nedjelja, 9. srpnja 2017.

ZAHTJEV SP ZA VIDEO SNIMAK

Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna.
 

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAHTJEV PO PRAVIMA GARANTOVANIM USTAVOM RS I BIH

 
 

ZAHTJEV SP ZA VIDEO SNIMAK

Veza: Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016.

Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 23, stav "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." a vezano za član 16, stav 1 "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom" te Ustava BIH, član "2. Ljudska prava i temeljne slobode" stav "(3) Popis prava. Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka (2), koje ukljucuju:" tačke "(d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti i (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima".
ZAHTEVAM

1) VIDEO SNIMKE KAMERA SLUŽBENOG VIDEO NADZORA, VEZANO ZA DOGAĐAJ OPISAN U ZABILJEŠCI 1831/16 od 15.12.2016.


 
OBRAZLOŽENJE
Snimak je potreban kao dokaz za raspravu u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zakazanu za 18.05.2017. Više puta sam tokom poslednjih 7 godina, počev od 08.03.2010. upozoravao sudsku policiju da mora postupati u skladu sa zakonom, da mora poštovati ustav i garantovana prava i da ne smiju izvršavati naredbe koje su u suprotnosti sa navedenim. Posebno sam potencirao da NIKAKO NE SMIJU IZVRŠAVATI USMENU FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO, koja je ubijena prilikom šverca režimskih tajkuna. Osim toga sudska policija je izvršavala i naredbu načelnika Borovčanin Danka da ni u kom slučaju ne opisuje u zabilješkama činjenicu da su vidjeli slike i sam materijalni dokaz više krivičnih djela od kojih je najteže ubistvo Ivone Bajo. Radi se o ruksaku koji je dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje a pošto je skinut sa ubijene djevojčice sa kaiša su benzinom oprani tragovi masti te je skinuta i originalna boja.
Taj dokaz je naravno smišljeno sakriven od pripadnika mafijaške Bobar grupe u sadejstvu sa inspektorom Marković Dragoslavom i okružnim tužiocem Stjepanović Danicom. Sada 7 godina kasnije u dokazu predatom sudu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." dotična Stjepanović kaže da "NEMA SAZNANJA" o navedenim oštećenjima a precizno su konstatovana u zapisniku Osnovnog suda o preuzimanju predmeta i sam predmet je fotografisan kako prije smještaja u depo od strane MUP-a tako i sa moje strane, poslije preuzimanja. Krivac za to što OT Bijeljina "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu ubistva je Danko Borovčanin. Ja ću i bez snimka ukoliko odbijete da mi ga predate dokazati odgovornost Borovčanina i laži sudske policije u navedenoj zabilješci ali od vaše odluke zavisi da li ćete se pridružiti Borovčanin Danku u kriminalu ili ćete poštovati Ustav te dati doprinos u razotkrivanju ubica, krijumčara i pljačkaša stotina miliona maraka preko Bobar grupe...
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina zdenkobajo@gmail.com 065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU