ponedjeljak, 25. ožujka 2024.

REAKCIJE IZ POLICIJE NA KRIVIČNU PRIJAVU

Republika Srpska je privatni mafijaški servis koji je više puta organizovao pokušaje mog ubistva, između ostalog lažirajući nadležnosti nenadležnih Tužilaštva i Suda uz falsifikovanje dokumentacije, takozvanog MUPRS i sudske policije uz obilato saučesništvo OJT Bijeljina, nakon što je prethodno ubio ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu. Suludo je i pomisliti da bi zločinci iz policije, kojima su ruke krvave do ramena mogli prikupljati bilo kakve informacije za neko razotkrivanje kriminala. Jedino što ih zanima je da me ubiju a po mogućnosti da prethodno dobiju podatke o tome koga još da likvidiraju...

Veza : Krivična prijava "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" od 22.10.2023. i više prethodnih povezanih prijava.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

NA RUKE - GLAVNOM TUŽIOCU TUŽILAŠTVA BIH
Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član "Osnovni pojmovi" stav : "Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica." te člana "Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja", stavovi "(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo." te člana "Produženo krivično djelo" stav "(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu." vezano za "Terorizam" te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama.

REAKCIJE IZ POLICIJE NA KRIVIČNU PRIJAVU

UVODNE NAPOMENE :

Prethodna krivična prijava "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" od 22.10.2023. je samo jedna od nekoliko desetina povezanih krivičnih prijava a koje se odnose na organizovani kriminal kompletne takozvane Republike Srpske kao ZLOČINAČKE OKUPATORSKE NEPRIJATELJSKE TERORISTIČKE ORGANIZACIJE, (ZONTO) koja je mafijaški kartel kontrolisan od sluga internacionalne mafije. Ovaj izraz sam upotrijebio u dokumentu "Krivična prijava protiv vođa policijske zločinačke terorističke organizacije i saučesnika" poslatom 10.12.2022. na adresu Tužilaštva BIH te - citiram iz uvoda "USTAVNOM SUDU BIH, RJTRS, VRHOVNOM SUDU RS, PU BANJALUKA, PU DOBOJ, PU ISTOČNO SARAJEVO, PU TREBINJE, PU PRIJEDOR, PU ZVORNIK, PU GRADIŠKA, PU MRKONJIĆ GRAD, PU FOČA te u PU BIJELJINA i za POLICIJSKE STANICE : PS BIJELJINA 1, PS BIJELJINA 2, PS JANJA, PS LOPARE, PS UGLJEVIK, PS ŠAMAC i PS PELAGIĆEVO". Republika Srpska je privatni mafijaški servis koji je više puta organizovao pokušaje mog ubistva, između ostalog lažirajući nadležnosti nenadležnih Tužilaštva i Suda uz falsifikovanje dokumentacije, takozvanog MUPRS i sudske policije uz obilato saučesništvo OJT Bijeljina, nakon što je prethodno ubio ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu. Sudovi u Bijeljini nisu nadležni za istražne radnje uopšte ali su u više postupaka napadali na prava garantovana Ustavom RS, prije svega na članove 23, 16 i 48, čime su omogućili prikrivanje dokaza i počinilaca krivičnih djela, pružanje podrške i zaštite što je rezultiralo sa više stradanja svjedoka, među kojima su 2 okružna tužioca, sudija i 2 kriminalistička inspektora. Nijedno tužilaštvo u RS nema nikakve veze sa zakonom i organizovano prikrivaju zločine mafijaškog režima o čemu imam gomile dokaza a sada prilažem moje obraćanje u OJT Bijeljina "Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022." proslijeđeno i Tužilaštvu BIH. Sam naslov dovoljno govori a iz sadržaja izdvajam dio : Na kraju očekujem da će Glavni okružni tužilac OJT Bijeljina u skladu sa svojim ovlaštenjima, proučiti materijal koji sam dostavio te naložiti trenutno pokretanje nove istrage sa novim tužicem ili će predmet preuzeti lično - sa osobom Stjepanović kao svjedokom, kome treba pružiti zaštitu tako što će se odmah saslušati i time eliminisati motiv kartela za njenim uklanjanjem a potom u sadejstvu sa Tužilaštvom BIH, preduzeti sve potrebne mjere da se životi SVIH, svjedoka zaštite jer inače za svaku narednu žrtvu bi bili i vi odgovorni. Za sve dodatne informacije, možete me kontaktirati ili dostaviti obavjest na navedeni mejl kao najsigurniji oblik komunikacije s obzirom da u sklopu kriminalnih radnji MUP, krade i uništava pošiljke, čak i upućene sudu u Strazburu za šta takođe imam dokaze... Od tada je prošlo 17 mjeseci a ne samo da nije pokrenuta istraga, niti sam dobio obavjest o bilo čemu, nego je oko 20 dana kasnije objavljena vijest da je preminuo jedan od okružnih tužilaca - svjedoka, iz OJT Bijeljina a koga sam imenovao u tom dopisu. On je jedini koji je bar zvanično preminuo nenasilno dok su svi ostali stradali od vatrenog oružja ili vješanjem. Čak i da postoji častan i hrabar pripadnik OJT Bijeljina, kome pomenute likvidacije ne ukazuju ništa, ukoliko bi se usudio da istražuje krimunal unutar policije to bi moralo biti uz asistiranje organa BIH jer naravno kriminalci koji komanduju policijom neće prikupljati dokaze protiv sebe. Što se tiče poslednjeg u nizu ubistava - inspektora Nenada Markovića, koje je vjerovatno unaprijed planirano na to može ukazivati i činjenica da je u većinski srpskoj sredini, tempirano u vrijeme kada je dežurni tužilac iz drugog naroda a i sam predmet su kao vruć krompir izbjegli predstavnici većinskog naroda. Pošto se od policije ne može očekivati nikakva istina nego samo njihova podmetanja i lažiranja čiji dio može nekad biti i istinit, napisao sam u uvodu prethodne prijave : "- Inspektor Nenad Marković, koji je nedavno ubijen u Bijeljini je koliko ja znam bio najviše upoznat o svim detaljima kriminala pripadnika zločinačke terorističke organizacije koje opisujem u krivičnim prijavama. Radi se o kontinuiranim zločinačkim radnjama u poslednjih preko 10 godina i sasvim je realna mogućnost da je smišljeno likvidiran upravo iz tog razloga, odnosno da o svojim saznanjima ne bi mogao svjedočiti te svi koji budu čitali ovu krivičnu prijavu a posebno pripadnici Tužilaštva BIH, trebaju to imati u vidu. - Predlažem da Tužilaštvo BIH zbog složenih okolnosti preuzme predmet o kome ću pisati u svoju nadležnost jer bi u suprotnom ne samo došlo do prikrivanja dokaza i činjenica od strane odgovornih nego i do dodatnog ugrožavanja života službenika Tužilaštva i policije. Dakle ja ću vas formalno izvještavati o krivičnim djelima ZONTO RS a ako Tužilaštvo BIH i pored svega neće da radi na slučajevima organizovanog kriminala pripadnika svih takozvanih institucija u RS to je vaš izbor. Za kraj uvodnog dijela prilažem tekst "Nema gore partije od SNSD-a, kćerka me se stidi što sam njihov član" objavljen 31.10.2023. koji neću uopšte dodatno komentarisati osim dodatka dijela naslova "Lazar Prodanović “opleo” po svojoj partiji". Ovde dakle direktni svjedok - pripadnik vladajućeg režima, institucija, partije, potvrđuje da je ono što ja opisujem u krivičnim prijavama istinito a da li je to znak da se bliži kraj šefu mafije u RS, neka razmišljaju mnogobrojni pripadnici kartela.

OBRAZLOŽENJE

Kako se vidi, prilog "Likvidacije svjedoka se nastavljaju" sam poslao 22.10.2023. u 02:55. U pitanju je neradni dan - nedjelja a već sutradan su uslijedile reakcije policije, kojoj sam takođe proslijedio sadržaj prijave sa prilozima. Tako se na prilogu "Pozivi telefonom" može vidjeti da sam imao poziv već sutradan 23.10.2023. odnosno prvog narednog radnog dana u 16:35. Radi se o telefonu koji je djelimično u kvaru, (ne rade neki tasteri) te ga nikada ne nosim uz sebe a i zbog toga da me ne bi locirali preko njega. Pošto sam primjetio taj poziv sa broja 065991921 i saznao da je u pitanju službeni broj MUP RS, odlučio sam da iznenadim pozivatelja te sam ga pozvao sa drugog - ispravnog telefona, odnosno drugog broja što se može vidjeti na dnu priloga sa podnaslovom "MOJ POZIV 27.10.2023. U 13:40". S obzirom da je policija mafijaška teroristička organizacija, oni naravno ne suzbijaju kriminal nego ga organizuju a na pismene zahtjeve o konkretnim temama, pošto ne mogu dati zakonita objašnjenja, onda neće ni da odgovaraju, što se može dokazati u bezbroj primjera a sada prilažem samo jedan od njih "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" poslat 17.03.2021. Umjesto odgovora - samo nekoliko dana kasnije je obješen sudija Borovčanin Luka, jedan od ključnih svjedoka plana koji je policija napravila za pokušaj mog ubistva. Stoga njihove reakcije, (prethodno reakcije provokatora koje su mi slali) a time i dodatne informacije, izazivam tako što i prijavljenima iz policije šaljem sadržaj nekih prijava. To je bio takođe i cilj mog poziva telefonom a može se vidjeti iz sadržaja pdf fajla "Razgovor sa službenikom G.S." odnosno provjeriti i čuti iz istoimenog audio mp3 fajla. Pošto je kompletan sadržaj razgovora, zapisan u tekstualnom prilogu, neću potencirati sve detalje nego samo najvažnije činjenice a prva od njih je iznenađenje osobe koja se javila te da na moje jasno pitanje da li je pozivao moj broj 065831902 on odgovara "Pa neee, možda je neka greška... možda... vjerujte ne znam, zaista mi je nepoznato." Pošto sa ovakvim stavom - očito unaprijed pripremljenim odgovorom ne bi bilo nikakvih korisnih informacija, rakao sam nešto značajno što je očekivano dovelo do reakcije, odnosno prvo sam izgovorio sledeće "Pa ja siguran sam da nije greška jer to je broj iz policije a zvali ste me dan pošto sam poslao mejl Tužilaštvu i policiji, tako da ne može biti greška." na šta je uslijedilo pitanje "A otkud ti znaš da je broj iz policije ?". Napominjem da sam sve što izgovaram napisao normalnim fontom crne boje dok su riječi službenika napisane crvenim podebljanim tekstom. Pitanje o tome odakle ja znam da je broj iz policije je postavljano ponovo i uopšte nije bezazleno no prije svega je bitno da to ne moram posebno dokazivati jer je sagovornik priznao i potvrdio da je zaposlen u policiji duže vrijeme te da je broj koji me je pozvao službeni telefon.
Prije daljeg obrazlaganja ističem činjenicu koju nisam pomenuo u razgovoru a to je da poziv 23.10.2023. nije bio jedini što se može zaključiti po cifri (2) gore desno što označava 2 poziva sa tog broja. Slika desno,( koju sam kasnije fotografisao drugim telefonom jer taj stari model nema opciju slikanja ekrana) pokazuje da je prvi poziv sa tog broja bio 12.09.2023. u 13:16. Kako se kaže u sceni iz jednog filma "Oće centrala da pogriješi jednom ali neće 2 puta". Dakle - 2 poziva sa istog broja a vlasnik kaže da mu je nepoznato te dodaje da druge osobe nemaju pristup tom telefonu. Iz toga proizilazi a s obzirom da su nesporno bila 2 poziva ili da je laž službenika kako on nije zvao ili da je laž da drugi nemaju pristup ali od svega je važnija činjenica da on negira poziv dok moje primjedbe o planiranju ubistva, krijumčerenju narkotika i slično od strane policije ne samo da ne negira nego ih i ne dovodi pod sumnju. S obzorom da se službenik predstavio kao Goran Simeunović što je neobično, (možda po sugestiji kolega ili da tako zadobije moje povjerenje) prilažem i dodatne dokumenta na tu temu od čega prvo tekst "Policajac došao na uviđaj nakon krađe, pa iz kuće ukrao dukate" objavljen 19.10.2023. što je oko 20 dana nakon ubistva inspektora Markovića i najave ministra o "čišćenju" policije od kriminalaca. Nevezano za to da li je u pitanju stvarna krađa ili je službenik nevin osumnjičen to je jasna poruka svim ostalima šta im se mže desiti bez obzira da li su za nešto krivi ili ne jer im se bilo šta može po potrebi napakovati. Logično to vodi ka "zbijanju redova" i pomaganju čak i poštenih službenika kolegama kriminalcima a šta je od toga poziv službenika Simeunovića na moj broj može dati odgovor moje kretanje tog dana. U vrijema kada je upućen poziv bio sam u Bijeljini gdje su me prilikom prolaska vidjeli informatori policije - nekoliko njih od mnogih koji se bave nekim od "uličnih biznisa" koji su kao nezakoniti ali pošto predstavljaju izvore informacija, onda ih policija "ne vidi". Jedan od njih mi se čak i obratio te popričao o vremenu i političkim aktuelnostima a potom kada sam otišao dalje, očito javio svom zaštitniku iz policije da sam prošao od zgrade opštine prema robnoj kući. U gradu nesumnjivo ima obilje kriminalnih grupa od kojih su neke spremne ubiti bilo koga no preduslov za to je lociranje mete što se najbrže i nejefikasnije čini telefonskim pozivom. To je dakle jedina svrha pozivanja dan nakon što sam poslao krivičnu prijavu ne samo policiji i Tužilaštvu BIH, nego na preko 100 adresa medija, državnih organa i udruženja građana a viđen sam u gradu. U pomenutoj krivičnoj prijavi sam naveo više detalja koji su uznemirili kriminalne slojeve unutar policije a u nastavku su neki od njih : - S obzirom da se direktni ubica "ničega ne sjeća" uz nalaz i mišljenje "nepristrasnog" vještaka a znajući kako je okončano suđenje za brutalnu likvidaciju g. Branislava Garića, ne treba nikoga iznenaditi oslobađanje zbog privremene neuračunljivosti u nekoliko relevantnih minuta. Prilično je neobično i opsežno opisivanje detalja pred ubistvo gdje se praktično opisuje da je grupa ubica tražila svoju žrtvu a ono što ne piše a vrlo je vjerovatno je to da im je neko dojavio kada da dođu i možda čak namamio inspektora Markovića u zamku. Podvlačim da sam imao veliki broj primjera iz ličnog iskustva kada su se slali provokatori da me namame na neku lokaciju bez nekog posebnog razloga a znao sam da postoje grupe koje me žele ubiti. - "Nek odgovori nacelnik zasto je Markovica degradirao, zasto je bio u sukobu sa njim? Zasto su se svadjali u kancelariji pa ga ovaj premjestio na nize radno mjesto, kako je posteni nacelnik zvao i urgirao da se Markovic procesuira zato sto je usao u sukob sa jednim kriminalcem prije mjesec dana." - Realna je i opcija da je u sklopu svega, inspektor Marković poslat na zadatak da sprovede istragu među umješanima u kriminal i direktnim svjedocima za šta je "sukob" koji je pomenut u komentaru mogao biti korisna varka za sve one koji bi bili mete istrage. I naravno da bi u takvim okolnostima ugroženi reagovali tako da opasnost po sebe otklone koristeći neke od kriminalnih grupa koje su formirali prethodnih godina, kontrolišu ih i manipulišu njima direktno i indirektno preko brojne mreže provokatora koji će po zadatku reći kad treba i kome treba nešto "u povjerenju" a što na kraju dovodi do ovakvih ubistava. Službenik G.S. osim što je negirao poziv, ističe svoje sposobnosti i profesionalizam što je možda i moguće ali postoje i druga mišljenja kao recimo opis iz priloga "Optužnica za Bobar banku" objavljen još 31.07.2015. koji osim veze iz teksta sa Bobar grupom, odnosno ubistvom djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u tu bivšu kriminalnu organizaciju, sadrži i komentar nekog ili nekih časnih pripadnika policije. U uvodu je napisano "Danas objavljujemo pismo (bez korekcija) koje smo dobili od radnika Ministarstva unitrašnjih poslova Republike Srpske, koji tvrde da se pojedini policajci bave i preprodajom informacija i objavljujemo ga u cjelosti." te u nastavku izdvajam relevante dijelove za ovu temu : "Pojedinci u MUP-u RS su se toliko osilili, postali su bahati, da njihovo ponašanje baca ljagu na svakog policajca koji pošteno radi svoj posao za 600- 700 maraka mjesečno. Dok se jedni bogate i bahate, bruka ostaje na svima nama. - Siniša Radić zajedno sa Goranom Simeunovićem iz sela Kojčinovac kod Bijeljine, koji je zaposlen u CSB Bijeljina, pokriva šverc na Drini, područje je u nadležnosti policije u Janji. Od takozvanog “Stojanovog spomenika“ stoka se vozi do sela Amajlije kod Bijeljine, koje je poznato po prekodrinskom švercu robe. Dana 19.06.2014.godine oduzeto je osam grla stoke koje su u švercu preko Drine obezbjeđivali Radić i Simeunović, koji su tog dana radili u neobilježenom službenom vozilu i vozili su se u vrijeme prebacivanja stoke u pojasu rijeke Drine. Stoku su oduzeli policajci koji su gonili švercere sve do Amajlija. Radić i Simeunović su došli na mjesto hvatanja švercera, a Radić je tog dana bio dežurni rukovodni radnik. - Dojavu o švercu stoke preko Drine dao je Vasiljević Dragan, policajac, jer ga je prije toga Simeunović odao članu „Elezove„ grupe, Obućina Draganu, da je policiji prjavio da se u garaži kod kuće Obućina Dragana, nalazi ukraden automobil marke Audi A-6. Veza između Obućine i Simeunovića je Bradarić Milan „Kijo“. - Radić Siniša sve poslove pokrivanja šverca obavlja preko Simeunovića, koji je učestalo lično prisutan na mjestu gdje se švercuje sve, a u blizini te lokacije je imao kamp kućicu, a sada na tom mjestu pravi vikendicu. Simeunović Goran je 2002. godine i 2003. godine sa ostalim njemu poznatim policajcima „pao“ zbog reketiranja švercera stoke na području Amajlija. Druga tri policajca su ostala bez posla, a Simeunović je dobio samo premještaj zahvaljujući Marković Ljubiši, nekadašnjem šefu u CSB Bijeljina. Vođa policijske ekipe u kojoj je bio Simeunović, bio je policajac Trifković zvani „Trica“. Simeunović je kažnjen premještajem u drugu organizacionu jedinicu CSB Bijeljina. Simeunović je zbog korupcije 2009. godine bio raspoređen u Janju. Kada je za načelnika CSB Bijeljina došao Boro Grkinić zvani „Kaputić“, Simeunović je vraćen u CSB u Bijeljinu. Vraćanje Simeunovića u Bijeljinu izdejstvovao je Siniša Radić, koji se po tom pitanju mnogo založio kod Bore Grkinića, koji Radića jako uvažava kao švercerskog eksperta. Kada se malo rasčisti prašina sa toga, dođe se do saznanja da je mlađanog Sinišu u švercerskim poslovima prvo obučio i držao upravo Boro Grkinić, a zatim ga je u tome preuzeo poslije Bore Vasilije Andrić kao načelnik CJB Bijeljina, za kojeg je Siniša nastavio sa švercom i ucjenjivanjem švercera u Amajlijama. U znak zahvalnosti za ovakav brižan odnos Simeunović često organizuje sjedeljke i kotlić u svojoj vikendici koja se nalazi u blizini kafane „Tri dlake“. Pored šverca stoke, kafe, cigareta i nafte, Siniša Radić i Goran Simeunović nadziru i šverc tekstila koji se uvozi iz Turske, što je trenutno najunosniji biznis u Bosni i Hercegovini. Ovaj biznis se zametnuo do neslućenih granica i premrežio je čitavu BiH. Princip carinjenja tekstila po težini i uz minimalne carinske tarife stvorio je ogromne prihode uvoznicima i prostor za manipulaciju pokroviteljima šverca ove vrste robe. Šverc tekstila od granice na Drini do odredišta, prati Siniša Radić sa svojim podanicima među kojim je Simeunović. - Dok se Radići, Simeunovići, Mandići, Jovičići i drugi u MUP-u bogate zloupotrebom službenog položaja, dotle narod grca u bijedi i neimaštini, a Lukaču se to „ne goni“ iz političkih razloga. U potpisu ovog teksta gdje je jedan d glavnih ličnosti upravo Goran Simeunović stoji "Zahvalni radnici MUP-a RS". E sada, iako sam lično protiv svakog kriminala a posebno ako to čini policija, ovi primjeri krađe dukata ili šverca stoke su isuviše sitni i nebitni da bih na njih obraćao pažnju - praktično se podrazumjeva