subota, 30. srpnja 2022.

KO I KAKO MOŽE POSTATI ZAŠTIĆENI SVJEDOK

Osnovano sumnjam da se ne radi o prirodnoj smrti odnosno samoubistvu okružnog tužioca i sudije nego o uklanjanjima svjedoka koji su imali saznanja o pokušajima mog ubistva jer ti predmeti ne samo da su bili nezakoniti pred nenadležnim organima nego su bili sredstvo kojim bi me dovukli na udaljenu lokaciju gdje bi me ubili pripadnici kartela a nakon više neuspjelih pokušaja da to učine u Bijeljini. Paralelno sa tim je angažovano na desetine provokatora, doušnika i "sitnijih" članova klana, koji su imali više zadataka a jedan od njih je da me navedu na neko krivično djelo koje bi bilo "slučajno snimljeno" te je došlo i do slučaja prijetnji pripadnicima VSTV od strane angažovanih lica a po uputama instruktora iz MUP-a...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH

Glavnom tužiocu Tužilaštva BIH i postupajućem tužiocu u predmetu pred Sudom BIH "S1 2 K 04622 22 Krn 2" podnosi se prijedlog za angažovanje lica iz grupe osumnjičenih kao svjedoka saradnika ili zaštićenog svjedoka uz razotkrivanja krivičnih djela i počinilaca o kojima ima saznanja a o kojima ću u nastavku opisati detalje uz priložene dokaze :
 

KO I KAKO MOŽE POSTATI ZAŠTIĆENI SVJEDOK

 
Prema podacima iz moje arhive 09.05.2021. sam napisao te poslao na vaš službeni mejl "OTVORENI POZIV TUŽILAŠTVU BIH DA ZAUSTAVI DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA" koji sada dostavljam u prilozima a iz koga se može vidjeti da upozoravam kako su u životnoj opasnosti i svjedoci iz MUP-a, sudske policije i pravosuđa. Osim okružnog tužioca i sudije čija sam imena tada naveo na dnu treće strane, smrtno je stradao, odnosno ubijen je 21.03.2022. načelnik kriminalističke policije Radenko Bašić. Osim drugih informacija o krivičnim djelima i počiniocima, koje je nesporno imao, g. Bašić je imao saznanja o događajima koje sam opisao pri dnu te treće strane a vezano za prijetnje nekim pripadnicima pravosuđa kao i motive zbog čega je to izvršeno te ih sada neću opisivati. Ukazujem samo na potencijalnu mogućnost da je ubistvo načelnika motivisano upravo time da se prikriju odgovorni za više krivičnih djela, uključujući pokušaje mog ubistva uz osnovanu sumnju da su i smrti navedenih tužioca i sudije nasilne. Primjećujem da je nakon mog poziva od 09.05.2021. došlo do više akcija u kojima su hapšeni pripadnici mafijaškog kartela. Nevezano da li su moji dopisi imali ikakvog uticaja na to ili ne, ohrabruje činjenica da se konačno razotkrivaju imena pripadnika terorističke organizacije odgovorne za veliki broj zločina. S tim u vezi upućujem vam novi prijedlog, vezano za prilog "Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Željko Radovanović i drugi" u kome sam označio imena osoba sa područja Bijeljine, gdje i sam stanujem a koja lica najmanje jedno a možda i svi imaju informacije o prikrivanju ubistva, prometu narkotika, pokušajuma ubistva i više pretećih krivičnih djela. O tome se opisuje i u prilogu "Pripadnici dodikovog narko mafijaškog kartela završili iza rešetaka" ali se navode i imena nekih drugih lica koja su i dalje na slobodi te predstavljaju opasnost po svjedoke i druge građane. Neposredno nakon toga je došlo do nekih neobičnih događaja opisanih u prilogu "Šta je pozadina Dodikovog iznenadnog obezbjeđenja" koje sam predvidio i najavio u svom dopisu - krivičnoj prijavi od 02.04.2022. Osobe Ž.R. i S.K. ne poznajem lično, odnosno nismo imali nakakve kontakte, što i ne čudi jer su na visokim pozicijama u kartelu no moguće je da imaju podatke o licima koja su mi slata kao provokatori sa ciljem da me odvuku u klopku a lice Ž.R. bi s obzirom na dugogodišnji "staž" unutar narko klana, vjerovatno moglo znati i šta se dešavalo 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu, ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo o čemu su dokaze prikrili pripadnici MUP-a, Dragoslav Marković, Stanko Stanišić, Siniša Vrućinić ali i više drugih lica, koja su službeno postupala. Prema dokumentaciji do koje sam došao nakon višemjesečnih pokušaja i neviđene opstrukcije, vidljivo je da su u Bobar grupu, dovezana 4 paketa "robe" dok je direktor ujutro sa magacinerem zatekao samo paket što znači da su tokom noći pod nadzorom portira nestala 3 paketa što se može pročitati u sažetku "Izjave aktera šverca i ubistva" koji prilažem. Ubistvo nevine djevojčice je dakle smišljeno prikriveno kako bi se sakrilo krijumčarenje narkotika i pranje novca koje se vršilo preko Bobar grupe odnosno Bobar banke, uz organizovanu pljačku koja je razotkrivena nekoliko godina kasnije nakon sumnjive smrti vlasnika.
O smišljenom prikrivanju ubistva neposredna saznanja ima osoba J.S. koja se pominje u saopštenju za javnost Suda BIH, pod nazivom "Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Željko Radovanović i drugi". Ističem da lično nemam podatke o povezanosti te osobe sa bilo kakvim kriminalom nego sam naprotiv imao priliku da se uvjerim u suprotno te čak zaslugom tog lica sam došao do nekih veoma važnih dokaza prikrivanja ubistva djevojčice Ivone. Iz priloga "Zapisnik o uvidu 21.01.2010." je vidljivo da je odobreno fotografisanje materijalnih dokaza od kojih su najznačajnije slike `dječjeg ruksaka` koje se mogu vidjeti unutar priloga "Zagubljeni dokazi" uz moje komentare. Na jednoj od slika se vidi službenica suda koja pokazuje da ostatak presječenog kaiša jedva dostiže do metalne alke, dok je odsječeni dio, koji je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu, uklonjen od strane pripadnika kriminalističke policije dok je ostatak većim djelom opran jakim hemijskim sredstvom da bi se uklonili tragovi masti i ulja od kamiona koji je dovezao "robu" te uz pomoć portira i policije, pobjegao sa lica mjesta.
Nakon što sam načinio ove snimke i slao dopise o tome, počinju prvi pokušaju zastrašivanja, lažnih prijavljivanja o nepostojećim krivičnim djelima te prikupljanju podataka za pripremu likvidacije. MUP, koji je organizovao šverc narkotika i smišljeno prikrio dokaze ubistva me je marta 2010-te, lažno optužio za "ugrožavanje sigurnosti" navodeći kao `dokaz` moje dopise u kojima sam pisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ubistva završiti iza rešetaka. Svakome ko je upoznat sa krivičnim zakonom je jasno da upozorenje kriminalcima da će završiti u zatvoru nije nijedna od radnji opisanih u odredbama pomenutog člana no oni koji su prikrili zločin su bili spremni na sve da bi izbjegli zaslužene kazne. Zbog lažne optužbe i posebnih istražnih radnji koje neprekidno traju i danas mi je bez sudskog rješenje i prava na žalbu garantovanog ustavom, onemogućeno kao i svim drugim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo da pristupim u Tužilaštvo kako ne bih mogao lično predati materijalne dokaze te da bi svi mogli glumiti kako o tim dokazima "nemaju pojma".
Sledeći ključni događaj i dokument je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." kada sam ponovo uz pomoć osobe J.S. uspio da dobijem predmete - privatno vlasništvo moje porodice a u pomenutom dokazu je opisano u kakvom se stanju nalazi materijalni dokaz `dječji ruksak`. Neposredno nakon toga - svega mjesec i po kasnije a nakon mojih dopisa i zahtjeva da se ustanovi kako je došlo do prikrivanja dokaza ubistva, protiv mene se tajno pokreću nelegalne radnje pred nenadležnim OJTIS-u u režiji tadašnjeg glavnog tužioca Rajka Čolovića a o čemu je detalje znao 5 godina kasnije ubijeni g. Ninković. Kasnije je taj nezakoniti predmet uz optužnicu, dostavljen Sudu u Sokocu, gdje bez rješenja Vrhovnog Suda RS, tadašnji predsjednik suda Borovčanin Luka, takođe nezakonito, potvrđuje optužnicu za "povredu ugleda suda". Pomenuti g. Borovčanin je smjenjen sa te pozicije 21.03.2021. a samo nekoliko dana kasnije je sahranjen bez podataka o uzroku smrti. Poslije višemjesečnih nastojanja sam dobio usmenu informaciju da je pronađen obješen i da se to nekolicini osoba, rodbini i prijateljma predstavilo kao samoubistvo a za javnost sakriveno. O tome sam više puta pisao čak i VSITV-u i niko nije demantovao istinitost ove verzije što dodatno ukazuje da je vjerodostojna. Osnovano sumnjam da se ne radi o prirodnoj smrti odnosno samoubistvu okružnog tužioca i sudije nego o uklanjanjima svjedoka koji su imali saznanja o pokušajima mog ubistva jer ti predmeti ne samo da su bili nezakoniti pred nenadležnim organima nego su bili sredstvo kojim bi me dovukli na udaljenu lokaciju gdje bi me ubili pripadnici kartela a nakon više neuspjelih pokušaja da to učine u Bijeljini. Paralelno sa tim je angažovano na desetine provokatora, doušnika i "sitnijih" članova klana, koji su imali više zadataka a jedan od njih je da me navedu na neko krivično djelo koje bi bilo "slučajno snimljeno" te je došlo i do slučaja prijetnji pripadnicima VSTV od strane angažovanih lica a po uputama instruktora iz MUP-a. Iako je čak i VSTV-e izdalo saopštenje sredinom 2017-te, tražeći da se hitno ispitaju detalji do toga nije došlo nego se organizatori kriju a nedavno ubijeni načelnik Bašić je imao podatke o tome ko je iz policije bio umješan u te nezakonite radnje. U vrijeme dok su "posebne istražne radnje" protiv mene još bile tajne, (iako sam ih primjetio ali nisam znao šta je izgovor za njih) nastao je dokument "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." ponovo zaslugom osobe J.S. gdje se navodi da sud nema nikakvih saznanja o oštećenjima materijalnog dokaza jer nisu evidentirana u zahtjevu policije niti u zapisniku a uz taj dopis je kao prilog stiglo i "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017." u kome nadležna okružni tužilac Stjepanović Danica pismeno tvrdi da "nema saznanja" o oštećenjima ruksaka i čak ih naziva navodnim, što asocira da sam ih izmislio. Da je u pitanju laž, može se zaključiti već iz prethodnih priloga, nakon što mi je dozvoljeno fotografisanje no od obilja drugih dokaza o tome, prilažem "Zahtjev od 15.01.2014." u kome sam uz postavljeno pitanje o materijalnom dokazu ubistva, priložio i fotografiju ali mi naravno nikada nije odgovoreno sve do januara 2017-e, kada se tvrdi - LAŽE, da o tome nema pojma. I na kraju - s obzirom da se u nekoliko dokumenata insinuira kako možda kaiš ruksaka nije uopšte presječen ili bar možda nije bio prilikom istražnih radnji i prijema u sudski depo nego valjda nekada iz nepoznatih razloga kasnije, prilažem i dokaz "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u donjem djelu slike koje sam načinio nakon preuzimanja predmeta i tada sam uočio da je predmet koji je ubio djevojčicu i presjekao kaiš, istovremeno polomio metalnu vođicu rajfešlusa, što je takođe prikriveno, odnosno "profesionalci" iz MUP-a to nisu primjetili.
Originalne fotografije kriminalističke policije se vide u prilogu "Snimci policije" koje sam nakon nadljudskih napora uspio da dobijem skenirane iz spisa OJT Bijeljina, crno bijele ali se jasno vidi da je na snimku "FOTO br. 9" načinjenom neposredno nakon ubistva djevojčice u vrijeme "istražnih radnji" a prije odlaganja u sudski depo, kaiš ruksaka dvostruko presječen ali se to ne pominje u opisu ispod, što nedvosmisleno dokazuje da je ubistvo smišljeno prikrivano. Prilog "Ručni rad policije" prikazuje fotografije ubijene djevojčice gdje se vidi smrtonosna rana na grudima nanesena predmetom koji je presjekao kaiš a potom probio prsnu kost i pokidao dušnik i arterije. Zločinci iz mafijaškog narko kartela su prikrili sve ove detalje i materijalne dokaze te iskonstruisali laž prema kojoj je navodno djevojčica pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe ispod upravljača, iako tragovi krvi počinju desetak metara prije pada što se može vidjeti na prvoj slici priloga "Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije". Druga slika na tom prilogu prikazuje žicu kojom je navodno probodena prsna kost i nanesene smrtonosne rane. Vidljivo je da je žica kružnog oblika, prečnika 3 milimetra, dok je kanal kroz kost i tkiva uži - svega 1 milimetar a dužine 25 milimetara. Pomenuta žica, dakle nije mogla načiniti takvu povredu tim prije što ne može ni proći kroz procjep u kosti od svega 1 milimetar. Sve ovo što sam razotkrio, djelom i zaslugom osobe J.S. je bilo više nego dovoljno da pripadnici narko kartela iz policije, ignorišu moje brojne dopise i ne izjašnjavaju se šta znaju - ili ne znaju o tome kako je došlo do presjecanja kaiša i objasne druge nelogičnosti a sa druge strane angažuju brojne dilere i sitne kriminalce uz čiju pomoć su više puta pokušavali da me ubiju. To nisu uspjeli iz više razloga a jedan od njih je što su to htjeli predstaviti kao "zadesnu smrt" ili samoubistvo što nije uspjevalo s obzirom da dobro poznajem zakone te sam prepoznao "posebne istražne radnje" uz nekada panična nastojanja da me sa nekim izgovorom odvuku negdje izvan grada. Prema svemu prethodno navedenom, nesporno je da osoba J.S. nije postupala u istražnim radnjama ali je upoznata sa svim detaljima i činjenicama ko su bili odgovorni da to učine, da to nisu htjeli uraditi ni nakon mojih brojnih zahtjeva i upozoravanja, iako su bili obavezni zakonom na to. Stoga predlažem Tužilaštvu BIH da pomenuto lice saslušaju na iznesene okolnosti i eventualno predlože status zaštićenog svjedoka, odnosno da učine onako kako im nalaže profesionalizam, moral i čast.

PRILOZI

Otvoreni poziv Tužilaštvu BIH da zaustavi djelovanje mafijaškog kartela, Određen pritvor osumnjičenima u predmetu Željko Radovanović i drugi, Pripadnici dodikovog narko mafijaškog kartela završili iza rešetaka, Šta je pozadina Dodikovog iznenadnog obezbjeđenja, Izjave aktera šverca i ubistva, Zapisnik o uvidu 21.01.2010.; Zagubljeni dokazi, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 2 od 16.01.2017.; Zahtjev od 15.01.2014.; Snimci dječjeg ruksaka, Snimci policije, Ručni rad policije, Falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 15. srpnja 2022.

ZAŠTO JE MAFIJAŠKI KARTEL OD `SAMOUBISTAVA` PONOVO PREŠAO NA LIKVIDACIJE

Podsjećam da je MUP RS, više godina aktivno pokušavao da me ubije i to predstavi kao "zadesnu smrt" te me je naposlijetku napao, direktno fizički u zgradi PU Bijeljina, prijeteći ubistvom uz psovke i vrijeđanje. Veliki broj dokaza o ovome i drugim razbojničkim napadima sam dokazao u nekoliko sudskih postupaka od kojih ističem redmet "80 0 Pr 100636 18 Pr". Prethodno je jedan od šefova mafijaškog kartela Dodik Milorad, javno obznanio formiranje "crne knjige" i izdao nalog njihovim ljudima da vode borbu protiv imena koja su u njoj zapisana. O tome sam već dostavljao dokaze i istakao da je u pitanju, bukvalno otvorena naredba za likvidacije svih onih koje kartel smatra da su prepreka za dalju pljačku te su se pokušaji mog ubistva intenzivirali. I za kraj uvoda podsjećam da je uzrok svemu to što je mafijaški klan ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, preko čije je banke godinama prao novac i vršio organizovano pljačkanje naroda i budžeta. U prethodnim prijavama sam navodio i više imena direktnih izvršilaca krivičnih djela iz policije ali to sada više ne činim jer s obzirom da im se pruža podrška te konstantno štite najgori zločinci, kompletan MUP, tretiram kao najobičniju bandu...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i drugih podnosi se :  

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GRUPE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL - TERORISTIČKE GRUPE

Napomena : Ova krivična prijava je direktan nastavak prijave sa podnaslovom "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel" koja je poslata kako se može vidjeti u prilogu "Krivična prijava protiv grupe za organizovani kriminal - terorističke grupe - mejl" 02.04.2020. ne samo na adresu Tužilaštva BIH, nego i više drugih institucija, uključujući i zvanične mejlove takozvanog MUP-a RS, koji je uz njihove saučesnike i prijavljen za najteža krivična djela.
Podsjećam da je MUP RS, više godina aktivno pokušavao da me ubije i to predstavi kao "zadesnu smrt" te me je naposlijetku napao, direktno fizički u zgradi PU Bijeljina, prijeteći ubistvom uz psovke i vrijeđanje. Veliki broj dokaza o ovome i drugim razbojničkim napadima sam dokazao u nekoliko sudskih postupaka od kojih ističem redmet "80 0 Pr 100636 18 Pr". Prethodno je jedan od šefova mafijaškog kartela Dodik Milorad, javno obznanio formiranje "crne knjige" i izdao nalog njihovim ljudima da vode borbu protiv imena koja su u njoj zapisana. O tome sam već dostavljao dokaze i istakao da je u pitanju, bukvalno otvorena naredba za likvidacije svih onih koje kartel smatra da su prepreka za dalju pljačku te su se pokušaji mog ubistva intenzivirali. I za kraj uvoda podsjećam da je uzrok svemu to što je mafijaški klan ubio osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, preko čije je banke godinama prao novac i vršio organizovano pljačkanje naroda i budžeta. U prethodnim prijavama sam navodio i više imena direktnih izvršilaca krivičnih djela iz policije ali to sada više ne činim jer s obzirom da im se pruža podrška te konstantno štite najgori zločinci, kompletan MUP, tretiram kao najobičniju bandu. O djelu razbojništava prijavljenih sam informisao više stranih agencija te Predsjednika RS, na šta je reagovano prilogom "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.".
Ali umjesto da se postupi prema obavezi iz ZAKON-a O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA, član "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske" stavovi "1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. 2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana." MUP nastavlja da krši zakone, štiti krimnalce u svojim redovima i saučesnike te štiti ortake u zločinima, počev od Dodik Milorada pa nadalje. Od nastanka pomenutog dokumenta je došlo do nasilne smrti više lica uključujući čak 3 direktna svjedoka krivičnih djela vezanih za pokušaje mog ubistva a to su okružni tužilac Ninković Dragan, sudija Borovčanin Luka te načelnik Radenko Bašić. Okolnosti o tome kako je g. Bašić i šta znao sam pojasnio u prethodnoj prijavi - isključivo Tužilaštvu BIH jer se ne mogu razumjeti bez priloženih dokaza a za razliku od više prethodnih ubistava koje su predstavljane kao "samoubistva" ili "prirodne smrti" u slučaju načelnika policije se iz više razloga od toga odstupilo te ću pojasniti :

ZAŠTO JE MAFIJAŠKI KARTEL OD `SAMOUBISTAVA` PONOVO PREŠAO NA LIKVIDACIJE

U predhodnoj prijavi sam ukazao na razotkrivanje pripadnika kartela koje na osnovu dešifrovanja aplikacija SKY, vrši novinar Slobodan Vasković, koji je u tekstu "Visoki funkcioneri mup rs pripadnici kavačkog klana" imenovao veliki broj imena pripadnika MUP-a te kao šefove označio direktora policije, Dodik Milorada i njegovog sina. Sada prilažem pdf fajl "Razotkrivaju se zločini dodikovog mafijaškog kartela" u kome je ali i u više drugih medija objavljeno da je uhapšen jedan od pripadnika klana iz Bijeljine gdje i ja živim a dobro mi je poznato da su ovdašnji kriminalci ortaci sa zločincima iz policije koji pokušavaju da me ubiju uz njihovu pomoć. U tekstu se ističe da je uhapšeni član Dodikove paraobavještajne službe a čije je zadatak očito da prikuplja informacije i organizuje likvidacije lica iz "crne knjige". O tome sam pisao i u prethodnoj prijavi ali i upozorio odnosno predvidio naredne događaje te citiram crvenim pravougaonikom označeni pasus sa strane 5 te prijave koju sada prilažem pod nazivom "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel". "Time se moja pretpostavka da ubistvo g. Bašića, nije plan nekog izolovanog kriminalca, nego monstruozna FALSE FLAG operacija, mafijaškog kartela, koji čine Dodik Milorad, MUP RS te brojni Dodikovi ljudi unutar institucija i izvan njih. Sve je očiglednije da su se šefovi kartela, dotjerani do zida i u panici da će završiti na dugogodišnjoj robiji zbog brojnih zločina, odlučili da ubiju nekog svjedoka krivičnih djela iz policije ne toliko zbog njegovog eventualnog svjedočenja u budućnosti nego da bi imali izgovore za poteze koje su isplanirali da učine, praktično stvarajući od policije privatni zaštitarski servis za sebe i istovremeno ogoljenu terorističku organizaciju za zastrašivanje svjedoka i drugih građana uz prikrivenu a moguće uskoro i javnu poruku da će MUP RS, svim sredstvima "zaštititi" političare i komandu policije čak i od organa BIH odakle osjećaju opasnost od hapšenja. Za građane koji možda nisu upoznati sa pojmom "false flag" da pojasnim kako se radi o specijalnim akcijama tajnih službi jedne države protiv druge ili čak o operacijama paradržavnih mafijaških struktura, usmjerenih protiv naroda te zemlje. Pri tome se obično organizuje neka diverzija, odnosno teroristički napad sa mnogo ljudskih žrtava a za šta se optuži neko drugi. Primjer toga je recimo rušenje zgrada u SAD, 11.09.2001. koje je pripisano nekom arapskim čobanima, koji su nakon pola sata obuke, sjeli u avione i zabili se u zgrade koje su nakon toga propale u zemlju. Oni koji ne vjeruju u takvu verziju tvrde da je rušenje izvedeno kontrolisanom nuklearnom eksplozijama na 50 do 100 metara dubine kojima je istopljena stijena što je i jedini način da se takve zgrade bezbjedno sruše a preduslov je za izgradnju da se dostave podaci o metodu rušenja zgrade. Taj događaj je poslužio kao izgovor za napade na više zemalja bogatih naftom i rudama, narednih godina. Nije dakle samo policija u RS, teroristička organizacija nego mafijaške strukture unutar institucija imaju sve države a ovdašnji političari i šefovi policije su sluge - sitniji agenti, moćnih stranih obavještajnih službi, koje kontrolišu i organizuju promet narkotika, zlata, trgovinu robljem i sve druge kriminalne aktivnosti. Dakle, nakon pisanja novinara Vaskovića, mnogi pripadnici kartela unutar policije su se uspaničili - oni pošteni i časni policajci su počeli da osjećaju odbojnost prema njima i distanciraju se od njih a u redovim i jednih i drugih je bilo onih koji su spremni svjedočiti o tome šta znaju, odnosno neki su vjerovatno i dostavljali podatke tužilaštvima. U takvoj situaciji, vrhu kartela ne bi ništa donijelo neko novo "samoubistvo" koje bi tada tako i bilo doživljeno od većine građana i službenika te su se odlučili na otvorenu likvidaciju sa ciljem da tako zastraše sve potencijalne svjedoke, zatim da zbiju redove policije, kako bi ih pridobili uz sebe, da umire kriminalce iz policije čija su imena objavljena u tekstovima pomenutog novinara i da naprave uvertiru i zamajac za naredne poteze a koji su uslijedili nakon što sam podneo prijavu 02.04.2022. U prilogu "Sukobi unutar režimskog narko mafijaškog kartela" je vidljivo da su zločinci iz policije u stilu gestapoa, premlatili desetine ljudi za koje se nesporno znali da nemaju veze sa zločinom dok su sa druge strane upravo šefovi MUP-a bili višegodišnji saučesnici i ortaci osobe koja je osumnjičena za naručivanje ubistva načelnika, kao i za ubistvo Slaviše Ćuluma. Dalje se u tom tekstu pominje kako pripadnik klana Stevanović, gradonačelnik Zvornika, koji je pod istragom u nekoliko država, pokušava da se spasi i upire prstom na Igora Dodika, uvezujući ga sa Radojem Zvicerom što je veoma važno za nastavak u događaje koji su nakon toga uslijedili a koje sam najavio. U prilogu "Kostrešević je pripadnik zločinačke ubilačke grupe" istraživački novinar Vasković tvrdi da je direktor policije umješan u pripremu likvidacije jednog od uticajnih političara regiona. Ovde se ne pominje ime no uvjeren sam da se misli na Aleksandra Vučića, koji je jednako velik ako ne i veći zločinac od Dodik Milorada i očito su obojica spremni na sve da bi sebe spasili. U tekstu se podsjeća i na to da su MUP RS i Vlada RS učestvovali u logističkoj podršci likvidacije u Beogradu 13.09.2020. Dalje se ukazuje na to da su direktor policije i Dodik Igor u vrhu Banjalučkog narko klana te što je POSEBNO VAŽNO za dalje događaje te da je nakon hapšenja Željka Radovanovića iz Bijeljine, obruč oko pomenute dvojice i ostalih vođa kartela dodatno stegnut. Da MUP RS nije nikakav izuzetak nego je policija klasična kriminalna zločinačka i teroristička organizacija svuda u svijetu može se vidjeti i iz priloga "Uhapšen načelnik novosadske policije Slobodan Malešić" od 05.04.2022. što je signal šefovima kartela unutar MUP-a RS da bi uskoro i oni trebalo da dođu na red. Ali još važnija je vijest pod nazivom "U Beogradu uhapšen Darko Šarić" koji je uz Zorana Ćopića, stari saradnik i ortak Dodika i MUP-a RS u pranju novca od narkotika a za promet i prodaju da i ne govorimo. Ova vjest je objavljena 14.04.2020. u skoro svim medijima ali su mnogi izostavili najvažniji detalj a to je da je akcija izvedena u akciji koordiniranoj od strane Europola i Eurojusta. Uhapšeni su djelovali na teritoriji Evrope (gdje spada i RS, odnosno BIH) a sumnjiče se za promet opojnih droga itd za šta su stručnjaci, pripadnici Dodikovog policijskog kartela. DAKLE U HAPŠENJA PRIPADNIKA KARTELA SU SE UMJEŠALE INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE. Paralelno sa time, novinar Vasković nastavlja da nervira kriminalce iz policije RS a posebno direktora tekstom "Izmišljene opasnosti za zaštitu narko kartela" iz koga prvo ističem pasus : "Iako je SIPA imala informaciju da Railić “traži ubicu da ubije policajca” nije je dostavio MUP RS. Kao što ni Mladen Marić, načelnik Uprave za organizovani kriminal, nije reagovao na Bašićeve zahtjeve da se Railić istraži i uhapsi." I bez ovoga je ranije bilo jasno da je za likvidaciju odgovoran MUP a velika je vjerovatnoća i da su egzekuciju isplanirali i organizovali pojedinci iz MUP-a i njihovi ortaci iz klana za ostvarenje ciljeva koje sam naveo i na koje ćemo ponovo doći u nastavku jer dalje u tekstu Vasković tvrdi, citiram uokvireni pasus : "Nakon hapšenja Miljatovića, 26/27.03., Kostrešević izmišlja prijetnje visokom policijskom funkcioneru ili predstavniku lokalne samouprave. MUP RS zaprimio je od bezbjednosne partnerske agencije iz okruženja operativnu informaciju u kojoj se navodi da bi u skorije vrijeme moglo doći do izvršenja teškog krivičnog djela za sada nepoznatog visokopozicioniranog lica (jedinica lokalne samouprave, MUP RS), navodi se u depeši koju je Kostrešević poslao 28.03.2022. godine. Kao ugroženo lice “vaskrsao” je Zoran Stevanović i to već dva dana kasnije, nakon čega je uslijedila besmislena, neproduktivna i amaterska akcija MUP RS u Zvorniku. Međutim, načelnik PU Zvornik, Aleksandar Vasiljević i gradonačelnik grada droge Zoran Stevanović od tada imaju stalnu policijsku pratnju. Sve djeluje uredno, ali daleko je od toga: Provjerama je utvrđeno da je Kostrešević izmislio kako je “MUP RS zaprimio od bezbjednosne partnerske agencije iz okruženja” navedenu operativnu informaciju. Demantovala je to upravo “partnerska služba” koju Kostrešević nije imenovao u Depeši, ali jeste rekao o kojoj se radi. Ne navodim njeno ime iz razumljivih razloga. Sve je bila farsa - od depeše do “hapšenja” u Zvorniku sa samo jednim ciljem - da se pokaže navodna ugroženost vrha Kavčana kojem pripadaju i Kostrešević i Marić, čija je Uprava vodila “akciju”, kao i Vasiljević i Stevanović." Ovime se pokazalo da su moja predviđanja iz prijave poslate 02.04.2020. (pisane nekoliko dana ranije) u potpunosti ostvarena u praksi te da pojedini pripadnici iz vrha kartela a čija su imena razotkrivena, koristeći se atmosferom nakon likvidacije načelnika policije, stvaraju oko sebe "oklop" od tjelohranitelja i čuvara odnosno policijske zaštite. Ali to nije sve jer policija daje obezbjeđenje i pripadnicima kartela u drugom mjestu, što se može vidjeti u prilozima "Policija patrolira Bakincima - snimanje i fotografisanje zabranjeno" te "Specijalci osiguravaju dodikovo imanje u bakincima" sa obrazloženjem da je MUP, navodno dobio informacije o "ugroženosti" Milorada Dodika i članova njegove porodice. Sada je trenutak da podsjetim na to da je Stevanović koji je "ugrožen" u Zvorniku te dobio zaštitu, prethodno optužio Dodika da ga reketira a onda se parkiraju oklopna vozila i oko Dodika. I ovde je vjerovatnije da se ne štiti Milorad nego upravo Igor Dodik, koji nema nikakav imunitet i jedini izvor moći mu je bilo prezime i uticaj njegovog oca. Ne treba smetnuti sa uma i činjenicu da je trenutno svjetski značajan događaj, ratni sukob Rusije i Ukrajine, koji osim teškoća u snabdijevanju energentima i robama, presjeca pristup bankovnim računima za mnoge šefove kartela i to kako na zapadu tako i u bankama sa istoka. Tako je od nekada "rajske" pozicije sa nekoliko računa u Zapadnoj Evropi pa onda za svaku sigurnost i poneki u Rusiji, nakon stavljanja na crne liste, sankcije te povlačenje ruskih banaka sa tržišta, klan došao u opasnost da mu sve što su pokrali i iznjeli iz zemlje propadne te im je od životne važnosti bilo da imaju bar neku konekciju ka novcu. Prilog "Vlada republike srpske preuzeće sberbanku" jeste nastao prije prethodno navedenih ali je bitan za cjelinu pošto pokazuje da je mafija preuzela kontrolu nad Sberbankom uz prazna naklapanja o "ispunjavanju obaveza", "zaštiti svih sredstava" itd ali i da će Vlada uložiti 15 miliona maraka. Kad se ima u vidu činjenica da je vlada RS poznata po pljačkanju, pranju novca i uništavanju banaka te da je temeljno uništila i odvela u likvidaciju nekoliko banaka, jasno je da plasiraju laži i da im je kontrola nad ovom bankom potrebna da izvuku sav novac koji postoji a potom da preko te banke nastavljaju pljačkati budžet. Banke su uostalom i nastale, odnosno služe prvenstveno za pranje novca i pljačku koja se pokriva i prikriva raznoraznim "transakcijama" ali i lažnim kreditima što Dodik najbolje zna a zna i javnost preko afere oko kupovine vile u Beogradu. Ali s obzirom da sada više ne mogu a sve i da mogu ne smiju se više usuditi da prebacuju opljačkani novac niti u jednu stranu banku jer se plaše zaplijene a ni same prostorije banke nisu sigurne kao nekada, ostaje kao najbolja opcija SEF U BAKINCIMA, pa još ako ga okruže "despotima", mogli bi mirno da spavaju. Sam Dodik je ispričao svoju verziju o tome u prilogu "Britanski plan je da me pokupe i odvedu na nepoznato mjesto" gdje se žalio ruskom "Sputnjiku" da ga britanski agenti žele "pokupiti" i odvesti na nepoznato mjesto. Sve to potkrepljuje "podacima" kako su prije desetak godina "kidnapovali" pojedince i odvodili ih u kontejnere, šikanirali, pominjući kao primjer Milovana Bjelicu sa Sokoca. Do danas nisam čuo za taj slučaj i neobično je da ga Dodik nije ranije pominjao ali je još neobičnije da se baš nekako nakon tog perioda koji Dodik pominje između njega i Bjelice razvila snažna ljubav i saradnja. I pita se Dodik - DA LI JE TO MOGUĆE a i ja se pitam pošto nisam čuo nikad za to a dodajem pitanje da li je moguće da policija jedne zemlje provali u kuću građanina te pucaju u nenaoružanog civila. Reklo bi se da je možda u pitanju neka od sutuacija koje pominje dodik u kojoj su akteri britanski agenti no nije tako nego je na djelu MUP RS, odnosno specijalna policija kojom je komandovao današnji ministar Dragan Lukač. U prilogu "Šokantna pozadina ubistva Novice Lukića" koji je napisao pripadnik policije on tvrdi da se radi o smišljenom ubistvu, citiram : "Lukačeva specijalna policija aprila 2004. godine ubila je Novicu Lukića kao saradnika i svjedoka protiv organizovanog kriminala. Tog dana dogovorena je predaja dokaza o narkomafiji Republike Srpske a o čemu je Tužilaštvo BiH već mjesecima sprovodilo opsežnu istragu. Policijska akcija "hvatanja ratnih zločinaca" bila je tek paravan za brutalnu mafijašku likvidaciju i pronalaženje kompromitujućih dokaza. Istina je bolna, ali neumoljiva. Novicu Lukića, rođenog brata presuđenog ratnog zločinca Milana Lukića, specijalna policija Republike Srpske likvidirala je 18. aprila 2004. godine. Pokušali su brutalno mafijaško ubistvo opravdati pružanjem otpora, sličnošću sa bratom i drugim mantrama, no dokazi i činjenice pobili su laži MUP-a. Ovim tekstom dokazujem da je i akcija "hapšenja braće Lukić" tek farsa izvedena kako bi prikrili stvarnu pozadinu zločina čija meta je upravo bio ubijeni Novica. To da u ovom slučaju imamo mafijašku likvidaciju sa "ovjeravanjem" žrtve posvjedočila je Ružica Lukić, supruga ubijenog Novice. Kada je čuo razvaljivanje ulaznih vrata, po svjedočenju supruge, Novica je u pidžami ustao iz kreveta, načinio dva koraka i otvorio vrata spavaće sobe. U tom momentu iz hodnika specijalci mu pucaju u noge. Kada je pao na pod specijalci dolaze iznad njega i u tijelo pucaju rafalno. Izjavu supruge potvrđuju rane nađene na tijelu ubijenog: jedna u nozi, četiri u prsima i dvije na ruci. Tih šest rana u gornjem dijelu tijela zadobio je dok je bespomoćno ležao na podu a šta je utvrđeno uviđajem izvršenim istog dana. Puščana zrna u podu nepobitno dokazuju da je žrtva ležala prilikom rafalanja po tijelu." Čak i ako ostavimo po strani ozbiljne optužbe da se radi o planskoj likvidaciji, ostaje činjenica da je nevinog građanina ubila policija RS a ne neki strani agenti kako kaže Dodik ne navodeći detalje. Možda bi nešto više mogli naći u prilogu "Dodiku skida glavu 40 britanskih specijalaca" gdje se pominje i tačan broj i to da prave obruč oko Milorada Dodika. No da ne bi čitali dalje taj tekst, skrećem pažnju da je objavljen 11.06.2018. u tadašnjoj izbornoj godini te je služio kao jedan od brojnih spinova Dodikovog kartela da se predstavi narodu kao "zaštitnik" RS, koga žele srušiti "grozni stranci" a koji su ga da podsjetim i doveli na vlast kao "dašak svježeg vjetra na balkanu" usput zabranjujući politički rad stotinama pojedinaca da bi svom mezimcu raščistili teren i omogućili evo već 25 godina vladavine uz pljačke, zločine i laži koje plasira i on i teroristička organizacija MUP RS. Tada je osim navodnih britanskih specijalaca, Dodikov narko mafijaški kartel, podmuklo spinovao i opravdane proteste porodice ubijenog Davida Dragičevića koje su podržavali građani te se to u tekstu opisuje riječima : "Prvu fazu dobro isplaniranog udara na Dodika gledamo ovih dana i u formi protesta grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci, koji diskretno dobijaju političku boju i sve više se udaljavaju od izvornog saosećanja sa ocem tragično nastradalog dečaka." Policiji naravno ni tada a ni kasnije nije padalo na pamet da razotkrije istinu o zločinu nego je organizovala konferenciju za štampu i iznjela najgnusnije laži da bi likvidaciju predstavila kao samoubistvo "narkomana" nakon "pljačke". Neposredno nakon izbora te godine, MUP je sve građane koji su tražili pravdu ili samo nosili transparent, sa natpisom "PRAVDA" progonio, hapsio, maltretirao u stilu gestapoa a po instrukcijama mafijaškog bosa Dodik Milorada čije riječi uvjek treba ponavljati sve dok ne završi na zasluženoj robiji, citiram : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!”
Ostaje nejasno gdje su bili i šta su radili "britanski specijalci" od 2018-te kada ih je prvi put "locirao i razotkrio" Dodikov kartel pa sve do danas kada smo u 2022-oj. Zašto ga nisu presretali i zatvorili u kontejner u prethodne 3 godine, nego se "pojavljuju" sada, istovremeno sa aktivnostima Europola i hapšenjima narko bande, koju Dodik i policija žele predstaviti kao "zavjeru" protiv "patriote" Dodika. Kako je Dodik u vrijeme kada su ga prethodni put, pred prošle izbore "rušili" britanci, nazivao političke protivnike, opisao je narodni poslanik Nebojša Vukanović u tekstu "Srbenda na kaspijskom jezeru" tvrdeći da su tadašnji službenici u organima BIH, "bakirovci" i "izdajnici" a g. Ivanić za Dodika i njegove ljude, uključujući i šefove policije nije bio "srpski član predsjedništva" nego "podanik u balkanskom Teheranu". Sjećam se da je tada "srpskom članu predsjedništva" g. Ivaniću, onemogućavano i da koristi prostorije u Banjaluci a o korištenju helikoptera da ne govorimo. Sada vidimo sasvim drugu situaciju da MUP RS, ne postupa po dopisima Predsjedika RS na šta je obavezan zakonom, iako sam upozorio da mafijaški kartel pokušava da ubije ne samo mene, nego su u opasnosti i brojni drugi svjedoci. Osim okružnog tužioca i sudije, ubijen je u načelnik policije, svi upoznati sa detaljima o planiranju mog ubistva i sve krivicom MUP-a. Prikriva se ime službenika koji me je napao i prijetio ubistvom, imena službenima koji su uklonili sa ubijene djevojčice Ivone, meterijalni dokaz ubistva, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji a sa druge strane štiti se "izdajnik i podanik u Teheranu".
MUP RS i Dodik lažu kada tvrde da je sve po zakonu jer sa zakonom nemaju nikakve veze. O eventualnim informacijama te zaštiti pripadnika Predsjedništva BIH, nadležni su organi BIH, prije svega Ministarstvo bezbjednosti a oni će procjeniti da li je potrebno angažovanje oklopnih jedinica oko kuće u kojoj Dodik i ne boravi. Pitanje je ko ga štiti kada nosi kese sa poklonima u Tužilaštvo. Ukazujem da MUP RS, svojim oklopnim vozilima štiti osobu koja je osumnjičena za više ozbiljnih krivičnih djela od kojih su najpoznatija pranje novca, zloupotreba položaja te trgovina i promet ukradenim umjetninama i da je sasvim zakonita i realna mogućnost da tužilac zatraži hapšenje osumnjičenog te pretrese prostorija i sefa, gdje bi se mogle naći još neke zlatne ikone i stotine miliona evra bez dokaza o porijeklu a još prije nekoliko godina sam čitao tekstove stručnjaka koji tvrdi da se u Bakincima nalazi minimum milijarda evra opljačkanog novca. Oklopnjaci i policija, dakle ne čuvaju Milorada Dodika nego opljačkani novac i druge pripadnike kartela i to ne od izmišljenih "britanskih agenata" nego od Europola, koji se pominje u tekstu "U Beogradu uhapšen Darko Šarić" kao i to da se ZA OSTALIM ČLANOVIMA INTENZIVNO TRAGA. Europol, baš kao i novinar Vasković, kao i Tužilaštvo BIH, zna ko su i gdje se kriju svi ti ostali. I naravno da MUP ne radi ništa po zakonu što sam više puta dokazao i nisam u pitanju samo ja a o njihovom i kriminalu Milorada Dodika se na diplomatski način oglasilo i tužilaštvo u svom saopštenju "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava". Sjetimo se Milana Vukelića kome su takođe prijetili ali su i uspjeli da ga ubiju pa onda Slaviša Krunić, koji je javno ukazivao, (Poruka režima milorada dodika - reket ili život) da dobija prijetnje od Milorada Dodika te da mu pokušava oteti firmu, što se na kraju i desilo. I naravno da policija nije makla ni malim prstom da ga zaštiti kao ni svog pripadnika g. Bašića ali zato štiti šefa mafijaškog kartela, višestruko osumnjičenog i za brojna druga krivična djela. Vezano za ovu likvidaciju ukazujem na to da je policija pripremila i organizovala likvidaciju te podmetnula lice Ž.K. kao jednog od ubica. On je ubijen na drugom mjestu pa donesen i ostavljen na putu što se može zaključiti po tome što je zvanično umro od obilnog krvarenja a oko njega na licu mjesta nema ni kapi krvi. Ne bi se trebalo iznenaditi ako tok postupka u slučaju ubistva Krunića ali i Bašića pokaže da zvanično osumnjičeni imaju alibi za vrijeme zločina, odnosno da ih je MUP podmetnuo kao lažne tragove sa ciljem da prođe vrijeme i skrene pažnja sa nalogodavaca, koje niko i ne pominje. U stvarnosti sada iako je prošlo manje od mjesec dana od ubistva načelnika Bašića, fokus je skrenut na "ugroženost" pripadnika kartela i na njihovo štićenje od strane policije a o ubijenom g. Bašiću ne govore više ni riječ vezano za temu "opasnosti po život" iako im je ta likvidacija poslužila kao uvertira za sve. A oni oklopnjaci ne bi mogli zaustaviti ni osrednju četu bivših vojnika Isila, koji se godinama u medijima lažno opisuju kao "ekonomski migranti" a da ne govorimo o savremenim raketama koji bi od njih napravile gomilu starog gvožđa, na šta sam upozorio MUP i Vladu RS u pismenom dopisu "Zahtjev i krivična prijava Vladi RS" koji i prilažem a iz koga izdvajam pitanja : Da li je Vlada Republike Srpske, odnosno MUP Republike Srpske, ustanovio da li je glavni republičko sanitarni inspektor Desimir Miljić, obješen, kako bi njegovu ulogu mogao preuzeti Dodik Milorad ili se gospodin sam objesio da ne bi učestvovao u najavljenom zločinu nad narodom i koji su argumenti takozvanog MUP-a da ubistvo gospodina Miljića proglasi za "samoubistvo". Da li je Ministru unutrašnjih poslova poznato da bilo koja raketa, ispaljena sa teritorije Evrope ili dalje, ukoliko ima dovoljan domet uz instaliranu 5G mrežu, može da mu pogodi "despota" u centar, bez obzira da li stoji parkiran na trgu ili je u pokretu. Da li je predsjedniku Vlade Republike Srpske jasno da ista ta raketa ili dron naoružan vatrenim oružjem, može pogoditi ministra unutrašnjih poslova ili bilo kog drugog člana Vlade u petu ili gdje god poželi uz podršku 5G infrastrukture koja se instalira. Da li je Vladi Republike Srpske jasno da uz pomoć 5G infrastrukture mogu strane obavještajne službe, locirati u milimetar, bilo kog člana vlade, predsjednika Republike ili da pogode helikopter, kojim se "srpski član predsjedništva BIH" prevozi na svoje imanje ili posjećuje neki od lokalnih odbora stranke. Tužilaštvu BIH je već poznato i ima materijal koji dokazuje učešće Dodik Milorada i brojnih pripadnika MUP-a u prometu narkotika i brojnim drugim krivičnim djelima. Pokazali su da su spremni ubiti i sudije i okružne tužioce i sopstvene službenike a o brojnim nevinim civilima da i ne govorim. Svaki naredni dan u kome ti zločinci ostaju na slobodi, čineći nova krivična djela je dodatna opasnost za brojne svjedoke i to ne samo pripadnike klana nego i za nevine građane ali i za sudije i tužioce na šta sam davno upozoravao ali nije bilo reakcije. Na kraju podsjećam na još jednu od mnogobrojnih prijetnji koje je dodik javno upućivao građanima ali i sudovima, tužilaštvima, borcima, političkim protivnicima i poslovnim konkurentima a to je vijest iz 2016-te pod nazivom "Crnadak zbog `hladne osvete` prijavio Dodika policiji" na šta nije bilo nikakve uzbune u MUP-u, parkiranja oklopnjaka, niti je Dodik procesuiran. Naprotiv iste godine, nekoliko mjeseci kasnije je uputio prijetnju "crnim knjigom" SVIMA u stilu Pabla Eskobara - kako je to opisao jedan od tada najvećih protivnika Milorada Dodika g. Zdravko Krsmanović, koji je ubrzo nakon toga preminuo ili je ubijen `hladnom osvetom`, neka svako sam procjeni...

PRILOZI

Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Krivična prijava protiv grupe za organizovani kriminal - terorističke grupe - mejl, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.; Razotkrivaju se zločini dodikovog mafijaškog kartela, Sukobi unutar režimskog narko mafijaškog kartela, Kostrešević je pripadnik zločinačke ubilačke grupe, Uhapšen načelnik novosadske policije Slobodan Malešić, U Beogradu uhapšen Darko Šarić, Izmišljene opasnosti za zaštitu narko kartela, Policija patrolira Bakincima - snimanje i fotografisanje zabranjeno, Specijalci osiguravaju dodikovo imanje u bakincima, Vlada republike srpske preuzeće sberbanku, Šokantna pozadina ubistva Novice Lukića, Dodiku skida glavu 40 britanskih specijalaca, Srbenda na kaspijskom jezeru, Poruka režima milorada dodika - reket ili život, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Zahtjev i krivična prijava Vladi RS, Crnadak zbog `hladne osvete` prijavio Dodika policiji

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 5. srpnja 2022.

ORGANIZOVANI KRIMINAL NA GLOBALNOM NIVOU

Podsjećam da na cigaretama i nekim drugim proizvodima piše jasno da su štetne po zdravlje ili da je u pitanju supstanca opasna po život dok se eksperimentalne vakcine lažno predstavljaju kao "sigurne" i "mnogo puta provjerene" i to samo nekoliko dana nakon što je objavljeno njihovo postojanje. Na taj način je zločin nesporno, uveliko teži i ozbiljniji a cijelo vrijeme se svaka suprotna informacija nemilosrdno cenzuriše. Ovaj razbojnički plan cenzora je smišljen tako da "nezavisni provjerivači činjenica" samo proglašavaju vijesti koje su nepodobne za lažne i oni lično ne brišu objave a njihovi saučesnici sa platformi koji brišu sadržaj se izgovaraju time da nisu oni vršili provjere nego neko drugi...
 

ORGANIZOVANI KRIMINAL NA GLOBALNOM NIVOU

 

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA ZA POVREDE SLOBODE IZRAŽAVANJA MISLI I TERORIZAM

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA PROTIV VIŠE LICA

Vezano za KRIVIČNI ZAKON BIH, članovi "Terorizam" (1) Ko počini teroristički čin s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti Bosne i Hercegovine, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da što izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura Bosne i Hercegovine, druge zemlje ili međunarodne organizacije, kaznit će kaznom zatvora najmanje pet godina. (2) Ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt jedne ili više osoba, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje osam godina. (4) Ko nabavi ili pripremi sredstvo ili ukloni prepreku ili preduzme neku drugu radnju kojom stvori uslove za izvršenje krivičnog djela iz stava (1) ovog člana kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (5) Teroristički čin, u smislu ovog člana, podrazumijeva koju od sljedećih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju: c) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenom ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja druge osobe, s ciljem da nju ili nekoga drugoga prisili da što izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca; d) nanošenje velike štete objektima Bosne i Hercegovine, vlade druge države ili javnim objektima. f) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala; i) prijetnja učinjenjem kojeg djela iz tačke a. do h. ovog stava. Te članova : Finansiranje terorističkih aktivnosti, Javno podsticanje na terorističke aktivnosti, Vrbovanje radi terorističkih aktivnosti, Obuka za izvođenje terorističkih aktivnosti, Organiziranje terorističke grupe, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Pripremanje krivičnog djela, Udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Krivični zakonik Republike Srpske - članovi : Samovlašće (1) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiljne prijetnje da će napasti na život ili tijelo, ili u sastavu grupe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. (3) Kaznom iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se i ko djelo iz st. 1. i 2. ovog člana učini za drugog. (4) Gonjenje za djelo iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po prijedlogu. Povreda slobode izražavanja misli (1) Ko uskrati ili ograniči slobodu govora ili javnog istupanja, osnivanja ustanova javnog informisanja, slobodu štampe ili drugih sredstava javnog informisanja, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko naredi ili sprovodi cenzuru, novinaru uskrati ili ograniči pristup informaciji ili slobodu obavještavanja, osim ako se ne radi o državnoj ili službenoj tajni. Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine - član : Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu - Ko u pravnoj osobi sklopi sporazum kojim se druga pravna ili fizička osoba ograničava u slobodnom prometu robe ili usluga na određenom području ili s određenim pravnim ili fizičkim osobama, ili sklopi sporazum kojim se na drugi način stvara monopolistički položaj određenih pravnih ili fizičkih osoba na tržištu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. UNIVERZALNA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA - Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Što se tiče motiva samozvanih "sudija" iz Raskrinkavanja.ba vidljivo je da su samo tokom "udarne" plandemijske 2020-te inkasirali skoro 200 hiljada dolara a u periodu 2018 - 2021, preko 620 hiljada dolara. I za kraj važnijih detalja iz opisa Raskrinkavanja, ističem dio iz priloga "Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje" gdje se navodi da se "verifikacija" dobija na godinu dana te da se svake godine iznova vrši provjera njihove podobnosti. To u praksi znači da ukoliko ne bi davali "legitimitet" za cenzurisanje time što sve tekstove i stavove koji nisu u skladu sa globalnim planovima - takve proglašavali za laži i teorije zavjere, onda bi ostali bez za naše uslove značajne sume novca a koja se u narodu naziva i mito. Kako svoju saradnju sa samozvanim "sudijama" iz Raskrinkavanja i drugih "ministarstava istine" objašnjavaju iz Fejsbuka, može se vidjeti u prilogu "Monopol na informacije od strane samozvanih provjerivača istine i internet platformi" gdje se prije svega priznaje da cenzurisanje zasnivaju na saradnji sa "nezavisnim" organizacijama za "provjeru činjenica". Potom one koje su okarakterisane kao "lažne" cenzurišu tako što se premještaju "niže" u novostima (na 13167 mjesto recimo) do koga nikad neće doći prosječni posjetilac što opet i sami priznaju navodeći da ih vidi znatno manji broj ljudi. Ali ono što se prikriva je činjenica da osim navedenog dolazi i do potpunog brisanja objava i blokade pojedinaca koji se procjene da su naročito nepodobni i opasni za ciljeve međunarodnog kartela, koji je kako se ispostavilo ostvario profit od 800 milijardi dolara. Dokaze o blokadama i brisanjima sadržaja ću prezentovati u nastavku no prije toga ističem da su slične prijave najavili i pravni stručnjaci Mislav Kolakušić te Mirnes Ajanović. Bivši sudija a sada zastupnik EU parlamenta, Mislav Kolakušić je više puta cenzurisan zbog svojih stavova što se može vidjeti u prilogu "KOLAKUŠIĆ POKAZAO PUT - Sprema se masovna tužba protiv cenzora Faktografa, prijeti im zatvor" te "Kaznena prijava protiv Faktografa, Gonga i Facebooka odaslana iz Bruxellesa i to zbog ograničavanja slobode govora" i "Kolakušić priprema kaznenu prijavu protiv Faktografa, Gonga i Facebooka – Cenzori uplašeni i u šoku". Da cenzorima nije bilo svejedno pokazuje i nihova reakcija u prilogu "Mislav Kolakušić koristi lažne optužbe protiv Faktografa u pokušaju da zadrži briselsku plaću" što bi kao trebalo značiti da bi da nije najavio krivičnu prijavu u suprotnom bio otpušten iz EU parlamenta. No iako se pratvaraju da su samouvjereni i mirni, vidjela se u narednom periodu promjena metoda cenzure te se izbjagavaju objašnjavanja razloga nego se samo vrše blokade uz insinuaciju da je prekršeno neko od pravila što se vidi na jednom od prvih priloga "Nove metode cenzure". Borba advokata Mirnesa Ajanovića protiv cenzora i "novo normalnih" inkvizitora je nešto poznatija za javnost u BIH a rezultat toga je takođe najava krivične prijave koja je vjerujem i predata. Detalji o tome se mogu vidjeti u prilozima "Advokat Mirnes Ajanović podnosi opomenu pred tužbu protiv `plaćeničkog factchekerskog portala Raskrinkavanje zbog cenzure na Facebooku`", Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave protiv lica koja su 19.12.2021. godine prenijeli lažnu vijest o uvođenju covid-potvrda i VTP mjera, Izjava stara mjesec predstavljena kao aktuelna, Vlada FBiH naredila uvođenje strožijih mjera, U Federaciji BiH od 20. decembra počinje primjena VTP pravila". No najvažniji dokaz da su vakcine eksperimentalne i da ne postoji dozvola za promet nijedne od njih se vidi u prilogu "Vijeće ministara o primjeni vakcina" odnosno da je samo jedna od kompanija, predala zahtjev za promet. Ništa od mogućih štetnih posljedica, načina na koji bi se trebalo vršiti vakcinisanje a pogotovo to da se radi o eksperimentisanju nad živim ljudima kao zamorcima se nije moglo čuti ni iz kriznih štabova niti iz medija. Originalno "Uputstvo za vakcine" se može vidjeti u prilogu a reakcija cenzora se može vidjeti u prilogu "Neistinite tvrdnje Mirnesa Ajanovića o dostupnosti informacija o vakcinama" gdje se pokušava insinuirati da su negdje na internetu postojali podaci o kojima je iznosio upozorenja g. Ajanović. O kakvoj se gluposti i pokušaju manipulaciue radi dovoljno je da ih zapitamo zašto informacije o pandemiji i vakcinama nisu tako ostavljene na nekoj web adresi nego su histerično ponavljene mjesecima a građani neprekidno bombardovani lažnim brojkama o "zaraženima" o sigurnosti vakcina dok se prikrivao podatak da sve te vakcine imaju status eksperimentalne studije, koja još traje. Podsjećam da na cigaretama i nekim drugim proizvodima piše jasno da su štetne po zdravlje ili da je u pitanju supstanca opasna po život dok se eksperimentalne vakcine lažno predstavljaju kao "sigurne" i "mnogo puta provjerene" i to samo nekoliko dana nakon što je objavljeno njihovo postojanje. Na taj način je zločin nesporno, uveliko teži i ozbiljniji a cijelo vrijeme se svaka suprotna informacija nemilosrdno cenzuriše. U sklopu pdf fajla "Blokada objava na fejsbuku" je jedan dio od obilja postojećih primjera cenzura, brisanja objava ili zaključavanja naloga a od 7 strana tog materijala ističem samo dio u kome se na poslednjoj 7-oj strani "objašnjavaju" razlozi cenzure i to kao pokušaji da se na obmanjujuć način dobiju "sviđanja" - lajkovi, praćenja, djeljenja ili pregledi. Lažne vijesti, teorije zavjere ili bilo kakve druge upute od strane "sudija" iz Raskrinkavanja se ne pominju. Na kraju ako se žalite, obavjeste vas da vam neće odgovoriti sa izgovorom da zbog lažne pandemije imaju manje ljudi za preglede - no kako vidimo da za cenzuru ima ogroman broj kandidata koji su uz to i dobro plaćeni. Ovaj razbojnički plan cenzora je smišljen tako da "nezavisni provjerivači činjenica" samo proglašavaju vijesti koje su nepodobne za lažne i oni lično ne brišu objave a njihovi saučesnici sa platformi koji brišu sadržaj se izgovaraju time da nisu oni vršili provjere nego neko drugi. Za javnost i sa pravnim odredbama manje upućene građane - to bi bilo kada bi se nalogodavac ubistva pravdao time da nije on lično nikoga ubio nego je samo napisao ili rekao, koja osoba zaslužuje da bude mrtva a direktni izvršilac ubistva se pravda tako što kaže da on nije doneo odluku o likvidaciji, nego je samo postupao po uputama nalogodavca. Primjer brutalne i neosnovane cenzure se vidi na primjeru "Kršenje standarda po tumačenju fejsbuka i fastčekera" i to iz perioda pripreme za lažnu pandemiju krajem 2019-te. Tada su mi u potpunosti blokirali ulazak na lični profil 90 dana, (samo u jednom navratu a ukupno mnogo duže) i tek po isteku tog roka sam mogao pristupiti korisničkom nalogu i slikati "obrazloženja" o cenzurisanju. No iako se vidi da je na djelu zabrana objavljivanja i djeljenja sadržaja, činjenica da je i sam pristup platformi bio onemogućen se prikriva. Razlog za cenzurisanje je predstavljeno kao navodni "neželjeni sadržaj" a u stvarnosti se radilo o opšte poznatim vjestima koje su prenijeli svi mediji a to su informacije o suđenju u slučaju ubistva Dženana Memića i malverzacije u Zavodu za nezbrinutu djecu, objavljene čak i pred Parlamentom Federacije BIH. Skrećem pažnju da je bukvalno par dana prije blokade u oktobru 2019-te u Njujorku, održan "Događaj 201 - scenario" ili "Event 201" u kome je simulirana pandemija korona virusa. Zanimljivo je i to da se u "simulaciji" radilo o prenosu virusa sa slijepog miša na ljude kao i mjesec dana kasnije u stvarnosti sa jedinom razlikom što se to desilo u Kini dok je simulacija za izvor zaraze predvidjela Brazil. Možda sam blokiran samo kao probni primjer za naredni period ali nije uopšte isključeno da je to učinjeno i preventivno sa mnom i drugim nepodobnim pojedincima da im ne bismo ometali sprovođenje planova za lažnu pandemiju. Logičan nastavak i dodatni dokaz da je sve unaprijed isplanirano se može vidjeti iz priloga "Korona - veliki reset" odnosno u originalu "Covid-19 - the great reset" što je knjiga izdata neposredno nakon proglašenja lažne pandemije a očito je napisana godinama ranije. Moje aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala su poznate mnogima prethodnih godina a potom sam ukazivao više puta i na to da je takozvana pandemija, prevara i laž u sklopu uvođenja novog svjetskog poretka te sam napisao i poslao na adrese više državnih institucija tekst pod nazivom "DA LI JE OPASNIJI NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ ILI `ODBRANA` OD NJEGA" koji prilažem kao web stranicu - html fajl i kao pdf dokument. Iz priloga "Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega - mejl" se vidi da je i na koje adrese poslat 12.11.2020. a iz sadržaja pdf fajla je uočljivo da je video prilog obrisan sa platforni i više nije dostupan. U pitanju je ozbiljna analiza trenutne "pandemije" i one od prije 100 godina takozvanog "Španskog gripa" zasnovana na zvaničnim naučnim podacima i to prije svega da je prema istraživanjima iz 2008 vršenim na zamrznutim leševima umrlih, ustanovljeno da su stradali od sekundarne bakterijske infekcije a ne od virusa i čitav članak bi bilo korisnon pročitati a ovdje citiram samo uvod :
Kad se sabere cijela teritorija Bosne i Hercegovine, ove godine je umrlo oko 2000 ljudi manje, nego prošle godine. Uprkos tome, svjedoci smo neviđene histerije mjesecima o "smrtonosnoj i strašno opasnoj" bolesti od koje ljudi masovno umiru i prema tome bismo očekivali, nekoliko puta veću smrtnost, nekoliko desetina hiljada umrlih ali statističke brojke jasno pokazuju da je umrlih manje i to je najbolji dokaz da je u pitanju propagandno psihološki rat koji ima sasvim druge ciljeve... Da je cenzurisanje informacija globalno i organizovano može se vidjeti i na primjeru "Deaktiviranje dailymotion naloga" kada je obrisan kompletan video kanal sa oko 20 video zapisa u kojima se samo promovisala sloboda izbora i zaštita ustavnih prava, koja su brutalno kršena u insceniranim vanrednim stanjima za koja je kao izgovor poslužila lažna pandemija. Slično je i sa pdf prilogom "Uklanjanje video youtube zapisa" gdje se vidi da je brisan svaki video zapis koji je po mišljenju i dojavama samozvanih "sudija" bio izvan zadate propagande. Umjesto detaljnijeg opisa primjera cenzure vezano za uklanjanje videa, podsjetiću samo da je eksperimentalna i neprovjerena vakcina, na prevaru proglašavana "sigurnom" i "efikasnom" već nekoliko dana nakon što se pojavila a potom su mnogi prevareni ljudi umirali nakon primanja tog hemijsko tehnološkog oružja. Jedan od takvih video zapisa je imao naziv "Hoćete li dozvoliti vašoj vladi da nametne prisilnu vakcinaciju" i kako se vidi jedan legitiman stav za slobodu izbora se cenzuriše sa željom da svi ljudi budu čak i fizički - prinudno natjerani na vakcinaciju. Da se bezočno i brutalno lagalo i falsifikovalo i od strane takozvanih kriznih štabova, vidljivo je iz uporednih primjera tekstova, prije lažne pandmije kao što su "Gripa u sezoni 2016. - 2017." i "Epidemija gripa, ćutnja o žrtvama" gdje su uobočajene brojke iz Hrvatske bile oko 50000 prijavljenih oboljelih od gripe, odnosno u Srbiji oko 100000. Naprotiv, kad je nastupila globalna teroristička akcija sa lažnom pandemijom, oboljeli od gripa, tuberkuloze, velikog kašlja i mnogih drugih bolesti su nestali a bukvalno svaki pacijent se pokušavao proglasiti zaraženim kako bi se u slučaju smrti, posebno kod starijih osoba, manipulisalo statistikom i za uzrok navođen takozvani `covid-19`. I dok su takvi članci bili rijetkost uz jednu ili dvije objave godišnje gdje se niko nije čudio ni uzbuđivao zbog desetina i stotina hiljada oboljelih, nakon proglašavanja lažne pandemije, bukvalno je svaki dan objavljivan izvještaj o "zaraženima" i umrlima i to uz očiglednu manipulaciju. Naime iz primjera "U Srpskoj još 127 osoba zaraženo virusom korona" i "U Srpskoj još 146 osoba zaraženo, sedam preminulo" se vidi da su u naslovima ljudi proglašavani zaraženima a u stvari se radilo o testiranjima, odnosno onima koji su navodno "pozitivni". Sama sigurnost i čak vjerodostojnost navodnih testiranja je posebna teme i jako sumnjiva rabota. Nadalje je vidljivo iz brojeva koji su navedeni da se radi u velikom procentu o starijim osobama ili onima srednjih godina, koji se najčešće i obraćaju bolnicama zbog brojnih hroničnih bolesti i stalnih zdravstvenih tegoba koje imaju a onda se svako od njih "testira" i tako vještački naduvavaju cifre navodno "zaraženih". I pisanja o "preminulima" su podmukao vid manipulacije jer se u naslovima, (posebno ovakvi kao "U Srpskoj još 146 osoba zaraženo, sedam preminulo") a i samom tekstu aludira da se radi o smrtima od "korone" no za mali broj onih koji pročitaju kompletan članak i potrude se da ga shvate, jasno je da se radi o ukupno 7 osoba čija je smrt evidntirana tog dana bez ikakvog navođenja uzroka. Tako je praktično stvorena fama da svi koji umru su žrtve "korone" a prije "pandemije" niko nikada nije ni umirao. Iz teksta "Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine" se vidi da je u godinama 2018-ta i 2019-ta tokom prvih 5 mjeseci kada nije bilo pandemije, umrlo ukupno oko 2000 više ljudi nego u "najstrašnijem" razdoblju 2020-te za istih 5 mjeseci a kada se pojavila "strašna bolest" i uhvatila nas nespremne.
Potpuno je jasno da se radi o prevari i da su mnogi ljudi iz politike, kriznih štabova i medija u tome saučestvovali a jedina korist od mjera koje su nametane nije bila medicinska, nego u manjem broju poginulih jer je zbog zabrane kretanja, broj saobraćajnih udesa praktično pao na nulu. Smrtnost se povećala nakon masovnih vakcinacija ali je opet brutalnom cenzurom prikrivana svaka povezanost smrti sa prethodno primljenim dozama nekog od hemijskih oružja. Samozvani "provjerivači činjenica" ne samo da su zaoštrili cenzuru nego se služe i lažima. Tako na primjer u prilogu "Fastčeker laži o ubistvu" cenzurišu video, koji je snimio dr. Andreas Noah, gdje on kao vodeći evropski ekspert u svojoj oblasti, iznosi svoje mišljenje i rezultate analiza. Pominju se C6 prstenovi veličine 50 nanometara koje doktor poredi sa žiletima jer su debljine samo jedan sloj atoma. No "fastčekeri" cenzurišu taj video sa lažnim izgovorom da nije istina kako je taj naučnik ubijen. Tek nakon ove blokade i cenzure videa sam saznao da je isti naučnik živio svega još 4 dana nakon što je objavio ovaj video snimak te su fastčekeri odmah požurili da to predstave kao prirodnu smrt a ne ubistvo što je sumanuto, pošto se u materijalu koji sam objavio i ne pominje smrt naučnika a kamoli ubistvo. Kako god, ovde je zaista sumnjivo to da je naučnik koji je objavio podatke o čudnim sastojcima vakcina, preminuo samo 4 dana kasnije a začuđuje i "sigurnost" samozvanih fastčekera da nije u pitanju ubistvo, iako je to teoretski realna opcija. Jedan od cenzora je samo par dana nakon smrti ili ubistva, objavio tekst pod nazivom "Nije točno da je njemački kemičar ubijen jer je razotkrio tajni sastojak cjepiva" u kome iznosi "činjenice" za koje bi nekim profesionalnim inspektorima, forenzičarima, patolozima, tužiocima i sudijama trebali mjeseci ozbiljnog rada da bi mogli tvrditi nešto slično. Sličnu sigurnost i "sveznanje" cenzori pokazuju i u članku "Medicinske sestre sa protesta u Australiji šire netačne tvrdnje o vakcinisanima u toj zemlji" gdje se protest i podaci medicinskih sestara iz Australije proglašavaju lažima od strane "super novinara" sa Balkana. A da su podaci medicinskih sestara sigurno istiniti može se vidjeti iz "objašnjenja" premijera za veliki broj novih bolesnika koje opisuje kao "ODLOŽENE REAKCIJE NA KOVID". U pitanju su ljudi koji su se vakcinisali pa teško oboljeli i na njihovo iznenađenje i čuđenje kako je moguće da su "zaštićeni" vakcinom ipak oboljeli, u bolnicama su ih ubjeđivali da su se "zarazili" dan ili dva prije vakcinacije te da su efekti bolesti nastupili 10 ili 15 dana po vakcinisanju što je "ODLOŽENA REAKCIJE NA KOVID". U pitanju je naravno laž i brutalna prevara jer se nikako ne želi dozvoliti ni najmanja sumnja da su vakcine ne samo nekorisne nego i izuzetno opasne. Jedan od tužnih primjera je opisan u prilogu "Morbidne manipulacije samozvanih provjerivača činjenica" gdje se pokušava negirati veza kolapsa koji je doživio košarkaš sa vakcinom koju je nesumnjivo primio jer je postala obavezna za igrače koji putuju svakodnevno. Na žalost sportista se nije pribudio iz kome i ubrzo je preminuo a fastčekeri umjesto da pruže konkretan dokaz kao recimo pismenu potvrdu kluba da nije vakcinisan, bave se ispravkama o terminima "moždani" ili "srčani" udar. Uz sve to se vidi da klub nije negirao vakcinisanje nego je podlo izbjegao da konkretno iznese istinu o tome. A da je teror nad stanovništvom i posebno sportistima dosegao inkvizitorski novo, mogli smo se uvjeriti na svjetski poznatom primjeru Australija open-a i Novaka Đokovića, koji nije htio da se vakciniše i zbog toga mu nije dozvoljeno da se takmiči, kao ni kasnije na nekoliko turnira u SAD. U članku "Ističe ti vreme da se zacementiraš na vrhu - vakciniši se" koji je u stvari savjet bivšeg tenisera Borisa Bekara upućen Đokoviću, najbitnije djelove sam obilježio crvenom bojom a ovde izdvajam rečenicu : "...profesionalnom teniseru će biti veoma teško da putuje svijetom bez vakcine. Postoje pravila, mogu da vam se sviđaju ili ne ali morate da ih prihvatite." Opet ističem da se radi o eksperimentalnoj vakcini, koja je uz to i sredstvo za genetsku modifikaciju i tjerati bilo koga da se podvrgne ovome je zločin, posebno kad se mjesecima i godinama, pišu naručeni i plaćeni tekstovi kojima se ljudi dovode u zabludu oko nepostojeće sigurnosti i efikasnosti vakcina a brišu sva upozorenja o mogućim posljedicama i prije svega pravu na samostalnu odluku pojedinca, umjesto čega je izložen bjesomučnoj propagandi onih kojima je svežanj dolara važniji od života miliona ljudi. Prilog "Ruski doktor Aleksandar Redko ne razbija korona laži već širi stare dezinformacije" je nastao u vrijeme dok su Rusi bili još uvjek normalni ljudi kao i svi drugi, prije nego su prema opisima ovih istih cenzora postali "monstrumi" na čije ubistvo je "legitimno" pozivati. Ovde se dakle jedan doktor nauka proglašava "šarlatanom" a dokaz za te tvrdnje su kolege fastčekeri iz Letonije, Kazahstana i Gruzije, koje takođe finansiraju iste fondacije kao i ovdašnje "stručanjake" sa Balkana. I to je njihov metod rada. Jedan fastčekerski portal objavi neki tekst i on iste sekunde postaje "sveto pismo" za sve druge fastčekere svijeta te se oni pozivaju na njega kao na "nespornu istinu" i jedino što još trebaju uraditi je da ga iskoriste uz neku objavu koju žele cenzurisati da ima koliko toliko sličnu tematiku, makar samo bilo u pitanju ime naučnika a nijedna riječ nema dodirnaih tačaka kao u slučaju sada pokojnog dr. Andreasa Noaha. Za kraj prilažem predavanja dr. Ernsta Wolfa, koji je u svom predavanju objasnio zašto je proglašena lažna pandemija a osim videa koji se možda više i ne može naći na internetu, postoji i tekst njegovog govora u prilogu "Ništa se nije desilo slučajno - sve ovo je planirano" a dodajem i da je dr. Stefan Lanka pred njemačkim pravosuđem dobio sudski spor, ("Ne postoji dokaz o postojanju virusa potvrdio Savezni sud Njemačke - nauka je decenijama obmanjivala čovječanstvo" i "Virus malih boginja stavljen na probu - Dr Stefan Lanka pobeđuje na sudu") u predmetu gdje je tvrdio da ne postoji nijedna studija na svijetu kojom se dokazuje postojanje jednog konkretnog virusa. Fastčekeri su taj slučaj opet "objasnili" na svoj način, (Uprkos tvrdnjama njemačkog biologa, virusi postoje i izazivaju bolesti) po čemu Vrhovni sud Njemačke ne tvrdi da virusi ne postoje nego samo da ne postoji studija kojom se dokazuje postojanje virusa i kao trebalo je dostaviti samo jednu studiju a ne šest. Istina je da prema odluci suda nijedna od 6 ponuđenih studija ne dokazuje postojanje virusa. Ovde je jednostavna paralela sa krivičnim postupkom - ako nema predmeta ni dokaza izvršenja krivičnog djela a ni izvršioca da li se uopšte može tvrditi da je izvršeno neko krivično djelo. U slučaju virusa mnogi to čine jer iako nema nijednog dokaza, nijedne naučne studije, fastčekeri se usuđuju da prepravljaju i tumače čak i odluke najviših sudova...

PRILOZI

Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - eng, Dokaz o eksperimentalnom ispitivanju - bos, Kako su najbogatiji udvostručili imetak tokom pandemije, Nove metode cenzure, Facebook i Instagram privremeno dopuštaju pozive na nasilje protiv Rusa, Fejsbuk i Instagram dozvoliće pozivanje na nasilje nad Rusima, Manipulacije cenzora oko finansijskih malverzacija, Državna tajna Dodika i Radončića, Inovacijama do nule, Često postavljana pitanja - Raskrinkavanje, Facebook provjere - Raskrinkavanje, Impressum - Raskrinkavanje, Metodologija - Raskrinkavanje, O Raskrinkavanju - Raskrinkavanje, Početna - Raskrinkavanje, Monopol na informacije od strane samozvanih provjerivača istine i internet platformi, KOLAKUŠIĆ POKAZAO PUT - Sprema se masovna tužba protiv cenzora Faktografa, prijeti im zatvor, Kaznena prijava protiv Faktografa, Gonga i Facebooka odaslana iz Bruxellesa i to zbog ograničavanja slobode govora, Kolakušić priprema kaznenu prijavu protiv Faktografa, Gonga i Facebooka – Cenzori uplašeni i u šoku, Mislav Kolakušić koristi lažne optužbe protiv Faktografa u pokušaju da zadrži briselsku plaću, Advokat Mirnes Ajanović podnosi opomenu pred tužbu protiv `plaćeničkog factchekerskog portala Raskrinkavanje zbog cenzure na Facebooku`, Saopštenje za javnost u povodu podnesene krivične prijave protiv lica koja su 19.12.2021. godine prenijeli lažnu vijest o uvođenju covid-potvrda i VTP mjera, Izjava stara mjesec predstavljena kao aktuelna, Vlada FBiH naredila uvođenje strožijih mjera, U Federaciji BiH od 20. decembra počinje primjena VTP pravila, Vijeće ministara o primjeni vakcina, Uputstvo za vakcine, Neistinite tvrdnje Mirnesa Ajanovića o dostupnosti informacija o vakcinama, Blokada objava na fejsbuku, Kršenje standarda po tumačenju fejsbuka i fastčekera, Događaj 201 - scenario, Korona - veliki reset, Covid-19 - the great reset, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega, Da li je opasniji nevidljivi neprijatelj ili `odbrana` od njega - mejl, Deaktiviranje dailymotion naloga, Uklanjanje video youtube zapisa, Hoćete li dozvoliti vašoj vladi da nametne prisilnu vakcinaciju, Gripa u sezoni 2016. - 2017.; Epidemija gripa, ćutnja o žrtvama, U Srpskoj još 127 osoba zaraženo virusom korona, U Srpskoj još 146 osoba zaraženo, sedam preminulo, Umrlih u BiH u prvih šest mjeseci 2020. manje nego u odnosu na prethodne dvije godine, Nije točno da je njemački kemičar ubijen jer je razotkrio tajni sastojak cjepiva, Medicinske sestre sa protesta u Australiji šire netačne tvrdnje o vakcinisanima u toj zemlji, Morbidne manipulacije samozvanih provjerivača činjenica, Ističe ti vreme da se zacementiraš na vrhu - vakciniši se, Ruski doktor Aleksandar Redko ne razbija korona laži već širi stare dezinformacije, Ništa se nije desilo slučajno - sve ovo je planirano, Ne postoji dokaz o postojanju virusa potvrdio Savezni sud Njemačke - nauka je decenijama obmanjivala čovječanstvo, Virus malih boginja stavljen na probu - dr Stefan Lanka pobeđuje na sudu, Uprkos tvrdnjama njemačkog biologa, virusi postoje i izazivaju bolesti

PODNOSILAC

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902