četvrtak, 27. travnja 2017.

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH


Veza: T14 0 KTP 0017537 16 od 06.02.2017.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom", a vezano za članove 10, 17 i 48 Ustava RS te Ustava BIH, član "Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačka "(k) Pravo na imovinu."

ZAHTJEV GLAVNOM OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

ZAHTEVAM

1. Pismeno izjašnjenje šta je OJT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave - KAIŠ DJEČJEG RUKSAKA JE DVOSTRUKO PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A SA OSTATKA KAIŠA SU JAKIM HEMIJSKI SREDSTVOM OPRANI TRAGOVI MASTI I ULJA TE JE ČAK SKINUTA I ORIGINALNA ŽUTA BOJA.
2. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran, (ako već nisu Marković i Sofrenić) za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.


OBRAZLOŽENJE
U navedenom dokumentu, (odgovoru na pritužbu) obavještavate me da je Kolegij OJT Bijeljina "zaključio" da je okružni tužilac "pravilno" postupio, kada je odlučio da se ne sprovodi istraga protiv lica, Marković Dragoslava i Sofrenić Blagiše, jer citiram taj dio velikim podebljanim slovima:
"NE POSTOJE OSNOVI SUMNJI DA SU MARKOVIĆ I SOFRENIĆ POČINILI NAVEDENA KRIVIČNA DJELA"
Dakle OJT Bijeljina ne osporava da je predmet, materijalni dokaz, oštećen na opisani način, ne osporava ni da je uklonjen sa lica mjesta, niti se osporava da su izvršena navedena krivična djela iz članova 347, 354 i 366...
Tvrdi se samo da navedene dvije osobe nisu odgovorne za očigledna krivična djela. Kako je to nadležna osoba zaključila kada nije izvršila NIJEDNU istražnu radnju, ostaje misterija ali to je drugi problem te će biti potrebno istražiti ko su zaista odgovorne osobe ako nisu dvije od TRI, koliko sam ih prijavio.
Ja ovde postavljam pitanje o PRIVATNOM VLASNIŠTVU. Ne ni o 10 miliona pokradenih sredstava za funkcionisanje Osnovnih sudova, niti za stotine miliona, opljačkanih preko Bobar grupe, ni za 2 MILIJARDE maraka, pokradenih preko 3 banke pod kontrolom vlade, pa ni o tome šta je krijumčareno u 3 nestala paketa na dan ubistva Ivone Bajo 23.07.2009.
ZAHTJEVAM ODGOVOR O UNIŠTAVANJU PRIVATNOG VLASNIŠTVA I IMENA ODGOVORNIH LICA, ZBOG POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVOM. JER TAJ "DJEČJI RUKSAK" VRIJEDI MILIJARDU MARAKA.
VRIJEDI I VIŠE JER JE BIO NOV, NEOŠTEĆEN NA ŽIVOJ I ZDRAVOJ OSMOGODIŠNJOJ DJEVOJČICI A SADA JE TAKAV KAKAV JESTE SA KAIŠOM KOJI JE DVOSTRUKO PRESJEČEN ISTOVREMENO I ISTIM PREDMETOM KOJI JE USMRTIO IVONU BAJO.
SADA JE MATERIJALNI DOKAZ DOSTUPAN JAVNOSTI I KONSTATOVANO U KAKVOM JE STANJU PRILIKOM PREUZIMANJA, IVONA BAJO JE 7 GODINA POD ZEMLJOM A KRIVCI ZA OŠTEĆENJE RUKSAKA I NJENO UBISTVO SU NA SLOBODI...
Upozoravam glavnog okružnog javnog tužioca, da se radi o privatnom vlasništvu, da se radi o dokazu ubistva i prikrivanja ubistva i da je lično odgovoran za eventualno neutvrđivanje činjenica, odnosno prikrivanje više krivičnih djela koja osim pomenutih u prijavi uključuju ubistvo i krijumčarenje.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902