srijeda, 12. srpnja 2017.

DOPUNA NA 13812-14 I 15957-16

 
UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ. ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

 
 

DOPUNA NA 13812-14 I 15957-16

 
Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi: 1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.
OBRAZLOŽENJE
Nedavno je u medijima objavljeno kako je pokrenuta istraga protiv tužioca tužilaštva BIH B.M. zbog nestanka 55000 KM. Prenosim tekst objavljen na web lokaciji http://www.istinito.com/index.php/drustvo/3675-pokrenuta-istraga-protiv-tuzioca-boze-mihajlovica-zbog-nestanka-55-000-km : "Kancelarija disciplinskog tužioca po službenoj dužnosti pokrenula je istragu protiv tužioca Tužilaštva BiH Bože Mihajlovića. Kancelarija je po službenoj dužnosti, u skladu s nadležnošću, na osnovu medijskih objava, 4. januara 2017. godine registrovala predmet protiv zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Bože Mihajlovića u vezi s iznesenim navodima o mogućoj povredi dužnosti. "Kancelarija takođe može potvrditi da je 6. januara 2017. godine zaprimljena i pritužba tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Olega Čavke, u vezi s istim navodima i istim nosiocem pravosudne funkcije te će iz tih razloga pritužba biti razmotrena u prethodno registrovanom predmetu Kancelarije", kazali su za Klix iz Kancelarije disciplinskog tužioca." Na stranu to da li je osumnjičeni gospodin zaista počinio krivično djelo ili ne ovde je bitna činjenica da ni sudije ni tužitelji ne mogu i ne smiju činiti krivična djela tokom svojih službenih radnji, niti koristeći svoj položaj. Osim ovog primjera postoje i drugi slučajevi pretpostavljenih kriminalnih i neprimjerenih radnji od kojih se izdvaja primjer bivšeg odnosno bivših glavnh tužitelja. Vi u svom dopisu po predmetima 13812/14 i 15957/16 od 17.01.2017. iznosite stav da sudije i tužitelji ne mogu snositi odgovornost za izneseno miljenje izraženo prilikom donošenja odluke. Ali u ovom slučaju se ne radi ni o kakvom mišljenju nego je sudija Vakičić Željka uklonila, (uništila, jer mu se izgubio svaki trag) falasifikat iz spisa na koji sam pismeno prethodno ukazao. Falsifikat dakle ne postoji više u spisu 80 0 P 043325 13 P2 ali postoji primjerak kod mene jer sam ga dobio u kompletu dokaza pravobanilaštva. Sasvim pogrešno ste povezali pritužbu sa predmetom 80 1 Pr 000670 10 Pr jer na taj predmet i postupanje sudije Dragoljuba Đurića nisam ulagao prutužbu, nego samo na radnju sudije Vakičić Željke koja je smišljeno uklonila falsifikat koji je sačinio sudija Đurić za potrebe Kovačević Novaka.

ŠTA AKO SUDIJA DONESE ODLUKU DA TOKOM ROČIŠTA SILUJE STRANKU, DA JE MUČI, OTME JOJ NOVAC, ZADAVI JE ILI SVE TO URADI POSLIJE PRETRESA UZ NAREDBU SUDSKOJ POLICIJI DA MU ASISTIRA I POMOGNE U SPROVOĐENJU "ODLUKE" KOJU JE DONEO ??? Sudija Vakičić je izvršila krivično djelo uklonivši falsifikat i o tome ne postoji nikakva odluka, nikakvo rješenje u spisu. Postoje samo pismeni tragovi da je Pravobranilaštvo dostavilo komplet od 28 priloga, među kojma i sporni falsifikat rješnja iz 2010-te ali pošto je sudija Vakičić vratila taj dokaz, sada se u samom spisu falifikat više ne nalazi. NEMA TU NIKAKVOG SUDSKOG POSTUPANJA, NIKAKVE SUDIJSKE ODLUKE, NEGO BRUTALNO KRIVIČNO DJELO. U izvršenju krivičnog djela je naravno asistirao Radujko Milan a sada to skupa pokušavaju prikriti. U prilogu "Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017." opisuje se šta sam konkretno tražio a podvlačim tačku 2 u kojoj pitam "OD KOG ORGANA JE PRAVOBRANILAŠTVO RS DOBILO POMENUTI DOKUMENT" - (FALSIFIKAT). U sudu taj falsifikt ne postoji a s obzirom na okolnosti i porjeklo drugih priloga, taj falsifikat je potekao iz OT Bijeljina, odnosno Kovačević Novaka. U svom odgovoru "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17" prvo ga opisuje kao navodni. Potom u narednom pasusu, nevješto se glumi neznanje zašto tražim podatke od kog organa je potekao, pošto ga posjedujem i na kome je jasno nanačeno ko je izdavalac istog. JA DAKLE NE PITAM KO JE IZDAO FALSIFIKAT, NITI KO GA JE SAČINIO NEGO OD KOG ORGANA GA JE DOBILO PRAVOBRANILAŠTVO RS ? G. Radujko neće da kaže od koga je dobio falsifikat, kao da ne može bilo ko pa i on na skenirani dokument, softwerski dodati neki pečat a onda se tobože čuditi kako to neko pita za izvor kada na dokumentu to jasno piše. Falsifikat nije navodni a dokaz za to je "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." Osnovnog suda u Bijeljini u kome jasno stoji da je na spornom dokumentu, udaren pečat pravosnažnosti. DA U SUDSTVU I TUŽILAŠTVU NEMATE PROFESIONALCE NEGO NAJOBIČNIJU BANDU, POSTOJI OBILJE DOKAZA A SVE SA CILJEM DA SE PLJAČKA NAROD I DRŽAVA. NE POSTOJI LAŽ I KRIMINAL KOJI SUDIJE I TUŽITELJI NISU SPREMNI DA IZVRŠE. Vjerujem da postoje i časni pojedinci ali oni su rijetkost. Poslednji dokaz koji prilažem je "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" i direktno odgovornom licu sudiji postavljam pitanje, kome su sve uručivane kopije spornog rješenja - FALSIFIKATA. Zahtjev nosi datum 22.02.2017. a danas je 25.03.2017. Rok za odgovor je 15 dana i nisam ga dobio iako je dvostruko prekoračen.
REZIME : Sudija Vakičić Željka je smišljeno uklonila falsifikat iz spisa na koji sam pismeno ukazao, jer ga je sačinio sudija Dragoljub Đurić za potrebe Kovačević Novaka i drugih kriminalaca iz OJT Bijeljina, da bi njime pravdali fašističke metode zabrane pristupa za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo, koju je ubila pardržava banda prilikom šverca narkotika u zločinačku Bobar grupu. Osim toga u toku je bila pljačke preko Bobar i druge dvije banke pod kontrolom mafijaškog režima od oko 2 milijarde maraka. UDT JE JOŠ 2010-TE OBAVJEŠTEN UZ DOKAZE O TOM RAZBOJNIŠTVU KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA. UDT I VSTV SU SAUČESNICI U PLJAČKI NAD NARODOM, SAUČESNICI U PRIKRIVANJU ZLOČINA. VSTV I UDT SU FAŠISTIČKE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE OD NJIH NE OČEKUJEM NIKAKVO SANKCIONISANJE KOLEGA FAŠISTA NEGO EGZEKUCIJE NAD PROESIONALCIMA KAO ŠTO SU TO UČINILI NAD DIJANOM MILIĆ. ALI KOMPLETAN TEKST ĆE BITI OBJAVLJEN NA INTERNETU KAO DOKAZ GRAĐANIMA U KAKVOM FAŠISTIČKOM ZLOČINAČKOM REŽIMU ŽIVE I DA JE JEDINI IZLAZ GRAĐANSKA REVOLUCIJA I PROCESUIRANJE KOMLETNE VLASTI POČEV OD SUDIJA, TUŽILACA I NARAVNO POLITIČKIH LIDERA...

PRILOZI

 

Pravobranilaštvo RS PI-4-17 od 13.02.2017. Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu

 
Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902
 

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU