četvrtak, 15. travnja 2021.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ, ČOLOVIĆA I OSTALIH

Dok je Bobar grupa bila izuzetno moćna i u javnosti prikazivana kao najuspješnija kompanija u entitetu, otkrio sam podatke o kriminalu i dio toga, preko prijatelja poslao u inostranstvo sa uputom da se dostavi Interpolu. Nakon toga je prvo došlo do razotkrivanja transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke a onda i do potpunog kraha Bobar grupe. Važan podatak je i to da je Bobar banka imala rok do kraja septembra 2014. nadoknaditi milionske gubitke a da je istog dana, kako je javnosti saopšteno `umro` vlasnik Bobar grupe. Potpuno je jasno da nema nikakvih šansi da osoba, koja treba nadoknaditi astronomske gubitke, umre prirodnom smrću baš 30. septembra 2014. i da se tu radi ili o ubistvu ili o lažiranju smrti...

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ, ČOLOVIĆA I OSTALIH

ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

U ovoj krivičnoj prijavi navedena su imena dvije osobe, sudije Marković Jelene, kojoj je od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izrečena javna opomena, (UDT 18065-18 od 30.12.2020.) nakon što je utvrđena odgovornost za počinjeni disciplinski prekršaj te bivšeg glavnog okružnog tužioca u Istočnom Sarajevu Rajka Čolovića, protiv koga sam slao više pritužbi zbog lažiranja nadležnosti te je isti smijenjen, (UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.) no skrećem pažnju da osim njih postoje još više drugih lica saučesnika u krivičnim djelima koja ću ukratko opisati u prijavi s obzirom da se bukvalno sve vidi iz priloženih dokumenata.
Pripadnici mafijaškog klana su 23. jula 2009. prilikom krijumčarenja nelegalne robe sa područja Sarajeva u Bobar grupu, ubili osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo te je kamion koji je dovezao tu robu, pobjegao prije dolaska istražitelja.
Osim što su omogućili tom kamionu bjegstvo, pripadnici kriminalističke policije su u sadejstvu sa saučesnicima iz Bobar grupe, uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, njen dječji ruksak čiji je kaiš dvostruko presječen predmetom koji je ubio djevojčicu te ostatak kaiša oprali jakim hemijskim sredstvom, kojim su uklonjeni tragovi masti i ulja sa kamiona.
Taj dokaz je onda sakriven od tužilaštva, vještaka, porodice, javnosti i uklonjen iz svih istražnih radnji, kako bi pripadnici klana ovo ubistvo predstavili kao "pad sa bicikla" i "samopovređivanje" za šta ću i priložiti dokaze.
Iako na prvi pogled između osoba Marković i Čolovića nije vidljiva povezanost ona itekako postoji, kao i saučesništvo u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice i astronomskoj pljački stotina miliona maraka preko Bobar grupe.
Naime, još dok je Bobar grupa bila izuzetno moćna i u javnosti prikazivana kao najuspješnija kompanija u entitetu, otkrio sam podatke o kriminalu i dio toga, preko prijatelja poslao u inostranstvo sa uputom da se dostavi Interpolu.
Nakon toga je prvo došlo do razotkrivanja transakcija narko mafije Darka Šarića preko Bobar banke a onda i do potpunog kraha Bobar grupe. Danas je opšte poznato, kako je godinama preko Bobar banke pljačkan novac u čemu su saučestvovali brojni visoko rangirani pojedinci, uključujući sudije i okružne tužioce te bi i taj segment bilo korisno provjeriti ko je sve dobijao novac preko Bobar banke a prethodno preko Hypo banke.
Važan podatak je i to da je Bobar banka imala rok do kraja septembra 2014. nadoknaditi milionske gubitke a da je istog dana, kako je javnosti saopšteno `umro` vlasnik Bobar grupe.
Potpuno je jasno da nema nikakvih šansi da osoba, koja treba nadoknaditi astronomske gubitke, umre prirodnom smrću baš 30. septembra 2014. i da se tu radi ili o ubistvu ili o lažiranju smrti.
No sa druge strane, otkrio sam da su sa ubijene djevojčice, materijalni dokaz ubistva uklonuli portir iz Bobar grupe te je u sadejstvu sa inpektorom Marković Dragoslavom taj dokaz uklonjen i opran hemijskim sredstvom te sakriven.
Ne znam da li postoji rodbinska veza između inspektora Markovića i sudije Marković Jelene, što bi takođe trebalo provjeriti a u narednom periodu zbog ovog kriminala, koji sam razotkrio i izazvao rušenje Bobar grupe, više puta je pokušavano moje ubistvo u čemu su učestvovali, osim sudije Marković, Rajka Čolovića, inspektora Marković Dragoslava i načelnik sudske policije Borovčanin Danko te predsjednik suda u Sokocu Borovčanin Luka a oni su nesporno u rodbinskim vezama.
Osim njih, koje sam naveo poimenično u pripremi i pokušajima mog ubistva učestvovao je veliki broj informatora, doušnika, provokatora i grupa plaćenih ubica, čije su aktivnosti zasnovane na "posebnim istražnim radnjama" omogućenim predmetom T17 0 KT 0006630 15 za koji je nadležnost lažirao Rajko Čolović.
Pošto sam bio spriječen preko policije ili tužilaštva dokazivati i ukazivati na prikrivanje materjalnog dokaza ubistva, bio sam prisiljen pokušati to učiniti tokom parničnog postupka te sam tužio AD Univerzal iz Bobar grupe za nanošenje štete zbog prikrivanja tog dokaza a sudija Marković, koja je vodila postupak, bila je dužna postupiti po obavezi iz zakona, sačuvati taj dokaz i prijaviti krivično djelo.
Umjesto toga, pokazala je neviđenu i neobjašnjivu mržnju prema meni, ne dozvoljavajući mi čak ni da sjedim za stolom, ponašajući se osiono i bahato no to je sporedno a glavna njena odgovornost je upravo u prikrivanju tog dokaza i brutalnom, takoreći falsifikovanju tužbenog zahtjeva, odnosno izlaženja iz tužbenog zahtjeva.
Zbog toga sam napisao krivičnu prijavu protiv sudije Marković Jelene a ona je očito odlukom gospodina Mahmuta Švrake, glavnog republičkog tužioca, koji u to vrijeme izjavljuje da "nema političke volje za procesuiranje krupnijih riba" dolazi u ruke Rajka Čolovića, koji uopšte nije želio provoditi istražne radnje, (Odluka po T 17 0 KT 0004186 13) nego tvrdi da je postupak u toku i o tome će mišljenje navodno izreći drugostepeni sud.
Na tu obavijest sam uložio pritužbu, (Pritužba na T 17 0 KT 0004186 13) u kojoj sam istakao i počinjeni kriminal sudije Marković kao i Rajka Čolovića, što neću ovdje detaljno opisivati s obzirom da prilažem kompletnu pritužbu na dvije strane.
4 godine kasnije, Rajko Čolović donosi drugu odluku, (Obavjest po T 17 0 KTP 0004186 13 od 05.07.2017.) nakon što sam dostavio nove dokaze te ovog puta iznosi sasvim drugu besmislicu, tvrdeći da je ta "krivična stvar završena" nesprovođenjem istrage a koju u stvari nije ni vodio. Ta odluka je dakle donesena nakon mog dopisa "Novi dokazi u predmetu T17 0 KT 0004186 13" koji prilažem kao i priloge uz taj dopis i to : "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" od Okružnog suda u Bijeljini u kome sud potvrđuje moje ranije iznesene tvrdnje da su tačni moji navodi kako su se sudovi nepotrebno bavili mojim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica a što ja uopšte nisam ni tražio.
To je navedeno u dnu odluke suda na drugoj strani a bilo je jedan od argumenata moje krivične prijave koju je Čolović ignorisao i pružio zaštitu Jeleni Marković i ubicama Ivone Bajo.
Drugi važan dokument dostavljen uz nove dokaze je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." načinjen od strane Osnovnog suda u Bijeljini u kome se konstatuje stanje materijalnog dokaza ubistva, odnosno da je kaiš ruksaka dvostruko presječen, dio nedostaje a veći dio ostatka kaiša je zamrljan uljem ili mašću.
Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su u vrhu dvije fotografije načinjene od strane kriminalističke policije na kojima se takođe vidi dvostruko presječen kaiš a ispod toga su fotografije koje sam načinio nakon preuzimanja, gdje se osim navedenog vidi i nešto što sam tek tada ustanovio a to je da je predmet koji je presjekao kaiš i ubio djevojčicu pokidao i vođicu rajsferšlusa na ruksaku.
I posljednji dokument koji sam poslao gospodinu Čoloviću kao novi dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini iz koga se vidi da to tužilaštvo nema saznanja o tim oštećenjima jer nisu evidentirana u zahtevu policije a nekoliko godina ranije je sudija Marković potpuno lažno tvrdila kako je o tome vođena istraga.
I umjesto da učine sve kako bi se ovaj materijalni dokaz ubistva nevine djevojčice, upotrijebio za krivični postupak, pripadnici mafijaškog klana čine sve da me ubiju i spriječe moje dalje aktivnosti u tom pravcu, zbog čega je Čolović lažirao nadležnost svog tužilaštva i otvorio nelegalan predmet "T17 0 KT 0006630 15" protiv mene 2015. godine, što se razotkrilo nastankom dokumenta "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.".
Rajko Čolović je i tada izveo novu manipulaciju, obmanuvši tužiteljicu Jovanu Tomaš, koja je imenovana tek marta 2017. dok je u prethodnom periodu taj predmet vodio lično Čolović ili neki drugi nepoznat tužilac, (moguće i nedavno ubijeni g. Ninković Dragan).
Zato skrećem pažnju da je 30. juna 2020. ubijen pripadnik tog tužilaštva, gospodin Dragan Ninković a policija je taj zločin odmah predstavila u javnosti kao "samoubistvo" bez ikakvih provedenih istražnih radnji a sve to se desilo nakon nekoliko dana od mog dopisa tužilaštvu u kome sam u nekoliko tačaka između ostalog tražio ime tužioca koji je vodio predmet od 2015.
Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017. uslijedio je nakon višemjesečnih pokušaja provokatora da me odvuku na udaljenu lokaciju i ubiju a ovdje prilažem audio zapis "Agent.mp3" načinjen dvije sedmice prije poziva u to tužilaštvo.
S obzirom dakle da planovi za moje izolovanje u okolini Bijeljine i likvidacija nisu uspjeli, odlučeno je da me na prevaru namame na udaljenu teritoriju, gdje bi timovi ubica imali lak posao, kada bi im bilo javljeno da izlazim iz Tužilaštva.
Međutim, pošto sam dobro poznavao zakone, nisam otišao po tom pozivu nego sam pismenim zahtjevom, zatražio kopiju rješenja o dodjeli nadležnosti i upozorio da se postupak mora voditi pred mjesno nadležnim sudom u Bijeljini za šta nikada nisam dobio kopiju iz tog tužilaštva, nego su nastavljeni pokušaji likvidacije.
Nakon toga 29.11.2017. tačno na moj rođendan, podiže se "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." protiv mene za "povredu ugleda suda" a kao izgovor za nadležnost se navodi "Dopis republičkog tužilaštva od 1. juna 2015. godine".
No da se tim dopisom ne dodjeljuje predmet protiv mene za povredu ugleda suda nego naprotiv, moja krivična prijava protiv više lica vidljivo je iz sadržaja te odluke "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" koju sam dobio direktno od Republičkog tužilaštva naredne 2018. godine.
Iz svega navedenog je vidljivo da Rajko Čolović, neće da radi svoj posao ni kada za to ima sve potrebne pravne preduslove i dokaze a da je sa druge strane, protiv mene pokrenuo predmet, posebne istražne radnje i montirao optužnicu, iako za to nema nadležnost a sve sa namjerom da budem ubijen te predmet zatvoren zbog "zadesne smrti" osumnjičenog.
U svemu tome je saučestvovao i predsjednik suda u Sokocu Luka Borovčanin, (rođak kriminalca Danka Borovčanina, koga sam i prijavio za falsifikovanje sudske presude a koji predmet je dodjeljen u OJTIS, pomenutom odlukom Republičkog tužilaštva) te je lično potvrdio ovu besmislenu optužnicu a onda u "Zapisniku o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS" načinio obilje falsifikata od čega ističem lažiranje prisutnosti tužioca Stanka Nuića, koji uopšte nije bio prisutan, niti se njegovo ime spominjalo od strane gospodina Luke Borovčanina ali na kraju se lažno tvrdi da se gospodinu Nuiću vraćaju dokazi no vidljivo je, ne samo da ne postoji njegov potpis, nego ni njegovo ime nije odštampano na dnu zapisnika.
Samo način na koji je Luka Borovčanin falsifikovao činjenično stanje i lažirao prisustvo jedne osobe - okružnog javnog tužioca Stanka Nuića, pokazuje da se ismijava sudu i da je pretvorio sud u privatni servis mafije. To područje je "logično" centar kriminala u zemlji jer je dodirna zona između najbogatijeg kantona u Federaciji BIH i RS, oblast u koju bježe kriminalni klanovi sa opljačkanim plijenom ili sa tovarima narkotika, bježe u zaštitu saučesnika poput Čolovića, Borovčanina i policijskih komandira, pošto su prethodno likvidirali one pripadnike MUP-a, koji nisu htjeli podržavati njihove kriminalne rednje.
Sud u Sokocu naravno, prema zakonu o sudovima i zakonu o krivičnom postupku, nije bio nadležan da postupa po takvom predmetu za šta je potvrda i dopis "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi da uopšte ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam stranka u postupku te shodno tome nije moglo ni doći do neke odluke o prenosu nadležnosti.
Dodatni dokaz o lažiranju nadležnosti je i dopis sudije Branke Malović "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da ne samo da ne postoji odluka Vrhovnog suda RS o dodjeli nadležnosti, nego u spisu nema ni navodne odluke Republičkog tužilaštva – na osnovu koje je Čolović lažirao nadležnost.
Ovo izjašnjenje sudije Malović je uslijedilo nakon pokušaja mog ubistva 27. septembra 2018. što sam uspio da preživim te o svemu obavijestio Visoko sudsko i tužilačko vijeće, ponovo zatraživši odluke o prenosu nadležnosti koje naravno nisu dostavljene. Imajući u vidu svjedočenje sudije Nine Ratkušić o prijetnjama koje je dobijala od predsjednika suda D.B. koje su se odnosile čak i na prijetnje djeci, osnovano ukazujem da su životi sudije Malović Branke, tužiteljice Jovane Tomaš ali i drugih svjedoka ovih zločinačkih radnji u opasnosti i da je pod hitno neophodno ukloniti pripadnika mafijaškog klana Borovčanin Luku iz svih pravosudnih organa te pokrenuti istražne radnje protiv njega i saučesnika.
U službenoj zabilješci MUP-a "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koja sadrži mnogo lažnih podataka, ipak je navedena činjenica da pripadnici sudske policije nisu uz sebe imali naredbu, nego su me na prevaru pokušali ugurati u vozilo, lažući da trebamo samo do suda u Bijeljini.
Sa druge strane naprotiv u prilogu "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018." koju je lažirao i sačinio kriminalac Borovčanin Danko te naložio 4-ici službenika da potpišu njegove laži, ta ključna činjenica da nisu imali naredbu se izostavlja i navodi da su "postupali po toj naredbi" a na kraju da su me kako kažu "pustili na slobodu" a u stvari u teškom zdravstvenom stanju, izbacili na ulice Sokoca, kao laku metu ekipi plaćenih ubica, koji su čekali u kafeu "Iceberg" između suda i autobuske stanice.
Pripremljenu klopku sam izbjegao, pošto sam predvidio ovaj razvoj događaja i ostavljanje na ulici te sam sačekao više od sat i po, prije nego što sam krenuo prema autobuskoj stanici, tako da se ekipa ubica razišla.
Ostavili su samo jednog da sjedi u kafeu i nadzire te mi je isti prišao, odnosno presreo me ali se u takvom omjeru snaga nije usudio da me napadne.
Dobar dio razbojništva, kriminala i falsifikata, sačinjenih od strane pripadnika kriminalnog klana sam razotkrio u sudskom postupku pred sudom u Bijeljini u predmetu "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji bi trebalo kompletan preuzeti za potrebe istražnih radnji. I sud je svojim "Rješenje-em po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019." konstatovao kršenje zakona od strane pripadnika sudske policije i MUP-a, dok ja sa svoje strane nisam ni na koji način prekršio zakon.
Za svo ovo vrijeme, dok su trajali planovi i pokušaji ubistva, pred sudom u Bijeljini su vođena 3 postupka, gdje je postupajuća bila sudija Jelena Marković i u svakom od njih sam zahtevao omogućavanje prava garantovanih Ustavom, prije svega iz člana 23, da mi se sudskom naredbom uruči materijal koji su državni organi prikupljali o meni, posebno ističući da mi je život direktno ugrožen, da se pokušava moje ubistvo ali i da je nadležnost organa u Istočnom Sarajevu lažirana, te da bi sud, odnosno sudija Marković, poštujući prava garantovana Ustavom, morala obezbjediti materijal, koji bi pokazao lažiranje i zaustaviti pokušaje likvidacije što je ista uporno odbijala sa učestvujući u planiranjima i pokušajima ubistva.
Iz obilja dokumenata na tu temu prilažem nekoliko i to : "Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Prijedlog za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P", "Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja po 80 0 Mal 080317 16 Mal" i "Zahtjev za izuzeće sudije u predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal".
Sudija Marković, inače uvijek bahata i osiona prema meni, kada sam istakao da sam odvučen na Sokolac u sud koji nije nadležan, veoma blago mi se obratila, zatraživši da joj opišem taj događaj, što bi inače bilo veoma čudno sa njene strane, no uvjeren sam da je ta radoznalost zbog toga, što joj nije bilo jasno kako sam uspio preživjeti.
I za kraj ove krivične prijave, prilažem još nekoliko dokumenata o ulazi Rajka Čolovića. Na prilogu "Potpisi i pečati", kada se analiziraju ti potpisi, mora se zaključiti da je vrlo vjerovatno, Čolović osim nadležnosti, lažirao i potpis okružnog tužioca Jovane Tomaš na samoj optužnici.
Za potrebe pomenutog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini sam po sugestiji postupajućeg sudije Lazarević Siniše, zatražio od Tužilaštva u Istočnom Sarajevu, (Zahtjev i obavještenje za OJTIS) informacije i dokumente, koji ponovo nisu dostavljeni no to me nije spriječilo da dokažem teške kriminalne radnje više državnih službenika a u stvari pripadnika mafijaškog klana.
Identične zahtjeve sam uputio i Sudu u Sokocu, MUP-u, te sudskoj policiji a informativno dostavljeno i Vrhovnom sudu RS, (Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.) gdje sam zatražio pravni osnov djelovanja svih tih organa dana 27. septembra 2018. na šta niko od njih nije dostavio niti jedan dokument što najbolje pokazuje o kakvom se smišljenom razbojničkom napadu radilo.
I posljednji dokaz, koji dodatno ukazuje da je osoba Jelena Marković smišljeno saučestvovala u planiranju mog ubistva su njeni "Dopisi o ročištima" kojima "obavještava" da su dve rasprave zakazane za 9. april 2018. odgođene zbog navodne "greške" kada postupajuća sudija, odnosno Jelena Marković ne radi.
Smatram da je ta navodna - dvostruka greška, tehnički nemoguća a konkretno u ovom slučaju 09.04.2018. sam već trebao biti ubijen prema planu mafijaškog klana s obzirom da sam nekoliko dana ranije trebalo da se pojavim u Sokocu, gdje je planirana likvidacija ali to se nije desilo, jer nisam otišao...

PRILOZI

UDT 18065-18 od 30.12.2020.; UDT DI 009312 19 od 27.01.2020.; Odluka po T 17 0 KT 0004186 13; Pritužba na T 17 0 KT 0004186 13; Obavjest po T 17 0 KTP 0004186 13 od 05.07.2017.; Novi dokazi u predmetu T17 0 KT 0004186 13; Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.; Snimci dječjeg ruksaka; Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.; Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15 od 22.06.2017.; T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.; RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15; Zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. po 89 0 K 058509 17 KPS; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.; Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.; Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Prijedlog za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P; Prijedlog za sudsku mjeru obezbjedjenja po 80 0 Mal 080317 16 Mal; Zahtjev za izuzeće sudije u predmetu 80 0 Mal 080317 16 Mal; Potpisi i pečati; Zahtjev i obavještenje za OJTIS; Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.; Dopisi o ročištima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902