subota, 5. studenoga 2022.

SPECIJALNE VEZE POLITIČKO POLICIJSKIH MAFIJAŠKIH KARTELA

Policija u praksi nema nikakve veze sa zakonom i ne zanimaju je obavezujuće odluke aktuelnog Predsjednika RS, nego se ponaša kao privatni mafijaški servis Dodik Milorada. Ali to što se Dodik u javnosti ponaša kao seoski kabadahija i javno izdaje naredbe svima pa i policiji ne znači da je zaista on vrhovni šef jer se obično takvi kriju u sjenci a političare postavljaju kao marionete kojima komanduju ucjenama i strahom. Poznato mi je da policija ne stvara i komanduje samo gradskim kartelima, navijačkim grupama i slično nego kreiraju i komanduju svim političkim strankama i većini udruženja građana a ljudi poput mene kojima ne mogu upravljati niti ih zastrašiti su rijetkost i obično ih ubijaju - po mogućnosti prikriveno, "zadesno", "samoubistva", "infarkti", "prirodna smrt" uz pomoć otrova i slično a ako to nije izvodljivo onda se prelazi na hladno i vatreno oružje ili čak eksploziv...

SPECIJALNE VEZE POLITIČKO POLICIJSKIH MAFIJAŠKIH KARTELA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

(VSITV-U / USTAVNOM SUDU / VRHOVNOM SUDU / PREDSJEDNIKU RS / OKRUŽNIM I OSNOVNIM SUDOVIMA / TUŽILAŠTVIMA / GRAĐANIMA)
U prošlosti sam uz prethodne prijave već dostavljao dokaze iz RTRS i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da su tadašnji glavni tužilac u OJTIS te potom predsjednik suda u Sokocu, lažirali nadležnost i čak i nakon dopisa "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018." (a postoji u raniji prije pokušaja ubistva 27.09.2018.) nisu reagovali - bar da priznaju "grešku" te su potom, odlukama VSTV smjenjeni. No osim ovih detalja koje sam više puta pominjao, postoje i druge aktivnosti i dokazi o kojima namjerno nisam pisao kao što je moj zahtjev, koji je prethodio pomenutom dokumenti Vrhovnog suda RS. U tom zahtjevu sam jasno opisao detalje i namjeru da budem ubijen te je nakon konstatovanja da ne postoji predmet u kome sam stranka - odnosno nije donesena odluka o dodjeli nadležnosti na sud u Sokocu, zatražena asistencija Ministarstva pravde koje je potom pismeno tražilo objašnjenje od tadašnjeg predsjednika suda u Sokocu a potom mi uz dopis "08.020-059-1550-18 od 31.07.2018." dostavilo i `odgovor` "089-0-SU-18-001288 od 27.07.2018." kojim naravno nije objašnjeno djelovanje g. Borovčanina a što je osim smjene sa mjesta predsjednika, bio osnov i za krivičnu odgovornost. Te dokumente ne prilažem (no Tužilaštvo BIH ih može pribaviti ako želi po navedenim brojevima) iz razloga što je na žalost g. Borovčanin Luka, obješen čime je vrh kartela uklonio veoma važnog i po njih opasnog svjedoka. Ne znajući da sve ove dokumente već imam, kriminalci iz policije i saučesnici iz Istočnog Sarajeva su nastavili sa pokušajima mog ubistva te je došlo do događaja od 27.09.2018. kada su i MUP, po instrukcijama inspektora Dejana Minića, odnosno kriminalističke policije i drugih odgovornih, dalje po komandnoj liniji a potom i sudska policija pod komandom zločinca Borovčanin Danka, pokazali gestapovsko inkvizitorske metode sadizma i razbojništva, kakve ne doživljavaju ni ratni zarobljenici aktuelnog sukoba Ukrajine i Rusije. Primjere lokalnih zlikovačkih postrojbi iz II svjetskog rata i onog kasnijeg 1991 do 1995, neću pominjati jer uvjek ima onih koji neke od tih grupacija smatraju za ubice a neke za heroje tako da ne bi svi isto razumjeli smisao. No u cjeloj priči o danu 27.09.2018. povodom čega je vođen postupak 80 0 Pr 100636 18, pred sudom u Bijeljini, bitna je činjenica da je sudski policajac Lazić Milan, na pitanje službenika PS Bijeljina II, zašto me žele odvesti na Sokolac, ispričao laž koju je čuo od svog načelnika da citiram "Sud u Bijeljini je zatražio svoje izuzeće a onda je Vrhovni sud RS, donio rješenje o prenosu nadležnosti na sud u Sokocu". S obzirom da postoji dokaz iz Vrhovnog suda da je ovo laž a službenik Panić mi je u razgovoru iz oktobra 2021-e potvrdio da se ovoga dobro sjeća, potrebno je da ga Tužilaštvo BIH, hitno sasluša te mu tako pruži zaštitu, pošto mu je kao svjedoku ugrožen život i od Borovčanin Danka ali i od pripadnika kartela iz MUP-a sa obzirom da su ga tada spriječili da provjeri moje tvrdnje u RTRS i Vrhovnom sudu i da pozovu hitnu pomoć koju sam tražio zbog gušenja. Kasnije je falsifikovana kompletna dokumentacija od tog dana o čemu sada neću iznositi detalje. Ukoliko se Paniću i drugim svjedocima bilo šta desi za to će biti odgovorno i Tužilaštvo BIH. U prošlosti nisam mislio ništa dobro o trenutnom ministru te i dalje smatram da ima odgovornost za stanje u kome se MUP nalazi ali je bar od trenutka nastanka dopisa iz kabineta Predsjednika RS, napravio distancu i javno upozorio sve službenike da ne izvršavaju nezakonite naredbe, ne čine krivična djela te da ne diskriminišu građane a tokom telefonskog poziva na broj 051338478, (Šef Kabineta ministra) obavješten sam da je materijal proslijeđen direktoru policije, što je takođe automatski snimljeno mobilnim telefonom. Za ubistva koja sam pomenuo su sada odgovorni i Tužilaštvo BIH, te VSITV-e, koje sam takođe obavještavao pismeno uz dokaze i tražio njihovu reakciju. Umjesto toga, brojni pripadnici mafije su i dalje na komandnim pozicijama u policiji sa mogućnostima da prikrivaju krivična djela, uništavaju tragove i dokaze, prijete, ucjenjuju i što je najgore da planiraju i pripremaju likvidacije drugih svjedoka. I sami nazivi nekih organizacionih jedinica pokazuju da nisu namjenjene za suzbijanje nego za činjenje kriminala, što se vidi iz priloga "Uprava za organizovani i teški kriminalitet". Bilo bi normalno da se zove "Uprava za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta" sa "Jedinicom za borbu protiv organizovanog kriminala i droga" i slično, umjesto što se iz naslova vidi da se ne bore protiv kriminalaca nego ih stvaraju, organizuju, štite i podstiču. Nakon mojih poslednjih i prethodno opisanih aktivnosti u medijima se 08.07.2022. pojavio tekst "Lukač najavio - istraga ubistva Radenka Bašića proširiće se na neke pripadnike mup-a rs-a". Da li je u pitanju reakcija na moja telefonska i usmena upozoravanja ili na prethodne pismene prijave ili je i nešto dodatno u pitanju ostaje da se vidi ali po svemu sudeći pripadnici kartela koje sam opisivao vezano za događaje od prije nekoliko godina i ubistvo načelnika Bašića su obavješteni o tome te mjenjaju taktiku. I na kraju ću potencirati razmjere kriminala koje čini takozvani MUP, podsjećanjem na samo neke od mojih pismenih obraćanja slatih ne samo njima nego i Tužilaštvu BIH, čega su bili svjesni i uprkos tome nastavljali sa kriminalom. U prilogu "Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama" od 15.07.2020. sam opisao neke od metoda koje se koriste za montiranje predmeta i pripremu ubistava nesalomljivih osoba ili svjedoka a u to vrijeme su i g Borovčanin i g. Bašić bili živi. 05.09.2020. nastao je prilog "Direktoru policije o organizovanom kriminalu službenika ministarstva" a već 15.09.2020. "Obavijest načelniku o kriminalu u policijskoj upravi Bijeljina" sa vezom na "Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1/20 od 13.05.2020." čime sam osigurao da podaci stignu i na niži nivo ukoliko se direktor policije odluči da sabotira rad i štiti kartel. Potom sam na obe adrese 29.10.2020. poslao dopis "Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" uz veliki dokazni materijal i to je bila poslednja prilika da pokažu bar minimum profesionalizma no pošto su i to propustili, napisao sam krivičnu prijavu pod nazivom "Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" koja je napisana 18.01.2021. te poslata - citiram iz dokumenta "POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUP RS - NAČELNIKU POLICIJSKE UPRAVE BIJELJINA - DIREKTORU POLICIJE - TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE" čime im je ukazano da svaka dalja opstukcija je krivično djelo sa kojim je upoznato i Tužilaštvo BIH te da će biti praćene njehove reakcije ili NEREAGOVANJE. Neću prepričavati niti citirati djelove iz ovih dokumenata, pošto su priloženi no iz sadržaja se može vidjeti kontinuitet kriminala koji konstantno i smišljeno čini komandni vrh takozvanog MUP-a. Sa druge strane je policija bila servis mafijaških bosova a najviše Dodik Milorada, za čije potrebe je i pisan član ZOPIUP-a, kada je on bio predsjednik te se u stvari trebao zvati "Odnosi sa Dodicima" i stavovima "(1) Odluke i smjernice Dodika iz oblasti kriminala i prometa narkotika sprovodi Ministarstvo u skladu za odredbama iz CRNE KNJIGE. (2) Ministarstvo je dužno da obavještava `glavnog baju` Dodika o svim pitanjima od značaja za donošenje odluka iz stava 1. ovog člana." OVO JE OPIS ONOGA ŠTO U PRAKSI RADI POLICIJA A DODIK SE SAM OKARAKTERISAO KAO `GLAVNI BAJA` U IZJAVI NOVINARIMA. Dakle, policija u praksi nema nikakve veze sa zakonom i ne zanimaju je obavezujuće odluke aktuelnog Predsjednika RS, nego se ponaša kao privatni mafijaški servis Dodik Milorada. Ali to što se Dodik u javnosti ponaša kao seoski kabadahija i javno izdaje naredbe svima pa i policiji ne znači da je zaista on vrhovni šef jer se obično takvi kriju u sjenci a političare postavljaju kao marionete kojima komanduju ucjenama i strahom. Poznato mi je da policija ne stvara i komanduje samo gradskim kartelima, navijačkim grupama i slično nego kreiraju i komanduju svim političkim strankama i većini udruženja građana a ljudi poput mene kojima ne mogu upravljati niti ih zastrašiti su rijetkost i obično ih ubijaju - po mogućnosti prikriveno, ("zadesno", "samoubistva", "infarkti", "prirodna smrt" uz pomoć otrova i slično) a ako to nije izvodljivo onda se prelazi na hladno i vatreno oružje ili čak eksploziv. Upravo u vrijeme dok pišem ovu krivičnu prijavu u Bijeljinu je došao pomenuti Dodik Milorad, prema podacima iz medija helikopterom vlade RS, iako je on prema sopstvenim opisima od prije nekoliko godina, tada g. Ivanića i druge političare zaposlene u organima BIH, nazivao izdajnicima, "bakirovcima" i stranim plaćenicima iz "Balkanskog Teherana". Pitanje je zašto je ta osoba došla u Bijeljinu - ne zato što ne smije kao građanin da prođe nego, iako nema nijednu nadležnost u RS, pokušao je da prevari i slaže poljoprivrednike obećavajući im subvencije, podsticaje i dobru otkupnu cijenu ali od naredne godine - što bi se reklo SUTRA ili MALO SUTRA. Policija koje inače nikad nema je tom prilikom dignuta na noge da bi dočekali svog mafijaškog bosa i u sklopu bezbjednosnih mjera je uhapšen i lišen slobode privatni poduzetnik, koji je svoje nezadovoljstvo iskazao transparentom "TUĐE NEĆU - SVOJE NE DAM". Iako niko u ovome ne bi mogao, sve i da hoće vidjeti ništa uvredljivo niti uznemirujuće, policiji se ovako javno izraženo mišljenje nije svidjelo a razlozi su kako se objašnjava to što režim, odnosno Dodik i policija, forsiraju svog tajkuna a otimaju prava drugima. Oni kojima dozvoljavaju da rade, bilo zakonito ili nezakonito su naravno obavezni da predaju lavovski dio Dodiku i saučesnicima iz vrha policije. Nije rijetkost ni da se pljačkaju banke, nekad u odjelima i sa torbama, kao Bobar i neke druge banke ali kad zagusti, policija vrši oružane pljačke transportnih vozila banke na auto putu u čemu je učestvovao i Dodikov tjelohranitelj. Uvjeren sam da je ta poznata pljačka u stvari bila "lažna" jer je odnesen samo dio novca. Odnosno, maskirani specijalci su odnjeli kese sa hartijom i jednu sa novcem kao nagradu njima a u ostalim odnesenim obilježenim kesama je bio papir pošto je novac ukraden mjesecima ranije iz banke. Pljačkom na putu se dakle prikrila prethodna krađa u režiji političara i rukovodstva banke. Vidljivo je da se pljačkanje preko banaka nastavlja i dalje a tragovi brišu paljenjem dokumentacije, kao što se desilo u zgradi IRB-a na prvomajskom uranku, kada je slučajni prolaznik bacio opušak ronhila u "neposrednoj blizini banke". Zanimljivo je da sam prije tog požara u krivičnoj prijavi pomenuo problem oko crne liste i blokade banaka iz Rusije, što presjeca dodir lokalnih mafijaških bosova sa novcem koji su opljačkali i smjestili u strane banke te da će sad udarnički pojuriti da kradu još više šta i gdje mognu - a što se i vidi iz njihovih narednih aktivnosti. Mali iskorak iz teme je i prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije" ali sa razlogom pošto je pisan 12.03.2021. a 5 dana kasnije 17.03.2021. sam napisao prilog "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina" kojima sam ostavio rok da mi do 19.03.2021. dostave tražene podatke i dokumente na lični mejl. Umjesto toga je u narednih nekoliko dana obješen bivši predsjednik suda u Sokocu g. Luka Borovčanin, koji je svjedok više krivičnih djela pominjanih u prethodno navedenim prilozima. Tačan datum nasilne smrti sudije Borovčanina nisam do danas saznao a sahranjen je 27.03.2021. dok je informacija o uzroku smrti sakrivena od javnosti. Tokom 2021 sam nastavio sa upozoravanjima o opasnosti drugih svjedoka, navodeći da su kriminalci iz MUP-a spremni ubiti svakoga pa i svoje kolege da bi spriječili svjedočenja i izbjegli zaslužene kazne. Prvo VSITV-e, (rješenje 01-07-10-6-109-2021) a potom i Tužilaštvo BIH te još neke osobe sam upozoravao na opasnost, upravo zbog veze sa događajima od 2015-te do 2018-te i nezakonitih metoda ne samo prema meni nego i drugim licima, uključujući neke sudije, javne tužioce pa i pripadnike VSTV-a o čemu sam detalje obrazlagao posredno preko dokaza da ne bih upozorio krivce. Lično sam početkom oktobra 2021-e otišao do PS Bijeljina II i službenika S.P. uz predočavanje više dokumenata - dokaznog materijala, upozorio da bude oprezan te da upozorenje prenese i komandiru i drugim kolegama svjedocima kriminala. Na žalost zbog smišljenog kriminala i sabotaže direktora policije u drugih odgovornih lica iz komandnog vrha, pripadnici kartela su ostali na slobodi te je 21.03.2022. ubijen i načelnik Bašić, koji je upoznat sa djelovanjima nekih službenika u prethodnom periodu, uključujući i događaje koji su pomenuti u dopisu Predsjednika RS.
Podsjetiću da je Dodik Milorad 3 dana prije ubistva Bašića, 17.03.2022. bio u Prijedoru a pripadnik MUP-a B.R. je u svom tekstu "LUKAČ MIJENJA STRANAČKI DRES" objavljenom 19.03.2022. napisao da je ministar boravio u Bijeljini onog istog dana 17.03.2022. kada je Dodik bio u Prijedoru. U tom tekstu citira izjavu ministra koju ovde u nastavku prenosim : "Pozivam sve građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da u svom okruženju spriječe bilo koje lica, pa bio on političar, bio on funkcioner, bio ministar i PREDSJEDNIK BILO ČEGA, da doprinese nestabilnosti ili ugrožavanju građana, ili eventualno novih sukoba. Svakako da građani imaju priliku da u javnom životu odstrane a naročito kroz predstojeće izbore, kad god oni bili održani, da takvima ne dozvole da imaju priliku da upravljaju bilo čime u Bosni i Hercegovini i da rade nestabilnosti i ugrožavanja". U nastavku piše policijski inspektor B.R. citiram sada njega : "Je li Lukač pozvao građane Bosne i Hercegovine da Dodika "...spriječe da upravlja bilo čime u Bosni i Hercegovini i da radi nestabilnosti i ugrožavanja. Posebno uobzirivši njihova već opšteznana neslaganja." Pošto se kasnije razotkrilo da su u MUP-u znali od ranije da je život načelnika Bašića ugrožen, postaje još zanimljivije da se sazna sa kojim je ciljem Dodik došao u Prijedor neposredno pred ubistvo načelnika, šta je to i od koga tražio što bi ministar, svaki građanin a ja preciziram - svaki časni i pošteni građanin, trebao spriječiti.
Neposredno prije ubistva g. Bašića sam 02.03.2022. napisao tekst - prilog "Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela" takođe poslat Tužilaštvu BIH a onda neposredno poslije likvidacije, 02.04.2022. prilog "Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel" te "Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije" gdje sam što se iz samih naslova može zaključiti, prvo opominjao na opasnost a onda pojasnio zbog čega je došlo do ubistva. I nisu u pitanju samo sumnjive nasilne smrti, vezano za kriminal o kome sam dostavio dokaze, nego je sve mnogo šire i ozbiljnije i s tim u vezi ću podsjetiti na samo jedan primjer kada je glavni republički zdravstveni inspektor Desimir Miljić, obješen početkom marta 2020-te, neposredno nakon sastanka Radončića i Dodika na kome su raspravljali o "DRŽAVNOJ TAJNI". Nama sumnje da se radi o instrukcijama koje su dobili od šefova iz inostranstva jer je odmah potom uvedeno vanredno stanje a Dodik zauzeo mjesto koje je trebalo da zauzme g. Miljić. Tako je vješanje eksperta, koje je policija proglasila za samoubistvo, omogućilo da Dodik postane glavni "epidemiolog" i nakon konsultacija sa unucima, daje instrukcije Vladi i takozvanom "kriznom štabu" kakve "mjere" treba da donosi. Vjerujem da je danas svim ljudima koji misle svojom glavom jasno da je lažna "pandemija" samo prva faza globalnog svjetskog rata, koji se vodi psihološko propagandnim, tehnološkim, hemijskim, i drugim sredstvima kao i cenzurom a da li će konvencionalna ratna sredstva, poput metaka, mina, raketa itd, biti ograničena na trenutni sukob ili će se proširiti vidjećemo uskoro. U svakom slučaju, posljedice po standard, ekonomiju, industriju, obrazovanje, bezbjednost itd su već odavno vidljive a u cjeloj priči policija nije na strani naroda nego je neprijateljska teroristička organizacija, čija komanda radi po naredbama stranih obavještajnih službi i narko mafijaške mreže. Umjesto da postupa po obavezama iz zakona, policija nastavlja sa kriminalom i da bi skrenula pažnju javnosti, puštaju se u medije besmislice, tračevi i spletke da bi odvukli pažnju sa ozbiljnih tema, analogno događajima u Srbiji i ortačkom narko kartelu koji čine tamošnja policija (ali i policije drugih država, počev od Crne Gore kao pristanišne luke transporta narkotika) te lokalne bande dilera i navijačkih grupa od kojih je najpoznatiji klan "Velje Nevolje". Poznate su veze tog klana sa policijom, tamošnjim pandanom Direktora, osobom Hrkalovović Dijana, kao i to da je pomenuti Belivuk imao vozilo sa istim tablicama kao visoki funkcioner policije i da su cjelo vrijeme bili asistenti režima a između ostalog odsjecali žrtvama glave i udove te ih mljeli u industrijskim mašinama. Na te i druge zločine, policija je reagovala tako što su puštene u javnost njene slike iz kancelarije policije u seksi pozama, tangama i slično. Ne pominjem ovo tek tako jer su veze sa političko policijskim podzemljem Srbije mnogo jače s obzirom da postoje i u BIH, jake navijačke grupe, koje policija koristi za brojna krivična djela a sa ciljem kontrole njihovog djelovanja i čak toga šta se smije ili ne smije skandirati na stadionima, ubijeno je nekoliko vođa i navijača kluba Partizan u sklopu čega je u Bijeljini, likvidiran i Aleksandar Pantić, sredinom septembra 2018-te u jeku pokušaja policije da i mene ubije a nekih desetak dana pred događaje od 27.09.2018. Ubistvo Pantića su naravno pripremili i organizovali pripadnici policije, sve uz prikrivanje pravih i podmetanje lažnih dokaza i krivaca te je postupak za ubistvo u kome postoji više desetina svjedoka, okončan oslobađanjem optuženih. Logično jer prave ubice sjede u policiji. Još jedna bitna veza je i organizovano uzgajanje marihuane, koje vrše policije Srbije i MUP RS-e s tim da je ovde to još uvjek u podrumima sa osvjetljenjem dok se na plantaži u Jovanjici to radilo sa najmodernijom opremom, dronovima, ventilatorima, lampama i sve uz stalnu stražu, takozvanih službi bezbjednosti. Policajci koji u tom kriminalu ne učestvuju nego ga razotkrivaju su na udaru režima a kriminalce štiti čak i predsjednik u svojim izjavama i nije rijedak slučaj da nepodobni budu ubijeni kao što se desilo sa inspektorom Dejanom Jovićem. Ovde je sve potpuno preslikano te se narodu serviraju, snimci gej akrobacija nekih političara, audio snimak navodne prijetnje kandidata opozicije, (koju treba diskreditovati a forsirati mafijaškog bosa) glavnom junaku pomenutog snimka i sve to preko policijskog doušnika a u poslednje vrijeme se objavljuju slike "basnoslovno skupog" stana ministra - kakav ima skoro svaki pijačni prodavac sa par godina rada na tezgi i kao šlag na tortu se plasiraju snimci sa plaža, sa vibratorima i ko zna šta će još da smisle. Šta rade pripadnici policije u slobodno vrijeme me uopšte ne zanima i ne bi trebalo interesovati ni druge građane ali u sred radnog vremena bi svi oni morali biti odgovorni i profesionalni te u pripravnosti da reaguju po potrebi. Ovako, imamo stanje da u podne nema ni načelnika niti bilo koga ko bi ga mjenjao ili postupao po materijalu Predsjednika republike evo već više od 2 godine a uz prethodne sabotaže sve to traje godinama. Dio toga sam detaljnije pojasnio u prilogu "Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime". Da li za to vrijeme, policija samo transpotruje i diluje narkotike, prebacuje ukradena vozila, priprema likvidacije i slične redovne aktivnosti ili usput neki načelnik zavuče glavu švalerki pod suknju to nas časne ljude zaista ne zanima.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.; Pozivi 30.06.2022.; Objavljen dio prepiske policajaca sa ortacima iz mafijaškog kartela, Lukač najavio - istraga ubistva Radenka Bašića proširiće se na neke pripadnike mup-a rs-a, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.: Uprava za organizovani i teški kriminalitet, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Direktoru policije o organizovanom kriminalu službenika ministarstva, Obavijest načelniku o kriminalu u policijskoj upravi Bijeljina, Obavjest i zahtjev direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Upozorenje direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Zahtjev i krivična prijava direktoru sudske policije, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Zašto je mafijaški kartel od `samoubistava` ponovo prešao na likvidacije, Strategija `prave policije` nije da suzbija kriminal nego ga organizuje i upravlja njime

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Zdenkobajo@gmail.com 065831902