ponedjeljak, 3. travnja 2017.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 1 PR 082502 17 PR

Odgovorna Stjepanović Danica, brani se i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje. ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE... Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

PRIJEDLOG I ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr
Na osnovu člana 181 - Razlozi za obustavljanje postupka a vezano za članove 17 - Nužna odbrana, 18 - Krajnja nužda, 19 - Sila i prijetnja, 106 - Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi, 158 - Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, 159 - Ispitivanje uslova za vođenje prekršajnog postupka, 160 - Odbacivanje zahtjeva, 167 - Pozivanje okrivljenog, predlažem da sud ODMAH a najkasnije do 31.03.2017. donese:


RJEŠENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA
Neću trošiti svoje vrijeme na duga objašnjavanja o razlozima jer sam neka već istakao u prethodnom podnesku, jer su sudu odavno poznate FAŠISTIČKE metode koje zločinačka organizacija RS primjenjuje prema građanima prilikom pljačke naroda i države i prikrivanjima krivičnih djela političko tajkunske mafije na čelu sa Dodik Miloradom a sud po službenoj dužnosti mora uočiti razloge za obustavu postupka. Ukoliko to ne učini u naznačenom roku, dokaze o razlozima, o kršenju ljudskih prava garantovanih Ustavom RS itd, izvodiću na pretresu a opisivaće ih službenici RS.
Kao dokaz ću koristiti više od 50 dokumenata i donijeću ih na pretres a sada kao argumente za svoj prijedlog o obustavljanju postupka prilažem slijedeće : "Zahtjev za informacije MUP-u" od 15.07.2016. "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i "Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi" od 11.01.2017.
Prijedlog od 11.01.2017 je dostavljen i drugim organima ali ga ističem sada zbog toga što je za pokušaj legalizacije fašizma i činjenicu da RS smatram i tretiram kao ZLOČINAČKU FAŠISTIČKU ORGANIZACIJU, odgovoran upravo Prekršajni sud u Bijeljini, (80 1 Pr 004323 11 Pr) koji je utvrdio i opisao kakav fašistički tretman se primjenjuje prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koju je RS ubila prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu, kod svog ortaka i saučesnika G.B.
To je samo jedan od zahtjeva, predatih SVIM zločinačkim organima takozvane RS a sada prilažem onaj predat MUP-u, poznatom po dilovanju narkotika osnovcima, zelenašenju, pljačkama transportnih vozila banaka, vatrenim oružjem na autoputevim, i sličnim herojskim poduhvatima kao što je prikrivanje ubistva prilikom šverca političko tajkunske mafije. U prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u" pod tačkom 3 je naveden moj zahtjev vezan za NEUSTAVNU, NEZAKONITU, USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU, koja je trebalo da bude tajna a ukupno je navedeno 5 tačaka sa 5 zahtjeva.
Sudski policajci RS, dakle LAŽU u svom opisu događaja jer nema nikakvih urgencija, niti zahtjeva za prijem, razgovore sa bilo kim, objašnjenjima o nepostupanju i slične GLUPOSTI, koje su pisane po diktatu pripadnika mafijaškog fašističkog režima, po sistemu COPU-PASTE.
I na kraju u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp" radi se o predmetima koji su PRIVATNA IMOVINA a navedeni su u zahtjevu MUP-u, (predat kako se vidi i svim drugim organima) pod tačkama 4 i 5. Vezano za prvi predmet, RS koja je isključivi krivac i snosi odgovornost za događaje od 15.12.2016. potvrđuje da je METALNA KORPA u njenom posjedu i tek sada se saglašava da se vrati. Što se tiče predmeta "Dječjeg ruksak" koji je materijalni dokaz ubistva, skinut sa ubijene djevojčice i uklonjen, JEDINA OVLAŠTENA OSOBA IZ RS, koja je vodila taj krivični predmet KTA-596/09, sada kaže da o tome "NEMA SAZNANJA".
Ja sam dana 15.12,2016. jasno i glasno pozvao sve državne službenike da prekinu, (između ostalog) sa kršenjima mojih prava, sa napadima na moju porodicu i mene, da prekinu sa kriminalom i korupcijom da prekinu sa izvršavanjem fašističkih naredbi...
Sudska policija, odnosno RS, opet laže jer iz toga se može izvesti zaključak da smatram kako su svi službenici KRIMINALCI, KORUMPIRANI I FAŠISTI ali ne "NESPOSOBNI I KORUMPIRANI" kako to laže RS u opisu događaja.
Smatram RS i tretiram je kao LOPOVSKU FAŠISTIČKU BANDU, privatnu bandu Dodik Milorada i tajkunsko političke mafije. Da je fašistička, dokaz je predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr a da je lopovska, dokaz je između ostalog pljačka DVIJE MILIJARDE, maraka preko banaka koje kontroliše mafijaški režim u RS, što je opšte poznato ali ću na pretres donijeti i dokaze za to.
Ne smatram da su svi pojedinci uključeni u mafijaški sistem za šta je najbolji dokaz i primjer sudija Savić Jovan, čijom je zaslugom i došlo do izjašnjenja Stjepanović Danice a još 2010-te je odobrio da fotografišem materijalni dokaz ubistva koji su evo 7 godina potom pokušavali da prikriju KRIMINALCI I FAŠISTI instalirani u organima RS.
Dakle ja nikada nisam pisao, govorio niti tvrdio da su službenici "NESPOSOBNI" da rade u skladu sa zakonom i obavezama, nego se evo sada u dokazu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" odgovorna Stjepanović Danica, brani i izgovara "NESPOSOBNOŠĆU" i to policije odnosno MUP-a, koji je ovde podnosilac zahtjeva i Suda koji bi sada trebalo da bude nepristrasan arbitar. Osoba Stjepanović, koja je jedina nadležna za preduzimanje istražnih radnji i naredbe u vezi njih se sada usuđuje napisati da je odgovornost na sudu, koji nije opisao oštećenja u zapisniku, te policiji koja to nije učinila u zahtjevu za deponovanje.
ČINJENICU DA SU SVI PREDMETI PROŠLI KRIZ NJENE RUKE PREŠUĆUJE...
Dakle, svoju "NESPOSOBNOST" ne opisuje ali je sasvim jasno da će se kada bude optužena u krivičnom postupku braniti "nesposobnošću" suda, policije i svojom nesposobnošću, kako bi prikrila smišljeni kriminal.
Ja ne smatram da je u pitanju nesposobnost. Ekonom osnovnog suda nema nikakve veze ni odgovornosti oko istrage. Policija naravno ima, (inspektor Marković Dragoslav) kao i Stjepanović Danica ali ne zbog svog neznanja i nesposobnosti nego zato što su materijalni dokaz ubistva namjerno prikrili da bi zataškali šverc narkotika i pljačku preko Bobar grupe.

Sve u svemu dana 15.12.2016. RS, OJT Bijeljina, nadležna okružni tužilac Stjepanović, uopšte "ne znaju", "nemaju pojma" da postoji novi dokaz izvršenja krivičnog djela, ne znaju da ga ja donosim sa sobom a materijal koji sam tražio garantovan pravima iz Ustava, RS NIJE HTJELA DA MI PREDA.
OVAJ SUD NIJE NADLEŽAN I NE TREBA UTVRĐIVATI KO JE SVE KRIVIČNO ODGOVORAN ZA KRŠENJE PRAVA I PRIKRIVANJE MATERIJALNOG DOKAZA KRIVIČNIH DJELA NA DAN 15.12.2016. DOVOLJNO JE SAMO DA TO KONSTATUJE NA OSNOVU DOKAZA KOJE SADA DOSTAVLJAM I DONESE RJEŠENJE O OBUSTAVI POSTUPKA...


Na osnovu člana 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA I OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVU MUPU POD TAČKAMA KOJE CITIRAM A SADA DODAJEM I TREĆU:
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
3) Da sud izda naredbu sudskoj policiji da mi uruči snimke nadzornih kamera koje kontrolišu ulaz u zgradu, u vrijeme kada se desio napad na mene i moja prava dana 15.12.2016. i to najkasnije 8 dana pred pretres zakazan 20.04.2017.

OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.
O naredbi za prisustvo svjedoka čije pojavljivanje ja ne mogu obezbjediti i eventualnim drugim zahtjevima za materijalne dokaze, obavjestiću sud pismeno ukoliko do 31.03.2017. ne bude doneseno rješenje o obustavi postupka.

PRILOZI

Zahtjev za informacije MUP-u
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Prijedlog sudu za poništenje i oglašavanje ništavnim usmenih rješenja - naredbi

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902