nedjelja, 30. listopada 2022.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GENERALŠTABA MAFIJAŠKOG KARTELA UNUTAR POLICIJE I SAUČESNIKA

Praktično u PU Bijeljina se tvrdi da u radno vrijeme ne postoji niko ko bi komandovao kriminalističkom policijom, niti bilo ko da reaguje na prijavu, ubistva, pljačke, pronalaska kesa sa opljačkanim novcem ili narkoticima ili čak na neku informaciju da 40 britanskih agenata sprema otmicu jednog od šefova kartela, Dodik Milorada, ne bi bilo nikoga da reaguje. Konstantnim nepostupanjem i prikrivanjem podataka i dokaza, MUP pokazuje da je u startu svjesno prikrio ovaj zločin, nakon čega je pobijeno više svjedoka kako ovog tako i drugih teških krivičnih djela od kojih su uz već pomenute najpoznatija ubistva Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i Miloša Ostojića...

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

(VSITV-U / USTAVNOM SUDU / VRHOVNOM SUDU / PREDSJEDNIKU RS / OKRUŽNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA / TUŽILAŠTVIMA / GRAĐANIMA)
U uvodu podsjećam na to kako me je takozvani MUP RS napao i uz psovke i uvrede prijetio ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina : "Bježi odmah odavde dok te nisam izbacio. Nije važno ko sam ja, kažem ti da sebi ne praviš probleme a već si se u dovoljno problema uvalio. Nemaš pojma šta će ti se desiti, ubićemo te ako ikad više dođeš tražiti neka prava - marš odavde i ne vraćaj se više." Ovo je sažetak događaja iz koga se vidi da sam pitao za ime ali se "ljubazni" pripadnik MUP-a nije htio predstaviti. Sve su posmatrali nekoliko uniformisanih policajaca, koji ne samo da nisu zaustavili napadača, nego kada je pobjegao na sprat, nisu htjeli sačiniti zabilješku o napadu niti da otkriju njegovo ime. S obzirom da ni nakon 3 godine i više desetina pismenih obraćanja uz krivične prijave, komanda MUP-a neće da se distancira od ovog i drugih mnogo težih povezanih krivičnih djela, jasno je da je kompletna policija, klasična zločinačka teroristička organizacija te je u skladu sa uvodnom odredbom, svaki pripadnik MUP-a RS, počinilac krivičnih djela - čak potencijalni ubica, te mi je nadalje ostala jedina opcija da prema njima u slučaju bilo kakvog napada na moj život ili pravne interese, primjenim "nužnu odbranu" i "krajnju nuždu". PODSJEĆAM DA JE NA SLIČAN NAČIN POLICIJA PRIJETILA MILANU VUKELIĆU A NEKOLIKO MJESECI KASNIJE JE RAZNESEN EKSPLOZIVOM ISPRED ZGRADE MUP-A I NARAVNO SVE DO DANAS 15 GODINA NAKON TOG ZLOČINA, KRIJU SE UBICE I NALOGODAVCI. Zanimljiva je konstatacija napadača da sam se "uvalio u probleme već dovoljno" što pokazuje da je upoznat sa prethodnim višegodišnjim planovima i pokušajima da me ubiju i zato što nisu uspjevali, toliko su iznervirali pojedine osobe da nisu mogli suzdržati bijes te sam napadnut javno u zgradi Bijeljinske policije. U međuvremenu je ubijeno više svjedoka krivičnih djela, koje sam opisivao ali je uz pomoć stranih istražnih službi, razotkrivena monstruozna zločinačka mreža unutar policije, odgovorna za brojna ubistva, promet i prodaju narkotika kao i sve druge oblike kriminala. Na žalost, većina od članova kartela je još uvjek na slobodi i predstavlja opasnost za druge svjedoke. Nekoliko puta sam u prethodnom periodu sugerisao Tužilaštvu