četvrtak, 20. veljače 2020.

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 100636 18 PR

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Prema zakonu o krivičnom postupku, zakonu o tužilaštvima i zakonu o sudovima, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji djelovanja Okružnog suda u Bijeljini a od 2015-te, sve do sada ni meni lično, niti u ovaj predmet, uprkos pismenim zahtjevima, niko od njih a ni sudska policija ni MUP, odnosno PS Bijeljina II, koji su svoje kriminalne radnje opravdavali naredbama, komandama, nalozima navedenih organa i prenosom nadležnosti na njih, nisu dostavili nijedno rješenje o tome kao dokaz. S obzirom da je u pitanju protivpravna radnja, koja je očigledno nezakonita a akteri su je svjesno izvršavali te sada pokušavaju sakriti saučesnike i dodatno falsifikovati dokumentaciju, skrećem pažnju sudu na navedene neregularnosti i činjenicu da niko od njih nije djelovao prema zakonima i u interesu RS, nego kao član i pripadnik mafijaške terorističke organizacije i tako ih treba i tretirati, od Rajka Čolovića do Nešković Milana, koji sada jedini od pripadnika zločinačke organizacije, nastavlja sa činjenjem krivičnih djela, lažima, falsifikatima, prikrivanjem dokaza i počinilaca izvšenih krivičnih djela, iako je višestruko upozoravan, pismenim dopisima i dokazima koje sam dostavio...

ODGOVOR PO ŽALBI PS BIJELJINA II NA RJEŠENJE 80 0 PR 100636 18 PR

Ovaj tekst ne pišem zbog sebe, nego zbog građana i časnih službenika, policije, suda, tužilaštva, kako bi znali sa kakvom monstruoznom mafijaškom organizacijom su suočeni a pripadnici klana koji je pobio moju porodicu i pokušava ubiti i mene, neka drhte od straha čitajući dokaze koje iznosim i strahuju kada će biti uhapšeni a detalji o njihovim zločinima izneseni pred organe države i pred sud javnosti.
Od zločinačke terorističke organizacije MUP RS, sam više puta pismeno tražio dokumentaciju po pravima garantovanim ustavom i zakonima a konkretno vezano za ovaj događaj i predmet, podneo sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." sa navedenim brojevima predmeta OJTIS i suda u Sokocu a kopiju sam priložio u ovaj spis kao dokaz. Na taj zahtjev nije odgovoreno ni poslije mojih usmenih intervencija jer je zločinačka organizacija htjela nastaviti sa izvršavanjem monstruoznih planova i to je dadatni dokaz o smišljenoj razbojničkoj akciji u kojoj sam napadnut od strane pripadnika mafije, (pri tome ne mislim doslovno na službenike izvršioce, nego na kriminalce koji su im izdavali nezakonite naredbe). NE U IME REPUBLIKE SRPSKE NEGO ZA INTERESE BANDE KOJOJ PRIPADAJU.
Nakon što sam u dokaznom postupku razotkrio večinu laži i falsifikata za koje je direktno odgovoran g. Nešković Milan, on sada u žalbi izmišlja nove laži, pišući besmislice koje nisu ni pominjane ranije. Vjerovatno i najveća od njih je laž da je MUP izdao naredbu da se zadržim "KAKO BI ONI UTVRDILI STVARNO STANJE" ??? Podatke o tome šta je "UTVRDIO" g. Nešković nije navodio u podnesenom zahtjevu a ne navodi ih ni sada u žalbi, što samo pokazuje da je SVJESTAN KRIMINALA KOJI JE IZVRŠIO, te sada novim lažima, pokušava prikriti svoju ulogu u svemu. Ovde se ne radi samo o napadu na mene i stvaranju uslova za likvidaciju, nego je g. Nešković i MUP RS, teroristička organizacija koja je smišljeno uklonila materijalni dokaz ubistva sa osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, oprala kaiš benzinom da bi zataškala šverc narkotika u Bobar grupu, kojim između ostalog finansiraju svoje doušnike i plaćene ubice.
MUP RS NIJE NIKAKAV DRŽAVNI ORGAN SA KREDIBILITETOM NEGO JE ODAVNO PRETVOREN U NAJOBIČNIJU BANDU, KOJA JE PORED BROJNIH DRUGIH ZLOČINA 2009-TE POČELA SA UBIJANJEM ČLANOVA MOJE PORODICE, POTOM ZATAŠKAVANJEM ZLOČINA, BROJNIM LAŽNIM OPTUŽBAMA I POKUŠAJIMA UBISTVA UZ KORIŠTENJE GESTAPOVSKIH METODA.
Još 2010-te me je zločinački MUP RS, smišljano lažno optužio za ugrožavanje sigurnosti svojih saučesnika kriminalaca, (na isti način kao Milana Vukelića, koga su potom i ubili) jer sam napisao da će svi koji prikrivaju ubistvo završiti u zatvoru i to sa potpisom slao institucijam uključujući VSITV-e. Iako je svima savršeno jasno da upozorenje zatvorskom kaznom nije "ugrožavanje sigurnosti" ta lažna optužba i prijava je iskorištana da se počne sa procesom konstantnog nadzora koji nikada nije prekinut, proglašavanjem ludakom, psihopatom i slično. Tada 2010-te nije postojao nijedan izvještaj o prekršaju protiv mene, kamoli o krivičnom djelu a u međuvremenu su pripadnici mafijaškog klana upotrijebili sva sredstva koja imaju da me uplaše, lažno prijavljuju, falsifikuju, lažu, pokušavaju ubiti i formiraju tajni dosije kakav po obimnosti nema niko u ovoj zemlji. I nije to ništa posebno novo jer je istorija prepuna primjera organizovanih zločina takozvane države i njenih službenika, od nekadašnjih carstava preko rimokatoličke inkvizicije, do fašističkih, nacističkih, staljinističkih tajnih policija sve do ove lukačeve i dodikove privatne mafijaške organizacije.
S obzirom na sve zločinačke radnje koje su izvršene pod komandom g. Neškovića, tretiram ga kao pripadnika mafijaškog klana kao da je lično svojim rukama ubio nedužnu djevojčicu, jer sva ova razbojništva se i čine sa ciljem da se taj podmukli zločin kriminalaca iz policije prikrije. Ali da su u pitanju kriminalci najgore vrste a nikako profesionalci već je utvrđeno u dokazima koje sam priložio, poteklih od suda i tužilaštva iz kojih se vidi stanje materijalnog dokaza ubistva i konstatacija da MUP to uopšte nije evidentirao. Kolike su razmjere zločina koji su počinjeni od strane policije osim ovog, možemo samo da pretpostavljamo a svakodnevno se suočavamo sa novim primjerima učešća policije u organizovanom kriminalu.
U svojoj takozvanoj "žalbi" gospodin Nešković Milan, piše da blagovremeno izjavljuju žalbu, ne navodeći ko su lica koja to čine. Da je djelovao u ime organa kojim formalno komanduje, trebao je napisati da Policijska stanica Bijeljina II izjavljuje žalbu ali naravno on nema nikakve veze sa zakonom i pravom i radi isključivo za ciljeve mafijaškog klana. Za njih bi bilo veoma korisno ako bi za svoje kriminalne radnje našli neko opravdanje u ovom postupku, predstavivši mene kao ludaka koji je "bez ikakvog razloga" činio prekršaje te da sakriju svoju ulogu u pripremanju nezakonitih predmeta, nelegalnih posebnih istražnih radnji, neukazivanje hitne pomoći i pripremu ubistva i to stavili kao protiv argument po mojoj krivičnoj prijavi protiv odgovornih za ova razbojništva.
Formalni razlog za žalbu je zakonom predviđeno formulacija "zbog navodno pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja" ali potom u obrazloženju se ne precizira kako i šta je to pogrešno, odnosno šta je po njegovom misljenju nepotpuno utvrđeno.
Ističem ponovo da mi konkretnog dana, 27.09.2018. nije uručen nijedan dokument, vezano za ovu nezakonitu akciju, iako je to obavezno zakonom te sam više puta tražio gospodina Nešković Milana da bi dobio taj materijal i da bismo razjasnili sve detalje što je isti izbjegavao, uporno se krijući i nagovarajući službenike da me se riješe i udalje na bilo koji način pod različitim lažnim izgovorima i na kraju kada sam posljednji put htio da razgovaram sa Nešković Milanom, (neposredno potom 22.05.2019.) poslat je pripadnik MUP-a u civilu da me napadne fizički u zgradi policijske uprave Bijeljina što je i učinio, iznoseći više prijetnji i uvreda od kojih ističem prijetnju da će me ubiti, ukoliko se više ikada pojavim da tražim neka svoja prava.
Neposredno prije toga, saopštio sam službeniku na ulazu da imam dokaze o više krivičnih dijela i između ostalog želim prijaviti i gospodina Nešković Milana a ubrzo se na ulazu, odnosno u prizemlju pojavio, njegov zamjenik Srećko Panić. Da li je on prenio informacije gospodinu Neškovića, koji je potom poslao plaćenog ubicu da me napadne ili su u sve uključeni i neki drugi ljudi koji su nezadovoljni što ne mogu da vrše teror po svom nahođenju, očekujem da utvrdi istraga u krivičnom postupku po mojoj prijavi a na tu prijavu sam dostavio i materijal odnosno svjedočenja iz ovog postupka koja se drastično razlikuju od opisa u zabilješci i zahtjevu koji je pisao gospodin Nešković.
Uz sve to sam pred sudom pokazao i dokazao da su dokumenti policijske stanice, kriminalni falsifikati i to ne samo zbog smišljeno lažnog činjeničnog opisa, što je sitnica nego i zbog više falsifikovanih potpisa u nekoliko dokumenata.
Osim toga, gospodin Nešković je prilikom sačinjavanja zahtjeva imao sve te dokumente pred sobom a morao ih je dostaviti u dva primjerka što nije učinio, kako bi od mene sakrio dokaze o navedenim krivičnim djelima. Nadalje, tokom postupka sam uputio pismene zahtjeve, između ostalog i MUP-u, koji je mogao pismeno odgovoriti sudu i dostaviti kakve god nove činjenice ili po svom običaju izmišljotine želi ali ni to nisu uradili jer žele prikriti brutalno kriminalno postupanje tog dana i činjenicu da su sve izvršene radnje nezakonite, inicirane od strane pripadnika mafijaškog klana koji su isplanirali moje ubistvo a koji sada pokušavaju da se sakriju i izbjegnu odgovornost. Zbog važnosti i potpunijeg uvida citiram ovde sva pitanja postavljena MUP-u na koja nisu htjeli da dostave odgovore sudu :
"U skladu sa tim a vezano za prava iz ustava iz zakona, očekujem od vas da dostavite osnovnom sudu u Bijeljini, (sudija Lazarević Siniša) sa pozivom na predmet 80 0 Pr 100636 18 Pr, sledeću dokumentaciju i odgovore:

1. Da li je u PU Bijeljina dostavljena kopija rješenja o prenosu nadležnosti vezano za zapisnik od 07.07.2017. broj 15-02/1-193/17 koji je sačinio službenik Bojan Maksimović ?
2. Ukoliko je OJTIS dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, dostavite kopiju, Osnovnom sudu u Bijeljini.
3. Da li je Osnovni sud u Sokocu dostavio u PU Bijeljina kopiju rješenja o prenosu nadležnosti vezano za dan 27.09.2018. kada sam protivpravno napadnut i lišen slobode postupanjem nenadležnih organa iz Istočnog Sarajeva ?
4. Ukoliko je Osnovni sud u Sokocu dostavio navedeno rješenje u PU Bijeljina, pošaljite kopiju Osnovnom sudu u Bijeljini.
5. Koji organ je naložio i koordinirao "posebne istražne radnje" protiv mene 27.09.2018. ?
6. Da li je službenik Minić Dejan učestvovao u akciji 27.09.2018. sa informatorom ?
7. Da li je PS Bijeljina II, svojevoljno odbila da mi ukaže hitnu pomoć koju sam tražio preko 20 puta zbog gušenja od polena ambrozije ili je to naložio neki drugi organ i koji ?
8. Da li je službenik Minić Dejan koji je davao znake službeniku Srećku Paniću i pobjegao u drugu prostoriju kada sam se okrenuo i ugledao ga, lično naložio da se falsifikuje dokumentacije i ne ukaže mi se hitna pomoć ili je tu "profesionalnu" i "humanu" odluku, doneo komandir PS Bijeljina II ili neko drugi ?
9. Čije je ime falsifikovao službenik Srećko Pantić u dokumentu "Potvrda o predaji predmeta od 27.09.2018." gdje je na mjestu primaoca predmeta umjesto imena, prezimena, čina i broja legitimacije upisana neka "žvrljotina" ?
10. Da li je službenik Srećko Pantić, svojevoljno odlučio da falsifikuje dokumentaciju 27.09.2018. i ne saopšti mi nijedno od prava predviđenih dokumentom "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." ili je to naredio neki drugi organ ?
11. Da li je komandir PS Bijeljina II, primjetio da u dokumentu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." u rubrici "Lice odbija medicinsku pomoć" nedostaje njegov potpis, kao i potpisi službenika Pantića i dva svjedoka ?
12. Da li su iz PS Bijeljina II, obavjestili PU Bijeljina da sam ih upozorio na nenadležnost organa iz Istočnog Sarajeva da sam tražio provjeru od RTRS i Vrhovnog suda, koju nisu obavili, kao i da je u pitanju pokušaj mog ubistva na taj način što ću biti ostavljen na ulici u Sokocu kao meta timu za likvidaciju koji je čekao ?
13. Da li je PU Bijeljina poznato da se tako i desilo te sam uprkos tome što sam više puta povraćao tokom transporta i tražio hitnu pomoć od sudske policije i sudije u Sokocu, ostavljen na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju ?
14. Da li je PU Bijeljina poslala batinaša 22.05.2019. da me fizički napadne u zgradi PU Bijeljina, vuče i gura napolje te prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim ili su to učinili samoinicijativno neki službenici ?
15. Ko je imenom i prezimenom službenik MUP-a koji me je napao i prijetio ubistvom 22.05.2019. u prisustvu više uniformisanih službenika koji su gledali taj napad i ništa nisu preduzeli te prikrili ime napadača, kazavši samo da je u pitanju službenik ?
16. Da li će PU Bijeljina omogućiti da svjedoče pred sudom službenici, Minić Dejan i Nešković Milan, vezano za događaje od 27.09.2018. ?
17. Da li je MUP RS, zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak A ŠTO JE GLAVNI MOTIV ZA SVE PRETHODNO NAVEDENO, LAŽIRANJE NADLEŽNOSTI, PRIJETNJE I POKUŠAJE UBISTVA.
18. Hoće li pripadnici MUP-a RS, sada i ubuduće, postupati u skladu sa ustavom i zakonima ili će i dalje saučestvovati u prijetnjama, napadima, pljačkama, pokušajima ubistava i likvidacijama a po nalozima iz "CRNE KNJIGE" koju je javno pred kamerama objelodanio jedan od šefova mafije, Dodik Milorad a postojala je godinama ranije prije tog razotkrivanja..."

Na ovaj zahtjev dakle nije odgovoreno niti su dostavljeni bilo kakvi dokazi u spis suda ali iz sadržaja pitanja se vidi da su imala uticaj na naredne radnje pripadnika MUP-a, uključujući pripremu i svjedočenje Srećka Panića te sadržaj "žalbe" Neškovića.

PRILOZI

Pravično vođenje postupka
Razriješen Saša Labotić
Primjeri razbojništva policije
U BiH registrovano 16 četničkih udruženja

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

LAŽNE PANDEMIJE PO VOZNOM REDU