nedjelja, 5. travnja 2015.

ZAHTJEV SUDU ZA POVRAT PREDMETA

KRIMINALCI IZ OT BIJELJINA KOJI PRIKRIVAJU NAJTEŽE ZLOČINE I KRIVIČNA DJELA I SASTAVNI SU DIO MAFIJE UOPŠTE NISU ODGOVORILI NA OVAJ ZAHTIJEV ALI JE SUDIJA REAGOVO PREMA ZAKONU ODMAH I PO ISTEKU ROKA OD 7 DANA KOJI JE DAO TUŽILAŠTVU, IZDAO JE NAREDBU DA SE SVE IZUZETE STVARI VRATE MAJCI UBIJENE OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINIU nastavku slijedi tekst zahtijeva predatog u OT Bijeljina o čemu vas informišem s obzirom da se traženi predmeti nalaze u sudskom depozitu. Podsjećam da je predmet zaveden pod rednim brojem 4, materijalni dokaz prikrivanja ubistva od strane postupajućeg tužioca Stjepanović Danice te stoga očekujem maksimalnu opstrukciju OT Bijeljina i izbjegavanje povrata stvari koje su privatno vlasništvo, sa ciljem da odgovorni izbjegnu zaslužene zatvorske kazne...
MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA I PRIKRIVANJA ZLOČINA

ZAHTIJEV ZA POVRAT PREDMETA

Obraćam se Okružnom tužilaštvu u Bijeljini sa zahtijevom da mi kao punomoćniku gđe Budimke Bollin Bajo preda sve predmete ubijene djevojčice Ivone Bajo a koje je OT Bijeljina izuzela sa mjesta zločina prilikom postupanja u predmetu KTA-596/09.
1) ZAHTIJEVAM DA SE PREDMETI PREDAJU ODMAH A NAJKASNIJE ZA 15 DANA O ČEMU ĆETE ME PISMENO ILI TELEFONSKI OBAVJESTITI.
2) ZAHTIJEVAM DA OT BIJELJINA PISMENO OBRAZLOŽI KAKO JE PREDMET NAVEDEN POD BROJEM 4 KAO DJEČJI RUKSAK, PRETHODNO NEOŠTEĆEN DOŠAO U STANJE DA MU JE KAIŠ DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM ?
3) ZAHTIJEVAM DA SE PRILIKOM PRIMOPREDAJE SAČINI ZAPISNIK OD STRANE SLUŽBENOG LICA IZ OT BIJELJINA O STANJU PREDMETA.

U prilogu ovog zahtijeva je odgovor Osnovnog suda u Bijeljini 080-0-Kpp-09-000 214 od 24.01.2014. u kome su precizno popisani svi predmeti vlasništvo gđe Bollin a koje OT Bijeljina nezakonito već duže od 5 godina drži u svom posjedu (od obustave istrage) a ukupno više od 5 i po godina.
Na kraju istog priloga i Osnovni sud traži da razmotrite tu mogućnost a što niste učinili ni poslije godinu dana.
Ukoliko OT Bijeljina ne postupi po bilo koje od 3 tačke iz ovog zahtijeva, kopija će biti predata sudu u već pokrenutoj parnici kao novi dokaz sa zahtijevom da se postupajući tužilac pozove kao svjedok i na zapisnik objasni kriminal koji je počinila...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902