četvrtak, 30. travnja 2015.

SUDU O IZUZETIM PREDMETIMA

Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Veza : 80 0 K 065167 15 Kpp od 03.03.2015.
Zahvaljujem sudiji za prethodni postupak za iskazanu profesionalnost i brzinu ne samo u odgovaranju na moj poslednji dopis nego je to bio slučaj i sa svim ranije predatim, vezano za ovu temu.
Što se tiče odobrenja (NAREDBE) da mi se omogući uvid i fotografisanje "dječjeg ruksaka" i "mrežaste metalne korpe" zahtijev za to sam predao 15.01.2014. a sve za potrebe dokazivanja na sudu u parnici 80 0 P 043324 13 P 2 na zakazanom ročištu 14.03.2014. pa nadalje.
Kako je OT Bijeljina (odgovorna osoba je okružni tužilac Stjepanović Danica) sabotirala taj zahtijev i očekivano nastavila sa prikrivanjem kriminala a takođe je i u navedenoj parnici postupajući sudija, Destanović Senad, (takođe očekivano) ignorisao sve dokaze kriminala OT Bijeljina pa i taj, te bez izvođenja dokaza i glavne rasprave samo sa završnom riječi odbacio tužbu, to poslije godinu dana više i nema svrhe vršiti fotografisanje, posebno stoga što zahtijevamo povrat svih predmeta.
DAKLE FOTOGRAFISANJE VIŠE NIJE OPCIJA I IZRIČITO SE ZAHTIJEVA POVRAT SVIH POPISANIH PREDMETA
Svima je jasno da je OT Bijeljina uhvaćena u neviđenom kriminalu jer su uklonili sa mjesta zločina i oprali benzinom materijalni dokaz ubistva osmogodišnje djevojčice da bi prikrili krijumčarenje preko Bobar grupe, (vjerovatno kokaina s obzirom da je narko mafija Darka Šarića prala svoj novac kroz Bobar banku).
Poslednji događaji sa likvidacijom Bobar banke pokazuju da su u pozadini i mnoga druga krivična djela koje je OT Bijeljina godinama prikrivala, "teška" samo u banci 160 miliona KM opljačkanog novca a preko cijele grupe vjerovatno su u pitanju milijarde pokradenog i utajenog novca.
Odgovorni za prikrivanje tog kriminala iz OT Bijeljina su se tokom 5 godina služili najpodmuklijim metodama, lažima i falsifikatima, zabranili pristup svim srodnicima ubijenog djeteta, hapsili njenu majku samo da bi spriječili dostavu dokaza, izbjegli odgovora na pismene zahtijeve, sakrili već predate krivične prijave i spriječili podnošenje novih.
Vrijeme je da polože račune za svo zlo koje su počinili i vrate izuzete predmete uz objašnjenje kako je ruksak došao u takvo stanje da mu je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran hemijskim sredstvom.
Ništa manje od toga nije prihvatljivo a šta će iz OT Bijeljina sad uraditi da bi izbjegli objelodanjivanje svojih zločina ostaje da se vidi. Pozivam Osnovni sud u Bijeljini da se aktivno uključi u borbu protiv organizovanog kriminala i spriječi dalje prikrivanje dokaza koje u ovom i mnogim drugim slučajevima vrši sadašnji sastav ureda glavnog tužioca i tužilaštvo u cjelini.
Trenutni tajkunsko politički mafijaški režim gubi svoje pozicije na nivou BIH, što će neminovno dovesti do toga da saučesnici mafije iz OT Bijeljina ostanu bez dosadašnje zaštite i dobiju zaslužene zatvorske kazne koliko god se trudili da to izbjegnu.
Nažalost u prethodnih 5 godina tražili su i dobijali pomoć od drugih državnih službenika i ograna, što je generisalo nova krivična djela osoba koje nemaju veze sa prikrivanjem ubistva prilikom krijumčarenja.
VRIJEME JE DA SE SA TIM PREKINE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 25. travnja 2015.

ZAHTJEV SUDU ZA TONSKO SNIMANJE

Ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA

Podsjećam da sam se ranije obraćao sudu podnoseći PRIJEDLOG a sada pismeno:
1) ZAHTIJEVAM DA SE RASPRAVA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P, 29.04.2015. I SVE NAREDNE KOLIKO GOD IH BUDE SNIMAJU TONSKI
2) UKOLIKO TUŽENA RS, ODNOSNO SUD NE OBEZBIJEDI TEHNIČKE USLOVE ZAHTIJEVAM DA SE PARNICA ODLOŽI SVE DOK SE NE STVORE USLOVI ZA ZAKONITI POSTUPAK I PRAVIČNO SUĐENJE
Ukoliko moji zahtijevi ne budu prihvaćeni ja ću naravno nastaviti postupak i u takvim uslovima ali će ostati dokaz da država i sudska vlast nemaju nikakav legitimitet i nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini da Osnovni sud kao organ RS ne postoji jer je pod okupacijom pravosudne mafije koja ne postupa prema važećim zakonima nego po svom nahođenju ukida važeće i unosi nepostojeće odredbe prilikom postupanja. Najveći dio tih kriminalnih radnji ostaje nezabeležen u zapisnicima a o mnogima sam pismeno izneo dokaze i obavjestio javnost preko interneta. Sudije kriminalci koji rade za uspostavljeni zločinački režim tajkunsko političke mafije su sramota kako za časne i profesionalne sudije koji su u manjini tako i za sudsku vlast u cjelini, jer su njihova postupanja i presude "povreda ugleda suda" a ne moji tekstovi u kojima razotkrivam njihove nezakonite radnje.
Pošto ću u nastavku pomenute parnice dokazivati i kriminal sudija u drugim predmetima, ne sumnjam da će me u tome pokušati spriječiti, da opise kriminalnih radnji, postupajući sudija neće htjeti da unese u zapisnik, te je stoga neophodno imati snimak kao dokaz, odnosno da postoji snimanje pripadnici pravosudne mafije se uopšte ne bi ni usuđivali da čine krivićna djela, nego bi postupali u skladu sa odredbama zakona. Sve časne sudije trebaju insistirati da se obezbijede tehnički uslovi za snimanje s obzirom da režim smišljeno neće da to omogući upravo zato da bi korumpirane sudije njihovi poslušnici mogli bezočno manipulisati postupkom, kršiti zakonske odredbe i frizirati zapisnik po svom nahođenju, izbacujući riječi koje "smetaju" a ubacujući one koje će koliko toliko koristiti kao izgovori za već pripremljene presude.
O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja:
- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
- U predmetu 80 0 P 053922 13 P sudija je kao kukavičje jaje u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS podmetnuo dva spisa između pripremnog i glavnog ročišta. Rečenica izgovorena na glavnoj raspravi da je vidio podnesak na pristupnom kodu, prilikom pripremnog ročišta ali da mu navodno nije bio dostavljen, takođe nije našla mjesto u zapisniku. No ostali su tragovi da se upravo ovako odigralo.
- U predmetu 80 0 P 058903 14 P sudija je pozivanje tužene RS na prigovor litispendencije, vezano za 2 predmeta, (bez ijednog argumenta) pokušao da ubaci kao dokaze i to kao da sam ih ja predložio, što sam demantovao u zapisnik ali je taj pokušaj sudije ostao nezapisan, no tu ga nije spriječilo da te spise tretira kao dokaz. Inače je praksa suda da nije upoznat sa pravilom o obrtanju tereta dokazivanja kod tužbi za diskriminaciju tako da je tužena RS u 3 parnice nastupila sa NULA izgovorenih riječi i izvedenih dokaza na raspravama.
- I na kraju opšti kriminal Osnovnog suda u Bijeljini koji je prvo kreirao falsifikat 22.12.2010. te ovjerio kao pravosnažnu presudu prekršajnog suda iako je ista ukinuta rješenjem Okružnog suda. Potom je taj falsifikat dijeljen okolo kao izgovor za fašističke metode OT Bijeljina i pokušan da se upotrijebi kao dokaz u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. Kada sam razotkrio taj kriminal sudija je u privatnoj prepisci sa Pravobranilaštvom RS, (sve u jednom primjerku) uklonila dokaz kriminala a moje primjedbe o kršenju zakona nisu evidentirane.
NO ZA SVAKI OD OVIH PRIMJERA POSTOJI DOVOLJNO OSTAVLJENIH TRAGOVA, BILO DA SE U BUDUĆNOSTI SUDI SUDIJAMA KOJI SU IZVELI OVA KRIVIČNA DJELA, BILO DA ZBOG ISTINE I JASNIH, TAČNIH I PRECIZNIH IZRAZA KOJE KORISTIM NEKO OD PRIPADNIKA PRAVOSUDNE MAFIJE KOJI SE OSJETI UVRJEĐENIM PROTIV MENE PODNESE KRIVIČNU PRIJAVU PREMA ČLANU 370 KZRS A NADAM SE DA HOĆE...
U prilogu ovog zahtijeva je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je PRIVATNO VLASNIŠTVO moje porodice uništeno, što je krivično djelo "Oštecenje tude stvari" a da bi se to krivično djelo prikrilo u prethodnih 5 godina su pojedini pripadnici OT Bijeljina, sudske policije i sudije činili konstantno druga krivična djela da bi pomogli počiniocima:
Zloupotreba sluzbenog polozaja, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Nesavjestan rad u sluzbi, Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Davanje laznog iskaza, Sprecavanje dokazivanja, Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, Samovlasce i naravno "Povreda zakona od strane sudije".
Drugi prilog je samo jedan od više pismenih obraćanja u skladu sa zakonom i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." a prvi od njih je predat u februaru 2010-te. I na kraju u prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko fotofrafija gdje se vidi dvostruki presjek kaiša na ruksaku, veliki dio nedostaje, većina ostatka je zamrljana a takođe i vođica rajfešlisa je polomljena jakim udarcem.
To je ono što je nesporno i dakle već 5 godina a sudije u Bijeljini već 3 godine saučestvuju u prikrivanju ovog krivičnog djela. Ono što je formalno u pozadini je razlog zašto je došlo do presjecanja i zašto se izbjegava odgovor na to pitanje ???
Detalji presjeka koji je paralelan pokazuju da je izveden jednim potezom očito jakom i brzom silom, mnogo jačom od ruke čovjeka. Uvjeren sam da troje ljudi, (dva tužioca recimo koji drže kaiš i jedan sudija koji presjeca oštrim nožem ovakav kaiš) ne bi mogli ovako precizno, ukoso u ravnoj liniji, to da urade ali mogu najpodmuklijim metodama da prikrivaju zločine.
Naime ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
Ovaj materijalni dokaz pokazuje da je i on nečim presječen istovremeno kad je ubijena Ivona Bajo i sasvim je jasno da se radi o istom uzročniku. S obzirom da je rezervoar kamiona bio našpanovan trakama, uvjeren sam da je došlo do pucanja, te je komad metala ubio dijete, pošto je prethodno presjekao kaiš i polomio dio rajfešlusa. U svakom slučaju nadležni tužilac je saučestvovala u uklanjanju i sakrivanju ruksaka i NIKADA nije ustanovila kako je došlo do presjecanja kaiša, da li ima veze sa povredama djeteta pa čak je i sve unutrašnjue povrede sakrila od trasologa, kao i kvar na rezervoaru i ovaj ruksak da bi "UTVRDILA" kako je djevojčicu ubila žica poslije pada.
Nije ovo naravno učinjeno bez razloga jer su što je danas poznato preko Bobar banke pokradene stotione miliona maraka a preko Bobar grupe vjerovatno milijarde. Zato su angažovani svi korumpirani pripadnici pravosudne mafije da me spriječe u tome da dobijem odgovor na jasno i precizno pitanje:
KAKO JE, ZAŠTO I ČIME PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK ZAMRLJAN ???
Na kriminalce iz OT Bijeljina neću sada da gubim vrijeme, nego podsjećam da sam više puta pozivao i sve sudije da poštuju zakon i ne pomažu pripadnicima mafije, jer će i sami činiti krivična djela a to neće moći niti znati sakriti. Slijedi dio navoda kojima sam uputio ta upozorenja a prvi je iz dokumenta predatog sudovima u Bijeljini sa podnaslovom "PO PREDMETIMA: 12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal":
"Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen! Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela." Sledeći pasus je iz dokumenta "KRIMINALNI REŽIM":
"NA SUDIJAMA JE IZBOR, ILI DA RADE PO ZAKONU I BEZ PRISTRASNOSTI ILI DA POMAŽU PRIKRIVANJE ZLOČINA, A ŠTA GOD DA ODABERU, OSTAĆE TRAGOVI U ZAPISNICIMA KOJE ĆU KORISTITI U STRAZBURU I OBJAVITI NA INTERNETU..."
Čak sam imao napade "neidentifikovanih" simpatizera sudija na šta sam odgovorio tekstom "OSNOVNOM SUDU O BLOGU":
"Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao. Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku."
Podrška kriminalcima Gruhonjiću i Debeljeviću čije sam laži i kriminal detaljno razotkrio pred sudom je jedna od najvećih sramota sudija, jer su CRNO pretvorili u BIJELO, odnosno jasan odgovor stranke u postupku da NIKADA nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, pretvorili u "SLUŽBENU RADNJU U IME OT BIJELJINA". Ne postoji dakle laž koju sudije nisu spremne izreći, ne postoji kriminal koji nisu spremni napraviti samo da bi pomogli pripadnicima pravosudne mafije i prikrili ubistvo djeteta: "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???":
"Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob! Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije izvršenja"! Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu! Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama..."
Tako je dakle danas savršeno jasno da nema nikakve greške u postupanju, nego su sudije sudova u Bijeljini kriminalci po svom izboru i konstantno su svjesno kršili odredbe zakona, gazili Ustav, falsifikovali tužbene zahtijeve, prikrivali falsifikate koje sam razotkrio, te sam izneo poslednje upozorenje u tekstu "COPY - PASTE PRESUDE:
"ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM. Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija..."
Ovaj tekst je uslijedio poslije blamaže sudije Vakičić Željke, koja je prepisujući iz presude kolega Matković Aleksandra, napravila katastrofalnu grešku i prepisala cijeli pasus koji se odnosio na drugu presudu i dan 13.05.2013. godinu kasnije u odnosu na datum 05.09.2012. o kome je trebalo da odlučuje sudija Vakičić. No to je sitnica jer su uz još jednog kolegu sudiji Mićić Ljubišu bestidno na najpodliji način mjenjali smisao tužbenog zahtijeve i umjesto da odlučuju o tome kako je jasno navedeno:
Da li sam diskriminisan jer mi nije URUČENO pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti omogućeno PRAVO ŽALBE na tu odluku, čime je oteto pravo garantovano članom 16 Ustava RS, oni su komentarisali da nisam diskriminisan time što je naredba o zabrani pristupa IZDATA, jer sam mogao otići do pošte u čemu me citiram sudije "niko nije mogao spriječiti".
A kako glasi ta naredba kojom "nisam diskriminisan" te "časne" sudije nisu ni "utvrdile" u presudi iako je kao dokaz predata izjava pripadnika sudske policije u prekršajnom sudu da se radi o klasičnoj fašističkoj naredbi prema kojoj se diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom čije ubistvo prikriva zločinačka organizacija takozvana Republika Srpska, mafijaška i fašistička kao i njena posestrima Federacija i BIH u cjelini. Stoga sam u prilogu "Legalizacija fašizma" vizuelno predstavio u gornjem dijelu pismenu naredbu nacista iz drugog svjetskog rata, te dvije verzije usmene naredbe koju sprovodi RS nad svim srodnicima Ivone Bajo. Potom slijedi stav troje sudija o toj naredbi, s tim da je konkretni tekst preuzet doslovce iz jedne od presuda dok se druge dvije neznatno razlikiju u redoslijedu riječi. Na kraju su brojevi predmeta i potpisi sudija koji su proglasili zakonitim, ove nacističke metode.
Zbog takvih sudija kriminalaca ja i poslije 5 godina nemam odgovor na pitanje ko je odgovoran za uništavanje privatne imovine moje porodice, te ih sve skupa, sudove u Bijeljini, sudsku policiju a posebno OT Bijeljina smatram odgovornim ne samo za prikrivanje odgovornih za oštećenje ruksaka nego i saučesnicima u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju, pljački novca preko Bobar grupe i svim drugim razbojništvima iza kojih stoji mafijaški i fašistički režim Dodik Milorada.

PRILOZI


Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Legalizacija fašizma


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 20. travnja 2015.

APELACIJA ZA 80 0 P 048630 14 Gž

U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe. Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 048630 14 GŽ

Prema odredbama zakona, postojala je mogućnost izjave revizije, no to nije učinjeno iz slijedećih razloga:
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe.
Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.
Pošto sam otkrio dokaze o tome, grupa od više lica među kojima su i tuženi ovoj parnici odlučuje da me lažno prijavi u svojstvu građana za ugrožavanje sigurnosti i izdejstvuje oduzimanje računara kako bi uništili dokaze svojih krivičnih djela.
Ali pošto sam ih tužio u građanskoj parnici kao fizička lica onda isti zloupotrebljavaju svoj položaj i vrše pritisak na sud da ih oslobodi odgovornosti zbog navodnih službenih radnji, što se i desilo iako nisu priložili nijedan dokument koji bi dokazali svoje tvrdnje, za razliku od mene koji sam dokazao postupanje sasvim drugog tužioca.
Očito je da dok je na vlasti isti predsjednik i vlada Republike Srpske u ovom entitetu nema pravne države niti pravičnih sudskih odluka.
U ovoj pravnoj stvari tuženi su gospoda Kovačević Novak i Stjepanović Danica zbog učestvovanja u grupi više lica koja je smislila plan da me lažno prijavi za ugrožavanje sigurnosti te izdejstvuje odnošenje računara kako bi uništili dokaze o teškim krivičnim djelima za koje su lično odgovorni.
Sami tuženi nisu uopšte osporavali navode iz tužbe odnosno tužbenog zahtjeva niti su dostavili bilo kakav dokaz svog službenog postupanja, nego su samo uopšteno naveli da postoji član 30 Zakona o tužilaštvu Republike Srpske kojim se odgovornost za eventualne propuste službenih lica u tužilaštvima prenosi na Republiku Srpsku.
Iako dakle tuženi nisu dostavili nikakav dokument kojim bi dokazali svoje službeno postupanje Osnovni sud u Bijeljini je umjesto da utvrđuje činjenice i dokaze, izneo "ocjenu" da je njihov prigovor opravdan iako sam ja priložio više dokaza da je u pomenutom predmetu povodom lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti postupao isključivo gospodin okružni tužilac Šabić Muris.
Bitno je još istaći da sam putem zahtijeva za pristup informacijama tražio od Okružnog suda u Bijeljini, CJB Bijeljina i OT Doboj da se izjasne i obavjeste me ko je postupao službeno iz OT Bijeljina vezano za lažnu prijavu protiv mene, odnosno da li su gospoda Kovačević i Stjepanović imali svojstvo građana - "oštećenih" ili službenih lica, na šta ni od jednog organa nisam dobio konkretan odgovor...
Bitno je istaći da je u narednom periodu pomenuta prijava prebačena u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju gdje je poslije oko 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji konstatovano da ne samo da ne postoji nikakvo ugrožavanje sigurnosti nego nisu mogli da pronađu nijedno krivično djelo za koje bi me optužili od mog rođenja naovamo...
Poslije moje detaljne i argumentovane žalbe, drugostepeni sud uopšte ne osporava nijedan od navoda nego zauzima sasvim drugačiji stav od prvostepenog suda. Naime rješenjem Okružnog suda se tvrdi kako ne postoji dokaz da su tuženi namjerno i nezakonito naložili lažno prijavljivanje tužitelja što apsolutno nije istina.
Naime u više dokumenata koje sam priložio kao dokaz vidi se da navodno prijetim upravo ovdje tuženima Kovačeviću i Stjepanović a što je najbitnije u zahtjevu za pretres MUP-a, kao jedan od priloga navodi se koverat koji sam uputio gospodinu Kovačević Novaku kao i pismo u tom kovertu. Jasno je dakle da je gospodin Kovačević Novak to pismo i koverat, predao gospodi Debeljeviću i Gruhonjiću koji su i otišli kao fizička lica da me lično prijave u centar javne bezbjednosti Bijeljina.
Kakav je monstruozni kriminal u pitanju pokazuje i odgovor gospodina Debeljevića, Osnovnom sudu u Bijeljini u drugoj parnici, gdje isti tvrdi da sam sve navode tužbe izmislio, (što je naravno laž) te da on nikada nije postupao službeno niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese, što jeste tačno.
Tada nisam imao nijedan dokument, nijedan dokaz o učešću bilo koga od njih u lažnom prijavljivanju ali kada sam vremenom došao do tih dokaza, pomenuta grupa koristeći svoje veze vrši pritisak na sudove da se njihove kriminalne radnje i smišljeno krivično djelo lažnog prijavljivanja, proglasi za službenu radnju iako nije postojao nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom.
Time su sudovi izvršili disriminaciju u postupku i praktično nastupali kao advokati tuženih pomažući im ne samo da izbjegnu parničnu odgovornost, nego prije svega krivičnu kako za lažno prijavljivanje u svojstvu građana, tako i za smišljena krivična djela vezano za službeno postupanje kada su prikrili dokaze o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. te krijumčarenje nepoznate robe u Bobar grupu istog dana. Kada se tome doda višegodišnje pranje novca narko mafije preko Bobar banke nije teško zaključiti šta je tada švercovano a motivi su još vidljiviji ako se zna da se preko iste banke godinama vršila pljačka depozita građana i javnih preduzeća, opštinskih budžeta i slično i sve pod zaštitom i uz saradnju istih osoba koje su me lažno prijavile, da bi mi nanijeli štetu, uništili dokaze i diskreditovale me u javnosti.

PRILOZI

Presuda 80 0 P 048630 13 P
Zalba na presudu 80 0 P 048630 13 P
Okružni sud 80 0 P 048630 14 Gž
Zabiljeska 10-023-230-810
Zahtjev za pretres
Sabic izjasnjenja

Stjepanović odgovori
Kovačević odgovori
Odgovor Debeljevica
Materijalni dokaz zločina
Članak i dokazi kriminala
Falsifikati


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 15. travnja 2015.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.12.2014.

Ja ne želim da glumim ludilo pred sudom i ne donosim psihijatrijska vještačenja ali se pokazuje da država prikriva kriminal i lažno optužje druge gradane koji kao posledicu toga završavaju razneseni eksplozivom ili umiru na druge sumnjive načine.

GLAVNA RASPRAVA ZA 80 0P 056780 14 P 16.12.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0P 056780 14 P
Bijeljina, 16.12.2014. godine
ZAPISNIK SA GLAVNE RASPRAVE

Sastavljen dana 16.12.2014. godine u Osnovnom sudu u Bijeljini
OD SUDA PRISUTNI
SUDIJA: Vakičić Željka
ZAPISNIČAR:Mladenka Maletić
PRAVNA STVAR
TUŽITELJ: Zdenko Bajo
TUŽENI: Republika Srpska
RADI: naknada štete
Započeto u 11,00 časova
Konstatuje se da su na glavnu raspravu pristupili:
-Za tužitelja pristupio lično Zdenko Bajo
-Za tuženu nije pristupio niko, sud konstatuje da je ista uredno pozvana
Tužitelj predlaže da sud održi glavnu rasprava u skladu sa zakonom a u odsustvu uredno obavještene tužene.
Sud donosi
RJEŠENJE
Otvara se glavna rasprava. Glavna raspravaje javna.
U uvodnom izlaganju tužitelji izjavljuje da u cjelosti ostaje kod tužbenog zahtjeva i prijedloga iz tužbe i svih dosadašnjih navoda, te dodaje da je u međuvremenu nakon uvida u zapisnik sa prošlog ročišta uvidio da postoji greška na drugoj stranici drugi pasus u istom, gdje stoji u trećem redu "jer postoji uvijek mogućnost dogovora u kom slučaju ne bi povukao prijedlog za saslušanje svjedoka" a treba da stoji umjesto ne bi "bi", a u kom slučaju ne bi postojao razlog da se dalje nastavija parnica ukoliko bi se postigao dogovor sa tuženom, te ukazuje na to da u istom pasusu nije upotrijebio riječ "molim" nego je tražio da se omogući da ukratko obrazloži svaki dokaz i sve ostalo kako u tom pasusu i stoji, dakle ne treba da stoji riječ "molim“.
Takođe bih da ovim putem ukažem da sam na prošlom ročištu, što ponavljam i na ovom, pomenuo član 81 ZPP-a u kom stoji da sud nije vezan za ranije donesena rješenja u smislu usvojenih dokaza i da ih može usvojiti u daljem toku postupka.
Vezano za dokaze koje je sud odbacio na prošlom ročištu takođe ukazujem na čl. 81 ZPP-a jer je to važno da je moje pravo da ukažem tužiocu na nove dokaze i eventualna krivična djela, u čemu sam sprečavan a vezano je za tužbeni zahtjev jer postoji naredba o zabrani pristupa. Vezano za članak iz novina, on pokazuju matricu ponašanja tužene i ovo nije izolovan slučaj. Ja ne želim da glumim ludilo pred sudom i ne donosim psihijatrijska vještačenja ali se pokazuje da država prikriva kriminal i lažno optužje druge gradane koji kao posledicu toga završavaju razneseni eksplozivom ili umiru na druge sumnjive načine.
Sud je propustio da se izjasni o nekim mojim prijedlozima.
Tražio sam da se izvrši uvid u spis 80 0 P 048630 13 P gdje sam kao gradane tužio pripadnike tužilaštva a sud ih je oslobodio odgovornosti sa obrazloženjem du su nastupali sužbeno, a to sam predložio u pismenom podnesku.

Sud vezano za radnje koje su pređviđene da se obave na današnjem ročištu a u spisu su usvojeni za sprovođenje ukazuje tužitelju da se komentar dokaza daje u završnoj riječi na šta isti izjavljuje da u skladu sa zakonom ima pravo da obrazloži materijalne dokaze koje je predložio te traži da iste obrazlaže na današnjem ročištu.
Nakon toga tužitelj započinje sa obrazlaganjem materijalnih dokaza pa sud isto daje riječ na zapisnik:
Ukazujem sudu da sam se još 31.05.2011. obratio Ministarstvu pravde sa prijedlogom da upotrijebi dokaze o teškim krivičnim djelima u kom slučaju nikada ne bi bila pokrentuta nijedna tužba što je tužena ignorisala tako da je ova parnica i sve druge koje su u toku isključivo posledica toga a radi se o br. 08 020/059-513/10 odgovor Ministarstva pravde
Nedavno sam se sa istim povodom 02.10.2014.g obratio PRS RS bez ikakve reakcije
Obraćanje OT Bijeljina (prigovor na odluku tužioca) od 15.01.2010. gdje je ukazano na nepravilnosti a na koje nije bilo reakcije,
Rješenje komunalne policije br. 02/13-371-692/10 od 29.07.2010. ovim dokumentom ne želim ukazati na povredu mojih prava iako ih ima, nego dajem primjer kako jedan organ postupa po zakonu, za razliku od OT Bijeljina koja to nije učinila nego je izdala tajnu usmenu naredbu u suprotnosti sa pravima iz Ustava,
Krivična prijava protiv više lica od 08.10.2014. g. na kojoj je transkript razgovora koji sam obavio sa tužiocem Stjepanović u Oktobru 2009. g. iz koga se vidi da ista odbija evidentirati dokaze do kojih sam došao za vrijeme trajanje navodne istrage a audio snimak ovog razgovora nalazi se na priloženom CD-u tako da sud ne bi mogao navesti kako nisam dostavio dokaze,
"Ubistvo" je moje obraćanje tužiocu iz 2009. a datum mi nije poznat, u kome sam iznio svoja saznanja i umjesto da mi se omogući podnošenje prijave tužilac je odbila svaki kontakt što se vidi iz prethodnog dokumenta,
Dokument pod nazivom "Policija" iz 2009. je predat na CD-u tužiocu Stjepanović, a u njemu sam ukazao na kriminalan rad MUP-a na šta takode nije bilo reakcije,
S obzirom da mi je bio zabranjen pristup 2009. bio sam prisiljen da se OT Bijeljina obraćam putem interneta i dokument "Analiza" pokazuje da povrede konstatovane kod Ivone Bajo nisu mogle biti nanesene žicom,
Dokument "Ko skriva ubice" dostavljen je u OT Bijeljina na isti način, na šta takođe nije bilo reakcije a na drugoj strani tog dokaza sam ukazao da OT Bijeljina mora ustavnoviti čime je nanesena:
površinska rana od 2 cm dužine i 3-5 mm širine,
probod grudne kosti 2,5 cm dužine i 1 mm širine,
povrede desne plućne arterije od 1 cm,
OT Bijeljina to nije utvrdila.
Dokument "Mahinacije u tužilaštvu" predat u OT Bijeljina 24.12.2009.g. u kome sam ukazao na dio kriminalnog rada tužilaštva,
Odluka Specijalnog tužilaštva RS br. Kta-ST-122/10 od 20.01.2011. u kom G. Mahamut Švraka, donosi odluku o nesprovođenju istrage sa obrazloženjenm da nisu dostavljeni dokazi da je torba presječena i oprana benzinom te da postoje unutrašnje povrede koje sam opisao. Svaki moj pokušaj da u OT Bijeljina dođem do tih fotografija je sprečavan 2,5 godine, sve do 05.09.2012.g kada sam uhapšen i zadržan u pritvoru 12 sati. Tek posle toga sam dobio snimke. Vezano za ovaj dokaz bitno je istaći da je predsjednik RS tri dana pošto sam dostavio fotografije torbe javno zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva.
Moja pritužba na prethodnu odluku Specijalnog tužioca, uz koju sam dostavio fotografije torbe a ista je zaprimljena 25.02.201 l.g. Prethodna prijetnja predsjednika RS je iznesena 28.02.2011. g.
Odluka OT Bijeljina br. Kta-596/9 od 04.01.2010.g. u kojoj tužilac u cijelih 10 redova objašnjava svoj šestomjesečni rad o tome kako je jedno dijete izgubilo život,
Odluku OT Bijeljina pod istim brojem od 02.02.2010.g kojom se potvrđuje prethodna odluka tužioca bez ijedne riječi objašnjenja na povrede na koje je ukazano pritužbom,
Zahtjev za pristup informacijama od 02.02.2010. godine , kojim se traži uvid u spis Kta 596/09 što mi nije nikada omogućeno do današnjeg dana,
Isto se traži zahtjevom od 15.02.2010.g,
Zahtjev od 11.02.2010.g. kojim se traži objašnjenje o tome kako je došlo do uklanjanja torbe sa lica mjesta, presjecanja kaiša i pranja benzinom te čime su nanesene sve unutrašnje povrede kod Ivone Bajo,
Zahtjev od 17.03.2010. g. kojim se ponovo traži uvid u spis, sve fotografije, i sve ostale dokumente. U to vrijeme bio je sprečavan svaki kontakt sa tužiocem, te pošto sam u martu 2010. g. napisao da će svi oni koji su učestvovali u prikrivanju ovih dokaza završiti u zatvoru tužena me je lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti i izdala naredbu (tajnu i usmenu) o zabrani pristupa u OT Bijeljina svim srodnicima djeteta čije je ubistvo prikrivano,
Zahtjev od 20.04.2010. g. na koji takode nikada nije odgovoreno,
Zahtjev od 16.12.2010. g. na koji takođe nije odgovoreno,
zahtjev od 15,11.2010.g. na koji nije odgovoreno,
Zahtjev od 16.12.2010. g. od 25.02.2001. kojim se ponovo traže podaci o torbi uklonjenoj sa lica mjesta,
Zahtjev od 04.03.2011. upućen CJB Bijeljina postavlja isto pitanje i na njega nikada nije odgovoreno,
Zahtjevom od 10.09.2012.g. obraćam se OT Bijeljina sa pitanjem šta se desilo sa prethodnim zahtjevima na što mi takode nije odgovoreno.
Za svo ovo vrijeme mi je zabranjivan svaki kontakt sa tužiocem iako su obavezni na rad sa strankama 4 sata svaki dan.
Zahtjev od 21.06.2014. u CJB Bijeljina, kojim sam tražio odgovor o statusu osoba koje su me lažno prijavili (da li su nastupali privatno ili službeno) do danas ni od jednog organa nisam dobio taj odgovor.
Zahtjev od 07.07.2014. u kome nastavljam sa pitanjima postavljenim još 2010.g a OT Bijeljina uporno izbjegava da odgovori,
Zahtjev od 21.07.2014. kojim tražim uvid u predmet T14 0 KTA 0010617 14. Radi se o mojim krivičnim prijavama protiv radnika i AD Univerzal, pripadnika Bobar grupe.
Iz broja predmeta se vidi da su iste prijave zaista bile sakrivene 4 godine a ja sam bio cijelo vrijeme sprečavan u pristupu da bi tužena RS prikrila krijumčarenje i ubistvo i kako se nedavno ustanovilo i pljačku preko sto pedeset miliona KM preko Bobar banke. Time se otkrivaju i motivi tužene RS za sve radnje protiv mene, što je javno pred kamerama razotkrio i prethodno pomenuti G. Švraka priznavši citiram "da za procesuiranje krupnih riba nema političke volje".
Četrdeset dana posle smrti vlasnika Bobar grupe pojavila se ta politička volja.
Kta P ST-3/11 od 06.04.2011. je odluka Specijalnog tužilaštva po mojoj već pomenutoj pritužbi u kojoj ističem da je vidljiv datum prijema moje pritužbe na koji sam ukazao,
Zapisnik CJB Bijeljina br. 10-02/32-104/09 od 28.07.2009.g. u kome svjedok Sofrenić Blagiša opisuje da su postojali tragovi krvi na asfaltu prije mjesta pada Ivone Bajo ali ne govori ni riječ o kamionu koji je tada kako sam kasnije ustanovio dovezao krijumčarenu robu.
Zapisnik br. Kta-596/09 od 12.08.2009.g. svjedok Kešmer Mirsad u kome se vidi da je kamion dovezao četiri paketa robe,
Zapisnik isti broj od 11.08.2009.g. svjedok dir. AD Univerzal Zlatan Lazarević koji izjavljuje da je sutradan ujutru u magacinu bio samo paket. Dakle tri paketa nečega su nestala preko noći, što nadležni tužilac "nije primjetila" a ja sam sprečavan da o tome dam izjavu na zapisnik.
Isti broj Kta 596/09 od 11.08.2009. a svjedok Budimka Bollin Bajo iz koga se vidi da je svjedok Sofrenić opisivao kako je vidio djevojčicu da se kreće i krvari prije pada, što je kasnije porekao a OT Bijeljina nije htjela da ustanovi zašto je svjedok lagao.
Zahtjev upućen nadležnom tužiocu Stjepanović Danici kojim se traži pismeno objašnjenje o novim dokazima i neslaganjima na koje sam ukazao ranije pismenim podnescima,
Dopis "Sekretaru tužilaštva" od 23.03.2010. je dokument predat dan prije pretresa moje kuće. U njemu je najvažnije to što sam ukazao da s obzirom da je meni onemogućen pristup, zahtjeve će podnositi drugi članovi porodice. Posle toga je onemogućavan pristup i drugim srodnicima a nekoliko godina kasnije izgovor OT Bijeljina za zabranu pristupa je bio moj navodni prekršaj tek iz jula 2010. g. što se desilo poslije više mjeseci trajanja te zabrane.
Zahtjev tužiocu Stjepanović od 30.04.2010. g. na šta nije bilo nikakve reakcije,
Slijedi serija dokumenata kojima se obraćam pismeno u OT Bijeljina ukazujući na nove dokaze i tražeći odgovore na ranije postavljene zahtjeve. Sve do današnjeg dana nije bilo kontakta niti pismenog odgovora od nadleženog tužioca Stjepanović po ovim temama.
Jedan od njih je od 01.04.2010. g, 21.05.2010.g. podnesak koji se predaje u OT Bijeljina uz punomoć gđe. Bollin i traže podaci,
Istog dana predat je nalaz i mišljenje vještaka Blažanovića Ante koji uz saznanja o unutrašnjim povredama i presječenom kaišu torbe iznosi drugačije stavove od vještaka Busarčevića koje taj vještak nije imao,
Obraćanje u OT Bijeljina od 16.06.2010. g. i 18.06.2010. g. U ova dva dokumenta pismeno obavještavam OT Bijeljina da sam otkrio ime osobe koja je uklonila torbu sa lica mjesta te obavjestio da ću protiv iste podnijeti krivičnu prijavu.
Tahograf traka kamiona koji je dovezao robu pokazuje da su navodno od Bijeljine do Odžaka vozili sat vremena te poslije četiri i po sata pauze prešli put od Odžaka do Sarajeva za 80 minuta. To je s obzirom na distancu od oko 220 km. brzina od 160 km/h.
Ovu nelogičnost OT Bijeljina "nije uočila".
Dokument "Izjave aktera šverca i ubistva" je pripremljen da se nadležnom tužiocu ukaže na krijumčarenje i nestanak tri paketa i učešće radnika AD Univerzal u tim krivičnim djelima.
Svaki moj pokušaj da tužiocu dam izjavu na zapisnik je sprečavan od strane tužene.
"Članak i dokazi kriminala" gdje se vidi da sam u medijima opisivan kao osoba "otišla na živcima" a u nastavku su segmenti izjave vozača i direktora koje sam u cjelosti predao, te šema puta koji je kamion morao da pređe a na šta sam maloprije ukazao,
Sl. zabilješka sudske plicije od 08.03.2010. br. 401/10. Poslije mjesec dana pokušaja da kontaktiram sa nadležnim tužicem obratio sam se komandi sudske policije i dostavio nove dokaze a iz zabilješke se vidi da sudska policija takođe nije htjela da vidi slike ove torbe, kao što ne želi da ih vidi ni Osnovni sud u Bijeljini.
Dokument sudske polcije broj 779/10 od 26.04.2010. u kome g. Višnjić potvrđuje da nisam upućivao prijetnje o nasilnom ulasku nego da mu je tada to tako djelovalo.
Ja sam rekao da ukoliko mi se i dalje bude onemogućavao pristup krenut ću uz stepenice a oni neka odluče da li će da me puste, uhapse ili pucaju u leđa. Meni je bilo potrebno da imam neki pismeni dokaz o zabrani pristupa tako da su ove zabilješke i hapšenja koja su kasnije uslijedila bila usmjerena isključivo ka tom cilju, jer sam ja kao tužilac dužan da dokažem svoje tvrdnje inače bi sud odbacio tužbu s obrazloženjem da ne postoje dokazi.
30.07.2010. g. dokument Uredu glavnog tužioca" kojim obavještavam o dolasku gđe Bollin i njenoj namjeri da u OT Bijeljina dostavi dokaze do kojih smo došli uključujući pomenute slike torbe, audio razgovore sa svjedokom Sofrenićem, vještakom Busarčevićem i da zatraži odgovore od OT na pitanja upućena zahtjevima prethodnoh mjeseci. Umjesto toga tužena RS je upoznata tako sa našim namjerama napravila plan da nas spriječi u pristupu obmanjujući nas da OT Bijeljina nije nadležna za taj predmet.
Službena zbilješka sudske policije 1420/10 od 10.08.2010. i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka 06/10 od 10.08.2010. iz kojih se vidi da je istinita moja prethodna tvrdnja kako smo tokom cijele 2010.g. obmanjivani od strane tužene.
Rješenje prekršajnog suda od 12.08.2010. g. kojim se gđa. Bollin i ja oglašavamo odgovornim. Na tom Rješenju je 22.12.2010. udaren pečat pravosnažnosti iako je tog dana Okružni sud u Bijeljni donio Rješenje kojima se postupak obustavlja i prethodna odluka preinačava. Ovaj dokumcnt je korišten kao jedan od izgovora za zabranu pristupa (misli se na prethodni gdje je udaren pečat pravosnažnosti) iako se radi o falsifikatu.
Sl. zabilješka sudske Policije br. 73/11 od 24.01.2011. g. u kome se svi članovi moje porodice praktično opisuju kao ludaci, prikirava se činjenica da je sudska policija vidjela dokaze koje smo donosili te lažno navodi da smo kontaktirali tužioce. U ovom dokumentu se "zaboravlja" više puta izgovorena laž da OT Bijeljina nije bila nadležna a na drugoj strani te zabilješke se navodi 20-ak primjera mojih pokušaja da kontaktiram sa nadležnim tužiocem od kojih nijedan nije uspio. Bilo je kontakata sa pripadnicima Okružnog suda vezano za povrat računara ali to je sasvim druga tema.
Zabilješka SP 1173/11 u kojoj piše da mi je pristup OT Bijeljina zabranjen iako sam pokušao prijaviti krivično djelo što je pravo garantovano zakonom.
Sl. zabilješka SP 1292/12 od 05.09.2012. g. U njoj se opisuje događaj kada sam spriječen u ostvarenju više prava. SP je lažno opisala sadržaj plakata koji sam postavio posle zabrane pristupa, što je obmanulo i Osnovni sud u Bijeljini u tužbi za utvrđenje diskriminacije, iako je sudija Prekršajnog suda u presudi posle tog događaja tačno opisao šta je bilo napisano.
Dokument A-326/12 od 15.11.2012.g. je dopis glavnog OT upućen u VSTV. Poslije moje pritužbe vezano za prethodni događaj. Kako sam uz tu pritužbu priložio dokaze do kojih sam bio prisiljen doći i provodeći sate u pritvoru glavni OT je tada bio prisiljen da prvi put prizna da je izdao naredbu o zabrani pristupa ali lažno navodeći da je ona uslijedila tek poslije navodnog prekršaja u Julu 2007. koji nije potvrđen od strane jedino nadležnog prekršajnog suda.
U ovom dokumentu G. Kovačević zaboravlja laži iz prethodnih godina i priznaje da je postojao samo jedan kontakt sa njim (Jul 2009.g.) te dalje navodi "da posliije odluke kolegija iz Februara 2010.g, on o toj temi više nema šta da raspravlja". Podsjećam da nama takva formulacija nikada nije rečena, nego smo obmanjivani da OT Bijeljina nije nadležna. Dalje podsjećam da ZKP čl. Obustava istrage stav 3. obavezuje tužioca na reakciju ukoliko se pojave novi dokazi koji ukazuju na krivično djelo.
Zapisnik Prekršajnog suda 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. g. u kome se vidi kako glasi naredba koju je izvršavala SP. Bez ikakvog pismenog rješenja, bez suđenja i prava na žalbu izrečena je sankcija - zabrana pristupa svim članovima moje porodice, odnosno svim članovima porodice Ivone Bajo. Ukazujem sudu da sam više puta pokušao doći do pismene naredbe o zabrani pristupa, što nisam uspio, te je suprotstavljanjem ovoj naredbi i nekoliko sati u pritvoru, suđenje na prekršajnom sudu bio jedini način da ovom sudu dostavim dokaz o tretmanu koji je primjenjivan prema meni i mojoj porodici.
Dijelovi izjava sudskih policajaca iz tri različita predmeta iz kojih se vidi da je vremenom, kada sam objavio dokaze na internetu, pokušano sa umanjivanjem, odnosno potpunim negiranjem postojanja naredbe o zabrani pristupa. Tako je svjedok sudski policajac Čavić Zoran dana 03.12.2012. negirao po instrukciji tužene RS postojanje naredbe o zabrani pristupa te je izjavio: "da se okrivljenom dozvoli pristup tužilaštvu uz prethodno kontaktiranje tužilaštva".
Glavni svjedok Mićić Zoran koji je trebao svjedočiti a već ranije je u prethodno pomenutom postupku dao izjavu o postojanju naredbe je "uklonjen" iz tog postupka kako ne bih mogao dovesti u koliziju tu raniju izjavu i lažno svjedočenje za koje je instruiran Čavić.

Tužitelj a imajući u vidu obimnost materijalnih dokaza te da je ostalo za obrazlaganje više od polovine istih prelaže da sud zakaže nastavak glavne rasprave na kojoj bi se nastavilo obrazlaganje mateerijalnih dokaza koji su preostali te nakon toga se donese odluka i o svjedocima, te ukazujem sudu da sam predložio uvid u predmet 43325 P2, Pr. 007070 i 48630.
Prva dva predmeta sam predložio iz razloga što su se netačni navodi (bilo slačajni ili smišljeni) koristili na moju štetu u narednom periodu tako što je istima - bio obmanut sud a niko na glavnoj raspravi nije o tome izvodio dokaze. A u prekršajnom predmetu dokazujem da je ono što je SP pisala i što je Osnovni sud u Bijeljini prihvatio kao istinu, u stvari bila laž a predmet 48630 predlažem iz razlog što sam u tom predmetu tužbu podnio protiv Kovačević Novaka i Stjepanović Danice kao fizičkih lica te je u presudi kontatovano da je sud zauzeo stav da isti nisu ispravno pasivno legitimisani, odnosno da se radi o službenim radnjama. Ja i dalje tvrdim da nema dokaza o njihovim službenim radnjama ali ukoliko je tužena odlučila da se radi o službenim radnjama onda to čini tuženu odgovornom i pasivno legitimisano u ovom predmetu.
Nakon toga a u saglasnosti sa prisutnim sud određuje termin nastavka glavne rasprave a na kojoj će se nastaviti obrazlaganje materijalnih dokaza od strane tužitelja te će sud odlučiti i o prijedlogu dokaza saslušanja svjedoka te sud donosi
RJEŠENJE
Nastavak glavne rasprave se zakazuje za dan 10.02.2015. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji br. 19. Prisutni upozoreni na posledice izostanka, shodno odredbama ZPP-a, te pismeni poziv neće dobiti.
Na nastavak glavne rasprave pozvati tuženu putem PRS.
Zatražiti sl. zabilješku od OT koja je navedena na prethodnom ročištu.
Sud donosi
RJEŠENJE
Usvaja se prijedlog tužioca za uvid u naprijed navedene predmete pa je potrebno priklopiti iste.
Dovršeno, prisutni pregledaju i potpisuju zapisnik bez primjedbi.

OBRADA DOKUMENATA OPTIČKIM ČITAČEM
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 10. travnja 2015.

ORGANIZOVANI KRIMINAL U BOBAR GRUPI

Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...

ORGANIZOVANI KRIMINAL U BOBAR GRUPI


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

"Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja te saučestvovanje u izvršenju ili prikrivanju više drugih krivičnih djela...
OBRAZLOŽENJE
Sve radnje koje će biti opisane u nastavku izvršene su sa prvenstvenim ciljem da se spriječi bilo kakva istraga unutar Bobar grupe ta nesmetano nastave kriminalne radnje, među kojima se ističe pranje novca narko mafije, te pljačkanje depozita preko Bobar banke, što je tek nedavno razotkriveno, poslije uvođenja prinudne uprave i likvidacije a radi se o stotinama miliona KM.
Dana 5.9.2012. imao sam namjeru ostvariti više prava garantovanih zakonom i Ustavom a među njima je bilo pravo na podnošenje krivične prijave vezano za kriminalne radnje koje su se dešavale unutar Bobar grupe a počinjene kako od pravnog lica tako i od fizičkih lica.
Napominjem da je materijal o krivičnim djelima mnogo složeniji i obimniji nego što će biti dostavljen u prilozima, no pozadina svega je krijumčarenje koje se vršilo u firmu AD Univerzal, unutar Bobar grupe, te radnje radnika portira firme Univerzal koji je prije svega pomogao kamionu, koji je dovezao krijumčarenu robu da pobjegne sa lica mjesta.
Radi se o gospodinu Sofrenić Blagiši, koji je zatim uklonio sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva, torbu koju je djevojčica nosila na sebi, pa je potom oprana benzinom i uklonjena iz svih istražnih radnji. Vidljivo je u prilogu koji pokazuje fotografiju te torbe da je kaiš dvostruko presječen a vidljiv je i prelaz iz originalne žute boje u drugu nijansu, što je znak da je u pitanju neko jako hemijsko sredstvo koje je i boju skinulo.
Taj dokaz (pomenutu torbu) su imali obavezu, službeno da obrade, prije svega inspektor kriminalističke policije Marković Dragoslav a potom okružni tužilac Danica Stjepanović. Da li su je oni oprali hemijskim sredstvom ili je to prethodno učinio portir Sofrenić ili neki od njihovih saučesnika, zasad je nepoznato ali je činjenica da je odgovornost za sve što se desilo sa pomenutim dokazom i njegovo sakrivanje svih 6 mjeseci navodne istrage, na okružnom tužiocu Stjepanović Danici.
Dakle fotografija torbe je materijalni dokaz prikrivanja ubistva ali ne i jedini. Naime postoji više dokaza da se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a jedan od njih je fotografija mjesta zločina koja se nalazi u jednom od drugih priloga pod nazivom "Izjave aktera šverca i ubistva". Na slici je vidljiv ulaz u firmu Univerzal, gdje se vidi više krvavih mrlja nekih desetak metara prije samog pada djevojčice na asvalt.
Prva mrlja krvi nalazi se upravo na mjestu gdje se ukrštaju putanje kamiona i bicikla a narednih desetak metara sve do mjesta pada na asfalt vidljivo je više krvavih mrlja što jasno pokazuje da je da smrtonosne povrede došlo mnogo prije samog pada. Na vrhu pomenutog priloga nalaze se djelovi izjava vozača i direktora gdje se vidi da su vozači dovezli 4 paketa neidentifikovane robe a direktor tvrdi da je ujutro magacioner zatekao samo paket. Osim toga vidljivo je da je jedan od zaposlenih bio i gospodin Slaviša Bobar koji je 10. aprila 2013. uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza.
Ranije pomenutu torbu, sam fotografisao krajem januara 2010. u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini i odmah pismeno dostavio Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, te podneo zahtjev za pristup informacijama, tražeći da OT Bijeljena objasni kako je došlo do presijecanja kaiša, ko je kada i zašto oprao kaiš pomenute torbe, te da li je Tužilaštvo ustanovilo ima li presjecanje kaiša kakve veze sa nanesenim povredama djevojčice, koje je konstatovao obducent.
To je samo dio materijala koji sam imao namjeru predočiti tužiocu i dati izjavu na zapisnik no u tome sam spriječen.
Glavni okružni tužilac OT Bijeljina Kovačević Novak, znajući odranije da imam veliki broj dokaza o krivičnim djelima, izdao je usmenu naredbu sudskoj policiji, da ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Tako mi je dakle tog dana sudska policija zabranila pristup Tužilaštvu, te sam da bih imao dokaze o tom kriminalu, odbio njihovu naredbu, da se udaljim i na sebe postavio plakat koji pokazuje vezu između Okružnog tužilaštva i organizovanog kriminala.
Da bi se prikrio kriminal u Bobar grupi pripadnici zločinačke organizacije su izdali naredbu da budem uhapšen i držan u pritvoru 12 sati te umjesto da shodno zakonu odmah budem izveden pred sud, čekalo se do 3. decembra kada je svjedok sudski policajac instruisan da lažno svjedoči.
On je naime izjavio da sudska policija ima nalog da se prema meni ophodi kao prema svim drugim građanima, odnosno da mi dozvoli pristup ukoliko je tužilac slobodan.
No, da je to bila obična laž vidljivo je iz dokumenta A– 326/12 koji je glavni okružni tužilac dostavio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću a u kome se priznaje da postoji usmena naredba o zabrani pristupa.
U presudi Prekršajnog suda od 3. decembra 2012. navedeno je iz kog razloga razloga sam prekršajno osuđen. Naime na pitanje policajaca zbog čega mi je pristup zabranjen, odgovorio sam da je to zbog toga što donosim dokaze o kriminalu skupštinskog poslanika Gavrila Bobara a da to sprečava glavni okružni tužilac Novak Kovačević po nalogu Milorada Dodika.
Iako izražavanje mišljenja o radu državnih funkcionera nikako ne može da se okarakteriše kao vrijeđanje prema zakonu o prekršajima, sudija je da bi zaštitio "moralni lik i djelo" pomenutih presudio da se radi o prekršaju.
Ovdje se radi dakle o sinhronizovanom djelovanja više lica, počev od Novaka Kovačevića preko načelnika sudske policije Danka Borovčanina te komandira MUP-a Marić Nenada i na kraju sudije Dragoljuba Đurića.
Ostalo je nepoznato ko je instruisao sudskog policajca Zorana Čavića, da lažno svjedoči, no istraga to lako može ustanoviti.
Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...
SAD KAO OT BIJELJINA ISTRAŽUJE KRIMINAL UNUTAR BOBAR GRUPE I KONKRETNO MANJAK OKO 10 MILIONA IZ TREZORA A PRETHODNIH 5 GODINA SU SVIM SREDSTVIMA SPREČAVALI ISTRAŽIVANJE I PROCESUIRANJE KRIMINALA KOJI JE TAMO VRŠEN.

PRILOZI

A - 326/12
Torba
Izjave aktera šverca i ubistva
Presuda 3 decembar 2012


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

nedjelja, 5. travnja 2015.

ZAHTJEV SUDU ZA POVRAT PREDMETA

KRIMINALCI IZ OT BIJELJINA KOJI PRIKRIVAJU NAJTEŽE ZLOČINE I KRIVIČNA DJELA I SASTAVNI SU DIO MAFIJE UOPŠTE NISU ODGOVORILI NA OVAJ ZAHTIJEV ALI JE SUDIJA REAGOVO PREMA ZAKONU ODMAH I PO ISTEKU ROKA OD 7 DANA KOJI JE DAO TUŽILAŠTVU, IZDAO JE NAREDBU DA SE SVE IZUZETE STVARI VRATE MAJCI UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINIU nastavku slijedi tekst zahtijeva predatog u OT Bijeljina o čemu vas informišem s obzirom da se traženi predmeti nalaze u sudskom depozitu. Podsjećam da je predmet zaveden pod rednim brojem 4, materijalni dokaz prikrivanja ubistva od strane postupajućeg tužioca Stjepanović Danice te stoga očekujem maksimalnu opstrukciju OT Bijeljina i izbjegavanje povrata stvari koje su privatno vlasništvo, sa ciljem da odgovorni izbjegnu zaslužene zatvorske kazne...
MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA I PRIKRIVANJA ZLOČINA

ZAHTIJEV ZA POVRAT PREDMETA

Obraćam se Okružnom tužilaštvu u Bijeljini sa zahtijevom da mi kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo preda sve predmete ubijene djevojčice Ivone Bajo a koje je OT Bijeljina izuzela sa mjesta zločina prilikom postupanja u predmetu KTA-596/09.
1) ZAHTIJEVAM DA SE PREDMETI PREDAJU ODMAH A NAJKASNIJE ZA 15 DANA O ČEMU ĆETE ME PISMENO ILI TELEFONSKI OBAVJESTITI.
2) ZAHTIJEVAM DA OT BIJELJINA PISMENO OBRAZLOŽI KAKO JE PREDMET NAVEDEN POD BROJEM 4 KAO DJEČJI RUKSAK, PRETHODNO NEOŠTEĆEN DOŠAO U STANJE DA MU JE KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM ?
3) ZAHTIJEVAM DA SE PRILIKOM PRIMOPREDAJE SAČINI ZAPISNIK OD STRANE SLUŽBENOG LICA IZ OT BIJELJINA O STANJU PREDMETA.

U prilogu ovog zahtijeva je odgovor Osnovnog suda u Bijeljini 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. u kome su precizno popisani svi predmeti vlasništvo gđe Bollin a koje OT Bijeljina nezakonito već duže od 5 godina drži u svom posjedu (od obustave istrage) a ukupno više od 5 i po godina.
Na kraju istog priloga i Osnovni sud traži da razmotrite tu mogućnost a što niste učinili ni poslije godinu dana.
Ukoliko OT Bijeljina ne postupi po bilo koje od 3 tačke iz ovog zahtijeva, kopija će biti predata sudu u već pokrenutoj parnici kao novi dokaz sa zahtijevom da se postupajući tužilac pozove kao svjedok i na zapisnik objasni kriminal koji je počinila...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902