nedjelja, 30. lipnja 2019.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

Mafijaški klan, Čolović, Borovčanin Luka&Danko, uz podršku Neškovića i Panića su umjesto da me odvezu u hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem usljed alergije na polen ambrozije, učinili sve da me što hitnije prebace na Sokolac i izbace na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Dokaz za to je "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.". Mafijaški klan koji želi da me ubije je naravno mnogo brojniji te zahvaljujem sudiji koji nije htio da primjeni Član 23 Ustava RS što sam pismeno TRI puta zahtijevao, nego me izložio životnoj opasnost i napadima kriminalaca. Tako se razotkrio još jedan meni do tad nepoznat pripadnik koji me je fizički napao 22.05.2019. prilikom pokušaja da prikupim dio dokumentacije...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 097102 18 P

"Povjerenja u pravosuđe više nema. Čast i dostojanstvo sudija i tužilaca više ne postoje. Ništa drugo nismo ni zaslužili, jer smo ćutali kada je trebalo da govorimo.
Ovo je kraj pravosuđa i nema nade, gotovo je..."

PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Predlažem i očekujem da će drugostepeni sud prema Članu 224 ZPP-u, stav "5. preinačiti prvostepenu presudu" ili "3. ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje" kada bi se postupalo u skladu sa odredbama zakona a ne kao u ovom postupku u kome su svi Članovi prekršeni uprkos mojim brojnim upozoravanjima uključujući pismeno obraćanje predsjedniku suda na koje je i odgovoreno. Podsjećam da NIKADA, ni po jednoj mojoj žalbi nije poštovan ni Član 215 a usmeno obrazloženje koje sam dobio za to, kršenje Člana 99 i smišljeno sprečavanje dokaznog postupka je bilo "DOKLE BISMO STIGLI, KAD BI SE SVE TO PRIMJENJIVALO.
Odgovor na to dokle se stiglo smišljenim kršenjem zakona je ukratko sadržan u uvodu, podebljanim tekstom pod navodnim znacima i nije moj stav nego citiram gospodina sudiju Branka Perića, koji je tačno za ovu moju žalbu opisao stanje u pravosuđu u tekstovima objavljenim na adresama "https://www.nezavisne.com/index/kolumne/O-sramoti-i-cutanju-Kad-Ruzica-Jukic-javno-osudjuje/539213" i "https://www.klix.ba/vijesti/bih/sudija-branko-peric-vstv-nema-vise-nikakav-kredibilitet-ovo-je-kraj-pravosudja-gotovo-je/190523123". Gospodin je inače prvi predsjednik VSTV i dugogodišnji ugledni sudija a nedavno nazvan "trećerazrednim" (uz g. Gorana Nezirovića koga sam citirao u ovom postupku na temu diskriminacije) od strane osobe koja nije vrijedna pomena u ovoj žalbi a dio je grupe koja je i dovela do toga da se prikrivaju zločini, ubistva i pljačke, smišljenim uništavanjem dokaza, lažima, korupcijom i kako se vidi čak i lažiranjem nadležnosti i zloupotrebom službenog položaja od strane pripadnika zvanično nenadležnih organa a stvarno pripadnika mafije. Ko želi može osim citiranih rečenica da pročita kompletne tekstove u kojima sudija Perić opisuje stanje u pravosuđu...

U skladu sa stavom 2 Člana 50 ZPP-u, "Vrhovni sud Republike Srpske može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa stvarno nadležni osnovni sud sa područja drugog okružnog suda ili drugi stvarno nadležni okružni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi" predlažem da o ovoj žalbi odlučuje drugi stvarno nadležan Okružni sud i to konkretno i isključivo Okružni sud u Istočnom Sarajevu. Razlog za to je naravno činjenica da su sve kriminalne radnje, lažiranje, montiranje, falsifikovanje dokumentacije, zapisnika itd uzrokovane i izvršene od strane pripadnika kriminalnog klana, koji su zaposleni u tužilaštvu i sudu na teritoriji djelovanja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu. Time bi se sudije tog suda upoznale sa metodama nekih osoba koje su instalirane u tim organima da štite interese mafije a i mogli bi pribaviti spise iz tužilaštva i suda iz tog kraja koje Osnovni sud u Bijeljini nije mogao da mi obezbjedi. Ukoliko se ovaj moj konkretan prijedlog za postupanje upravo navedenog suda ne bi prihvatio, dodajem da nema svrhe postupanje bilo kog drugog stvarno nadležnog suda osim onog koji bi prema zakonu trebalo da postupa...

DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA

- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...

OBRAZLOŽENJE

S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru o tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, ponudom koju nije mogao odbiti kako ne bi konstatovao diskriminaciju tužene RS tim prije što mu je kako mi je lično rekao (u predmetu 80 0 P 043324 13 P 2 u prisustvu moje sestre koju sam tada zastupao) pobila porodicu a stradali su citiram ga i u drugom svjetskom ratu i u prvom svjetskom ratu. Cilj je bio da se ubistvo osmogodišnje ćerke moje sestre Ivone Bajo koje prikrivaju navedeni i mnogi drugi zločinci predstavi kao sitnica u odnosu na broj stradalih u ratu.
Očito je da tužilaštva i rade na toj liniji jer je za njih svako ubistvo sitnica u odnosu na milijarde koje opljačkaju svake godine u sastavu političko tajkunske mafije kojoj i pripadaju.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet. TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugi materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.
Naprotiv prisiljen sam da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavezan da mi obazbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o prijatelju komandira PS Bijeljina II, Milana Neškovića, koji je u sadejstvu sa pomoćnikom Panić Srećkom, saučestvovao u pripremi pokušaja mog ubistva 27.09.2018. kada me je presrela patrola sudske policije OPET BEZ NAREDBE UZ SEBE, što se vidi u prilogu "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.". Dakle tužena ni tada nije poslala sudsku policiju sa naredbom koju mi je obavezna uručiti što dodatno pokazuje da je prekršila zakon i 12.03.2018. Tvrdnje da nisam izneo primjedbe na zapisnik su besmislene s obzirom da sam dokazao više smišljenih lažiranja zapisnika od 12.03.2018. uključujuči i laž da je bio prisutan tužilac Nuić i navodno nešto izjavio.
Nadalje, dana 27.09.2018. što je produženi zločinački poduhvat iz dokumenata koje sud nije htio da mi obezbjedi a ja ih moram pribavljeti rizikujući život da me ubije neki psihopata se vidi da mi nije ukazana hitna pomoć koju sam tražio preko 20 puta nego je obrazac lažiran. Naime u dokazu "Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018." neme potpisa nijednog službenika niti dva svjedoka a ni rukovodioca u dijelu vezanom za medicinsku pomoć.
Mafijaški klan, Čolović, Borovčanin Luka&Danko, uz podršku Neškovića i Panića su umjesto da me odvezu u hitnu pomoć zbog tegoba sa disanjem usljed alergije na polen ambrozije, učinili sve da me što hitnije prebace na Sokolac i izbace na ulicu kao metu timu za likvidaciju koji je čekao. Dokaz za to je "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Mafijaški klan koji želi da me ubije je naravno mnogo brojniji te zahvaljujem sudiji koji nije htio da primjeni Član 23 Ustava RS što sam pismeno TRI puta zahtijevao, nego me izložio životnoj opasnost i napadima kriminalaca. Tako se razotkrio još jedan meni do tad nepoznat pripadnik koji me je fizički napao 22.05.2019. prilikom pokušaja da prikupim dio dokumentacije i za ovu žalbu. Radi se kako sam poslije utvrdio o prijatelju Nešković Milana, (bivšem članu komande posebne jedinice policije u Bijeljini od 1992-1995, poznat i kao "đenerale") Mitru Stankoviću.
U prilogu "Stanković, Panić i Nešković" su fotografije osobe koja me je napala u zgradi policije pred službenicima koji su ukočeno stajali te pripadnika PS Bijeljina II, koji su saučestvovali u pripremama za likvidaciju, neukazivanju medicinske pomoći, falsifikovanju dokumentacije a sada i u prikrivanju lica koja su tražila od njih da mi ne pruže ni hitnu pomoč ni bilo koje pravo navedeno u obrascu i predviđeno zakonom nego da me pošalju odmah timu za likvidaciju. Do ubistva nije došlo jer sam na autobusku stanicu otišao tek sat vremena pošto sam izbačen na ulicu te se ekipa razišla i ostao samo jedan koji me presreo i valjda iz radoznalosti zaustavio i postavljao pitanja, tvrdeći da je inspektor.
Grupe poput onih kojima je napadač na mene Stanković Mitar, komandovao su 1992, u radijusu od 100 metara od moje kuće pobili preko 20 ljudi među kojima i sedmoro djece, došavši im na kućna vrata u noćnim satima na isti način kako je Borovčanin poslao patrolu po mene. Isti ljudi koji su ubijali 1992 do 1995, izdavali sudske naredba, slali patrole i pucali u nenaoružane civile : RAJKO ČOLOVIĆ, BOROVČANIN LUKA, KOVAČEVIĆ NOVAK, BOROVČANIN DANKO, MITAR STANKOVIĆ, MILUTIN ERAKOVIĆ itd su umješani u ovaj pokušaj nelegalnog, nezakonitog i kriminalnog montiranja predmeta pred nenadležnim organima sa isključivim ciljem da me dovuku na nišan narko i auto mafiji iz Istočnog Sarajeva sa kojima su zajednički u tim kriminalnim poslovima.
Ja srećom nisam plašljiv pa je bahati napadač Stanković Mitar vidjevši to, pobjegao na sprat zgrade policije a niko od službenika nije smio da mi kaže o čemu se radi ali mnogi drugi građani su podlegli ovakvom teroru pa i likvidirani kao recimo poslednji primjer, neposredno pred ovu presudu, Slaviša Krunić. Timovi za likvidaciju i djeluju zbog uticaja ovakvih zlikovaca poput Stankovića i drugih koje sam imenovao ali i zbog nečinjenja sudija kako je opisao g. sudija Branko Perić.
Ja nisam ranije a neću ni sada pisati ni krivičnu prijavu niti pritužbu korumpiranom UDT-u protiv sudije Mićić Ljubiše, cjeneći njegovu ljubaznost i pristojnost. Umjesto toga može se sjetiti da porodica ubijenog Krunića i mnoge druge porodice likvidiranih ljudi mogu njemu i drugim sudijama, državnim tužiocima, inspektorima itd, koji se plaše primjeniti zakon i štititi garantovana prava da zahvale što su meta mafije.

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.
Prava lica lišenog slobode od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Stanković, Panić i Nešković

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902