petak, 10. veljače 2023.

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Ultimativni zahtjev direktoru policije
Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije...

ULTIMATIVNI ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
ZAHTJEV DIREKTORU POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE

Napomena : Umjesto da mi bude odgovoreno na navedeni zahtjev i krivičnu prijavu, (što je bilo upozorenje) samo nekoliko dana nakon slanja, obješen je sudija Luka Borovčanina iz Sokoca - svjedok krivičnih djela iz te prijave. Podsjećam da je u sklopu jednog svog teksta a koji sam već dostavio Tužilaštvu BIH, inspektor bloger Radovanović Borislav napisao : "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i `XX` i `YY`, pofalila dlaka sa glave". Prethodno je usmrćen okružni tužilac iz OJTIS, Dragan Ninković a potom načelnik Radenko Bašić te zamjenik glavnog tužioca u OJT Bijeljina Debeljević Milorad. Svi navedeni su važni svjedoci krivičnih djela koje su izvršavali pripadnici terorističke organizacije unutar MUP RS-e a u najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt uz osnovanu sumnju da se u svim slučajevima radi o ubistvu. Nepostupanje po obavezujućim smjernicama Predsjednika RS i neodgovaranje na moje zahtjeve i upozoravanja direktno je uzrokovalo stradanje ovih i drugih svjedoka na manje važnim pozicijama i građana a za šta je odgovoran MUP RS - načelnici uprava i odjeljenja a prije svih je najodgovorniji Direktor policije.

 PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;
□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;
□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;
□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**
                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

1. Imate li saznanja da sam ja - Zdenko Bajo, bilo kada bio angažovan u bilo kojoj Policijskoj upravi, odnosno kompletnom MUP-u RS-e, kao informator - ili kako to opisuje inspektor bloger Radovanović Borislav, (prilog "Komentari na članak") kao "jeftini doušnik", "sitni policijski doušnik", "smeće" te "policijska drukara" ?
2. Ukoliko posjedujete bilo kakve dokumente iz kojih bi se dokazalo da sam bilo kada tajno dostavljao informacije bilo kojoj organizacionoj jedinici MUPRS-e, (izuzev krivičnih prijava i javnih obavještenja koje objavljujem na internetu i šaljem na preko 100 zvaničnih mejlova državnih organa i medija) pošaljite mi kopije tog materijala na navedene mejlove.
3. Izjasnite se precizno i direktno na pitanje : DA LI SAM JA - ZDENKO BAJO, EVIDENTIRAN KAO INFORMATOR - SARADNIK MUPA REPUBLIKE SRPSKE ?
4. Na kakvom zadatku i pod čijom komandom je bio inspektor Dejan Minić, 27. septembra 2018. kada je napao na moja prava, zdravlje i život u PS Bijeljina II
5. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
6. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
10. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao.
11. Šta je MUP RS ustanovio, vezano za "potencijalnu otmicu i lišenje života" zbog čega sam navodno zadržan a što je navedeno na drugoj strani priloga "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr".
12. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...
- Ukoliko Direktor policije smatra da neka od ovih pitanja nemaju veze sa opasnosti po život kojoj sam neprekidno izložen, odnosno nisu zaštićena pravima iz Ustava koja niko ne smije oduzimati niti ograničavati, neka postupi u skladu sa odredbama ZOSPI, član 10, koji kaže "Ako je dio traženih informacija utvrđen kao izuzetak, nadležni javni organ će izdvojiti takav dio i objaviti ostatak informacija, osim ako zbog izdvajanja informacija nisu postale nerazumljive."
OBRAZLOŽENJE
Skrećem pažnju da sam podneo više krivičnih prijava protiv MUP RS-e za "Terorizam" i druga krivična djela, između ostalog zbog višegodišnjih planiranja, priprema i pokušaja da me ubiju u sadejstvu sa svojim ortacima, (SKY ili narko ortacima - kako im više odgovara).
Jedan od napada na mene je bilo smišljeno plasiranje laži pomenutim ortacima da ih ja navodno cinkarim policiji i to u drugim Policijskim upravama izvan Bijeljine od čega ih saučesnici inspektori iz Bijeljine `nisu mogli zaštititi` čime im se stvarao motiv da me ubiju a što su konstantno podgrijavali pripadnici zločinačke terorističke organizacije unutar MUP-a.
Nakon likvidacije načelnika Bašića u Prijedoru, podneo sam više prijava protiv inspektor blogera Radovanović Borislava i njegovih saučesnika, koje sam nazvao `gebels grupa` dok sam prethodno o tome informisao samo VSTV-e s obzirom da postoji veza sa prijetnjama vješanjem pripadnicima pravosuđa.
U međuvremenu sam taktički iznudio priznanje inspektora Radovanovića na njegovom sopstvenom blogu o tome da me je još prije 5 godina i pred više lica opisivao kao cinkaroša, što se može vidjeti u prilogu "Komentari na članak". Nakon što isti nije za svoje laži izneo nikakve dokaze, zatražio sam podatke o tome od PU Banjaluka, odakle klasično nije bilo odgovora te od PU Prijedor, koji su postupili zakonito bar u tom djelu pismene reakcije dok - NEZAKONITO, nije bilo odgovora na pitanja koja se tiču direktno mene, (vidljivo iz priloženih zahtjeva i odgovora) nego se pomoć i zaštita pruža saučesnicima nakon izvršenja krivičnih djela što ukazuje da je MUP konstantno planirao i organizovao pokušaje mog ubistva i odgovoran je za brojne zločine, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo prilikom šverca narkotika, čije sam datalje i dokaze razotkrio a što je i glavni motiv MUP-a da me pokušava ubiti.
Na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020." ubrzo je reagovao ministar u javnom tv nastupu iz koga sam izdvojio najbitnije stavove - prilog "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." što tretiram kao otklon od kriminalaca iz policije te ministra više ne pominjem u prijavama ali naravno u praksi, policija nema nikakve veze sa zakonom za šta je opet najodgovorniji direktor.
Nije nebitno znati da inspektor bloger Radovanović, koji smišljeno laže okolo da sam navodni doušnik u svojim tekstovima, pominje trenutnog direktora policije - čak ga intimno nazivajući "KOSTREŠ", hvaleći se njihovim zajedničkim akcijama u prošlosti. Istovremeno u javnosti plasira priču da je navodno u sukobu sa komandom policije - onom istom koja ga sada štiti i prikriva njegove laži.
S obzirom da me te laži policije izlažu stalnoj opasnosti po život od pripadnika klanova kojima se serviraju, zahtjevam od direktora policije da mi HITNO pošalje odgovor na navedene mejlove, (pošto se poštanske pošiljke presreću i kradu) a osim ZOSPI-a pozivam se prije svega na pravo garantovano članom 23 Ustava RS, stav 3 "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama". Svako kršenje mojih prava, svaki protivpravni i teroristički napad, posebno imajući u vidu da me je MUP napao fizički i uz psovke i prijetnje prijetio ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina - tretiraću kao pokušaj ubistva i prema svim pripadnicima policije i njihovim ortacima primjenjivaću pravo opisano u KZBIH u članovima "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda".
Stoga sam u ovom zahtjevu postavio pitanja samo na one teme koje se tiču direktno mene, odnosno koje su garantovane pravima iz Ustava a koja se prema članu 48 ne mogu oduzeti niti ograničiti. Ukoliko direktor policije odgovori u skladu sa zakonom, napraviće distancu od kriminalaca unutar policije a ukoliko ne pošalje odgovor na moje mejlove i istovremeno te iste odgovore Tužilaštvu BIH, očekujem da se ova i druga pitanja što prije postave odgovornima u kancelarijama Tužilaštva kao osumnjičenima za najteža krivična djela a razbojništvo i kriminal policije sam dokazao u više sudskih postupaka, posebno u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" kada je policija izvršila više krivičnih djela o čemu sam detalje opisivao u prethodnim krivičnim prijavama.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Komentari na članak, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA :

Kriminalac Kostrešević Siniša nije odgovorio na ovaj zahtjev, čime se definitivno okarakterisao kao zločinac što nije nikakvo čudo pošto je u vrijeme najintenzivnijih pokušaja bande unutar policije da me ubije - on bio na čelu uprave kriminalističke policije te planirao i pripremao akcije, odnosno likcidacije i pokušaje ubistva a o čemu sam već poslao krivične prijave Tužilaštvu BIH, svim policijskim upravama i svim policijskim stanicama unutar PU Bijeljina ali i samom prijavljenom kriminalcu, tako da svi znaju o kakvom se zlotvoru radi.