utorak, 20. travnja 2021.

ZAHTJEV DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Veza : Zabilješka SP 1774/18 od 27.09.2018.; Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.; Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr i Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr.

DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Ustava RS i ZKP-u :

ZAHTJEV DIREKTORU SUDSKE POLICIJE

Kopija će biti informativno proslijeđena Vrhovnom sudu RS. Od Predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske kao organa koji upravlja i odgovora za zakonito postupanje sudske policije ne traži se nikakav odgovor niti reakcija na ovaj konkretni dopis, nego samo očekujem da će pratiti radnje direktora policije i u skladu sa njima te dokazima koje dostavljam sada, odnosno koji su dostavljani ranije, preduzeti potrebne radnje da bi odgovorni za teška krivična djela bili hitno uklonjeni sa službenih pozicija i da bi odgovarali pred zakonom za svoje zločine.
Istovremeno se dopis u skladu sa njihovim ovlaštenjima dostavlja :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Ovaj zahtjev za pristup informacijama se šalje direktoru sudske policije i istovremeno tužilaštvu Bosne i Hercegovine kao krivična prijava zbog kontinuiteta napada na moja prava i život od strane komande sudske policije, zbog dokaznog materijala koji sam razotkrio o ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u Bobar grupu i prikrivanja ovih teških krivičnih dijela. I dalje veliki broj pripadnika mafijaškog klana, konstantno pokušava da me ubije a komanda sudske policije im cijelo vrijeme pomaže i štiti, prikrivajući dokumentaraciju i njihova imena te me stalno izlažu životnoj opasnosti a sa druge strane otežavaju poziciju u sudskim postupcima.
Stoga u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, pravima iz Ustava i Zakona o krivičnom postupku od komande sudske policije tražim odgovore na sledeća pitanja te :

ZAHTJEVAM

- Ko je i sa kojim razlogom, pripadnicima sudske policije u Bijeljini saopštio laž da je Osnovni sud u Bijeljini, zatražio prenos nadležnosti u postupku protiv mene za "povredu ugleda suda".
- Ko je je i sa kojim razlogom, službenicima sudske policije u Bijeljini saopstio laž da je Vrhovni sud Republike Srpske, prenio nadležnost u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" na Osnovni sud u Sokocu.
- Da li su službenici sudske policije, kada su me zajedničkom akcijom sa pripadnicima kriminalističke policije i asistencijom doušnika, preseli 27.09.2018. saopštili komandi da sam ih upozoravao, kako krše zakon jer mi ne uručuju nikakvu naredbu, lažu da trebamo do suda u Bijeljini i da su predmeti nelegalni, montirani sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i ostavljen tamo kao laka meta timu plaćenih ubica.
- Da li su vam službenicima sudske policije saopštili da su me skupa sa pripadnicima MUP-a, napali kukavički s leđa i kada sam dobrovoljno ponudio da mi stave lisice, prilikom ulaska u zgradu divljački su mi gurali glavu prema zemlji, što je izazvalo dodatne i izuzetno teške tegobe i gušenje a koje tegobe inače imam zbog polena ambrozije - ili zbog zaprašivanja iz aviona i drugim oblicima trovanja, što se lažno predstavljalo kao alergija na ambroziju a danas kao "korona".
- Da li vam pripadnici sudske policije saopštili da sam preko 20 puta u Policijskoj stanici Bijeljina II, tražio hitnu medicinsku pomoć te su me isti predali sudskoj policiji, saopštivši da će me SP odvesti u hitnu pomoć na osnovu dogovora koji su postigli a to sam naveo u krivičnoj prijavi protiv pripadnika MUP-a od 24.05.2019. godine.
- Da li su vam službenici sudske policije saopštili da sam nakon izlaska iz Policijske stanice Bijeljina II, više puta od njih zahtijevao da me odvezu u hitnu pomoć, jer imam teških problema sa disanjem i gušim se.
- Službenici su se zaustavili pred zgradom sudova u Bijeljini te otišli u komandu a kada su se vratili na moj ponovni zahtjev su rekli da samo moraju izvršavati dobijenu naredbu i transportovati me na Sokolac te postavljam pitanje da li je nalog da mi se ne ukaže hitna pomoć doneo neko iz komande sudske policije ili osoba izvan sudske policije i konkretno ime te osobe.
- Zbog čega su me službenici sudske policije izbacili na ulicu u Sokocu, iako sam ih upozoravao da je upravo to plan da budem tamo ostavljen kao laka meta, umjesto ako već sud i tužilaštvo nisu odredili pritvor da me vrate natrag u Bijeljinu gdje svejedno idu.

Ostavljanje na ulici u Sokocu, gdje je između suda i autobuske stanice već čekala ekipa plaćenih ubica, nedvosmisleno znači da je komanda sudske policije saučestvovala u pokušaju mog ubistva, kao što godinama saučestvuje u pokušajima prikrivanja ubistva Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice, koje se desilo, prilikom šverca narkotika u čemu takođe saučestvuje komanda sudske policije.
Alternativno, direktor sudske policije umjesto odgovora na ova pitanja, koja komandu sudske policije direktno dovoze u vezu sa teškim krivičnim djelima, može na moj mejl poslati kopije slijedećih dokumenata te :

ZAHTJEVAM

1. Prijedlog Osnovnog suda u Bijeljini za Vrhovni sud, kojim se traži izuzeće tog suda u predmetu protiv mene za "povredu ugleda suda" i prenos nadležnosti na neki drugi sud.
2. Odluka Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom se predmet protiv mene za "povredu ugleda suda", dodijeljuje u rad Osnovnom sudu u Sokocu.
3. Odluka Republičkog tužilaštva RS, kojom se predmet protiv mene, konkretno za "povredu ugleda suda" dostavlja na postupanje Tužilaštvu u Istočnom Sarajevu ili čak bilo kakva druga odluka RTRS o dodjeli predmeta i prenosu nadležnosti na OJTIS u kojoj je navedeno da sam ja prijavljen za bilo koje krivično djelo.

Sudska policija Republike Srpske je u direktnoj vezi sa Vrhovnim sudom RS, odnosno lično Predsjednik vrhovnog suda, upravlja radom sudske policije te će vam biti lako doći do navedenog dokumenta ako postoji. Takođe postoji Okružni centar sudske policije u Bijeljini, koji će na isti način lako moći da dođe do prijedloga Osnovnog suda za prenos nadležnosti a o čemu su službenici sudske policije pričali da je podnesen prijedlog i izvršen prenos nadležnosti. Sve ove teme bile su predmet dokaznog postupka "80 0 Pr 100636 18 Pr" pred sudom u Bijeljini, gdje sam dokazao krivična djela, gnusne laži i falsifikate pripadnika sudske policije a po nalozima komande sudske policije.

PRILOZI

Sudska policija RS - struktura, Prijava protiv terorista iz komande sudske policije - mejl, Zašto sudska policija štiti zločince - mejl, Rješenja 80 0 Pr 100636 18 Pr, Sudska policija SU-SP-623-18 od 03.01.2019., Komandi sudske policije o učešću Borovčanin Danka u planiranju ubistva, Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018., Zahtjev za informacije 114, Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Deurić pušten na slobodu od 17.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902