srijeda, 24. siječnja 2018.

PRIJEDLOG DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

ZAHVALJUJEM TUŽIOCU I SUDIJI ZA PODIZANJE I POTVRDU OPTUŽNICE ČIME SU MI POMOGLI I PRUŽAJU PRILIKU DA PRED SUDOM DOKAŽEM DIO ZLOČINAČKIH, PLJAČKAŠKIH I FAŠISTIČKIH METODA KOJE PRIMJENJUJE NELEGALNI, NEZAKONITI, DIKTATORSKI, OKUPATORSKI REŽIM DODIK MILORADA...

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


PRIJEDLOG DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 17 KPS

Prije svega ističem da ne postoji krivično djelo, nego tužilaštvo zamišlja da je KZRS, buvlja pijaca na kojoj oni mogu izmišljati pojmove i krivična djela po svom nahođenju. Član 370 jasno propisuje da se za krivičnu radnju smatra PORUGA, a nikako UVREDA. U KZRS, ne postoji krivično djelo UVREDA i sud nema nadležnost po osnovu KZRS, procjenjivati i ocjenjivati da li je neka riječ uvreda te je dužan odmah odbaciti ovakvu besmislenu optužnicu.
Ukoliko ipak dođe do sudskog postupka, (naravno pred mjesno nadležnim sudom) svoju odbranu ću zasnivati u slijedećim fazama :
0) MATERIJAL KOJI DOKAZUJE NELAGALNOST REPUBLIKE SRPSKE I SVIH NJENIH ORGANA
1) DIO MATERIJALA KOJI DOKAZUJE RAZLIKE IZMEĐU PORUGE I UVREDE
Poruga - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža", Uvreda - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža", Djelo Petra Kočića "Jazavac pred sudom" kao najpoznatiji i najmjerodavniji primjer izlaganja suda poruzi i moj tekst napisan specijalno za ovu "optužnicu" pod nazivom "Zločinac pred sudom", (http://glasistine.pravda-istina.org/zlocinac-pred-sudom/) kao primjer poruge i ismijavanja - kako to izgleda kada se neko ili nešto zaista opisuje na podrugljiv način. Osim toga ću detaljno obraditi navedene pojmove, razlike između njih a sve vezano za član član 370 KZRS i član 32 Ustava RS.
2) MATERIJAL KOJI ZAHTIJEVAM DA MI SE PREDA OD STRANE RS NAREDBOM SUDA - KOMPLETAN MATERIJAL PRIKUPLJAN O MENI PO BILO KOM OSNOVU OD 2010 KADA ME JE TUŽILAŠTVO DOKAZANO I UTVRĐENO, (T15 0 KT 0002365 10 OD 14.12.2012.) LAŽNO PRIJAVILO ZA "UGROŽAVANJE SIGURNOSTI" SVE DO 07.12.2017. I TRENUTNO POSLEDNJEG POKUŠAJA LAŽNOG OPTUŽIVANJA KOJE ĆU TEK DOKAZATI U BUDUĆNOSTI.
3) KOMPLETAN PREDMET T17 0 KT 0006630 15 BEZ INTERNIH DOKUMENATA I DOPISA TUŽILAŠTVA KOJE TREBA IZBACITI.
4) SASLUŠANJE SVJEDOKA KOJEG TUŽILAŠTVO NAVODI U OPTUŽNICI - VLAKČIĆ ŽELJKE, TE SVJEDOKA KOJI SU NAVEDENI U ZAPISNIKU MUPA, (MARKOVIĆ JELENA, ĐURIĆ DRAGOLJUB, ALEKSANDAR MATKOVIĆ, ĐONLIĆ MENSUR, ŽELJKA VAKIČIĆ, LJUBIŠA MIĆIĆ, DEVIĆ SMILJKA I DESTANOVIĆ SENAD).
5) PREDLAŽEM SPAJANJE OVOG PREDMETA SA PREDMETOM PO NAVODNOM KRIVIČNOM DJELU "NEOVLAŠTENO SNIMANJE" I PRIJAVI BOROVČANIN DANKA IZ SUDSKE POLICIJE O ČEMU SU SAČINJENI ZAPISNICI ISTOG DANA 07.07.2017. KADA SAM OD RANIJE IMAO ZAKAZAN PRETRES U PREKRŠAJNOM SUDU...
6) PREDLAŽEM UVID U SVE PREDMETE SUDIJA NAVEDENIH KAO SVJEDOCI U KOJIMA SAM JA STRANKA TE VEZANO ZA NJIHOVO SVJEDOČENJE POSEBAN AKCENAT ĆE BITI NA TOME DA LI SU, KADA EVENTUALNO I ZBOG ČEGA PRIMIJENILI ČLAN 100 ZPP-U ILI GA NISU PRIMJENILI.
7) KOMPLETAN MATERIJAL NA PRILOŽENOM DVD-U KOJI DOSTAVLJAM U 3 KOPIJE. JEDNA ZA TUŽILAŠTVO A 2 U SPIS, ODNOSNO 1 ZA SUD I DRUGI ZA MENE S OBZIROM DA ZBOG MJESNE NENADLEŽNOSTI NIKADA NEĆU DOBROVOLJNO PRISTUPITI NITI U JEDAN SUD IZVAN BIJELJINE, TE UKOLIKO SE NAREDI MOJE PRIVOĐENJE KORISTIĆU TAJ DISK A OD SUDA TRAŽIM DA MI OBEZBIJEDI RAČUNAR ILI LAPTOP NA PRETRESU.
Da sam i tužilaštvo upozorio na nenadležnost i zahtijevao podatke dokaz su dokumenti "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" upućen u OJT Istočno sarajevo" i "Zahtjev za informacije 89".
8) PREZENTACIJA I OBRAZLAGANJE DOKUMENTACIJE KOJA DOKAZUJE DA JE SVE ONO ŠTO JE TUŽILAŠTVO U OPTUŽNICI OPISALO KAO UVREDE U STVARI ISTINA...
9) DODATNE DOKAZE I SVJEDOKE PREDLOŽIĆU PO UVIDU U MATERIJAL IZ OPTUŽNICE I MATERIJAL KOJI JE RS PO BILO KOM OSNOVU PRIKUPLJALA O MENI.
10) UKOLIKO JE SUDIJA BOROVČANIN LUKA U RODBINSKOJ VEZI SA KRIMINALCEM BOROVČANIN DANKOM, NAČELNIKOM SUDSKE POLICIJE KOJI JE BEZ PISMENOG RJEŠENJA NAREDIO FAŠISTIČKI TEROR NAD SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM ŠVRECA NARKOTIKA IZMEĐU PREVENT I BOBAR GRUPE A KOGA ĆU ZASIGURNO PREDLOŽITI KAO SVJEDOKA, PREDLAŽEM DA, (SUDIJA) POSTUPI U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA...
U novembru 2017. dobio sam pismena izjašnjenja Okružnog suda, Osnovnog suda i OJT Bijeljina, (nalaze se na disku) da nikada nisu izdali pismeno rješenje o bilo kom obliku zabrane pristupa a koja je primjenjivana neprekidno od 2010-te sve uz pomoć, podršku i opravdavanje svakog od sudija koji su navedeni poimenice u zapisniku MUP-a od 07.07.2017. i mnogih drugih čija ću imena ja otkriti...

OBRAZLOŽENJE :
Republika Srpska, odnosno tužilaštvo izvršili su razbojnički fašistički napad na moju porodicu, mene lično i na prava garantovana Ustavom.
U skladu sa pravima iz Ustava Republike Srpske kao i pravom iz zakona o krivičnom postupku tražim od suda da izda naredbu tužilaštvu, Republici Srpskoj, posebno sudskoj policiji i MUP-u da odmah prekinu sa razbojničkim fašističkim metodama koje primjenjuju te da mi odmah uruče materijal na šta su obavezni a na njega imam pravo garantovano članom 23 Ustava Republike Srpske, koje se prema članu 48 istog Ustava ne može ni oduzeti ni ograničiti, niti bilo ko ima prava i mogućnosti da raspravlja i odlučuje o primjeni i poštovanju tih prava.
Skrećem pažnju da ovo nije prvi put da tužilaštvo zloupotrebljava svoja ovlaštenja i lažno me prijavljuje jer naime još 2010. su to učinili i izmanipulisali MUP i Okružni sud u Bijeljini, lažima da je nekim osobama ugrožena sigurnost.
Isto onako kako sad lažno pokušavaju predstaviti da su uvrede i to subjektivni osjećaj nekoga, isto što i poruga, tada su moje pisanje da će, zbog prikrivanja zločina odgovorni završiti u zatvoru, predstavili kao ugrožavanje sigurnosti i izdejstvovali od policije i suda pretres prostorija i otimanje računara sa koga su potom izbrisali sve podatke, kako o sopstvenim zločinima tako i privatne, pratili su me i nadzirali danima 24 sata dnevno i ništa od tog materijala nikada nisu htjeli da uruče, čime su smišljeno prekršili zakon.
Naprotiv, angažovali svoje plaćene ubice, informatore, prikrivene istražitelje i druge plaćenike, da me prate, snimaju, pokušavaju iznuditi neku izjavu i izvuku me iz kuće i vjerovatno likvidiraju na nepoznatoj lokaciji kao Vukelić Milana, koga su potpuno na isti način lažno optužili, pratili pa podatke predali egzekutorima a prilažem samo jedan od mnogih snimaka koje imam iz kojih se to može vidjeti, (na disku "Agent.mp3") a takođe i na Internetu postoji članak "Replika na kriminal u vlasti" - "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" iz koga se vidi da je Republika Srpska prikupljala podatke ne samo o meni nego i o mojoj porodici i omogućila trećim licima da dođu u posjed toga.
Takođe je što je još važnije, osoba Đurić Dragoljub, zaposlen kao sudija, omogućio trećim licima, uvid u svoj predmet te su načinili kopiju i udarali lažni pečat pravosnažnosti, odnosno sačinili falsifikat Rješenja 80 1 Pr 000670 10 P koji su dijelili okolo i opravdavali kako tako svoje fašističke metode a taj falsifikat je pravobranilaštvo Republike Srpske koristilo u dokaznom postupku kao izgovor za fašističku diskriminaciju u predmetu 80 0 P 043325 13 P2.
Kada sam pismeno razotkrio taj kriminal, sudija Vakičić Željka i Radujko Milan iz pravobranilaštva su u privatnoj prepisci u jednom primerku pokušali izvesti providnu mahinaciju da uklone taj falsifikat i onemoguće otkrivanje osoba koji su ga sačinile.
Iako sam pismeno upozorio i sud i pravobranilaštvo da su dužni prema zakonu o krivičnom postupku prijaviti krivično djelo oni to nisu nikada učinili nego su nastavili sa radnjama kako bi zaštitili počinioce te sam bio prisiljen lično da podnesem krivičnu prijavu protiv osoba sudija Đurić Dragoljuba i Vakičić Željke za saučesnistvo u sačinjavanju falsifikata odnosno u pokušaju uklanjanja.
Potom sam u februaru 2017. predao pismeni zahtjev Osnovnom sudu, odnosno sudiju Đurić Dragoljubu da odgovori ko je imao uvid u spis pošto meni to službe u sudu nisu omogućile i na taj zahtjev nikada nije odgovoreno jer su se štitili počinioci.
Istovremeno na Prekršajnom sudu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zahtijevam da se kao dokaz priložiti i spis iz koga je sačinjen falsifikat, takođe predajući kopiju falsifikovanog rješenja, no sudija Sekulić Cvijeta razvlači postupak do jula, (upravo do dana 07.07.2017.) tek mi tada predaje video snimke tražene mjesecima ranije i onda iz tada nepoznatih razloga zakazuje nastavak u sred kolektivnog godišnjeg odmora i okončava postupak bez prisustva dvoje svjedoka.
O spornom predmetu nije navedena niti jedna riječ od strane sudije a ispostavilo se i zbog čega jer u odluci tužilaštva iz Banjaluke "T12 1 KTK 0000296 17" vidi se da je predmet uništen maja 2017. poslije podnošenja moje krivične prijave i zahtjeva predatog sudu, što znači da su navedene osobe kao pripadnici udruženog zločinačkog poduhvata prvo omogućili nepozvanim licima uvid u spis i kopiranje rješenja a potom je sačinjen falsifikat i korišten kao izgovor za fašističke metode tužilaštva te djeljen od VSTV-a naniže.
Identitet tih lica su pokušali zaštititi sudija Vakičić Željka i Radujko Milan, uklanjanjem falsifikata iz predmeta i na kraju naravno opet sudija Đurić Dragoljub i Sekulić Cvijeta. Sve to je detaljno opisano kao i njihovi motivi u prilogu "Ministarstvu bezbjednosti o pravosudnoj mafiji" na koji mi je odgovoreno da je materijal proslijeđen na dalje postupanje. OVO VIŠE NIJE UOPŠTE KRIMINAL SUDIJA POJEDINACA NEGO KRIMINAL SUDA I KRIMINAL REPUBLIKE SRPSKE...
Bitno je istaći da oni svojim kriminalnim radnjama nisu uspjeli uništiti sačinjeni falsifikat, nego je cilj bio da se unište tragovi o tome ko je i kada pristupao spisu ali postoje svjedoci, osim sudije Đurić Dragoljuba a naravno lako je zaključiti ko je imao motiv s obzirom da su taj falsifikat koristili načelnik sudske policije Borovčanin Danko i pripadnici tužilaštva u Bijeljini na čelu sa Kovačević Novakom i Stjepanović Danicom.
Iz navedenog proizilazi da postoji osnovana sumnja da će odgovorni za težak kriminal unutar organa Republike Srpske uništiti i ostalu dokumentaciju koju su prikupljali o meni a bili su je dužni predati te potkrepljujući svoju argumentaciju opisanim kriminalnim radnjama tražim od suda da odmah naredi Republici Srpskoj, odnosno tužilaštvu da mi preda kompletan materijal koji su prikupljali zaključno sa danom 07.12.2017. kada je potvrđena ova optužnica.

PRILOZI

Poruga
Uvreda
DOPIS MB BIH SA PRILOZIMA
DVD SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902