subota, 15. travnja 2017.

OBAVJEST VRHOVNOM SUDU O FALSIFIKATU

Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


OBAVJEST VRHOVNOM SUDU RS O FALSIFIKATU

Prema podacima koje sam dobio od informativne službe Osnovnog suda u Bijeljini, predmet 80 0 P 043325 13 P2 u koji sam tražio uvid se nalazi pred Vrhovnim sudom RS, po mojoj izjavljenoj reviziji.
Dio nezakonitog i neprofesionalnog postupanja sam obrazložio u samom tekstu a sada vas obavještavam o smišljenom kriminalu koji je izveo prvo sudija prekršajnog suda Dragoljub Đurić, tako što je sačinio falsifikat presude 80 1 Pr 000670 10 Pr i ustupio ga Kovačević Novaku iz OT Bijeljina da bi imao izgovor za fašističke metode koje primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije ubistvo prikriva OT Bijeljina. Dakle iako je Okružni sud u Bijeljini preinačio prvostepenu presudu 22.12.2010.(Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp), sudija Đurić je u sadejstvu sa službenikom sačinio falsifikat različit od originala i pustio ga u pravni promet.
Taj falsifikat je kružio bez moga znanja sve dok se nije pojavio upravo u predmetu 80 0 P 043325 13 P2, kada ga je u sklopu dokaznog materijala dostavilo Pravobranilaštvo RS. Kada sam uočio falsifikat, odmah sam o tome pismeno obavjestio sud i umjesto da po službenoj dužnosti sačuva dokaz krivičnog djela, sudija Vakičić Željka, pravi plan sa Pravobranilaštvom RS i vjerovatno Kovačević Novakom koji je i predao falsifikat pravnom zastupništvu da taj kompromitujući dokument uklone iz spisa.
To je učinjeno tako što su suprotno zakonu u jednom primjerku sud i PRS, imali privatnu prepisku i navodno zbog nečitljivosti nekih dokumenata, svi dokazi su vraćeni natrag a onda PRS, nije više priložilo taj falsifikat. Ovo je ukratko opis mahinacije a na moja precizna pitanja o tome Osnovni sud u Bijeljini je u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." detaljno opisao kriminal koji su izveli osobe Vakičić Željka i Radujko Milan.
Trenutno stanje je takvo da se u spisu više ne nalazi pomenuti falsifikat, nego samo "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp" koje sam ja dostavio da bih dokazao krivično djelo. Falsifikat su tako uklonili iz predmeta ali je ostao primjerak koji sam ja dobio, te kopiju dostavljam Vrhovnom sudu.
Napominjem da je na moje prvo obraćanje sudu, osoba Vakičić Željka pokušala lažirati slijed događaja i predstaviti da sam ja priložio taj falsifikat, što je poslije moje druge intervencije lično predsjedniku suda provjereno i tačno opisano u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.".
Na moje pismeno obraćanje Pravobranilaštvu RS a nedavno i usmeno, osoba Radujko Milan je odbio da kaže od koga je dobio pomenuti falsifikat, što znači da i on i sudija prikrivaju krivično djelo.
Očekujem od Vrhovnog suda, nevezano kakvu će odluku donijeti po reviziji da po službenoj dužnosti pokrenu sve potrebne radnje u skladu sa zakonom da se sankcionišu počinioci krivičnog djela i njihovi pomagači jer je u pozadini svega, prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice koje se desilo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu 23.07.2009. u vrijeme dok je u toku bila pljačka više stotina miliona maraka preko Bobar banke...

PRILOZI

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU