nedjelja, 24. prosinca 2017.

PRIGOVOR PO PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS OD 07.12.2017.

Obavještavam Osnovni sud u Sokocu da neću doći po vašem pozivu ni 26.12.2017. niti bilo kada a ako budete insistirali na kršenju zakona i mojih prava, moraćete izdati naredbu sudskoj policiji za moje privođenje. Odluka o odbijanju mojih prigovora koja je vjerovatno već pripremljena neće moći ni da mi se dostavi do 26.12.2017. a prema rokovima teoretski mogu da je predam prigovor u pošti tek tog datuma, što poziv za isti dan dodatno obesmišljava, na stranu što je nezakonit. Svoja prava i besmislenost ove optužnice te kriminal i zločine tužilaštva i njihovoh saučesnika ću dobrovoljno dokazivati i odazvati se pozivima isključivo pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom u Bijeljini, koji je na manje od kilometrra udaljen od mene, tu su svi potrebni spisi, svi svjedoci i potrebno je samo da doputuje predstavnik tužilaštva ako već u OJT Bijeljina ne postoji niko ko smije da mi se suprotstavi pred sudom...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


PRIGOVOR PO PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS OD 07.12.2017.

Na osnovu ZKP-u, član "Razlozi za prigovor i odluka o prigovoru" : "(1) Prethodnim prigovorima se: a) osporava nadležnost, b) ističu okolnosti iz člana 232. stav 1. tačka g) ovog zakona, v) ukazuje na formalne nedostatke u optužnici, g) osporava zakonitost dokaza, d) zahtijeva spajanje ili razdvajanje postupka i đ) osporava odluka o odbijanju zahtjeva za postavljanje branioca na osnovu člana 54. stav 1. ovog zakona.
(2) Ukoliko sudija za prethodno saslušanje usvoji prigovor iz stava 1. tačka g) ovog člana odlučiće da se takav dokaz izdvoji iz spisa i vrati tužiocu. (3) O prethodnim prigovorima odlučuje sudija za prethodno saslušanje u roku od osam dana koji ne može učestvovati u suđenju. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovorima žalba nije dopuštena.

A) Član "Odlučivanje o optužnici" stav 5 propisuje "Sudija za prethodno saslušanje dostaviće optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odgađanja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 časa nakon potvrđivanja optužnice. Sudija za prethodno saslušanje obavijestiće optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora, da će ročište o izjašnjenju o krivici biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno po isteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu.
OSNOVNI SUD U SOKOCU ODMAH JE UZ OPTUŽNICU UPUTIO I POZIV ZA ROČIŠTE ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA ZAKONSKIM PROPISOM ČIME SU PREKRŠENA MOJA PRAVA. BILO JE POTREBNO PRVO DOSTAVITI SAMO OPTUŽNICU, OSTAVITI 15 DANA ROKA ZA PRIGOVORE, DONIJETI ODLUKU O IZNESENIM PRIGOVORIMA I TEK ONDA ZAKAZATI ROČIŠTE O IZJAŠNJENJU. OČITO JE DA MOJI STAVOVI KAKVI GOD DA SU NE ZANIMAJU SUD NEGO ISKLJUČIVO ŽELJE TUŽILAŠTVA MA KOLIKO BILE NEZAKONITE I KRIMINALNE...
B) Prema odredbama ZKP-u član "Odlučivanje o optužnici" sud je bio obavezan "ispitati da li je sud nadležan" što nije učinjeno i time je povrijeđeno moje pravo na pravično suđenje. Sve to s obzirom da je članom "Forum delicti commissi" stav "(1) Mjesno nadležan je sud na čijem području je krivično djelo izvršeno ili pokušano." i opisu u "Optužnici" citiram opis tužilaštva "Dana 20.04.2015. na području opštine Bijeljina" jasno da je nadležan Osnovni sud u Bijeljini, dakle.
OSNOVNI SUD U SOKOCU NIJE NADLEŽAN DA POSTUPA PO OVOJ OPTUŽNICI, TE TRAŽIM DA SE OPTUŽNICA ODBIJE ILI UPITI NADLEŽNOM OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI.
C) Ukazujem da je prema odredbi člana 232, stavovi "a) djelo koje je učinio osumnjičeni nije krivično djelo, b) postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost osumnjičenog, osim u slučaju iz člana 206. ovog zakona, v) nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio krivično djelo" jasno da nema krivičnog djela. Prema opisu iz optužnice, kao element navodnog krivičnog djela stoji, citiram tužioca "izložio poruzi sud" dok je opis te tvrdnje i navodno dokazivanje opisano tekstom "u predmetnom podnesku u više navrata vrijeđao sud". Naprotiv, ovakva optužnica i podmetanje termina "uvrede" kao da je u pitanju izraz iz krivičnog zakona "poruga" je izlaganje suda poruzi od strane tužilaštva, kao i radnje koje su činile pojedine sudije u svojim rješenjima i presudama.
ČLANOM 370 KZRS, JASNO JE PROPISANO DA JE KRIVIČNO DJELO IZVRŠENO AKO JE U PITANJU "PORUGA" A NE "UVREDE" KAKO JE TO U TAKOZVANOJ OPTUŽNICI PRIZNALO I SAMO TUŽILAŠTVO.
Lične impresije tužioca i mržnja koju RS i Tužilašvo godinama pokazuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca sa ortačkom Bobar grupom sa kojom je opljačkala stotine miliona maraka su potpuno nebitni za dokazni postupak a tužilaštvo nije ponudilo nikakav nalaz i mišljanje vještaka kojim bi se bilo koji izraz koje je samo tužilaštvo opisalo kao uvreda, mogao bar djelimično smatrati porugom...

D) Tužilaštvo u "optužnici" navodi, citiram dio "posebno sudiju Osnovnog sudu u Bijeljini, koja je donijela spornu prvostepenu presudu Vlakčić Željku"... Odgovorno tvrdim da osoba "Vlakčić Željka" ne postoji ni u mojim žalbama niti sam je nekada pominjao niti je takva osoba postupala u bilo kom predmetu vezanom za mene. I za ovo se može reći da je izlaganja suda poruzi od strane tužilaštva unošenjem nepostojećih osoba u "optužnicu".
SUD JE PREMA ODREDBAMA ZKP-U " IZ ČLANA "ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI" BIO OBAVEZAN DA USTANOVI DA LI JE OPTUŽNICA PROPISNO SASTAVLJENA ŠTO UKLJUČUJE I TO DA LI IMENA KOJA SE POMINJU U OPTUŽICI POSTOJE I U DOKAZNOM MATERIJALU TE DA ODBACI OPTUŽNICU ILI JE VRATI, JER JA ĆU SVAKAKO TRAŽITI DA SE OSOBA IMENA VLAKČIĆ ŽELJKA POZOVE KAO SVJEDOK JER JE TUŽILAŠTVO NAVELO TO IME...
E) Kao navodne dokaze odnosno materijal koji potkrepljuje navode iz optužnice, tužilaštvo predlaže i "Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015." te "Dopis RTRS od 01.06.2015. Prema svom sadržaju to nisu nikakvi dokazi krivičnog djela i tražim da se izbace iz dokaznog materijala. Pismeno sam ih upozorio da nisu nadležni i da neću doći po njihovom pozivu a uprkos tome smišljeno se predaje optužnica nenadležnom sudu i to na Sokocu, kada ni u avgustu nije moguće iz Bijeljine stići do 10 časova a kamoli 26. decembra kada će vjerovatno putevi biti zameteni snijegom. Ovo je očiti primjer iživljavanja i zlopotrebe položaja od strane tužilaštva koje je namjeravalo ponižavati i maltretirati ravnopravnu stranu u postupku, višesatnim putovanjem zbog dvije riječi koje bi se izgovorile a sve očito sa ciljem da tužilac na kraju radne godine predstavi da je kao nešto radio. Osim toga Tužilaštvo RS, može interno donositi odluke o nadležnosti pojedinih tužilaštava ali ne i o nadležnostima Osnovnih sudova.
OJT ISTOČNO SARAJEVO JE MORALO OSPORITI SVOJU NADLEŽNOST A AKO VEĆ ŽELE RAD NA OVOM PREDMETU MORALI SU OPTUŽNICU PREDATI MJESNO NADLEŽNOM OSNOVNOM SUDU JER ZKP-U JASNO PROPISUJE DA JE NADLEŽAN SUD NA ČIJEM SE PODRUČJU DESILO ILI POKUŠANO PRETPOSTAVLJENO KRIVIČNO DJELO A NE NA PODRUČJU TUŽILAŠTVA KOJE PODIŽE OPTUŽNICU. SUD JE OVO BEZAKONJE BIO DUŽAN SPRIJEČITI I OGLASITI SE NENADLEŽNIM...


Na kraju obavještavam Osnovni sud u Sokocu da neću doći po vašem pozivu ni 26.12.2017. niti bilo kada a ako budete insistirali na kršenju zakona i mojih prava, moraćete izdati naredbu sudskoj policiji za moje privođenje. Odluka o odbijanju mojih prigovora koja je vjerovatno već pripremljena neće moći ni da mi se dostavi do 26.12.2017. a prema rokovima teoretski mogu da je predam prigovor u pošti tek tog datuma, što poziv za isti dan dodatno obesmišljava, na stranu što je nezakonit. Svoja prava i besmislenost ove optužnice te kriminal i zločine tužilaštva i njihovoh saučesnika ću dobrovoljno dokazivati i odazvati se pozivima isključivo pred mjesno nadležnim Osnovnim sudom u Bijeljini, koji je na manje od kilometrra udaljen od mene, tu su svi potrebni spisi, svi svjedoci i potrebno je samo da doputuje predstavnik tužilaštva ako već u OJT Bijeljina ne postoji niko ko smije da mi se suprotstavi pred sudom...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU