nedjelja, 30. travnja 2017.

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...


OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU


Predmet: 83 0 P 020967 16 Gž
TUŽBA
Tužilac:
ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA
Tuženi:
REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka
Vrijednost spora:
0 KM
Na osnovu člana "Nadležnost, rokovi i izvršenje" ZOZD-e, stav (2) U postupcima propisanim u članu "Posebne tužbe za zaštitu od diskriminacije", ovog zakona uvijek je dozvoljena revizija, kao i člana 240 ZOPP-u, stavovi 1, 2 i 3, podnosi se vanredni pravni lijek:

REVIZIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020967 16 GŽ

Predlažem da Vrhovni sud RS, shodno odredbama ZOPP-u, član 250 "(1) Ako revizijski sud utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primijenjeno, presudom će usvojiti reviziju i preinačiti pobijanu presudu. (2) Ako revizijski sud ustanovi da je zbog pogrešne primjene materijalnog prava ili zbog povrede pravila postupka činjenično stanje nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uvjeta za preinaku pobijane presude, rješenjem će usvojiti reviziju, ukinuti u cijelosti ili djelimično presudu drugostepenog suda i predmet vratiti na ponovno suđenje istom ili drugom vijeću drugostepenog suda. i član 251."Ako utvrdi da je pravomoćnom presudom donesenom u drugom stepenu prekoračen tužbeni zahtjev, revizijski sud će presudom preinačiti pobijanu presudu." (a s obzirom da se diskriminacije vrši neprekidno više od 5 godina sa karakteristikama da traje neograničeno dugo u budućnosti), usvoji ovu reviziju i preinači pobijano rješenje.
Ovde se radi o dva različita problema.
Prvo, samo pristupanje sudu u Zvorniku u vrijeme kada mi je kretanje ograničeno na par stotina metara zbog izuzetno otežanog disanja je rizično po život a o tom problemu sam pismeno obavjestio sud prije pripremnog ročišta, na šta nije bilo nikakvog komentara u odluci prvostepenog suda, kao da taj dopis ne postoji. Tek sada to pominje drugostepeni sud i opravdava odluku Osnovnog suda u Zvorniku time da nisam predočio neke dokaze. Ovde se ne radi o prelomu noge ili operaciji srca za koju je potrebna hirurška intervencija sa pratećom dokumentacijom, nego o sezonskom problemu opšte poznatom u ovim krajevima.
Ali nevezano za to, moje je pravo da dobijem pravično suđenje što podrazumjeva da se radi o najbližem mjestu a potom i mjesno nadležnom jer ne samo ja nego i svi svjedoci bi morali putovati iz Bijeljine u Zvornik, čime bi se stvarali nepotrebni troškovi, te sam u istom dopisu predložio da se Osnovni sud u Zvorniku oglasi mjesno nenadležnim, te da se predmet vrati sudu u Bijeljinu.
Osnovni sud u Zvorniku se ni o tome nije izjašnjavao a kako je očito da nije mjesno nadležan te s obzirom da sam pismeno predložio da se oglasi nenadležnim, bilo je potrebno primjeniti član 51 ZPP-u:
"Ako je za suđenje nadležan sud u RS, ali se prema odredbama ovog zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud RS će, na prijedlog stranke, odrediti koji će stvarno nadležan sud biti mjesno nadležan."
POŠTO SU OSNOVNI SUD U ZVORNIKU I OKRUŽNI SUD U BIJELJNI IGNORISALI OVAJ MOJ PRIJEDLOG IZNOSIM GA SADA I U REVIZIJI NA DONESENO RJEŠENJE I OČEKUJEM OD VRHOVNOG SUDA RS DA PREDMET DODJELI NA POSTUPANJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902