srijeda, 15. siječnja 2020.

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom. Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva...

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV MUP-U

POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA - MUPU REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJEST, UPOZORENJE I ZAHTJEV, MUP-U, PU BIJELJINA, KRIMINALISTIČKOJ POLICIJI, POLICIJSKOJ STANICI

31.12.2019. godine pozvan sam u telefonskom pozivu od pripadnika Policijske stanice Bijeljina II, poslije čega sam i otišao tamo.
Poziv je uslijedio poslije mojih odlazaka prethodnog dana i tog jutra sa osnovnim pitanjem da li MUP želi raditi po zakonu i sarađivati sa građanima u razotkrivanju krivičnih djela i ostvarivanju prava garantovanih ustavom i zakonima.
Teme o kojima smo razgovarali su izuzetno ozbiljne ali su suštinski sporedne, (kao i imena službenika) za ovaj tekst u odnosu na to da su pripadnici Policijske stanice Bijeljina II, izrazili spremnost da sarađuju sa građanima u okviru svojih nadležnosti te se sa istim motivom obraćam i Policijskoj stanici Bijeljina, Kriminalističkoj policiji, Policijskoj upravi Bijeljina, odnosno kompletnom MUP-u Republike Srpske.
S tim u vezi, podsjećam da me je MUP 22.05.2019. fizički napao u zgradi Policijske uprave Bijeljina, preko službenika u civilu, vrijeđao i uputio ozbiljnu prijetnju ubistvom, ukoliko se ikad više pojavim a što su sve mirno gledali prisutni uniformisani službenici.
Ne samo da nisu spriječili napadača nego su pošto nije uspio da me uplaši i pobjegao na sprat, odbili da o tome sačine zabilješku i da mi bar kažu njegovo ime, što suštinski znači da je MUP organizator, odnosno saučesnik tog napada.
Pitanja vezano za taj događaj i više krivičnih dijela izvršenih od strane pripadnika MUP-a 27.09.2018. sam postavio u pismenom zahtjevu po sugestiji sudije za potrebe predmeta 80 0 Pr 100636 18 Pr, pred sudom u Bijeljini, na šta MUP nije odgovorio čime je pokazao da prikriva počinioce krivičnih djela. Uprkos tome sam pred sudom dokazao ne samo da sam lično postupao u skladu sa zakonom nego i da su pripadnici MUP-a, izvršili više krivičnih djela, uključujući lažne opise, falsifikovanja, zloupotrebu položaja, saučesništvo u više krivičnih djela a na sve to lažno svjedočenje pred sudom u tom postupku, što je nesporno dokazano svjedočenjem službenika sudske policije pod komandom Borovčanin Danka, koji je da bi odagnao odgovornost sa sebe a pritisnut dokazima, tražio od podređenih da čak i bez mojih direktnih pitanja, optuže službenika MUP-a i PS Bijeljina II za činjenje krivičnih djela. TO SE JASNO MOŽE VIDJETI IZ SVJEDOČENJA U DOKAZNOM POSTUPKU O ČEMU IMATE ZAPISNIKE.
Pitanja iz zahtjeva od 11.09.2019. svojim sadržajem pokazuju veličinu i monstruoznost kriminala koji su vršili pojedini pripadnici MUP-a te ih citiram kompletna :

"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:
1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju iste Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja...

Podvlačim važnost tema pod brojevima 5 - 12 te 14, 15 i 17. i ističem da MUP, ne samo da nijednim dokumentom nije demantovao svoju vezu sa napadom na mene u sopstvenoj zgradi nego to za ovih preko 6 mjeseci niko nikada nije ni na koji način negirao, niti me optužio da lažem što pokazuje da je sve što sam opisao istina a da su se odgovorni za napad povukli ne želeći da komentarisanjem i negirnjem skrenu pažnju na sebe.
Tokom 2019-te godine, predao sam više krivičnih prijava od čega ističem prijavu za terorizam i više drugih krivičnih dijela, koja je putem ministarstva bezbjednosti, prosleđena tužilaštvu Bosni i Hercegovine vezano za ove događaje, pokušaj mog ubistva i prikrivanje ubistva Ivone Bajo.
Osobi koja me je napala 22.05.2019. mogu samo da čestitam na hrabrosti da otvoreno izvede takav čin i na tome što je uradio, jer me je time samo dodatno motivisao da sam istražujem, čije se ime nalazi na dokumentu u zahtjevu za deponovanje predmeta nađenih na mjestu ubistva Ivone Bajo. I komandiru PS Bijeljina II se zahvaljujem što me je optužio za prekršaje jer sam zahvaljujući tome došao da izjava svjedoka i brojnih drugih dokaza o kriminalu.
Posebno je bitan materijalni dokaz ubistva "dječiji ruksak" koji je dvostruko presječenog kaiša i taj presječeni dio nedostaje a onda je skinut sa smrtno ranjene djevojčice, dok je kamion koji je dovezao švercovanu robu u firmu mafijaške Bobar grupe, pobjegao a ruksak je potom opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi masti i ulja potekle vjerovatno od tog kamiona.
Policijski službenik Vrućinić Siniša je sačinio foto dokumentaciju na kojoj se jasno vidi izgled materijalnog dokaza ubistva a Stanko Stanišić, čije sam ime nedavno otkrio je taj koji je potpisao zahtjev za deponovanje ne navodeći u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva te se tužilaštvo 16.01.2017. konačno izjašnjava da o tom podatku nema nikakvih saznanja.
Narednih mjeseci sam preduzeo više radnji da bi se istražilo prikrivanje ubistva i došlo do počinilaca među kojima je i "Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017." koju prilažem i umjesto profesionalne reakcije, pravi se plan za moje ubistvo i u tu svrhu lažira nadležnost i montira optužnica 29.11.2017. u čemu saučestvuje i MUP. Na "Zahtjev za informacije od 29.01.2018." vezan direktno za tu optužnicu i montirane predmete, MUP takođe nije htio da odgovori, kako bi mogao održati "posebne istražne radnje" i aktivnosti za pripreme ubistva.
Sa aspekta krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku to je suštinski, prikrivanje dokaznog materijala a pošto ni MUP-u ni tužilaštvo "nisu otkrili" kako je došlo do presijecanja kaiša, čime je presječen, ko je skinuo dokaz sa ubijenog djeteta, ko ga je oprao benzinom i zbog čega, to su sve podaci koji predstavljaju nove dokaze u tom predmetu, te je shodno odredbama zakona, potrebno ponovo pokrenuti istragu no prethodno MUP, mora da se izjasni o ovim detaljima.
Ukoliko MUP, ima bilo kakav podatak vezano za dječiji ruksak i njegovo uništavanje, zahtijevam da mi ga odmah dostavi na mejl a to sam tražio pismeno još prije 9 godina što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011." i najbolje pokazuje kojim se mafijaškim metodama služe pojedini pripadnici MUP-a. Pismenim izjašnjenjem tužilaštva od 16.01.2017. sva odgovornost za ovaj monstruozni zločin i njegovo prikrivanje je na PU Bijeljina i MUP-u RS.
Ukoliko kriminalistička policija, odnosno Policijska uprava Bijeljina, odnosno MUP Republike Srpske, nema nikakav dokument o tome, kako se i zašto, materijalni dokaz ubistva, nalazi u pred sudom konstatovanom stanju, vaša je dužnost da i vi to pismeno konstatujete kako bih i ja i vi o tome mogli obavijestiti nadležno tužilaštvo, koje je obavezno preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom.
Stoga zahtjevam da mi odmah dostavite na navedeni mejl "Zdenkobajo@gmail.com " pismeno izjašnjenje vezano za ovu temu, konkretno šta MUP zna i da li uopšte zna zašto je taj materjalni dokaz presječen, zašto je ruksak opran benzinom, ko je to učinio i ko ga je uklonio sa mjesta ubistva.
Ukoliko MUP to ne učini odmah a najkasnije do 15.01.2020. to znači da je u pitanju smišljeni kriminal i saučesništvo MUP-a u ubistvu krijumčarenju i prikrivanju ubistva te ću u tom pravcu i preduzeti dalje korake a ovaj dokument koristiti kao dodatni dokaz protiv odgovornih pripadnika terorističke organizacije.
A ako MUP, postupi profesionalno vezano za materijalni dokaz ubistva, vidljiv na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" te sačini pismeno izjašnjenje šta o tome zna ili "ne zna" ništa i shodno tome preduzme dalje radnje obavezne zakonom, neću insistirati na nekim drugim temama navedenim u pitanjima a o vašoj odluci i reakciji će biti vođena evidencija te sve proslijeđeno tužilaštvu BIH i saopšteno javnosti...

PRILOZI

Zahtjev i obavještenje MUP-u od 11.09.2019.
Obavjest načelniku PU Bijeljina 01.09.2017.
Zahtjev za informacije od 29.01.2018.
Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011.
Snimci dječjeg ruksaka

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
Zdenkobajo@gmail.com