ponedjeljak, 20. travnja 2015.

APELACIJA ZA 80 0 P 048630 14 Gž

U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe. Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 048630 14 GŽ

Prema odredbama zakona, postojala je mogućnost izjave revizije, no to nije učinjeno iz slijedećih razloga:
U pozadini ove parnice je više teških krivičnih dijela od kojih je najteže ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo prilikom krijumčarenja unutar Bobar grupe.
Danas je opšte poznato da su preko Bobar grupe opljačkane stotine miliona maraka ali tada su zaposleni u Okružnom tužilaštvu Bijeljina prikrili materijalne dokaze ubistva da bi zataškali krijumčarenje, koje se desilo istog dana.
Pošto sam otkrio dokaze o tome, grupa od više lica među kojima su i tuženi ovoj parnici odlučuje da me lažno prijavi u svojstvu građana za ugrožavanje sigurnosti i izdejstvuje oduzimanje računara kako bi uništili dokaze svojih krivičnih djela.
Ali pošto sam ih tužio u građanskoj parnici kao fizička lica onda isti zloupotrebljavaju svoj položaj i vrše pritisak na sud da ih oslobodi odgovornosti zbog navodnih službenih radnji, što se i desilo iako nisu priložili nijedan dokument koji bi dokazali svoje tvrdnje, za razliku od mene koji sam dokazao postupanje sasvim drugog tužioca.
Očito je da dok je na vlasti isti predsjednik i vlada Republike Srpske u ovom entitetu nema pravne države niti pravičnih sudskih odluka.
U ovoj pravnoj stvari tuženi su gospoda Kovačević Novak i Stjepanović Danica zbog učestvovanja u grupi više lica koja je smislila plan da me lažno prijavi za ugrožavanje sigurnosti te izdejstvuje odnošenje računara kako bi uništili dokaze o teškim krivičnim djelima za koje su lično odgovorni.
Sami tuženi nisu uopšte osporavali navode iz tužbe odnosno tužbenog zahtjeva niti su dostavili bilo kakav dokaz svog službenog postupanja, nego su samo uopšteno naveli da postoji član 30 Zakona o tužilaštvu Republike Srpske kojim se odgovornost za eventualne propuste službenih lica u tužilaštvima prenosi na Republiku Srpsku.
Iako dakle tuženi nisu dostavili nikakav dokument kojim bi dokazali svoje službeno postupanje Osnovni sud u Bijeljini je umjesto da utvrđuje činjenice i dokaze, izneo "ocjenu" da je njihov prigovor opravdan iako sam ja priložio više dokaza da je u pomenutom predmetu povodom lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti postupao isključivo gospodin okružni tužilac Šabić Muris.
Bitno je još istaći da sam putem zahtijeva za pristup informacijama tražio od Okružnog suda u Bijeljini, CJB Bijeljina i OT Doboj da se izjasne i obavjeste me ko je postupao službeno iz OT Bijeljina vezano za lažnu prijavu protiv mene, odnosno da li su gospoda Kovačević i Stjepanović imali svojstvo građana - "oštećenih" ili službenih lica, na šta ni od jednog organa nisam dobio konkretan odgovor...
Bitno je istaći da je u narednom periodu pomenuta prijava prebačena u nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju gdje je poslije oko 30 mjeseci razvlačenja istražnih radnji konstatovano da ne samo da ne postoji nikakvo ugrožavanje sigurnosti nego nisu mogli da pronađu nijedno krivično djelo za koje bi me optužili od mog rođenja naovamo...
Poslije moje detaljne i argumentovane žalbe, drugostepeni sud uopšte ne osporava nijedan od navoda nego zauzima sasvim drugačiji stav od prvostepenog suda. Naime rješenjem Okružnog suda se tvrdi kako ne postoji dokaz da su tuženi namjerno i nezakonito naložili lažno prijavljivanje tužitelja što apsolutno nije istina.
Naime u više dokumenata koje sam priložio kao dokaz vidi se da navodno prijetim upravo ovdje tuženima Kovačeviću i Stjepanović a što je najbitnije u zahtjevu za pretres MUP-a, kao jedan od priloga navodi se koverat koji sam uputio gospodinu Kovačević Novaku kao i pismo u tom kovertu. Jasno je dakle da je gospodin Kovačević Novak to pismo i koverat, predao gospodi Debeljeviću i Gruhonjiću koji su i otišli kao fizička lica da me lično prijave u centar javne bezbjednosti Bijeljina.
Kakav je monstruozni kriminal u pitanju pokazuje i odgovor gospodina Debeljevića, Osnovnom sudu u Bijeljini u drugoj parnici, gdje isti tvrdi da sam sve navode tužbe izmislio, (što je naravno laž) te da on nikada nije postupao službeno niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese, što jeste tačno.
Tada nisam imao nijedan dokument, nijedan dokaz o učešću bilo koga od njih u lažnom prijavljivanju ali kada sam vremenom došao do tih dokaza, pomenuta grupa koristeći svoje veze vrši pritisak na sudove da se njihove kriminalne radnje i smišljeno krivično djelo lažnog prijavljivanja, proglasi za službenu radnju iako nije postojao nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom.
Time su sudovi izvršili disriminaciju u postupku i praktično nastupali kao advokati tuženih pomažući im ne samo da izbjegnu parničnu odgovornost, nego prije svega krivičnu kako za lažno prijavljivanje u svojstvu građana, tako i za smišljena krivična djela vezano za službeno postupanje kada su prikrili dokaze o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2009. te krijumčarenje nepoznate robe u Bobar grupu istog dana. Kada se tome doda višegodišnje pranje novca narko mafije preko Bobar banke nije teško zaključiti šta je tada švercovano a motivi su još vidljiviji ako se zna da se preko iste banke godinama vršila pljačka depozita građana i javnih preduzeća, opštinskih budžeta i slično i sve pod zaštitom i uz saradnju istih osoba koje su me lažno prijavile, da bi mi nanijeli štetu, uništili dokaze i diskreditovale me u javnosti.

PRILOZI

Presuda 80 0 P 048630 13 P
Zalba na presudu 80 0 P 048630 13 P
Okružni sud 80 0 P 048630 14 Gž
Zabiljeska 10-023-230-810
Zahtjev za pretres
Sabic izjasnjenja

Stjepanović odgovori
Kovačević odgovori
Odgovor Debeljevica
Materijalni dokaz zločina
Članak i dokazi kriminala
Falsifikati


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902