da policajac tu i tamo nešto ukrade, šverca, laže, prikriva dokaze i slično a ionako su kako se može zaključiti ovo radili u slobodnom vremenu kao "hobi" pa makar nekad i sa službenim vozilom. No ako su meni nebitni, nesumnjivo je da su neprijatni svima koji su navedeni u tekstu a kako je iz sadržaja očigledno da su ga pisali drugi službenici policije, jasno je da su željeli i tada a i sada da otkriju o kome se radi i moguće nekoga i ubiju. Stoga je jasno da sam poziv na moj broj pa ni krijumčarenja ni ubistva, nisu bila važna za Simeunovića nego samo odakle ja znam da je broj registrovan u policiji ili da to kažemo na još razumljiviji način zanima ih "KOJI MI JE POLICAJAC TO REKAO ???. Što se tiče autora ovog teksta od prije 8 godina to je mogao biti i inspektor Marković, odnosno jedan od njih i to treba da bude jedan od pravaca istrage ka nalogodavcima. Više puta sam, posebno nakon ubistva načelnika Bašića, pisao da on nije bio nikakva opasnost za ulične dilere, nego za njihove ortake iz policije kojima je smetao a potpuno je isto i sa autorima pomenutog teksta. Tako da nisam ja njima neka posebna prijetnja jer imaju ucjenjene ili zastrašene lokalne tužioce ali mnogo ozbiljnije shvataju djelovanje časnih kolega, koji mogu slati materijal na druge nivoe izvan njihove kontrole i kako je očito zaključio sagovornik, koji su mi otkrili informacije o broju koji me je pozvao. Sa jedne strane je realna mogućnost da su ubistvo inspektora Markovića, isplanirali kriminalci iz policije uz svjesnu saradnju kriminalne grupe ili nakon što su ih izmanipulisali lažima a sa druge strane je ozbiljna opasnost da budu ubijeni i drugi službenici kao "insajderi" iz redova policije, koji bi mogli svjedočiti i pred sudom.
Da je kriminalcima koji komanduju policijom, mnogo stalo otkriti koji mi je službenik dojavio podatke o broju telefona, pokazuje činjenica da su već 31.10.2023. sa prvim mrakom,(oko 18 sati) zalupala na moja vrata 4 policajca, objašnjavajući da mi žele uručiti poziv. Baš prikladno vrijeme za to, rekao sam im da nije normalno dolaziti po mrklom mraku. Ali ono što je još neobičnije od dolaska po mraku je to da su zatražili ličnu kartu da iznesem te kada sam se vratio, umjesto da mi predaju poziv ili "poziv" tražili su da idem sa njima do vozila na ulici pa da tamo potpišem prijem. S obzirom da nije prvi put da mi se donose pozivi, ističem da ne samo da nikada niko nije tražio ličnu kartu nego posebno nije zahtijevano da izađem iz kuće i potpišem prijem u vozilu policije. Prije nekoliko godina sam u sudskim postupcima, prilagao tekst "Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami" iz koga se vidi na koji način se može izvršiti prevara - lažiranje policijskog rada a za pripremu ubistva ili pokušaja ubistva u sticaju sa više drugih krivičnih djela. Imajući od ranije iskustva o razbojničkim metodama policije i sa još aktuelnom prijetnjom da ću biti ubijen, izrečenom u zgradi PU Bijeljina te da napadača i brojne druge kriminalce krije sam komandni vrh, situacija da budem izvučen iz kuće i sjednem na ulici u vozilo sa jednim naoružanim tipom lijevo, jednim pored vozila a dvojicom iza sebe od kojih se neki možda već igra pištoljem nije mi se uopšte dopala - na stranu to što nema nikakvog zakonskog osnova da se potpisi o prijemu vrše u policijskom vozilu. Stoga sam im rekao da pošto me pokušavaju prevariti, neću ići do vozila, niti bilo šta potpisivati a da poziv mogu ostaviti u sanduče te zatvorio i zaključao vrata. Ovakav postupak - dolazak po mraku i insistiranje da sa ličnom kartom izađem iz kuće i odem do vozila mi ukazuje na pripremu ubistva. Da li direktno pred vozilom ili bi prvo uslijedilo saopštenje šefa koji je bio na vezi da je kao "upravo stigla" naredba da me odmah dovezu pa da završim u kanalu kao David Dragičević, nakon što mučenjem pokušaju izvući podatke ili na neki drugi način samo je pitanje odluke šefova koji su bijesni toliko da bi me zadavili svojim rukama.
Prvo što se tiče te komandne strukture već iz priloga "Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl" je vidljivo da su u naslovu navedeni, prijavljeni a iz sadržaja tog i drugih dokumenata je jasno da prikrivaju kriminalce kojima komanduju. Stoga je komunikacija licem u lice sa jednim pa i više policajaca još i podnošljiva ali okretati im leđa je neprihvatljivo i bio bi bukvalno odlazak na klanje a već sam dokazao pred sudom da policija laže čim zine i da nisu ništa bolji od Gestapoa, (GEHEIME STAATS POLIZEI) što je skraćeni naziv za Njemačku tajnu policiju. Suludo je i pomisliti da bi zločinci iz policije, kojima su ruke krvave do ramena mogli prikupljati bilo kakve informacije za neko razotkrivanje kriminala. Jedino što ih zanima je da me ubiju a po mogućnosti da prethodno dobiju podatke o tome koga još da likvidiraju. Na kraju prilažem tekst "Netanyahu je spas od prosvjeda i teških optužbi našao u ekstremnoj desnici" od 16.10.2023. vezano za aktuelne ratne sukobe na teritoriji Palestine u kome se iznose činjenice o sudskom procesu protiv premijera Izraela i njegovim motivima da izazivanjem sukoba skrene pažnju sa kriminala i izbjegne doživotnu robiju. Neću detaljnije pojašnjavati vezu sa ovdašnjim događajima gdje se sudi lokalnom šefu mafije Dodik Miloradu, koji je isto tako zainteresovan da izbjegne kaznu ne samo za aktuelni postupak, nego i za mnoge zločine koji nisu trenutno pokrenuti a on i njegovi ortaci znaju da bi mogli biti pokrenuti. U medijima su se pojavile i vijesti da je Dodik prijetio pripadniku Tužilaštva BIH, što nisam siguran da je istina no ono što je poznato je to da duže vrijeme organizuju "spontane" proteste i prijete angažovanjem policije za zaštitu Dodika od hapšenja. A da su spremni ubiti ne samo mene nego i bilo kog inspektora, tužioca, sudiju... to je valjda svima jasno, baš kao što je i djeci iz vrtića jasno ko je lopov...

PRILOZI

Likvidacije svjedoka se nastavljaju, Sve je veća opasnost za svjedoke organizovanog kriminala - mejl od 11.06.2022.; Nema gore partije od SNSD-a, kćerka me se stidi što sam njihov član, Pozivi telefonom, Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku - mejl, Razgovor sa službenikom G.S.; Policajac došao na uviđaj nakon krađe, pa iz kuće ukrao dukate, Optužnica za Bobar banku, Završni čin u bijeljinskoj pravosudnoj drami, Netanyahu je spas od prosvjeda i teških optužbi našao u ekstremnoj desnici

Zdenko Bajo Majke Jevrosime 20 76300 Bijeljina Bajozdenko@gmail.com Zdenkobajo@gmail.com 065831902