ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

APELACIJA NA RJEŠENJE T13 0 KTN 0014576 16 OD 14.09.2017.

Opšte je poznato da je Republika Srpska opljačkala svoj narod samo preko banaka pod kontrolom vlade za najmanje 2 milijarde maraka a stvarna vrijednost pokradenih sredstava i novca je višestruko veća. U jednoj takvoj mafijaškoj strukturi uloga Tužilaštva nije da razotkriva taj kriminal i prateće aktivnosti nego da bude servis mafije što se pokazalo i u ovom slučaju...

USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE T13 0 KTN 0014576 16 OD 14.09.2017.

OČEKUJEM DA USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE PO PREGLEDU I ANALIZI USVOJI APELACIJU I NALOŽI TUŽILAŠTVU DA VRATI LIČNE STVARI KRUNOSLAVA BAJE PORODICI I NALOŽI PONOVNO OTVARANJE ISTRAGE SA DRUGIM TUŽIOCEM, KOJI ĆE UTVRDITI SVE BITNE ČINJENICE KOJE SU OSTALE SAKRIVENE A NA KOJE JE UKAZIVANO NE SAMO U PRITUŽBI NEGO VIŠE PUTA U PISMENIM PRIJAVAMA...
Opšte je poznato da je Republika Srpska opljačkala svoj narod samo preko banaka pod kontrolom vlade za najmanje 2 milijarde maraka a stvarna vrijednost pokradenih sredstava i novca je višestruko veća.
U jednoj takvoj mafijaškoj strukturi uloga Tužilaštva nije da razotkriva taj kriminal i prateće aktivnosti nego da bude servis mafije što se pokazalo i u ovom slučaju.
Dovoljno je samo iz odluke tužilaštva odnosno rješenja pročitati opis radnji koje sam naveo u pritužbi koje je bilo potrebno izvršiti a nisu izvršene i na njih ni ovo rješenje nije dalo odgovor, citiram pasus uokviren pravougaonikom :
"Protiv ove naredbe podnosilac prijave Zdenko Bajo je podnio pritužbu u kojoj je analizirao nalaz i mišljenje vještaka koji je izvršio obdukciju tijela Krunoslava Baje. U pritužbi je takođe dostavio zahtjev za pristup informacijama koje se odnosne na lične stvari Krunoslava Baje odnosno gdje se isti nalaze, te kojim je o lijekovima tretiran Krunoslav Bajo, neposredno prije smrti, kao i da li je zatraženo stručno mišljenje o kvalitetu lijekova kojima je tretiran pacijent".
Na dnu te iste prvi strane rješenja se navodi kako sam ja analizirao samo obdukciju ali ne i nalaz i mišljenje gdje se tvrdi kako je smrt uzrokovana karcinomom i metastazama.
Istina je međutim potpuno drugačija. Tužilaštvo je to koje se uhvatilo samo za nalaz i mišljenje, gdje se konstatuje postojanje karcinoma a o činjenici da je prilikom obdukcije pronađeno nesvarene hrane u ždrijelu i dušniku koja je ugušila pacijenta nema nikakve analize niti se tužilaštvo time bavilo a posebno ne, kako je i zašto nestala istorija bolesti te kakvim je lijekovima tretiran pacijent prije smrti odnosno prije iznenadno pogoršanog stanja.
Umjesto da objasni pitanja koja sam postavio i odgovori na njih ili objasni zašto te činjenice nisu utvrđene, tužilaštvo svojim rješenjem meni prebacuje da nisam analizirao dio koji je tužilaštvo potenciralo. A suštinski, Tužilaštvo nije uradilo ništa jer je 4 godine držalo predmet u ladici a onda bez utvrđivanja ijedne činjenice na koju sam ukazao u prijavama, zatvara taj predmet, ne otkrvši čak ni gdje je nestala i ko je sakrio istoriju bolesti a kamoli ko je naredio da se pacijent u teškom stanju transportuje u bolnicu niže kvalitete udaljenu stotinama kilometara a tokom kog puta je povraćao i gušio se.
Tužilaštvo ovdje dakle pominje moj zahtjev za informacije, kojim sam postavio neka ključna pitanja ali se ne vidi, te ja to ističem, da na taj zahtjev nikada nije odgovoreno, te osim toga što je sakrivena istorija bolesti nije analizirano kakav je uticaj lijekova bio na pacijenta.
Ostaje činjenica da su i novac Krunoslava Baje i lične stvari nestale a tužilaštvo ne želi porodici da odgovori na pitanja o tome i bukvalno prisvaja i otima imovinu, privatno vlasništvo porodice, kako novac, kako stvari tako i medicinsku dokumentaciju, koja u stvari i krije odgovore o uzrocima smrti.
U pitanju je bezočni bezobrazluk i kriminal kada se pacijent sa medicinski konstatovanim teškim stanjem, umjesto da mu se pruži najbolja medicinska pomoć u bolnici Kliničkog centra Banjaluka, transportuje satima do druge bolnice, gdje se muči, trucka, povraća i guši u mukama. Sve to tužilaštvo nije ni pomenulo a kamoli analiziralo.
Ako se dozvoli ovako bahato i razbojničko ponašanje, kako tužilaštva tako i pojedinih odgovornih u kliničkim centrima, uskoro ćemo imati situaciju da pacijenti povređeni u nesrećama sa pokidanim arterijama i venama, budu transportovani satima do nekih drugih bolnica ili izbačeni napolje na klupu da čekaju a onda se samo konstatuje da je uzrok smrti povreda ruke, krvarenje, presječena vena i slične stvari a potpuno se zanemaruje da je pacijentu uskraćena odnosno oteta adekvatna medicinska pomoć u ustanovi gdje se već nalazio.
Kako je uopšte moguće da obducent donese bilo kakvo mišljenje a posebno kvalitetno mišljenje o smrti pacijenta a da nema istoriju bolesti, nema medicinsku dokumentaciju pacijenta pored sebe ? Tako bi se poslije povrede nekog lica, navelo da je uzrok smrti, krvarenje a to što su medicinski radnici ispijali kafe pored unesrećenog i igrali igrice na inrernetu, dok čovjek krvari ili su ga naprosto izbacili napolje, obducent bi prešutio a tužilaštvo naravno ne zanimaju takve "sitnice" koje kvare njihov nerad i sadejstvo sa farmacijskim lobijima koji testiraju neispitane lijekove na pacijentima i o tome onda sakrivaju dokumentaciju ako pacijenti podlegnu...

PRILOZI

Otpust iz bolnice
Prijave za nesavjesno lijecenje
Dokazi za nesavjesno liječenje u predmetu T13-KTN 00 14576 12
Naredba o obustavi istrage T13 0 KT 0014576 12
Pritužba na naredbu o obustavi istrage T13 0 KT 0014576 12
Zahtjev za informacije po predmetu T13 0 KT 0014576 12
Rješenje T13 0 KTN 0014576 16 od 14.09.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU