subota, 25. veljače 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije od 12.03.2021.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
□ poštom

□ elektronskom poštom

□ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da direktoru policije ili nekom od službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je komanda sudske policije, odnosno direktor, preduzeo sve mjere da zaštiti svjedoke - pripadnike sudske policije ali i sudije te tužioce što je jedan od osnovnih zadataka sudske policije ? 3. Da li je direktor sudske policije preduzeo obavezujuće radnje da krivci za krivična djela koje je izvršavala sudska policija budu sankcionisani - suspendovani te procesuirani ? 4. Da li je g. Borovčanin Danko radio u Okružnom centru sudske policije Istočno Sarajevo, (o čemu imam usmene informacije) - na kom području je planirano i pokušano moje ubistvo te ako jeste u kom vremenskom periodu je bio tamo zaposlen ? 5. Da li će Direktor sudske policije, odnosno sudska policija sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar sudske policije i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti u roku od 48 sati a najkasnije do 01.12.2022. te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" poslata 12.03.2021. osim vama i na zvaničnu web adresu Tužilaštva BIH. Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela o kojima sam djelom zahtijevao informacije i od vas krajem 2018-te što se može vidjeti iz priloga "Zahtjev za informacije 114" a naredne godine za potrebe suđenja u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" preko dokumenta koji takođe prilažem "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji" poslatog na dan koji se može vidjeti iz priloga "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Uprkos tome što niste odgovorili a sudski policajci su instruisani da lažu, falsifikuju i lažno svjedoče, odnosno da se "ne sjećaju" nekih najvažnijih detalja koji dokazuju krivična djela, uspio sam dokazati činjenice te je sud konstatovao da ja nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su ga kršili pripadnici sudske policije i drugi te su neki pripadnici tužilaštva i suda disciplinski kažnjeni ali na žalost došlo je i do više stradanja svjedoka a odgovornost za to snosi i sudska policija zbog prikrivanja činjenica, dokaza i počinilaca.
Možda 2018-te i ranije niste shvatali svu težinu i ozbiljnost argumenata koje sam iznosio ali sada nakon brojnih likvidacija i "samoubistava" te razotkrivanja sadejstva pripadnika kartela putem aplikacije SKY, situacija je drastično drugačija te svako ko nastavi sa prikrivanjem ovih informacija je istovremeno saučesnik u ovim gnusnim ubistvima i više drugih krivičnih djela.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev za informacije 114, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

ponedjeljak, 20. veljače 2023.

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom...

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017. U ovom dopisu ću najkraće što je moguće, opisati uz priložene dokaze, djelovanje terorističke zločinačke organizacije, odnosno Dodikovih ljudi u institucijama, koji su na djelu izveli napad na ustavni poredak, izvršili više protivpravnih razbojničkih napada na mene, uključujući kidnapovanje i pokušaj ubistva.
Prvi dokument iz ove grupe je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim Vrhovni sud konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka u postupku.
Ovaj dokaz je nastao nakon mog pismenog zahtjeva - "Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu" čiji sadržaj zbog objašnjenja pozadine i važnosti citiram ovde : "1) DA LI JE VRHOVNI SUD RS, DONEO RJEŠENJE O DODJELJIVANJU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU NA POSTUPANJE BILO KAKVOG PREDMETA U KOME SAM JA STRANA U POSTUPKU ? 2) UKOLIKO POSTOJI TAKVA ODLUKA, ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVI KOPIJA POŠTANSKOM POŠILJKOM. Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela. Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju. Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran. Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od Vrhovnog suda RS da me obavijesti, postoji li bilo kakva odluka Vrhovnog suda RS, kojom se bilo kakav krivični predmet protiv mene, dodjeljuje u rad osnovnom sudu u Sokocu ? Već iz uvida u ova prva dva dokaza se može vidjeti da su "Dodikovi ljudi" u OJTIS i Sudu u Sokocu, izvršili napad na ustavni poredak i kao po zakonu nenadležni, otvorili nezakonite predmete protiv mene sa ciljem kako sam napisao u zahtjevu "da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran" što se desilo nekoliko mjeseci kasnije u prvom djelu ali sama likvidacija nije uspjela. Pošto je pripadnicima sudske policije od strane njihove komande pričana laž da je "Osnovni sud u Bijeljini zatražio izuzeće u predmetu protiv mene za `povredu ugleda suda` te je Vrhovni sud RS, dodjelio nadležnost Sudu u Sokocu" a navodno rješenje o tome, nije mi dostavljeno ni od strane tadašnjeg predsjednika suda niti navodno rješenje o prenosu nadležnosti u OJTIS-u od tadašnjeg glavnog tužioca, tražio sam podatke o tome i od Vrhovnog suda RS i od RJT RS, koje je dostavilo dokaz "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" iz koga se vidi da nema nikakvog predmeta protiv mene nego se radi kako sam i naveo o mojoj prijavi protiv više lica (Dodikovih ljudi iz mafijaškog kartela).
S obzirom da sam ranije naka lica opisivao kao kriminalce, zločince i slično a neki od njih su preminuli ili ubijeni, nije prikladno da u tim okolnostima koristim iste izraze pa ću opisivati pozicije na kojima su se nalazili odgovorni umjesto navođenja imena. Sprovodeći instrukcije vrha mafije o borbi protiv lica iz "crne knjige" koja je postojala znatno prije javnog objavljivanja, tadašnji glavni tužilac u OJTIS je montirao nezakoniti predmet protiv mene i u sadejstvu sa kriminalcima iz policije, pokrenuo posebne istražne radnje koje sam primjetio odmah ali nisam dugo znao koji je izgovor za njih. Jedan od pravaca napada na mene je bio plasiranje laži kriminalnim klanovima da ih "cinkarim u policiji" čime se stvarao motiv da izvrše ubistvo a drugi pravac su bili provokatori koji su iznosili prijedloge o kidnapovanju ljudi iz vrha vlasti, nasilno svrgavanje pa i ubistva pripadnika pravosuđa što je kulminiralo aferom po kojoj se oglasilo VSTV-e, svojim zaključkom i saopštenjem od 14.08.2017. koje sam priložio a dan kasnije je isto učinjeno od strane Udruženja sudija u Federaciji BiH. Kako sam u uvodu istakao, nadležni organi a tu je najodgovornije Tužilaštvo BIH, nisu ništa uradili da razotkriju nalogodavce koji stoje iza ovih prijetnji vješanjem sudija i tužilaca a sa druge strane su smrtno stradali krajem juna 2020-te, okružni tužilac iz OJTIS-u, koje sam razotkrio u lažiranju nadležnosti protiv mene i ulozi u pokušaju ubistva a onda je krajem marta 2021-e, obješen drugi svjedok Luka Borovčanin, sudija iz Sokoca, čiji je tadašnji predsjednik 2017-e, lažirao nadležnost svog suda, bez kako sam već dokazao - po zakonu obavezne odluke Vrhovnog suda RS. Skrećem pažnju da sam 12.03.2021. pa 17.03.2021. vezano za ove događaje i ulogu sudije Borovčanina podneo zahtjeve i krivične prijave sudskoj policiji i MUP-u, istovremeno dostavivši kopije i Tužilaštvu BIH na šta nisam dobio odgovore a umjesto toga je nekoliko dana kasnije obješen svjedok Borovčanin. Prethodno sam krajem juna 2020-te poslao pismeni zahtjev u OJTIS sa više važnih pitanja od kojih ističem stavke o imenu tužioca koji je otvorio nezakoniti predmet 2015-te s obzirom da je tužilac Jovana Tomaš, imenovana tek u aprilu 2017-te, kada joj je i podmetnut nelegalni predmet te pitanje o regularnosti potpisa pomenute tužiteljice na optužnici jer se razlikuje od potpisa na drugom dokumentu a u kritično vrijeme je bila na porodiljskom bolovanju. Izneo sam osnovanu sumnju da je osim lažiranja nadležnosti, vjerovatno falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš ali ni na to nisam dobio odgovor nego je 5 dana kasnije, svjedok Ninković Dragan iz OJTIS, dobio metak u glavu. Da li su u pitanju samoubistva ili likvidacije, procjenite sada ponovno imajući u vidu sve navedene okolnosti a koje su samo dio kompletne pozadine. Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom. T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. koju prilažem, pokazuje da se poziva upravo na prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" čime se dokazuje nezakonitost i montiranje a optužen sam za "monstruozno" krivično djelo "povreda ugleda suda" što je usput da konstatujem izmišljotina jer nisam nazivao nikoga ni pajacima, ni dvorskim ludama ni seoskim vašarom, buvljom pijacom niti sličnim podrugljivim izrazima nego sam pojedine inspektore, tužioce, sudije, političare a najčešće Dodik Milorada opisivao kao kriminalce, zločince, mafijaše, što i jesu i za svako pojedino ime iznosio dokaze o krivičnim djelima koja su izvršili. Vezano za aferu oko prijetnji vješanjem, umjesto razotkrivanja pozadine i nalogodavaca a što nije uradilo Tužilaštvo BIH - u javnosti su ekspresno reagovali tadašnji ministar Mektić, koji se ismijavao sa tim slučajem te inspektor bloger Radovanović Borislav, koji je još 12.08.2017. dva dana prije saopštenja VSTV-a, napisao tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" u kome ne samo da se ismijavao sa ozbiljnim prijetnjama, nego je napisao "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i Tegeltiju i Jukićevu, pofalila dlaka sa glave". Time nije samo neosnovano opravdavao i podržavao nesporno krivično djelo nego dovodi u zabludu druge građane, (koji nemaju pravna znanja) da nema ničeg spornog u tome da se recimo predsjedniku nekog suda zaprijeti da će biti pregažen automobilom ako njegov sud ne donese neku odliku, kakvu bi želio neki građanin, recimo imenom Milorad a prezimenom Dodik. Djelovanje dotičnog inspektor blogera nije nimalo naivno a to se vidjelo i tokom ove godine kada je podržao pismo "statina časnih i ugroženih policajaca" a ja bih rekao - anonimnih kukavica, koji nisu uopšte časni nego su podmukli kriminalci a ugroženi samo od djelovanja časnih tužilaca, koji bi mogli procesuirati njihove zločine. O ovome sam pisao u drugim krivičnim prijavama kao što je "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje citiram stavove dotičnog. "Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima. Ali na sve ovo treba dodati i činjenicu da je inspektor Radovanović Borislav bio zaposlen u PU Prijedor u kojoj je radio i marta 2022-e ubijeni načelnik Radenko Bašić. Njega je neposredno pred ubistvo, Radovanović na svom blogu opisivao kao nesposobnjakovića što ne vjerujem da se načelniku svidjelo a znajući na kojoj se poziciji nalazio, Bašić je bez problema ustanovio na kakvim se poslovima, javnim i posebno tajnim nalazio Radovanović, kakvu je ulogu imao u upravljanjima grupama informatora i provokatora koji su prikupljali informacije i prijetili ubistvima tužilaca i sudija kako bi kod drugih ljudi stvorili utisak da u tome nema ničeg kriminalnog a što bi "profesionalni inspektori" onda "slučajno" snimili i eliminisali neke od njih zatvorskim kažnjavanjem a one najupornije likvidirali uz pomoć ortaka kojima bi pričali laži da ih navodno cinkare u drugim policijskim upravama. I da privedem kraju opisivanje djelovanja mafijaškog kartela Dodik Milorada preko institucija, činjenicom da iako sam već preko 3 mjeseca imao izjašnjenje Vrhovnog suda RS, da uopšte ne postoji predmet protiv mene, 27.09.2018. se pokreće specijalna akcija protiv mene u sadejstvu Dodikovih zlikovaca iz komandi sudske policije i MUP-a uz pomoć provokatora sa ciljem da budem odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici kao laka meta ubicama, što sam najavio i predvidio u pomenutom zahtjevu Vrhovnom sudu RS. Prilog "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koju je sačinio pripadnik policije koji nije bio upoznat sa planom za likvidaciju uz brojne laži, pokazuje i jednu istinitu činjenicu a to je da sudska policija nije imala naredbu iz sebe. S obzirom da sam neplanirano preživio klopku i pripremanu likvidaciju, mjesecima sam tražio i opis sudske policije o tome što je zlikovac Borovčanin Danko uporno skrivao i tek u sudskom postupku nakon naredbe sudije sam dobio dokaz "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." u kojoj se činjenica o nedostatku sudske naredbe prikriva ali se na kraju potvrđuje da sam ostavljen na ulici u Sokocu.
To je još monstruoznije kada se zna a razotkriveno je tek godinu dana kasnije u sudskom postupku "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" da sam još u PS Bijeljina II, tražio hitnu pomoć zbog gušenja, što ne samo da nije učinjeno nego je nakon signala i intervencije inspektora Minić Dejana, spriječen poziv medicinskoj ekipi ali i pozivi Vrhovnom Sudu i RJTRS da provjere moje tvrdnje o nenadležnosti. U dokumentaciji je potom falsifikovano činjenično stanje i nekoliko potpisa a lažno je navedeno da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći. Obiman materijal o opisanom razbojništvu Dodikove bande kriminalaca je sadržan u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Osnovnog suda u Bijeljini gdje je konstatovano da ja nisam prekršio zakon ali i da su to učinili pripadnici sudske policije i PS Bijeljina II, sve po nalozima i instrukcijama Dodikovih ljudi iz policije, tužilaštva i suda koji su počev od 2015-te do 2018-te, lažirani nadležnost pred po zakonu nenadležnim organima i aktivirali nelegalne posebne istražne radnje, koje kao epilog nisu imale samo iznošenje prijetnji nego i uklanjanje - nasilnu smrt najmanje 3 od 4 važna svjedoka uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja ubistva. Poslednja smrt g. Debeljević Milorada je uslijedila manje od mjesec dana nakon mog dopisa novoj glavnoj tužiteljici u OJT Bijeljina, koji sam proslijedio i Tužilaštvu BIH. Ukazao sam na opasnost po život pripadnika tužilaštva kao svjedoka krivičnih djela, posebno tužiteljice Stjepanović te pomenuo Gruhonjića i Debeljevića kao aktere. Kao što je poznato, objavljeno je da je g. Debeljević preminuo dvadesetak dana kasnije bez ikakvih podataka o uzroku a Tužilaštvo BIH ako želi može saznati zvaničnu verziju. I poslednji dokument koji prilažem "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." pokazuje bezakonje pripadnika Dodikovog mafijaškog kartela.
Nekoliko dana nakon opisanih događaja od 27.09.2018. i neuspjelog pokušaja ubistva na Sokocu, ponovo sam zatražio intervenciju VSTV-a koje od tadašnjih glavnog okružnog tužioca u OJTIS-u i predsjednika suda u Sokocu traži da dostave odluke na osnovu kojih zasnivaju nadležnost. Pošto te odluke, odnosno rješenja ne postoje, nisu ih dostavili nikada ni meni ali ni VSTV-u te je došlo do raspleta događaja u kome je uklonjeno više svjedoka djelovanja Dodikovog razbojničkog kartela. Vidi li Tužilaštvo BIH u opisanim radnjama, primjenu sile, djelovanje organa RS izvan zakonom propisane nadležnosti u praksi, gdje sam lično bio meta napada, odnosno vidi li se nezakonito djelovanje mafijaško terorističkog kartela, preko pozicija u institucijama na koje su instalirani što je u ovakvim okolnostima istovremeno i napad na ustavni poredak. Ja vidim - a hoće li tužioci Tužilaštva BIH, procesuirati pripadnike mafijaške terorističke organizacije ili će im se pridružiti i štititi ih kao što je to godinama radila nedavno razotkrivena pripadnica, na svakome je od njih pojedinačno da se opredjeli.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo

 Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

petak, 10. veljače 2023.

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Ultimativni zahtjev direktoru policije
Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije...

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE

Napomena : Umjesto da mi bude odgovoreno na navedeni zahtjev i krivičnu prijavu, (što je bilo upozorenje) samo nekoliko dana nakon slanja, obješen je sudija Luka Borovčanina iz Sokoca - svjedok krivičnih djela iz te prijave. Podsjećam da je u sklopu jednog svog teksta a koji sam već dostavio Tužilaštvu BIH, inspektor bloger Radovanović Borislav napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave". Prethodno je usmrćen okružni tužilac iz OJTIS, Dragan Ninković a potom načelnik Radenko Bašić te zamjenik glavnog tužioca u OJT Bijeljina Debeljević Milorad. Svi navedeni su važni svjedoci krivičnih djela koje su izvršavali pripadnici terorističke organizacije unutar MUP RS-e a u najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o ubistvu. Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije.

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ?
2. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove.
3. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
4. Na kakvom zadatku i pod čijom komandom je bio inspektor Dejan Minić, 27. septembra 2018. kada je napao na moja prava, zdravlje i život u PS Bijeljina II
5. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
6. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
10. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao.
11. Šta je MUP RS ustanovio, vezano za "potencijalnu otmicu i lišenje života" zbog čega sam navodno zadržan a što je navedeno na drugoj strani priloga "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr".
12. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...
- Ukoliko Direktor policije smatra da neka od ovih pitanja nemaju veze sa opasnosti po život kojoj sam neprekidno izložen, odnosno nisu zaštićena pravima iz Ustava koja niko ne smije oduzimati niti ograničavati, neka postupi u skladu sa odredbama ZOSPI, član 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive."
OBRAZLOŽENJE
Skrećem pažnju da sam podneo više krivičnih prijava protiv MUP RS-e za "Terorizam" i druga krivična djela, između ostalog zbog višegodišnjih planiranja, priprema i pokušaja da me ubiju u sadejstvu sa svojim ortacima, (SKY ili narko ortacima - kako im više odgovara).
Jedan od napada na mene je bilo smišljeno plasiranje laži pomenutim ortacima da ih ja navodno cinkarim policiji i to u drugim Policijskim upravama izvan Bijeljine od čega ih saučesnici inspektori iz Bijeljine `nisu mogli zaštititi` čime im se stvarao motiv da me ubiju a što su konstantno podgrijavali pripadnici zločinačke terorističke organizacije unutar MUP-a.
Nakon likvidacije načelnika Bašića u Prijedoru, podneo sam više prijava protiv inspektor blogera Radovanović Borislava i njegovih saučesnika, koje sam nazvao `gebels grupa` dok sam prethodno o tome informisao samo VSTV-e s obzirom da postoji veza sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa.
U međuvremenu sam taktički iznudio priznanje inspektora Radovanovića na njegovom sopstvenom blogu o tome da me je još prije 5 godina i pred više lica opisivao kao cinkaroša, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak". Nakon što isti nije za svoje laži izneo nikakve dokaze, zatražio sam podatke o tome od PU Banjaluka, odakle klasično nije bilo odgovora te od PU Prijedor, koji su postupili zakonito bar u tom djelu pismene reakcije dok - NEZAKONITO, nije bilo odgovora na pitanja koja se tiču direktno mene, (vidljivo iz priloženih zahtjeva i odgovora) nego se pomoć i zaštita pruža saučesnicima nakon izvršenja krivičnih djela što ukazuje da je MUP konstantno planirao i organizovao pokušaje mog ubistva i odgovoran je za brojne zločine, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika, čije sam datalje i dokaze razotkrio a što je i glavni motiv MUP-a da me pokušava ubiti.
Na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ubrzo je reagovao ministar u javnom tv nastupu iz koga sam izdvojio najbitnije stavove - prilog "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." što tretiram kao otklon od kriminalaca iz policije te ministra više ne pominjem u prijavama ali naravno u praksi, policija nema nikakve veze sa zakonom za šta je opet najodgovorniji direktor.
Nije nebitno znati da inspektor bloger Radovanović, koji smišljeno laže okolo da sam navodni doušnik u svojim tekstovima, pominje trenutnog direktora policije - čak ga intimno nazivajući "KOSTREŠ", hvaleći se njihovim zajedničkim akcijama u prošlosti. Istovremeno u javnosti plasira priču da je navodno u sukobu sa komandom policije - onom istom koja ga sada štiti i prikriva njegove laži.
S obzirom da me te laži policije izlažu stalnoj opasnosti po život od pripadnika klanova kojima se serviraju, zahtjevam od direktora policije da mi HITNO pošalje odgovor na navedene mejlove, (pošto se poštanske pošiljke presreću i kradu) a osim ZOSPI-a pozivam se prije svega na pravo garantovano članom 23 Ustava RS, stav 3 "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama". Svako kršenje mojih prava, svaki protivpravni i teroristički napad, posebno imajući u vidu da me je MUP napao fizički i uz psovke i prijetnje prijetio ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina - tretiraću kao pokušaj ubistva i prema svim pripadnicima policije i njihovim ortacima primjenjivaću pravo opisano u KZBIH u članovima "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda".
Stoga sam u ovom zahtjevu postavio pitanja samo na one teme koje se tiču direktno mene, odnosno koje su garantovane pravima iz Ustava a koja se prema članu 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti. Ukoliko direktor policije odgovori u skladu sa zakonom, napraviće distancu od kriminalaca unutar policije a ukoliko ne pošalje odgovor na moje mejlove i istovremeno te iste odgovore Tužilaštvu BIH, očekujem da se ova i druga pitanja što prije postave odgovornima u kancelarijama Tužilaštva kao osumnjičenima za najteža krivična djela a razbojništvo i kriminal policije sam dokazao u više sudskih postupaka, posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada je policija izvršila više krivičnih djela o čemu sam detalje opisivao u prethodnim krivičnim prijavama.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Komentari na članak, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA :

Kriminalac Kostrešević Siniša nije odgovorio na ovaj zahtjev, čime se definitivno okarakterisao kao zločinac što nije nikakvo čudo pošto je u vrijeme najintenzivnijih pokušaja bande unutar policije da me ubije - on bio na čelu uprave kriminalističke policije te planirao i pripremao akcije, odnosno likcidacije i pokušaje ubistva a o čemu sam već poslao krivične prijave Tužilaštvu BIH, svim policijskim upravama i svim policijskim stanicama unutar PU Bijeljina ali i samom prijavljenom kriminalcu, tako da svi znaju o kakvom se zlotvoru radi.