ponedjeljak, 30. siječnja 2023.

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Napomena : Pritužba se osim Tužilaštvu BIH, dostavlja informativno i VSTV-u s obzirom da je 14.08.2017. donesen zaključak i izdato saopštenje kojim su osuđeni napadi i prijetnje ubistvima pripadnicima pravosuđa te pozvane nadležne institucije da otkriju i sankcioniraju ovakvo nedopustivo djelovanje. Iako sam ja lično više puta pismeno upozoravao još od 2018-te da su u životnoj opasnosti svjedoci iz policije, suda i tužilaštva - ništa nije preduzeto a osim u vrijeme pisanja konkretne krivične prijave već stradalih, okružnog tužioca Ninković Dragana i sudije Luke Borovčanina u međuvremenu je ubijen načelnik policije Radenko Bašić a potom je objavljeno da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina Debeljević Milorad, bez opisa uzroka smrti. Potpuno istovjetno kao u slučaju sudije Borovčanina a za koga se krije od javnosti da je obješen. Od avgusta 2017-te je prošlo preko 5 godina i Tužilaštvo BIH je odgovorno ne samo za nepostupanje po ovoj mojoj i više drugih prijava nego i za stradanja ovih i više drugih svjedoka od tada do danas.
Na osnovu ZKPBIH, član "Naredba o sprovođenju istrage" stav "(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, Tužitelj će obavijestiti oštećenog i podnositelja prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnositelj prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu Tužitelja." podnosi se u zakonskom roku :

PRITUŽBA NA ODLUKU U PREDMETU T20 0 KTA 0021363 21

Sugerišem da Tužilaštvo BIH analizira tekst pritužbe i dostavljene priloge te primjeni član "Obustava istrage" stav "(3) Tužilac, u slučajevima iz stava (1) tačke c) ovog člana, može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo". Smatram da je Tužilaštvo BIH, pogrešno tumačilo i primjenilo zakon što se obrazlaže riječima koje citiram doslovno : `Ovo krivično djelo podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja i to alternativno jednog od slijedećih „pokušaj promjene ustavnog poretka BiH ili pokušaj svrgavanja najviših institucija BiH“ i istovremeno alternativno jednog od slijedećih „upotreba fizičke sile ili prijetnja upotrebe fizičke sile „pri čemu bi u konkretnom slučaju prema navodima krivične prijave dolazio u obzir drugi oblik ovog krivičnog djela tj. pokušaj da se svrgnu najviše institucije BiH a koje se u konkretnom slučaju odnose na Tužilaštvo BiH, Oružane snage BiH, Državnu agenciju za istrage i zaštitu, VSTV te OSA-u. Također pod pojmom „svrgavanja“ podrazumijeva se onemogućavanje navedenih institucija da vrše svoje legalne funkcije tj. da u konkretnom slučaju provode svoje odluke posredstvom Državne agencije za istrage i zaštitu do kojeg pokušaja svrgavanja zapravo nije došlo jer pomenute institucije i dalje neometano obavljaju svoju funkciju, te da u konkretnom slučaju ne postoji postupanje usmjereno na namjeru pokušaja svrgavanja najviših institucija BiH odnosno da se spriječi provedba odluka Suda i Tužilaštva BiH, također nije ostvaren drugi zakonski element predmetnog krivičnog djela jer nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje zbog čega imajući u vidu navedena bitna obilježja ovog krivičnog djela se može zaključiti da se radnjama prijavljenog Milorada Dodika nisu stekla obilježja bića krivičnog djela Napad na ustavni poredak iz člana 156 KZ BIH te je odlučeno kao u dispozitivu Naredbe.` Prije daljeg obrazlaganja citiraću prvo kompletan član "Napad na ustavni poredak" koji glasi : "Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine ili da svrgne njene najviše institucije, kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina. U konkretnom slučaju radnje g. Dodika se mogu opisati ovako : "Ko prijetnjom upotrebe fizičke sile pokuša da promijeni ustavni poredak Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora najmanje pet godina" U samom zakonu ne postoji nikakvo tumačenje o "podrazumijevanom kumulativnom ispunjenju dva zakonska obilježja" kao što je navedeno u odluci i obrazloženju Tužilaštva BIH. Osim toga se u obrazloženju minimizira pojam "prijetnjom upotrebe fizičke sile" a koje sam riječi u citiranom članu iz zakona označio podvučenom linijom. Tužilaštvo BIH iznosi stav "nije upotrijebljeno fizičko nasilje a niti je ostvaren zakonski element prijetnje upotrebe fizičke sile u smislu krivično-pravnog poimanja prijetnje" što ne odgovara stvarnom stanju s obzirom da je prijavljeni Dodik Milorad više puta iznosio stavove da ne priznaje organe Bosne i Hercegovine te da će spriječiti njihovo djelovanje. Osim što je potpuno jasno da se organi države mogu spriječiti u radu samo silom, koja nije samo fizička nego i oružana, više puta je prijećeno i angažovanjem MUP-a RS, koji bi izvršio to sprečavanje. Uz ovu pritužbu prilažem dokument koji sam nazvao "Zaključak vlade mila ronhila" sa vanredne sjednice od 10.15.2015. gdje u tački 4 piše da : Vlada i sve institucije RS, prekidaju saradnju sa Sudom BIH, Tužilaštvom BIH i SIPOM a u tački 5 piše da : Vlada RS, naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova RS da spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS. Policija nije humanirarno društvo ili udruženje tipa "Kolo milosrdnih sestara" koje svoje stavove izražavaju stihovima, pozivima na suživot i toleranciju, buketima cvijeća i slično nego ih simbolišu pendrek, cokule, oružje ali i podmuklost, prevare, laži, falsifikovanja te sluganstvo prema političarima u vlasti i spremnost da vrše teška krivična djela da bi ih sačuvali na vlasti. Ova moja tvrdnja je dokazana više puta u postupcima koje je teroristička organizacija MUP RS, pokretala protiv pripadnika grupe "Pravda za Davida" a monstruoznost i razbojništvo policije i takozvanih organa RS sam dokazao i lično - posebno u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr ali i u nekoliko prethodnih. No da se vratim na obrazlaganje konkretnog krivičnog djela i podsjećam da sam krivičnu prijavu predao pod nazivom "PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO PROTIV INTEGRITETA BIH" što znači da se ne radi samo o jednoj radnji ili jednoj izjavi nego o kontinuitetu prijetnji tokom godina, gdje sam ukazao na javnu prijetnju formiranjem "crne knjige" te naredbom da Dodikovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv imena zapisanih u crnoj knjizi.
Samo taj nastup u stilu šefa mafije Pabla Eskobara, (kako je opisao g. Zdravko Krsmanović te ubrzo preminuo) bi u zemlji gdje vlada zakon i pravo bio dovoljan da ovdašnji šef mafije Dodik Milorad bude zauvjek uklonjen iz politike te smješten iza rešetaka ali na žalost u BIH je isti nastavio da čini krivična djela, učestvuje u pljačkama, pripremama likvidacija, transportima narkotika, (poslednji tovar od 73 kilograma kokaina u skladište Dodikovog tajkuna iz Doboja) a zadnjih mjeseci u pripremi falsifikovanja izbora, odnosno izborne krađe. S obzirom da je CIK BIH-e, uočila brojna neslaganja i nepravilnosti te naložila ponovno brojanje glasova, Dodik Milorad nastavlja kontinuitet napada na ustavno uređenje, javnim prijetnjama, kako članovima CIK-e, tako i političarima iz opozicije, narodu koji podržava političke protivnike, nazivajući ih izdajnicima, stranim plaćenicima itd ali i ističe da neće prihvatiti rezultate kojima bi se konstatovala izvršena krađa a preme dosada dostupnim informacijama, video smimcima, fotografijama i djelu prebrojanih mjesta, evidentno je da su izvršene brojne kriminalne radnje uključujući upotrebu sile na biralištima. U vrijeme dok pišem pritužbu, prijavljeni Dodik, poziva javno na otpor i proteste 25.10.2022. protiv organa BIH, na podršku svojim stavovima nepriznavanja rezultata i odluka CIK-a i veoma je realna i velika opasnost da dođe do fizičkih sukoba a i ubistava tog dana ili u skoroj budućnosti, posebno jer će većina ljudi biti nasilno pod prijetnjama i ucjenama dovedena iz javnih firmi u kojima su zaposleni. Ovde je dakle u konkretnom krivičnom djelu, suštinski najvažnija riječ "pokuša" što znači da se ovaj član uopšte ne odnosi na izvršenu radnju nego na "pokušaj prijetnjom sile" a to ne podrazumjeva samo napad naoružanim formacijama, koji bi se završio neuspješno i time ostao pokušaj, nego i poput pokušaja ubistva, to nije samo napad nožem ili ispaljen metak na žrtvu, bez smrtnog ishoda, nego i samo planiranje, priprema oružja, meterijala, angažovanje plaćenika itd i sve bez ijedne radnje direktnog napada na život to predstavlja krivično djelo. Tako su i ovde, stalne - u kontinuitetu, prijetnje g. Dodika da će prekinuti, zaustaviti ili spriječiti rad bilo kog državnog organa, krivično djelo a već je više puta pominjao da će policija RS, spriječiti djelovanje organa BIH. Uostalom, mogli smo vidjeti na primjeru, nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića, da je upravo g. Dodik u medijima najavio akciju policije, nakon čega je brutalnom silom u stilu srednjovjekovne inkvizicije, nastupila horda maskiranih razbojnika izvan kontrole nadležnih sudova i tužilaštava, što je objavljeno ne samo u medijima nego i kao zvanično saopštenje Tužilaštva, koje i prilažem. Dakle, osim medija koji su objavili djelovanje policije u stilu srednjovjekovne inkvizicije a sve pod komandom Dodik Milorada, koji kako se i ističe u prilogu "Spremaju se prijave protiv direktora policije" nema nikakvu nadležnost u radu institucija RS a posebno ne MUP-a. Umjesto toga je najavio akciju i upozorio stvarne kriminalce da se sklone te su pohapšeni, prebijani i maltretirani nevini ljudi ali i članovi porodica ili prijatelji nepodobnih građana, političara, tužilaca itd. Ali neuporedivo značajniji dokaz za protivpravno djelovanje prijavljenog Dodik Milorada je prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" što je zvanično saopštenje RJT RS. U tekstu se između ostalog ističe da se radi o targeriranju pojedinih tužilaca sa ciljem stavljanja pod kontrolu Tužilaštava. Dalje se kaže da se time pokušavaju sakriti kako propusti tako i veze Dodika i policije sa kriminalnim grupama. Vezano za tvrdnju Tužilaštva BIH da se "podrazumijeva kumulativno ispunjenje dva zakonska obilježja" već sam istakao da taj pojam "kumulativno" ne postoji u zakonu a sad ističem primjer kako bi to izgledalo besmisleno kad bi se primjenilo na član "Ubistvo predstavnika najviših institucija Bosne i Hercegovine" koji glasi "Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine ili sigurnosti Bosne i Hercegovine liši života službenu osobu institucija Bosne i Hercegovine pri vršenju njene službe ili člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili glavnog tužitelja Bosne i Hercegovine kada nisu na dužnosti, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora." Ovde bi prijava protiv zamišljenog petostrukog ubice "člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednika domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Suda Bosne i Hercegovine" bila odbačena jer nije došlo do "kumulativnog ispunjenja zakonskih obilježja" - konkretno nije ubijen glavni tužitelj Bosne i Hercegovine. Ili iz ZVSTV-u, član "Članstvo" tačka "(1) Vijeće čini petnaest (15) članova", stav "(g) jedan (1) član koji je sudija kantonalnog ili općinskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg biraju sudije kantonalnih i općinskih sudova iz Federacije Bosne i Hercegovine pismenim glasanjem koje organizira predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine." Član iz stava "G" bi morao "kumulativno ispuniti" zakonska obilježja i biti istovremeno sudija i kantonalnog i općinskog suda što je apsurdno i nemoguće. Naprotiv kada preduslov za nešto podrazumijeva kumulativno ispunjenje 2 ili više uslova, onda se ne koristi veznik "ILI" nego "I" kao recimo u primjeru ZOS-a, odjel "USLOVI I MANDAT ZA VRŠENJE SUDIJSKE FUNKCIJE" gdje je propisano konkretno "Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove" : a) da je državljanin Bosne i Hercegovine, b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije, v) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i g) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom." Ovde u stavovima "V" i "G" imamo i primjere veznika "ILI" gdje naravno ne znači da kandidat mora kumulativno ispunjavati sve navedene uslove nego bilo koji uslov od navedenih u tim članovima a "kumulativno" samo sa stavovima "A" i "B". Imamo i primjer krivičnih djela "Napad na sudiju i državnog tužioca" ili "Ugrožavanje sigurnosti" gdje je kažnjiva samo prijetnja - usmena ili pismena, bez ijedne konkretne radnje, bez fizičkog kontakta i čak bez potenciranja da će otmica, prebijanje ili ubistvo biti izvršeno upotrebom fizičke sile, bez opisivanja načina i sredstava izvršenja itd. Ugrožavanje sigurnosti je izvršeno samo izrečenom ili napisanom prijetnjom i kažnjivo je po tom članu a kidnapovanje, teške tjelesne povrede, ubistvo itd, se tretiraju kao druga krivična djela a ne "ugrožavanje sigurnosti". DAKLE DA ZAKLJUČIM : DODIK MILORAD I SAUČESNICI SU IZVRŠILI KRIVIČNO DJELO PRIJETNJOM DA ĆE SPRIJEČITI DJELOVANJE DRŽAVNIH ORGANA A U TU SVRHU JE IZMEĐU OSTALOG POMINJANO TE DONOŠENI ZAKLJUČCI I NAREDBE O DJELOVANJU POLICIJE KAO NAJVEĆE SILE U RS.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902