srijeda, 9. kolovoza 2017.

ZAHTJEV SUDU ZA IZVINJENJE

Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe."

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

Veza : Predmet 80 0 P 043325 13 P2, Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. te falsifikat rješenja i kompletan predmet 80 1 Pr 000670 10 Pr.
Po osnovu prava garantovanog članom 17 Ustava RS, stav "Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava." a vezano za član 15, stav "Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe." u svojstvu punomoćnika g-đe Budimke Bollin Bajo, podnosim:

ZAHTJEV ZA PISMENO IZVINJENJE OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI

1) Zbog nezakonitog lišenja slobode, bez ikakve pismene potvrde o tome, dana 10.08.2010. u prostorijama Prekršajnog suda u Bijeljini uz znanje sudije Đurić Dragoljuba i načelnika sudske policije Borovčanin Danka.
2) Zbog onemogućavanja da pozovem telefonom tadašnjeg advokata g. Tomića a što sam zahtijevala od Prekršajnog suda u Bijeljini putem sudske policije.
3) Zbog sačinjavanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na koje je udaren pečat pravosnažnosti, različitog od originala u spisu koje se prema pravosnažnoj odluci Okružnog suda u Bijeljini preinačava i postupak obustavlja.
4) Zbog puštanja u pravni promet falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, koje je korišteno sa ciljem da se prikrije postojanje materijalnog dokaza ubistva odnosno oštećenja opisana u dokumentu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)", kao i da se tim falsifikatom opravdaju fašističke metode zabrane pristupa, majci Ivone Bajo, ujaku i drugim srodnicima.
5) Zbog uklanjanja falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, iz spisa 80 0 P 043325 13 P2 čime se pružila pomoć kreatorima falsifikata i saučesnicima u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva cijelih 7 godina od januara 2010-te do dana 16.01.2017. kada se pismeno priznaje da OJT Bijeljina o oštećenjima "NEMA SAZNANJA" dokumentom "Izjašnjenje OJT Bijeljinja po 80 0 K 065467 17 Kpp".
OBRAZLOŽENJE
Još 20.01.2010. po dozvoli sudije Savić Jovana, fotografisan je sporni predmet "dječji ruksak" pod brojem 4 u spisu 80 0 K 065467 koji bi s obzirom da nije vještačen bio novi dokaz u predmetu OJT Bijeljina KTA-596/09 i on suštinski dokazuje ubistvo osmogodišnje djevojčice odnosno OJT Bijeljina je obavezna da utvrdi kako je došlo do opisanih oštećenja i da li je to načinjeno istim predmetom za koji se "pretpostavilo" da je usmrtilo djevojčicu ili je za oboje uzrok nešto drugo.
Osim prikrivanja ubistva, prikrivan je i šverc narkotika u Bobar grupu, kao naravno i pljačka milijardi maraka preko banaka pod kontrolom vlade RS što je danas opšte poznata činjenica.
Ukoliko Osnovni sud u Bijeljini smatra da nije na njemu odgovornost za štetu nanesenu Budimki Bollin Bajo i fašistički teror od preko 7 godine koji i dalje traje, po nekom od osnova iz navedenih 5 tačaka, očekujem da se ogradi pismeno od počinilaca pojedinaca i navede imena istih...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

PO OVOM ZAHTJEVU NIJE BILO NIKAKVOG ODGOVORA ŠTO ZNAČI DA JE OSNOVNI SUD U BIJELJINI STAO IZA FAŠISTIČKIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI KOJE SU IZVRŠILI PRIPADNICI MAFIJE TE SE TAKO SAM DEKLARISAO KAO FAŠISTIČKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA KOJA KONSTANTNO SAUČESTVUJE U PLJAČCI I TERORU NAD NARODOM...