ponedjeljak, 20. veljače 2023.

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom...

DJELOVANJE MAFIJAŠKOG KARTELA DODIK MILORADA U PRAKSI

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

Veza : Odluka u predmetu T20 0 KTA 0021363 21 od 17.10.2022. i VSTV - saopštenje 14.08.2017. U ovom dopisu ću najkraće što je moguće, opisati uz priložene dokaze, djelovanje terorističke zločinačke organizacije, odnosno Dodikovih ljudi u institucijama, koji su na djelu izveli napad na ustavni poredak, izvršili više protivpravnih razbojničkih napada na mene, uključujući kidnapovanje i pokušaj ubistva.
Prvi dokument iz ove grupe je prilog "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." kojim Vrhovni sud konstatuje da ne postoji krivični predmet u kome sam stranka u postupku.
Ovaj dokaz je nastao nakon mog pismenog zahtjeva - "Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu" čiji sadržaj zbog objašnjenja pozadine i važnosti citiram ovde : "1) DA LI JE VRHOVNI SUD RS, DONEO RJEŠENJE O DODJELJIVANJU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU NA POSTUPANJE BILO KAKVOG PREDMETA U KOME SAM JA STRANA U POSTUPKU ? 2) UKOLIKO POSTOJI TAKVA ODLUKA, ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVI KOPIJA POŠTANSKOM POŠILJKOM. Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu. U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela. Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju. Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran. Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od Vrhovnog suda RS da me obavijesti, postoji li bilo kakva odluka Vrhovnog suda RS, kojom se bilo kakav krivični predmet protiv mene, dodjeljuje u rad osnovnom sudu u Sokocu ? Već iz uvida u ova prva dva dokaza se može vidjeti da su "Dodikovi ljudi" u OJTIS i Sudu u Sokocu, izvršili napad na ustavni poredak i kao po zakonu nenadležni, otvorili nezakonite predmete protiv mene sa ciljem kako sam napisao u zahtjevu "da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran" što se desilo nekoliko mjeseci kasnije u prvom djelu ali sama likvidacija nije uspjela. Pošto je pripadnicima sudske policije od strane njihove komande pričana laž da je "Osnovni sud u Bijeljini zatražio izuzeće u predmetu protiv mene za `povredu ugleda suda` te je Vrhovni sud RS, dodjelio nadležnost Sudu u Sokocu" a navodno rješenje o tome, nije mi dostavljeno ni od strane tadašnjeg predsjednika suda niti navodno rješenje o prenosu nadležnosti u OJTIS-u od tadašnjeg glavnog tužioca, tražio sam podatke o tome i od Vrhovnog suda RS i od RJT RS, koje je dostavilo dokaz "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" iz koga se vidi da nema nikakvog predmeta protiv mene nego se radi kako sam i naveo o mojoj prijavi protiv više lica (Dodikovih ljudi iz mafijaškog kartela).
S obzirom da sam ranije naka lica opisivao kao kriminalce, zločince i slično a neki od njih su preminuli ili ubijeni, nije prikladno da u tim okolnostima koristim iste izraze pa ću opisivati pozicije na kojima su se nalazili odgovorni umjesto navođenja imena. Sprovodeći instrukcije vrha mafije o borbi protiv lica iz "crne knjige" koja je postojala znatno prije javnog objavljivanja, tadašnji glavni tužilac u OJTIS je montirao nezakoniti predmet protiv mene i u sadejstvu sa kriminalcima iz policije, pokrenuo posebne istražne radnje koje sam primjetio odmah ali nisam dugo znao koji je izgovor za njih. Jedan od pravaca napada na mene je bio plasiranje laži kriminalnim klanovima da ih "cinkarim u policiji" čime se stvarao motiv da izvrše ubistvo a drugi pravac su bili provokatori koji su iznosili prijedloge o kidnapovanju ljudi iz vrha vlasti, nasilno svrgavanje pa i ubistva pripadnika pravosuđa što je kulminiralo aferom po kojoj se oglasilo VSTV-e, svojim zaključkom i saopštenjem od 14.08.2017. koje sam priložio a dan kasnije je isto učinjeno od strane Udruženja sudija u Federaciji BiH. Kako sam u uvodu istakao, nadležni organi a tu je najodgovornije Tužilaštvo BIH, nisu ništa uradili da razotkriju nalogodavce koji stoje iza ovih prijetnji vješanjem sudija i tužilaca a sa druge strane su smrtno stradali krajem juna 2020-te, okružni tužilac iz OJTIS-u, koje sam razotkrio u lažiranju nadležnosti protiv mene i ulozi u pokušaju ubistva a onda je krajem marta 2021-e, obješen drugi svjedok Luka Borovčanin, sudija iz Sokoca, čiji je tadašnji predsjednik 2017-e, lažirao nadležnost svog suda, bez kako sam već dokazao - po zakonu obavezne odluke Vrhovnog suda RS. Skrećem pažnju da sam 12.03.2021. pa 17.03.2021. vezano za ove događaje i ulogu sudije Borovčanina podneo zahtjeve i krivične prijave sudskoj policiji i MUP-u, istovremeno dostavivši kopije i Tužilaštvu BIH na šta nisam dobio odgovore a umjesto toga je nekoliko dana kasnije obješen svjedok Borovčanin. Prethodno sam krajem juna 2020-te poslao pismeni zahtjev u OJTIS sa više važnih pitanja od kojih ističem stavke o imenu tužioca koji je otvorio nezakoniti predmet 2015-te s obzirom da je tužilac Jovana Tomaš, imenovana tek u aprilu 2017-te, kada joj je i podmetnut nelegalni predmet te pitanje o regularnosti potpisa pomenute tužiteljice na optužnici jer se razlikuje od potpisa na drugom dokumentu a u kritično vrijeme je bila na porodiljskom bolovanju. Izneo sam osnovanu sumnju da je osim lažiranja nadležnosti, vjerovatno falsifikovan i potpis tužiteljice Tomaš ali ni na to nisam dobio odgovor nego je 5 dana kasnije, svjedok Ninković Dragan iz OJTIS, dobio metak u glavu. Da li su u pitanju samoubistva ili likvidacije, procjenite sada ponovno imajući u vidu sve navedene okolnosti a koje su samo dio kompletne pozadine. Da bi se razumjeli motivi Dodikove mafijaške hobotnice, potrebno je znati da su 23.07.2009. ubili osmogodišnu djevojčicu Ivonu Bajo - ćerku moje sestre, prilikom krijumčarenja narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu. Kriminalci iz policije su uklonili materijalni dokaz ubistva sa djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili od porodice, javnosti i Tužilaštva a nakon što sam to razotkrio, kreće se sa aktivnom borbom protiv mene od strane Dodikovih ljudi iz institucija, odnosno pripremama za likvidaciju, nezakonitom upotrebom svih resursa i organa pod Dodikovom kontrolom. T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. koju prilažem, pokazuje da se poziva upravo na prilog "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" čime se dokazuje nezakonitost i montiranje a optužen sam za "monstruozno" krivično djelo "povreda ugleda suda" što je usput da konstatujem izmišljotina jer nisam nazivao nikoga ni pajacima, ni dvorskim ludama ni seoskim vašarom, buvljom pijacom niti sličnim podrugljivim izrazima nego sam pojedine inspektore, tužioce, sudije, političare a najčešće Dodik Milorada opisivao kao kriminalce, zločince, mafijaše, što i jesu i za svako pojedino ime iznosio dokaze o krivičnim djelima koja su izvršili. Vezano za aferu oko prijetnji vješanjem, umjesto razotkrivanja pozadine i nalogodavaca a što nije uradilo Tužilaštvo BIH - u javnosti su ekspresno reagovali tadašnji ministar Mektić, koji se ismijavao sa tim slučajem te inspektor bloger Radovanović Borislav, koji je još 12.08.2017. dva dana prije saopštenja VSTV-a, napisao tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" u kome ne samo da se ismijavao sa ozbiljnim prijetnjama, nego je napisao "Treba ih hapsiti a može se neke i vješati javno, što da ne. Je li neko u međuvremenu obješen? Da li je ijednom vlastodršcu, računajući i Tegeltiju i Jukićevu, pofalila dlaka sa glave". Time nije samo neosnovano opravdavao i podržavao nesporno krivično djelo nego dovodi u zabludu druge građane, (koji nemaju pravna znanja) da nema ničeg spornog u tome da se recimo predsjedniku nekog suda zaprijeti da će biti pregažen automobilom ako njegov sud ne donese neku odliku, kakvu bi želio neki građanin, recimo imenom Milorad a prezimenom Dodik. Djelovanje dotičnog inspektor blogera nije nimalo naivno a to se vidjelo i tokom ove godine kada je podržao pismo "statina časnih i ugroženih policajaca" a ja bih rekao - anonimnih kukavica, koji nisu uopšte časni nego su podmukli kriminalci a ugroženi samo od djelovanja časnih tužilaca, koji bi mogli procesuirati njihove zločine. O ovome sam pisao u drugim krivičnim prijavama kao što je "Mafijaški kartel otvoreno ucjenjuje i prijeti novim likvidacijama" iz koje citiram stavove dotičnog. "Nakon ovog javnog upozorenja slijedi logično pitanje: može li policija samoinicijativno započeti veliko čišćenje?!" Lično ne bi me iznenadilo da se inspektori i policajci koji stoje iza ovog za naše prostore neuobičajenog akta, samoinicijativno organizuju u nekakvoj akciji obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima i njihovim jaranima u pravosuđu. ...sad je ubistvom načelnika Bašića pređena granica "okretanja glava" ili tolerancije. Danas znamo jesam li dobro procjenio situaciju i da više nema zaštićenih ili nedodirljivih spram nagomilanog bijesa naše policije. Zato ovo pismo vidim kao najavu obračuna sa kategorijom koja se doista smatrala nedostižnom za "običnu policiju", odnosno kao pripremu terena za sljedeći nivo udara. Govorimo o okorjelim kriminalcima u pravosuđu." Nadam se da će metode "udara" na pravosuđe vrlo brzo objasniti Tužilaštvu BIH, odnosno da li misli na hapšenja i javna vješanja koja je podsticao i opravdavao još 2017-te ili bi se zadržao samo na prebijanjima pendrecima, cokulama i drugim prigodnim alatkama, koji su primjenjivani ove godine i koje je hvalio u svojim tekstovima. Ali na sve ovo treba dodati i činjenicu da je inspektor Radovanović Borislav bio zaposlen u PU Prijedor u kojoj je radio i marta 2022-e ubijeni načelnik Radenko Bašić. Njega je neposredno pred ubistvo, Radovanović na svom blogu opisivao kao nesposobnjakovića što ne vjerujem da se načelniku svidjelo a znajući na kojoj se poziciji nalazio, Bašić je bez problema ustanovio na kakvim se poslovima, javnim i posebno tajnim nalazio Radovanović, kakvu je ulogu imao u upravljanjima grupama informatora i provokatora koji su prikupljali informacije i prijetili ubistvima tužilaca i sudija kako bi kod drugih ljudi stvorili utisak da u tome nema ničeg kriminalnog a što bi "profesionalni inspektori" onda "slučajno" snimili i eliminisali neke od njih zatvorskim kažnjavanjem a one najupornije likvidirali uz pomoć ortaka kojima bi pričali laži da ih navodno cinkare u drugim policijskim upravama. I da privedem kraju opisivanje djelovanja mafijaškog kartela Dodik Milorada preko institucija, činjenicom da iako sam već preko 3 mjeseca imao izjašnjenje Vrhovnog suda RS, da uopšte ne postoji predmet protiv mene, 27.09.2018. se pokreće specijalna akcija protiv mene u sadejstvu Dodikovih zlikovaca iz komandi sudske policije i MUP-a uz pomoć provokatora sa ciljem da budem odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici kao laka meta ubicama, što sam najavio i predvidio u pomenutom zahtjevu Vrhovnom sudu RS. Prilog "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koju je sačinio pripadnik policije koji nije bio upoznat sa planom za likvidaciju uz brojne laži, pokazuje i jednu istinitu činjenicu a to je da sudska policija nije imala naredbu iz sebe. S obzirom da sam neplanirano preživio klopku i pripremanu likvidaciju, mjesecima sam tražio i opis sudske policije o tome što je zlikovac Borovčanin Danko uporno skrivao i tek u sudskom postupku nakon naredbe sudije sam dobio dokaz "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." u kojoj se činjenica o nedostatku sudske naredbe prikriva ali se na kraju potvrđuje da sam ostavljen na ulici u Sokocu.
To je još monstruoznije kada se zna a razotkriveno je tek godinu dana kasnije u sudskom postupku "Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr" da sam još u PS Bijeljina II, tražio hitnu pomoć zbog gušenja, što ne samo da nije učinjeno nego je nakon signala i intervencije inspektora Minić Dejana, spriječen poziv medicinskoj ekipi ali i pozivi Vrhovnom Sudu i RJTRS da provjere moje tvrdnje o nenadležnosti. U dokumentaciji je potom falsifikovano činjenično stanje i nekoliko potpisa a lažno je navedeno da sam se odbio izjasniti o medicinskoj pomoći. Obiman materijal o opisanom razbojništvu Dodikove bande kriminalaca je sadržan u predmetu 80 0 Pr 100636 18 Pr, Osnovnog suda u Bijeljini gdje je konstatovano da ja nisam prekršio zakon ali i da su to učinili pripadnici sudske policije i PS Bijeljina II, sve po nalozima i instrukcijama Dodikovih ljudi iz policije, tužilaštva i suda koji su počev od 2015-te do 2018-te, lažirani nadležnost pred po zakonu nenadležnim organima i aktivirali nelegalne posebne istražne radnje, koje kao epilog nisu imale samo iznošenje prijetnji nego i uklanjanje - nasilnu smrt najmanje 3 od 4 važna svjedoka uz osnovanu sumnju da su u sva 4 slučaja ubistva. Poslednja smrt g. Debeljević Milorada je uslijedila manje od mjesec dana nakon mog dopisa novoj glavnoj tužiteljici u OJT Bijeljina, koji sam proslijedio i Tužilaštvu BIH. Ukazao sam na opasnost po život pripadnika tužilaštva kao svjedoka krivičnih djela, posebno tužiteljice Stjepanović te pomenuo Gruhonjića i Debeljevića kao aktere. Kao što je poznato, objavljeno je da je g. Debeljević preminuo dvadesetak dana kasnije bez ikakvih podataka o uzroku a Tužilaštvo BIH ako želi može saznati zvaničnu verziju. I poslednji dokument koji prilažem "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." pokazuje bezakonje pripadnika Dodikovog mafijaškog kartela.
Nekoliko dana nakon opisanih događaja od 27.09.2018. i neuspjelog pokušaja ubistva na Sokocu, ponovo sam zatražio intervenciju VSTV-a koje od tadašnjih glavnog okružnog tužioca u OJTIS-u i predsjednika suda u Sokocu traži da dostave odluke na osnovu kojih zasnivaju nadležnost. Pošto te odluke, odnosno rješenja ne postoje, nisu ih dostavili nikada ni meni ali ni VSTV-u te je došlo do raspleta događaja u kome je uklonjeno više svjedoka djelovanja Dodikovog razbojničkog kartela. Vidi li Tužilaštvo BIH u opisanim radnjama, primjenu sile, djelovanje organa RS izvan zakonom propisane nadležnosti u praksi, gdje sam lično bio meta napada, odnosno vidi li se nezakonito djelovanje mafijaško terorističkog kartela, preko pozicija u institucijama na koje su instalirani što je u ovakvim okolnostima istovremeno i napad na ustavni poredak. Ja vidim - a hoće li tužioci Tužilaštva BIH, procesuirati pripadnike mafijaške terorističke organizacije ili će im se pridružiti i štititi ih kao što je to godinama radila nedavno razotkrivena pripadnica, na svakome je od njih pojedinačno da se opredjeli.

PRILOZI

VSTV - saopštenje 14.08.2017.; Zaključak vlade mila ronhila, Spremaju se prijave protiv direktora policije, Milorad Dodik iznio neistine i teške i neargumentovane optužbe na račun tužilaštava, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu, RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.

Zdenko Bajo

 Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902