nedjelja, 30. travnja 2017.

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...


OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU


Predmet: 83 0 P 020967 16 Gž
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM
Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijano rješenje.
Ovde se radi o dva različita problema.
Prvo, samo pristupanje sudu u Zvorniku u vrijeme kada mi je kretanje ograničeno na par stotina metara zbog izuzetno otežanog disanja je rizično po život a o tom problemu sam pismeno obavjestio sud prije pripremnog ročišta, na šta nije bilo nikakvog komentara u odluci prvostepenog suda, kao da taj dopis ne postoji. Tek sada to pominje drugostepeni sud i opravdava odluku Osnovnog suda u Zvorniku time da nisam predočio neke dokaze. Ovde se ne radi o prelomu noge ili operaciji srca za koju je potrebna hirurška intervencija sa pratećom dokumentacijom, nego o sezonskom problemu opšte poznatom u ovim krajevima.
Ali nevezano za to, moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
Osnovni sud u Zvorniku se ni o tome nije izjašnjavao a kako je očito da nije mjesno nadležan te s obzirom da sam pismeno predložio da se oglasi nenadležnim, bilo je potrebno primjeniti član 51 ZPP-u:
"Ako je za suđenje nadležan sud u RS, ali se prema odredbama ovog zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud RS će, na prijedlog stranke, odrediti koji će stvarno nadležan sud biti mjesno nadležan."
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 27. travnja 2017.

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OJT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave - KAIŠ DJEČJEG RUKSAKA JE DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A SA OSTATKA KAIŠA SU JAKIM HEMIJSKI SREDSTVOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA TE JE ČAK SKINUTA I ORIGINALNA ŽUTA BOJA.
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran, (ako već nisu Marković i Sofrenić) za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.


OBRAZLOŽENJE
U navedenom dokumentu, (odgovoru na pritužbu) obavještavate me da je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio" da je okružni tužilac "pravilno" postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio.
Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
ZAHTJEVAM ODGOVOR O UNIŠTAVANJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IMENA ODGOVORNIH LICA, ZBOG POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM. JER TAJ "DJEČJI RUKSAK" VRIJEDI MILIJARDU MARAKA.
VRIJEDI I VIŠE JER JE BIO NOV, NEOŠTEĆEN NA ŽIVOJ I ZDRAVOJ OSMOGODIŠNJOJ DJEVOJČICI A SADA JE TAKAV KAKAV JESTE SA KAIŠOM KOJI JE DVOSTRUKO PRESJEČEN ISTOVREMENO I ISTIM PREDMETOM KOJI JE USMRTIO IVONU BAJO.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...
Upozoravam glavnog okružnog javnog tužioca, da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovoran za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

ponedjeljak, 24. travnja 2017.

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Veza : Elektronska pritužba poslata na vašu internet adresu od 19.01.2017. 21:31
S obzirom da još nisam dobio potvrdu o prijemu i broj pritužbe, povezujem ovu dopunu sa vremenom slanja prvog dopisa o ovoj temi a kako se desilo još nekoliko važnih događaja obavještavam vas odmah o tome. Podsjećam prvo da mi nije omogućen uvid u spis po mojoj krivičnoj prijavi u 2 uzastopna dana te sam podneo pismeni zahtjev 20.01.2017. čiju kopiju prilažem, (Zahtjev tužiocu Medić) sa 4 tačke koje i citiram:
1. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0017537 16, ODMAH, a najkasnije u roku od 48 sati s obzirom da je za pritužbu predviđen zakonski rok od 8 dana od kojih je proteklo već 3 a dva uzastopna dana, 18. i 19.01.2017. mi nije omogućen uvid u navedeni spis.
2. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0012900 14.
3. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave.
4. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
Odgovor je zaista stigao ekspresno, ("OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.") a u njemu se kaže kako NEMA NIKAKVIH NOVIH DOKUMENATA, ŠTO ZNAČI DA TUŽILAC NIJE IZVRŠILA NIJEDNU ISTRAŽNU RADNJU. No svejedno i da je tako, trebalo je da se lično uvjerim u to a ne da mi se prepričava od strane nekoga ko nije odgovorio ni na jedno od 3 preostala pitanja a suštinski je najbitnije da nije ustanovila ili nije htjela da istražuje kako je materijalni dokaz, privatno valasništvo uklonjen sa ubijene djevojčice i zašto je presječenog kaiša. Naravno ne postoji objašnjenje ni za to, ko su odgovorni što su moje dojave ignorisane 5 godina.
Ni u prilogu "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." nema ni riječi o tome, što dodatno potvrđuje da osoba Medić Mira nije makla ni malim prstom da ustanovi kako je oštećen materijalni dokaz.
Ali osim dokumenata koji su sastavni dio spisa došao sam i do drugog važnog dokaza vezanog za oštećenje privatnog vlasništva, odnosno prikrivanje dokaza ubistva. Naime poslije mog obraćanja Osnovnom sudu, zatraženo je izjašnjenje Stjepanović Danice o tome i zanimljivo je da je ono sačinjeno istog dana kada je Medić Mira donjela svoju odluku, što je očito dogovoreno između njih dvije.
Pitanje o tome je imala obavezu okružni tužilac Medić da postavi prijavljenoj Stjepanović Danici te da postupa u skladu sa odgovorima. Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...

PRILOZI

Zahtjev tužiocu Medić
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.
Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

petak, 21. travnja 2017.

DODATAK NA UDT-15417-16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop. PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

DODATAK NA UDT: 15417/16 ZA ODUZIMANJE LAPTOPA

Podsjećam da je tema ove pritužbe događaj od 09.07.2014. kada mi je na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Bijeljini sudska policija oduzela laptop a za koji sam pismeno najavio da ću ga koristiti u predmetu 80 0 P 039222 12 P kao sredstvo za dokazivanje autorstva nad programima koje sam kreirao a čiji je programski kod uništen, obrisan sa hard diska računara oduzetog poslije LAŽNE PRIJAVE za ugrožavanje sigurnosti.
Nekih pola sata kasnije, poslije uvodnog dijela odmah sam zatražio da se to razbojništvo unese u zapisnik i evidentira da mi je tužena RS, inače druga stranka u postupku, u kojoj je tužena za uništavanje podataka na računaru koji je oduzela, sada uzela i laptop, kako bi me spriječila u dokazivanju i tako sebe dovela u povoljniji položaj.
Sudija Vakičić Željka je glumila iznenađenje kao da o tome ništa ne zna te poslije mojih insistiranja da se događaj evidentira u zapisnik, odlučila da to izbjegne tako što je pozvala telefonom sudsku policiju, te mi je laptop vraćen u kancelariji broj 19. Pošto plan nije uspio, sudija Vakičić je potom u dva navrata između ročišta, BEZ MOG PRISUSTVA, vršila uvid u disk sa instalacijskim programima, sve sa ciljem da mi nanese štetu i maksimalno umanji vrijednost i količinu informacija koje ukazuju na moje autorstvo.
Dakle iako je osoba Vakičić glumila da ne zna ništa o oduzimanju laptopa, znajući kako postupa sudska policija te da sam prethodno neometano unosio laptop više puta, kada nije bio potreban za dokazivanje autorstva, bio sam siguran da je upravo sudija izdala naredbu da mi se laptop oduzme.
Načelnik sudske policije Borovčanin Danko mi je u razgovoru pred 4 svjedoka sudska policajca rekao da je naredba za oduzimanje izdata od strane sudije Vakičić Željke, prije mog dolaska te da oni to ne bi učinili samoinicijativno što i odgovara slijedu događaja u kojima sam učestvovao.
Međutim pošto sam podneo pritužbu protiv sudije i zatražio pismeno izjašnjenje i zabilješku, Borovčanin odbija da mi to preda te nalaže sudskoj policiji da mi onemoguće kontakt sa njim i ne primaju nikakve pismene podneske od mene. S druge strane u razgovoru sa Predsjednikom i Sekretarom suda, (Hanušić Aid i Dijana Božić) o toj temi su me obavjestili da sudska policija sačinjava pismene dokumente, (vjerovatno upravo za UDT, kako bi pomogli osobi Vakičić) u kojima navodi, (LAŽNO) da se laptopovi oduzimaju svima pa čak i advokatima. To je GNUSNA LAŽ, Borovčanin Danka jer sam poslije toga više puta unosio laptop a dokaz da je naredbu izdala sudija Vakičić je prilog "SU-SP-232-15 od 23.01.2017." Vrhovni sud RS, komanda sudske policije u Banjaluci.
U tom dokazu je jasno navedeno da je naredbu za oduzimanje izdala Vakičić Željka a potom se pretvarala da ništa o tome ne zna i ističe da se postupalo ISKLJUČIVO PO NAREDBI SUDIJE VAKIČIĆ ŽELJKE. Netačno je i nažalost smiješno djeluje koliko je lažno da je u pitanju vrijeme od svega JEDNE MINUTE. Istina je da na laptopu nisam primjetio nikakva oštećenja ni nedostatke, odnosno vraćen mi je u ispravnom stanju ali i nije moja tvrdnja bila da je oštećen nego je poenta da mi je nazakonito oduzet predmet koji nije na listi zabranjenih te sam tako oštećen u postupku zbog povrede prava na pravično suđenje.
Takođe je netačno da je sudski policajac kontaktirao sudiju. To može pričati drugima a ne meni koji sam bio učesnik svega a proteklo je bar 15 minuta od ulaza u zgradu do prozivanja iz sudnice te još 10 -15 minuta standardne uvodne procedure, pa moja primjedba na koju je otišlo oko 5 minuta i još toliko dok se sudski policajac nije pojavio u kancelariji što je sve u svemu više od pola sata.
Dakle, odmah po ulasku čim sam pokazao poziv za ročište, sudski policajac je naložio da otvorim torbu i rekao da laptop ne mogu unjeti u kancelariju. Potpuno je jasno da je naredba izdata ranije, da je sudska policija obavještena da ću imati laptop, pošto sam to najavio, te ako ga zaista i donesem da mi ga oduzmu a onda bi da sam se uplašio i ćutao, sudija Vakičić odglumila da je ona bila korektna i omogućila bi mi izvođenje dokaza ali eto ja iz nekog "nepoznatog razloga" nisam doneo laptop.
PODSJEĆAM DA JE OVA RADNJA OVO RAZBOJNIŠTVO NEEVIDENTIRANO U SPISU, NE RADI SE O ODLUKAMA I MIŠLJENJIMA SUDIJE TOKOM POSTUPKA NEGO JE IZVRŠENA NEZAKONITA RADNJA PRIJE POČETKA ROČIŠTA.
Svjedok svega je zapisničar Mladenka Maletić a prilažem i zapisnik "Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P" u kome ne postoji nijedna riječ o incidentu a iz dokumenta sudske policije i dokumenata suda koje sam ranije dostavio vidi se da se nezakonito oduzimanje laptopa zaista i desilo...

PRILOZI

SU-SP-232-15 od 23.01.2017.
Rociste 09.07.2014. 80 0 P 039222 12 P


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

utorak, 18. travnja 2017.

ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal. JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI MARKOVIĆ JELENI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Veza: Predmet "80 0 P 039221 12 P", "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.", Izjašnjenje Danica Stjepanović po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015.
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO KAKO JE UKLONJENA SA LICA MJESTA TORBA, (DJEČJI RUKSAK) IVONE BAJO, KO JE TO UČINIO, ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
2) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO DA JE NAVODNO, CITIRAM IZ PRESUDE 80 0 P 039221 12 P OD 26.07.2013. "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" IVONE BAJO.
3) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TVRDIM "DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL".
4) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI.

OBRAZLOŽENJE

U Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015 konstatovano je oštećenje torbe, (dječjeg ruksaka) koja je bila jedna od tema predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome ste VI postupali, citiram tačku iz tužbenog zahtjeva: "3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana."
Nedavno je sudija Savić Jovan zatražio izjašnjenje OT Bijeljina o tom predmetu, (dječji ruksak - torba) koji je PRIVATNO VLASNIŠTVO, na šta je odgovoreno da OJT Bijeljina i nadležna Stjepanović Danica NE ZNAJU NIŠTA O TOME. O oštećenju NE ZNA NIŠTA ni sudija Savić, (Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.") ali VI očito znate jer je upravo taj predmet bio tema parnice u kojoj ste VI "utvrdili" da tuženi AD Univerzal nije odgovoran... za ono za šta ga nisam ni teretio a to je ubistvo Ivone Bajo.
U presudi ste VI naveli da ste "utvrdili" kako je tužilaštvo "utvrdilo" da je žica probola krvni sud što je netačno jer evo OJT Bijeljina priznaje da nije ne samo utvrdilo, nego nema pojma da je oštećeno privatno vlasništvo a kamoli da je utvrđivalo čime je i kako proboden krvni sud, pa prsna kost, pa grudna žlijezda...
I još nešto što nije utvrđivalo OJT Bijeljina niti ste to VI utvrđivali iako sam to tvrdio za razliku od onoga što ste VI navodili, da je u AD Univerzal, članicu mafijaške Bobar grupe, švercovana nelegalna roba, (narkotici) a godinama je preko Bobar banke vršena pljačka više stotina miliona maraka.
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

subota, 15. travnja 2017.

OBAVJEST VRHOVNOM SUDU O FALSIFIKATU

Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


OBAVJEST VRHOVNOM SUDU RS O FALSIFIKATU

Prema podacima koje sam dobio od informativne službe Osnovnog suda u Bijeljini, predmet 80 0 P 043325 13 P2 u koji sam tražio uvid se nalazi pred Vrhovnim sudom RS, po mojoj izjavljenoj reviziji.
Dio nezakonitog i neprofesionalnog postupanja sam obrazložio u samom tekstu a sada vas obavještavam o smišljenom kriminalu koji je izveo prvo sudija prekršajnog suda Dragoljub Đurić, tako što je sačinio falsifikat presude 80 1 Pr 000670 10 Pr i ustupio ga Kovačević Novaku iz OT Bijeljina da bi imao izgovor za fašističke metode koje primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva OT Bijeljina. Dakle iako je Okružni sud u Bijeljini preinačio prvostepenu presudu 22.12.2010.(Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp), sudija Đurić je u sadejstvu sa službenikom sačinio falsifikat različit od originala i pustio ga u pravni promet.
Taj falsifikat je kružio bez moga znanja sve dok se nije pojavio upravo u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, kada ga je u sklopu dokaznog materijala dostavilo Pravobranilaštvo RS. Kada sam uočio falsifikat, odmah sam o tome pismeno obavjestio sud i umjesto da po službenoj dužnosti sačuva dokaz krivičnog djela, sudija Vakičić Željka, pravi plan sa Pravobranilaštvom RS i vjerovatno Kovačević Novakom koji je i predao falsifikat pravnom zastupništvu da taj kompromitujući dokument uklone iz spisa.
To je učinjeno tako što su suprotno zakonu u jednom primjerku sud i PRS, imali privatnu prepisku i navodno zbog nečitljivosti nekih dokumenata, svi dokazi su vraćeni natrag a onda PRS, nije više priložilo taj falsifikat. Ovo je ukratko opis mahinacije a na moja precizna pitanja o tome Osnovni sud u Bijeljini je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." detaljno opisao kriminal koji su izveli osobe Vakičić Željka i Radujko Milan.
Trenutno stanje je takvo da se u spisu više ne nalazi pomenuti falsifikat, nego samo "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" koje sam ja dostavio da bih dokazao krivično djelo. Falsifikat su tako uklonili iz predmeta ali je ostao primjerak koji sam ja dobio, te kopiju dostavljam Vrhovnom sudu.
Napominjem da je na moje prvo obraćanje sudu, osoba Vakičić Željka pokušala lažirati slijed događaja i predstaviti da sam ja priložio taj falsifikat, što je poslije moje druge intervencije lično predsjedniku suda provjereno i tačno opisano u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
Na moje pismeno obraćanje Pravobranilaštvu RS a nedavno i usmeno, osoba Radujko Milan je odbio da kaže od koga je dobio pomenuti falsifikat, što znači da i on i sudija prikrivaju krivično djelo.
Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

srijeda, 12. travnja 2017.

PRIJEDLOG 2 ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

Oštećenja materijalnog dokaza sa mjesta zločina nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 13 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5300000 (pet miliona i tri stotine hiljada) KM


PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 0 P 043324 13 P2

U skladu sa stavom 2 člana 50 ZPP-u, predlažem da o ovom prijedlogu odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud jer su sve štetne posljedice i kršenja prava koja su navedena, posljedica udruženog zločinačkog poduhvata MUP-a, OT Bijeljina i Sudova u Bijeljini koji su 7 godina prikrivali materijalni dokaz ubistva a lažno predstavljali da su na njemu vršene istražne radnje i vještačenja, za šta ću sad priložiti dokaze...
31.01.2017. Na osnovu člana 255 ZOPP-u, stavovi:
Postupak koji je odlukom suda pravomoćno završen može se na prijedlog stranke ponoviti:
6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku.
A vezano za Član 257. (1) Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana, i to:
5) (1) u slučaju iz člana 255. tačka 6. ovog zakona - od dana kad je stranka mogla iznijeti sudu nove činjenice, odnosno nova dokazna sredstva.
(2) Ako bi rok određen u stavu 1. ovog člana počeo teći prije nego što je odluka postala pravomoćna, taj će se rok računati od pravomoćnosti odluke ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lijek, odnosno od dostave pravomoćne odluke višeg suda izrečene u posljednjem stepenu.
Vezano za Član 256. (2) Zbog okolnosti navedenih u članu 255. tač. 1 i 6. ovog zakona, ponavljanje postupka može se dopustiti samo ako stranka bez svoje krivnje nije mogla te okolnosti iznijeti prije nego što je prijašnji postupak završen pravomoćnom sudskom odlukom.
OBRAZLOŽENJE
Punih 7 godina je od strane tužene RS prikrivana činjenica da je moje privatno vlasništvo, DJEČJI RUKSAK, uklonjen sa smrtno ranjene Ivone Bajo i izuzet iz svih istražnih radnji. Prilikom pokušaja da dostavim dokaze o tome, 10.08.2010. sam lišena slobode i držana više sati u zarobljeništvu bez ikakve pismene potvrde, umjesto da tužena RS, postupi u skladu sa zakonom i prihvati dokaze koje sam imala još tada. Sud je bez ikakvih dokaza suprotne strane zauzeo stav da je tužena postupala u skladu sa zakonom i poduzela sve potrebne istražne radnje što se sada ispostavlja da nije istina te o tome dostavljam dokaze u prilozima...
Tužena RS je dana 23.07.2009. u sadejstvu sa osobljem Bobar grupe, uklonila materijalni dokaz ubistva, torbu, (dječji ruksak) sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo, da bi se prikrio dolazak kamiona koji je dovezao i istovario 3 paketa krijumčarene robe.
Nebitno je o čemu se radilo ali je poznato da je Bobar banka prala novac narko mafije kao i da je preko nje u sadejstvu sa AD Univerzal i drugim povezanim pravnim licima iz Bobar grupe opljačkano više stotina miliona maraka. Javno je saopšteno da je preko Bobar, BIB i Banke Srpske, opljačkano oko 2 milijarde maraka a iza te krađe stoji Vlada RS, koja je te banke imala pod kontrolom.
Zato su se u prikrivanje tog kriminala uključili prvo MUP i OT Bijeljina a potom i sudovi. Poslednji dokaz saučesništva sudova, odnosno sudija u prikrivanju ubistva Ivone Bajo je odluka drugostepenog suda u Presudi 80 0 P 058903 15 Gž, (dokaz u posjedu suda) u kojoj sudsko vijeće iznosi stav, citiram:
"Okružno tužilaštvo u Bijeljini je u konkretnom predmetu u svom radu postupilo shodno svojoj nadležnosti i ovlašćenjima kao i u svakom drugom slučaju, obradi predmeta prema dostavljenim tragovima sa lica mjesta, potrebnim vještačenjima od strane lica kvalifikovanih da obave vještačenja te vrste, prema zatečenim tragovina na licu mjesta (uključujući i torbu Ivone Bajo) i nakon dobijenih rezultata o tome kako je nastupila smrt maloljetne djevojčice, je obustavljena istraga."
Dakle punih 7 godina je plasirana i podržavana laž da je OT Bijeljina uzor nepogrešivosti i savršenstva te se bilo kakva tvrdnja ili dokaz da su nešto uradili nepropisno ili nezakonito odbacivala i isticale suprotne tvrdnje bez ikakvih dokaza za to. Ali sada je došao kraj lažima jer su se svi organi RS, izjasnili pismeno da NEMAJU POJMA, kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva.
Prvi dokaz koji prilažem je "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." a iz datuma se vidi da je dokument nastao prije svega desetak dana a u njemu stoji da sud nema nikakvih saznanja o tome kako su nastala oštećenja uz pretpostavke da ili nisu ni postojala pri preuzimanju ili jesu ali im se nije pridavao značaj. Da su postojala dokaz je snimak policije prije smještaja u depo, koji takođe prilažem a ne radi se o tome da im se nije pridavao značaj nego su upravo zbog svog značaja SMIŠLJENO SAKRIVENA.
Fotografije materijalnog dokaza UBISTVA su u prilogu "Snimci dječjeg ruksaka". U vrhu su "FOTOGRAFIJE ISTRAŽNIH ORGANA PRIJE ODLAGANJA U SUDSKI DEPO" sa komentarima službenih lica bez pomena o oštećenjima iako se jasno vidi dvostruko presječeni kaiš. Ispod predhodnih su "PRIVATNE FOTOGRAFIJE NAČINJENE POSLIJE PREUZIMANJA PREDMETA" gdje se vide i "sitnija" oštećenja koja nisu bila vidljiva na snimcima službenih lica. I dvostruko presjecanje kaiša, dio koji nedostaje i pranje ostatka jakim hemijskim sredstvom je bilo suviše "sitno" za osobu Stjepanović Danicu. Ili je smišljeno prikrila materijalni dokaz ubistva djeteta jer se desio prilikom krijumčarenja režimskih tajkuna o čemu imam dokaze a i pljačka preko Bobar grupe u koju je vršen šverc je bila godinama. A šta sada kaže o tome vidi se u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.".
Ovde nadležna osoba Stjepanović glumi iznenađenje i oštećenja naziva NAVODNIM, kao da nikada ista nije vidjela niti ju je iko ikada za ovih 7 godina obavjestio o tome. To naravno nije istina a osim više desetina dopisa, postoje i u ovom postupku moje tvrdnje o tome.
I evo sada OT Bijeljina 16.01.2017. priznaje ne samo da nije vještačilo torbu Ivone Bajo, nego eto nadležna osoba čak djeluje kao da o opisanim oštećenjima nije imala pojma. Sve ovo bi se izbjeglo i sud ne bi dolazio do pogrešnih zaključaka da je poštovan zakon, da je sud dozvolio izvođenje dokaza vezanih za tužbeni zahtjev i da je upućen poziv svjedocima kao što je Stjepanović Danica, Marković Dragoslav, Vidak Simić.
No ako su policija i tužilaštvo smišljeno prikrili oštećenja privatnog vlasništva, to je precizno opisano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Dakle ta oštećenja nisu "navodna" nego "STVARNA" a nadležna osoba Stjepanović Danica ih nije htjela vještačiti jer je prikrivala ne samo ubistvo, nego i krijumčarenje u Bobar grupu i pljačku više stotina miliona maraka koja je bila godinama u toku preko Bobar banke a time je štitila i Bobar grupu, preko koje se odvijalo krijumčarenje i pljačka novca iz Bobar banke.
Suštinski su dovoljni dokazi iz 2017-te odnosno od poslednjih nekoliko dana, porjeklom iz Osnovnog suda i OT Bijeljina a prilažem i starije dokumente, (Odgovori OT i CJB Bijeljina) gdje se osim OT Bijeljina i MUP izjašnjava da ne zna ništa o oštećenjima te odgovornost prebacuju jedni na druge pa čak i na sud.
DA SU SUDU BILE POZNATE OVE ČINJENICE, DA NIJEDAN ORGAN RS, NEMA POJMA KAKO JE OŠTEĆENA TORBA, KO JU JE UKLONIO SA MJESTA ZLOČINA, ZAŠTO JE JE UKLONIO, KAKO JE PRESJEČEN KAIŠ I ČIME, ZAŠTO JE OPRAN BENZINOM, ZAŠTO SE POMOGLO KAMIONU DA POBJEGNE I TO SVE PRIKRIJE U IZJAVAMA, POSTUPAK BI OČITO, (UZ NEPRISTRASNOG SUDIJU) BIO SASVIM DRUGAČIJI I POVOLJNIJI PO MENE...

PRILOZI


Predmet 80 0 P 058903
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Odgovori OT i CJB Bijeljina

(adresa 1) Budimka Bollin Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
055414025

(adresa 2) Badenerstrasse 23
8952 Schlieren
Switzerland

nedjelja, 9. travnja 2017.

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SU PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

PRITUŽBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0017537 - DOPUNA

Veza: Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017. Zahtjev tužiocu Medić od 20.01.2017. Obavjest OT Bijeljina po T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017. i Pritužba na odluku od T14 0 KTA 0017537 16 24.01.2017.
- U dopisu od 23.01.2017. okružni tužilac Medić mi ne dozvoljava uvid i kopiranje spisa sa obrazloženjem da ne postoje novi dokumenti, što znači da nije izvršila nijednu istražnu radnju.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 3, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" opisanog u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" na šta nije odgovoreno jer nadležna nije to ni htjela da istražuje, niti to ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U zahtjevu od 20.01.2017. pod tačkom 4, postavio sam pitanje šta je OT Bijeljina utvrdilo "ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju" na šta nadležna Medić Mira nije odgovorila ni u dopisu niti je to utvrdila tokom navodne istrage niti ijednom riječju objašnjava u naredbi.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se neki dokazi koje sam priložio uz prijavu ali SMIŠLJENO SE IZOSTAVLJAJU KLJUČNI DOKAZI, a to su izjašnjenja OT Bijeljina i CJB Bijeljina da nemaju pojma kako je došlo do oštećenja dječjeg ruksaka.
- U naredbi o nesprovođenju istrage navode se 3 spisa tužilaštava i 1 predmet suda u koje je navodno vršen uvid i na osnovu kog uvida se ne sprovodi istraga jer navodno nema novih dokaza, što je GNUSNA LAŽ.
- Najmlađi od tih predmeta je iz 2014-te godine a u njima nisu postojala izjašnjenja MUP-a i OT Bijeljina da NE ZNAJU, kako je oštećen dječji ruksak, nije postojao KRUNSKI DOKAZ, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je zvanični dokument suda u kome se konstatuju oštećenja materijalnog dokaza uklonjenog sa ubijene djevojčice.
- Nadležni tužilac Medić, nije obavila nijedan razgovor nijednu istražnu radnju ne samo sa prijavljenima, nego ni sa ekonomom Osnovnog suda i drugim službenicima koji su prisustvovali preuzimanju predmeta i uvjerili se u oštećenja.
- Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI, a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osnovni sud u Bijeljini u svom dopisu po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. (što je opet poslije odluke osobe Medić od 16.01.2017.) ističe da nema saznanja kako je došlo do oštećenja predmeta i iznosi moguća objašnjenja od kojih nijedno nije tačno a istina je da su MARKOVIĆ DRAGOSLAV I STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO PRIKRILI PRESJECANJE KAIŠA I PRANJE BENZINOM DA BI UBISTVO PREDSTAVILI KAO PAD SA BICIKLA, DA BI PRIKRILI KRIJUMČARENJE NARKOTIKA U BOBAR GRUPU, DA BI OMOGUĆILI NESMETANI NASTAVAK RAZBOJNIŠTVA I PLJAČKE PREKO BOBAR BANKE.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...
Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da OT Bijeljina zatraži svoje izuzeće jer se radi o oštećenom predmetu, materijalnom dokazu iz spisa OT Bijeljina, prijavljena osoba je iz OT Bijeljina a ovde postupajuća okružni tužilac nije uzela materijalni dokaz iako sam ga doneo u kancelariju što znači da nije vršila nikakve istražne radnje na njemu niti je imala namjeru da ih vrši.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

četvrtak, 6. travnja 2017.

ZAHTJEV TUŽIOCU STJEPANOVIĆ

Upozoravam okružnog tužioca Stjepanović Danicu da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje te da je materijalni dokaz "dječji ruksak" istovremeno i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, s obzirom da prema mojim saznanjima do danas nijedan organ RS, uključujući u OT Bijeljina nema nikakav odgovor na to pitanje...

ZAHTJEV TUŽIOCU STJEPANOVIĆ

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
OKRUŽNOM TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: KTA-596/09; TUŽIOCU STJEPANOVIĆ DANICI - ZAHTJEV OD 30.04.2010.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."


ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" od 15.04.2015. a o čemu sam više puta obavještavao OT Bijeljina uz fotografije koje to dokazuju, počev još od februara 2010-te a navedeni zahtjev od 30.04.2010. je samo jedan od mnogih dokumenata i dokaza...
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
3. Pismeno izjašnjenje OT Bijeljina zašto iz predmeta KTA-596/09, nije vraćena privatna imovina, zavedena pod brojem 11 u zapisnicima, "Mrežasta, metalna korpa".


Upozoravam okružnog tužioca Stjepanović Danicu da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovorna za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje te da je materijalni dokaz "dječji ruksak" istovremeno i novi dokaz u predmetu KTA-596/09, s obzirom da prema mojim saznanjima do danas nijedan organ RS, uključujući u OT Bijeljina nema nikakav odgovor na to pitanje...
Krajnji rok za ispunjenje prava garantovanih Ustavom RS je 31.01.2017. a u slučaju daljeg napada na moju porodicu, naše živote i garantovana prava, braniću se od mafije lično, jasno i glasno, podnoseći u zgradi i ispred zgrade usmenu krivičnu prijavu protiv pripadnika mafije koji su odgovorni ne samo za kršenje mojih prava, nego i za prikrivanje ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, pljačku milijardi evra od naroda i države, te brutalni napad na živote, imovinu i prava svih "običnih", (časnih i poštenih) građana...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

ponedjeljak, 3. travnja 2017.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 1 PR 082502 17 PR

Odgovorna Stjepanović Danica, brani se i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje. ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE... Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

PRIJEDLOG I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana 181 - Razlozi za obustavljanje postupka a vezano za članove 17 - Nužna odbrana, 18 - Krajnja nužda, 19 - Sila i prijetnja, 106 - Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi, 158 - Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 159 - Ispitivanje uslova za vođenje prekršajnog postupka, 160 - Odbacivanje zahtjeva, 167 - Pozivanje okrivljenog, predlažem da sud ODMAH a najkasnije do 31.03.2017. donese:


RJEŠENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
Neću trošiti svoje vrijeme na duga objašnjavanja o razlozima jer sam neka već istakao u prethodnom podnesku, jer su sudu odavno poznate FAŠISTIČKE metode koje zločinačka organizacija RS primjenjuje prema građanima prilikom pljačke naroda i države i prikrivanjima krivičnih djela političko tajkunske mafije na čelu sa Dodik Miloradom a sud po službenoj dužnosti mora uočiti razloge za obustavu postupka. Ukoliko to ne učini u naznačenom roku, dokaze o razlozima, o kršenju ljudskih prava garantovanih Ustavom RS itd, izvodiću na pretresu a opisivaće ih službenici RS.
Kao dokaz ću koristiti više od 50 dokumenata i donijeću ih na pretres a sada kao argumente za svoj prijedlog o obustavljanju postupka prilažem slijedeće : "Zahtjev za informacije MUP-u" od 15.07.2016. "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i "Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi" od 11.01.2017.
Prijedlog od 11.01.2017 je dostavljen i drugim organima ali ga ističem sada zbog toga što je za pokušaj legalizacije fašizma i činjenicu da RS smatram i tretiram kao ZLOČINAČKU FAŠISTIČKU ORGANIZACIJU, odgovoran upravo Prekršajni sud u Bijeljini, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koji je utvrdio i opisao kakav fašistički tretman se primjenjuje prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu, kod svog ortaka i saučesnika G.B.
To je samo jedan od zahtjeva, predatih SVIM zločinačkim organima takozvane RS a sada prilažem onaj predat MUP-u, poznatom po dilovanju narkotika osnovcima, zelenašenju, pljačkama transportnih vozila banaka, vatrenim oružjem na autoputevim, i sličnim herojskim poduhvatima kao što je prikrivanje ubistva prilikom šverca političko tajkunske mafije. U prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u" pod tačkom 3 je naveden moj zahtjev vezan za NEUSTAVNU, NEZAKONITU, USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU, koja je trebalo da bude tajna a ukupno je navedeno 5 tačaka sa 5 zahtjeva.
Sudski policajci RS, dakle LAŽU u svom opisu događaja jer nema nikakvih urgencija, niti zahtjeva za prijem, razgovore sa bilo kim, objašnjenjima o nepostupanju i slične GLUPOSTI, koje su pisane po diktatu pripadnika mafijaškog fašističkog režima, po sistemu COPU-PASTE.
I na kraju u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp" radi se o predmetima koji su PRIVATNA IMOVINA a navedeni su u zahtjevu MUP-u, (predat kako se vidi i svim drugim organima) pod tačkama 4 i 5. Vezano za prvi predmet, RS koja je isključivi krivac i snosi odgovornost za događaje od 15.12.2016. potvrđuje da je METALNA KORPA u njenom posjedu i tek sada se saglašava da se vrati. Što se tiče predmeta "Dječjeg ruksak" koji je materijalni dokaz ubistva, skinut sa ubijene djevojčice i uklonjen, JEDINA OVLAŠTENA OSOBA IZ RS, koja je vodila taj krivični predmet KTA-596/09, sada kaže da o tome "NEMA SAZNANJA".
Ja sam dana 15.12,2016. jasno i glasno pozvao sve državne službenike da prekinu, (između ostalog) sa kršenjima mojih prava, sa napadima na moju porodicu i mene, da prekinu sa kriminalom i korupcijom da prekinu sa izvršavanjem fašističkih naredbi...
Sudska policija, odnosno RS, opet laže jer iz toga se može izvesti zaključak da smatram kako su svi službenici KRIMINALCI, KORUMPIRANI I FAŠISTI ali ne "NESPOSOBNI I KORUMPIRANI" kako to laže RS u opisu događaja.
Smatram RS i tretiram je kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU, privatnu bandu Dodik Milorada i tajkunsko političke mafije. Da je fašistička, dokaz je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr a da je lopovska, dokaz je između ostalog pljačka DVIJE MILIJARDE, maraka preko banaka koje kontroliše mafijaški režim u RS, što je opšte poznato ali ću na pretres donijeti i dokaze za to.
Ne smatram da su svi pojedinci uključeni u mafijaški sistem za šta je najbolji dokaz i primjer sudija Savić Jovan, čijom je zaslugom i došlo do izjašnjenja Stjepanović Danice a još 2010-te je odobrio da fotografišem materijalni dokaz ubistva koji su evo 7 godina potom pokušavali da prikriju KRIMINALCI I FAŠISTI instalirani u organima RS.
Dakle ja nikada nisam pisao, govorio niti tvrdio da su službenici "NESPOSOBNI" da rade u skladu sa zakonom i obavezama, nego se evo sada u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" odgovorna Stjepanović Danica, brani i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje.
ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE...
Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.
Ja ne smatram da je u pitanju nesposobnost. Ekonom osnovnog suda nema nikakve veze ni odgovornosti oko istrage. Policija naravno ima, (inspektor Marković Dragoslav) kao i Stjepanović Danica ali ne zbog svog neznanja i nesposobnosti nego zato što su materijalni dokaz ubistva namjerno prikrili da bi zataškali šverc narkotika i pljačku preko Bobar grupe.

Sve u svemu dana 15.12.2016. RS, OJT Bijeljina, nadležna okružni tužilac Stjepanović, uopšte "ne znaju", "nemaju pojma" da postoji novi dokaz izvršenja krivičnog djela, ne znaju da ga ja donosim sa sobom a materijal koji sam tražio garantovan pravima iz Ustava, RS NIJE HTJELA DA MI PREDA.
OVAJ SUD NIJE NADLEŽAN I NE TREBA UTVRĐIVATI KO JE SVE KRIVIČNO ODGOVORAN ZA KRŠENJE PRAVA I PRIKRIVANJE MATERIJALNOG DOKAZA KRIVIČNIH DJELA NA DAN 15.12.2016. DOVOLJNO JE SAMO DA TO KONSTATUJE NA OSNOVU DOKAZA KOJE SADA DOSTAVLJAM I DONESE RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA...


Na osnovu člana 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
O naredbi za prisustvo svjedoka čije pojavljivanje ja ne mogu obezbjediti i eventualnim drugim zahtjevima za materijalne dokaze, obavjestiću sud pismeno ukoliko do 31.03.2017. ne bude doneseno rješenje o obustavi postupka.

PRILOZI

Zahtjev za informacije MUP-u
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902