petak, 10. travnja 2015.

ORGANIZOVANI KRIMINAL U BOBAR GRUPI

Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...

ORGANIZOVANI KRIMINAL U BOBAR GRUPI


KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

ZA KRIVIČNA DJELA

"Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja te saučestvovanje u izvršenju ili prikrivanju više drugih krivičnih djela...
OBRAZLOŽENJE
Sve radnje koje će biti opisane u nastavku izvršene su sa prvenstvenim ciljem da se spriječi bilo kakva istraga unutar Bobar grupe ta nesmetano nastave kriminalne radnje, među kojima se ističe pranje novca narko mafije, te pljačkanje depozita preko Bobar banke, što je tek nedavno razotkriveno, poslije uvođenja prinudne uprave i likvidacije a radi se o stotinama miliona KM.
Dana 5.9.2012. imao sam namjeru ostvariti više prava garantovanih zakonom i Ustavom a među njima je bilo pravo na podnošenje krivične prijave vezano za kriminalne radnje koje su se dešavale unutar Bobar grupe a počinjene kako od pravnog lica tako i od fizičkih lica.
Napominjem da je materijal o krivičnim djelima mnogo složeniji i obimniji nego što će biti dostavljen u prilozima, no pozadina svega je krijumčarenje koje se vršilo u firmu AD Univerzal, unutar Bobar grupe, te radnje radnika portira firme Univerzal koji je prije svega pomogao kamionu, koji je dovezao krijumčarenu robu da pobjegne sa lica mjesta.
Radi se o gospodinu Sofrenić Blagiši, koji je zatim uklonio sa mjesta zločina materijalni dokaz ubistva, torbu koju je djevojčica nosila na sebi, pa je potom oprana benzinom i uklonjena iz svih istražnih radnji. Vidljivo je u prilogu koji pokazuje fotografiju te torbe da je kaiš dvostruko presječen a vidljiv je i prelaz iz originalne žute boje u drugu nijansu, što je znak da je u pitanju neko jako hemijsko sredstvo koje je i boju skinulo.
Taj dokaz (pomenutu torbu) su imali obavezu, službeno da obrade, prije svega inspektor kriminalističke policije Marković Dragoslav a potom okružni tužilac Danica Stjepanović. Da li su je oni oprali hemijskim sredstvom ili je to prethodno učinio portir Sofrenić ili neki od njihovih saučesnika, zasad je nepoznato ali je činjenica da je odgovornost za sve što se desilo sa pomenutim dokazom i njegovo sakrivanje svih 6 mjeseci navodne istrage, na okružnom tužiocu Stjepanović Danici.
Dakle fotografija torbe je materijalni dokaz prikrivanja ubistva ali ne i jedini. Naime postoji više dokaza da se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a jedan od njih je fotografija mjesta zločina koja se nalazi u jednom od drugih priloga pod nazivom "Izjave aktera šverca i ubistva". Na slici je vidljiv ulaz u firmu Univerzal, gdje se vidi više krvavih mrlja nekih desetak metara prije samog pada djevojčice na asvalt.
Prva mrlja krvi nalazi se upravo na mjestu gdje se ukrštaju putanje kamiona i bicikla a narednih desetak metara sve do mjesta pada na asfalt vidljivo je više krvavih mrlja što jasno pokazuje da je da smrtonosne povrede došlo mnogo prije samog pada. Na vrhu pomenutog priloga nalaze se djelovi izjava vozača i direktora gdje se vidi da su vozači dovezli 4 paketa neidentifikovane robe a direktor tvrdi da je ujutro magacioner zatekao samo paket. Osim toga vidljivo je da je jedan od zaposlenih bio i gospodin Slaviša Bobar koji je 10. aprila 2013. uhapšen kao član kriminalne grupe Darka Eleza.
Ranije pomenutu torbu, sam fotografisao krajem januara 2010. u prostorijama Osnovnog suda u Bijeljini i odmah pismeno dostavio Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, te podneo zahtjev za pristup informacijama, tražeći da OT Bijeljena objasni kako je došlo do presijecanja kaiša, ko je kada i zašto oprao kaiš pomenute torbe, te da li je Tužilaštvo ustanovilo ima li presjecanje kaiša kakve veze sa nanesenim povredama djevojčice, koje je konstatovao obducent.
To je samo dio materijala koji sam imao namjeru predočiti tužiocu i dati izjavu na zapisnik no u tome sam spriječen.
Glavni okružni tužilac OT Bijeljina Kovačević Novak, znajući odranije da imam veliki broj dokaza o krivičnim djelima, izdao je usmenu naredbu sudskoj policiji, da ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Tako mi je dakle tog dana sudska policija zabranila pristup Tužilaštvu, te sam da bih imao dokaze o tom kriminalu, odbio njihovu naredbu, da se udaljim i na sebe postavio plakat koji pokazuje vezu između Okružnog tužilaštva i organizovanog kriminala.
Da bi se prikrio kriminal u Bobar grupi pripadnici zločinačke organizacije su izdali naredbu da budem uhapšen i držan u pritvoru 12 sati te umjesto da shodno zakonu odmah budem izveden pred sud, čekalo se do 3. decembra kada je svjedok sudski policajac instruisan da lažno svjedoči.
On je naime izjavio da sudska policija ima nalog da se prema meni ophodi kao prema svim drugim građanima, odnosno da mi dozvoli pristup ukoliko je tužilac slobodan.
No, da je to bila obična laž vidljivo je iz dokumenta A– 326/12 koji je glavni okružni tužilac dostavio Visokom sudskom i tužilačkom vijeću a u kome se priznaje da postoji usmena naredba o zabrani pristupa.
U presudi Prekršajnog suda od 3. decembra 2012. navedeno je iz kog razloga razloga sam prekršajno osuđen. Naime na pitanje policajaca zbog čega mi je pristup zabranjen, odgovorio sam da je to zbog toga što donosim dokaze o kriminalu skupštinskog poslanika Gavrila Bobara a da to sprečava glavni okružni tužilac Novak Kovačević po nalogu Milorada Dodika.
Iako izražavanje mišljenja o radu državnih funkcionera nikako ne može da se okarakteriše kao vrijeđanje prema zakonu o prekršajima, sudija je da bi zaštitio "moralni lik i djelo" pomenutih presudio da se radi o prekršaju.
Ovdje se radi dakle o sinhronizovanom djelovanja više lica, počev od Novaka Kovačevića preko načelnika sudske policije Danka Borovčanina te komandira MUP-a Marić Nenada i na kraju sudije Dragoljuba Đurića.
Ostalo je nepoznato ko je instruisao sudskog policajca Zorana Čavića, da lažno svjedoči, no istraga to lako može ustanoviti.
Ovo je samo mali dio iz višegodišnjeg terora koji vrši OT Bijeljina nad svim srodnicima ubijenog djeteta čije ubistvo pokušava da prikrije. Danas je već razotkriveno da su preko Bobar banke pokradeni stotine miliona KM i potpuno su jasni motivi pripadnika zločinačke organizacije. Kad se tome doda činjenica da je prilikom ubistva izvršeno krijumčarenje (vjerovatno kokaina) postaje jasno o kakvom se monstruoznom kriminalu radi...
SAD KAO OT BIJELJINA ISTRAŽUJE KRIMINAL UNUTAR BOBAR GRUPE I KONKRETNO MANJAK OKO 10 MILIONA IZ TREZORA A PRETHODNIH 5 GODINA SU SVIM SREDSTVIMA SPREČAVALI ISTRAŽIVANJE I PROCESUIRANJE KRIMINALA KOJI JE TAMO VRŠEN.

PRILOZI

A - 326/12
Torba
Izjave aktera šverca i ubistva
Presuda 3 decembar 2012


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU