilaštvo dobilo pomenuti falsifikat ali su oni uporno izbjegavali da otkriju kriminalni izvor a iz priloženih dokumenata "PRS JP 18-17 od 07.04.2017." i "PRS JP 18-17 od 09.02.2017." se to i vidi.
Potom sam od sudije Đurić Dragoljuba, pokušao da dobijem podatak, kome je omogućeno da kopira sudski spis i od toga sačini falsifikat što sam zatražio zahtjevom ali je isti odbio da odgovori i time pružio zaštitu kriminalcima, prilog "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" od 22.02.2017.
Istovremeno sam podnio krivičnu prijavu protiv osoba Vakičić Željke i Đurić Dragoljuba, (koja i jeste osnov za krivični predmet tužilaštva) zbog saučestvovanja u sačinjavanju falsifikata i njegovom prikrivanju. Još ranije sam uz priložene dokaze obavjestio pismeno Sud - predsjednika suda Hanušića dopisom "Dokaz da sud smišljeno falsifikuje presude".
Do toga je došlo neposredno poslije razgovora sa predsjednikom i sekretarom suda u kome su potvrdili postojanje falsifikata ali uz stav da ne smatraju kao ja da je u pitanju SMIŠLJANI KRIMINAL, nego da je to po njima samo "GREŠKA". Detaljno sam obrazložio i dokazao da se ne radi o grešci.
Sve sa ciljem da se kako tako objasni fašistička diskriminacija porodice Bajo i nastavi sa prikrivanjem ubistva osmogodišnje Ivone Bajo koje se desilo prilikom šverca narkotika u Bobar grupu i naravno pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke. Pošto sudija Đurić Dragoljub nije odgovarao onda sam pismeno uputio dopis predsjedniku suda odnosno sudu te zatražio pismeno izvinjenje suda zbog sačinjavanja tog falsifikata "Zahtjev sudu za izvinjenje" i podatke o tome ko je imao pristup spisu te da se sud ogradi od tog kriminalnog akta.
To je prema datumima jedini dokument nastao poslije uništavanja spisa ali sud odnosno predsjednik Hanušić nije našao za shodno ni da me o tome obavjesti a kamoli da se ogradi ili izvine i to ne meni nego majci ubijene djevojčice a čije ubistvo udruženim snagama prikrivaju sudovi i tužilaštvo u Bijeljini.
Dakle ni na taj pismeni zahtjev nije odgovoreno, čime se predsjednik suda Hanušić Aid svrstao u grupu mafijaške mreže koja čini i prikriva krivična djela.
I na kraju sam pismeno zahtjevao da se u predmetu sudije Sekulić 80 1 Pr 082502 17 Pr, izvede kao dokaz kompletan predmet iz koga je sačinjen falsifikat i naravno priložio kopiju tog falsifikata ali sudija Sekulić je i taj kao i skoro desetak drugih zahtijeva potpuno ignorisala odnosno prikrila činjenicu o postojanju falsifikata.
Iz priloga "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" predatog pred pretres 20.04.2017. vidi se da sam pismeno zahtijevao da se kao dokazi izvedu 4 predmeta Prekršajnog suda te čak da se izda naredba MUP-u da dostavi svoj primjerak predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr. Sve ovo se dešavalo prije datuma kada je navodno uništen taj predmet a prema podacima iz naredbe OJT Banjaluka to se desilo 08.05.2017.
DAKLE, UMJESTO DA USVOJI MOJ PRIJEDLOG ILI DA SE BAR PISMENO OČITUJE O TOME DA SE ODBIJA, SUDIJA SEKULIĆ PRIKRAVA TU ČINJENICU KAKO BI U SADEJSTVU SA OSTALIM NAVEDENIM MOGLI UNIŠTITI SPIS IAKO SVI DOBRO ZNAJU ZA FALSIFIKAT I DA JE POKRENUTA ISTRAGA O TOME.
I tako, znajući za moje pismene zahtjeve i za taj falsifikat, umjesto da odgovore, pruže objašnjenje i pokrenu istražne radnje, vezano za taj kriminal, osobe u sudu pokreću sasvim suprotnu akciju a to je da se kompletan spis izuzme i uništi što se vidi iz dokaza koji prilažem, odluke tužilaštva iz Banjaluke.
Skrećem pažnju da uništavanjem spisa, odgovorne osobe iz osnovnog suda nisu uopšte uništili falsifikat, nisu uništili dokaz krivičnog djela, nego su pokušale prikriti informacije, ko je, kada i kako imao pristup spisu i ko je sačinio kopiju dokumenta od koga je potom načinjen falsifikat.
Sve u svemu ovdje se uopšte ne radi o nekom kriminalnom postupanju u bilo kom predmetu, što je uobičajeno postupanje sudija, nego o aktivnostima izvan sudskog postupanja na predmetu koji je zatvoren i okončan i to tako što je sačinjena kopija rješenja i falsifikovano to rješenje, tako što je neregularno udaren pečat pravosnažnosti. Taj dokument se dijelio drugim organima, kako bi meni lično i kompletnoj porodici Bajo nanio štetu a onda kada sam razotkrio postojanje tog falsifikata više osoba se udružilo da zaštite kriminalce koji su taj falsifikat sačinili i dijeli okolo vjerovatno čak i visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
Svjedok koji zasigurno zna od koga je potekao falsifikat je gospodin Radujko Milan iz pravobranilaštva Republike Srpske a prema podacima koje imam to je poznato i načelniku sudske policije Borovčanin Danku koji je taj falsifikat koristio kao izgovor za fašističke metode koje je neovlašteno primjenjivao prema svim srodnicima ubijene djevojčice.

PRILOZI

Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Naredba T12 1 KTK 0000296 17
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp

PRS JP 18-17 od 07.04.2017. PRS JP 18-17 od 09.02.2017.
Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Dokaz da sud smišljeno falsifikuje presude
Zahtjev sudu za izvinjenje
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17
Izjave aktera sverca i ubistva


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 6. prosinca 2017.

GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I USPOSTAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

Država bi trebalo da se temelji na 3 stuba vlasti – zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj. Nažalost nijedna od njih nije funkcionalna, ne djeluje u interesu naroda, nego su podređene sprezi političara, tajkuna i interesima stranaka na vlasti. Primjera je bezbroj a ističemo samo propast 3 banke pod direktnom kontrolom vlade gdje je po priznanju vlasti opljačkano oko 2 milijarde evra.

GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I USPOSTAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

Država bi trebalo da se temelji na 3 stuba vlasti – zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj.
Nažalost nijedna od njih nije funkcionalna, ne djeluje u interesu naroda, nego su podređene sprezi političara, tajkuna i interesima stranaka na vlasti.
Primjera je bezbroj a ističemo samo propast 3 banke pod direktnom kontrolom vlade gdje je po priznanju vlasti opljačkano oko 2 milijarde evra.
Sve institucije su pod kontrolom političkih moćnika a poslednji primjer je ostavka revizora pod pritiskom predsjednika RS a koji je ustanovio milionske minuse u budžetu. Sve je eskaliralo blokadom rada skupštine pošto vladajuća većina nije htjela raspravljati o tim kriminalnim aktivnostima.
Umjesto toga je poslanicima opozicije spriječen pristup sjednici.
Taj postupak je ozvaničenje terora koji vlada sprovodi nad narodom, brutalno kršeći ustav, zakone i ljudska prava a sloboda misli i govora je zabranjena.
Čak je i predsjednik pokreta „Treći blok“ okrivljen i suđeno mu je za mirno izražavanje stavova, kako ličnih tako i pokreta. Nebitno je čak i to što je pred sudom oslobođen krivice jer na taj način vlast zastrašuje narod primjerima po kojima će ih tužiti i kažnjavati ako se usude ukazati na kriminal.
Poslednji takav primjer je podrška pokreta sugrađanki pred sudom u Banjaluci za šta je zatražena dozvola suda na koju je i odgovoreno ali...
Pošto se pojavilo oko 20 građana, pronijela se vijest da je u zgradi postavljena bomba.

I KAKO UBUDUĆE DA MIRNI GRAĐANI IZAĐU U JAVNOST KADA IM SE OVAKO JASNO PRIJETI NOVČANIM KAŽNJAVANJEM ILI ŠTO JE JOŠ GORE, EKSPLOZIVNIM NAPRAVAMA NA KOJE MOGU NABASATI ???

To jeste izazvalo strah i oprez kod mnogih ali pokret čine prije svega hrabri ljudi i spremni su na dalju borbu za uspostavljanje pravne države.
Od prijateljskih zemalja, njihovih vlada i naroda očekujemo podršku u toj borbi, da utiču na medije i vlast da ne vrše represiju nad građanima, aktivistima pokreta koji namjeravaju pratiti rad sudova, tužilaštava, policije, evidentirati kršenja prava i zakona te o svemu obavještavati javnost, putem medija i javnih tribina.

U SKLOPU PRIJEKTA POKRET „TREĆI BLOK“ PLANIRA :

- Nastavak kontakta sa građanima i prikupljanje informacija o nezakonitim postupanjima državnih organa.
- Razgovori sa pojedincima koji imaju dokaze o korupciji i žele ih prezentovati javnosti pod punim imenom i prezimenom.
- Prisustvovanje sudskim postupcima u krivičnim, parničnim i prekršajnim predmetima i praćenje rada tužilaca i sudija.
- Analiza materijala iz tih postupaka, koje će evidentirati i dokumentovati pripadnici pokreta „Treći blok“.
- Posjete predsjednicima sudova, glavnim tužiocima, načelnicima policije itd, gdje bi se prezentovale uočene nepravilnosti i ponudila saradnja za uspostavu pravne države i vladavine prava.
- Javno prezentovanje prikupljenog materijala putem web stranice pokreta i drugih medija.
- Podnošenje krivičnih prijava nadležnim organima za sva uočena kršenja zakona i ljudskih prava.
- Besplatna pravna pomoć građanima za svaki oblik diskriminacije od strane državnih organa ili privatnih firmi, pravnih ili fizičkih lica koja zloupotrijebe svoj položaj i moć.
- Saradnja sa prijateljskim vladama i udruženjima iz njihovih zemalja.
- Udruživanje i saradnja sa drugim sličnim pokretima u Bosni i Hercegovini.
- Sve druge aktivnosti koje ovde nisu posebno navedene a u skladu su sa ciljevima projekta.
Projektom će rukovoditi glavni odbor pokreta a za svaki grad će biti određeni povjerenici za prisustvovanje suđenjima i kontakt sa institucijama kako bi se maksimalno smanjili troškovi i izbjegla suvišna putovanja.
Pokret već ima stručne saradnika ali će pozvati i sve zainteresovane za volonterski rad, sve one koji žele dobro svom narodu i zemlji.
Aktivnosti na projektu suštinski traju i tokom 2017-te a punu aktivnost namjeravamo ostvariti od 01.01.2018. do 01.09.2019.
Opšte je poznato da je po pisanjima pristalica pokreta „Treći blok“ došlo do razotkrivanja kriminala u VSTV-u, Tužilaštvu i intenziviranja aktivnosti ministarstva bezbjednosti u borbi protiv pravosudne korupcije.
Prikupljene materijale objaviti poslednji mjesec pred opšte izbore što će djelovati psihološki na vlast te će mnogo više truda uložiti da u javnost ne dođe neko njihovo neprikladno postupanje.
Sve ovo bi trebalo ohrabriti građane da javno iskažu svoje mišljenje, iznose dokaze o korupciji i pomažu onima kojima je to potrebno.

SISTEM RADA

Pokret će u svakom gradu formorati timove na čijem će čelu biti pripadnik pokreta a saradnici volonteri, pravnici, daktilografi, informativni stručnjaci, psiholozi, prosvetni radnici, svi koji mogu i žele da se priključe projektu.
Timovi će prikupljati podatke, skenirati materijale, organizovati prisustva suđenjima, kontaktirati institucije i obavljati razgovore sa njima te krajem svakog mjeseca izvještavati glavni odbor o rezultatima.
Uz dogovor sa strankama – građanima, pokret će objavljivati prikupljene podatke na internetu u medijima i na javnim skupovima.
U poslednjem mjesecu projekta, tokom avgusta 2018. biće sačinjen Izvještaj te dostavljene kopije svim institucijama koje budu sarađivale, kao i vladama prijateljskih zemalja koje podrže naš rad i pruže nam zaštitu ukoliko naši aktivisti budu proganjani od strane režima.

Septembar 2017.

POKRET „TREĆI BLOK“

ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST JELENE MARKOVIĆ

Sudija Marković je dakle još 2012-te imala u svom predmetu dokaze o prikrivanju ubistva ali je to ignorisala i umjesto da pismeno obavjesti nadležne istražne organe, priključila se saučestvovanju i tako doprinjela da se osim prikrivanja ubistva i krijumčarenja nastavi pljačka preko Bobar banke još 2 godine do njene likvidacije.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST JELENE MARKOVIĆ

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Dana 14.02.2017. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev sudiji Marković" u kome se pozivam na prava garantovana ustavom i tražim neke informacije vezano za predmet 80 0 P 039221 12 P u kome je postupala sudija Marković.

ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

NA TAJ ZAHTJEV SUDIJA MARKOVIĆ JELENA NIKADA NIJE ODGOVORILA.
Tako je naštetila ugledu sudijske funkcije, pokazala pristrasnost i saučesništvo prema počiniocima krivičnih djela a na štetu meni i porodice.
Naime neposredno pre toga sam dobio od Osnovnog suda u Bijeljini dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina iznosi pismeno stav da "NEME SAZNANJA" o oštećenjima privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" odnosno torbe koja je uklonjena 23.07.2009. sa smrtno ranjene osmogodišnje Ivone Bajo.
Taj ruksak je bio tema i predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome je tužena strana bio AD Univerzal iz Bobar grupe, zbog uklanjanja sa lica mjesta tog materijalnog dokaza i prikrivanja njegovog oštećenja što je za posljedicu imalo kršenje prava mene i porodice te kako se sad vidi OJT Bijeljina je vodilo i zatvorilo kompletnu istragu ne imajući u spisu činjenicu da je kaiš ruksaka koji je djevojčica nosila preko ramena dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja od kamiona koji je dovezao neregularan tovar i pobjegao uz pomoć AD Univerzal...
Tokom postupka sam više puta upozoravao sudiju Marković da oštećenje predmeta nigdje nikada nije evidentirano te da je to potrebno ustanoviti, no očito u dogovoru sa advokatima tada živog i moćnog Gavrila Bobara, sudija je brutalno falsifikovala moju tužbu i utvrđivala sve osim onoga što je bila tema. Neću uopšte opisivati kakve je sve kriminalne radnje vršila nego prilažem "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" i citiram dio obrazloženja Okružnog suda u Bijeljini:
"Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Ovde se radilo o mom prijedlogu za ponavljanje postupka koji je odbijen jer sam iste argumente isticao i u žalbi samo tada drugostepeni sud takođe "nije primjetio" da je jedna od tačaka tužbe torba, (ruksak) a ne ubistvo sestričine.
Sudija Marković nije odgovorila na zahtjev jer nema adekvatan odgovor jer se smišljeno "bavila nepotrebnim temama" kako bi prikrila ubistvo, krijumčarenje i pljačku stotina miliona maraka koja je bila u toku preko Bobar grupe.
U zahtjevu sam postavio 4 pitanja iz kojih se vidi šta je sve sudija Marković izmislila u presudi a potenciram broj 2 s obzirom da je netačno navela kako je tužilaštvo utvrdilo da je žica pokidala krvni sud Ivone Bajo.
Dokument o tome ne postoji isto kao što OJT Bijeljina "nema saznanja" da je ruksak oštećen. Kako sada izgleda može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u vrhu snimci policije a u nastavku fotosi načinjeni poslije preuzimanja iz suda.
Sudija Marković je dakle još 2012-te imala u svom predmetu dokaze o prikrivanju ubistva ali je to ignorisala i umjesto da pismeno obavjesti nadležne istražne organe, priključila se saučestvovanju i tako doprinjela da se osim prikrivanja ubistva i krijumčarenja nastavi pljačka preko Bobar banke još 2 godine do njene likvidacije.
Da se ne radi o nekim slučajnim greškama dokaz su i moji "Zahtjevi od 08.08.2013."
Ni na te zahtjeve nikada nije odgovoreno ali sve do ove godine nisam imao dokaze da tužilaštvo nema podataka o oštećenju ruksaka niti je viši sud izneo pismeni stav da se sudija Marković bavila temama koje nisu u tužbenom zahtjevu a prikrivala materijalni dokaz ubistva.
I da zaključim: U skladu sa nadležnostima tema ove pritužbe je neprimjereno ponašanje zbog neodgovaranja na zahtjev vezan za ustavom garantovana prava a postoji i više dokaza o krivičnim djelima sudije Markovič za šta VSITV-e i UDT, nisu nadležni ali očekujem da će ih proslijediti nadležnim organima u skladu sa obavezom iz ZKP-u...

PRILOZI

Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 08.08.2013. a
Zahtjev za informacije 08.08.2013. b


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902