ponedjeljak, 25. prosinca 2023.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

Krivična prijava protiv Dodik Milorada i saučesnika
Pošto su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sada suspendovane, odnosno bukvalno nepostojeće na teritoriji Republike Srpske, prijavljeni Dodik Milorad i njegovi saučesnici mogu u svakom trenutku da ponovo lažiraju neku epidemiju - recimo svinjske kuge, variole ili bilo čega drugog a nakon naredbi svojih mafijaških bosova izvan zemlje te ponovo da sprovode teror nad narodom. Odnosno - da budem sasvim precizan, ovde se ne radi o pretpostavkama, nego Dodik Milorad i njegov mafijaški kartel, konstantno terorišu narod, pljačkaju građane i budžet, zastrašuju "nepodobne" pojedince a one koje ne mogu uplašiti bez milosti likvidiraju...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Po osnovu KRIVIČNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE, član "Produženo krivično djelo" a povezano sa krivičnim djelima "Napad na ustavni poredak" "Terorizam" i drugih, podnosi se :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DODIK MILORADA I SAUČESNIKA

U ovoj krivičnoj prijavi radi se o događajima poznatim praktično svim građanima ali ja ću se bazirati prije svega na osporavanju legitimiteta Ustavnog suda BIH, vidljivo u prilogu "Dodikov nelegalni ukaz od 07.07.2023." a kojim prijavljeni Dodik Milorad nalaže da se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne objavljuju i ne primenjuju na teritoriji Republike Srpske.
Ovo naravno nije jedina nelegalna i kriminalna radnja jer je prijavljeni prethodno inicirao čitav niz događaja, utičući na odsustvo, odnosno povlačenje predstavnika Republike Srpske iz Ustavnog suda BiH a potom i na rad Narodne Skupštine RS, čiju većinu poslanika ima pod svojom potpunom kontrolom bilo ucijenama ili zastrašivanjima.
Takođe je dobro poznato da je prethodni direktor Službenog glasnika, (prilog "Vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika RS podnijela ostavku") uklonjen neposredno pred kulminaciju događaja te je potom novo imenovana - podobna osoba, objavila sporni ukaz, (Službeni glasnik RS broj 60-23) no mnogi nisu svjesni da su se i u prošlosti dešavale slične stvari, kada je recimo, Pravobranilac Republike Srpske gospođa Danijela Novaković, objavila da se vrše strašni pritisci na nju te podnijela ostavku a onda ubrzo nakon toga preminula.
Brojni su ovakvi primjeri a od čitavog niza njih, ističem još slučaj gospodina Desimira Miljića, koji je kao Glavni republičko sanitarni inspektor bio prepreka za uvođenje vanrednog stanja zbog lažne - izmišljene pandemije a onda je obješen te je ulogu `glavnog epidemiologa` preuzeo upravo ovde prijavljeni Dodik Milorad.
To je brutalno jasna poruka svima da moraju izvršavati naredbe i želje prijavljenog ili im se u suprotnom može desiti da budu zastrašivani ili da se `samoobjese` ili `samoubiju` zavisno od slučaja.
Dodik Milorad je u prošlosti već nekoliko puta inicirao zabrane djelovanja državnih organa sa nivoa BIH na teritoriji Republike Srpske, (kao recimo u prilogu "Zaključak vlade mila ronhila") no ja ću ovaj put podsjetiti na njegovo javno obraćanje, (prilog "Crna knjiga") pred kamerama i medijima kojima je objelodanjeno formiranje crne knjige u kojoj će kako kaže biti upisana imena svih onih koji su im nanijeli štetu te da će njihovi ljudi unutar institucija voditi borbu protiv tih imena i dodao da će to morati da urade.
