petak, 20. studenoga 2020.

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima. Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti...

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA / UPRAVI KRIMINALISTIČKE POLICIJE / DIREKTORU POLICIJE

DA LI JE POLICIJA KRENULA U EFIKASNIJU BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Ovaj dopis se informativno dostavlja i predsjedniku Republike, čija je služba prije 6 mjeseci uputila ministarstvu unutrašnjih poslova materijal o teškim krivičnim djelima, (Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.) a koji sam prethodno dostavio, te takođe informativno, ministru unutrašnjih poslova, koji je oko mjesec dana kasnije javno u TV emisiji opisao, (Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.) kako treba da djeluje jedan profesionalni pripadnik ministarstva unutrašnjih poslova.
Dokument službe predsjednika i tekstualni izbor, po mojoj procjeni najzanimljivijih iznesenih stavova ministra su i ovdje priloženi ali i pored toga i mojih više dopisa ministarstvu, niko od nadležnih nije reagovao, nego su nastavili da prikrivaju teška krivična djela pripadnika terorističke organizacije od kojih veliki dio imaju među svojim redovima. Radi se o zločinu teškog ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te višegodišnjim pokušajima prikrivanja tog ubistva od strane pripadnika kriminalistike policije i drugih osoba u sklopu čega je izvršeno više drugih krivičnih djela, falsifikata, lažnih prijava, lažnog svjedočenja pred sudom, ugrožavanje života, učestvovanja u pokušajima ubistva, sprečavanje dokazivanja i drugih krivičnih djela, što sve zbirno čini i produženo krivično djelo sa osnovnim ciljem da se zaštite pripadnici mafije, koji su ubili osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika sa područja Sarajeva u zločinačku Bobar grupu, preko koje je godinama pljačkano stotine miliona maraka a vjerovatno i milijarde.

Na službenoj internet stranici ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dana 17.11.2020. objavljena je vijest pod naslovom `Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`.
Pomenuta vijest iz rubrike "Novosti" sadrži i kratak opis radnji za koje se prijavljeno lice N.N. sumnjiči no mnogo je zanimljivije da se iznosi stav kako je povreda zakona utvrđena presudom suda Bosne i Hercegovine.
Činjenica je da sudovi u parničnom postupku imaju obavezu propisanu u članu 12, (stav "U parničnom postupku sud je u pogledu postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinioca, vezan za pravosnažnu presudu krivičnog suda kojom se optuženi oglašava krivim") da poštuju odluku suda iz krivičnog postupka ukoliko postoji a ne obratno, odnosno sigurno je da nikada nijedan sud izvan krivičnog postupka neće izaći iz svoje nadležnosti i presuditi bilo kome da je počinio krivično djelo no u svojim odlukama može utvrditi i konstatovati određene radnje iz kojih se onda može i izvesti zaključak da se radi o krivičnim djelima.
Stoga je za svaku pohvalu ako je neko iz kriminalističke policije, počeo osim redovnih aktivnosti i da analizira sudske odluke, kako bi došao do dodatnih dokaza o krivičnim djelima ili je što je vjerovatnije postupano po javnoj uputi "glavnog epidemiologa" izrečenoj u medijima poslije svađe sa osumnjičenim. Isti "epidemiolog" je nakon likvidacije Milana Vukelića "objesnio" da ni on ni bilo ko iz SNSD, nemaju veze sa zločinom i u skladu sa tim punih 13 godina nema ni ubica ni nalogodavaca.
Da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, posvetilo ovom izvještaju od 17.11.2020. veliku važnost, dokaz je i veliki broj vijesti u medijima objavljenih isti dan na tu temu od čega prilažem članak iz "Glasa Srpske" gdje se čak navodi i ime osumnjičenog, (Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja) no ovdje ću potencirati samo njegov komentar a u kome kaže da je "sve radio u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srpske" - što je poruka da će ako bude postupka on otkriti i ko je sve iz vlade i drugih organa učestvovao u unosnim poslovima.
S obzirom da sam u dokumentaciji ranije dostavljanoj MUP-u, izneo dokaze i imena više pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, koji su činili teška krivična djela a MUP niti je reagovao, niti je iko od pomenutih kriminalaca a ni MUP-u cjelini, dao bilo kakvo objašnjenje, mogu zaključiti da su i oni sve radili u skladu sa odlukama i naredbama svojih nadređenih, koji ih cijelo vrijeme štite i prikrivaju teška krivična djela.
Pripadnici kriminalističke policije, čija sam imena navodio su istovremeno i članovi mafije te su u tom svojstvu učestvovali u radnjama koje su za posljedicu imale ubistvo djevojčice Ivone Bajo a potom konstantno prikrivaju zločin te pokušavaju mene da ubiju jer sam ih razotkrio i prikupio dokaze. Pružajući pomoć ubicama, kompletan MUP ima status ubice i terorističke organizacije koja napada na moja prava i život svim nezakonitim sredstvima.
Jedina osoba koja je hrabro i časno nastupila je službenik koji me je u civilu napao 22.05.2019. za razliku od kukavica koji se kriju i šalju plaćenike da me špijuniraju i pokušaju ubiti.
Tako je barem bilo u prethodnom periodu na možda se nešto promijenilo te očekujem da će odgovorni iz Policijske uprave Bijeljina, Uprave kriminalistike policije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova na isti način reagovati, vezano za dokumente sudova i tužilaštva na koje ću ukazati, (u nastavku su istaknuti podebljanim slovima) te hitno pokrenuti istražne radnje, obavijestiti javnost o svemu, kao i mene na navedeni mejl, posebno imajući u vidu da je kod mene materijalni dokaz ubistva i prikrivanja tog zločina, koji sam preuzeo od suda.
U uvodu, kao manje značajno, pominjem odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine "AP-1031/19" od 10.11.2020. gdje se konstatuje da su prekršena moja prava.
Ovaj predmet je formalno pokrenuo kriminalac Danko Borovčanin, inače načelnik sudske policije u Bijeljini, koji je i umiješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, tako što je godinama usmeno izdavao naredbe svojim službenicima da zabrane pristup meni, majci ubijene djevojčice i svim njenim srodnicima u tužilaštvo, kako ne bismo mogli dostaviti dokazni materijal o ubistvu, usput nalažući službenicima da me u dokumentaciji opisuju kao psihički poremećenog narkomana a prikrivajući da sam donosio dokaze ubistva koje su vidjeli.
Pomenuti tretman je klasični primjer fašizma ili nacizma i to sam upravo slikovito prikazao fotografijom zbog koje me je prijavio.
To se može vidjeti i iz opisa njegove prijave jer je objavljena u tekstu gdje se opisuju njegovi zločini i krivična djela službenika sudske policije, koje je on instruisao da primjenjuju fašističke metode.
U sklopu svojih zločinačkih aktivnosti, kriminalac Borovčanin Danko je 2010. držao majku ubijene djevojčice i mene u praktično privatnom zatvoru, jer tokom 5 sati zarobljavanja, nije uručio nikakav dokument o lišenja slobode a postupak koji je pokrenuo je okončan pravosnažnom oslobađajućom odlukom, koju je poslije toga kriminalac Borovčanin falsifikovao, udarajući pečat pravosnažnosti na rješenje prvostepenog suda te to rješenje dijelio unaokolo kao pokriće i dokaze za svoje nacističke metode.
Kada sam nekoliko godina kasnije razotkrio ovaj falsifikat, zločinac Borovčanin je potegao svoje veze u svim državnim službama kako bi to zataškao i uništio kompletan spis, iako je krivična prijava bila u obradi a kada sam preuzeo od suda materijalni dokaz ubistva i pokrenuo pravne radnje, onda je napravljen plan da me ubiju po svaku cijenu.
Upravo za tu svrhu su pripadnici terorističke organizacije i montirali nelegalni predmet na teritoriji Istočnog Sarajeva uz saučesništvo svog člana Rajka Čolovića, što je iskorišteno za posebne istražne radnje i prikupljanje podataka za pripremu likvidacije.
Te sitnice o angažovanju doušnika i provokatora, koji su pokušavali da me odvuku u klopku i ubiju, neću sada uopšte opisivati, nego ističem dan 27.09.2018. kada je Borovčanin, znajući da je nadležnost tužilaštva i suda iz Istočnog Sarajeva falsifikovana, poslao službenike bez kopije naredbe da me presretnu i odvuku na Sokolac, gdje je čekala ekipa za likvidaciju.
Vezano za taj dan, vođen je postupak pred sudovima u Bijeljini "80 0 Pr 100636 18 Pr" koji je pravosnažno okončan a u kome je sud zaključio da ja nisam ni na koji način prekršio zakon te da su zakon prekršili službenici sudske policije i MUP-a, što je osnov da ministarstvo unutrašnjih poslaova reaguje na isti način, kako je to učinjeno u slučaju opisanom u vijesti od 17.11.2020.
Pošto sam o tome iznosio više činjenica i dostavljao dokaze, neću to činiti ovom prilikom a naravno sve je sadržano u pomenutom predmetu sudova u Bijeljini.
Pomenuću samo činjenicu da je pripadnik kriminalističke policije Dejan Minić, tog dana, direktno napao na moje zdravlje i život te podsticao druge službenike da čine krivična djela o čemu sam više puta postavio pismena pitanja, uključujući i zahtjev da se materijal dostavi sudu u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a što nije učinjeno, te je to dodatni pokušaj da mi se nanese šteta i prikriju počinioci krivičnih djela.
Bukvalno svi dokumenti načinjeni tog dana su falsifikovani i prikrivena činjenica da sam upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva te tražio provjeru od Vrhovnog suda i Republičkog tužilaštva što nije učinjeno a takođe je prećutano i da sam ukazao na to da je plan da budem odvučen na udaljenu teritoriju i ubijen.
IZ SVEGA JE JASNO DA JE MUP MJESECIMA I GODINAMA AKTIVAN SAUČESNIK U NAPADIMA NA MENE I POKUŠAJIMA LIKVIDACIJE ŠTO JE KULMINIRALO 27.09.2018. KADA JE IZVRŠEN RAZBOJNIČKI TERORISTIČKI NAPAD NA MOJA PRAVA I ŽIVOT A MUP JE DA BI TO PRIKRIO FALSIFIKOVAO SLUŽBENU DOKUMENTACIJU, POKUŠAVAJUĆI SAKRITI ČINJENICE I OMOGUĆITI PRIPREMU UBISTVA, ŠTO JE DOKAZANO U SUDSKOM POSTUPKU U KOME UZ SVE TO, NI MUP NITI IJEDAN DRUGI ORGAN NISU DOSTAVILI DOKUMENTACIJU KOJA BI DALA PRAVNI OSNOV ZA NJIHOVO EVENTUALNO ZAKONITO DJELOVANJE, DOK SAM JA SA DRUGE STRANE DOSTAVIO DOKUMENTE VRHOVNOG SUDA I REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA IZ KOJIH SE NEDVOSMISLENO JASNO VIDI DA JE U PITANJU TERORISTIČKI NAPAD UZ POKUŠAJ LAŽIRANJA NADLEŽNOSTI, ZBOG ČEGA JE SMJENJEN ČOLOVIĆ RAJKO, FORMALNO PRVI U MONTIRANJU NELEGALNIH POSTUPAKA A OSTALIMA MUP PRUŽA POMOĆ DA IZBJEGNU ODGOVORNOST, KRIJUĆI INFORMACIJE, DOKUMENTE I IMENA OSTALIH UČESNIKA U NAPADU KOJI SU SE KRILI U POZADINI...
Da je to istina dokaz je stav policijske stanice Bijeljina II, iznesen u žalbi na rješenje "80 0 Pr 100636 18 Pr", gdje se tek prvi put u njihovim dokumentima, pominje da sam upozorio na plan za moje ubistvo.
Ti detalji su razotkriveni, odnosno razotkrio sam ih tokom dokaznog postupka te se postavlja pitanje, zbog čega je MUP prikrivao te činjenice u ranije sačinjenim dokumentima, odnosno da budem direktan u slučaju da je plan uspio i da su me ubili tog dana, ništa od svega ne bi bilo zabilježeno u dokumentaciji te bi moje ubistvo po ustaljenoj šemi bilo proglašeno kao "zadesna smrt".
I za kraj, podvlačim ponovo najznačajnije dokumente suda i tužilaštva, koji su više puta dostavljani a sastavni su dio materijala koji je predsjednik Republike Srpske proslijedila MUP-u.
U dokumentu osnovnog suda u Bijeljini "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015." konstatovano je u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva.
Dječji ruksak, koji je ubijena djevojčica imala na sebi za vrijeme smrtonosnog ranjavanja je potom uklonjen sa mjesta zločina. Kaiš tog ruksaka je dvostruko presječen predmetom koji je i ubio djevojčicu a potom su pripadnici kriminalistčke policije u sadejstvu sa saučesnicima, oprali ostatak kiša jakim hemijskim sredstvom, kako bi uklonili tragove masti i ulja potekle od kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu u firmu "Univerzal" iz Bobar grupe, istovario 4 paketa te pobjegao prije dolaska istražitelja.
Ujutru je direktor sa magacionerom zatekao samo paket, što dokazuje da je tokom noći pod nadzorom portira, nestalo 3 paketa u kojima očito nisu bili auto dijelovi, nego narkotici koji se pod zaštitom pojedinih kriminalaca iz MUP-a oba entiteta, preuzimaju iz Crne Gore i Kosova, te transportuju putevima Bosne i Hercegovine.
I na kraju iz dokumenta Okružnog tužilaštva u Bijeljini se vidi da, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) kako piše nadležni tužilac "nema saznanja" o pomenutom predmetu, čije je stanje konstatovao sud jer policija o tome nije izvijestila.
S obzirom da se radi o monstruoznim i teškim krivičnim djelima, uključujući teško ubistvo maloljetne djevojčice za šta je zaprijećena kazna dugotrajnog zatvora, koja bi praktično bila doživotna robija za mnoge od njih, pripadnici terorističke organizacije su godinama pokušavali da me ubiju.
Jezgro te mafijaške mreže se može opisati kao `Sokolački klan` a u njemu su "penzionisani" inspektor Marković Dragoslav, bivši glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Čolović Rajko te dvojac Borovčanin Danko i Luka, inače načelnik sudske policije, odnosno predsjenik suda u Sokocu.
Rajko Čolović je zbog lažiranja nadležnosti i neizvršavanja naloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, smijenjen prije oko godinu i po a ostali kriminalci, očito pokušavaju da prikriju tragove svoje umiješanosti u čemu im pomaže MUP RS, prikrivajući dokaze i činjenice o navedenim krivičnim djelima.
Marković Dragoslav je inače direktno učestvovao u prikrivanju materijalnog dokaza ubistva Ivone Bajo, pranju tog dokaza hemijskim sredstvom a u čemu su mu podršku pružili službenici Stanišić Stanko i Siniša Vrućinić, koji mogu sada izabrati hoće li biti svjedoci tih krivičnih dijela ili će biti saučesnici.
Nije zanemarljiva ni činjenica da je poslije pomenutog pokušaja mog ubistva i uklanjanja Rajka Čolovića, uhapšena jedna od grupa plaćenih ubica, poslije napada na Slobodana Vasiljevića a nedavno je uhapšeno više lica sa teritorije Sokoca, zbog sumnje za činjenje ratnih zločina a koje grupe se godinama ranije štićene od strane mafijaških šefova, Čolovića i Borovčanina.
S obzirom da su svi navedeni iz "Sokolačkog klana" naravno iz tog kraja a potenciram bivšeg inspektora Markovića, osnovano je sumnjati da su pripadnici pomenutih grupa i nekih drugih iz narko i auto mafije bili angažovani za pokušaj izvršenja likvidacije.
Za kraj ću podsjetiti na još jednu sitnicu a to je da je neko od njih ili saučesnika poslao službenika u civilu da me fizički napadne čak u zgradi Policijske uprave Bijeljina, psuje, prijeti ubistvom, ukoliko ikada više dođem tražiti neka prava, istovremeno me vukući grubo i gurajući vani sa očitim ciljem da me uplaši a kada to nije uspjelo, pobjegao je na sprat te uz asistenciju drugih pripadnika MUP-a, evakuisan na zadnji izlaz a njegovo ime se prikriva sve do danas.
Veoma je značajno da li je ta osoba saučesnik u navedenim zločinima ili je izmanipulisana od strane nekoga drugoga i posebno postupanje Dejana Minića u zgradi Policijske stanice Bijeljina II, da li je djelovao po instrukcijama, recimo Danka Borovčanina ili Rajka Čolovića direktno a možda i preko nekog posrednika, ne znajući šta se krije u pozadini svega.
Prikrivanje svih ovih i drugih činjenica od strane MUP-a, nije samo novo krivično djelo "pomoć učiniocu poslije izvršenja" i srodna krivična djela, nego je i direktan udar na moj život, jer pripadnici terorističke organizacije i dalje angažuju provokatore, špijune i plaćene ubice da me kontaktiraju i pokušaju uvući u klopku, uključujući i dolaske u moje dvorište i lupanje na vrata.
Pitanje je samo da li je osoba koju su nedavno poslali, prije oko 15 dana, imala u torbi pištolj sa prigušivačem ili neki smrtonosni otrov, kako bi me u skladu sa trenutnim pogodnim okolnostima, proglasili žrtvom korona virusa.
Nepostupanjem po svemu navedenom i prikrivanjem dokaza i počinilaca teških krivičnih dijela, MUP RS, direktno nastavlja sa ugrožavanjem mog života i omogućava zločincima pripreme likvidacije i angažovanje plaćenih ubica, kako bi me eliminisali a koje regrutuje iz kriminalnih miljea u zamjenu za prikrivanje dokaza o njihovim prethodnim krivičnim djelima.

PRILOZI

Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020.
Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Podnesen izvještaj zbog KD `Zloupotreba položaja odgovornog lica`
Nenad Nešić prijavljen tužilaštvu za zloupotrebu položaja
AP-1031/19
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Zdenkobajo@gmail.com
065831902