četvrtak, 3. kolovoza 2017.

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države...

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU
OBAVJEST PO PREDMETU 83 0 P 020967 13 P

ZVORNIČKOM SUDU PO DOPISU OD 30.03.2017.

Tužilac : Zdenko Bajo
Tužena : Republika Srpska

Veza: Dopis od 30.03.2017.

Već sam navikao da se uvjek u svakom trenutku u svakom dokumentu pozivam na pozitivne zakonske propise, odnosno relevantne članove iz zakona ili čak Ustava a da državni organi to ignorišu i postupaju suprotno zakonskim odredbama.
Dakle u svom prethodnom obraćanju sam jasno istakao da je uz tužbu podnesen prijedlog za oslobađanje od takse i DA NA TUŽBU NIKAD NIJE NAPLAĆENA TAKSA, NITI JE TO TRAŽENO OD MENE a naveo sam relevantni član koji ponavljam:
Član 14. (1) Rješenje o oslobađanju od obaveze plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.
Sud nije naveo da je prema stavu 2 istog člana "UTVRDIO" da sam u mogućnosti platiti taksu, niti da je postupio prema odredbi člana 13, stav:
(3) Sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.
I na kraju po stavu suda navedenom u poslednjoj rečenici da će "ODLUČITI PREMA STANJU U SPISU" skrećem pažnju da je tužba podnesena sa prijedlogom za oslobađanje od takse, da nikada nije poslat dopis da se taksa naplati, što znači da je prijedlog osnovan a prema članu 14, oslobađanje se odnosi na sve takse u ovom predmetu, NEBITNO ŠTO JE PREBAČEN DRUGOM SUDU, pošto sudije iz Bijeljine ne mogu i ne žele da legalizuju kriminal svojih kolega sudija i okružnih tužilaca, odgovornih za diskriminaciju i saučesnika u pljački građana i države.
No uprkos svemu sada dostavljam dokumente koje sam pronašao u arhivi iz vremenskog perioda neposredno po podnošenju OVE TUŽBE, što je JEDINI RELEVANTAN FAKTOR, i uz to originalni "IZVJEŠTAJ KORISNIKU" o jedinom mjesečnom prihodu koji imam a to je iznos od 34,10 KM, trenutno dok je u vrijeme podnošenja tužbe bio 30 KM...

PRILOZI

Uprava prihoda
Uvjerenje biroa
ZK ulozak
Izvještaj korisniku

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

NEPOSREDNO POTOM, DONESENO JE RJEŠENJE O OSLOBAĐANJU OD TAKSE, ZATO... BORITE SE ZA SVOJA PRAVA JER NISTE NI SVJESNI KOLIKO PUTA PLATITE NEŠTO ŠTO NISTE TREBALI...