Pravno gledano - već tim činom je praktično suspendovao važeće zakone na teritoriji Bosne i Hercegovine i jedini zakon koji njegovi ljudi moraju izvršavati su njegove naredbe iz crne knjige.
Nakon toga je došlo do stradanja, odnosno likvidacija više osoba od kojih su najpoznatiji slučajevi : Davida Dragičevića, Slaviše Krunica i Miloša Ostojića a više puta su njegovi ljudi, pokušavali i mene da ubiju o čemu imam neoborive dokaze između ostalog i dokazano u sudskom postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr.
Naime, nakon što sam otkrio dokaze o tome da su Dodikovi ljudi, smišljeno prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu, došlo je do naredbe da se protiv mene pokrenu nezakoniti predmeti na teritoriji Istočnog Sarajeva a bez zakonom obavezujućih odluka o prenosu nadležnosti od Republičkog Javnog Tužilaštva RS, odnosno Vrhovnog Suda Republike Srpske. Uz to dodajem da je paralelno sa time i pokušajima ubistva, upućena mejlom "Dodikova prijetnja 19.01.2018." firmi iz Švajcarske sa zahtjevom da se suspenduje moja domena zbog teksta koji je objavilo jedno udruženje građana na sopstvenom portalu, kreiranom kao poddomena.
Ali sada neću uopšte pominjati detalje o tim razbojničkim aktivnostima, nego o pravnom aspektu činjenice da se odluke Ustavnog suda BiH, ne izvršavaju na teritoriji Republike Srpske.
Ovde se ne radi samo o nekoj zamišljenoj situaciji u budućnosti da se za 10 ili 50 dana, donese neka odluka Ustavnog Suda a koja se ne bi primjenjivala, nego i o ranije donesenim odlukama, koje trebaju da se primjene, odnosno koje bi morale biti osnova za rad i donošenje odluka prvostepenih i drugostepenih sudova u svim predmetima koji se pojave.
Ovim se sada praktično šalje jasna poruka i policiji i tužilaštvima i sudovima da ne obraćaju pažnju na Ustavni sud BiH ni na već donesene odluke u prošlosti, nego da rade onako kako to prijavljeni Dodik Milorad želi - traži - zahtijeva - naredi, inače... mogu birati u opsegu od ostavke do `samoubistva`.
Konkretan primjer imamo kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, postupajući po mojoj apelaciji "AP 1031-19" donio odluku 10.11.2020 godine, kojom se pomenuta apelacija usvaja i priznaje mi pravo iznošenja slobodnog mišljenja.
Naime u sklopu izjavljivanja jednog od pravnih lijekova sam izneo reakciju na razbojnički i nacistički istup Dodik Milorada, vezano za pomenutu "crnu knjigu" te objavio fotografiju a vezano za nacističke metode pripadnika komande sudske policije, koji su izdali naredbu službenicima da onemoguće pristup i dostavu dokaza u tužilaštvo, svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, čime se bez sudske naredbe i pravosnažnog rješenja, diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa osmogodišnjom devojčicom, koju su ubili švercujući narkotike.
Svojom odlukom, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je pojasnio i obrazložio da građani mogu koristiti čak i izraze fašista i idiot što ja naravno nikada nisam radio, nego sam samo uz priložene dokaze okarakterisao osobe i događaje kao kriminalce ili počinioce krivičnih dela a idioti sigurno nisu.
S obzirom da često podnosim krivične prijave, vezano za temu kriminala mafijaškog režima Dodik Milorad a onda iste prijave objavljujem na internetu u intervalu od 10 dana to je u trenutnim okolnostima, savršen izgovor za Dodik Milorada i njegove ljude da ponovo pokreću protiv mene razne nelegalne i nezakonite aktivnosti, počev od relativno banalnog okrivljavanja za izmišljene prekršaje do formiranja novih montiranih predmeta za nepostojeća krivična dela i pripreme likvidacije, korišćenjem posebnih istražnih radnji i u sadejstvu sa ortacima iz narko i auto mafije koju su sami formirali.
Mafijaške metode Dodika i ortaka sam opisivao u više krivičnih prijava i pravnim lijekovima a sada prilažem kao primjer "Dvostruki državni udar mafijaškog klana" iz predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr u kome sam opisao i neke od ranijih udara na ustavni poredak ovde prijavljenih.
I tu se naravno ne radi samo o meni, nego i o mnogim drugim građanima, posebno imajući u vidu najavljene namjere o kriminalizaciji javne riječi, (prilog "Usvojen zakon o kriminalizaciji klevete u rs - lov na novinare je otvoren") odnosno progon svih onih koji bi se usudili da pomenu kriminal nekoga iz Dodikovog mafijaskog režima.
Sličan problem se može pojaviti i pojaviće se nesumnjivo kod mnogih drugih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine a sada ću izneti još samo jedan karakterističan primjer.
Naime, nakon vješanja gospodina Miljića, koga sam pomenuo te nakon što je Dodik Milorad preuzeo ulogu glavnog epidemiologa i komandovao svim povezanim događajima došlo je i do situacija kada su primjenjivane bukvalno inkvizitorsko nacističke metode sa zabranama kretanja, uvođenje policijskog časa i slično.
Vezano za to donesena je "Odluka Ustavnog suda BIH po AP-3683-20" 22.12.2020. kojom su primjenjivane mjere okarakterisane kao neustavne, odnosno predstavljaju kršenja ljudskih prava.
Pošto su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sada suspendovane, odnosno bukvalno nepostojeće na teritoriji Republike Srpske, prijavljeni Dodik Milorad i njegovi saučesnici mogu u svakom trenutku da ponovo lažiraju neku epidemiju - recimo svinjske kuge, variole ili bilo čega drugog a nakon naredbi svojih mafijaških bosova izvan zemlje te ponovo da sprovode teror nad narodom.
Odnosno - da budem sasvim precizan, ovde se ne radi o pretpostavkama, nego Dodik Milorad i njegov mafijaški kartel, konstantno terorišu narod, pljačkaju građane i budžet, zastrašuju "nepodobne" pojedince a one koje ne mogu uplašiti bez milosti likvidiraju.
Na kraju ukazujem i na izgled pečata, kojim je prijavljeni ovjerio sporni ukaz a na kome se jasno vidi da su sva slova svih riječi u sastavu počata, ispisana velikim slovima što je u suprotnosti sa odredbama navedenim u prilogu "Zakon o pečatima organa i institucija republike srpske" gdje se propisuje da se samo prvo slovo piše veliko a sva ostala su mala.
Konkretno je u članu 5, stav 3 propisano "U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republika Srpska" dok je unutar pečata na tom mjestu napisano "REPUBLIKA SRPSKA". Osim što se nije poštovao zakon pri upotrebi pečata, postoje i neka pravna tumačenja po kojima se velika slova koriste isključivo za nazive privatnih firmi ili korporacija što bi značilo da prijavljeni Dodik suštinski i nije Predsjednik RS, nego menadžer korporacije te da radi za privatne interese umjesto za narod što i nije nikakvo čudo jer je još prije skoro 25 godina, svrgnut predsjednik koga je narod izabrao a apsolutna vlast data Dodik Miloradu, kako bi zastupao interese internacionalne mafije što i čini neprekidno sve do današnjih dana...

PRILOZI

Dodikov nelegalni ukaz od 07.07.2023.; Vršilac dužnosti direktora Službenog glasnika RS podnijela ostavku, Službeni glasnik RS broj 60-23, Zaključak vlade mila ronhila, Crna knjiga, Dodikova prijetnja 19.01.2018.; AP 1031-19, Dvostruki državni udar mafijaškog klana, Usvojen zakon o kriminalizaciji klevete u rs - lov na novinare je otvoren, Odluka Ustavnog suda BIH po AP-3683-20, Zakon o pečatima organa i institucija republike srpske

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

petak, 15. prosinca 2023.

INFORMISANJE JAVNOSTI O KRIMINALU MAFIJAŠKOG REŽIMA

Prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" se odnosi na reakcije nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića a koji je takođe važan svjedok. On je naime bio zaposlen u PU Prijedor odakle je i inspektor bloger Radovanović Borislav, koji je glumeći lažnog disidenta, prikupljao informacije za mafiju te između ostalog, širio laži među ortacima iz narko kartela da ih ja navodno cinkarim policiji, (prilog "Komentari na članak"), čime je stvaran motiv da me ubiju...

INFORMISANJE JAVNOSTI O KRIMINALU MAFIJAŠKOG REŽIMA

U prilozima vam šaljem dio materijala koji dokazuje teška krivična djela pripadnika mafijaškog režima i saučesnika. Neću ovde detaljno opisivati o čemu se radi nego samo kraći sadržaj a detalji se mogu vidjeti unutar dokumentacije. Pozadina je djelovanje regionalne narko mafije sa naglaskom na aktivnosti njihovih članova unutar policije, tužilaštava i sudova te likvidacija koje su izvršavali. Najpoznatije iz tog perioda su ubistva Dženana Memića, Davida Dragičevića, Olivera Ivanovića, Vladimira Cvijana, Slaviše Krunića, Miloša Ostojića itd a neka bitnija ću kasnije potencirati. Prvi pdf fajl "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" sadrži materijal koji je tadašnji predsjednik, (iz 2020-te) poslao preko svog kabineta u MUP a koji je prema relevantnom zakonu, (ZOPIUP) obavezan postupati prema uputama i smjernicama predsjednika - na stranu to što je obavezan i bez toga.
U sklopu 13 strana tog priloga su dokazi, uključujući dokumente suda i tužilaštva iz kojih se vidi da je policija smišljeno ukonila materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, (prilikom šverca narkotika u Bobar grupu), oprali su ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo, kao ni reagovali na brojna pismena upozoravanja.
Prilog "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" sadrži odluke sudova vezano za dan 27.09.2018. kada je kartel čiji sam prethodni zločin razotkrio, umjesto da postupi prema zakonu, pokušao da organizuje moje ubistvo uz asistenciju policije na taj način što su me nelegalno optužili za "povredu ugleda suda" te pokušali namamiti - kasnije prisilno odvući na teritoriju Istočnog Sarajeva, iako tamošnje tužilaštvo i sud nisu nadležni čak i da je postojalo krivično djelo. Ortaci iz narko klanova su imali zadatak da izvrše likvidaciju. Pošto taj i drugi slični planovi nisu uspjeli a nakon dopisa predsjednika, koji nije ispoštovan, smrtno je stradalo više svjedoka opisanog kriminala što se može vidjeti u dokumentaciji unutar kompresovanog fajla "Dokazi o kriminalu" i to počevši od "Saopštenje za javnost 30.06.2020." kada je oko mjesec i po nakon dopisa predsjednika, okružni tužilac iz OJTIS, Dragan Ninković, dobio metak u glavu. Samo nekoliko dana ranije sam poslao materijal u OJTIS što se vidi iz priloga "Javni poziv tužilaštvu na saradnju sa građanima - mejl". Prilog "In memoriam L.B." opisuje smrt svjedoka - sudije suda u Sokocu, gdje se ne navodi da je isti nađen obješen. Neposredno pred vješanje pomenutog sam poslao Tužilaštvu BIH prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" gdje se stradali sudija pominje više puta. Prilog "Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava" se odnosi na reakcije nakon likvidacije načelnika Radenka Bašića a koji je takođe važan svjedok. On je naime bio zaposlen u PU Prijedor odakle je i inspektor bloger Radovanović Borislav, koji je glumeći lažnog disidenta, prikupljao imformacije za mafiju te između ostalog, širio laži među ortacima iz narko kartela da ih ja navodno cinkarim policiji, (prilog "Komentari na članak"), čime je stvaran motiv da me ubiju.
Isti je tokom 2017-te, podsticao i opravdavao prijetnje vješanjem pripadnika VSTV o čemu sam pred likvidaciju načelnika R.B. obavjestio i VSTV-e i neke svjedoke o čemu ne prilažem materijal da ne bi stradali i ti svjedoci. Prilog "In memorioam M.D." se odnosi na pripadnika OJT Bijeljina, koji je bio upoznat sa detaljima svih povezanih zločina tokom više od decenije. Uzrok smrti se ne navodi kao ni kod sudije L.B. i nisam ga ni istraživao no kako su prethodne 3 smrti nesporno nasilne, osnovano sumnjam da su u sva 4 slučaja ubistva. Neposredno pred njegovu smrt sam poslao dopis "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." na adresu OJT Bijeljina u kome sam pomenuo gospodina M.D. Dokumenti iz kojih se vidi da su pripadnici kartela lažirali nadležnost i pokrenuli nezakonite predmete protiv mene u Istočnom Sarajevu su prilozi "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" te "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a prilog "Žalba PS od 11.11.2019. na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" tak tada nakon prvostepene odluke suda u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, sadrži činjenicu da sam upozoravao policiju na planiranje ubistva što su tada i u sačinjenim dokumentima te pripremljenim za sud, smišljeno prikrili a što sam razotkrio u dokaznom postupku. Kompletan materijal, izjave svjedoka, brojne falsifikate itd ne prilažem sada da ne bih suviše širio temu ali sve dodatne materijale i informacije, možete dobiti naknadno ako želite. Koliko je obiman materijal u pitanju može se procjeniti ako se zna da sam tekstove objavio na web portalu "https://razotkrivanjemafijaskogrezima.cloudaccess.host" te još nekima a sadrži preko 1200 članaka. Dokumente iz priloga možete koristiti na način koji smatrate da je prikladan. S poštovanjem :

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr Dokazi o kriminalu

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902

utorak, 5. prosinca 2023.

KOJI SU POLICAJCI U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI OD ŠEFOVA MAFIJAŠKOG KARTELA

Koji su policajci u životnoj opasnosti od šefova mafijaškog kartela
Vremenski najranije krivično djelo je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, koje je organizovano i nadzirano od strane članova mafijaškog kartela unutar policije te smišljenog pokušaja prikrivanja dokaza ubistva od strane pomenutog Kovrlije te inspektora Stanka Stanišića, Marković Dragoslava te Siniše Vrućinića ali i svih ostalih iz komandne strukture PU Bijeljina od tada do danas a posebno načelnici uprave i kriminalističke policije, koji ne postupaju ni nakon obavezujućeg dopisa Predsjednika RS sa priloženim dokazima nego rade za interese lokalne bande i internacionalne mafije...

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." vezano za "Terorizam" te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama i obavještenjima :

KOJI SU POLICAJCI U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI OD ŠEFOVA MAFIJAŠKOG KARTELA

KOMANDIRU PS BIJELJINA 2 / KOMANDIRU PS BIJELJINA 1 / NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE / NAČELNIKU PU BIJELJINA
Te kao obavještenje i dopuna prethodnih krivičnih prijava :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Napominjem da je obaveza Tužilaštva BIH da zaštiti svjedoke krivičnih djela koje ću navesti i u vezi sa tim da preduzme sve što je neophodno kako bi bila spriječena nova ubistva ali i prijetnje, ucjenjivanja, zastrašivanja, premlaćivanja i svi drugi oblici terorisanja. Istu obavezu imaju i svi načelnici te komandiri policijskih stanica prema službenicima koji nemaju mogućnost da pročitaju moja pismena upozoravanja i nisu svjesni kakva im i od koga opasnost prijeti.
Ovom prilikom neću opisivati ni detalje ni počinioce krivičnih djela, nego samo navesti ko su najugroženije osobe, vezano za teme koje sam detaljno obrazlagao uz obilje prilaganih dokaza. Osim toga bilo bi neophodno da neke osobe i lično - usmeno upoznam sa nekim važnim detaljima, odnosno kome bi i zbog čega odgovaralo da svjedoci stradaju "zadesno" izvrše "samoubistvo" ili jednostavno "umru" bez opisivanja uzroka u javnosti. Na stranu to što je policija obavezna zakonom da reaguje povodom gomile materijalnih dokaza koje donosim, umjesto da se odgovorni konstantno kriju po kancelarijama ili šalju pojedine kabadahije da mi prijete ubistvom.
Vezano za psovke, vrijeđanje i prijetnje ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina, direktno su ugroženi policajac Z.M. iz portirnice na ulazu te nekoliko uniformisanih policijskih službenika iz kancelarije unutar zgrade koji su prisustvovali napadu na mene ali i sam napadač koji je iznenađen što me nije uplašio, pobjegao na sprat zgrade.
Što se tiče događaja od 27.09.2018. to je samo jedan od višegodišnjih razbojničkih napada na mene i pokušaja da budem ubijen ali sa tom razlikom što su ostali pisani tragovi i dokazi više teških krivičnih djela te iskazi svjedoka sadržanih u predmetu `80 0 Pr 100636 18 Pr`. Direktnog aktera i svjedoka, (koji nije znao za planiranje ubistva) sam već lično usmeno upozorio i skrenuo pažnju na neke izvore opasnosti a osim toga sam u više dokumenata napisao imena odgovornih na višem nivou komandne linije, čime se nadam da su 2 direktna aktera događaja zaštićena od pokušaja ubistva ali ne sasvim pošto uvjek mogu svjedočiti o ulozi onih koji se pokušavaju sakriti.
Dakle, inspektor Minić Dejan je direktno učestvovao u pripremi akcije protiv mene, koja je trebalo prema planu da se okonča, likvidacijom u Istočnom Sarajevu. Moguće da ni on lično niti iko iz komande PS Bijeljina II, nije znao koji su stvarni planovi, niti da su predmeti protiv mene nezakoniti, odnosno da su tadašnji glavni tužilac i predsjednik suda sa područja Istočnog Sarajeva lažirali nadležnost ali sve ono što su činili 27.09.2018. i u narednom periodu su krivična djela te pomaganje pripadnicima kartela da izbjegnu odgovornost, čime i sami postaju saučesnici ne samo u svim tada izvršenim i pokušanim krivičnim djelima nego i onima koji su im prethodili i direktno uzrokovali. Osim toga svi trebaju imati u vidu da sam i tada više puta - konkretno i tokom pomenutog postupka `80 0 Pr 100636 18 Pr` pismeno upozoravao na opasnost po život za sve svjedoke a u narednom periodu su stradali pripadnik OJTIS g. Dragan Ninković od vatrenog oružja, sudija iz Sokoca g. Luka Borovčanin je obješen, načelnik iz PU Prijedor g. Radenko Bašić od vatrenog oružja i pripadnik OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad bez detalja o uzroku smrti. Pošto ni u slučaju smrti sudije nije naveden stvarni uzrok a najmanje u 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti, osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva sa namjerom presjecanja veza ka nalogodavcima i šefovima bande a za šta su direktno odgovorni svi u naslovu navedeni pa do načelnika uprave kriminalističke policije i direktora policije čiju sam odgovornost opisivao u posebnim krivičnim prijavama.
Osim pomenutog inspektora Minića, u direktnoj opasnosti su svi iz komande PS Bijeljina II, odnosno komandir inspektora te g. Nešković Milan, koji je u dokumentu - dokazu koji je sačinio i potpisao "Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr" naveo da sam upozoravao na "potencijalnu otmicu i lišenje života" dok je sve to po instrukcijama šefova bande smišljeno izostavljeno godinu dana ranije kada su se odigravala brojna krivična djela.
U opasnosti su čak i Darko Kovrlija te Kostrešević Siniša kao kriminalci višeg nivoa i to svakim danom sve više i utoliko ozbiljnije što je veća vjerovatnost da budu uhapšeni i saslušavani o čemu ću u nastavku dati detaljnije pojašnjenje.
Vremenski najranije krivično djelo je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, koje je organizovano i nadzirano od strane članova mafijaškog kartela unutar policije te smišljenog pokušaja prikrivanja dokaza ubistva od strane pomenutog Kovrlije te inspektora Stanka Stanišića, Marković Dragoslava te Siniše Vrućinića ali i svih ostalih iz komandne strukture PU Bijeljina od tada do danas a posebno načelnici uprave i kriminalističke policije, koji ne postupaju ni nakon obavezujućeg dopisa Predsjednika RS sa priloženim dokazima nego rade za interese lokalne bande i internacionalne mafije.
Pravu prirodu takozvanog MUP-a te Republike Srpske ali i Federacije BIH te kompletne BIH, kao mafijaške hobotnice, kolonije internacionalne mafije, pokazuje javni nastup jednog od sluga te mafije i šefova lokalne bande, zločinca Dodik Milorada a opisan u prilogu "Crna knjiga" iz koga citiram njegove naloge kako kaže njihovim ljudima :
`SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!`
Iz ove izjave se veoma jasno može vidjeti da ovaj zlikovac tretira "institucije" kao svoju privatnu bandu a pomenute "ljude" kao sopstvene sluge, kojima daje naredbu da se "bore" protiv "imena" iz "crne knjige" koja su im načinila "štetu". Kakvu su "štetu" napravili i ko će biti upisan na listu za odstrel će naravno on da odluči u sadejstvu sa ortacima koji se kriju od javnosti a način djelovanja ili kako to kaže zločinac Dodik "borbe" su demonstrirali njegovi ljudi na primjerima koje sam samo pomenuo sada a detaljno opisivao više puta.
Sa druge strane, neposredno nakon nastanka dopisa Predsjednika RS od 13.05.2020. je u javnom nastupu na televiziji, tadašnji ministar UP Dragan Lukač dao sasvim drugačije upute svim policajcima a iz tog gostovanja sam izdvojio 3 najvažnije što se može vidjeti u sastavu priloga "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." a citiram ih u nastavku :
1 ) Mislim da svakako, kao što sam rekao, nijedan građanin, kada ima problem o kom sam već pričao, neće pokušati da to sam riješi ili da riješi na neki drugi način već će se obratiti policiji, kao što i treba da uradi i ja ih pozivam da uvijek imaju apsolutno povjerenje u policiju i da sve probleme koje ih neko ugrožava, na bilo koji način, njih, njihove živote, njihovu imovinu, lični integritet da zovu policiju i sigurno će dobiti zaštitu od policije Republike Srpske.
2) Ustav Republike Srpske, garantuje ista prava svim građanima Republike Srpske i svakako da su svi zakoni, upravo napisani na takav način. Ne smiju biti diskriminatorski po bilo kom osnovu, počev od vjerskog, nacionalog, bilo kog drugog pristupa. Kada ima policajac posla s bilo kojim građaninom, znači to su Ustavom zagarantovana prava i nijedan policajac ne smije da ih krši.
3) Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega "Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima" obavezuje... ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti...

CITIRANI DJELOVI : https://www.facebook.com/zabavniportalvijesti/videos/784510078989207
KOMPLETNO OBRAĆANJE : "https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=92095" I "https://www.youtube.com/watch?v=SM-JoXYrsNs"
O bivšem ministru nikada nisam pisao ništa pohvalno ali zbog važnosti ovih izjava u svim svojim narednim krivičnim prijavama, nikada ga više nisam pominjao, pošto se ogradio od kriminalaca na nižim nivoima.
Vezano za citat pod brojem 1 o problemima građana da "ih neko ugrožava, na bilo koji način, njih, njihove živote, njihovu imovinu, lični integritet da zovu policiju i sigurno će dobiti zaštitu od policije Republike Srpske" je ono što bi policija trebala i morala biti ali u stvarnosti je najblaže rečeno servis mafije i onda ova izjava djeluje kao dobar vic. Meni ne treba i nikada neću tražiti "zaštitu" od policije, posebno zato jer mi najveća opasnost po život dolazi od kriminalaca iz policije ali kada sam dolazio i ponovu ću doći da tražim i zahtijevam od policije da postupi u skladu sa zakonom da prekine prikrivati zločince, bez obrira da li su iz policije, bilo iz suda ili tužilaštva. Ako su lažirali nadležnost, onda imaju legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda i ako je bilo ko činio krivična djela, dužni ste ih dokumentovati i svjedočiti o njima inače u suprotnom napadate na moja prava i život, omogućavajući zločincima da planiraju i pripremaju nove pokušaje ubistva ne samo mene nego i drugih osoba - svjedoka a za šta ste onda direktno odgovorni.
Umjesto da radite posao za koji ste plaćeni - vi se krijete po kancelarijama, nalažući službenicima da lažu, (čak i pred sudom) što uopšte nije čudno jer ste ubili osmogodišnju djevojčicu, (mislim na policiju i saučesnike dilere), prikrivate dokaze ubistva, pokušavate ubiti i mene, lažete, falsifikujete, prijetite svjedocima, pripremate likvidacije, lažete vođama narko klanova da ih ja cinkarim vama itd.
Nepostupanje po zakonskim obavezama je direktno suprotno sa stavom iz tačke 2, obraćanja bivšeg ministra, odnosno svaka reakcija policije na moje pismene dopise i lične dolaske je diskriminacija, pošto konstantno godinama kršite zakon, saučestvujete sa počiniocima teških krivičnih djela i služite interesima političko tajkunske pljačkaške bande.
I na kraju pod tačkom 3 je najvažniji dio - direktno povezan da materijalom dostavljenim uz Dopis Predsjednika RS od 13.05.2020. što je oko mjesec i po prije nastupa bivšeg ministra.
Dakle izjava za inspektore, policajce itd da "...ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga... da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti..." se odnosi na djelovanje PS Bijeljina, II 27.09.2018. kada su uprkos mojim brojnim upozoravanjima činjena teška krivična djela, falsifikovani činjenični opisi i potpisi službenika a po instrukcijama inspektora Minića, koga sam lično vidio a komandna linija se pruža od njega i komande PS Bijeljina II, preko tadašnjeg načelnika kriminalističke policije u PU Bijeljina, Kovrlije Darka do tadašnjeg načelnika uprave kriminalističke policije a sadašnjeg direktora Kostrešević Siniše.
Ista je situacija i sa ubistvom djevojčice Ivone, kada je mafijaški kartel okupljen oko Markovića, Kovrlije i Stanišića, smišljeno sakrio materijalni dokaz ubistva, oprali su ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo o čemu postoje dokazi iz Osnovnog suda u Bijeljini i OJT Bijeljina, poznati i vama a potom je policija godinama vodila, kako bi šef bande Dodik rekao "borbu" protiv mene, odnosno brojni su bili pokušaji ubistva, pakovanja nepostojećih krivičnih djela ili prekršaja, laži, falsifikovanja, lažna svjedočenja pred sudom itd. Dovoljno je reći samo da su tokom akcija oko lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti uz "posebne istražne rednje" od marta 2010-te do polovine decembra 2012-te, nakon što im je "prijateljski" savjetovano da odu u bolnicu, (kao i meni ali to nisam uradio) `umrla` moja majka a potom i otac te su nestali novac, odjeća i istorija bolesti, odnosno podaci kakvim je eksperimentalnim hemikalijama - otrovima tretiran.
Imajući u vidu sve što se dešavalo, posebno da ste me već 2 puta napali s leđa uz više podmuklih pokušaja ubistva, kompletna policija RS ima status teroriste - ubice u pokušaju te ću svaki eventualni napad tretirati kao napad na život od čega ću se braniti jer bolje je dobiti metak u glavu nego biti zadavljen od strane nekih monstruma kojih je policija prepuna a potom predstavljen kao "samoubica". Naravno za bilo kakav eventualni incident u budućnosti, odgovornost je na komandirima i načelnicima iz PU Bijeljina ali i na Tužilaštvu BIH jer je već prošao period za upoznavanje sa problemima i vrijeme je da trenutni glavni tužilac pokaže da li je policiju napustio jer ne želi učestvovati u organizovanom kriminalu ili je na poziciju tužioca postavljen upravo kao pripadnik policije na specijalnom zadatku organizovanog prikrivanja pljački, ubistava i svih drugih oblika zločina nad narodom.
Kostrešević i Kovrlija su komandno najodgovorniji za kompletan kriminal u zadnjih preko 10 godina, vezano za teme i krivična djela koje opisujem te su direktno zainteresovani da ućutkaju svakoga ko bi mogao svjedočiti o nezakonitim naredbama koje su izdavali odnosno podsticali na krivična djela te ih sa te strane treba posmatrati kao potencijalne nalogodavce ubistva svakoga od lica koja sam navodio ali i brojnih drugih, upoznatim sa detaljima njihovih zločina.
No sve ove monstruozne terorističke radnje kartela, povezuje ime najisturenijeg šefa bande Dodik Milorada, koji će nesumnjivo naložiti likvidacije i pomenute dvojice saučesnika i svakoga drugog iz vrha bande, ukoliko dobije podatke da bi isti mogli progovoriti, odnosno sklopiti sporazum sa domaćim tužilaštvom ili čak i nekim stranim istražnim organima, posebno stoga jer je rok trajanja sluge internacionalne mafije odavno na izmaku.

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902