subota, 27. siječnja 2018.

PREDSJEDNIKU SUDA PO ČLANU 360 ZPP-U

Republika Srpska, "nema pojma" o materijalnim dokazima ubistva uklonjenim sa mjesta zločina, "ne zna" ništa ni o krijumčarenju preko Bobar grupe, "ne zna" ni ko su odgovorni za pljačku milijardi maraka pod kontrolom vlade, "ne zna" da postoje niti kako glase garantovana prava iz ustava koje se ne mogu ni oduzeti niti ograničiti ali zato zna da primjenjuje fašističku diskriminaciju bez ikakvog pravosnažnog rješenja, prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice čije ubistvo svjesno prikriva...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU SUDA PO ČLANU 360 ZPP-U

Član 360 ZPP-u, stav 1 : "Kada sazna da postoji neki od razloga za isključenje iz člana 357. stav 1. t. 1. do 6. ovog zakona ili čim sazna da je podnesen zahtjev za njegovo isključenje, sudija je dužan da prekine svaki rad na tom predmetu i da o razlozima za isključenje odmah obavijesti stranke i predsjednika suda, koji će da odluči o isključenju.
Zbog javnosti ističem da zapisnik sačinjen 23.10.2017. u predmetu 80 0 P 077873 16 P uopšte ne odgovara činjeničnom stanju što je uobičajeno ali neću da potenciran i pravim pitanje zbog toga jer je suštinski efekat isti.
Dakle, ja uopšte nisam zahtijevao, nego samo skrenuo pažnju da smatram kako postoje zakonom predviđeni osnovi za izuzimanje postupajućeg sudije a to je ista sudija prenijela svojim riječima onako kako je smatrala da je svrsishodnije vjerovatno.
Zakon je savršeno jasan po tom pitanju i nema razloga da sud ne postupi prema odredbama vezanim za izuzeće i isključenje ali ako sud nema hrabrosti da se suprostavi mafijaškom režimu, evo ja imam i neka bude da je to moj zahtjev.
Što se mene tiče, formalno je sasvim svejedno koji će sudija postupati jer ni Republiku Srpsku ni Bosnu i Hercegovinu ni sud ni bilo koji drugi organ ne smatram legitimnim.
Ali to što postoji zakonom propisani uslovi za izuzeće nekog sudije a ne poštuju se, u perspektivi može samo strankama da donese štetu jer uzmimo jedan hipotetički primjer da ne kažem bajku.

JA SAM GLAVNI BAJA


Pretpostavimo da bi sudija umjesto postupanja prema nalozima mafijaškog fašističkog režima Dodik Milorada, primijenila članove iz Ustava i zaštitila garantovana prava te u potpunosti usvojila moj tužbeni zahtjev odnosno donijela presudu u moju korist onako kako sam i predložio.
Tuženoj Republici Srpskoj odnosno njenom pravnom zastupništvu bilo bi dovoljno samo da u žalbi istakne kako je sudija prema odredbama zakona morala biti izuzeta, (član 208, stav : (1) Presuda se može pobijati: "1) zbog povrede odredaba parničnog postupka;) odnosno da nije mogla voditi ovaj postupak da bi ta presuda pala i predmet bio vraćen na novo postupanje novom sudiji.
Predmeti drugih parnica bi se nepotrebno priklapali i analizirali svjedoci bez efekta, dokazi takođe beskorisno izvodili a ja bih izgubio vrijeme u dokazivanju terora i kriminala koji pojedinci vrše zloupotrebljavajući odgovorne i moćne pozicije koje zauzimaju.
Ko je u krivičnom predmetu T17 0 KT 0006630 15 protiv mene podneo prijavu nije ni važno, da li ovde postupajuća sudija ili neko drugi jer je taj predmet otvorila RS, koja je stranka i u ovoj parnici i dužna je znati, kako da reaguje u ovakvoj situaciji.
Suviše je toga o čemu RS "NEMA SAZNANJA" a što je direktan uzrok za obilje kriminala koji sam razotkrio poslednjih godina. Republika Srpska, "nema pojma" o materijalnim dokazima ubistva uklonjenim sa mjesta zločina, "ne zna" ništa ni o krijumčarenju preko Bobar grupe, "ne zna" ni ko su odgovorni za pljačku milijardi maraka pod kontrolom vlade, "ne zna" da postoje niti kako glase garantovana prava iz ustava koje se ne mogu ni oduzeti niti ograničiti ali zato zna da primjenjuje fašističku diskriminaciju bez ikakvog pravosnažnog rješenja, prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice čije ubistvo svjesno prikriva...
Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU