ponedjeljak, 4. prosinca 2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST JELENE MARKOVIĆ

Sudija Marković je dakle još 2012-te imala u svom predmetu dokaze o prikrivanju ubistva ali je to ignorisala i umjesto da pismeno obavjesti nadležne istražne organe, priključila se saučestvovanju i tako doprinjela da se osim prikrivanja ubistva i krijumčarenja nastavi pljačka preko Bobar banke još 2 godine do njene likvidacije.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST JELENE MARKOVIĆ

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
OBRAZLOŽENJE
Dana 14.02.2017. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev sudiji Marković" u kome se pozivam na prava garantovana ustavom i tražim neke informacije vezano za predmet 80 0 P 039221 12 P u kome je postupala sudija Marković.

ZAHTJEV SUDIJI MARKOVIĆ

NA TAJ ZAHTJEV SUDIJA MARKOVIĆ JELENA NIKADA NIJE ODGOVORILA.
Tako je naštetila ugledu sudijske funkcije, pokazala pristrasnost i saučesništvo prema počiniocima krivičnih djela a na štetu meni i porodice.
Naime neposredno pre toga sam dobio od Osnovnog suda u Bijeljini dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome OJT Bijeljina iznosi pismeno stav da "NEME SAZNANJA" o oštećenjima privatnog vlasništva "dječjeg ruksaka" odnosno torbe koja je uklonjena 23.07.2009. sa smrtno ranjene osmogodišnje Ivone Bajo.
Taj ruksak je bio tema i predmeta 80 0 P 039221 12 P u kome je tužena strana bio AD Univerzal iz Bobar grupe, zbog uklanjanja sa lica mjesta tog materijalnog dokaza i prikrivanja njegovog oštećenja što je za posljedicu imalo kršenje prava mene i porodice te kako se sad vidi OJT Bijeljina je vodilo i zatvorilo kompletnu istragu ne imajući u spisu činjenicu da je kaiš ruksaka koji je djevojčica nosila preko ramena dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja od kamiona koji je dovezao neregularan tovar i pobjegao uz pomoć AD Univerzal...
Tokom postupka sam više puta upozoravao sudiju Marković da oštećenje predmeta nigdje nikada nije evidentirano te da je to potrebno ustanoviti, no očito u dogovoru sa advokatima tada živog i moćnog Gavrila Bobara, sudija je brutalno falsifikovala moju tužbu i utvrđivala sve osim onoga što je bila tema. Neću uopšte opisivati kakve je sve kriminalne radnje vršila nego prilažem "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" i citiram dio obrazloženja Okružnog suda u Bijeljini:
"Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Ovde se radilo o mom prijedlogu za ponavljanje postupka koji je odbijen jer sam iste argumente isticao i u žalbi samo tada drugostepeni sud takođe "nije primjetio" da je jedna od tačaka tužbe torba, (ruksak) a ne ubistvo sestričine.
Sudija Marković nije odgovorila na zahtjev jer nema adekvatan odgovor jer se smišljeno "bavila nepotrebnim temama" kako bi prikrila ubistvo, krijumčarenje i pljačku stotina miliona maraka koja je bila u toku preko Bobar grupe.
U zahtjevu sam postavio 4 pitanja iz kojih se vidi šta je sve sudija Marković izmislila u presudi a potenciram broj 2 s obzirom da je netačno navela kako je tužilaštvo utvrdilo da je žica pokidala krvni sud Ivone Bajo.
Dokument o tome ne postoji isto kao što OJT Bijeljina "nema saznanja" da je ruksak oštećen. Kako sada izgleda može se vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u vrhu snimci policije a u nastavku fotosi načinjeni poslije preuzimanja iz suda.
Sudija Marković je dakle još 2012-te imala u svom predmetu dokaze o prikrivanju ubistva ali je to ignorisala i umjesto da pismeno obavjesti nadležne istražne organe, priključila se saučestvovanju i tako doprinjela da se osim prikrivanja ubistva i krijumčarenja nastavi pljačka preko Bobar banke još 2 godine do njene likvidacije.
Da se ne radi o nekim slučajnim greškama dokaz su i moji "Zahtjevi od 08.08.2013."
Ni na te zahtjeve nikada nije odgovoreno ali sve do ove godine nisam imao dokaze da tužilaštvo nema podataka o oštećenju ruksaka niti je viši sud izneo pismeni stav da se sudija Marković bavila temama koje nisu u tužbenom zahtjevu a prikrivala materijalni dokaz ubistva.
I da zaključim: U skladu sa nadležnostima tema ove pritužbe je neprimjereno ponašanje zbog neodgovaranja na zahtjev vezan za ustavom garantovana prava a postoji i više dokaza o krivičnim djelima sudije Markovič za šta VSITV-e i UDT, nisu nadležni ali očekujem da će ih proslijediti nadležnim organima u skladu sa obavezom iz ZKP-u...

PRILOZI

Zahtjev sudiji Marković 14.02.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 08.08.2013. a
Zahtjev za informacije 08.08.2013. b


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU