subota, 25. travnja 2015.

ZAHTJEV SUDU ZA TONSKO SNIMANJE

Ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

ZAHTJEV ZA TONSKO SNIMANJE RASPRAVA

Podsjećam da sam se ranije obraćao sudu podnoseći PRIJEDLOG a sada pismeno:
1) ZAHTIJEVAM DA SE RASPRAVA U PREDMETU 80 0 P 056780 14 P, 29.04.2015. I SVE NAREDNE KOLIKO GOD IH BUDE SNIMAJU TONSKI
2) UKOLIKO TUŽENA RS, ODNOSNO SUD NE OBEZBIJEDI TEHNIČKE USLOVE ZAHTIJEVAM DA SE PARNICA ODLOŽI SVE DOK SE NE STVORE USLOVI ZA ZAKONITI POSTUPAK I PRAVIČNO SUĐENJE
Ukoliko moji zahtijevi ne budu prihvaćeni ja ću naravno nastaviti postupak i u takvim uslovima ali će ostati dokaz da država i sudska vlast nemaju nikakav legitimitet i nikakvih dodirnih tačaka sa zakonom...

OBRAZLOŽENJE
Obavještavam predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini da Osnovni sud kao organ RS ne postoji jer je pod okupacijom pravosudne mafije koja ne postupa prema važećim zakonima nego po svom nahođenju ukida važeće i unosi nepostojeće odredbe prilikom postupanja. Najveći dio tih kriminalnih radnji ostaje nezabeležen u zapisnicima a o mnogima sam pismeno izneo dokaze i obavjestio javnost preko interneta. Sudije kriminalci koji rade za uspostavljeni zločinački režim tajkunsko političke mafije su sramota kako za časne i profesionalne sudije koji su u manjini tako i za sudsku vlast u cjelini, jer su njihova postupanja i presude "povreda ugleda suda" a ne moji tekstovi u kojima razotkrivam njihove nezakonite radnje.
Pošto ću u nastavku pomenute parnice dokazivati i kriminal sudija u drugim predmetima, ne sumnjam da će me u tome pokušati spriječiti, da opise kriminalnih radnji, postupajući sudija neće htjeti da unese u zapisnik, te je stoga neophodno imati snimak kao dokaz, odnosno da postoji snimanje pripadnici pravosudne mafije se uopšte ne bi ni usuđivali da čine krivićna djela, nego bi postupali u skladu sa odredbama zakona. Sve časne sudije trebaju insistirati da se obezbijede tehnički uslovi za snimanje s obzirom da režim smišljeno neće da to omogući upravo zato da bi korumpirane sudije njihovi poslušnici mogli bezočno manipulisati postupkom, kršiti zakonske odredbe i frizirati zapisnik po svom nahođenju, izbacujući riječi koje "smetaju" a ubacujući one koje će koliko toliko koristiti kao izgovori za već pripremljene presude.
O kriminalu sudija imam toliko materijala da bih mogao napisati doktorat na tu temu i o tome ću izvoditi dokaze na raspravi a sada navodim samo nekoliko primjera kriminalnog postupanja koje je ostalo nezabilježeno u zapisnicima, što su ujedno i argumenti za neophodnost snimanja:
- U predmetu 80 0 P 039222 12 P zahtijevao sam da mi se omogući da lično na svom laptopu dokazujem autorstvo nad instalacijskim paketima mojih programa a reakcija na to je bilo oduzimanje tog laptopa od strane sudske policije na ulazu prilikom dolaska na naredno ročište. Kada sam zatražio da se ovo razbojništvo uvede u zapisnik postupajuća sudija je brže bolje pozvala telefonom da mi se donese laptop ali nijedno slovo o svemu nije zapisano, no postoje svjedoci, zapisničar te sudski policajci. Naravno, poslije mi nije dozvoljeno da izvodim dokaze autorstva jer je sudiji bilo potrebno da ne utvrdi kako je moj datum rođenja ugrađen u programske pakete kao instalacijski kod iako sam to više puta istakao...
- U predmetu 80 0 P 053922 13 P sudija je kao kukavičje jaje u sadejstvu sa Pravobranilaštvom RS podmetnuo dva spisa između pripremnog i glavnog ročišta. Rečenica izgovorena na glavnoj raspravi da je vidio podnesak na pristupnom kodu, prilikom pripremnog ročišta ali da mu navodno nije bio dostavljen, takođe nije našla mjesto u zapisniku. No ostali su tragovi da se upravo ovako odigralo.
- U predmetu 80 0 P 058903 14 P sudija je pozivanje tužene RS na prigovor litispendencije, vezano za 2 predmeta, (bez ijednog argumenta) pokušao da ubaci kao dokaze i to kao da sam ih ja predložio, što sam demantovao u zapisnik ali je taj pokušaj sudije ostao nezapisan, no tu ga nije spriječilo da te spise tretira kao dokaz. Inače je praksa suda da nije upoznat sa pravilom o obrtanju tereta dokazivanja kod tužbi za diskriminaciju tako da je tužena RS u 3 parnice nastupila sa NULA izgovorenih riječi i izvedenih dokaza na raspravama.
- I na kraju opšti kriminal Osnovnog suda u Bijeljini koji je prvo kreirao falsifikat 22.12.2010. te ovjerio kao pravosnažnu presudu prekršajnog suda iako je ista ukinuta rješenjem Okružnog suda. Potom je taj falsifikat dijeljen okolo kao izgovor za fašističke metode OT Bijeljina i pokušan da se upotrijebi kao dokaz u parnici 80 0 P 043325 13 P 2. Kada sam razotkrio taj kriminal sudija je u privatnoj prepisci sa Pravobranilaštvom RS, (sve u jednom primjerku) uklonila dokaz kriminala a moje primjedbe o kršenju zakona nisu evidentirane.
NO ZA SVAKI OD OVIH PRIMJERA POSTOJI DOVOLJNO OSTAVLJENIH TRAGOVA, BILO DA SE U BUDUĆNOSTI SUDI SUDIJAMA KOJI SU IZVELI OVA KRIVIČNA DJELA, BILO DA ZBOG ISTINE I JASNIH, TAČNIH I PRECIZNIH IZRAZA KOJE KORISTIM NEKO OD PRIPADNIKA PRAVOSUDNE MAFIJE KOJI SE OSJETI UVRJEĐENIM PROTIV MENE PODNESE KRIVIČNU PRIJAVU PREMA ČLANU 370 KZRS A NADAM SE DA HOĆE...
U prilogu ovog zahtijeva je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je konstatovano da je PRIVATNO VLASNIŠTVO moje porodice uništeno, što je krivično djelo "Oštecenje tude stvari" a da bi se to krivično djelo prikrilo u prethodnih 5 godina su pojedini pripadnici OT Bijeljina, sudske policije i sudije činili konstantno druga krivična djela da bi pomogli počiniocima:
Zloupotreba sluzbenog polozaja, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Nesavjestan rad u sluzbi, Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Davanje laznog iskaza, Sprecavanje dokazivanja, Navodjenje na ovjeravanje neistinitog sadrzaja, Samovlasce i naravno "Povreda zakona od strane sudije".
Drugi prilog je samo jedan od više pismenih obraćanja u skladu sa zakonom i to "Zahtjev za informacije 25.02.2011." a prvi od njih je predat u februaru 2010-te. I na kraju u prilogu "Dokazni predmeti" je nekoliko fotofrafija gdje se vidi dvostruki presjek kaiša na ruksaku, veliki dio nedostaje, većina ostatka je zamrljana a takođe i vođica rajfešlisa je polomljena jakim udarcem.
To je ono što je nesporno i dakle već 5 godina a sudije u Bijeljini već 3 godine saučestvuju u prikrivanju ovog krivičnog djela. Ono što je formalno u pozadini je razlog zašto je došlo do presjecanja i zašto se izbjegava odgovor na to pitanje ???
Detalji presjeka koji je paralelan pokazuju da je izveden jednim potezom očito jakom i brzom silom, mnogo jačom od ruke čovjeka. Uvjeren sam da troje ljudi, (dva tužioca recimo koji drže kaiš i jedan sudija koji presjeca oštrim nožem ovakav kaiš) ne bi mogli ovako precizno, ukoso u ravnoj liniji, to da urade ali mogu najpodmuklijim metodama da prikrivaju zločine.
Naime ono što se još uvijek zvanično ne zna i ne objavljuje a ja sam to odavno razotkrio i objavio je to da je ovaj kaiš ruksaka koji se nalazio na osmogodišnjoj djevojčici u trenutku njenog smrtonosnog povređivanja, sa lica mjesta uklonio Sofrenić Blagiša, portir AD Univerzal, da bi prikrio krijumčarenje, (vjerovatno kokaina) iz Asa auta, prevoznikom Haak trans u Bobar grupu i omogućio kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
Ovaj materijalni dokaz pokazuje da je i on nečim presječen istovremeno kad je ubijena Ivona Bajo i sasvim je jasno da se radi o istom uzročniku. S obzirom da je rezervoar kamiona bio našpanovan trakama, uvjeren sam da je došlo do pucanja, te je komad metala ubio dijete, pošto je prethodno presjekao kaiš i polomio dio rajfešlusa. U svakom slučaju nadležni tužilac je saučestvovala u uklanjanju i sakrivanju ruksaka i NIKADA nije ustanovila kako je došlo do presjecanja kaiša, da li ima veze sa povredama djeteta pa čak je i sve unutrašnjue povrede sakrila od trasologa, kao i kvar na rezervoaru i ovaj ruksak da bi "UTVRDILA" kako je djevojčicu ubila žica poslije pada.
Nije ovo naravno učinjeno bez razloga jer su što je danas poznato preko Bobar banke pokradene stotione miliona maraka a preko Bobar grupe vjerovatno milijarde. Zato su angažovani svi korumpirani pripadnici pravosudne mafije da me spriječe u tome da dobijem odgovor na jasno i precizno pitanje:
KAKO JE, ZAŠTO I ČIME PRESJEČEN KAIŠ RUKSAKA, GDJE JE NESTAO DIO I ZAŠTO JE OSTATAK ZAMRLJAN ???
Na kriminalce iz OT Bijeljina neću sada da gubim vrijeme, nego podsjećam da sam više puta pozivao i sve sudije da poštuju zakon i ne pomažu pripadnicima mafije, jer će i sami činiti krivična djela a to neće moći niti znati sakriti. Slijedi dio navoda kojima sam uputio ta upozorenja a prvi je iz dokumenta predatog sudovima u Bijeljini sa podnaslovom "PO PREDMETIMA: 12 0 K 001162 10Kpp / 80 1 Pr 004323 11 Pr / 80 0 Mal 035904 11 Mal":
"Pozivam sudije Osnovnog i Okružnog suda da se uključe u borbu protiv organizovanog kriminala i upotrijebe dokazni materijal, koji im je predočen! Oni koji se iz straha od mafije ne usuđuju raditi po zakonu, mogu da podnesu ostavku i tako očuvaju svoju čast, ponos i profesionalizam, a u suprotnom će sa naći pod pritiskom organizovanog kriminala i biti primorani da čine krivična djela." Sledeći pasus je iz dokumenta "KRIMINALNI REŽIM":
"NA SUDIJAMA JE IZBOR, ILI DA RADE PO ZAKONU I BEZ PRISTRASNOSTI ILI DA POMAŽU PRIKRIVANJE ZLOČINA, A ŠTA GOD DA ODABERU, OSTAĆE TRAGOVI U ZAPISNICIMA KOJE ĆU KORISTITI U STRAZBURU I OBJAVITI NA INTERNETU..."
Čak sam imao napade "neidentifikovanih" simpatizera sudija na šta sam odgovorio tekstom "OSNOVNOM SUDU O BLOGU":
"Više puta sam upozoravao sud na kriminal u vlasti i sugerisao da sudije rade isključivo po zakonu i ne pomažu kriminalcima iz OT Bijeljina koji su učestvovali u prikrivanju krijumčarenja i ubistva Ivone Bajo, no na to se uglavnom niko nije obazirao. Kompletna sudska vlast, stala je na stranu mafijaško tajkunskog režima legalizujući fašističke metode i naredbe, krijući i gubeći dokaze, falsifikujući dokumente, kako moje tako i drugih strana u postupku."
Podrška kriminalcima Gruhonjiću i Debeljeviću čije sam laži i kriminal detaljno razotkrio pred sudom je jedna od najvećih sramota sudija, jer su CRNO pretvorili u BIJELO, odnosno jasan odgovor stranke u postupku da NIKADA nije službeno postupao vezano za mene i moje pravne interese, pretvorili u "SLUŽBENU RADNJU U IME OT BIJELJINA". Ne postoji dakle laž koju sudije nisu spremne izreći, ne postoji kriminal koji nisu spremni napraviti samo da bi pomogli pripadnicima pravosudne mafije i prikrili ubistvo djeteta: "IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???":
"Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob! Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije izvršenja"! Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu! Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama..."
Tako je dakle danas savršeno jasno da nema nikakve greške u postupanju, nego su sudije sudova u Bijeljini kriminalci po svom izboru i konstantno su svjesno kršili odredbe zakona, gazili Ustav, falsifikovali tužbene zahtijeve, prikrivali falsifikate koje sam razotkrio, te sam izneo poslednje upozorenje u tekstu "COPY - PASTE PRESUDE:
"ZATO POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I SVE DRUGE SUDIJE I TUŽIOCE KOJI ŽELE DA RADE ČASNO I POŠTENO DA NAPUSTE U ŠTO SKORIJEM VREMENU CENTAR ORGANIZOVANOG KRIMINALA U BIJELJINI, ZGRADU NA ADRESI VUKA KARADĆIĆA 3 I BAVE SE ADVOKATUROM. Jer već ima dosta a biće sve više bivših moćnika, direktora, poslanika, ministara, predsjednika, pa i tužilaca i sudija kojima će biti potrebne usluge pravnog zastupnika a časnije je braniti plaćenog ubicu kao advokat nego isto to raditi kao sudija..."
Ovaj tekst je uslijedio poslije blamaže sudije Vakičić Željke, koja je prepisujući iz presude kolega Matković Aleksandra, napravila katastrofalnu grešku i prepisala cijeli pasus koji se odnosio na drugu presudu i dan 13.05.2013. godinu kasnije u odnosu na datum 05.09.2012. o kome je trebalo da odlučuje sudija Vakičić. No to je sitnica jer su uz još jednog kolegu sudiji Mićić Ljubišu bestidno na najpodliji način mjenjali smisao tužbenog zahtijeve i umjesto da odlučuju o tome kako je jasno navedeno:
Da li sam diskriminisan jer mi nije URUČENO pismeno rješenje o zabrani pristupa u OT Bijeljina, niti omogućeno PRAVO ŽALBE na tu odluku, čime je oteto pravo garantovano članom 16 Ustava RS, oni su komentarisali da nisam diskriminisan time što je naredba o zabrani pristupa IZDATA, jer sam mogao otići do pošte u čemu me citiram sudije "niko nije mogao spriječiti".
A kako glasi ta naredba kojom "nisam diskriminisan" te "časne" sudije nisu ni "utvrdile" u presudi iako je kao dokaz predata izjava pripadnika sudske policije u prekršajnom sudu da se radi o klasičnoj fašističkoj naredbi prema kojoj se diskriminiše cijela grupa ljudi po osnovu srodstva sa djevojčicom čije ubistvo prikriva zločinačka organizacija takozvana Republika Srpska, mafijaška i fašistička kao i njena posestrima Federacija i BIH u cjelini. Stoga sam u prilogu "Legalizacija fašizma" vizuelno predstavio u gornjem dijelu pismenu naredbu nacista iz drugog svjetskog rata, te dvije verzije usmene naredbe koju sprovodi RS nad svim srodnicima Ivone Bajo. Potom slijedi stav troje sudija o toj naredbi, s tim da je konkretni tekst preuzet doslovce iz jedne od presuda dok se druge dvije neznatno razlikiju u redoslijedu riječi. Na kraju su brojevi predmeta i potpisi sudija koji su proglasili zakonitim, ove nacističke metode.
Zbog takvih sudija kriminalaca ja i poslije 5 godina nemam odgovor na pitanje ko je odgovoran za uništavanje privatne imovine moje porodice, te ih sve skupa, sudove u Bijeljini, sudsku policiju a posebno OT Bijeljina smatram odgovornim ne samo za prikrivanje odgovornih za oštećenje ruksaka nego i saučesnicima u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, krijumčarenju, pljački novca preko Bobar grupe i svim drugim razbojništvima iza kojih stoji mafijaški i fašistički režim Dodik Milorada.

PRILOZI


Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Dokazni predmeti
Legalizacija fašizma


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902