subota, 25. veljače 2023.

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela...

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije od 12.03.2021.

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

ZAHTJEV PO OSNOVU ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

PREDMET - Zahtjev za pristup informacijama, podnosi se :

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup sljedećim informacijama (navesti koju informaciju tačno tražite i što preciznije je opisati) :

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju; □ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju; □ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**  
□ poštom

□ elektronskom poštom

□ faksom
Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije, odnosno tražim da odgovorite na sledeća pitanja : 1. Smatrate li da direktoru policije ili nekom od službenika - svjedoka krivičnih djela, prijeti opasnost od strane mafijaškog kartela, kako ucjenama, pritiscima i prijetnjama, tako i eventualna opasnost po život ? 2. Da li je komanda sudske policije, odnosno direktor, preduzeo sve mjere da zaštiti svjedoke - pripadnike sudske policije ali i sudije te tužioce što je jedan od osnovnih zadataka sudske policije ? 3. Da li je direktor sudske policije preduzeo obavezujuće radnje da krivci za krivična djela koje je izvršavala sudska policija budu sankcionisani - suspendovani te procesuirani ? 4. Da li je g. Borovčanin Danko radio u Okružnom centru sudske policije Istočno Sarajevo, (o čemu imam usmene informacije) - na kom području je planirano i pokušano moje ubistvo te ako jeste u kom vremenskom periodu je bio tamo zaposlen ? 5. Da li će Direktor sudske policije, odnosno sudska policija sarađivati sa građanima i konkretno sa mnom u razotkrivanju pripadnika mafijaškog kartela unutar sudske policije i saučesnika na drugim nivioma te u redovima građana ? Očekujem da mi odgovorite na dole navedene mejlove, hitno - po mogućnosti u roku od 48 sati a najkasnije do 01.12.2022. te da istovremeno odgovor pošaljete na zvanični mejl Tužilaštva BIH, kako bih to mogao vidjeti i shodno tome prilagoditi naredne pravne radnje.

OBRAZLOŽENJE

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije je kako se vidi iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl" poslata 12.03.2021. osim vama i na zvaničnu web adresu Tužilaštva BIH. Umjesto po zakonu obavezujućeg odgovora u roku od 15 dana je na isteku tog perioda, objavljena vjest da je preminuo jedan od svjedoka događaja koje sam pominjao u navedenoj prijavi. Radi se o sudiji iz Sokoca g. Luki Borovčaninu no od javnosti je sakriveno a što sam saznao tek 6 mjeseci kasnije da je g. Borovčanin nađen obješen i da je ta činjenica smišljeno prikrivena. Prethodno je od vatrenog oružja stradao 30.06.2020. okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković a potom 21.03.2022. je ubijen s leđa načelnik policije g. Radenko Bašić i na kraju je početkom jula 2022-e, objavljena smrt zamjenika glavnog okružnog tužioca u OJT Bijeljina. U najmanje 3 slučaja je u pitanju nasilna smrt a osnovano sumnjam da se u sva 4, radi o ubistvima, pošto su svi svjedoci krivičnih djela o kojima sam djelom zahtijevao informacije i od vas krajem 2018-te što se može vidjeti iz priloga "Zahtjev za informacije 114" a naredne godine za potrebe suđenja u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" preko dokumenta koji takođe prilažem "Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji" poslatog na dan koji se može vidjeti iz priloga "Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.". Uprkos tome što niste odgovorili a sudski policajci su instruisani da lažu, falsifikuju i lažno svjedoče, odnosno da se "ne sjećaju" nekih najvažnijih detalja koji dokazuju krivična djela, uspio sam dokazati činjenice te je sud konstatovao da ja nisam ni na koji način kršio zakon ali i da su ga kršili pripadnici sudske policije i drugi te su neki pripadnici tužilaštva i suda disciplinski kažnjeni ali na žalost došlo je i do više stradanja svjedoka a odgovornost za to snosi i sudska policija zbog prikrivanja činjenica, dokaza i počinilaca.
Možda 2018-te i ranije niste shvatali svu težinu i ozbiljnost argumenata koje sam iznosio ali sada nakon brojnih likvidacija i "samoubistava" te razotkrivanja sadejstva pripadnika kartela putem aplikacije SKY, situacija je drastično drugačija te svako ko nastavi sa prikrivanjem ovih informacija je istovremeno saučesnik u ovim gnusnim ubistvima i više drugih krivičnih djela.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije - mejl, Zahtjev za informacije 114, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902