srijeda, 5. veljače 2020.

SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
TUŽILAŠTVU BIH - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH

SMIŠLJENO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

Kada pokušaji ubistva djelovanjem samo pripadnika timova za egzekucije nisu uspjeli, pripadnici terorističke grupe, odlučuju da se lično angažuju i koriste službeni položaj da me odvuku plaćenim ubicama. U postupku 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, nastalo je više dokaza o kriminalnim radnjama koje prilažem a na početku ukazujem na pismene zahtjeve, (Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji i Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona) koje sam po sugestiji sudije poslao u OJTIS, PU Bijeljina, Sudskoj policiji i sudu u Sokocu.
Na tim prilozima predatom sudu u Bijeljini u spis su čak i skenirane potvrde pošte kao dokaz, (Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019.) a iako je već u sklopu dokaza PS Bijeljina II, bila dužna dostaviti rješenja o prenosu nadležnosti kao opravdanje za izvršene radnje to nije učinjeno ni tokom postupka što je jasan pokazatelj da se radi o smišljenom kriminalu. Osim toga odmah ukazujem i na dokaze "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." i "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz kojih se vidi da Vrhovni sud RS nije doneo nikakvo rješenje o prenosu nadležnosti pošto ne postoji nikakav krivični predmet a da je RTRS, dodijelilo moju krivičnu prijavu na postupanje u OJTIS a ne neku prijavu protiv mene.
Radi se o prijavi za falsifikovanje i prikrivanje dokaza o tome, protiv više lica iz suda, tužilaštva, sudske policije i pravobranilaštva, koji su direktno zainteresovani da svoj kriminal prikriju i uz pomoć Rajka Čolovića, montiraju nelegalni predmet a potom i nezakonitu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." pred nenadležnim organom.
S obzirom da je okružni tužilac Jovana Tomaš, koja je zvanično potpisala optužnicu, (ima naznaka da je i njen potpis falsifikovan) stupila na dužnost tek u aprilu 2017-te a predmet se vodi od 2015-te, jasno je da je odgovornost za lažiranje na Rajku Čoloviću a da li je lično vodio predmet ili je obmanio i nekog drugog tužioca ostalo je skriveno jer iz OJTIS, konstantno odbijaju da mi uruče ijedan dokument iako prema zakonu imam pravo na svaki papirić iz spisa. Jasno je da se radi o prikrivanju dokaza sopstvenog kriminala no nelogično je da taj predmet preuzima Jovana Tomaš od bilo koga osim ako to i nije bio plan - da se predmet da u rad novom tužiocu koga su pripadnici terorističke grupe obmanuli o postojanju nadležnosti. SVE PO INSTRUKCIJAMA ŠEFA TERORISTIČKE GRUPE DODIK MILORADA I JAVNO OBJELODANJENE "CRNE KNJIGE" TE IZNESENE NAREDBE I PRIJETNJE BORBOM A SUŠTINSKI LIKVIDACIJAMA SVIH NEPODOBNIH KOJI IH OMETAJU U PLJAČKANJU.
U ovoj krivičnoj prijavi ću takođe kao dokaze priložiti dokumente osnovnog suda u Bijeljini, (Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019. i Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019.) sa posebnim naglaskom na izjave svjedoka te dokumentaciju koju je MUP dostavio u tom postupku, (Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018. i Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018.) ali ukazujem i na pozadinu događaja odnosno na nezakonito otvaranje predmeta u Istočnom Sarajevu 2015. te činjenicu da se ime tužioca koji je vodio taj predmet u početku i dalje krije kao i navodno rješenje o prijenosu nadležnosti no nesporno je da je glavnu ulogu u tome morao imati Rajko Čolović kao glavni okružni tužilac.
Takođe skrećem pažnju da je neposredno po pozivu krajem juna 2017. poslatog od strane okružnog tužioca Jovane Tomaš, te mog pismenog zahtjeva da mi se dostavi kopija rješenja o prenosu nadležnosti, preminula tužilac tog tužilaštva Biljana Petrović a kako sam nedavno pročitao u tekstu Slobodana Vasiljevića, radi se u stvari o pogibji u saobraćajnoj nesreći te je potpuno osnovana pretpostavka da to nije nikakva slučajnost, nego vrlo moguće planirano ubistvo tužiteljice, koja je praktično znala sve o brojnim kriminalnim djelima Rajka Čolovića i drugih članova terorističke organizacije.
S obzirom da su nesporno u ovaj kriminal umiješani i pripadnici terorističke organizacije i iz MUP-a, također podsjećam da je 2010-te, na sličan način stradao i tadašnji načelnik kriminalističke policije Aleksandar Teodorović, samo nekoliko dana pošto sam mu skupa sa sestrom dostavio dokazni materijal o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, te švercu narkotika koji se tada vršio u Bobar grupu a što je osim poznate pljačke preko Bobar banke, suštinski glavni razlog za sve kriminalne radnje narednih godina sve do danas.
Pripadnici terorističke organizacije su mnogobrojni a u uvodu ću navesti samo nekoliko imena lica za koje postoje neoborivi dokazi o smišljenim krivičnim djelima a to su osim navedenog Rajka Čolovića i Luka Borovčanin, Danko Borovčanin i Milan Nešković i to samo za dan 27.09.2018. Odgovorni za prikrivanje ubistva Ivone Bajo i krijumčarenja su inspektori Marković Dragoslav, Stanko Stanišić kao i tehničar Siniša Vučinić i nesumljivo su zainteresovani za moju likvidaciju, odnosno nesporno su pripadnici terorističke organizacije a svi ostali koje ću ovdje navesti su bili svjesni kršenja zakona a da li su lično pripadnici terorističke organizacije ili su svoje postupke izvršavali strahujući za posao ili sopstveni život, objasniće lično u budućnosti.
S obzirom da je akcenat na događaje od dana 27. septembra 2018. radnje koje su tada izvršene i sačinjeni dokumenti te svjedočenja svjedoka pred sudom o tom događaju, skrećem prije svega pažnju na prilog "Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018.".
Već sam u postupku "80 0 Pr 100636 18 Pr" a i u dva prethodna pred prekršajnim sudom, dokazao da se zabilješke lažiraju a svjedoci instruišu da lažno svjedoče a sada skrećem pažnju na činjenicu da su zabilješku potpisala 4 lica, koja su samo djelimično bila akteri opisanih događaja što je čini praktično falsifikatom, odnosno te zabilješke sačinjava načelnik Danko Borovčanin i takve daje službenicima sa naredbom da ih potpišu.
U vrhu se navodi veza sa dokumentima osnovnog suda u Sokocu i Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji podvlačim nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili. Dalje se navodi da je zabilješka sačinjena 27. septembra 2018. što je suštinski nemoguće jer su 3 od navedenih policajaca putovali vozilom na Sokolac i nisu se mogli vratiti do kasnih sati kada je 4. službenik Lazić Milan već napustio službene prostorije.
Dalje se u zabilješci tvrdi da su službenici postupali po navedenoj naredbi te je kako se kaže patrola u sastavu Lazić i Jelačić primijetila mene na ulici kneza Ive od Semberije. Naprotiv svjedočeći pred sudom pomenuti službenici, posebno Jelačić Srebrenko detaljno navode da nisu uopšte postupali po toj naredbi, nego tvrdi da se radilo o slučajnom susretu, što je takođe laž na koju su natjerani, jer se radilo o smišljenoj planskoj akciji sudske policije MUP-a i tužilaštva uz angažovanje provokatora.
U sve je nesporno bio uključen inspektor Minić Dejan, koga sam vidio u prostorijama policijske stanice Bijeljina II, kako stoji iza mojih leđa i daje znake Srećku Paniću te čim je primijetio da sam ga ugledao, odmah je pobjegao u drugu prostoriju. Službenici sudske policije su dakle pred sudom svjedočili potpuno suprotno, tvrdeći da tada nisu postupali po naredbi koja se pominje u zabilješci jer im je naređeno da prikriju učesnike terorističke organizacije koji su im izdavali naredbe.
Skrećem pažnju da sam prije godinu dana tražio kopiju ove službene zabilješke od sudske policije na šta mi je odgovoreno da je ona dio krivičnog predmeta, što je obična laž i nije mi dostavljena te osnovano sumnjam i potpuno sam uvjeren da je ova službena zabilješka dodatno falsifikovana i uopšte ne odgovara onoj prvobitno sačinjenoj. U ovoj zabilješki sudske policije se smišljeno prikriva činjenica da službenici uopšte nisu imali naredbu uz sebe niti su mi je uručili na moj zahtjev a za to je direktno odgovoran načelnik Borovčanin Danko koji ih je uputio na teren bez primjerka naredbe, želeći da sakrije nelegalnost cijelog postupka.

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje za OJTIS, Zahtjev i obavještenje sudu u Sokocu i sudskoj policiji, Zahtjev i obavještenje MUP-u po osnovu prava iz ustava i zakona, Potvrde pošte o prijemu 11.09.2019., RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15, Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018., T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017., Zapisnik od 02.10.2019. sa pretresa 80 0 Pr 100636 18 Pr, Zapisnik po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 28.10.2019., Potvrda o predaji lica od 27.09.2018., Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018., Potvrda o preuzimanju lica i predmeta od 27.09.2018., Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018., Primjer dokumenta sa skrivenim potpisom, Prava lica lišenog slobode od 05.09.2012., Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018., Izvještaj o prekršaju 15-01-3-53-18 od 11.10.2018., Zabilješka SP 1774-18 od 27.09.2018., Zabilješka sudske policije od 15.05.2018., Rješenje po 80 0 Pr 100636 18 Pr od 29.10.2019., Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015., Ručni rad policije i tužilaštva - dokaz ubistva, Potpisi i imena najodgovornijih zločinaca, Izjave aktera šverca i ubistva, Ručni rad republike srpske - ubijena djevojčica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902