subota, 30. ožujka 2019.

PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE ILI JAVNOG TUŽIOCA

APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

PRIJAVA ZA POVREDU ZAKONA OD STRANE SUDIJE ILI JAVNOG TUŽIOCA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA

Protiv : Jovane Tomaš, Luke Borovčanina, Rajka Čalovića i drugih
Na osnovu KZRS, član "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca":
(1) Sudija ili javni tužilac koji u vršenju svoje službene dužnosti u namjeri da pribavi sebi ili drugom korist ili da drugom nanese štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Istom kaznom kazniće se i sudija Ustavnog suda Republike Srpske koji u postupku pred Ustavnim sudom Republike Srpske izvrši djelo iz stava 1. ovog člana. (3) Ako je djelom iz st. 1. ili 2. ovog člana pribavljena korist ili nanesena šteta u iznosu koji prelazi 10.000 KM, učinilac će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kazniće se kaznom zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina.
Kao i članova "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja"; "Nesavjestan rad u službi"; "Pomaganje"; "Povreda ravnopravnosti građana"; "Prevara"; "Samovlašće"; "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca"; "Sprečavanje dokazivanja"; "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave"; "Udruživanje radi vršenja krivičnih djela"; "Izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja"...
APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA SE RADI O NEKOJ "NENAMJERNOJ GREŠCI" JER BI DOKUMENT REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA RS, RAZUMJELI I OSNOVCI A KAMOLI JAVNI OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE SA VIŠEGODIŠNJIM ISKUSTVOM - KAKO U STRUCI TAKO I U ORGANIZOVANOM KRIMINALU...

13.07.2017. objavljen je u službenom glasniku, "Krivični zakonik Republike Srpske" a koji je prema propisima stupio na snagu 8 dana kasnije odnosno 21.07.2017. te ću u ovoj prijavi, opisivati samo događaje nakon tog datuma a sve krivične radnje iz prethodnog perioda ostavljam tužilaštvo da istraži i ocijeni prema kom zakonu će postupati.
Takođe sugerišem da se o ovom zločinačkom poduhvatu obavijesti Sipa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine s obzirom da se radi o kriminalnoj grupi, okružnih tužilaca i sudija, koja je djelovala izvan svoje nadležnosti.
29.11.2017. tačno na moj rođendan a što sigurno nije slučajno, okružni javni tužilac iz Istočnog Sarajeva, Jovana Tomaš, je podigla i potpisala "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." protiv mene za "povredu ugleda suda".
U samoj optužnici ona navodi i dakle priznaje da je radnja za koju me tereti izvršena na području Bijeljine što je izvan njene nadležnosti a na drugoj strani kao opravdanje za svoje postupanje navodi dopis republičkog tužilaštva od 01.06.2015. izbjegavajući da upiše broj te odluke.
Ja sam još nekoliko mjeseci ranije, čim sam saznao da postoji predmet protiv mene pred nenadležnim tužilaštvom, odmah poslao pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." u kome, kako se vidi tražim da mi se dostavi kopija odluke na osnovu koji tvrde da imaju nadležnost a što ni tada, niti ikada do sada u narednih 20 mjeseci nije učinjeno, očito svjesno kako se ne bi razotkrio njihov podmukli plan.
07.12.2017. predsjednik suda lično, obrađuje tu optužnicu, kako neki častan sudija ne bi pokvario ono što su zamislili te je potvrđuje, (vidljivo po pečatu na optužnici) uprkos navedenih i brojnih drugih nedostataka a podsjećam da se prema zakonu taj sud morao oglasiti mjesno nenadležnim i optužnicu vratiti ili eventualno dostaviti osnovnom sudu u Bijeljini.
Sudija Borovčanin Luka je odmah uz optužnicu dostavio i poziv za izjašnjenje, što je protivzakonito jer je potrebno prvo da se ostavi mogućnost podnošenja predhodnih prigovora te sam u tim prigovorima istakao brojne nepravilnosti, potencirajući nenadležnost i tužilaštva i suda.
Međutim sudija Borovčanin, se ne osvrće na upozorenja ni na zakon, nego odbacuje moje prethodne prigovore, (Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS) a što je najvažnije na drugoj strani tog dokumenta on navodi broj predmeta "T12 0 KTA 0000398 15" od Republičkog tužilaštva prema kome su navodno ostvarili nadležnosti.
Čim sam saznao taj podatak odmah sam pismeno zahtjevao od Republičkog tužilaštva da mi dostavi kopiju tog dokumenta što je i učinjeno a iz dokumenata koje prilažem, ("IT - 7-18 od 04.04.2018." i najvažnijeg dokaza "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.") se vidi da Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, nikada nije dodijeljena prijava protiv mene za "povredu ugleda suda" niti bilo koja druga, nego je naprotiv, njima u rad dodijeljena moja krivična prijava, protiv više lica, pripadnika kriminalne grupe.
I onda su dakle ta lica odlučila da zloupotrijebe navedenu odluku Republičkog tužilaštva i predmet koji su trebali proslijediti u Istočno Sarajevo je zadržan u Bijeljini a pripadnici mafije u Istočnom Sarajevu su formirali nelegalni predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" falsifikujući nadležnost, pomenutim dopisom republičkog tužilaštva.
Cilj kriminalne grupe nije ni bio da vode neki postupak, jer kako se vidi nemaju nadležnost, nego je plan bio da me pokušaju na prevaru ubijediti da dođem "samovoljno" na teritoriju Istočnog Sarajeva, gdje bi me ubili njihovi saučesnici iz narko i auto mafije kojima smetam duže vrijeme objavljivanjem tekstova na internetu.
Iako nisam dobio nikakav poziv za pristup sudu 30.01.2018. što su očigledno zaboravili da pošalju, sudija Borovčanin Luka odmah izdaje naredbu za moje dovođenje kako bi me sudska policija pod komandom njegovog rođaka danka borovčanina, dovela odnosno odvela iz kuće, još u noćnim satima u tajnosti a onda bi me lako njihovi saučesnici na Sokocu likvidirali po izlasku iz sudnice.
S obzirom da mi ni tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, ni sud u Sokocu nisu htjeli da dostave dokumente o svojoj nadležnosti tretirao sam ih kao nelegalne organe a pošto ni sudska policija koju su poslali nije imala uz sebe dokumente o nadležnosti, odbio sam da pođem sa njima te su me na kraju preseli na ulici 12.03.2018. poslije mog razgovora u centru javne bezbjednosti Bijeljina sa jednim od načelnika, što je očito pripremljene plan, koji sam ja mnogo ranije i predvidio.
Vezano za taj dan, prilažem dokument - dokaz "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS" koji je sudija Borovčanin Luka bezočno i kriminalno lažirao a sada ističem samo činjenicu da uopšte nije bio prisutan tužilac Nuić Stanko.
Sudija Borovčanin dakle, gnusno laže da je Nuić bio prisutan te još tvrdi kako je nešto i izjavio a da je to laž vidi se na dnu dokumenta, gdje ne samo da nema potpisa tog tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
PODSJEĆAM DA JE SAMO 6 DANA KASNIJE U BANJALUCI OTET PA POTOM UBIJEN, DAVID DRAČIČEVIĆ.
Očito su žureći da sprovedu kriminalni plan, zaboravili na tu sitnicu a kako izgleda dokument, kada je prisutan okružni tužilac i kada se potpiše, vidi se na prilogu "Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.". Navedeno je ime i potpisao se OJT, gospodin Mugdim Pašić.
O ovom razbojništvu sam obavjestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koje vodi disciplinski postupak protiv više lica a što je podsjećam, različito od krivičnog postupka za šta Ured disciplinskog tužioca nije nadležan ali bilo bi korisno da o ovoj prijavi obavijestite i Visoko sudsko i tužilačko vijeće.
Tokom 2018. sam više puta, pismeno tražio od suda u Sokocu i naročito Okružnog tužilaštvo u Istočnom Sarajevu da mi dostave kopiju dokumenta na kome tvrde da su zasnovali nadležnost te im je nalog da to učine uputilo i Visoko sudsko i tužilačko vijeće, što se vidi u prilogu "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.".
Sudija Branka Malović poslije toga se pismeno izjašnjava da ona, (Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.) odnosno sud uopšte ne posjeduje taj dokument a uprkos tome, uporno se traži i izdaju naredbe za moje dovođenje.
Sa druge strane, glavni okružni tužilac Rajko Čalović, koji je jedan od glavnih kriminalaca u ovom podmuklom planu, lažno tvrdi, kako je sada samo sud nadležan za dostavu informacija, (OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.) iako je njegovo tužilaštvo javni organ i podliježe zakonu o slobodi pristupa informacijama a pogotovo sam ja kao optuženi stekao pravo da izvršim uvid u sve dokumente, spise i predmete, koji mi mogu ići u korist a što on bezočno i kriminalno sprečava.
Naravno, jasno je i zbog čega, jer sada su svjesni da sam razotkrio njihov plan i imam dokaze da nemaju nadležnost ali se pokušavaju praviti naivni i kada budu dotjerani, metaforički do zida, izjaviće sigurno da su sve uradili greškom što naravno nije istina jer sam ih više od 10 puta upozoravao da nisu nadležni i tražio kopiju dokaza o navodnoj nadležnosti.
Kakva je to razbojnička i teroristička akcija vidi se i iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." u kojoj stoji da patrola sudske policije nije imala uz sebe naredbu za dovođenje a na šta su obavezni zakonom.
Naprotiv, pokušali su me na prevaru ubijediti da krenem sa njima, tvrdnjom da me želi dovesti samo u osnovni sud u Bijeljini a osim toga zbog tegoba sa ambrozijom i teškog disanja više od 10 puta sam tražio hitnu pomoć, što je kriminalna grupa odbila da mi pruži te me je transportovala za Sokolac, prilikom čega sam povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
I na kraju po izlasku iz suda u Sokocu, sudska policija me u tako teškom stanju, ostavila na ulici što sam i predviđao pa me je na putu do autobuske stanice, (Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.) presrela nepoznata muška osoba, predstavivši se kao inspektor i ispitujući, ko sam, odakle sam, zbog čega sam tu, šta mi je u kesi itd.
Od plana za moje ubistvo se očito odustalo, jer nisu uspjeli da me odvedu u tajnosti i u tišini, pošto sam na licu mjesta pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, da intervenišu i sačine zabilješku o tom događaju a potom sam obavijestio i nekoliko poznanika.
Zaključno sa danom pisanja ove krivične prijave a to je 24. decembar 2018. nisam dobio nikakav dokument od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu o njihovoj nadležnosti ali već duže vrijeme nisam primijetio nikakve aktivnosti na tom planu kakve su činili u prethodnom periodu. To bi moglo značiti da su prekinuli nezakonite radnje ali i da je tako to ih ne amnestira od odgovornosti i za sve svoje razbojničke aktivnosti moraju dati objašnjenje...
DOKAZI : Predmeti T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, kao i :

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zapisnik po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902