četvrtak, 27. srpnja 2017.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih...
 

REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

 
 

ZAHTJEV ZA PRIMJENU I POŠTOVANJE ČLANOVA 191 I 192 ZOP-A

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr U ovom dopisu od velikog broja nezakonitih radnji i kršenja odredbi zakona izdvajam suštinski ključnu povredu suda a propisana obaveza je u članu 191 "Tok pretresa" stav : "(6) Ako okrivljeni ne prihvati odgovornost, sud će ga pozvati da iznese svoju odbranu, koju nije obavezan iznijeti, niti dati odgovor, kao ni dokaze". A istu temu obrađuje član 192 "Pravo stranaka na pretresu" stav "(1) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze". Zakon je dakle ostavio pravo izbora okrivljenom da iznese svoju odbranu ili da uopšte ne govori niti bilo šta dokazuje. Naprotiv zakon ne ostavlja sudu mogućnost izbora jer ne piše "SUD MOŽE" nego jasno se propisuje "SUD ĆE GA POZVATI DA IZNESE SVOJU ODBRANU". Potpuno sam siguran da se ne radi o nedovoljnoj stručnosti nego o svjesnoj namjeri da se otmu moja prava kako bih se spriječio da govorim. Ostavljam sudu da ODMAH na početku nastavka pretresa ispravi tu nezakonitu diskriminaciju i da mi riječ ili ću ja lično, pred svjedocima u zapisnik ukazati na to i zahtijevati poštovanje prava.
Ovom prilikom dostavljam i dokumentaciju iz predmeta OJT Bijeljina T14 0 KTA 0017872 16 koju sam dobio dopisom od 20.07.2017. Radi se o TREĆEM krivičnom predmetu po kome me je RS, saslušavala dana 07.07.2017. neposredno pred pretres u ovom postupku što je klasični pokušaj pritiska, zastrašivanja, zbunjivanja, koji na mene ne djeluje. Za taj predmet tada nisam dobio zapisnik jer sam formalno saslušavan kao svjedok no jasno mi je bilo da je to trebao biti uvod u novu lažnu optužnicu za "Ugrožavanje sigurnosti" u kojoj učestvuje g. Borovčanin kao i prethodni put 2010-te. S obzirom na odredbe ZKP-u i činjenicu da sam dobio materijal jasno je da od tog pokušaja neće biti ništa i da je plan g. Borovčanina propao. No materijal iz tog predmeta je direktno povezan sa ovim postupkom te tražim da se svi dokumenti uvrste kao dokaz koje ću i obrazložiti na pretresu a sada samo ukratko najbitnije veze: Odgovor OJT Bijeljina po T14 0 KTA 0017872 16 od 20.07.2017. osim datuma pokazuje i ko je podnosilac prijave protiv mene. SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. je taj akt a u njemu se vidi da se želi "inicirati" radnja OJT i to tako da opisuje "prezentaciju uživo" - što su video snimci u ovom postupku. Potom se pominju agresivnost i "okončani postupci", što je laž no jedan od okončanih je onaj u kome je g. Borovčanin učestvovao u grupi lica koji su na ovakav način dostavili materijal i lažno me prijavili za "ugrožavanje sigurnosti". Završen je odlukom da nema elemenata ni tog niti bilo kog drugog krivičnog djela poslije 30 mjeseci istražnih radnji ekipe od više desetina ljudi. Ali taj predmet je kao posljedicu ostavio prava iz članova 23 i 27 Ustava RS, koja zahtijevam od RS. I sada najzanimljiviji pasus : "S tim u vezi molimo vas da protiv istog pobudite krivično djelo i da od suda tražite da naloži njegov psihijatrijski pregled kao i da se istom paralelno s tim izrekne mjera zabrane." Ovde g. Borovčanin daje instrukcije tužilaštva da me optuže za NEKO krivično djelo, da sam očito potpuni LUDAK, zato što zahtijevam primjenu članova iz Ustava RS i potenciram završni dio DA SE IZREKNE MJERA ZABRANE. Podsjećam da g. Borovčanin već 8 godina primjenjuje tu mjeru zabrane i to ne samo za mene nego za sve srodnike djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo pokušava prikriti skupa sa saučesnicima. Na kraju je mnogo poštovani gospodin Borovčanin Danko još jednom istakao svije vrhunske ekspertske kvalitete iz oblasti psihijatrije, neurologije i psihologije napisavši da sa MOJA UPORNOST NE MOŽE PODVESTI POD NORMALNO PONAŠANJE. I na kraju uvaženi g. Borovčanin vezano za uvođenje mjera zabrane, kaže citiram "SUDSKA POLICIJA NEMA PROCESNA OVLAŠTENJA" čime sam konstatuje da je NEOVLAŠTENO, NEZAKONITO, NEUSTAVNO, sprovodio FAŠISTIČKU NAREDBU O ZABRANI PRISTUPA SVIM SRODNICIMA, bez ikakvog pismenog sudskog rješenja, čime je činio konstantno krivično djelo "Samovlašće" i više drugih još i ozbiljnijih. U cjelom tekstu g. Borovčanin uopšte ne pominje nijedan od zahtjeva koje sam napisao u dopisu koji je i priložio kao dokaz moje "NEVIĐENE PSIHIČKE POREMEĆENOSTI" ne osporava osnov i zakonitost nego pokušava izmoliti od suda i tužilaštva da bar sada donesu kakvo takvo rješenje kojim bi opravdao svoje fašističke metode prethodnih 8 godina. Kada ovako piše za OJT, potpuno je jasno da su instrukcije koje daje pripadnicima sudske policije još mnogo ekstremnije i da je događaj od 15.12.2016. iniciran naredbama koje Borovčanin izdaje ne obraćajući pažnju na moja upozorenja da ću se braniti od razbojničkog napada bilo koga u skladu sa relevantnim odredbama iz KZ-a i ustava. Ništa od ovoga nije navedeno u Zabilješci od 15.12.2016. koju je takođe diktirao g. Borovčanin, nego stoji besmislica "NIČIM IZAZVAN". Na dnu dopisa za sudsku policiju nalazi se popis priloga a to su Zahtjevi od 15.07.2016. za MUP, OJT Bijeljina, Osnovni i Okružni sud.
To su dakle dokumenti koji su direktno povezani sa danom 15.12.2016. a pominju se u zabilješci kao "žalbe i urgencije". Osim njih sada dostavljam i dopis Komande sudske policije iz Banjaluke od 28.04.2015. kojim se upućujem na obraćanje tužilaštvu prije spornog događaja te "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3" nastalo neposredno poslije. Iz svega se vidi da je posljedica i cilj fašističke naredbe za koju sada priznaje da nema ovlaštenja bio da se spriječi dostava informacije o predmetu koji dokazuje više krivičnih djela za šta je odgovoran g. Borovčanin, onaj isti koji bi sada da upravlja i ovim postupkom i dostavlja smišljeno snimke dalje kamere da bi prikrio neke detalje koji su se odigrali. I na kraju onako "nebitno" prilažem materijal o čemu je trebalo da svjedoči inspektor Bojan Maksimović a to je "Otpust iz bolnice 17.12.2012." za moga oca koji je umro poslije tretmana eksperimentalnim lijekovima u trovačnici UKC Banjaluka, te je nestala kompletna istorija bolesti. 4 i po godine istrage organi RS, ne mogu da pronađu odgovorne. U tom slučaju su formirani predmeti pred OJT Bijeljina i Banjaluka "T13-KTN 00 14576 12 i T14 0 KTA 0007449 12" i naravno pošto mi je zabranjen pristup u OJT Bijeljina tretmanom za koji g. Borovčanin kaže da nema ovlaštenja. Pozvali su me iz OJT Banjaluka da dostavim dodatne informacije preko CJB Bijeljina. Sve u svemu prema g. Borovčaninu ja godinama "neosnovano" ometam njegov mir a istovremeno je smrt moga oca pod istragom skoro 5 godina, jedan predmet privatno vlasništvo je u posjedu RS, drugi predmet je uklonjen sa ubijene djevojčice, presječenog kaiša, opran benzinom a o tome RS, "nema pojma", podatke o otvaranju računara i nadzoru koji je vršila nada mnom mi se i dalje uskraćuju.
NEMAM NIŠTA PROTIV DA SE UTVRDE MOJE PSIHIČKE SPOSOBNOSTI I G. BOROVČANINA KAO I KRIVIČNA ODGOVORNOST SVAKOGA ZA OVO RAZBOJNIŠTVO KOJE SAM OPISAO A SAMO JE DIO DOKAZA KOJE IMAM. Na kraju ističem da ja nisam dužan dostavljati dokaze o "POČINJENOM PREKRŠAJU" kako je navedeno u rješenju sa pretresa od 07.07.2017. nego oslobađajući materijal i to kako sam napisao koji dokazuje kršenje prava, nužnu odbranu i krajnju nuždu, te tražim da mi se omogući obrazlaganje svih dokaza koje sam predložio i povezivanje sa temom jer je dio materijala vezan direktno za događaj, dio za raniji period a dio dokazuje nelegimitet kako RS, tako i njenog predsjednika i svih organa uključujući i ovaj sud. Naravno najavljujem i da ću pokrenuti pitanje kršanja mojih prava zbog ignorisanja skoro svih zahtijeva i prijedloga počev od tonskog snimanja i predmeta Prekršajnog suda o kojima sud nije doneo nikakvu odluku jer moji podnesci i dokazi za sudiju Sekulić, citiram "NE POSTOJE"...  

PRILOZI

 

Dokumenti iz T14 0 KTA 0017872 16 Sudska policija 28.04.2015. Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 Otpust iz bolnice 17.12.2012. Poziv u CJB za 03.03.2017.

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina 065831902