ponedjeljak, 3. srpnja 2017.

NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA

VAŽNO UPOZORENJE SVIM GRAĐANIMA KOJI SU SLALI ILI IMAJU NAMJERU POSLATI TUŽBU ZA STRAZBUR. PARADRŽAVNE SLUŽBE VAS PRISLUŠKUJU, NADZIRU KOMUNIKACIJE, SNIMAJU, PRESREĆU POŠILJKE A POTOM VAM ŠALJU FALSIFIKOVANA OBAVJEŠTENJE ZA TUŽBE KOJE SU UKRALI. PROVJERITE SVOJU DOKUMENTACIJU I OBAVJESTITE PRIJATELJE. UPOREDITE POTPISE SA OVIMA KOJE MOŽETE PREUZETI IZ PRILOŽENIH DOKUMENATA. AKO SU POTPUNO IDENTIČNI, TO JE ZNAK DA STE DOBILI FALSIFIKAT, DA VAM I TAKVIM GESTAPOVSKIM METODAMA OTIMAJU PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE POŠTO SU VAM OVDE VEĆ OTELI SVE...

NEZAKONITI NADZOR I PRISLUŠKIVANJE, KRAĐA TUŽBI ZA STRAZBUR, FALSIFIKATI I OBMANJIVANJE GRAĐANA

U ovom tekstu kojim dokazujem smišljeno razbojništvo fašističkog mafijaškog režima, maksimalno ću smanjiti riječi i opise a akcenat stavljam na skenirane dokumente koji dokazuju gestapovske metode takozvanih državnih i paradržavnih službi.
Za uvod navodim samo da je tajkunsko politička mafija 23.07.2009. ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca između firmi Nijaza Hastora i Gavrila Bobara, koji je kako se danas zna u to vrijeme i kasnije pljačkao astronomske iznose preko Bobar banke u saučesništvu sa suvlasnikom, Vladom RS. Mafija me je po otkrivanju dokaza njihovog kriminala lažno optužila za ugrožavanje sigurnosti članova bande, te izdejstvovala odnošenje računara, danonoćnu stražu pred kućom u 3 smjene, prisluškivanje, praćenje i nadzor komunikacija. Istraga o tome je zatvorena krajem 2012-te jer je prijava bila neosnovana ali je prikupljani materijal do danas ostao sakriven iako prema članu 23 ustava RS, građani imaju pravo da dobiju sve podatke. Prisluškivanje i praćenje je očito ostalo nezakonito na snazi a evo i jednog od najupečatljivijih dokaza:
1) Prvi dokazni dokument je otpremnica - PRIJEMNI LIST, pošte u Bijeljini, gdje su uokvireni svi bitni podaci, od datuma, broja pošiljke, naplaćene poštarine po 2 osnova, težina paketa i potpis sa datumom a na dnu je uplatnica na dodatnih 10 KM.
2) S obzirom da i poslije 2 mjeseca nije stigla povratnica, praktično sasvim siguran da je paket ukraden, obratio sam se pošti i kao rezultat je stigao sledeći izvještaj u kome na strani 1 kažu da je odgovornost na poštama u Francuskoj. Na strani 4 tog izvještaja, vidljivo je da je u dnu upisana Ljubljana, a u sredini u koloni 8, nedostaje podatak za spornu pošiljku. Prema svemu bi se zaključilo da paket nije stigao ni u Sloveniju a kamoli u Francusku ali ostavimo nelogičnosti oko toga i nastavimo sa važnijim dokazima.
Iako sam upozorio da imam rok do 25.09.2016. da pošaljem drugi paket za Strazbur ako je prvi izgubljen i dobio uvjeravanja da će se istraga hitno sprovesti to se nije desilo a pomenuti izvještaj je stigao poslije datuma koji sam naveo kao istek roka od 6 mjeseci od odluke ustavnog suda. Jedina korisna stvar je to što sam prema ponašanju službe ocjenio da imaju naredbu o kontroli mojih pošiljki što treba da ostane tajna i taj podatak ne smiju da mi otkrivaju. 3) No, pretpostavivši da će se služiti trikovima nisam im rekao pravi datum jer je rok isticao 25.10.2016. Stoga sam bio prisiljen da ponovo pripremim oko 2 gigabajta podataka i pošaljem u Cirih preko internet servisa a tamo je isti odštampan i poslat za Strazbur u 3 pošiljke što se vidi na narednoj slici.
Već tada sam imao dokaze o krađi paketa i falsifikovanju ali sam preduzeo još jednu radnju te tražio odštetu za izgubljeni paket. 4) Poslije duže procedure, odbijanja i žalbe dobio sam rješenje kojim mi se odobrava nadoknada novca plaćenog za "IZGUBLJENI" paket i istovremneno sam dobio i 54.10 KM uz uplatnicu, što se sve može vidjeti na narednim skeniranim dokumentima.
Sada, imamo prema zvaničnoj dokumentaciji državnog servisa "Pošta Srpske" nesporne dokaze da je paket koji sam poslao za Strazbur zagubljen i to kako kažu odgovorna je Francuska što ja nisam baš uspio uočiti. 5) Ali sada dolazi najvažniji dio jer otprilike u isto vrijeme kada pošta istražuje nestanak paketa, sačinjava se FALSIFIKAT obavještenja iz Strazbura te sam taj dopis dobio skoro istovremeno kada i izvještaj pošte o gubitku pošiljke. DAKLE, SADA IMAMO DOKUMENTACIJU KOJA KAŽE DA JE MOJA TUŽBA ODBIJENA ... ONA ISTA TUŽBA KOJA SE NALAZILA U PAKETU KOJI JE IZGUBLJEN I KOJI NIKADA NIJE STIGAO U STRAZBUR !!!???
Vidljivo je da se pominje isti datum 24.06.2016., (datim slanja iz Bijeljine a ne prijema eventualno u Strazburu) a potpisnik je B. Pleše. 06) Krajem 2016. poslao sam još jednu manje bitnu tužbu za Strazbur predviđajući da će se desiti ista stvar. I zaista ekspresno dobijam obavjest identičnog sadržaja sa potpisom iste osobe:
Gledajući samo ovakvo obavještenje prosječni građanin ima uvjerenje da njegovoj tužbi nešto nedostaje, ne zna se šta i ne može se ni saznati jer se odbija bilo kakva komunikacija. Ali pošto mi već znamo da je paket "ZAGUBLJEN" i da nije stigao u Strazbur, onda je jasno da obavjest od suda o tužbi iz zagubljene pošiljke ne može uopšte postojati odnosno da je u pitanju FALSIFIKAT. Zanimljivo je takođe da se obavjesti šalju u oba slučaja tačno 7 dana poslije datuma kada je navodno održano zasjedanje i da je oba puta u pitanju četvrtak !!!??? Svako može samostalno da odštampa ova 2 dopisa i uporedi ne tekst nego potpise. Nije uopšte u pitanju potpis hemijskom olovkom nego isječak iz skenirane crno bijele kopije koja se programom za obradu slika nanese na već spremljeni tekst i onda šalje građanima bez povratnice i bez obaveze da potpišete prijem. Ovu obavjest sam pronašao na stolu ispred kuće. 7) I na kraju sam načinio montažu od te dvije obavjesti sa naglaskom na potpise. Ovde ne treba biti grafolog koji bi vještačio da su dva slična potpisa potekla od iste oobe. Jasno se vidi da je u pitanju jedan IDENTIČAN POTPIS, koji je korišten za ko zna koliko falsifikata.
VRIJEME JE DA ZAUSTAVIMO I SRUŠIMO TU BANDU SA VLASTI