utorak, 18. travnja 2017.

ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal. JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
SUDIJI MARKOVIĆ JELENI

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

Veza: Predmet "80 0 P 039221 12 P", "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.", Izjašnjenje Danica Stjepanović po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." i Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015.
Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTEVAM

1) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO KAKO JE UKLONJENA SA LICA MJESTA TORBA, (DJEČJI RUKSAK) IVONE BAJO, KO JE TO UČINIO, ČIME JE PRESJEČEN KAIŠ, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM.
2) KOPIJU DOKUMENTA IZ KOJE JE SUD UTVRDIO DA JE NAVODNO, CITIRAM IZ PRESUDE 80 0 P 039221 12 P OD 26.07.2013. "ŽICA POKIDALA KRVNI SUD" IVONE BAJO.
3) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TVRDIM "DA SU ZA SMRT IVONE BAJO DIREKTNO ODGOVORNI RADNICI AD UNIVERZAL".
4) KOPIJU TUŽBENOG ZAHTJEVA ILI BILO KOJI DOKUMENT U KOME NAVODNO TRAŽIM NADOKNADU KAO SRODNIK IVONE BAJO ZBOG NJENE SMRTI.

OBRAZLOŽENJE

U Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-000 011(-128) od 15.04.2015. po Naredbi 80 0 K 065167 15 Kpp 2 od 16.03.2015 konstatovano je oštećenje torbe, (dječjeg ruksaka) koja je bila jedna od tema predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome ste VI postupali, citiram tačku iz tužbenog zahtjeva: "3) Da na ime naknade nematerijalne štete, zbog nanošenja duševnog bola, od strane tuženog, (uklanjanjem materijalnog dokaza ubistva "TORBE"), što je dovelo do povrede uglada i časti prilikom pokušaja da se dokazi dostave nadležnima, isplati tužitelju Zdenku Baji, iznos od 200000 KM, (dvije stotine hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana."
Nedavno je sudija Savić Jovan zatražio izjašnjenje OT Bijeljina o tom predmetu, (dječji ruksak - torba) koji je PRIVATNO VLASNIŠTVO, na šta je odgovoreno da OJT Bijeljina i nadležna Stjepanović Danica NE ZNAJU NIŠTA O TOME. O oštećenju NE ZNA NIŠTA ni sudija Savić, (Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.") ali VI očito znate jer je upravo taj predmet bio tema parnice u kojoj ste VI "utvrdili" da tuženi AD Univerzal nije odgovoran... za ono za šta ga nisam ni teretio a to je ubistvo Ivone Bajo.
U presudi ste VI naveli da ste "utvrdili" kako je tužilaštvo "utvrdilo" da je žica probola krvni sud što je netačno jer evo OJT Bijeljina priznaje da nije ne samo utvrdilo, nego nema pojma da je oštećeno privatno vlasništvo a kamoli da je utvrđivalo čime je i kako proboden krvni sud, pa prsna kost, pa grudna žlijezda...
I još nešto što nije utvrđivalo OJT Bijeljina niti ste to VI utvrđivali iako sam to tvrdio za razliku od onoga što ste VI navodili, da je u AD Univerzal, članicu mafijaške Bobar grupe, švercovana nelegalna roba, (narkotici) a godinama je preko Bobar banke vršena pljačka više stotina miliona maraka.
Prema optužnici Tužilaštva BIH, citiram: "U podignutoj optužnici tereti se zločinačko udruženje koje su formirali preminuli vlasnik “Bobar banke” Gavrilo Bobar i Darko Jeremić, član NO Banke i direktor firmi iz Bobar grupacije." navedene su neke osobe, osim njih koje su saučestvovale u pljačci naroda i države ali nedostaju neka imena državnih tužilaca i SUDIJA, koji su podržavali i prikrivali organizovani kriminal.
JA ĆU NA OSNOVU ODGOVORA ILI NEODGOVARANJA NA MOJE ZAHTJEVE DOSTAVITI TUŽILAŠTVU BIH SVE PODATKE O SAUČESNICIMA PLJAČKE 2 MILIJARDE MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM MAFIJAŠKE FAŠISTIČKE VLADE REPUBLIKE SRPSKE...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902