BIH da hitno preduzme mjere i zaštiti službenike sudova i tužilaštva, bilo da su nevini svjedoci ili su i sami činili krivična djela, jer vrh mafije neće oklijevati da ih ubije. Smišljenim kršenjem zakona - prikrivanjem počinilaca i dokaza krivičnih djela, nepostupanjem po obavezujućoj odluci Predsjednika RS, napadima na moja prava garantovana ustavom i zakonima a posebno prava iz člana 23 Ustava RS, MUP RS, ne samo da mi konstantno ugrožava život, nego su odgovorni i za više ubistava drugih osoba od kojih ću neka pomenuti u nastavku. Ova i više prethodnih krivičnih prijava koje sam poslao se odnose na više krivičnih djela izvršenih nakon ubistva djevojčice Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a sva izvršena sa ciljam prikrivanja tog zločina i pokušajima mog ubistva. Iako bi neka od njih, kao lažno prijavljivanje i falsifikovanje sudskog rješenja iz 2010-te, u drugim okolnostima zastarjela - s obzirom na članove navedene u uvodu, Tužilaštvo ih sve treba imati u vidu i tretirati kao JEDINSTVENU CJELINU, zločinačke aktivnosti pripadnika mafijaškog kartela, odnosno "Terorizam" te više drugih krivičnih djela iz KZBIH I KZRS, kao što su " Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja", "Samovlašće", "Produženo krivično djelo", "Napad na ustavni poredak" i druga zbog kojih se podnosi :

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV GENERALŠTABA MAFIJAŠKOG KARTELA UNUTAR POLICIJE I SAUČESNIKA

PRIJAVA PROTIV PRIPADNICE MAFIJE "M.Š." Dana 29.06.2022. u vrijeme od oko 11:30 do 12:30, bio sam u PU Bijeljina i tražio da MUP postupi po obavezama iz zakona, konkretno po materijalu sadržanom u prilogu "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima" čiju sam kopiju doneo te predočio uz relevantne članove Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, "Kontrola nad radom Ministarstva - Kontrolu nad radom Ministarstva ostvaruju predsjednik Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, odnosno Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, Vlada, Ustavni sud, redovni sudovi i građani." te "Odnosi sa predsjednikom Republike Srpske - (1) Odluke i smjernice predsjednika Republike Srpske iz oblasti bezbjednosti sprovodi Ministarstvo, u skladu za zakonom. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava predsjednika Republike Srpske o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana."
U startu sam im predočio i javno iznesene stavove ministra UP - prilog "Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020." koje su iznesene neposredno po nastanku pomenutog dopisa iz kabineta Predsjednika RS. Ovim nastupom se kako sam shvatio, ministar distancirao od kriminalnih radnji i upozorio sve službenike ne samo da su dužni raditi po zakonu nego i odbiti svaku nezakoniti naredbu. Ministar je u stvari protumačio član 28 iz ZOPIUP-a iz koga od 4 stava izdvajam "(2) Policijski službenik nije dužan da izvrši naredbu ukoliko bi time učinio krivično djelo po krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine". Nu ulaznom šalteru i u dežurnoj službi su se nalazili službenici MUP-a, Zarić i Hamidović, koji su bili korektni i pristojni te me je Hamidović pitao šta tražim od njih da se uradi na šta sam odgovorio da postupe po obavezi iz zakona i odlukama Predsjednika republike te da su to morali uraditi prije više od 2 godine. Da sam i tada i ranije upozoravao da su u životnoj opasnosti brojni svjedoci kriminala no uprkos tome je oko mjesec i po nakon nastanka dopisa, smrtno stradao OJT iz Istočnog Sarajeva g. Dragan Ninković, potom krajem marta 2021-e, sudija Borovčanin Luka iz Sokoca te na kraju, krajem marta 2022-e, načelnik policije Radenko Bašić i da su svi svjedoci nekog od segmenata krivičnih djela koja sam opisivao i sadržanih u dopisu Predsjednika RS. To su na žalost samo osobe na značajnijim pozicijama u državnim organima a broj stradalih svjedoka je mnogo veći i za njihovu smrt je odgovornost isključivo na MUP-u, koji umjesto da štiti zakon, prema podacima dostavljenih iz Europola, aktivno radi na prometu i distribuciji narkotika a svaku istragu o tome opstruiše i uklanja svjedoke i dokaze. Sve ovo sam i nešto detaljnije ispričao prisutnim službenicima a osim pomenutih su bile prisutne i 2 službenice, koje su samo slušale i nisu komentarisale te ih nisam ni pitao za imena niti ih navodim. Vidljivo je bilo da su svi upoznati sa onim o čemu sam govorio i da im je veoma neprijatno zbog činjenice da su i oni pripadnici MUP-a a u kome ne učestvuju u kriminalu niti su to željeli a praktično kompletan komandni vrh, većina načelnika i inspektora su policiju pretvorili u zločinačku terorističku organizaciju, zbog čega su iz zemlje pobjegle stotine hiljada ljudi a na hiljade ih je stradalo. Potom sam službenicima PS Bijeljina saopštio da vezano za pomenuti dopis se od njih traži da saopšte ime osobe koja me je uz psovke i uvrede, napala fizički obema rukama 22.05.2019. istovremeno prijeteći da ću biti ubijen te sve dok ne dobijem dokument sa imenom napadača, PS Bijeljina ima status saučesnika, kako u tom krivičnom djelu tako i onima koji su mu prethodili i uzrokovali sam napad. Službenik Hamidović je potom pitao gdje se dogodio taj napad - da li zato kako bi ustanovio mjesnu nadležnost ili konstatovao da oni ne mogu biti saučesnici krivičnog djela na nekom stadionu, u šumu, njivi i slično na šta sam ga obavjestio da se taj napad na mene desio tu u zgradi na dva metra od ulaznih vrata dežurne službe dok su sve to posmatrali prisutnih 4 uniformisana službenika, koji niti su reagovali sami ni nakon mojih zahtjeva da sačine zabilješku o napada i saopšte ime, što i PS Bijeljina i kompletan MUP, nakan toga i trajno obilježava kao zločinačku organizaciju i to ne samo zbog tog napada i prijetnji ubistvom nego zbog brojnih drugih zločina za koje je odgovorna policija. Zatim sam prisutne upoznao da i prije i nakon toga pripadnici kartela unutar MUP-a pokušavaju da me ubiju i to predstave kao zadesnu smrt, samoubistvo i slično a kada dođem onda se kriju i traže da se laže kako nisu tu. Zatražio sam da se obavjeste inspektori Dejan Minić, (vezano za događaje od 27.09.2018.) kada su pojedini pripadnici policije planirali i pokušali da me ubiju uz sadejstvo saučesnika iz Istočnog Sarajeva, gdje su tadašnji glavni tužilac i predsjednik suda lažirali nadležnost te bez po zakonu obaveznih odluka RJTRS i Vrhovnog suda RS, otvorili nelegalne predmete protiv mene za "povredu ugleda suda" koji su bili u stvari samo sredstvo za pripremu likvidacije.
Tada je Minić, (vezano za pomenuti nastup ministra) činio krivična djela i tražio od službenika PS Bijeljina II da rade isto, odnosno da krše zakonske propise, falsifikuju dokumentaciju i opise događaja, te da ne provjeravaju moje tvrdnje o lažiranju - telefonski u Vrhovnom sudu i RJTRS i da ne pozivaju hitnu pomoć, koju sam tražio zbog gušenja a da u dokumentaciji lažno napišu da sam se odbio izjasniti. Sve to naravno po nalozima viših komandnih struktura iznad Minića a sa osnovnim ciljem da budem odvučen na Sokolac i ostavljen na ulici kao laka mete ekipama ubica, koje su prethodnih mjeseci i godina bezuspješno pokušavali da me izoluju i ubiju na teritoriji opštine Bijeljina. U postupku 80 0 Pr 100636 18, pred sudom u Bijeljini sam dokazao pomenuti kriminal i predao dokaze potekle od Vrhovnog suda, RJTRS i VSTV-a, dok ni MUP, ni glavni tužilac ni predsjednik suda nisu ni na zahtjev VSTV-a dostavili rješenja o dodjeli nadležnosti, koje nisu ni imali te su smjenjeni sa tadašnjih pozicija a potom je došlo i do stradanja svjedoka iz organa u kojima su radili, među kojima i sam bivši predsjednik Borovčanin Luka je nakon smjene nađen obješen a ta se činjenica smišljeno sakrila od šire javnosti dok se za uži krug to lažno predstavilo kao samoubistvo.
Veza prva dva ubistva je dakle jasna a šta je znao i zašto je ubijen načelnik Bašić sam objasnio u prethodnim prijavama Tužilaštvu BIH ne dostavljajući priloge policiji, kako time krivci ne bi bili upoznati sa detaljima i povećali opreznost. To se pokazalo ispravnim jer je nedavno došlo do prvo prikrivenih i uvijenih prijetnji "STOTINA ČESTITIH I UGROŽENIH POLICAJACA" pripadnicima pravosuđa a ubrzo nakon toga i ozbiljnih prijetnji iz redova policije što ne čudi jer su uspaničeni nakon objavljivanja podataka o njihovoj ulozi u prometu narkotika. Inače u tekstovima koje objavljuje novinar Vasković se MUP, opisuje kao narko kartel što je suviše blag i površan opis jer nisu u pitanju samo narkotici nego brojna druga krivična djela koje organizuje i nadzire MUP u sadejstvu sa lokalnim klanovima, koje stvaraju pojedini zločinci iz policije. I na kraju pojašnjenja službenicima sam zatražio da se obavjesti inspektor Stanko Stanišić, zbog uloge u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo, kada su pripadnici kartela švercovali narkotike sa područja Sarajeva u Bobar grupu te uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice - dječji ruksak koji su potom oprali hemijskim sredstvom te sakrili iz istrage, odnosno kako se pismeno izjašnjava tužilaštvo o tome nemaju saznanja jer to policija nije evidentirala.
Pojasnio sam da MUP, ima obavezu ustanoviti da li je Stanišić Stanko, sačinio ikakav dokument o tome i ako jeste ko je odgovoran za njegov nestanak a ako nije to bi bilo sprečavanje dokazivanja i smišljeno prikrivanje ubistva i krijumčarenja - što je očigledno slučaj te bi MUP bio obavezan da to tretira kao novi dokaz te da se u sadejstvu sa Tužilaštvom i obavezom iz ZKP-u uz novi dokaz ponovo pokrene istraga. Konstantnim nepostupanjem i prikrivanjem podataka i dokaza, MUP pokazuje da je u startu svjesno prikrio ovaj zločin, nakon čega je pobijeno više svjedoka kako ovog tako i drugih teških krivičnih djela od kojih su uz već pomenute najpoznatija ubistva Davida Dragičevića, Slaviše Krunića i Miloša Ostojića. Stavio sam do znanja da pomenuti inspektori Minić i Stanišić, učestvuju u prikrivanju kriminala - da se kriju ali da moguće danas nisu na poslu te da se u tom slučaju obavjesti ured načelnika kriminalističke policije, zamjenik i svi drugi koji su u zgradi, nadležni da postupe ne samo po eventualnom događaju tog dana nego su morali reagovati prije više od dvije godine po prijemu materijala iz ureda Predsjednika RS ali i ranije na moja brojna pismena i usmena upozoravanja i zahtjeve. Od strane prisutnih službenika mi je potom saopšteno da su inspektori Minić i Stanišić na odmoru, da je na odmoru i načelnik Srđan Gajić a da ne postoji niko ko obavlja posao njegovog zamjenika, niti da preuzima tu dužnost u slučaju da načelnika nema. Praktično u PU Bijeljina se tvrdi da u radno vrijeme ne postoji niko ko bi komandovao kriminalističkom policijom, niti bilo ko da reaguje na prijavu, ubistva, pljačke, pronalaska kesa sa opljačkanim novcem ili narkoticima ili čak na neku informaciju da 40 britanskih agenata sprema otmicu jednog od šefova kartela, Dodik Milorada, ne bi bilo nikoga da reaguje. Upoznao sam službenike Zarića i Hamidovića da ću podnijeti prijavu i o svemu obavjestiti Tužilaštvo BIH te da ako to bude smatrano za potrebnim može biti zatraženo i njihovo svjedočenje o tome da MUP nije i neće da postupa po obavezama iz zakona i da u sred radnog vremena, saopštavaju da nema nikoga ko bi mogao postupati po bilo kakvoj prijavi ili krivičnom djelu. Skrenuo sam pažnju da su i životi pomenutih inspektora ali i drugih osoba ugroženi te da je manji problem za njih što bi mogli biti uhapšeni a da mnogo ozbiljnija opasnost po njih, dolazi iz vrha kartela, koji bi da bi spriječio njihove izjave i svjedočenje pred tužiocima, neće oklijevati da ih ubije kao i ranije pomenute žrtve. Iako mi je saopšteno da nikoga nema u kriminalističkoj policiji, nakon mog odlaska je angažovan jedan od njihovih doušnika da me "slučajno" sretne i eventualno sazna sa kim se sastajem, odnosno koga treba da obavjestim o tome šta se dešavalo u PU Bijeljina. Inspektori u kriminalističkoj policiji, naravno nikada nisu prisutni kada treba raditi nešto zakonito ali zato neprekidno prave planove kako da me ubiju, kuda i uz čiju pomoć da transportuju narkotike, gdje i koliki "reket" da naplate i druge slične redovne aktivnosti. Sutradan sam telefonski pozivao i obavjestio, Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu te predsjednika suda u Sokocu, upoznavši ih sa činjenicom da sam podneo više krivičnih prijava i posebno u novijima tražio hitnu reakciju i zaštitu svjedoka od strane Tužilaštva BIH, da smatram kako su ugroženi još neki pripadnici tih organa te da lično procjene imaju li moja upozoravanja osnova i preduzmu aktivnosti na povećanju zaštite osoblja. Razgovori sa osobljem tužilaštva i suda kao i sa samom sadašnjim predsjednicom su bili korektni i vjerujem da je shvaćena ozbiljnost situacije. Prilog "Pozivi 30.06.2022." pokazuje koji su brojevi pozivani u koje vrijeme, koliko su trajali i sve je automatski snimljeno. Portparol PU Bijeljina na više poziva nije bio uz telefone navedene na sajtu 055225450 i 065963161, dok je Portparol MUP-a - 051338937, takođe korektno saslušala moje upozoravanje te saopštila da je sve zabeležila no poziv u ured direktora policije se pokazao kao razgovor ne sa policijskim organom nego sa portparolom mafije. S obzirom da je prema podacima dostavljenim iz Europola o kontaktima između članova kartela, direktor policije imao kodni naziv "general" tako sam i ovaj dopis naslovio kao "prijava protiv generalštaba" a službenica kojoj sam se predstavio i pitao za njene ime je odbila da se predstavi pa sam joj zato dao alternativno ime "MADAM ŠARKA" u daljem tekstu M.Š. što u prvom djelu pokazuje da se radi o jednoj ženi, dami koliko to ona može da se nazove a u drugom djelu opisujem njen karakter. Podsjećam da sam neposredno prije napada i prijetnji ubistvom 22.05.2019. upitao pripadnika MUP-a u civilu kako mu je ime te je i on tada takođe odbio saopštiti identitet pa sam ga alternativno nazvao "batinaš" a potom MUP, krije ne samo njega nego i mnogo ozbiljnija krivična djela što preme odredbama iz zakona koje sam citirao u uvodu i službenicu M.Š. i sve druge koji pružaju pomoć direktnim izvršiocima, čini saučesnicima i saizvršiocima počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone pa do nepostupanja po obavezujućem dopisu Predsjednika što uz trenutna izvršavanja naredbi jednog od šefova političkog krila mafije Dodik Milorada, predstavlja praktično državni udar i napad na ustavni poredak. Dakle, nakon što se osoba M.Š. javila na telefonski broj 051334310, obavjestio sam je o pomenutom dopisu Predsjednika RS te stradanjima svjedoka za šta je direktno odgovoran MUP, na šta je službenica reagovala sa "DOBRO" kao da se radi o epohalnom uspjehu policije. Zatim sam je direktno pitao da kaže svoje ime što je izbjegla i identifikovala se samo pozicijom - tehnički sekretar u kabinetu direktora policije. Rakla je da ZNA za moja stalna pismena upozoravanja i to dodatno ukazuje na odgovornost ureda direktora policije odnosno "generala" i same osobe M.Š. Dalje na moje obavještavanje da u radno vrijeme nema načelnika kriminalističke policije u PU Bijeljina niti bilo koga drugog, dotična sad i vidovnjakina, kaže da su imali drugih obaveza, (ne dozvolivši da ispričam kako su svi navodno na odmoru) i da ne mogu čekati samo mene. Što se tiče tih drugih "obaveza" osim stalnih transporta narkotika kojima su zauzeti i o čemu sada neću prilagati tekstove, može su u prilogu "Objavljen dio prepiske policajaca sa ortacima iz mafijaškog kartela" vidjeti da je policija umješana i u krađe automobila te prikrivanja počinilaca i dokaza izvršenja. Pominje se i zaplijena droge u Bijeljini te namjera da "isprepadaju" uhapšenog što je standardni metod rada zločinaca iz MUP-a, koji koriste, podmetanja, ucjene i zastrašivanja da bi stvarali mreže narko dilera kojima komanduju a u ekstremnim slučajevima ih koriste za pripreme i izvršavanje likvidacija. Osoba M.Š. opravdava i brani svoje saučesnike u zločinima na šta sam joj rekao da nije njihov advokat a potom mi savjetuje da se pismeno obratim i zakažem sastanak preko sekretarice. Uz podsjećanje da nisam uopšte tražio ni pominjao sastajanje sa bilo kim niti me to zanima, nego ZAHTIJEVAM da policija radi prema obavezi iz zakona i posebno po materijalu iz ureda Predsjednika RS još od prije više od 2 godine, ističem da sam nekoliko desetina puta pismeno obavještavao osim Tužilaštva i MUP, te je svaka opaska bilo koga o nekim novim pismenim obraćanjima besmislena i usmjerena isključivo na zaštitu i opravdavanje bezakonja i kriminala koji čini velii broj pripadnika MUP-a pod komandom Direktora policije i Dodika, kao formalno vrhovnog šefa kartela. Konstatujući i sama M.Š. da je to njihova dužnost, dotična potvrđuje moj stav ali onda dodaje da nikoga ne može natjerati da rade na šta je pitam - DA LI STE VI DIREKTOR POLICIJE. Tek na kraju prije nego što je prekinula vezu je osoba M.Š. saopštila da će prenijeti direktoru policije - a šta to ko zna jer nije ni saslušala upozoravanja o opasnosti po život drugih svjedoka što je bila osnovna namjera a drugo je činjanica da u PU Bijeljina prema njihovim informacijama nema ni načelnika ni bilo koga drugog ko bi obavljao taj posao u sred radnog vremena i to ne jednog dana nego preko 2 godine ako se samo računa datum dopisa iz ureda Predsjednika a suštinski je to mnogo duže. Uspio sam još samo da skrenem pažnju osobi M.Š. da od nje ne tražim nikakve savjete a da li je čula da ću podnijeti krivičnu prijavu i protiv nje nije sasvim jasno jer je zalupila slušalicu. Dakle, dotična je imala obavezu da sasluša i evidentira ono što joj se namjerava saopštiti i to prenese direktoru a ne znajući već za moja pismena obraćanja, dijeli savjete meni šta treba da radim i ponovo pišem. Odnosno u prethodnim mjesecima i godinama su trebali, osoblju policijskih uprava, pismeno i usmeno objasniti kako trebaju da rade a ako su već imali dobru volju i želju da meni nešto sugerišu, onda su to trebali da urade pismeno što bi ostavilo trag i bilo pisani dokaz, na stranu to što ova i ovakva policija ima status počinioca krivičnih djela i svaka dalja opstrukcija predstavlja novo krivično djelo. MUP, dakle ima status terorističke zločinačke organizacije i od njih ne tražim ni zaštitu ni pomoć ni savjete, nego ZAHTIJEVAM da ne krše zakon, da sprovode sve na šta su obavezni te upozoravam da će krivično odgovarati za krivična djela koja čine. Ovaj poziv uredu direktora i naredni koji ću opisati je u stvari dodatni dokaz gdje je centar kriminala i koga treba hitno pritvoriti a to su i direktor i M.Š. ali i Dodik 1 i Dodik 2 te sugerišem Tužilaštvu da to hitno učini. Primjerak prijave ću poslati i na adresu direktora, odnosno osobi M.Š. koja u stvarnosti može biti i neka S.S. (što ne znači "Simpatična Službenica" naprotiv) ali sigurno da neće biti problem Tužilaštvu BIH da ustanovi njen pravi identitet. Da li će biti prihvaćena moja sugestija ili ne to neće izmjeniti osjećaj straha koji i M.Š. i direktor i mnogi drugi imaju svakog dana svakog trenutka dok su budni a onda i u noćnim morama kada sanjaju a po danu očekuju da će na ulazna vrata zakucati oni koji će ih pohapsiti. I to nije ono najgore jer šefovi kartela su svjesni da će ona i mnogi drugi kada završe u pritvoru, ostati bez "otrovnih zuba" i samo sa jezikom te će ispričati sve što znaju za povoljniji tretman i blaže kazne a Dodik Milorad je spreman da pobije ne samo sve službenike ureda direktora policije nego i cjele policijske stanice, tužilaštva ili suda, samo da bi spriječio hapšenje pripadnika porodice i sebe, mada vjerovatno još uvjek smatra da je lično nedodirljiv. Suštinski to znači da svaki svjedok zločina mafijaškog kartela ima pred sobom mogućnost da se susretne sa službenicima koje su Tužilaštvo i sud poslali da ih pritvore ili sa plaćenim ubicama mafijaškog kartela Dodika Milorada, koga citiram : “SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama. To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!” Ovo je bukvalno javni nalog za likvidacije a kako se ta "borba" odvija u praksi, pokazali su zločinci iz MUP-a, koji su u sadejstvu sa saučesnicima iz Istočnog Sarajeva, montirali nelegalne predmete protiv mene sa ciljem da me ubiju.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Pozivi 30.06.2022.; Objavljen dio prepiske policajaca sa ortacima iz mafijaškog kartela, Lukač najavio - istraga ubistva Radenka Bašića proširiće se na neke pripadnike mup-a rs-a, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.: Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Direktoru policije o organizovanom kriminalu službenika ministarstva, Obavijest načelniku o kriminalu u policijskoj upravi Bijeljina, Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902