ponedjeljak, 24. travnja 2017.

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV TUŽIOCA MEDIĆ MIRE

Veza : Elektronska pritužba poslata na vašu internet adresu od 19.01.2017. 21:31
S obzirom da još nisam dobio potvrdu o prijemu i broj pritužbe, povezujem ovu dopunu sa vremenom slanja prvog dopisa o ovoj temi a kako se desilo još nekoliko važnih događaja obavještavam vas odmah o tome. Podsjećam prvo da mi nije omogućen uvid u spis po mojoj krivičnoj prijavi u 2 uzastopna dana te sam podneo pismeni zahtjev 20.01.2017. čiju kopiju prilažem, (Zahtjev tužiocu Medić) sa 4 tačke koje i citiram:
1. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0017537 16, ODMAH, a najkasnije u roku od 48 sati s obzirom da je za pritužbu predviđen zakonski rok od 8 dana od kojih je proteklo već 3 a dva uzastopna dana, 18. i 19.01.2017. mi nije omogućen uvid u navedeni spis.
2. Uvid i po potrebi kopiranje djelova spisa T14 0 KTA 0012900 14.
3. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo kako je došlo do oštećenja privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" na način evidentiran u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" koji je priložen prilikom podnošenje krivične prijave.
4. Pismeno izjašnjenje šta je OT Bijeljina utvrdilo ko je odgovoran za to što su 5 GODINA ignorisane moje dojave i obavještenja da je materijalni dokaz skinut sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo u takvom stanju.
Odgovor je zaista stigao ekspresno, ("OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.") a u njemu se kaže kako NEMA NIKAKVIH NOVIH DOKUMENATA, ŠTO ZNAČI DA TUŽILAC NIJE IZVRŠILA NIJEDNU ISTRAŽNU RADNJU. No svejedno i da je tako, trebalo je da se lično uvjerim u to a ne da mi se prepričava od strane nekoga ko nije odgovorio ni na jedno od 3 preostala pitanja a suštinski je najbitnije da nije ustanovila ili nije htjela da istražuje kako je materijalni dokaz, privatno valasništvo uklonjen sa ubijene djevojčice i zašto je presječenog kaiša. Naravno ne postoji objašnjenje ni za to, ko su odgovorni što su moje dojave ignorisane 5 godina.
Ni u prilogu "Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017." nema ni riječi o tome, što dodatno potvrđuje da osoba Medić Mira nije makla ni malim prstom da ustanovi kako je oštećen materijalni dokaz.
Ali osim dokumenata koji su sastavni dio spisa došao sam i do drugog važnog dokaza vezanog za oštećenje privatnog vlasništva, odnosno prikrivanje dokaza ubistva. Naime poslije mog obraćanja Osnovnom sudu, zatraženo je izjašnjenje Stjepanović Danice o tome i zanimljivo je da je ono sačinjeno istog dana kada je Medić Mira donjela svoju odluku, što je očito dogovoreno između njih dvije.
Pitanje o tome je imala obavezu okružni tužilac Medić da postavi prijavljenoj Stjepanović Danici te da postupa u skladu sa odgovorima. Prijavljena Stjepanović Danica je u izjašnjenju Osnovnom sudu u Bijeljini od 16.01.2017. (ŠTO JE ISTOG DANA KAD I NADLEŽNA MEDIĆ MIRA DONOSI NAREDBU), priznala da citiram "NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA JER NISU EVIDENTIRANA U ZAHTJEVU POLICIJE NITI U ZAPISNIKU O PRIJEMU", što je očito sinhronizovano od strane osoba Stjepanović i Medić, kako osoba Medić "ne bi imala saznanje da osoba Stjepanović NEMA POJMA o oštećenju koje je bila dužna da PRIMJETI", a ako već nije jer je recimo nesavjesna onda je bila dužna da provjeri istinitost mojih višegodišnjih dojava o tome.
- Osoba Medić Mira, kao ni osoba Stjepanović Danica, zvanično "NE ZNA", NEMA POJMA, KAKO JE DOŠLO DO PRESJECANJA KAIŠA, GDJE JE NESTAO DIO, KO JE OPRAO BENZINOM OSTATAK I ZAŠTO, TE ZAŠTO SU MOJE DOJAVE O TOME IGNORISANE 6 GODINA.
- Osoba Medić Mira, SMIŠLJENO NIJE HTJELA DA PREUZME MATERIJALNI DOKAZ "DJEČJI RUKSAK" KOJI SAM DONEO PRILIKOM PODNOŠENJA PRIJAVE, na šta je bila obavezna prema ZKP-u, kao i svako službeno lice, čime postaje saučesnik u svim zločinima koje sam naveo.
- Osoba Medić Mira, vrlo dobro zna šta prikriva a to će vrlo brzo znati i javnost...

PRILOZI

Zahtjev tužiocu Medić
OT Bijeljina T14 0 KTA 0017537 16 od 23.01.2017.
Naredba T14 0 KTA 0017537 16 od 16.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU